ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยSmart Monodzukuri6 Modules & Safety Competency TestMaster Certification for Lean Officeพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานเพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาด้วยโมบายแอพและไอโอทีSmart MonodzukuriDigital Transformation StrategyTouch Internet of Things:IoT Basic 5S Master Certification Programแผนการฝึกอบรมประจำปี 2564Karakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consulting

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

คำขวัญ สสท Flash Training

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
Update กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2020TPA Thailand Award 2020 ScheduleTPA Thailand Award 2020 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P20LM013DT ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques (Online) 01/03/2021
Q20LM031DT การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น) (Online)Effective Quality Control ( For Supervisor ) (Online)Effective Quality Control ( For Supervisor ) (Online) 02/03/2021
E20KB049DT เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques 03/03/2021
Q20LM032DT การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016 (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online) 04/03/2021
A20MP077DT เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ(Online)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice) 04/03/2021
S20YW045S 5ส สำหรับพนักงาน5S for Operator5� ����Ѻ��ѡ�ҹ 04/03/2021
I20NO054DT ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online) 08/03/2021
P20PT036P ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษาFundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance 08/03/2021
P20LM015DT ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษา (Online)Fundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance 08/03/2021
Q20SH006JL ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive 09/03/2021
more.

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.354

TPA Training Program Vol.353

TPA Training Program Vol.352

TPA Training Program Vol.351

TPA Plan Year 2021

TPA Training Program Vol.350

TPA Plan Year 2020
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2021

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021Plan staff training Environmental Engineer year 2021