หลักสูตรฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สัมมนา,ฝึกอบรมภายใน,ฝึกอบรมHotissue,เรียนทางไกล(Sanno)


หลักสูตรเรียนเป็นชุด

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์
No.
Start Date
Period
Course Code
Course
Member
Non Member
Training Place
Detail
VDO
Reserve
1
07/12/2017
1.0 วัน
E17KA017E
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
2,500.00
3,000.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
-
2
21/12/2017
2.0 วัน
E17KA010E
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ(เลื่อนจากวันที่ 03/08/2017)
4,200.00
4,800.00
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ18
-

พบข้อมูลจำนวน 2 รายการ


หมายเหตุ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
 
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
 
 
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **