การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนอย่างปลอดภัยLean Master Certification Programแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563Japanese CourseBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeThai labour lawการบำรุงรักษาอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5สการจัดการในการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&Dช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ1ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักรSix Sigma Black Certification Programบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)


 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001
ISO 9001ISO 9001ISO 9001
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A19SH015J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Dispute?????????????????? ??????????????? 12/12/2019
E19TK005SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) เบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor 17/12/2019
E19TK008SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) 18/12/2019
I19NO123P การใช้งานและการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด HART Instruments (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Calibration HART Instruments WorkshopCalibration HART Instruments Workshop 23/12/2019
K19YW059S Analyze PhaseAnalyze PhaseAnalyze Phase 11/01/2020
E19SH021J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จ.ปราจีนบุรี)Safety Officer in Management Level for Japanese??????? 16/01/2020
S19YW011S 5S for Operator 16/01/2020
P19PT111P การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิตMeasurement with OEE indicator for process improvementMeasurement with OEE indicator for process improvement 17/01/2020
S19YW010S 5S Master Certification Program5S Master Certification Program5S Master Certification Program 22/01/2020
K19KB103S TPS : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)TPS : Pull SystemTPS : Pull System 23/01/2020
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
Q19PT118P การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action 11/12/2019
Q19PT126P การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18 11/12/2019
I19NO106P การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System 11/12/2019
M19PT122P การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis 11/12/2019
M19PT123P การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis 11/12/2019
A19MP099S ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety 11/12/2019
A19LM184P เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา8D Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management 12/12/2019
M19PT125P หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่Modern Warehouse SupervisorModern Warehouse Supervisor 12/12/2019
P19MP015S การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติPM : Planned Maintenance PraccticalPM : Planned Maintenance Pracctical 12/12/2019
Q19PT120P การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) 12/12/2019

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

Q19PT159P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016
Non Member : 4,500.00 Member : 4,000.00 Register Now
Remaining : 66 day(s) StartDate : 12/02/2020
Q19PT160P : Quality Improvement for Productivity (Workshop)��û�Ѻ��ا�س�Ҿ�����������ż�Ե (Workshop)��û�Ѻ��ا�س�Ҿ�����������ż�Ե (Workshop)
Non Member : 4,500.00 Member : 4,000.00 Register Now
Remaining : 65 day(s) StartDate : 11/02/2020
Q19PT161P : IATF 16949 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF 16949 for Management & QMRIATF 16949 for Management & QMR
Non Member : 4,500.00 Member : 4,000.00 Register Now
Remaining : 95 day(s) StartDate : 12/03/2020
M19PT168P : Lean Business Intro for ManagerLean Business Intro for ManagerLean Business Intro for Manager
Non Member : 4,500.00 Member : 4,000.00 Register Now
Remaining : 95 day(s) StartDate : 12/03/2020
P19PT094P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance
Non Member : 6,200.00 Member : 5,700.00 Register Now
Remaining : 10 day(s) StartDate : 18/12/2019
P19PT091P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines
Non Member : 6,200.00 Member : 5,700.00 Register Now
Remaining : 109 day(s) StartDate : 26/03/2020
A19LM223P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 86 day(s) StartDate : 03/03/2020
U19YW006P : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นFoundation of Machine Vision for Automation ManufacturingFoundation of Machine Vision for Automation Manufacturing
Non Member : 6,500.00 Member : 6,000.00 Register Now
Remaining : 110 day(s) StartDate : 27/03/2020
A19LM240P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 101 day(s) StartDate : 18/03/2020
A19LM222P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 52 day(s) StartDate : 29/01/2020

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found.何もデータが見つかりませんでした

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.340

TPA Plan Year 2020 new

TPA Training Program Vol.339

TPA Training Program Vol.338 new

TPA Training Program Vol.337

TPA Training Program Vol.336
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020

Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック