กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และบำรุงรักษาการใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันการเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMสร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสาร ในยุคดิจิทัล ด้วย Powerpoint 2016 AdvanceHuman Resources Development (HRD) and QCC Activities 2019การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/SupplierCore -Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ IATF16949_2016Six Sigma Black Certification ProgramLean Master Certification Program5S Best Practice บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานโรจนะ)Japanese CourseCross Culture for Japaneseimport-export Thai labour lawแผนการอบรมประจำปี 2019บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P19PJ001SC Karakuri : Low Cost AutomotionKarakuri : Low Cost AutomotionKarakuri : Low Cost Automotion 22/05/2019
K19YW018S Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Level 23/05/2019
A19SH006J Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Part IBasic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Management ???????????????Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Management ??????????????? 28/05/2019
A19TL001SC Human Resources Development (HRD) and QCC Activities 2019 31/05/2019
A19SH004J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucument 06/06/2019
K19YW031S 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร 06/06/2019
K19YW026S ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ 11/06/2019
K19YW056S Smart Skills & Self Click : พิชิตงานท่ามกลางความท้าทายในศตวรรษที่ 21Smart Skills & Self ClickSmart Skills & Self Click 11/06/2019
K19YW066S เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)3T Model (TPS-TPM-TQM)3T Model (TPS-TPM-TQM) 11/06/2019
A19SH010J วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ Part ICross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand) 11/06/2019
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A19LM107P การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ (Sales & Operation Planning : S&OP) ฉบับเอาไปใช้ได้จริงHands-on S&OP (Sale and Operations Planning)Hands-on S&OP (Sale and Operations Planning) 22/05/2019
A19LM039P การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits 22/05/2019
A19MP007S เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCoaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique 22/05/2019
A19MP008S เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email 22/05/2019
P19SU017P การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM 22/05/2019
P19PJ001SC Karakuri : Low Cost AutomotionKarakuri : Low Cost AutomotionKarakuri : Low Cost Automotion 22/05/2019
K19YW018S Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Level 23/05/2019
A19LM031P ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills 23/05/2019
A19LM059P จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology 23/05/2019
E19NB005P การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001:2015Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001:2015 23/05/2019

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found.何もデータが見つかりませんでした

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 333 new

ฉบับที่ 332 new

ฉบับที่ 331

ฉบับที่ 330
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019 new

TPA Training Plan Year 2019

Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック