แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
102/07/20201.0P20PT002DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2020Postpone from 24/04/20202020年04月24日から延期した )2,000.002,500.00Online
202/07/20202.0A20SH111P : Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติImport-Export in Thailand : Basic Khowledge of Import-Export in Thailand by PracticeImport-Export in Thailand : Basic Khowledge of Import-Export in Thailand by Practice (เลื่อนจากวันที่ 15/06/2020Postpone from 15/06/20202020年06月15日から延期した )6,000.006,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
302/07/20200.5A20SH007J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part III : Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part III : Management Dispute3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
402/07/20200.5A20SH005JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงาน (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Dispute3,700.004,100.00Online
507/07/20203.00E20KB008E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for OperatorIndustrial Waste Management for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
608/07/20202.0E20SH004J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習 (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2020Postpone from 20/05/20202020年05月20日から延期した )9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
709/07/20201.00A20LM124P : EQ หัวหน้างานกับการรับมือสถานการณ์ยุ่งยากในที่ทำงาน Handling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader Handling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
809/07/20201.00E20KB020P : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015Compliance Obligation of ISO 14001:2015Compliance Obligation of ISO 14001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
909/07/20201.0A20SH029DT : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part V : ทัศนคติและวิถีการทำงานแบบชาวญี่ปุ่น (Online)Cross Culture Part V : Working spirit by Japanese wayCross Culture Part V : Working spirit by Japanese way3,000.003,700.00Online
1009/07/20201.0A20SH145P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part V : ทัศนคติและวิถีการทำงานแบบชาวญี่ปุ่นCross Culture Part V : Working spirit by Japanese wayCross Culture Part V : Working spirit by Japanese way3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1111/07/20202.00I20NO047P : การบำรุงรักษาและปรับแต่ง Control ValveControl Valve Maintenance & CalibrationControl Valve Maintenance & Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1211/07/20202.00I20NO045P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1311/07/20202.00I20NO048P : ISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 Requirement6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1411/07/20202.00I20NO046P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1513/07/20202.0E20KB010DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 11/06/2020Postpone from 11/06/20202020年06月11日から延期した )4,800.005,200.00Online
1613/07/20202.0E20KB047P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ
1713/07/20201.00A20LM126P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1813/07/20202.00Q20PT041P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1913/07/20202.0C20YW013DT : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2016 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2016 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2016 for Quality Control4,800.005,200.00Online
2013/07/20202.00C20YW004P : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2016 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel for Quality Control6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2113/07/20201.00A20LM125P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2214/07/20202.00A20LM129P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กร Train The TrainerTrain The Trainer6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2314/07/20201.00A20MP001S : เทคนิคการบริหารลูกน้องจากกรณีศึกษาที่หัวหน้าต้องรู้Supervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2414/07/20200.5A20LM017DT : การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จ (Online)Proactive Working to SuccessProactive Working to Success1,500.001,800.00(Online)
2514/07/20201.00A20MP052S : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ปั้นนักนวัตกรรมในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)Sparking Creativity Fostering Innovator in the OrganizationSparking Creativity Fostering Innovator in the Organization3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2614/07/20203.0E20KB009E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2714/07/20201.0P20PT002P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSpare-Part ControlSpare-Part Control (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2814/07/20200.5M20PT009DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)1,500.001,800.00Online
2914/07/20202.00Q20PT042P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3014/07/20201.00E20KB021P : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3114/07/20200.5E20SH001JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (เลื่อนจากวันที่ 05/06/2020Postpone from 05/06/20202020年06月05日から延期した )new2,000.002,300.00Online
3214/07/20201.0E20KB042P : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกันSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3314/07/20201.0E20KB002DT : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Online)Safety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 10/06/2020Postpone from 10/06/20202020年06月10日から延期した )2,500.002,800.00Online
3414/07/20202.00I20NO049P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3515/07/20209.0S20YW025S : 5S Master Certification Program รุ่น 185S Master Certification Program5S Master Certification Program26,100.0028,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3615/07/20201.00A20MP054S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3715/07/20201.00A20MP053S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพTOPMOST TECHNIQUE : PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESSTOPMOST TECHNIQUE : PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESS3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3815/07/20202.00A20LM131P : เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job TrainingOn the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3915/07/20201.0C20YW014DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 20162,500.002,800.00Online
4015/07/20201.00C20YW006P : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 20163,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4115/07/20202.0P20PT049P : ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1Electric Motor Maintenance Level 1Electric Motor Maintenance Level 1new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4215/07/20201.00A20LM130P : พนักงานขายชั้นเลิศ Sales Excellence Sales Excellence 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4315/07/20201.0Q20PT013P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance (เลื่อนจากวันที่ 13/05/2020Postpone from 13/05/20202020年05月13日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4415/07/20200.5Q20PT007DT : QC 7 Tools: Control Chart (Online)QC 7 Tools: Control Chart (Online)QC 7 Tools: Control Chart (Online)1,500.001,800.00Online
4515/07/20202.0E20SH009J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
4616/07/20201.00A20MP007S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4716/07/20200.5A20MP026DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Working1,500.001,800.00Online
4816/07/20201.00A20LM087P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 17/06/2020Postpone from 17/06/20202020年06月17日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4916/07/20202.00P20PT007P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5016/07/20202.00M20PT049P : ก้าวสู่ช่างฉีดพลาสติกมืออาชีพProfessional Plastic InjectionProfessional Plastic Injection6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5116/07/20201.00A20LM133P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5216/07/20202.00Q20PT043P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5316/07/20201.0Q20PT018P : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFDQuality Function DeploymentQuality Function Deployment (เลื่อนจากวันที่ 23/07/2020Postpone from 23/07/20202020年07月23日から延期した )new3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5416/07/20201.00A20MP055S : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5517/07/20200.5A20LM021DT : การบริหาร การเปลี่ยนแปลง (Online)Change ManagementChange Management (เลื่อนจากวันที่ 16/07/2020Postpone from 16/07/20202020年07月16日から延期した )1,500.001,800.00(Online)
5617/07/20201.00A20LM134P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5717/07/20201.00A20LM135P : ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5817/07/20201.00A20MP010S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5917/07/20200.5M20PT008DT : การกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri1,500.001,800.00Online
6017/07/20201.0P20PT047P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE, PM และ FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEA (เลื่อนจากวันที่ 09/07/2020Postpone from 09/07/20202020年07月09日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6117/07/20201.0E20KB043P : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูดHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6217/07/20201.0E20KB021DT : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (Online)Hazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breakernew2,500.002,800.00ออนไลน์
6317/07/20201.00M20PT008P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6417/07/20201.0Q20PT003P : การสร้างและพัฒนา ระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen- QCCการสร้างและพัฒนา ระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen- QCCการสร้างและพัฒนา ระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen- QCC (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2020Postpone from 21/04/20202020年04月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6517/07/20201.00E20KB023P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6617/07/20201.0E20KB017DT : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Online)Job Analysis for SafetyJob Analysis for Safety (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
6717/07/20202.00I20NO050P : การทำความเข้าใจ และการตัดสินใจผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมUnderstanding and decision making the calibration results of industrial measuring instrumentsUnderstanding and decision making the calibration results of industrial measuring instruments6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6817/07/20201.0A20LM036P : การบริหารงานเอกสาร Filing ManagementFiling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6918/07/20201.00A20MP056S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7018/07/20201.0A20LM015P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2020Postpone from 25/04/20202020年04月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7118/07/20201.00S20YW001S : Lean Master Certification Program รุ่น 26 : Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7218/07/202024.0S20YW002DT : Lean Master Certification Program (Online)Lean Master Certification Program (Online)Lean Master Certification Program (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2020Postpone from 08/06/20202020年06月08日から延期した )58,000.0066,000.00Onlne
7318/07/20202.00I20NO052P : การสอบเทียบไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก (ภาคปฎิบัติ)Height Gauge Calibration (Practice)Height Gauge Calibration (Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7418/07/20202.00I20NO053P : การทดสอบเครื่องชั่งและสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance and Mass Calibration and EvaluationBalance and Mass Calibration and Evaluation6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7518/07/20202.00I20NO051P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7620/07/20201.00A20LM136P : ปั้น Team อย่างไรให้ WorkTeam Management in PracticeTeam Management in Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7720/07/20201.0A20LM006P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2020Postpone from 20/04/20202020年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7820/07/20202.0C20YW012DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (เลื่อนจากวันที่ 06/07/2020Postpone from 06/07/20202020年07月06日から延期した )new4,800.005,200.00Online
7920/07/20202.0C20YW022P : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (เลื่อนจากวันที่ 06/07/2020Postpone from 06/07/20202020年07月06日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8020/07/20202.00M20PT050P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี) Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8120/07/20201.00M20PT004P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ Cost Reducion in Logistics Cost Reducion in Logistics 3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8220/07/20202.00P20PT050P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8320/07/20202.00Q20PT044P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 45001ISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data Control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8420/07/20207.00I20NO054P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II18,000.0020,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8521/07/20201.00A20LM138P : การพัฒนาทักษะ 'การคิด' เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8621/07/20201.00A20MP057S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8721/07/20201.00A20MP058S : Intelligent at Work : Passion และสุดยอดทักษะสู่ความสำเร็จในงานIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful WorkIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful Work3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8821/07/20201.00A20LM137P : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรCorporate EnglishCorporate English3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8921/07/20201.0A20LM016P : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ Psychology of Managing Task & People Psychology of Managing Task & People (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9021/07/20201.0A20MP049S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 10/06/2020Postpone from 10/06/20202020年06月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9121/07/20201.0E20KB041P : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015ISO 14001: 2015 Environmental Management SystemISO 14001: 2015 Environmental Management System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9221/07/20201.0E20KB007DT : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Environmental Management SystemISO 14001 : 2015 Environmental Management System (เลื่อนจากวันที่ 26/05/2020Postpone from 26/05/20202020年05月26日から延期した )2,500.002,800.00Online
9321/07/20203.0E20KB016E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9421/07/20201.0A20SH006J : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge for Japanese Management Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge for Japanese Management (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9521/07/20202.00P20PT051P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9621/07/20203.00E20KB028P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคSafety Officer in Technical LevelSafety Officer in Technical Level4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9721/07/20201.00E20KB022P : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9821/07/20201.0E20KB019DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety (เลื่อนจากวันที่ 26/06/2020Postpone from 26/06/20202020年06月26日から延期した )2,500.002,800.00Online
9922/07/20201.0P20PT052P : 5ส กับการเพิ่มผลผลิตProductivity by 5SProductivity by 5S3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10022/07/20201.0Q20PT017P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVoice of Customer for QualityVoice of Customer for Quality (เลื่อนจากวันที่ 27/05/2020Postpone from 27/05/20202020年05月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10122/07/20201.0A20LM033P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2020Postpone from 22/07/20202020年07月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10222/07/20201.00A20MP059S : เทคนิคการให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ ได้ทั้งงานได้ทั้งใจลูกน้องConstructive Feedback TechniqueConstructive Feedback Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10322/07/20201.00A20MP009S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10422/07/20201.0A20LM008P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา Diagnosis and Decision MakingDiagnosis and Decision Making (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10522/07/20202.0C20YW015DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level IIMicrosoft Excel 2016 Level II4,800.005,200.00Online
10622/07/20202.00C20YW021P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Micrsoft Excel 2016 Level IIMicrsoft Excel 2016 Level II6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10722/07/20200.5P20LM010DT : ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น (Online)Basic Maintenance System (Online)Basic Maintenance System (Online)new1,500.001,800.00Online
10822/07/20201.00P20PT012P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือRCM : Reliability-Centred-MaintenanceRCM : Reliability-Centred-Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10922/07/20200.5P20PT009DT : ระบบบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์ (Online)AM:Autonomous Maintenance Zero Breakdown (Online)AM:Autonomous Maintenance Zero Breakdown (Online)1,500.001,800.00Online
11022/07/20203.00Q20PT045P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11122/07/20200.5Q20PT008DT : QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)1,500.001,800.00Online
11222/07/20202.0E20SH010J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
11323/07/20200.5M20PT010DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke (Online)1,500.001,800.00Online
11423/07/20201.00A20MP006S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11523/07/20200.5A20MP025DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Online)Communication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work1,500.001,800.00Online
11623/07/20202.00A20LM140P : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful Leader 5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11723/07/20201.0A20LM014P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และ IoTMastering Management for Smart Supervisor Mastering Management for Smart Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2020Postpone from 24/04/20202020年04月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11823/07/20201.00A20LM101P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniqueSupervisor Technique (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11923/07/20201.00A20MP060S : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12023/07/20202.00P20PT053P : การปรับสมดุล (Balancing) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน(เชิงปฏิบัติ)Balancing MachineBalancing Machine5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12123/07/20202.00E20KB024P : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12223/07/20201.00M20PT009P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้า สำหรับหัวหน้างาน Inventory Management and Distribution Requirement Planning (DPR) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DPR) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12323/07/20201.00M20PT054P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen ExpressLean Kaizen Express3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12424/07/20201.00A20LM141P : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Report Writing For Training Officer Report Writing For Training Officer 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12524/07/20201.00A20MP061S : 3 นาทีทองการบริหารสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)3 Minute Professional Supervisor / Manager3 Minute Professional Supervisor / Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12624/07/20201.00M20MP010S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตชั้นต้น สำหรับพนักงานหน้างานProduction Management for Cost reduction and Efficiency improvementProduction Management for Cost reduction and Efficiency improvement3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12724/07/20201.00A20LM142P : การบริหารแและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration System Effectiveness Administration System 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12824/07/20200.5A20SH030DT : ทักษะการทำงานรูปแบบออนไลน์ในยุคใหม่ (Online)HoRenSo for Remote workHoRenSo for Remote work2,000.002,300.00Online
12924/07/20201.00E20KB025P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายControls the storage of hazardous materialsControls the storage of hazardous materials3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13024/07/20201.00E20KB026P : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13124/07/20201.0E20KB016DT : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Cooling Water TreatmentCooling Water Treatment (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )2,500.002,800.00Online
13224/07/20201.00P20PT054P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance : PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance : Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13324/07/20201.00A20LM143P : การทำการตลาดดิจิทัลและการสร้างคอนเทนต์​ทางการตลาด Digital​ and​ Content​ Marketing​ Digital​ and​ Content​ Marketing​ 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13424/07/20202.00I20NO057P : การสอบเทียบเครื่องชั่งตาม EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 187,200.008,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13524/07/20200.5A20SH004JL : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand) (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2020Postpone from 24/06/20202020年06月24日から延期した )2,000.002,300.00Online
13629/07/20201.0E20SH002JL : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Managementnew4,500.005,100.00Online
13729/07/20201.0E20SH011J : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Managementnew5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13829/07/20200.5P20PT008DT : การบำรุงรักษาตามแผน (Online)Planned Maintenance (Online)Planned Maintenance (Online)1,500.001,800.00Online
13929/07/20202.0I20NO056P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 9001 (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2020Postpone from 22/07/20202020年07月22日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14029/07/20202.0Q20PT006P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949: 2016IATF 16949: 2016 Internal Auditor TrainingIATF 16949: 2016 Internal Auditor Training (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14129/07/20203.0E20TK006SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA) (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2020Postpone from 24/06/20202020年06月24日から延期した )6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14229/07/20202.0E20SH021J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท23
14330/07/20202.0A20LM001P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14430/07/20202.00E20KB027P : การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าElectrical System InstallationElectrical System Installation5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14530/07/20201.00M20PT051P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14630/07/20202.00P20PT003P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14730/07/20200.5Q20PT009DT : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online)1,500.001,800.00Online
14830/07/20202.0Q20PT001P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2020Postpone from 21/04/20202020年04月21日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14930/07/20200.5Q20LM010DT : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online) (เลื่อนจากวันที่ 28/07/2020Postpone from 28/07/20202020年07月28日から延期した )new1,500.001,800.00Online
15030/07/20202.0P20MP002S : IATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.5Total productive Maintenance(TPM)for IATF 16949 : 2016Total productive Maintenance(TPM)for IATF 16949 : 2016 (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15130/07/20201.0E20KB057P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafe Handling of Chemical usage in the workplaceSafe Handling of Chemical usage in the workplace3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15230/07/20201.0E20KB003DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Using (เลื่อนจากวันที่ 15/06/2020Postpone from 15/06/20202020年06月15日から延期した )2,500.002,800.00Online
15330/07/20201.00I20NO058P : ภาพรวมการประเมินความสามารถกระบวนการวัดตามมาตรฐาน VDA5Evaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 StandardEvaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 Standardnew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15430/07/20202.00Q20PT046P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15531/07/20201.0M20PT052P : การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคัมบังWorkshop: Inventory Control by Kanban System Workshop: Inventory Control by Kanban System 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15631/07/20201.0Q20PT019P : การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015 (เลื่อนจากวันที่ 29/05/2020Postpone from 29/05/20202020年05月29日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15731/07/20202.00I20NO059P : การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน ขั้นพื้นฐานPressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)Pressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15803/08/20200.5M20PT003DT : Problem Solving (Online)Problem Solving (Online)Problem Solving (Online) (เลื่อนจากวันที่ 19/06/2020Postpone from 19/06/20202020年06月19日から延期した )500.00500.00Online
15903/08/20200.5M20PT002DT : ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (Online)7 Waste (Online )7 Waste (Online ) (เลื่อนจากวันที่ 19/06/2020Postpone from 19/06/20202020年06月19日から延期した )500.00500.00Online
16003/08/20200.5M20PT004DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/06/2020Postpone from 22/06/20202020年06月22日から延期した )1,500.001,800.00Online
16103/08/20201.00A20LM027P : ภาวะผู้ตามทักษะของลูกน้องที่เกื้อหนุนนายFollowship ; The Skill of Best Supporting Your Boss Followship ; The Skill of Best Supporting Your Boss 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16203/08/20201.00P20PT056P : ยกระดับการปรับปรุงงาน(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)Progressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16303/08/20202.00P20PT009P : ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักร (Bolt and Nut) ระดับ 1Bolt - Nuts Maintenance Level 1Bolt - Nuts Maintenance Level 1new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16403/08/20201.00Q20PT012P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16503/08/20202.0P20PT011P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and building : Maintenance and SafetyElectrical system test for plants and building : Maintenance and Safety (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16603/08/20202.00I20NO061P : การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ และอ่างควบคุมอุณหภูมิTemperature Controled Chamber & Water Bath CalibrationTemperature Controled Chamber & Water Bath Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16703/08/20201.00I20NO060P : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:20173,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16804/08/20201.00A20MP011S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16904/08/20201.00A20LM059P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจแก้ปัญหาCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making Creative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17004/08/20201.00A20LM009P : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล Sales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17104/08/20201.00A20MP022S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17204/08/20202.00M20PT055P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17304/08/20201.00P20PT057P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17404/08/20201.0M20PT010P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 26/06/2020Postpone from 26/06/20202020年06月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17504/08/20202.00I20NO062P : Plant Performance สมรรถนะของโรงงานPlant Performance & Energy EfficiencyPlant Performance & Energy Efficiency6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17605/08/20201.00A20MP016S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17705/08/20205.00I20NO063P : Process Instrumentation Part II : ControlProcess Instrumentation Part II : ControlProcess Instrumentation Part II : Control17,000.0019,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17805/08/20201.0E20KB013DT : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Boiler Water TreatmentBoiler Water Treatment (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2020Postpone from 18/06/20202020年06月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
17905/08/20201.00E20KB029P : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18005/08/20202.0A20LM120P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จพร้อมฝึกปฏิบัติPurchasing Negotiation Techniques & Workshop Purchasing Negotiation Techniques & Workshop (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18105/08/20201.00P20PT058P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18205/08/20203.00P20PT001P : ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าควบคุมและมอเตอร์ ระดับ 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 1new8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18305/08/20201.00A20LM004P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18405/08/20201.00Q20PT048P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18505/08/20203.0E20TK009SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessor8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18605/08/20202.0E20SH003J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive (เลื่อนจากวันที่ 13/05/2020Postpone from 13/05/20202020年05月13日から延期した )9,000.0010,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
18705/08/20201.00A20LM023P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18806/08/20201.00E20KB012E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Manager2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18906/08/20202.00M20PT015P : การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ Inventory Management EfficiencyInventory Management Efficiency5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19006/08/20201.00A20LM022P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015 ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19106/08/20202.00P20MP001S : การจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น ภาคปฏิบัติTPM: Early Management:EM PracticalTPM: Early Management:EM Practical6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19206/08/20202.0M20PT002P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม Production Control : Production Scheduling and ControlProduction Control : Production Scheduling and Control (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2020Postpone from 18/06/20202020年06月18日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19306/08/20202.00Q20PT009P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19406/08/20201.0M20PT003P : Introduction to Six Sigma สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานIntroduction to Six Sigma for SupervisorIntroduction to Six Sigma for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 09/06/2020Postpone from 09/06/20202020年06月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19506/08/20201.0Q20PT027P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques (เลื่อนจากวันที่ 12/06/2020Postpone from 12/06/20202020年06月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19606/08/20201.00I20NO064P : การจัดระบบสอบเทียบเครื่องวัดสำหรับ ISO 9001Calibration for ISO 9001Calibration for ISO 9001new3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19707/08/20201.00A20MP019S : กลยุทธ์การพัฒนาลูกน้องให้เติบโตด้วยทักษะการโค้ช (ภาคปฏิบัติ)Coaching Skill Strategy for Developing SubordinateCoaching Skill Strategy for Developing Subordinate3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19807/08/20201.00A20LM018P : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาDesign thinking process Design thinking process 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19907/08/20201.00M20MP007S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20007/08/20201.00M20PT021P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20110/08/20202.00C20YW028P : สร้าง User Form สำหรับการจัดการฐานข้อมูล ด้วย Excel 2016Advanced Creation for User Form in Excel 2016Advanced Creation for User Form in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20210/08/20202.00P20PT026P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20310/08/20202.00P20PT025P : ระบบไฮดรอลิกขั้นสูงสำหรับช่างบำรุงรักษาAdvanced Hydraulic System & MaintenanceAdvanced Hydraulic System & Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20410/08/20200.5M20PT001DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) (เลื่อนจากวันที่ 12/06/2020Postpone from 12/06/20202020年06月12日から延期した )1,500.001,800.00Online
20510/08/20202.00Q20PT049P : การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20610/08/20201.0Q20PT004DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2020Postpone from 18/06/20202020年06月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
20710/08/20202.00E20KB030P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer in Supervising LevelSafety Officer in Supervising Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20810/08/20202.00I20NO066P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20910/08/20202.00I20NO067P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21011/08/20201.00A20LM029P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up Techniques Job Assignment and Follow up Techniques 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21111/08/20201.00A20MP012S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21211/08/20201.00A20LM012P : จิตวิทยาการหารือและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ Performance DialoguesPerformance Dialogues3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21311/08/20201.00Q20PT010P : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016IATF16949 : 2016 Certification preparednessIATF16949 : 2016 Certification preparedness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21411/08/20201.0Q20PT005DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/06/2020Postpone from 30/06/20202020年06月30日から延期した )2,500.002,800.00Online
21511/08/20201.00I20NO068P : การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรมHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industryHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industrynew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21613/08/20202.00P20PT059P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติMaintenance by Vibration Analysis Level 2Maintenance by Vibration Analysis Level 25,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21713/08/20202.0Q20LM062P : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคปฏิบัติStatistical Problem solving for middle ManagementStatistical Problem solving for middle Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21813/08/20202.00E20KB031P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21913/08/20206.00I20NO069P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration for Technician Part IInstrument Calibration for Technician Part I16,000.0018,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22013/08/20202.0I20NO065P : ISO/IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (เลื่อนจากวันที่ 06/08/2020Postpone from 06/08/20202020年08月06日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22114/08/20201.00A20MP014S : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22214/08/20201.0A20MP024S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2020Postpone from 12/05/20202020年05月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22314/08/20201.00A20LM025P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparation of Junior SupervisorPreparation of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22414/08/20201.00A20LM002P : การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22514/08/20201.00M20MP009S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22614/08/20201.00E20KB032P : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนSelf-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22714/08/20201.00A20SH114P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part II : มารยาททางธุรกิจแบบญี่ปุ่นCross Culture Part II : Japanese business mannerタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ②日本式ビジネスマナー3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22815/08/20202.00I20NO071P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22915/08/20202.00I20NO070P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware & Volumetric CalibrationGlassware & Volumetric Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23017/08/20201.00A20LM054P : KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงานKaizen:Development of Ideals, Self, People and WorkKaizen:Development of Ideals, Self, People and Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23117/08/20201.00M20PT001P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23217/08/20201.00A20LM052P : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ Service Excellence StrategyService Excellence Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23317/08/20203.00I20NO074P : Process Control for GenerationPower Plant Generation Control System, Protection and MaintenancePower Plant Generation Control System, Protection and Maintenance8,500.009,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23417/08/20202.00C20YW025P : สร้างสรรค์ Presentation สไตล์ Infographic & Interactive ด้วย PowerPoint 2016 Infographic & Interactive by PowerPoint 2016 Infographic & Interactive by PowerPoint 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23517/08/20201.00E20KB038P : การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามกฏหมายกระทรวงแรงงานHearing Conservation Program according to Ministry of LabourHearing Conservation Program according to Ministry of Labour3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23617/08/20202.00P20PT014P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงาน (เชิงปฎิบัติ)Machine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23717/08/20201.00P20PT015P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานซ่อมและบำรุงรักษาMaintenance & Repair spare parts managementMaintenance & Repair spare parts management3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23817/08/20202.00Q20MP007S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC ToolsQuality Control CircleQuality Control Circle5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23917/08/20202.00E20KB033P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร Safety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24017/08/20201.00I20NO073P : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุดOptimization usage of calibration and verification requirements in ISO 9001Optimization usage of calibration and verification requirements in ISO 90013,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24118/08/20201.00A20MP020S : การฟังเชิงรุกเพื่อสื่อสารให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24218/08/20202.0A20MP008S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24318/08/20201.00A20LM035P : เทคนิคลดการลาออกของพนักงานสำหรับหัวหน้างานDecreasing Turn Over of New Employee Technique as LeaderDecreasing Turn Over of New Employee Technique as Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24418/08/20203.0M20PT005P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory) (เลื่อนจากวันที่ 17/07/2020Postpone from 17/07/20202020年07月17日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24518/08/20200.5Q20PT006DT : QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )1,500.001,800.00Online
24618/08/20200.5Q20PT003DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )1,500.001,800.00Online
24718/08/20200.5E20SH003JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid192,000.002,300.00Online
24819/08/20201.00M20PT014P : การค้นหาและการจัดการความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Wastes)Elimination motion waste "The 6th waste"Elimination motion waste "The 6th waste"3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24919/08/20202.00A20LM039P : เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กร Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement 6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25019/08/20201.00A20LM038P : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพCooperative Work with BossCooperative Work with Boss3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25119/08/20201.0A20MP063S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHr for Non HrHr for Non Hr3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25219/08/20201.00A20LM034P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25319/08/20203.0U20YW008P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller9,000.009,500.00TNI
25419/08/20201.00P20PT060P : ผู้ปฏิบัติการด้านนิวแมติกExcellent Operator (Pneumatic)Excellent Operator (Pneumatic)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25519/08/20201.0E20KB022DT : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 :2015 และ ISO45001 : 2018 (Online)Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 20182,500.002,800.00ออนไลน์
25619/08/20201.00E20KB035P : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 :2015 และ ISO45001 : 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 20183,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25719/08/20202.0C20YW016DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Exce 2016l Level 2Exce 2016l Level 24,800.005,200.00Online
25819/08/20202.00C20YW024P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25919/08/20201.00P20MP010S : ระบบแก้ไข บำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาCorrective Maintenance : CMCorrective Maintenance : CM3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26019/08/20202.00E20KB034P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกันElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive MaintenanceElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive Maintenance5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26119/08/20201.0M20PT011P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต (ภาคปฏิบัติ)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26219/08/20202.00I20NO075P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26319/08/20208.0K20KB001S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS) (เลื่อนจากวันที่ 04/06/2020Postpone from 04/06/20202020年06月04日から延期した )24,000.0028,000.00ห้อง D302 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
26420/08/20202.0Q20PT025P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2020Postpone from 08/06/20202020年06月08日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26520/08/20201.00A20LM044P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26620/08/20201.00A20MP027S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26720/08/20201.00A20LM041P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26820/08/20201.00A20MP017S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26920/08/20201.00P20PT022P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาWasted wear the leakage proactive machineWasted wear the leakage proactive machine3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27020/08/20201.00M20PT056P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27120/08/20201.00Q20PT015P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27220/08/20202.00I20NO076P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27321/08/20201.00A20LM051P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniqueSupervisor Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27421/08/20201.00M20PT057P : โลจิสติกส์แบบลีนLean LogisticsLean Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27521/08/20201.00P20PT017P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าMotor MaintenanceMotor Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27621/08/20201.00Q20PT050P : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Risk Management IATF 16949: 2016Risk Management IATF 16949: 20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27721/08/20201.0E20TK003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27821/08/20201.00P20PT008P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27922/08/20202.00M20MP004S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28022/08/20202.00I20NO077P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์Dial Gauge Dial Test Indicator CalibrationDial Gauge Dial Test Indicator Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28123/08/20202.0S20YW010S : SixSigma Black Belt Certification Program : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28224/08/20202.00Q20PT051P : QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28324/08/20208.0S20YW024S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Program (เลื่อนจากวันที่ 25/05/2020Postpone from 25/05/20202020年05月25日から延期した )22,000.0026,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28424/08/20201.00A20MP004S : เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังแห่งการสืบค้น (ภาคปฏิบัติ)Easy Technique for Smart and Effective Problem SolvingEasy Technique for Smart and Effective Problem Solving3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28524/08/20202.00A20LM005P : เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานTransformative CoachingTransformative Coaching5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28624/08/20202.0E20KB014DT : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้า (Online)Power Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysis (เลื่อนจากวันที่ 19/06/2020Postpone from 19/06/20202020年06月19日から延期した )4,800.005,200.00Online
28724/08/20202.00E20KB036P : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้าPower Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysis5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28824/08/20205.00E20KB010E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System for SupervisorWater Pollution Treatment System for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28924/08/20202.00A20LM017P : การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance for Non-Financial ManagerFinance for Non-Financial Manager5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29024/08/20202.0C20YW017DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in ExcelFormula & Functions in Excel4,800.005,200.00Online
29124/08/20202.00C20YW027P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29224/08/20203.00P20PT061P : ช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 1new8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29325/08/20201.00A20MP064S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTopmost Technique : Professional Job AssignmentTopmost Technique : Professional Job Assignment3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29425/08/20203.0E20KB011E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29525/08/20201.00A20MP025S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29625/08/20202.00M20PT024P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM Techniques.Cost Reduction thru VSM Techniques.5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29725/08/20202.0I20NO072P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Part IElectrical Instrument Calibration : Therory & PracticeElectrical Instrument Calibration : Therory & Practice (เลื่อนจากวันที่ 17/08/2020Postpone from 17/08/20202020年08月17日から延期した )6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29825/08/20201.00I20NO078P : แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025new3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29926/08/20201.00M20MP001S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30026/08/20200.5A20LM014DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย การฟัง-การพูด-การตอบคำถาม (Online)Smart CommunicationSmart Communication (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )1,500.001,800.00Online
30126/08/20201.00A20LM047P : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้Be Pro LeaderBe Pro Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30226/08/20201.00A20MP028S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30326/08/20202.00Q20PT052P : 14 เครื่องมือในการแก้ปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30426/08/20202.00A20LM003P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ Effective PurchasingEffective Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30526/08/20201.00M20PT022P : การจัดการการจัดส่งสินค้าDistribution ManagementDistribution Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30626/08/20201.00P20PT016P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30726/08/20201.00A20MP026S : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30826/08/20202.00Q20PT014P : การออกแบบการทดลอง DOEDesign of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30927/08/20200.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 29/06/2020Postpone from 29/06/20202020年06月29日から延期した )1,500.001,800.00Online
31027/08/20201.0E20KB048P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31127/08/20201.0E20KB015DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )new2,500.002,800.00Online
31227/08/20202.00P20PT062P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติSetting alignment between the center shaft by dial gaugesSetting alignment between the center shaft by dial gauges5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31327/08/20202.00P20PT020P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance Plan and Assessment : PracticeMaintenance Plan and Assessment : Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31427/08/20202.00A20LM011P : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์​Marketing Research : Tools & Analysis Marketing Research : Tools & Analysis 6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31527/08/20202.0Q20PT007P : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplierการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplierการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (เลื่อนจากวันที่ 29/06/2020Postpone from 29/06/20202020年06月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31627/08/20201.00Q20PT053P : Core Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016Core Tools for IATF 16949:2016 Quality Management SystemCore Tools for IATF 16949:2016 Quality Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31728/08/20201.0A20MP062S : การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (ภาคปฏิบัติ)Team and Self Development for Organization Goal with DISCTeam and Self Development for Organization Goal with DISC (เลื่อนจากวันที่ 07/08/2020Postpone from 07/08/20202020年08月07日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31828/08/20201.00A20LM037P : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างานPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor Power of Gemba for Entrepreneural Supervisor 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31928/08/20201.00A20LM042P : เสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับหัวหน้างานAnalytical & Systematic Thinking for SupervisorsAnalytical & Systematic Thinking for Supervisors3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32028/08/20201.0M20PT007P : เทคนิคการค้นหา ลด และกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3MUMuda Control : Muda Mura Muri Muda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 11/06/2020Postpone from 11/06/20202020年06月11日から延期した )3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32128/08/20201.0C20YW018DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day2,500.002,800.00Online
32228/08/20201.00C20YW023P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32328/08/20201.00M20PT058P : การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่ Modern Distribution Center Mangement Modern Distribution Center Mangement 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32428/08/20201.00P20PT028P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32528/08/20201.00Q20PT054P : IATF 16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF 16949:2016 for Management & QMRIATF 16949:2016 for Management & QMR3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32631/08/20203.0U20YW007P : Automation Skill for Smart Factory Level 1Automation Skill for Smart Factory Level 1Automation Skill for Smart Factory Level 18,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32731/08/20202.00C20YW026P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32831/08/20201.00E20KB037P : ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554Safety, occupational health and working environment For general employees and newly employed employees according to the Occupational Safety and HealthSafety, occupational health and working environment For general employees and newly employed employees according to the Occupational Safety and Health3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32901/09/20202.00P20MP005S : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33001/09/20201.00S20YW027S : Digital Communication for Latest Automation Part I&IIDigital Communication for Latest Automation Part I&IIDigital Communication for Latest Automation Part I&II3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33103/09/20201.00A20MP065S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33203/09/20201.00A20MP046S : การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จSystems Thinking to Solve ProblemSystems Thinking to Solve Problem3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33303/09/20202.00C20YW032P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Exce 2016 ระดับ 1Micrsoft Excel 2016 Level IMicrsoft Excel 2016 Level I6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33403/09/20202.00P20LM064P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าManagement Administration for Young ExecutiveManagement Administration for Young Executive5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33503/09/202014.0P20PJ001SC : TPM Instructor Certificate ProgramTPM Instructor Certificate ProgramTPM Instructor Certificate Program32,900.0034,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33603/09/20201.0M20PT040P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process (เลื่อนจากวันที่ 01/07/2020Postpone from 01/07/20202020年07月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33703/09/20201.00Q20SH001J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Executiveタイ・日 経営者・管理者対象 IATF16949:2016 改訂概要セミナー5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33803/09/20202.00I20NO079P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33904/09/20201.00A20MP066S : เตรียมทักษะสำคัญเพื่อเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (ภาคปฏิบัติ)Essential Skill for Smart and Modern SupervisorEssential Skill for Smart and Modern Supervisor3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34004/09/20201.00I20NO080P : รู้จักแบบจำลองมอนติ คาร์โล (MCS) เพื่อการประมาณค่า Measurement UncertaintyIntroduction to Monte Carlo Simulation(MCS) for Measurement UncertaintyIntroduction to Monte Carlo Simulation(MCS) for Measurement Uncertaintynew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34105/09/20202.00I20NO082P : ISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34205/09/20202.00I20NO081P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34307/09/20202.00I20NO083P : PID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control Optimization6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34407/09/20202.00C20YW030P : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel for Smart UsersUse Excel for Smart Users6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34507/09/20202.00M20PT012P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า Effective Inventory ManagementEffective Inventory Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34607/09/20202.00Q20MP001S : สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34708/09/20202.00Q20PT026P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R196,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34808/09/20201.00M20PT039P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่ Modern Warehouse Supervisor Modern Warehouse Supervisor 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34908/09/20201.00A20LM021P : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้าAfter Sales & CEMAfter Sales & CEM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35008/09/20201.00I20NO084P : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35109/09/20201.00A20MP067S : การทำงานเป็นทีมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพองค์กร (ภาคปฏิบัติ)Teamwork and Collaboration for Effective OrganizationTeamwork and Collaboration for Effective Organization3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35209/09/20201.00A20MP031S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35309/09/20201.00P20PT037P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35409/09/20201.00M20PT030P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time Study Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35509/09/20202.00C20YW033P : การประยุกต์ใช้ Excel 2016 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel for Inventory ManagementExcel for Inventory Management6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35609/09/20201.00A20LM074P : การตลาดที่พนักงานขายต้องรู้Marketing Concept For Sales Marketing Concept For Sales 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35709/09/20202.00M20PT016P : การวางแผนความต้องการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP)Material Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35809/09/20201.0M20PT053P : Lean Business สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานLean Business Intro for ManagerLean Business Intro for Manager (เลื่อนจากวันที่ 09/07/2020Postpone from 09/07/20202020年07月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35909/09/20202.00I20NO085P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90016,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36009/09/20201.0I20NO044P : pH Measurement and CalibrationpH Measurement and CalibrationpH Measurement and Calibration (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36109/09/20201.00A20LM028P : เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม Competency Competency Base Interview-CBICompetency Base Interview-CBI3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36210/09/20201.00A20LM053P : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q (IQ EQ AQ OQ SQ) Working Efficiency with 5 Q Working Efficiency with 5 Q 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36310/09/20201.0A20MP152P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36410/09/20201.00A20MP039S : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรDirecting & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36510/09/20202.00E20KB049P : การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าThe Design of Electrical Systems and Electrical InstallationThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36610/09/20202.00P20PT044P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยSolar Electrical Power System Inspection for Maintenance & SafetySolar Electrical Power System Inspection for Maintenance & Safetynew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36710/09/20201.00M20PT037P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001 : 2015 - Inventory SystemISO 9001 : 2015 - Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36810/09/20201.00M20PT023P : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36910/09/20202.00M20PT036P : การวางแผนความต้องการวัสดุขับเคลื่อนด้วยความต้องการ (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37010/09/20202.00Q20PT023P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37110/09/20201.00Q20PT037P : การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 20154,000.004,500.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
37211/09/20201.00A20MP021S : การมอบหมายงานและติดตามงานสุดง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว (ภาคปฏิบัติ)Easy Delegation and Follow up with One SheetEasy Delegation and Follow up with One Sheet3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37311/09/20201.0A20MP151P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37411/09/20200.5P20PT005DT : การวางแผนบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่าย (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online) (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )1,200.001,500.00Online
37511/09/20201.00P20PT040P : เทคนิคการสร้างและบันทึกข้อมูลลง Check Sheet ผ่านสมาร์ทโฟนCheck sheet online by smart phone : WorkshopCheck sheet online by smart phone : Workshopnew3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37611/09/20200.5P20PT004DT : การบริหารระบบคลังอะไหล่ สำหรับงานงานบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management (Online)Spare Parts Maintenance Management (Online) (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )1,200.001,500.00Online
37711/09/20201.00P20PT024P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลInternational Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout TechniqueInternational Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout Technique3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37811/09/20201.00Q20PT038P : PPAP&APQP for IATF16949: 2016PPAP&APQP for IATF16949: 2016PPAP&APQP for IATF16949: 20164,000.004,500.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
37911/09/20202.00I20NO086P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Part IIElectrical Instrument Calibration Part IIElectrical Instrument Calibration Part II6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38011/09/20201.0A20MP150P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38112/09/20202.00I20NO087P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38212/09/20202.00I20NO088P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38314/09/20201.00P20MP008S : จิตสำนึกด้าน 5ส5S consciousness5S consciousness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38414/09/20201.00A20LM084P : จิตวิทยาการทำงานบนความต่างระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องPsychology of Working Together in Difference Styles Psychology of Working Together in Difference Styles 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38514/09/20201.00A20LM083P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiation Business Negotiation 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38614/09/20202.00C20YW009P : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2016Advanced Create and Design Graph in Excel 2016Advanced Create and Design Graph in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38714/09/20201.00M20PT018P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฎิบัติ)KPI of Production ManagementKPI of Production Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38814/09/20200.5M20PT007DT : Zero Defect (Online)Zero DefectZero Defect (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )1,500.001,800.00Online
38914/09/20201.00E20KB050P : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19Safety Management for Safety Sustainability in Supervisor LevelSafety Management for Safety Sustainability in Supervisor Level3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39014/09/20201.00I20NO089P : การสอบเทียบเครื่องวัดภายในสำหรับอุตสาหกรรมInternal instrument calibration for industryInternal instrument calibration for industrynew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39115/09/20201.0Q20PT039P : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (เลื่อนจากวันที่ 03/07/2020Postpone from 03/07/20202020年07月03日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39215/09/20201.00A20MP034S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39315/09/20202.0Q20PT040P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers (เลื่อนจากวันที่ 01/07/2020Postpone from 01/07/20202020年07月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39415/09/20201.00A20LM030P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in Sales Professional Negotiation in Sales 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39515/09/20201.00A20LM091P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39615/09/20202.0E20KB054P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO 45001 : Internal Audit ISO 45001 : Internal Audit 5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39715/09/20201.00A20LM032P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39815/09/20201.00P20LM065P : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิตMeasurement with OEE indicator for process improvementMeasurement with OEE indicator for process improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39915/09/20202.00I20NO090P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40015/09/20201.00A20SH011J : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ Cross Cultural for Japanese ( Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese ( Preparing for working in Thailand)4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40116/09/20201.00A20LM078P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40216/09/20201.00A20LM082P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล Effective CommunicationEffective Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40316/09/20201.00A20MP035S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40416/09/20203.00E20KB013E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution for OperatorWater Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40516/09/20202.00C20YW029P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Micrsoft Excel 2016 Level IIMicrsoft Excel 2016 Level II6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40616/09/20201.0M20PT042P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction with Total ParticipationCost Reduction with Total Participation (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40716/09/20201.0E20KB055P : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกันSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40816/09/20201.00A20LM026P : การเป็นพิธีกรและผู้นำเกมและกิจกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer As A MC, Game & Activity LeaderTraining Officer As A MC, Game & Activity Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40917/09/20201.00A20MP047S : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41017/09/20202.00A20LM049P : จิตวิทยาบริหารManagement PsychologyManagement Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41117/09/20201.0A20MP149P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41217/09/20201.00A20MP032S : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41317/09/20201.00M20PT006P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41417/09/20200.5A20LM019DT : บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (Online)Purchasing Role in Corporate/Company Cost SavingsPurchasing Role in Corporate/Company Cost Savings (เลื่อนจากวันที่ 09/07/2020Postpone from 09/07/20202020年07月09日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
41517/09/20202.00M20PT020P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IIMTM-2 Techniques Part IIMTM-2 Techniques Part II5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41617/09/20201.00Q20PT033P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41717/09/20201.00Q20LM055P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41818/09/20201.00M20MP005S : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41918/09/20201.00A20LM040P : ผู้บริหารต้นแบบLeader Role Model Leader Role Model 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42018/09/20204.00C20YW010P : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel13,000.0015,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42118/09/20201.00P20PT031P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการมองเห็นVisual Control for MaintenanceVisual Control for Maintenancenew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42218/09/20202.00Q20PT029P : Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)4,500.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42319/09/20202.00M20MP011S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42419/09/20202.00I20NO091P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42521/09/20201.00P20LM066P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน 5S Audit Techniques 5S Audit Techniques 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42621/09/20203.00A20KB063P : Project Management Professional TrainingProject Management Professional TrainingProject Management Professional Training14,000.0016,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
42721/09/20201.00A20LM070P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42821/09/20201.00E20KB051P : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ISO 14001:2015 Environmental Management System ISO 14001:2015 Environmental Management System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42921/09/20205.00E20KB014E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for SupervisorAir Pollution for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43021/09/20206.0M20MP008S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43121/09/20202.00C20YW015P : การสร้างรายงานสรุปผลสไตล์ Dashboard (กระดานสรุปข้อมูล) ด้วย Excel 2016Developing Dashboard with Excel 2016Developing Dashboard with Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43221/09/20202.00P20PT019P : การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพMachine Maintenance by Vibration AnalysisMachine Maintenance by Vibration Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43321/09/20202.00M20PT035P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43421/09/20201.00A20LM108P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your Persormance Boost up your Persormance 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43521/09/20201.00M20PT017P : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการLean for OperatorLean for Operator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43621/09/20207.00I20NO092P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II18,000.0020,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43722/09/20201.0A20MP148P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43822/09/20201.00A20LM050P : การนำทีมงานสู่ความสำเร็จด้วย OKR สำหรับหัวหน้างาน OKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43922/09/20201.00A20MP036S : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44022/09/20201.00A20MP050S : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44122/09/20202.00A20MP038S : จิตวิทยาการโน้มน้าวใจงานได้ผลคนสำเร็จInfluencing without AuthorityInfluencing without Authority5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44222/09/20201.00A20LM024P : เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จSelf-ImprovementSelf-Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44322/09/20201.00M20PT038P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44422/09/20201.00A20SH010J : Import-Export in Thailand for Japanese Managmeent Part IV : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part IV : Risk Countermeasureタイ輸出入セミナー③【リスクマネージメント編】5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44522/09/20202.0Q20LM066P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44622/09/20201.00I20NO093P : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratoryAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratorynew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44723/09/20201.00A20MP045S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44823/09/20201.00A20LM089P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน 'ภาษาอังกฤษ' ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44923/09/20201.00A20MP068S : เทคนิคการบริหารลูกน้องจากกรณีศึกษาที่หัวหน้าต้องรู้เทคนิคการบริหารลูกน้องจากกรณีศึกษาที่หัวหน้าต้องรู้เทคนิคการบริหารลูกน้องจากกรณีศึกษาที่หัวหน้าต้องรู้3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45023/09/20201.00A20LM098P : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People management to improve efficiencyTask and People management to improve efficiency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45123/09/20201.00P20PT021P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45223/09/20203.0E20TK007SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45324/09/20201.00M20PT019P : แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์Human Error PreventionHuman Error Prevention3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45424/09/20201.00A20MP037S : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45524/09/20201.00A20LM099P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InstructionJob Instruction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45624/09/20201.00A20LM056P : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานValue of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45724/09/20201.00A20LM057P : 15 นาที ของการประชุมที่ทรงประสิทธิภาพDaily Huddle Meeting Daily Huddle Meeting 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45824/09/20202.00U20YW009P : Advance PLC : PLC FX5U กับ Software GX Works3 ขั้นสูงAdvance Programmable Logic ControllerAdvance Programmable Logic Controller6,500.007,000.00TNI
45924/09/20202.00P20LM067P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46024/09/20202.00A20LM046P : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ​Formulating Marketing StrategiesFormulating Marketing Strategies6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46124/09/20201.0A20MP051S : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพพัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพพัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (เลื่อนจากวันที่ 11/07/2020Postpone from 11/07/20202020年07月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46224/09/20202.0Q20PT016P : ผู้จัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015 (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46325/09/20201.00A20MP069S : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน (ภาคปฏิบัติ)5 Essential Skills for Excellent Work5 Essential Skills for Excellent Work3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46425/09/20201.0E20KB053P : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูดHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46525/09/20201.00Q20PT034P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46625/09/20201.00I20NO094P : การใช้ประโยชน์ทางเทคนิคจากดัชนีความสามารถการวัด (Cm) ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 98-4Technical benefit from measurement capability index (Cm) on ISO requirementTechnical benefit from measurement capability index (Cm) on ISO requirementnew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46725/09/20201.0A20MP147P : เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงใจฝ่ายบริหารOutcome-Based Training DesignOutcome-Based Training Design3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46826/09/20201.0A20MP146P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46926/09/20202.00Q20LM063P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47026/09/20201.00A20MP073S : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47126/09/20202.00C20YW018P : การบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ ด้วย Google Document and CloudGoogle Document and CloudGoogle Document and Cloudnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47226/09/20201.00E20KB052P : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident InvestigationsAccident/Incident Investigations3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47326/09/20202.00I20NO095P : การสอบเทียบ Piston PipetteCalibration of Piston PipetteCalibration of Piston Pipette6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47428/09/20201.00A20LM061P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do Anything Get Anyone to do Anything 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47528/09/20201.00A20MP015S : ยกระดับศักยภาพลูกน้องด้วยการสอนงานแบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)Enhancing Subordinate's Capability with Professional CoachingEnhancing Subordinate's Capability with Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47628/09/20203.00E20KB015E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47728/09/20202.00Q20PT024P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47828/09/20201.00M20MP012S : ครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานครบเครื่องเรื่องหัวหน้างาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47928/09/20201.00A20SH115P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part ICross Culture Part I : Working with Japaneseタイ人対象クロスカルチャー3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48029/09/20201.00A20MP071S : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48129/09/20201.00A20MP070S : สุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48229/09/20201.00A20LM048P : เทคนิคการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจHeartful Service by TelephoneHeartful Service by Telephone3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48329/09/20201.0E20KB056P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48429/09/20202.00A20LM055P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48529/09/20201.00M20MP013S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48630/09/20201.00U20YW006P : การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)Automation and Karakuri KaizenAutomation and Karakuri Kaizen3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48730/09/20201.00A20LM058P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern Supervisory Leadership for Modern Supervisory 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48830/09/20200.5A20LM022DT : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online)Critical Principles in Negotiation ProcessCritical Principles in Negotiation Process (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
48930/09/20201.00M20PT013P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์Logistics and Materials ManagementLogistics and Materials Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49030/09/20201.00Q20LM056P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49101/10/20201.0M20PT031P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking (เลื่อนจากวันที่ 09/06/2020Postpone from 09/06/20202020年06月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49201/10/20205.0P20VS002SC : Monodzukuri TestMonodzukuri TestMonodzukuri Test7,830.008,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49301/10/20202.0Q20PT028P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49402/10/20201.0M20PT028P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process (เลื่อนจากวันที่ 04/06/2020Postpone from 04/06/20202020年06月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49504/10/20201.0S20YW023S : Lean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case StudyKaizen Master Certificate Program (เลื่อนจากวันที่ 19/07/2020Postpone from 19/07/20202020年07月19日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49605/10/20202.0M20PT025P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49705/10/20203.0Q20PT035P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016IATF16949:2016 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 Quality System for Automotive Industry (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2020Postpone from 24/06/20202020年06月24日から延期した )7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49806/10/20202.0P20PT030P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49906/10/20200.5A20LM018DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)Road to Purchasing & Supply ProfessionalRoad to Purchasing & Supply Professional (เลื่อนจากวันที่ 27/07/2020Postpone from 27/07/20202020年07月27日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
50006/10/20202.00A20LM073P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice (เลื่อนจากวันที่ 09/06/2020Postpone from 09/06/20202020年06月09日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50107/10/20201.0Q20MP003S : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2020Postpone from 08/06/20202020年06月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50207/10/20201.0Q20LM058P : QCC for OfficeQCC for OfficeQCC for Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50307/10/20206.0Q20LM057P : SGA:Small Group Activities by QCC (ยกระดับศักยภาพพนักงานด้วย QCC)SGA:Small Group Activities by QCCSGA:Small Group Activities by QCC17,000.0019,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50407/10/20201.00A20LM065P : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50508/10/20204.0P20PT006DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Processional 5S Committee (Online)Processional 5S Committee (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )4,000.004,500.00Online
50608/10/20201.00M20PT045P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50708/10/20202.0P20PT013P : ระบบการควบคุมด้วยสายตาVisual Control SystemVisual Control System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50808/10/20202.00A20LM093P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing (เลื่อนจากวันที่ 22/06/2020Postpone from 22/06/20202020年06月22日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50908/10/20202.0P20MP007S : การบำรุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ)TPM : Quality Maintenance : QM PracticalTPM : Quality Maintenance : QM Practical (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51008/10/20202.0P20PT035P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Maintenance by Vibration AnalysisMaintenance by Vibration Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51108/10/20202.0M20PT032P : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม สำหรับการผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก Production Schedulling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Schedulling and Control for Make to Order & Make to Stock (เลื่อนจากวันที่ 10/06/2020Postpone from 10/06/20202020年06月10日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51214/10/20202.0Q20LM059P : QCC for ProductionQCC for ProductionQCC for Production5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51314/10/20202.00A20LM100P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese Interpreter Professional Japanese Interpreter (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51415/10/20201.00A20LM085P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51515/10/20201.00A20LM110P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive (เลื่อนจากวันที่ 30/06/2020Postpone from 30/06/20202020年06月30日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51619/10/20202.00A20LM107P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 29/06/2020Postpone from 29/06/20202020年06月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51719/10/20202.0M20PT041P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques ภาคปฏิบัติIE TechniquesIE Techniques (เลื่อนจากวันที่ 01/07/2020Postpone from 01/07/20202020年07月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51819/10/20202.0P20PT036P : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษาFundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51920/10/20201.0A20MP018S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office (เลื่อนจากวันที่ 26/05/2020Postpone from 26/05/20202020年05月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52020/10/20201.00A20LM094P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52120/10/20201.0M20PT034P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ Effective Delivery ManagementEffective Delivery Management (เลื่อนจากวันที่ 22/06/2020Postpone from 22/06/20202020年06月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52221/10/20201.0Q20LM060P : QCC for MaintenanceQCC for MaintenanceQCC for Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52321/10/20202.00A20LM069P : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2020Postpone from 08/06/20202020年06月08日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52421/10/20201.0M20PT029P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD (เลื่อนจากวันที่ 04/06/2020Postpone from 04/06/20202020年06月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52521/10/20201.0E20TK004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52622/10/20201.00A20LM090P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency (เลื่อนจากวันที่ 19/06/2020Postpone from 19/06/20202020年06月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52722/10/20201.0P20PT032P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52822/10/20201.0P20PT018P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย TPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52922/10/20201.00A20LM068P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques (เลื่อนจากวันที่ 05/06/2020Postpone from 05/06/20202020年06月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53026/10/20201.00A20LM075P : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานCreativity for WorkCreativity for Work (เลื่อนจากวันที่ 10/06/2020Postpone from 10/06/20202020年06月10日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53126/10/20201.0M20PT027P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover) (เลื่อนจากวันที่ 02/06/2020Postpone from 02/06/20202020年06月02日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53227/10/20201.00A20LM105P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste and Cost Reduction in Office7 Waste and Cost Reduction in Office (เลื่อนจากวันที่ 26/06/2020Postpone from 26/06/20202020年06月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53327/10/20201.0M20PT026P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53427/10/20202.0P20MP006S : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 29/06/2020Postpone from 29/06/20202020年06月29日から延期した )7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53527/10/20201.00A20LM106P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful Listening Beautiful Talk, Beautiful Listening (เลื่อนจากวันที่ 26/06/2020Postpone from 26/06/20202020年06月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53627/10/20202.00A20LM086P : เทคนิคในการควบคุมงาน 'ลูกน้อง' สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop (เลื่อนจากวันที่ 17/06/2020Postpone from 17/06/20202020年06月17日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53728/10/20202.0Q20LM061P : QCC for Warehouse & Logistics QCC for Warehouse & Logistics QCC for Warehouse & Logistics5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53828/10/20201.0A20LM060P : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานImage for High ImpactImage for High Impact (เลื่อนจากวันที่ 28/05/2020Postpone from 28/05/20202020年05月28日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53929/10/20202.00A20LM102P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54029/10/20201.00A20LM096P : เทคนิคการบริหารเวลาTime ManagementTime Management (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2020Postpone from 24/06/20202020年06月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54129/10/20201.00A20LM103P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper MemorySuper Memory (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54229/10/20201.00A20LM104P : กฏหมายแรงงาน: การว่าจ้าง การจัดการพนักงาน และการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54330/10/20201.00A20LM079P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team (เลื่อนจากวันที่ 11/06/2020Postpone from 11/06/20202020年06月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54430/10/20201.0A20LM010P : การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Managing Your ThoughtManaging Your Thought (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54502/11/20200.5A20LM023DT : การทำงานเชิงรุก (Online)Proactive @WorkProactive @Work (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )1,500.001,800.00(Online)
54603/11/20202.0Q20MP005S : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา (เลื่อนจากวันที่ 01/07/2020Postpone from 01/07/20202020年07月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54703/11/20202.0P20PT046P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPump Maintenance TechniquesPump Maintenance Techniques (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54804/11/20203.0Q20LM064P : Quality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for Technician9,000.0010,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54905/11/20202.00M20PT048P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IMTM-2 Techniques : Part IMTM-2 Techniques : Part I (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55006/11/20200.5A20LM016DT : การบริหารความเสี่ยง (Online)Risk ManagementRisk Management (เลื่อนจากวันที่ 09/07/2020Postpone from 09/07/20202020年07月09日から延期した )1,500.001,800.00(Online)
55106/11/20201.00A20LM066P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales (เลื่อนจากวันที่ 05/06/2020Postpone from 05/06/20202020年06月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55209/11/20201.0A20LM127P : I CAN DO เทคนิคการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานแก่ลูกน้องI CAN DO Technique for Performance Dialogue I CAN DO Technique for Performance Dialogue (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18