การเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMSix Sigma Black Certification ProgramLean Master Certification Program5S Best Practice บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานโรจนะ)Japanese CourseCross Culture for Japaneseimport-export Thai labour lawแผนการอบรมประจำปี 2019บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
K19KB068S TPS : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)TPS : Pull SystemTPS : Pull System 27/06/2019
Q19SH001J IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management 03/07/2019
A19PJ002SC Revolution to Digitalization ManufacturerRevolution to Digitalization ManufacturerRevolution to Digitalization Manufacturer 04/07/2019
P19PJ005SC เทคนิคการลดต้นทุนด้วย VE/VA 08/07/2019
A19SH011J วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ Part ICross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand) 09/07/2019
A19SH005J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Dispute 11/07/2019
K19YW058S Measure PhaseMeasure PhaseMeasure Phase 14/07/2019
K19YW071S แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way5S with TPA Style5S with TPA Style 18/07/2019
K19YW072S ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ 19/07/2019
K19YW040S Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification 20/07/2019
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
C19YW021P เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day 26/06/2019
Q19SA037P ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation 26/06/2019
Q19SA044P กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP 26/06/2019
P19WC030P การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen 26/06/2019
M19PG051P โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain 26/06/2019
A19LM101P การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive 26/06/2019
A19LM102P การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management 26/06/2019
K19KB068S TPS : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)TPS : Pull SystemTPS : Pull System 27/06/2019
C19YW024P การประยุกต์ใช้ Excel 2016 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel 2016 for Inventory ManagementExcel 2016 for Inventory Management 27/06/2019
A19LM103P เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques 27/06/2019

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
P19PJ008SC สร้างความยั่งยืนขององค์กรด้วยระบบการทำงานแบบ Monodzukuri & Karakuri Kaizen 02/08/2019

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.334 new

TPA Training Program Vol.333 new

TPA Training Program Vol.332
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019 new

TPA Training Plan Year 2019

Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック