กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพการตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why Analysis, CE, PM และ FMEAระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ1ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักรBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeTPM Facilitator Training CourseHydraulic Maintenance Level 1Electrical-Control-System-and-motor-maintenance-for-technician-Level-1ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1ช่างบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่น ระดับ 1ช่างบำรุงรักษาระบบนิวแมติก ระดับ 1การควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอกสร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสาร ในยุคดิจิทัล ด้วย Powerpoint 2016 AdvanceSix Sigma Black Certification ProgramLean Master Certification ProgramJapanese CourseCross Culture for Japaneseimport-export Thai labour lawแผนการอบรมประจำปี 2019บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E19SH009J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese 20/08/2019
E19TK003SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) เบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor 22/08/2019
A19SH008J Import-Export in Thailand : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Part IIIImport and Export for the risk countermeasure ?????????????????????????????????????????? 27/08/2019
Q19SH002J IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (จัด. จ.ชลบุรี)IATF 16949 : 2016 for Japanese???????????????IATF16949?2016????????? 04/09/2019
A19SH199P Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeBasic Knowledge of Import-Export in Thailand by Practice 12/09/2019
K19YW088S แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way5S with TPA Style5S with TPA Style 17/09/2019
E19TK007SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) 18/09/2019
K19YW089S ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ5S Leader5S Leader 18/09/2019
E19SH011J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จัด จ.นครราชสีมา)Safety Officer in Management Level for Japanese??????? 19/09/2019
K19YW090S 5S for Office5S for Office5S for Office 24/09/2019
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A19LM160P จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing 20/08/2019
A19LM161P การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System 20/08/2019
M19PG076P การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory) 20/08/2019
I19NO054P ISO/IEC 17025 : 2017 DocumentationISO/IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : Documentation (Version2017) 20/08/2019
P19SU050P การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance 20/08/2019
A19MP050S สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ 20/08/2019
E19SH009J เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese 20/08/2019
A19LM037P พนักงานบริการชั้นเยี่ยมService Staff HeroService Staff Hero 20/08/2019
M19PG034P การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคัมบังWorkshop: Inventory Control by Kanban SystemWorkshop: Inventory Control by Kanban System 20/08/2019
A19LM162P การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving 21/08/2019

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P19PT080P แนววัดผลสมรรถนะช่างบำรุงรักษาตามแนวทาง TPM SystemMaintenance Improvement Competency : 6 Module + SafetyMaintenance Improvement Competency : 6 Module + Safety 27/08/2019

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.335 new

TPA Training Program Vol.334 new
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019 new

TPA Training Plan Year 2019

Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック