Visual Control for Warehouseการตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสาร ในยุคดิจิทัล ด้วย Powerpoint 2016 AdvanceHuman Resources Development (HRD) and QCC Activities 2019เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/SupplierCore -Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ IATF16949_2016Six Sigma Black Certification ProgramLean Master Certification ProgramQCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบProblem Solving and Root Cause AnalysisQuality Management in IoT Age5S Best Practice บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด5S Best Practice บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานโรจนะ)Japanese CourseCross Culture for Japaneseimport-export Thai labour lawBusiness Leader Seminar Japaneseแผนการอบรมประจำปี 2019บริการให้คำปรึกษาการจัดระบบมาตรฐานการจัดการหลักสูตร SBA Safety Basic Assessorหลักสูตร Safety Sub Assessor

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

100 ปี แห่งการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
 KANO Award Kaizen Award QCC Award Lean Award 5S Award TOP Award

คำชมเชยจากลูกค้าTestimonialお客様の声

Business Leader Seminar
Business Leader SeminarBusiness Leader SeminarBusiness Leader Seminar
บทสัมภาษณ์ คุณอุทัยวรรณ เคปินตา
คุณอุทัยวรรณ เคปินตาMs.Uthaiwan KepintaMs.Uthaiwan Kepinta
ความพร้อมของเรา
ความพร้อมของเราOur readiness当社の準備
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008
เหตุผลดีดี ที่คุณควรเลือกมาอบรมกับเราReasons to train with us.ソーソートーのサービスを使う理由 คลิกที่นี่Click hereここをクリック

หลักสูตรอบรมยอดนิยมMost Popular Courses人気のコース

In-House TPM
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
E19SH003J คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive 07/05/2019
K19KB014S CCCF กิจกรรมช่วยเพิ่มผลิตภาพตามวิถีโตโยต้าTPS Ways to Improving Productivity by CCCFTPS Ways to Improving Productivity by CCCF 08/05/2019
A19SH003J กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Requlation 09/05/2019
K19YW029S Lean Office (Workshop) : ลีนสำนักงาน (ภาคปฏิบัติ) 13/05/2019
K19YW020S แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way5S with TPA Style5S with TPA Style 14/05/2019
K19YW021S ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ 15/05/2019
P19MP001V ทัศนศึกษา 5ส การดำเนินกิจกรรม PIKA-PIKA บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัดVisit Plant 5sVisit Plant 5s 17/05/2019
P19PJ001SC Karakuri : Low Cost AutomotionKarakuri : Low Cost AutomotionKarakuri : Low Cost Automotion 22/05/2019
K19YW018S Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Level 23/05/2019
M19PG014P การบริหารการผลิตเชิงผู้ประกอบการสำหรับหัวหน้างานProduction Entrepreneural SupervisorProduction Entrepreneural Supervisor 23/05/2019
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
รหัสคอร์สCodeコースコード ชื่อหลักสูตรCourse Name名称 วันที่อบรมFirst Date初日
M19PG013P เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri 26/04/2019
E19KB002P เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident InvestigationsAccident/Incident Investigations 27/04/2019
K19YW012S QCC Master Certification ProgramQCC Master Certification ProgramQCC Master Certification Program 29/04/2019
A19LM018P การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues 29/04/2019
C19YW005P สร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPoint 29/04/2019
M19PG010P การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุมProducgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol 29/04/2019
C19YW022P เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day 30/04/2019
Q19SA030P QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ 30/04/2019

หลักสูตรแนะนำRecommend Coursesコース案内

หลักสูตรเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายTraining Course for Society社会のためのトレーニングコース

ยังไม่มีข้อมูลNo data found.何もデータが見つかりませんでした

DownloadDownloadダウンロード

Download หลักสูตรฝึกอบรมTraing Program (e-Catalog)ファイルダウンロード

ฉบับที่ 332 new

ฉบับที่ 331 new

ฉบับที่ 330
เอกสารอื่นๆOther Documentsその他の文書

แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019แผนการอบรมผู้ควบคุมก๊าซ 2019 new

แผนฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปี 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019Plan staff training Environmental Engineer year 2019 new

TPA Training Plan Year 2019

Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019Plan Year Safety Japanese 2019
e-Brochuree-Brochuree-Brochure
ยังไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารSign up for news情報を得るために登録

รับข่าวสารจากเรา ฟรีNewsletter Sign-up Free無料 情報 คลิกสมัครที่นี่Click hereここをクリック