หลักสูตรฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สัมมนา,ฝึกอบรมภายใน,ฝึกอบรมHotissue,เรียนทางไกล(Sanno)


Japanese Course

No.
Start Date
Period
Code
Course Name
Member
Non Member
Place
pdf
vdo
Booking
Email Booking
1
26/10/2018
1.0 Days
A18KA010J
ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
4,000.00
4,600.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
2
06/11/2018
2.0 Days
E18KA015J
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
8,500.00
9,500.00
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
-
3
08/11/2018
0.5 Days
A18KA012J
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้าง
3,200.00
3,600.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
4
13/11/2018
1.0 Days
A18KA014J
วัฒนธรรมการสื่อสารกับคนไทย สำหรับผู้ปริหารชาวญี่ปุ่น
4,500.00
5,100.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
5
20/11/2018
2.0 Days
E18KA016J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
8,500.00
9,500.00
โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
-
FULL
FULL
6
27/11/2018
1.0 Days
A18KA015J
ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
4,500.00
4,600.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
7
06/12/2018
0.5 Days
A18KA013J
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงาน
3,200.00
3,600.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
8
12/12/2018
1.0 Days
Q18KA003J
IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
4,500.00
5,100.00
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
-
9
18/12/2018
2.0 Days
E18KA017J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
8,500.00
9,500.00
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
-
FULL
FULL
10
15/01/2019
2.0 Days
E18KA019J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
8,500.00
9,500.00
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
-
11
24/01/2019
2.0 Days
E18KA018J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จัดที่ปราจีนบุรี)
9,500.00
10,500.00
โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจันบุรี
-
12
29/01/2019
1.0 Days
E18KA012J
กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้ EEC เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 สำหรับผู้บริหารญี่ปุ่น(เลื่อนจากวันที่ 14/09/2018)
4,500.00
5,100.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-

Found 12 Record


หมายเหตุ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
 
 
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **