ประกาศ...เลื่อนรับสมัคร Thailand 5S Award 2020PPAP&APQP for IATF16949: 2016การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015Lean Master Certification ProgramProductivity Leader Boot CampAdvanced TQM and Kano Model toward Customer Delight in addition to Customer SatisfactionKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopแผนการฝึกอบรมประจำปี 2563Basic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeThai labour lawบริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของ ส.ส.ท.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.Hygiene measures at TPA for COVID-19 disease prevention.

มาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการป้องกัน COVID-19COVID-19 PreventionCOVID-19 Prevention
มาตรการป้องกันภายในอาคาร
มาตรการป้องกันภายในอาคารHygiene measuresHygiene measures
มาตรการตรวจคัดกรอง
มาตรการตรวจคัดกรองScreening measuresScreening measures
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติWork from HomeWork from Home

 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award
แจ้งเลื่อนการจัดงานประกวด KANO Quality Award 2020The KANO Quality Award 2020 contest has been postponeThe KANO Quality Award 2020 contest has been postpone
แจ้งเลื่อนการจัดงานประกวด Thailand Quality Prize 2020The Thailand Quality Prize 2020 contest has been postponeThe Thailand Quality Prize 2020 contest has been postpone
แจ้งเลื่อนการจัดงานประกวด Thailand Kaizen Award 2020The Thailand Kaizen Award 2020 has been postponeThe Thailand Kaizen Award 2020 contest has been postpone

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
Q20SH001J IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management 07/05/2020
E20SH003J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese Executive??????????????? 13/05/2020
A20SH001J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labor RequlationThai Labor Law for Japanese Executive by Case Study Part I : Lets review Labour Requlation?????????????????? ??????????? 19/05/2020
E19TK010SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessor 08/06/2020
P20MP001V ทัศนศึกษา 5S Best Practice บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปิ่นทอง) 16/06/2020
E20TK002SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor 19/06/2020
E20TK006SC ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) 24/06/2020
S20YW002S Lean AutomationLean AutomationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation 24/06/2020
S20YW003S Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping 27/06/2020
S20YW004S Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance Metric 28/06/2020
more.

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

TPA Training Program Vol.343

TPA Training Program Vol.342

TPA Training Program Vol.341

TPA Plan Year 2020
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2020

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020Plan staff training Environmental Engineer year 2020

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック