หลักสูตรฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สัมมนา,ฝึกอบรมภายใน,ฝึกอบรมHotissue,เรียนทางไกล(Sanno)


Japanese Course

No.
Start Date
Period
Code
Course Name
Member
Non Member
Place
pdf
vdo
Booking
Email Booking
1
27/06/2018
1.0 Days
A18KA004J
ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
4,500.00
5,100.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
2
05/07/2018
0.5 Days
A18KA005J
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงาน
3,200.00
3,600.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
3
17/07/2018
1.0 Days
Q18KA001J
IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
4,500.00
5,100.00
ส.ส.ท. พัฒนาการ 18
-
4
20/07/2018
0.5 Days
A18KA006J
วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ - 1
3,500.00
4,000.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
5
24/07/2018
2.0 Days
E18KA007J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
8,500.00
9,500.00
โรงแรมวินเซอร์ สวัทส์ สุขุมวิท 20
-
FULL
FULL
6
02/08/2018
1.0 Days
A18KA007J
การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
4,500.00
5,100.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
7
07/08/2018
2.0 Days
E18KA008J
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
8,500.00
9,500.00
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
-
8
21/08/2018
2.0 Days
E18KA009J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
8,500.00
9,500.00
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
-
FULL
FULL
9
04/09/2018
2.0 Days
E18KA010J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
8,500.00
9,500.00
โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
-
10
14/09/2018
1.0 Days
E18KA012J
กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้ EEC เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 สำหรับผู้บริหารญี่ปุ่น
4,500.00
5,100.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
11
18/09/2018
2.0 Days
E18KA011J
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
8,500.00
9,500.00
โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
-

Found 11 Record


หมายเหตุ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
 
 
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **