ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (Online)ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Finding New Start UPการวางแผนบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่าย (Online) ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษา ระดับ 1การบริหารระบบคลังอะไหล่ สำหรับงานงานบำรุงรักษา (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online) QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)การรับมือ External Audit ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 (Online)การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Online) Problem Solving (Online)Monodzukuri test 2020ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop) การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplierเทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี)การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยTPM Instructor Certificate ProgramKarakuri DOJO Kit (Basic Knowledge)โครงการ Online Consultingโครงการ  QCC Testing Programประกาศ...เลื่อนรับสมัคร Thailand 5S Award 2020PPAP&APQP for IATF16949: 2016การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015Lean Master Certification ProgramProductivity Leader Boot CampKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563Basic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeThai labour lawบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติWork from HomeWork from Home

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
Update กำหนดการรางวัลคุณภาพ TPA Thailand Award 2020TPA Thailand Award 2020 ScheduleTPA Thailand Award 2020 Schedule

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
I20NO001DT ภาพรวมการประเมิน Measurement Uncertainty สำหรับอุตสาหกรรมและ ห้องปฏิบัติการ (Online)Overview of measurement uncertainty for industry and laboratory (Online)Overview of measurement uncertainty for industry and laboratory (Online) 04/06/2020
A20SH002JL กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part II : Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part II : Contract Doucument 04/06/2020
S20YW005DT Lean ในยุค COVID-19 06/06/2020
E19TK010SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessor 08/06/2020
C20YW001DT ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016 08/06/2020
S20YW002DT Lean Master Certification Program (Online)Lean Master Certification Program (Online)Lean Master Certification Program (Online) 08/06/2020
Q20SH002JL ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive 09/06/2020
C20YW002DT การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table 10/06/2020
C20YW003DT เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day 11/06/2020
Q20PT002DT ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online) 11/06/2020
more.
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
I20NO001DT ภาพรวมการประเมิน Measurement Uncertainty สำหรับอุตสาหกรรมและ ห้องปฏิบัติการ (Online)Overview of measurement uncertainty for industry and laboratory (Online)Overview of measurement uncertainty for industry and laboratory (Online) 04/06/2020
A20SH002JL กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part II : Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part II : Contract Doucument 04/06/2020
S20YW005DT Lean ในยุค COVID-19 06/06/2020
E19TK010SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessor 08/06/2020
C20YW001DT ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016 08/06/2020
S20YW002DT Lean Master Certification Program (Online)Lean Master Certification Program (Online)Lean Master Certification Program (Online) 08/06/2020
Q20SH002JL ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive 09/06/2020
C20YW002DT การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table 10/06/2020
C20YW003DT เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day 11/06/2020
Q20PT002DT ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online) 11/06/2020
more.

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P20PT007DT ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาSafety system maintenance Level 1Safety system maintenance Level 1 05/06/2020
S20YW005DT Lean ในยุค COVID-19 06/06/2020
C20NO010DT เรียนรู้การฝึกอบรมแบบ Virtual Classroom ผ่านโปรแกรม ZOOMVirtual Classroom Training whit program ZOOMVirtual Classroom Training whit program ZOOM 16/06/2020
E20KB020DT ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจำเป็นต้องรู้Basic Knowledge on Electricity for Safety OfficerBasic Knowledge on Electricity for Safety Officer 18/06/2020

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.345 new

TPA Training Program Vol.344 new

TPA Training Program Vol.343

TPA Training Program Vol.342

TPA Training Program Vol.341

TPA Plan Year 2020
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック