IATF 16949: 2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารLean Business Intro for Managerรับสมัครผลงาน Kaizen เพื่อรับ Thailanad Kaizen Award 2020Quality Improvement for Productivity (Workshop)จาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016Modern Warehouse Supervisorการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนอย่างปลอดภัยLean Master Certification Programแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563Japanese CourseBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeThai labour lawการบำรุงรักษาอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5สการจัดการในการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&Dช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ1ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักรSix Sigma Black Certification Programบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)


 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001
ISO 9001ISO 9001ISO 9001
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E19SH022J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese??????? 21/01/2020
K19KB103S TPS : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)TPS : Pull SystemTPS : Pull System 23/01/2020
A19LM361P มาตรการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 รุ่น 2 23/01/2020
K19YW086S Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Level 25/01/2020
S19YW001S Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification 25/01/2020
S19YW002S TOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current State 26/01/2020
A19SH019J Import-Export in Thailand Par III: การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import and Export for the risk countermeasure??????????????????????? 28/01/2020
E19SH024J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese Executive??????????????? 04/02/2020
Q19SH004J IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (จ.พระนครศรีอยุธยา)IIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management???????????????IATF16949?2016????????? 11/02/2020
A19SH285P วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part IV : การจัดการธุรกิจ (จ.พระนครศรีอยุธยา)Cross Culture Part IV : Work Management by Japanese Style????????????????? ????????????? 11/02/2020
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
I19NO115P การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement 20/01/2020
C19YW077P การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2016 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality Control 20/01/2020
A19LM279P เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales 20/01/2020
M19PT137P การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique 21/01/2020
I19NO116P Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab 21/01/2020
A19MP116S เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email 21/01/2020
A19MP115S พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership 21/01/2020
Q19PT088P 14 เครื่องมือในการแก้ปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving 21/01/2020
E19SH022J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese??????? 21/01/2020
A19LM280P การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q (IQ EQ AQ OQ SQ)IQ EQ AQ OQ SQIQ EQ AQ OQ SQ 22/01/2020

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

P19PT107P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques
Non Member : 3,700.00 Member : 3,200.00 Register Now
Remaining : 56 day(s) StartDate : 16/03/2020
P19PT108P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance
Non Member : 3,700.00 Member : 3,200.00 Register Now
Remaining : 9 day(s) StartDate : 29/01/2020
P19PT109P : TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement
Non Member : 3,700.00 Member : 3,200.00 Register Now
Remaining : 10 day(s) StartDate : 30/01/2020
P19PT112P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาWasted wear the leakage proactive maintenanceWasted wear the leakage proactive maintenance
Non Member : 4,000.00 Member : 3,500.00 Register Now
Remaining : 15 day(s) StartDate : 04/02/2020
P19PT113P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice
Non Member : 4,000.00 Member : 3,500.00 Register Now
Remaining : 16 day(s) StartDate : 05/02/2020
Q19PT159P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016
Non Member : 4,500.00 Member : 4,000.00 Register Now
Remaining : 23 day(s) StartDate : 12/02/2020
Q19PT160P : Quality Improvement for Productivity (Workshop)��û�Ѻ��ا�س�Ҿ�����������ż�Ե (Workshop)��?�?��?�?�?�����������?�? (Workshop)
Non Member : 4,500.00 Member : 4,000.00 Register Now
Remaining : 22 day(s) StartDate : 11/02/2020
Q19PT161P : IATF 16949: 2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF 16949: 2016 for Management & QMRIATF 16949 for Management & QMR
Non Member : 4,500.00 Member : 4,000.00 Register Now
Remaining : 52 day(s) StartDate : 12/03/2020
M19PT168P : Lean Business Intro for ManagerLean Business Intro for ManagerLean Business Intro for Manager
Non Member : 4,500.00 Member : 4,000.00 Register Now
Remaining : 52 day(s) StartDate : 12/03/2020
P19PT091P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines
Non Member : 6,200.00 Member : 5,700.00 Register Now
Remaining : 66 day(s) StartDate : 26/03/2020
A19LM223P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 43 day(s) StartDate : 03/03/2020
U19YW006P : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นFoundation of Machine Vision for Automation ManufacturingFoundation of Machine Vision for Automation Manufacturing
Non Member : 6,500.00 Member : 6,000.00 Register Now
Remaining : 67 day(s) StartDate : 27/03/2020
A19LM240P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 58 day(s) StartDate : 18/03/2020
A19LM222P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 9 day(s) StartDate : 29/01/2020

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A19LM360P มาตรการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 รุ่น 1 20/01/2020

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.341

TPA Training Program Vol.340

TPA Plan Year 2020

TPA Training Program Vol.339 new

TPA Training Program Vol.338

TPA Training Program Vol.337 new

TPA Training Program Vol.336
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020 new

Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019 new

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック