เริ่มต้นธุรกิจยังไง ไม่ให้มีปัญหาภาษี: เคล็ดลับภาษีที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ (Online)การจัดการกำลังคนในภาวะวิกฤติ (Online)Flash TrainingEEC Model Type Bการพัฒนาความสามารถของหัวหน้างานเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารTPA Package DIYJapanese Coursesผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยKarakuri Low Cost Automation6 Modules & Safety Competency TestKarakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consulting

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดทำการเฉพาะ จ.-ศ. 8.00 - 17.00 น.
หลักสูตรผู้ควบคุมก๊าซ การฟื้นฟูกิจการหลัง COVID-19 Executive Seminar

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการป้องกันโควิด-19COVID-19 ScreeningCOVID-19 Screening
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures
มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19
มาตรฐานรับรองความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19Thai Stop COVID-19Thai Stop COVID-19

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2022TPA Thailand Award 2022 ScheduleTPA Thailand Award 2022 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E21VS010SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) 24/01/2022
Q21SH005JL IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)IATF 16949 : 2016 for Japanese Executive ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Executive Management 25/01/2022
H21YW008DT TPA Forum Special : 12 S-Curve to Re-start ThailandTPA Forum Special : 12 S-Curve to Re-start Thailand12 S-Curve to Re-start Thailand 26/01/2022
H21YW009DT ก้าวสู่ IoT Factory ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจยุค New Normal : การปรับใช้ IoT แบบง่ายๆ 03/02/2022
S21NO162DT 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร (Online)5� ����Ѻ��С���������������м������� (Online)5� ����Ѻ��С���������������м������� (Online) 17/02/2022
Q21SH006JL ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive 22/02/2022
E21SH022JL ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Management 15/03/2022
Q21LM060TL การกำหนดนโยบายคุณภาพ และ KPI อย่างไรให้ถูกต้อง และเหมาะสม 31/03/2022
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
I21NO165P “การทำความเข้าใจ”และ“การตัดสินใจ” ผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมUnderstanding and Decision Making the Calibration Results of Industrial Measuring InstrumentsUnderstanding and Decision Making the Calibration Results of Industrial Measuring Instruments 21/01/2022
I21NO167P การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice 22/01/2022
S21NO008DT Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online)Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online)Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online) 23/01/2022
S21NO072S Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase 23/01/2022
Q21NO100DT ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 (Online)Quality Managament System Manager ISO 9001:2015 (Online)Quality Managament System Manager ISO 9001:2015 (Online) 24/01/2022
I21NO168P การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาล (ทฤษฎีและปฎิบัติ)Calibration of medical devices and hospital laboratories (Theory & Practice)Calibration of medical devices and hospital laboratories (Theory & Practice) 24/01/2022
Q21NO127DT SPC Workshop for Supervisor (Online)SPC Workshop for Supervisor (Online)SPC Workshop for Supervisor (Online) 24/01/2022
E21VS010SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) 24/01/2022
Q21SH005JL IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)IATF 16949 : 2016 for Japanese Executive ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Executive Management 25/01/2022
P21NO078DT การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA 25/01/2022
more.

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
H21YW008DT TPA Forum Special : 12 S-Curve to Re-start ThailandTPA Forum Special : 12 S-Curve to Re-start Thailand12 S-Curve to Re-start Thailand 26/01/2022
H21YW009DT ก้าวสู่ IoT Factory ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจยุค New Normal : การปรับใช้ IoT แบบง่ายๆ 03/02/2022
A21LM426DT เริ่มต้นธุรกิจยังไง ไม่ให้มีปัญหาภาษี: เคล็ดลับภาษีที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ (Online) 18/02/2022
U21PJ002SC Smart Monodzukuri ปรับปรุงการผลิตอย่างชาญฉลาดในยุคดิจิตอล 23/02/2022
A21LM060TL DQ ความฉลาดทาง Digital: ดัชนีชี้วัดสมรรถนะบุคลากรยุค 5.0DQDQ 31/03/2022

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

สูจิบัตรฉบับ 365 หลักสูตรเดือนมีนาคม 2565

สูจิบัตรฉบับ 364 หลักสูตรเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สูจิบัตรฉบับ 363 หลักสูตรเดือนมกราคม 2565
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมหม้อน้ำ 2022แผนการอบรมผู้ควบคุมหม้อน้ำ 2022แผนการอบรมผู้ควบคุมหม้อน้ำ 2022

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2022แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2022แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2022

แผนการอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน 2022Plan staff training Environmental Engineer year 2022Plan staff training Environmental Engineer year 2022