หลักสูตรฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สัมมนา,ฝึกอบรมภายใน,ฝึกอบรมHotissue,เรียนทางไกล(Sanno)


Japanese Course

No.
Start Date
Period
Code
Course Name
Member
Non Member
Place
pdf
vdo
Booking
Email Booking
1
21/08/2018
2.0 Days
E18KA009J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
8,500.00
9,500.00
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
-
FULL
FULL
2
04/09/2018
2.0 Days
E18KA010J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
8,500.00
9,500.00
โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
-
FULL
FULL
3
11/09/2018
1.0 Days
A18KA008J
วัฒนธรรมการสื่อสารกับคนไทย สำหรับผู้ปริหารชาวญี่ปุ่น
4,500.00
5,100.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
4
14/09/2018
1.0 Days
E18KA012J
กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้ EEC เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 สำหรับผู้บริหารญี่ปุ่น
4,500.00
5,100.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
5
18/09/2018
2.0 Days
E18KA011J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
8,500.00
9,500.00
โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
-
FULL
FULL
6
04/10/2018
0.5 Days
A18KA009J
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Let's review Labour Requlation
3,200.00
3,600.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
7
09/10/2018
2.0 Days
E18KA013J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
8,500.00
9,500.00
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
-
8
17/10/2018
1.0 Days
A18KA011J
วัฒนธรรมและแนวความคิดในการทำงานบริษัทญี่ปุ่นแบบบูรณาการ
3,300.00
4,000.00
โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี ห้องศรีชัง 1
-
9
17/10/2018
1.0 Days
Q18KA002J
IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
4,500.00
5,100.00
โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
-
10
18/10/2018
2.0 Days
E18KA014J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จัดที่ศรีราชา)
9,500.00
10,500.00
โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
-
11
26/10/2018
1.0 Days
A18KA010J
ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
4,000.00
4,600.00
ส.ส.ท. ซ.พัฒนาการ 18
-
12
08/11/2018
0.5 Days
A18KA012J
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้าง
3,200.00
3,600.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
13
13/11/2018
1.0 Days
A18KA014J
วัฒนธรรมการสื่อสารกับคนไทย สำหรับผู้ปริหารชาวญี่ปุ่น
4,500.00
5,100.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
14
06/12/2018
0.5 Days
A18KA013J
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงาน
3,200.00
3,600.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-

Found 14 Record


หมายเหตุ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
 
 
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **