ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์News / Events広報・情報

ประกาศผล Thailand 5S Award 2015 รอบคัดเลือกThailand 5S Award 2015 (Selection Round)Thailand 5S Award 2015 (Selection Round) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่For more informaton, please click here詳細はここをクリックしてください Download

:: @LINK
หลักสูตรอบรมประจำเดือนMonthly Courses月間計画トレーニングコース
หลักสูตรใหม่New Courses新しいトレーニングコース
หลักสูตรพิเศษ / ต่อเนื่องSpecial Courses特別なトレーニングコース
หลักสูตรสำหรับชาวญี่ปุ่นJapanese Courses日本人のトレーニングコース
หลักสูตรทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศStudy Mission Courses海外見学
หลักสูตรที่บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศOversea Courses国際的な専門家による講義
หลักสูตรทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศSite Visit Courses見学
หลักสูตร Team Building/Walk RallyTeam Building/Walk Rally CouresTeam Building/Walk Rally Coures
หลักสูตรทดสอบ/วัดระดับความสามารถบุคลากรMonodzukuri Test CouresMonodzukuri Test Coures
บริการด้านวิศวกรรมภาคอุตสาหกรรมEngineering Serviceエンジニアリング·サービス


:: @TPA AWARD
KANO Quality Award
Thailand Quality Prize
Thailand Kaizen Award
Thailand Lean Award
Thailand 5S Award
Top Performance Award
บริการอัดสำเนา TPA AwardTPA Award DVD copy serviceTPA AwardのDVDコピー注文