5s Master Certification Program รุ่น 3

 
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2016 วันแรกที่อบรม 01/03/2021
+
5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่ วันแรกที่อบรม 02/03/2021
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1 วันแรกที่อบรม 03/03/2021
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1 วันแรกที่อบรม 03/03/2021
+
5ส สำหรับพนักงาน วันแรกที่อบรม 04/03/2021
+
สร้างระบบแจ้งเตือนให้กับข้อมูลด้วย Conditional Formatting ใน Excel 2016 วันแรกที่อบรม 08/03/2021
+
5S Train the Trainer วันแรกที่อบรม 09/03/2021
+
รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel วันแรกที่อบรม 09/03/2021
+
Lean for Healthcare Industry : การประยุกต์แนวคิดลีน สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ วันแรกที่อบรม 10/03/2021
+
รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพ วันแรกที่อบรม 11/03/2021
+
Automation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษา วันแรกที่อบรม 11/03/2021
+
Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification วันแรกที่อบรม 13/03/2021
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2 วันแรกที่อบรม 17/03/2021
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2 วันแรกที่อบรม 17/03/2021
+
Lean for Excellent Service Certification Program วันแรกที่อบรม 18/03/2021
+
Promodel Simulation Program Workshop : Basic Level วันแรกที่อบรม 20/03/2021
+
รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น วันแรกที่อบรม 22/03/2021
+
รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น วันแรกที่อบรม 22/03/2021
+
การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : Workshop วันแรกที่อบรม 23/03/2021
+
5S Master Certification Program วันแรกที่อบรม 23/03/2021
+
5S Master Certification Program วันแรกที่อบรม 23/03/2021
+
Automation Skill for Smart Factory Level 1 วันแรกที่อบรม 24/03/2021
+
Introduction to Six Sigma and Define Phase วันแรกที่อบรม 27/03/2021
+
การสร้างรายงานสรุปผลสไตล์ Dashboard (กระดานสรุปข้อมูล) ด้วย Excel 2016 วันแรกที่อบรม 29/03/2021
+
เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot Table วันแรกที่อบรม 31/03/2021
+
เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน วันแรกที่อบรม 02/04/2021
+
เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน วันแรกที่อบรม 02/04/2021
+
พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ วันแรกที่อบรม 07/04/2021
+
Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 : Online วันแรกที่อบรม 08/04/2021
+
การจัดการเอกสารด้วย Google Docs (Form, Sheets, Slides, Docs) วันแรกที่อบรม 08/04/2021
+
ก้าวเล็กๆ สู่แนวคิดไคเซ็น DX (Digital Trarnformation) วันแรกที่อบรม 09/04/2021
+
การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2016 เพื่อการควบคุมคุณภาพ วันแรกที่อบรม 19/04/2021
+
5S Master Certification Program วันแรกที่อบรม 21/04/2021
+
Kaizen Master Certificate Program วันแรกที่อบรม 21/04/2021
+
มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016 วันแรกที่อบรม 21/04/2021
+
มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016 วันแรกที่อบรม 21/04/2021
+
การสร้าง Robotic Process Automation (RPA) ลดต้นทุน ด้วย VBA วันแรกที่อบรม 22/04/2021
+
ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ วันแรกที่อบรม 26/04/2021
+
ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ วันแรกที่อบรม 26/04/2021
+
Master Certification for Lean Office วันแรกที่อบรม 27/04/2021
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2 วันแรกที่อบรม 29/04/2021
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1 วันแรกที่อบรม 06/05/2021
+
การประยุกต์ใช้เซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยในงานจป. (Internet of Things for Safety) วันแรกที่อบรม 10/05/2021
+
เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM) วันแรกที่อบรม 10/05/2021
+
รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น วันแรกที่อบรม 10/05/2021
+
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel วันแรกที่อบรม 12/05/2021
+
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel วันแรกที่อบรม 12/05/2021
+
การประยุกต์ใช้ Excel 2016 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลัง วันแรกที่อบรม 13/05/2021
+
การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2016 วันแรกที่อบรม 17/05/2021
+
รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพ วันแรกที่อบรม 20/05/2021
+
สร้างสรรค์ Presentation สไตล์ Infographic & Interactive ด้วย PowerPoint 2016 วันแรกที่อบรม 24/05/2021
+
การสร้างรายงานสรุปผลสไตล์ Dashboard (กระดานสรุปข้อมูล) ด้วย Excel 2016 วันแรกที่อบรม 31/05/2021
+
การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016 วันแรกที่อบรม 07/06/2021
+
การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016 วันแรกที่อบรม 07/06/2021
+
   
Six Sigma Black Belt Certificate Program รุ่นที่ 22
 
   น้อยคนในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่รู้จัก Six Sigma แต่ผู้รู้เชิงลึกและปฏิบัติได้ด้วยความเข้าใจมีไม่มากนัก ยิ่งสภาวะปัจจุบันปัจจัยทุกด้านไม่ว่าภายในหรือ

ภายนอกรุมเร้าให้ต้องพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับศักยภาพทางการเเข่งขันให้สูงขึ้น บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกหน่วยงานเพื่อช่วยนำ

พาความสำเร็จ ฟันฝ่าปัญหาที่ผันผวนจากปัจจัยดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ Read More...
Lean Master Certification Program รุ่น 23
 
   น้อยคนในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่รู้จัก Lean Production แต่ผู้รู้เชิงลึกและปฏิบัติได้ด้วยความเข้าใจไม่มากนัก ยิ่งสภาวะปัจจุบันปัจจัยทุกด้านไม่ว่าภายใน
หรือภายนอกรุมเร้าให้ต้องพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้สูงขึ้น บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญของทุกหน่วยงาน Read More..
5s Master Certification Program รุ่น 11    Read More...
TQM for Sustainability Growth Organization    Read More...