ประกาศผลผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนประกาศผลสอบ Monodzukuri Test 2016TPM Meeting for Production activities and Human resources developmentCompact TPM for SME5ส 4.0กำหนดการประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถP16NR081P : เทคนิคการวาดภาพร่างในกิจกรรมบำรุงรักษาด้วยตัวเองขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการการสร้าง Infographic Presentation Design อย่างมืออาชีพSix Sigma Black Belts Certification Programหลักสูตร Project Management TrainingTPA Charity Run 2017 – Run for Child วิ่งด้วยกัน ปันน้ำใจ มอบให้น้องโครงการ SBA Safety Basic Assessor รุ่นที่ 6Plant Director รุ่น 2Graphic Design Artwork Professional for Digital MarketingOpen HousePromodel Simulation Workshop事例・判例から学ぶ タイ労働関連法โครงการให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรบผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมTPM Manager Certificate Programหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

ประกาศผล QCC รอบตรวจขอเชิญร่วมส่งประกวด Thailand Award 5S 2017Thailand 5S Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559In-House TPMKANO Quality Award 2016 รอบชิงชนะเลิศLean Master 17thประกาศผล Thailand Quality Prize 2016 : รอบเอกสาร
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A16LM217P จำไว จำแม่น จำอย่างมีระเบียบSuper Memory Super MemorySuper Memory Super Memory 18/01/2017
K16YW103S 5S for Office5S for Office5S for Office 20/01/2017
K16YW104S เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน 21/01/2017
K16YW093S A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Office 22/01/2017
Q16NB024D พิชิตปัญหาด้วยกราฟProblem Solving with Graphical AnalysisProblem Solving with Graphical Analysis 23/01/2017
A16MP049S การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHRM for Non HRHRM for Non HR 24/01/2017
I16KL093P การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Testing Instruments Calibration (Theory & Practice) 24/01/2017
E16KA016J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese 24/01/2017
C16KB012D นักออกแบบสื่อนำเสนองานเชิงสร้างสรรค์PowerPoint Presentation DesignerPowerPoint Presentation Designer 25/01/2017
A16NB100D สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างไรพิชิตใจและได้งานHow to Make Effective Buniness Phone CallsHow to Make Effective Buniness Phone Calls 25/01/2017
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
M16NR086P เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMUDA CONTROL (Muda Muri Mura)MUDA CONTROL (Muda Muri Mura) 17/01/2017
M16NR087P การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System ) 17/01/2017
M16NR063P เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต (ด้านบริหารจัดการ)POKA YOKE ManagementPOKA YOKE Management 18/01/2017
E16KA023E ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution OperatorWater Pollution Operator 18/01/2017
A16LM217P จำไว จำแม่น จำอย่างมีระเบียบSuper Memory Super MemorySuper Memory Super Memory 18/01/2017
M16NR088P เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics 18/01/2017
M16NR089P การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index) 18/01/2017
A16LM218P เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional 19/01/2017
C16MP036P เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 2 19/01/2017
E16KL043P เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level 19/01/2017

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E16NB022D นักขับรถมืออาชีพProfessional Driving TrainingProfessional Driving Training 28/02/2017

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 290 (มี.ค.60) new

ฉบับที่ 289 (ก.พ.60) new

ฉบับที่ 288 (ก.พ.60)

ฉบับที่ 287 (ก.พ.60)

ฉบับที่ 286 (ม.ค.60)

ฉบับที่ 285 (ธ.ค.59)

ฉบับที่ 284 (ธ.ค.59)

ฉบับที่ 283 (พ.ย.59)

ฉบับที่ 282 (พ.ย.59)

ฉบับที่ 281 (ต.ค.59)

ฉบับที่ 280 (ต.ค.59)

ฉบับที่ 279 (ก.ย.59)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2560Plan staff training Environmental Engineer year 2017Plan staff training Environmental Engineer year 2017 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ7Plan Year Safety Japanese 2017Plan Year Safety Japanese 2017
e-Brochuree-Brochuree-Brochure

e-Brochure_ISSUE 20 new

e-Brochure_ISSUE 18 new

e-Brochure_ISSUE 17

e-Brochure_ISSUE 16

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック