ประชาสัมพันธ์ Course ต่างประเทศที่ไม่ควรพลาด !!

ตารางสรุป Coursese

This is a sticky post! continue reading?

ติดต่อเรา ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ

หากท่านมีคำถาม และข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ, หลักสูตร TPM,

หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ, หลักสูตรทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

ติดต่อเราที่

คุณพณิตา จงเจริญชัยพร   โทร 02-717-3000 ต่อ 629 E-mail : panita@tpa.or.th

คุณทัศนีย์วรรณ  รัตนธัญกุล โทร 02-717-3000 ต่อ 635 E-mail : thassaneewan@tpa.or.th

คุณปิยวรรณ บูรณศิลป์  โทร 02-717-3000 ต่อ 628 E-mail : Piyawan@tpa.or.th