ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานTPM Advanced Activity of Part II and Part IIIระบบควบคุมอัตโนมัติ และแมคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของ MonodzukuriMOOC/SPOCแจ้งปิดถนนแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนการสอบเทียบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพหลักสูตรครบเครื่องออกแบบ Infographic สร้างสรรค์อย่างง่ายๆด้วย PowerPointการสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษาWorld Class Manufacturing with 3T-ModelTPM Instructorระบบสังเกตความปลอดภัย Safety Observation System (SOS)Toyota Production System รุ่นที่ 17Compact TPMหลักสูตร Safety Sub Assessorหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการSix Sigma Black Belts Certification ProgramLayout Kaizen5S Improvement to KaizenQCC and KAIZENLean Master事例・判例から学ぶ タイ労働関連法โครงการให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรบผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่น

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
K17YW046S Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase 22/07/2017
A17NT011D 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์คTopmost Technique : Smart Coaching for Professional Success (Practice)Topmost Technique : Smart Coaching for Professional Success (Practice) 24/07/2017
A16LM265P การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล (ภาษาอังกฤษ)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English 25/07/2017
E17KB008D ระบบการสังเกตความปลอดภัยSafety Observation System [SOS]Safety Observation System [SOS] 26/07/2017
P17KB010D เทคนิคการใช้งาน ปรับแต่ง และการบำรุงรักษา Sensors, Smart-Sensors และ Vision-Sensors อย่างมีประสิทธิภาพPractical Training in Sensor Application, Adjustment and MaintenancePractical Training in Sensor Application, Adjustment and Maintenance 31/07/2017
K17YW059S Lean Office (Workshop) : ลีนสำนักงาน (ภาคปฏิบัติ)Lean Office (Workshop)Lean Office (Workshop) 01/08/2017
K17AA069S World Class Manufacturing with 3T-Model 01/08/2017
A17NB039D คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Thinking to Solve Problem)คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Thinking to Solve Problem)คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Thinking to Solve Problem) 01/08/2017
Q17NK004D 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving 03/08/2017
A16LM260P การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Meeting ManagementEffective Meeting Management 04/08/2017
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
K17YW046S Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase 22/07/2017
A17LM043P KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator 22/07/2017
I17MP002S Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG 22/07/2017
A17NT011D 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์คTopmost Technique : Smart Coaching for Professional Success (Practice)Topmost Technique : Smart Coaching for Professional Success (Practice) 24/07/2017
C17MP005S รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel for Smart UsersUse Excel for Smart Users 24/07/2017
A17LM094P การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization 24/07/2017
A17LM100P สุดยอดหัวหน้างานExellence SupervisorExellence Supervisor 24/07/2017
A17LM101P เพิ่มผลิตภาพด้วย KaizenProductivity Improvement by KAIZENProductivity Improvement by KAIZEN 24/07/2017
M17PT044P การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) 24/07/2017
A16LM265P การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล (ภาษาอังกฤษ)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English 25/07/2017

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

M17PT056P : การปรับปรุงเลย์เอาท์(ผัง)โรงงานและสำนักงานLayout KaizenLayout Kaizen
Non Member : 6,000.00 Member : 5,400.00 Register Now
Remaining : 61 day(s) StartDate : 21/09/2017

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
K17KK091S MOOC/SPOC เปลี่ยนชีวิตและองค์กรMOOC/SPOC: can help change your lift and transform learning at your organizationMOOC/SPOC: can help change your lift and transform learning at your organization 24/07/2017

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 299 (ก.ค.60) new

ฉบับที่ 298 (ก.ค.60) new

ฉบับที่ 297 (มิ.ย.60)

ฉบับที่ 296 (มิ.ย.60)

ฉบับที่ 295 (พ.ค.60)

ฉบับที่ 294 (พ.ค.60)

ฉบับที่ 293 (เม.ย.60)

ฉบับที่ 292 (มี.ค.60)

ฉบับที่ 291 (มี.ค.60)

ฉบับที่ 290 (มี.ค.60)

ฉบับที่ 289 (ก.พ.60)

ฉบับที่ 288 (ก.พ.60)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2017 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2560Plan staff training Environmental Engineer year 2017Plan staff training Environmental Engineer year 2017 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ7Plan Year Safety Japanese 2017Plan Year Safety Japanese 2017
e-Brochuree-Brochuree-Brochure

e-Brochure_ISSUE 20 new

e-Brochure_ISSUE 18 new

e-Brochure_ISSUE 17

e-Brochure_ISSUE 16

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック