หลักสูตรฝึกอบรม,ฝึกอบรม,สัมมนา,ฝึกอบรมภายใน,ฝึกอบรมHotissue,เรียนทางไกล(Sanno)


No.
วันเเรกที่อบรม
รหัสคอร์ส
ชื่อหลักสูตร
สถานที่จัดอบรม
pdf
สถานะ
1
21/04/2015
A15CK005D
  เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
2
19/08/2015
A15CK027D
  เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
3
03/04/2015
A15LM011P
  เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
Preparation of Junior Supervisor
เต็ม
4
23/04/2015
A15LM013P
  การบริหารงานเอกสาร
Filling Management
เต็ม
5
29/08/2015
A15LM040P
  ยอดหัวหน้างาน รวมสิ่งที่หัวหน้างานต้องรู้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นยอด
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
6
26/05/2015
A15LM042P
  การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork)
เต็ม
7
03/06/2015
A15LM047P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving)
เต็ม
8
11/06/2015
A15LM050P
  เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Preparing of Junior Supervisor)
เต็ม
9
30/06/2015
A15LM065P
  การบริหารงานเอกสาร
เต็ม
10
24/06/2015
A15LM072P
  การประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
เต็ม
11
10/07/2015
A15LM080P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
12
03/08/2015
A15LM086P
  เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
13
28/07/2015
A15LM087P
  การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
14
22/07/2015
A15LM092P
  การบริหารงานเอกสาร
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
15
09/07/2015
A15LM103P
  จุดประกาย...ระบบงานธุรการสำนักงาน…ให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลา
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
16
18/08/2015
A15LM104P
  การวางแผนปฏิบัติงาน
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
17
19/08/2015
A15LM105P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
18
16/09/2015
A15LM121P
  ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
19
30/10/2015
A15LM165P
  ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
20
11/11/2015
A15LM172P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
21
24/11/2015
A15LM186P
  การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
22
24/02/2016
A15LM235P
  การบริหารงานเอกสาร
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
23
11/03/2016
A15LM246P
  หัวหน้างานคิดบวก เพื่อการทำงานเชิงรุก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
24
04/08/2015
A15MP021S
  สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
25
01/10/2015
A15NB063S
  สัมมนาฟรี Effective Leader as a Mentor & Coach
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
26
03/10/2015
A15NB065S
  จิบน้ำชา คอร์สติว “ปลุกพลัง เปลี่ยนตนเอง สู่ความสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ)”
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
27
21/12/2015
A15NO070S
  กฎหมายและมาตรฐานฝีมือแรงงานฉบับใหม่ เริ่มใช้ปี 59 และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
28
03/06/2015
A15NT009S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
29
23/04/2015
A15PH002D
  สนุก สุข ด้วย Kaizen : เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์การนวัตกรรม บุคคลสร้างสรรค์ด้วย Kaizen
เต็ม
30
28/06/2016
A16KB010D
  ก้าวสู่นวัตกรรมการผลิตด้วย Automation Kaizen และทัศนศึกษา บริษัท ซีพีแรม จำกัด (จ.ชลบุรี)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
31
21/04/2016
A16LM004P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
32
14/07/2016
A16LM093P
  การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
33
22/02/2017
A16MP002V
  ทัศนศึกษาดูงาน Kaizen บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
เต็ม
34
05/07/2016
A16MP029S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
35
13/09/2016
A16MP039S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
36
15/11/2016
A16MP062S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
37
28/07/2016
A16NB014D
  การพัฒนาสู่ระบบการปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน และทัศนศึกษา บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
38
27/06/2017
A17KA018D
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
39
02/11/2017
A17KA069D
  ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
40
25/04/2017
A17LM008P
  การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
41
04/05/2017
A17LM010P
  การบริหารงานเอกสาร
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เต็ม
42
17/08/2017
A17LM112P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
43
29/08/2017
A17LM120P
  เทคนิคการทำ Training Road Map และวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ภาคปฏิบัติ)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
44
03/08/2017
A17LM124P
  การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mail
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
45
14/09/2017
A17LM133P
  การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
46
26/03/2018
A17LM184P
  การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กร
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
47
07/02/2018
A17LM251P
  การบริหารงานเอกสาร
ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
48
26/06/2018
A17LM256P
  การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
49
31/05/2017
A17MP007S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
50
05/07/2017
A17MP029S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
51
06/03/2018
A17MP084S
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
52
23/12/2017
A17NB099D
  เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
53
08/06/2018
A18LM053P
  Presentation Skill
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
54
13/07/2018
A18LM078P
  หัวหน้างานคิดบวก เพื่อการทำงานเชิงรุก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
55
15/05/2015
C15MP001P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel เบื้องต้น
Microsoft Excel Level 1
เต็ม
56
25/05/2015
C15MP002P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
Microsoft Excel Level 2
เต็ม
57
02/04/2015
C15MP003P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel เบื้องต้น
Microsoft Excel Level 1
เต็ม
58
11/06/2015
C15MP007P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
59
30/06/2015
C15MP011P
  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
60
09/07/2015
C15MP014P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
61
01/03/2016
C15NT014D
  ไม่ยาก...ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
62
21/08/2015
C15TR016P
  เทคนิคและการสร้างลูกเล่นต่างๆ ใน PowerPoint
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
63
13/08/2015
C15TR017P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
64
26/08/2015
C15TR018P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
65
03/10/2015
C15TR024P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
66
14/10/2015
C15TR026P
  รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชั่นยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
67
19/10/2015
C15TR027P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
68
12/11/2015
C15TR029P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
69
21/01/2016
C15TR033P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
70
14/12/2015
C15TR035P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
71
28/01/2016
C15TR036P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
72
18/02/2016
C15TR037P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
73
21/03/2016
C15TR039P
  รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
74
28/03/2016
C15TR043P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
75
07/07/2016
C16MP015P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
76
25/08/2016
C16MP019P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
77
27/10/2016
C16MP023P
  เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2010 อย่างมืออาชีพ
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
78
17/11/2016
C16MP028P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
79
15/11/2016
C16MP029P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
80
25/11/2016
C16MP030P
  เทคนิคและการสร้างลูกเล่นต่างๆ ใน PowerPoint
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
81
20/03/2017
C16NB018D
  การสร้าง Infographic Presentation Design อย่างมืออาชพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
82
09/06/2016
C16NT004D
  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
83
21/04/2016
C16TR002P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
84
12/05/2016
C16TR003P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
85
10/06/2016
C16TR008P
  เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2010 อย่างมืออาชีพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
86
17/05/2017
C17MP005P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
87
13/07/2017
C17MP010P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
88
13/09/2017
C17MP020P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
89
21/09/2017
C17MP021P
  เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
90
22/02/2018
C17NK018D
  สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล อย่างง่ายๆด้วย Powerpoint
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เต็ม
91
29/04/2015
E15CK002E
  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม(Industrial Waste Management Operator)
เต็ม
92
03/08/2015
E15CK004J
  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
93
16/11/2015
E15CK005J
  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
เต็ม
94
27/07/2015
E15CK006J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
95
24/08/2015
E15CK007J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
96
30/06/2015
E15CK008D
  ความปลอดภัยในการทำงานและการจัดทำคู่มือข้อบังคับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
97
28/09/2015
E15CK008J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
98
01/07/2015
E15CK009E
  ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
99
20/10/2015
E15CK009J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
100
18/11/2015
E15CK010J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
101
18/06/2015
E15CK011J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
102
22/12/2015
E15CK014J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
103
19/01/2016
E15CK015J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
104
16/02/2016
E15CK016J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
105
15/03/2016
E15CK017J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
106
28/05/2015
E15NB007D
  ความปลอดภัยในการทำงานและการจัดทำคู่มือข้อบังคับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
107
10/02/2016
E15NB023D
  การบริหารความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร (ภาค 1)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
108
13/11/2015
E15NB027D
  การจัดทำเอกสารสารสนเทศ และการควบคุมเอกสารสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO14001:2015 & ISO9001:2015 ภาคปฏิบัติ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
109
25/07/2015
E15NT014D
  ความปลอดภัยในการทำงานและการจัดทำคู่มือข้อบังคับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
110
28/09/2015
E15NT014E
  ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
111
11/11/2015
E15NT015E
  ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
112
22/10/2015
E15NT021D
  ความปลอดภัยในการทำงานและการจัดทำคู่มือข้อบังคับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
113
07/03/2016
E15NT033D
  กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการจัดทำคู่มือข้อบังคับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมายใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
114
06/05/2015
E15PH006E
  ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)
เต็ม
115
19/10/2015
E15PJ002SC
  ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรเบื้องต้น
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
116
11/05/2015
E15TM001J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Safety Officer in Management Level for Japanese)
โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
เต็ม
117
18/05/2015
E15WK004P
  ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (Boiler controlling Operator)
เต็ม
118
25/04/2016
E16KA001J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมจัสมิน ซิตี้
เต็ม
119
23/05/2016
E16KA002J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23
เต็ม
120
27/06/2016
E16KA004J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
121
26/07/2016
E16KA005J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
122
23/08/2016
E16KA009J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26
เต็ม
123
20/09/2016
E16KA010J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
124
22/11/2016
E16KA012J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26
เต็ม
125
08/11/2016
E16KA015J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26
เต็ม
126
14/03/2017
E16KA019J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26
เต็ม
127
28/02/2017
E16NB022D
  นักขับรถมืออาชีพ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
128
14/09/2016
E16NT016E
  ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
129
29/03/2017
E16NT026E
  ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
130
25/04/2017
E17KA001J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
131
23/05/2017
E17KA003J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
132
20/06/2017
E17KA004J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
133
04/07/2017
E17KA005J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
134
26/09/2017
E17KA011J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
135
17/10/2017
E17KA012J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
136
23/01/2018
E17KA017J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
เต็ม
137
07/03/2018
E17KA019E
  ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
138
28/03/2018
E17KB018E
  ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
139
19/03/2018
E17MP016S
  ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
140
28/06/2017
E17NT006E
  ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
141
12/06/2018
E18KA005J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมเคปราชา ศรีราชา
เต็ม
142
24/07/2018
E18KA007J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมวินเซอร์ สวัทส์ สุขุมวิท 20
เต็ม
143
21/08/2018
E18KA009J
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
เต็ม
144
27/06/2015
I15KL017P
  ISO / IEC 17025 : Internal Audit
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
145
09/06/2015
I15KL019P
  การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ (Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System)
เต็ม
146
27/06/2015
I15KL022P
  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วยเกจบล็อก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
147
17/06/2015
I15KL025P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of the industry
เต็ม
148
25/07/2015
I15KL029P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
149
18/07/2015
I15KL031P
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
150
18/07/2015
I15KL033P
  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วยเกจบล็อก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
151
05/08/2015
I15KL034P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท.
เต็ม
152
07/08/2015
I15KL038P
  ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
153
12/09/2015
I15KL046P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
154
06/10/2015
I15KL055P
  การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
155
13/11/2015
I15KL065P
  ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
156
14/01/2016
I15KL066P
  ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part II
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
157
17/11/2015
I15KL068P
  Process Instrumentation Part I : Measurement
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
158
15/12/2015
I15KL073P
  การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
159
23/12/2015
I15KL078P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
160
09/01/2016
I15KL080P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
161
05/02/2016
I15KL087P
  ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
162
09/02/2016
I15KL088P
  การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
163
24/02/2016
I15KL092P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
164
20/01/2016
I15KL108P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
165
28/03/2016
I15KL109P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (เปิดเพิ่มพิเศษ)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
166
28/05/2015
I15NB001D
  แนวทางการจัดการเครื่องมือวัด และการตัดสินใจเครื่องมือวัดจากผลการสอบเทียบ (Decision Making and Management for Instrumentation)
เต็ม
167
08/09/2015
I15NT002D
  แนวทางการจัดการเครื่องมือวัด และการตัดสินใจเครื่องมือวัดจากผลการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
168
29/04/2015
I15TR007P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
เต็ม
169
23/05/2015
I15TR010P
  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วยเกจบล็อก (Calibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks)
เต็ม
170
15/05/2015
I15TR013P
  Temperature Measuring Instrument Calibration
เต็ม
171
09/05/2015
I15TR014P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Balance & Mass Calibration:Theory & Practice)
เต็ม
172
01/04/2016
I16KL001P
  การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
173
23/04/2016
I16KL005P
  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วยเกจบล็อก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
174
27/04/2016
I16KL006P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
175
06/05/2016
I16KL007P
  ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
176
24/05/2016
I16KL013P
  Process Instrumentation Part I : Measurement
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
177
22/06/2016
I16KL022P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
178
09/05/2016
I16KL024P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
179
09/07/2016
I16KL031P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
180
17/08/2016
I16KL038P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
181
23/08/2016
I16KL044P
  Process Instrumentation Part I : Measurement
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
182
10/09/2016
I16KL049P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
183
19/10/2016
I16KL060P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
184
05/11/2016
I16KL070P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
185
03/11/2016
I16KL074P
  ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
186
13/12/2016
I16KL076P
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
187
21/12/2016
I16KL081P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
188
02/02/2017
I16KL097P
  ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
189
15/02/2017
I16KL098P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
190
25/02/2017
I16KL100P
  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วยเกจบล็อก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
191
14/03/2017
I16KL108P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
192
27/09/2016
I16NR053P
  แนวทางการจัดการเครื่องมือวัด และการตัดสินใจเครื่องมือวัดจากผลการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
193
20/09/2016
I16NR056P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
194
05/10/2016
I16NR064P
  การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
195
19/11/2016
I16NR083P
  Industrial Instrument for Industry 4.0 (Demonstration)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
196
19/04/2017
I17NR001P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
197
21/04/2017
I17NR002P
  การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
198
26/04/2017
I17NR004P
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
199
15/05/2017
I17NR008P
  แนวทางการตัดสินเครื่องมือวัดและการวัด จากผลการสอบเทียบ
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เต็ม
200
12/05/2017
I17NR009P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เต็ม
201
13/05/2017
I17NR010P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เต็ม
202
17/05/2017
I17NR011P
  ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เต็ม
203
17/05/2017
I17NR012P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เต็ม
204
23/05/2017
I17NR014P
  Process Instrumentation Part I : Measurement
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เต็ม
205
10/06/2017
I17NR019P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
206
14/06/2017
I17NR020P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
207
15/06/2017
I17NR021P
  ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO9001:2015
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
208
17/06/2017
I17NR022P
  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
209
21/06/2017
I17NR023P
  การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
210
12/07/2017
I17NR027P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
211
22/07/2017
I17NR031P
  การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัดและตลับเมตรตามมาตรฐานญี่ปุ่น
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
212
28/08/2017
I17NR033P
  ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part II
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เต็ม
213
01/06/2017
I17NR036P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
214
08/08/2017
I17NR040P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
215
15/08/2017
I17NR041P
  Process Instrumentation Part I : Measurement
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
216
19/08/2017
I17NR043P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
217
26/08/2017
I17NR045P
  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
218
26/08/2017
I17NR046P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน Part I
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
219
15/09/2017
I17NR052P
  แนวทางการจัดการเครื่องมือวัด และการตัดสินใจเครื่องมือวัดจากผลการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
220
05/10/2017
I17NR060P
  ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
221
11/10/2017
I17NR064P
  การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
222
17/10/2017
I17NR065P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
223
28/09/2017
I17NR068P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
224
03/11/2017
I17NR071P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
225
12/12/2017
I17NR080P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
226
30/10/2017
I17NR084P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
227
16/01/2018
I17NR088P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
228
30/01/2018
I17NR092P
  แนวทางการตัดสินเครื่องมือวัดและผลการวัดจากกการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
229
13/02/2018
I17NR095P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
230
15/02/2018
I17NR096P
  การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
231
20/02/2018
I17NR097P
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
232
08/02/2018
I17NR099P
  ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
233
10/03/2018
I17NR104P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
234
05/03/2018
I17NR105P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
235
15/03/2018
I17NR106P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
236
24/03/2018
I17NR109P
  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
237
29/03/2018
I17NR110P
  ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
238
26/03/2018
I17NR114P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
239
18/06/2018
I18NO047P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
240
28/04/2018
I18NR006P
  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
241
14/05/2018
I18NR012P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
242
16/05/2018
I18NR013P
  แนวทางการจัดการเครื่องมือวัด และการตัดสินใจเครื่องมือวัดจากผลการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
243
19/05/2018
I18NR014P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
244
21/05/2018
I18NR016P
  การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
245
30/05/2018
I18NR018P
  การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
246
05/06/2018
I18NR021P
  การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
247
09/06/2018
I18NR022P
  การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
248
14/06/2018
I18NR023P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
249
16/06/2018
I18NR025P
  การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
250
24/07/2018
I18NR035P
  การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
251
29/09/2015
K15NB092S
  เคล็ดลับความสำเร็จไคเซ็นในประเทศไทย : Best Practice Karakuri Kaizen การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
252
19/06/2015
K15YW064S
  รู้แจ้งด้วยตนเองผ่านระบบ Shindan
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
253
26/03/2016
K15YW130S
  Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
254
02/11/2017
K17KB095S
  ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Production System (TPS)
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37
เต็ม
255
24/07/2017
K17KK091S
  MOOC/SPOC เปลี่ยนชีวิตและองค์กร
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
256
07/06/2017
K17YW013S
  QCC Program for Thailand Quality Prize (QCC Coaching Program)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
257
14/09/2017
K17YW090S
  การบริหารโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory และ Internet of Things
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
258
23/07/2015
M15KL039P
  เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
259
16/10/2015
M15NR071P
  การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
260
07/06/2016
M16NR022P
  การคำนวณหาเวลามาตรฐานและการลดเวลาการทำงานด้วยเทคนิค Time Study
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
261
12/07/2016
M16NR038P
  การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
262
15/11/2016
M16NR074P
  เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
263
07/03/2017
M16NR106P
  บริหารงานหน้างานด้วย 3 G และ 5 Why
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
264
22/02/2018
M17PG136P
  การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
265
09/03/2018
M17PG146P
  การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
266
26/03/2018
M17PG154P
  การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
267
02/06/2017
M17PT025P
  บริหารงานหน้างานด้วย 3Gen และ 5 Why
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
268
21/07/2017
M17PT042P
  หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่ : Warehouse Management
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
269
01/09/2017
M17PT057P
  การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
270
19/09/2017
M17PT069P
  การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลัง
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
271
13/11/2017
M17PT083P
  กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลัง
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
272
08/05/2018
M18PG016P
  เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
273
21/05/2018
M18PG026P
  การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
274
23/05/2018
M18PG027P
  การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
275
09/05/2015
P14NT020S
  TPM Promoter Certification Program
เต็ม
276
24/09/2015
P15MP007V
  ทัศนศึกษาดูงาน บริหารงานประจำด้วยแนวคิด 5ส และไคเซ็น บ.ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัด
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ18
เต็ม
277
30/10/2015
P15MP010V
  ทัศนศึกษาดูงาน 5ส & Kaizen Happy Life Happy Working ชีวิตมีความสุขสนุกกับงาน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
278
24/12/2015
P15MP011V
  ทัศนศึกษาดูงาน Kaizen
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ18
เต็ม
279
06/11/2015
P15PJ013SC
  Karakuri Kaizen Basic Class
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
280
25/02/2017
P16KB019D
  การประกันคุณภาพงานเชื่อมด้วยการตรวจสอบด้วยสายตา
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
281
17/06/2016
P16MP004V
  ทัศนศึกษา 5ส การดำเนินกิจกรรม PIKA-PIKA
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
282
28/07/2016
P16MP005V
  ทัศนศึกษา 5S & Visual Control (บ.มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด )
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
283
21/09/2016
P16MP007V
  ชมโรงงาน 5S & Visual Control ณ บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
เต็ม
284
30/05/2016
P16NR009P
  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
285
29/09/2016
P16NR041P
  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
286
10/03/2017
P16SU079P
  การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
287
28/03/2018
P17MP011S
  TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)
ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
เต็ม
288
26/07/2017
P17SU034P
  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PM
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
289
08/08/2017
P17SU038P
  การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
290
29/09/2017
P17SU050P
  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
291
07/03/2018
P17SU099P
  การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
292
21/06/2018
P18SU033P
  การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
293
27/06/2018
P18SU036P
  ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
294
16/07/2015
Q15NB003D
  เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story : สนุก สุข ด้วย QC Story
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
295
20/05/2015
Q15TD005P
  การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)
เต็ม
296
26/05/2015
Q15TD010P
  Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)
เต็ม
297
28/07/2015
Q15TR041P
  Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
298
18/09/2015
Q15TR048P
  การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
299
06/10/2015
Q15TR051P
  การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R17
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
300
17/10/2015
Q15TR057P
  การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning : APQP)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
301
24/11/2015
Q15TR065P
  Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
302
15/12/2015
Q15TR072P
  เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 Tools
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
303
19/02/2016
Q15TR090P
  กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAP
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
304
24/02/2016
Q15TR092P
  Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
305
26/02/2016
Q15TR095P
  การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning : APQP)
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
306
23/08/2016
Q16NR041P
  QC Techniques (QC 7 Tools)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
307
13/09/2016
Q16NR046P
  Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
308
09/03/2017
Q16SA093P
  การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
เต็ม
309
13/05/2016
Q16TR008P
  การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
310
17/05/2016
Q16TR009P
  Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
311
11/05/2017
Q17SA007P
  การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
312
16/05/2017
Q17SA010P
  Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
313
05/06/2017
Q17SA017P
  การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R17
ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ
เต็ม
314
20/07/2017
Q17SA031P
  การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
315
26/07/2017
Q17SA032P
  การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ : FMEA (4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
316
24/07/2017
Q17SA034P
  การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA 4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
317
03/08/2017
Q17SA052P
  Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
318
07/11/2017
Q17SA066P
  Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
319
08/03/2018
Q17SA101P
  การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
320
04/04/2018
Q18SA002P
  การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
321
26/04/2018
Q18SA007P
  Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
322
04/06/2018
Q18SA026P
  QC Techniques (QC 7 Tools)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
323
13/06/2018
Q18SA031P
  Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
324
18/05/2015
U15MP001P
  หลักการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม Part I (Programmable Logic Controller : Part 1)
เต็ม
325
09/03/2016
U15TR009P
  พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
326
07/09/2016
U16NR003P
  พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ
สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (ซ.พัฒนาการ 37)
เต็ม
327
01/03/2017
U16SA006P
  พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ซอยพัฒนาการ 37)
เต็ม
328
01/06/2016
U16TR001P
  พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ
TNI
เต็ม
329
13/09/2017
U17KL004P
  ระบบควบคุมอัตโนมัติ และแมคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
เต็ม
330
28/03/2018
U17KL006P
  พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ 37)
เต็ม
331
13/09/2017
U17NR002P
  พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ 37)
เต็ม
332
25/04/2018
U18KL001P
  พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ 37)
เต็ม

พบข้อมูลจำนวน 332 รายการ