5s Master Certification Program รุ่น 3

 
หลักสูตรอบรม/สัมมนา
การสร้างรายงานสรุปผลสไตล์ Dashboard (กระดานสรุปข้อมูล) ด้วย Excel 2016 วันแรกที่อบรม 21/09/2020
+
การบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ ด้วย Google Document and Cloud วันแรกที่อบรม 26/09/2020
+
การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri) วันแรกที่อบรม 30/09/2020
+
Automation Skill for Smart Factory Level 1 วันแรกที่อบรม 01/10/2020
+
การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2016 เพื่อการควบคุมคุณภาพ วันแรกที่อบรม 05/10/2020
+
การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : Workshop วันแรกที่อบรม 05/10/2020
+
มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016 วันแรกที่อบรม 07/10/2020
+
มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016 วันแรกที่อบรม 07/10/2020
+
เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน วันแรกที่อบรม 08/10/2020
+
เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน วันแรกที่อบรม 08/10/2020
+
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน Excel วันแรกที่อบรม 09/10/2020
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2 วันแรกที่อบรม 15/10/2020
+
ระบบควบคุมอัตโนมัติ และแมคาทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรม วันแรกที่อบรม 15/10/2020
+
5S Master Certification Program วันแรกที่อบรม 15/10/2020
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2 วันแรกที่อบรม 15/10/2020
+
Introduction to Six Sigma and Define Phase วันแรกที่อบรม 17/10/2020
+
ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ วันแรกที่อบรม 19/10/2020
+
ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ วันแรกที่อบรม 19/10/2020
+
5S Train theTrainer วันแรกที่อบรม 21/10/2020
+
การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2016 วันแรกที่อบรม 26/10/2020
+
รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพ วันแรกที่อบรม 28/10/2020
+
Kaizen Master Certificate Program วันแรกที่อบรม 30/10/2020
+
Measure Phase วันแรกที่อบรม 31/10/2020
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1 วันแรกที่อบรม 04/11/2020
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1 วันแรกที่อบรม 04/11/2020
+
สร้างสรรค์ Presentation สไตล์ Infographic & Interactive ด้วย PowerPoint 2016 วันแรกที่อบรม 09/11/2020
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2 วันแรกที่อบรม 11/11/2020
+
Analyze Phase วันแรกที่อบรม 15/11/2020
+
รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น วันแรกที่อบรม 16/11/2020
+
รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น วันแรกที่อบรม 16/11/2020
+
การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016 วันแรกที่อบรม 23/11/2020
+
Lean for Office (Workshop) : ลีนสำนักงาน (ภาคปฏิบัติ) วันแรกที่อบรม 25/11/2020
+
เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2016 วันแรกที่อบรม 30/11/2020
+
Improve Phase : Classical DOE วันแรกที่อบรม 12/12/2020
+
ไม่ยาก෥ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพ วันแรกที่อบรม 16/12/2020
+
ไม่ยาก ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพ วันแรกที่อบรม 16/12/2020
+
Automation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษา วันแรกที่อบรม 22/12/2020
+
Improve Phase : Taguchi DOE วันแรกที่อบรม 10/01/2021
+
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1 วันแรกที่อบรม 21/01/2021
+
Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) วันแรกที่อบรม 23/01/2021
+
Control Phase วันแรกที่อบรม 31/01/2021
+
เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน วันแรกที่อบรม 04/02/2021
+
Design for Six Sigma (DFSS) วันแรกที่อบรม 13/02/2021
+
   
Six Sigma Black Belt Certificate Program รุ่นที่ 22
 
   น้อยคนในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่รู้จัก Six Sigma แต่ผู้รู้เชิงลึกและปฏิบัติได้ด้วยความเข้าใจมีไม่มากนัก ยิ่งสภาวะปัจจุบันปัจจัยทุกด้านไม่ว่าภายในหรือ

ภายนอกรุมเร้าให้ต้องพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับศักยภาพทางการเเข่งขันให้สูงขึ้น บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกหน่วยงานเพื่อช่วยนำ

พาความสำเร็จ ฟันฝ่าปัญหาที่ผันผวนจากปัจจัยดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ Read More...
Lean Master Certification Program รุ่น 23
 
   น้อยคนในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่รู้จัก Lean Production แต่ผู้รู้เชิงลึกและปฏิบัติได้ด้วยความเข้าใจไม่มากนัก ยิ่งสภาวะปัจจุบันปัจจัยทุกด้านไม่ว่าภายใน
หรือภายนอกรุมเร้าให้ต้องพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้สูงขึ้น บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญของทุกหน่วยงาน Read More..
5s Master Certification Program รุ่น 11    Read More...
TQM for Sustainability Growth Organization    Read More...