การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการสอบเทียบมาตรฐานการวัดเครื่องมือทางการแพทย์แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารตามข้อกำหนด ISO_IEC17025 _ Version 20175S World Summit 2018พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS Behavior Base Safety และ Observation Technique5S+Safety+3T ModelIoT-Technology-Exhibition-ForumOil Analysisสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2แนวทางการปรับปรุงระบบบริหารตามข้อกำหนด ISO_IEC17025 Version 2017Quality Maintenance for Zero Defectการปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPMประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยเชิงปริมาณปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ-IATF16949_-2016การตรวจติดตามภายใน-และการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้ตรวจติดตามภายในRBA-Code-of-Conductสถิติเพื่อการตัดสินใจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 : แนวทางกลไกทางสถิติMonodzukuri Test 2018การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังเทคนิคป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลPlant Director รุ่นที่ 4บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตรสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่นหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub AssessorSafety Assessorรับสมัครผลงานการดำเนินระบบ 5ส องค์กร เพื่อรับ Thailand 5S Award 2018 การเปลี่ยนแปลง ISO14001_2015 และการตรวจติดตามภายในKarakuri Kaizen Special Corse事例・判例から学ぶ タイ労働関連法ปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยเชิงปริมาณQCC Intructorแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารตามข้อกำหนด-ISO_IEC17025TPM for IATF 16949:2016Lean AutomationIATFCross-CultureCore Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ  IATF16949 2016

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

TQM for Sustainability Growth Organization
คุณชูศิลป์ จิรวงค์ศรีMr.Chusin JirawongsriMr.Chusin Jirawongsri
บทสัมภาษณ์ คุณยูจิ นิชิมูระ
คุณยูจิ นิชิมูระMs.Yuchi NishimuraMs.Yuchi Nishimura
ความพร้อมของเรา
Mr.Voon Hong LimMr.Voon Hong LimMr.Voon Hong Lim
ISO 9001:2008
คุณสมชาย หงษ์สุวรรณMr.Somchai HongsuwanMr.Somchai Hongsuwan
TQM for Sustainability Growth Organization
หลักสูตร TQMTQMTQM
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
C18MP008S การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2013 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality Control 23/07/2018
P18MP004V ทัศนศึกษา 5ส สำหรับคลังสินค้า (ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย) บ.ซีพี ออลล์ จำกัด5S For Store & Warehouse5S For Store & Warehouse 26/07/2018
P18MP002S Introduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM Concept 01/08/2018
A18KA007J การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import and Export for the risk countermeasureImport and Export for the risk countermeasure 02/08/2018
K18YW040S Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase 05/08/2018
E18KA008J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive 07/08/2018
K18KB002T Innovative Thinking SystemInnovative Thinking SystemInnovative Thinking System 20/08/2018
E18TK003SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรเบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor 22/08/2018
K18SK154S ปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะ ในงานอุตสาหกรรม (เน้นปฎิบัติจริง) 23/08/2018
K18YW030S Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation 25/08/2018
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
M18MP001EX สอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 21/07/2018
A17LM254P สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design 23/07/2018
P18SU016P การเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานSelection and Modified of Machine ElementsSelection and Modified of Machine Elements 23/07/2018
P18SU049P การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPumps MaintenancePumps Maintenance 23/07/2018
C18MP008S การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2013 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality Control 23/07/2018
A18LM088P การให้คำปรึกษาและแก้เชิงการขายSales Clinic & CounselingSales Clinic & Counseling 23/07/2018
A18LM089P การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail 23/07/2018
M18KB008D การฉีดพลาสติกขั้นสูง รุ่น 13Advanced Plastic InjectionAdvanced Plastic Injection 23/07/2018
Q18SA048P Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor) 24/07/2018
A18LM090P สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales 24/07/2018

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

Q18SA038P : Core Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016Core Tools for IATF16949:2016 Quality Management SystemCore Tools for IATF16949:2016 Quality Management System
Non Member : 3,500.00 Member : 3,000.00 Register Now
Remaining : -1 day(s) StartDate : 20/07/2018
Q18SA023P : การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015 และการตรวจติดตามภายในChange ISO 14001: 2015 and Internal AuditChange ISO 14001: 2015 and Internal Audit
Non Member : 6,000.00 Member : 5,500.00 Register Now
Remaining : 26 day(s) StartDate : 16/08/2018

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found.何もデータが見つかりませんでした

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 320 new

ฉบับที่ 319 new

ฉบับที่ 318

ฉบับที่ 317

ฉบับที่ 316

ฉบับที่ 315 (เม.ษ.-พ.ค.61)

ฉบับที่ 314 (เม.ษ.61)

ฉบับที่ 313 (มี.ค.61)

ฉบับที่ 312 (มี.ค.61)

ฉบับที่ 311 (ก.พ.61)

ฉบับที่ 310 (ม.ค.61)

ฉบับที่ 309 (ม.ค.61)
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2018 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018Plan staff training Environmental Engineer year 2018 new

TPA Training Plan Year 2017-2018

Plan Year Safety Japanese 201ุ8Plan Year Safety Japanese 2018Plan Year Safety Japanese 2018
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック

302 Moved

302 Moved

The document has moved here.