ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่าง
No.
Position
Qualification
1
ตำแหน่งงานว่าง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Update 22/01/2013
2
Contact Information:
Please submit your resume and photo to:

ฝ่ายการศึกษา ฝึกอบรม และวินิจฉัยให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
Address: 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
Telephone: 0-2-717-3000 ต่อ 81
E-mail: et@tpa.or.th , award@tpa.or.th