หลักสูตรฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สัมมนา,ฝึกอบรมภายใน,ฝึกอบรมHotissue,เรียนทางไกล(Sanno)


No.
วันเเรกที่อบรม
รหัสคอร์ส
ชื่อหลักสูตร
สถานที่จัดอบรม
pdf
สถานะ
1
21/04/2015
A15CK005D
  เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
2
19/08/2015
A15CK027D
  เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
3
03/04/2015
A15LM011P
  เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
Preparation of Junior Supervisor
เต็ม
4
23/04/2015
A15LM013P
  การบริหารงานเอกสาร
Filling Management
เต็ม
5
29/08/2015
A15LM040P
  ยอดหัวหน้างาน รวมสิ่งที่หัวหน้างานต้องรู้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นยอด
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
6
26/05/2015
A15LM042P
  การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork)
เต็ม
7
03/06/2015
A15LM047P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving)
เต็ม
8
11/06/2015
A15LM050P
  เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Preparing of Junior Supervisor)
เต็ม
9
30/06/2015
A15LM065P
  การบริหารงานเอกสาร
เต็ม
10
24/06/2015
A15LM072P
  การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
เต็ม
11
10/07/2015
A15LM080P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
12
03/08/2015
A15LM086P
  เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
13
28/07/2015
A15LM087P
  การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
14
22/07/2015
A15LM092P
  การบริหารงานเอกสาร
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
15
09/07/2015
A15LM103P
  จุดประกาย...ระบบงานธุรการสำนักงาน…ให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลา
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
16
18/08/2015
A15LM104P
  การวางแผนปฏิบัติงาน
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
17
19/08/2015
A15LM105P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
18
16/09/2015
A15LM121P
  ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
19
30/10/2015
A15LM165P
  ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
20
11/11/2015
A15LM172P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
21
24/11/2015
A15LM186P
  การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
22
24/02/2016
A15LM235P
  การบริหารงานเอกสาร
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
23
11/03/2016
A15LM246P
  หัวหน้างานคิดบวก เพื่อการทำงานเชิงรุก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
24
04/08/2015
A15MP021S
  สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
25
01/10/2015
A15NB063S
  สัมมนาฟรี Effective Leader as a Mentor & Coach
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
26
03/10/2015
A15NB065S
  จิบน้ำชา คอร์สติว “ปลุกพลัง เปลี่ยนตนเอง สู่ความสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ)”
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
27
21/12/2015
A15NO070S
  กฎหมายและมาตรฐานฝีมือแรงงานฉบับใหม่ เริ่มใช้ปี 59 และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
28
03/06/2015
A15NT009S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
29
23/04/2015
A15PH002D
  สนุก สุข ด้วย Kaizen : เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์การนวัตกรรม บุคคลสร้างสรรค์ด้วย Kaizen
เต็ม
30
28/06/2016
A16KB010D
  ก้าวสู่นวัตกรรมการผลิตด้วย Automation Kaizen และทัศนศึกษา บริษัท ซีพีแรม จำกัด (จ.ชลบุรี)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
31
21/04/2016
A16LM004P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
32
14/07/2016
A16LM093P
  การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
33
22/02/2017
A16MP002V
  ทัศนศึกษาดูงาน Kaizen บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
เต็ม
34
05/07/2016
A16MP029S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
35
13/09/2016
A16MP039S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
36
15/11/2016
A16MP062S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
37
28/07/2016
A16NB014D
  การพัฒนาสู่ระบบการปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน และทัศนศึกษา บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
38
27/06/2017
A17KA018D
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
39
02/11/2017
A17KA069D
  ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
40
25/04/2017
A17LM008P
  การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
41
04/05/2017
A17LM010P
  การบริหารงานเอกสาร
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เต็ม
42
17/08/2017
A17LM112P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
43
29/08/2017
A17LM120P
  เทคนิคการทำ Training Road Map และวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ภาคปฏิบัติ)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
44
03/08/2017
A17LM124P
  การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mail
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
45
14/09/2017
A17LM133P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
46
26/03/2018
A17LM184P
  การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กร
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
47
07/02/2018
A17LM251P
  การบริหารงานเอกสาร
ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
48
26/06/2018
A17LM256P
  การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
49
31/05/2017
A17MP007S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
50
05/07/2017
A17MP029S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
51
06/03/2018
A17MP084S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม