หลักสูตรฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สัมมนา,ฝึกอบรมภายใน,ฝึกอบรมHotissue,เรียนทางไกล(Sanno)


หลักสูตรประจำเดือน

No.
วันเเรกที่อบรม
ระยะเวลาอบรม
รหัสคอร์ส
ชื่อหลักสูตร
ราคาสมาชิก
ราคาทั่วไป
สถานที่จัดอบรม
pdf
vdo
จองออนไลน์
จองทางอีเมล์

พบข้อมูลจำนวน 0 รายการ


หมายเหตุ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
 
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
 
 
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **