Hydraulic Maintenance Level 1Electrical-Control-System-and-motor-maintenance-for-technician-Level-1ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1ช่างบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่น ระดับ 1ช่างบำรุงรักษาระบบนิวแมติก ระดับ 1การควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอกสร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสาร ในยุคดิจิทัล ด้วย Powerpoint 2016 AdvanceMaintenance Improvement Competencyสาระสำคัญของการปรับปรุงกฎหมายโรงงาน พ.ศ.2562 และ กฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561การเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMSix Sigma Black Certification ProgramLean Master Certification Program5S Best Practice บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานโรจนะ)Japanese CourseCross Culture for Japaneseimport-export Thai labour lawแผนการอบรมประจำปี 2019บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
K19YW072S ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ 19/07/2019
K19YW040S Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification 20/07/2019
K19YW073S 5S for Office5S for Office5S for Office 25/07/2019
K19YW066S เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)3T Model (TPS-TPM-TQM)3T Model (TPS-TPM-TQM) 31/07/2019
K19YW076S ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ 01/08/2019
P19PJ008SC สร้างความยั่งยืนขององค์กรด้วยระบบการทำงานแบบ Monodzukuri & Karakuri Kaizen 02/08/2019
K19YW077S เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้กับ 5ส 02/08/2019
K19YW057S Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase 03/08/2019
P19SU054P การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนSAFETY MAINTENANCE WITH LOCKOUT TAGOUT TECHNIQUESAFETY MAINTENANCE WITH LOCKOUT TAGOUT TECHNIQUE 05/08/2019
E19SH008J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive 06/08/2019
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
K19YW072S ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ 19/07/2019
A19LM128P ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart 19/07/2019
A19LM130P การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving 19/07/2019
P19MP006S การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA) 19/07/2019
M19PG054P การบริหารจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้าDistribution Mangement In WarehouseDistribution Mangement In Warehouse 19/07/2019
K19YW040S Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification 20/07/2019
Q19SA053P การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study 22/07/2019
M19MP009S ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator 22/07/2019
A19LM132P การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance 22/07/2019
A19LM133P กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy 22/07/2019

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P19PJ008SC สร้างความยั่งยืนขององค์กรด้วยระบบการทำงานแบบ Monodzukuri & Karakuri Kaizen 02/08/2019
P19PT080P แนววัดผลสมรรถนะช่างบำรุงรักษาตามแนวทาง TPM SystemMaintenance Improvement Competency : 6 Module + SafetyMaintenance Improvement Competency : 6 Module + Safety 27/08/2019

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.334 new

TPA Training Program Vol.333 new

TPA Training Program Vol.332
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019 new

TPA Training Plan Year 2019

Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック