แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
107/10/20202.0E20SH022J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
208/10/20200.5A20SH016J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Regulation事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】new3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
308/10/20200.5A20SH012JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour Requlation (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour RegulationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Regulationnew3,700.004,100.00Online
414/10/20201.0Q20SH002J : ISO 9001/ ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ ISO 14001 Requirement and Implementation for Japanese Top ManagementISO 9001/ ISO 14001 Requirement and Implementation for Japanese Top Management (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2020Postpone from 06/10/20202020年10月06日から延期した )5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
514/10/20201.0Q20SH003JL : ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2020Postpone from 06/10/20202020年10月06日から延期した )new5,100.005,800.00Online
619/10/20202.0A20SH165P : Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติBasic Khowledge of Import-Export in Thailand by PracticeBasic Khowledge of Import-Export in Thailand by Practicenew6,000.006,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
721/10/20202.0E20SH023J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
827/10/20201.0A20SH007JL : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (Online) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese4,500.005,100.00Online
927/10/20201.0A20SH013J : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanesenew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1004/11/20202.0E20SH024J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese Executive???????????????new9,000.0010,000.00โรงแรมในกรุงเทพฯ
1110/11/20201.0Q20SH003J : Core tools และการประยุกต์ใช้ สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นCore tools for Japanese ManagementCore tools for Thai & Japanese Managementnew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1210/11/20201.0Q20SH004JL : Core Tools และการประยุกต์ใช้ สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)Core tools for Japanese ManagementCore tools for Japanese Management4,500.005,100.00Online
1313/11/20200.5E20SH005JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid192,000.002,300.00Online
หลักสูตรอบรมสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่นCourse Information : Japanese Classes日本人対象 セミナー のご案内 ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます