แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
102/07/20200.5A20SH007J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part III : Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part III : Management Dispute3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
202/07/20200.5A20SH005JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงาน (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Dispute3,700.004,100.00Online
308/07/20202.0E20SH004J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習 (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2020Postpone from 20/05/20202020年05月20日から延期した )9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
414/07/20200.5E20SH001JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (เลื่อนจากวันที่ 05/06/2020Postpone from 05/06/20202020年06月05日から延期した )new2,000.002,300.00Online
515/07/20202.0E20SH009J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
621/07/20201.0A20SH006J : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge for Japanese Management Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge for Japanese Management (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
722/07/20202.0E20SH010J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
824/07/20200.5A20SH004JL : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand) (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2020Postpone from 24/06/20202020年06月24日から延期した )2,000.002,300.00Online
929/07/20201.0E20SH002JL : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Managementnew4,500.005,100.00Online
1029/07/20201.0E20SH011J : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Managementnew5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1129/07/20202.0E20SH021J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท23
1205/08/20202.0E20SH003J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive (เลื่อนจากวันที่ 13/05/2020Postpone from 13/05/20202020年05月13日から延期した )9,000.0010,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
1318/08/20200.5E20SH003JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid192,000.002,300.00Online
หลักสูตรอบรมสัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่นCourse Information : Japanese Classes日本人対象 セミナー のご案内 ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます