การสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษาWanted Manager รุ่นที่ 2World Class Manufacturing with 3T-ModelTPM Instructorการรับฟังเสียงจากลูกค้าเพื่อสร้างคุณภาพให้กับองค์กรความเชื่อมโยงระหว่าง-APQPและPPAPระบบสังเกตความปลอดภัย Safety Observation System (SOS)โลจีสติกส์แบบลีน Lean LogisticsLean LogisticsTPM เพื่อสร้างผลกำไรสำหรับ SMEBest Practice TPM Award Study MissionFactory Automation : How to improve production efficiency?C17NT004D : ออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับผู้เริ่มต้นWanted ManagerPromodel Simulation WorkshopToyota Production System รุ่นที่ 17Compact TPMหลักสูตร Safety Sub Assessorหลักสูตร SBA Safety Basic AssessorCompact TPM for SMEบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการSix Sigma Black Belts Certification ProgramTQM for Sustainability Growth OrganizeLean Master事例・判例から学ぶ タイ労働関連法โครงการให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรบผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
K17WR014S ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS) 25/05/2017
Q17NB005D การอ่านและวิเคราะห์กราฟทางสถิติอย่างมืออาชีพในงานอุตสาหกรรม (ภาคปฏิบัติ)Reading and Analyzing Statistical Graph as Professional for IndustryReading and Analyzing Statistical Graph as Professional for Industry 25/05/2017
K17AA045S ผู้จัดการแบบไหน ที่องค์กรต้องการ (Wanted Manager)Wanted ManagerWanted Manager 25/05/2017
A17KA012D การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นJapanese Business E-mail WritingJapanese Business E-mail Writing 26/05/2017
P17NB009D TPM เพื่อสร้างผลกำไรสำหรับ SMEProfitabity of TPMProfitabity of TPM 26/05/2017
K17YW022S TQM for Sustainability Growth OrganizationTQM for Sustainability Growth OrganizationTQM for Sustainability Growth Organization 30/05/2017
A17KA002J ความรู้พื้นฐานในการนำเข้า-ส่งออก สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นBASIC CORE KNOWLEDGE OF IMPORT-EXPORT FOR JAPANESEBASIC CORE KNOWLEDGE OF IMPORT-EXPORT FOR JAPANESE 30/05/2017
C17NT003D เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft WordMicrosoft Word Tips & TricksMicrosoft Word Tips & Tricks 01/06/2017
K17YW038S 5ส สำหรับพนักงาน 02/06/2017
E17KA002D กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Assessment and Environmental LawsISO 14001 : 2015 Assessment and Environmental Laws 03/06/2017
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
A16LM226P จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology 25/05/2017
K17WR014S ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS) 25/05/2017
A17MP012S พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership 25/05/2017
Q17NB005D การอ่านและวิเคราะห์กราฟทางสถิติอย่างมืออาชีพในงานอุตสาหกรรม (ภาคปฏิบัติ)Reading and Analyzing Statistical Graph as Professional for IndustryReading and Analyzing Statistical Graph as Professional for Industry 25/05/2017
C17MP006P เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 2 25/05/2017
K17AA045S ผู้จัดการแบบไหน ที่องค์กรต้องการ (Wanted Manager)Wanted ManagerWanted Manager 25/05/2017
A17MP008S HORENSO การรายงาน การติดต่อประสานงานและการปรึกษาHORENSOHORENSO 26/05/2017
A17KA012D การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นJapanese Business E-mail WritingJapanese Business E-mail Writing 26/05/2017
A17LM033P เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor 26/05/2017
A17LM034P Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill 26/05/2017

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

M17PT034P : โลจีสติกส์แบบลีนLean LogisticsLean Logistics
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 21 day(s) StartDate : 15/06/2017
Q17PT045P : การรับฟังเสียงจากลูกค้าเพื่อสร้างคุณภาพให้กับองค์กรVOC(Voice of customer) for QualityVOC(Voice of customer) for Quality
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : 43 day(s) StartDate : 07/07/2017

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P17PJ004SC Factory Automation : How to improve production efficiency? 02/06/2017

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 299 (ก.ค.60) new

ฉบับที่ 298 (ก.ค.60) new

ฉบับที่ 297 (มิ.ย.60)

ฉบับที่ 296 (มิ.ย.60)

ฉบับที่ 295 (พ.ค.60)

ฉบับที่ 294 (พ.ค.60)

ฉบับที่ 293 (เม.ย.60)

ฉบับที่ 292 (มี.ค.60)

ฉบับที่ 291 (มี.ค.60)

ฉบับที่ 290 (มี.ค.60)

ฉบับที่ 289 (ก.พ.60)

ฉบับที่ 288 (ก.พ.60)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2560Plan staff training Environmental Engineer year 2017Plan staff training Environmental Engineer year 2017 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ7Plan Year Safety Japanese 2017Plan Year Safety Japanese 2017
e-Brochuree-Brochuree-Brochure

e-Brochure_ISSUE 20 new

e-Brochure_ISSUE 18 new

e-Brochure_ISSUE 17

e-Brochure_ISSUE 16

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック