แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
121/09/20201.0A20LM070P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
222/09/20201.0A20LM138P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน (ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) (เลื่อนจากวันที่ 21/07/2020Postpone from 21/07/20202020年07月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
322/09/20201.0A20MP036S : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector (เลื่อนจากวันที่ 25/09/2020Postpone from 25/09/20202020年09月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
423/09/20201.0A20LM089P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน 'ภาษาอังกฤษ' ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
523/09/20201.0A20LM098P : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People management to improve efficiencyTask and People management to improve efficiency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
624/09/20201.0A20LM099P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InstructionJob Instruction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
724/09/20201.0A20LM056P : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานValue of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
825/09/20201.0A20MP178P : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRsObjective and Key ResultObjective and Key Result0.000.00สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
925/09/20201.0A20MP050S : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานManagement for SupervisorManagement for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2020Postpone from 22/09/20202020年09月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1026/09/20201.0A20MP146P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1126/09/20201.0A20MP073S : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1228/09/20201.0A20LM061P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do Anything Get Anyone to do Anything 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1328/09/20201.0A20MP015S : ยกระดับศักยภาพลูกน้องด้วยการสอนงานแบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)Enhancing Subordinate's Capability with Professional CoachingEnhancing Subordinate's Capability with Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1428/09/20201.0A20SH115P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part ICross Culture Part I : Working with Japaneseタイ人対象クロスカルチャー3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1529/09/20201.0A20MP071S : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1629/09/20201.0A20MP070S : สุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1729/09/20201.0A20LM048P : เทคนิคการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจHeartful Service by TelephoneHeartful Service by Telephone3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1829/09/20202.0A20LM055P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1930/09/20201.0A20LM058P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern Supervisory Leadership for Modern Supervisory 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2030/09/20200.5A20LM022DT : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online)Critical Principles in Negotiation ProcessCritical Principles in Negotiation Process (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
2102/10/20201.00A20MP083S : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ปั้นนักนวัตกรรมในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)Sparking Creativity Fostering Innovator in the OrganizationSparking Creativity Fostering Innovator in the Organization3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2202/10/20201.00A20LM133P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2305/10/20201.0A20LM004P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator (เลื่อนจากวันที่ 05/08/2020Postpone from 05/08/20202020年08月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2406/10/20201.0A20MP072S : ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีSupervisory SkillsSupervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2506/10/20201.00A20MP087S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2606/10/20200.50A20LM018DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)Road to Purchasing & Supply ProfessionalRoad to Purchasing & Supply Professional1,500.001,800.00Online
2706/10/20201.00A20MP162P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2806/10/20202.00A20LM073P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2907/10/20201.00A20LM065P : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3007/10/20201.00A20SH164P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part III : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นCross Cultural for Thai working with Japanese: Japanese Business E-mailCross Cultural for Thai working with Japanese: Japanese Business E-mail3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3107/10/20201.0A20MP101S : สุดยอดนักขายเชิงรุกสุดยอดนักขายเชิงรุกสุดยอดนักขายเชิงรุก3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3208/10/20201.00A20MP074S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCoaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3308/10/20201.00A20MP159P : วิธีคิดแบบผู้นำเชิงบวกGrowth Mindset for Proactive LeaderGrowth Mindset for Proactive Leader3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3408/10/20202.00A20LM093P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3508/10/20200.5A20SH016J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Regulation事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】new3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3608/10/20200.5A20SH012JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour Requlation (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour RegulationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Regulationnew3,700.004,100.00Online
3709/10/20201.00A20MP081S : Self Click : ยกระดับศักยภาพเพื่อการทำงานสู่ความเป็นเลิศ (ภาคปฏิบัติ)Self Click : Enhancing Potential for Excellent WorkSelf Click : Enhancing Potential for Excellent Work3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3814/10/20202.00A20LM100P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese Interpreter Professional Japanese Interpreter 6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3915/10/20201.00A20LM085P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4015/10/20201.00A20MP075S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4115/10/20201.00A20LM110P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4215/10/20201.00A20MP157P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4315/10/20201.00A20MP163P : พนักงานขายชั้นเลิศSales ExcellenceSales Excellence3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4416/10/20202.00A20MP088S : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพPresentation SkillsPresentation Skills6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4516/10/20201.0A20LM006P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4616/10/20201.00A20MP086S : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4719/10/20201.0A20MP100S : การสื่อสารสำหรับการทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพProfessional Communication and TeamworkProfessional Communication and Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4819/10/20202.00A20LM107P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4919/10/20201.00A20MP155P : หัวหน้างานกับความชาญฉลาดในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้ลุล่วงAdversity Quotient to Across the Obstacle as leaderAdversity Quotient to Across the Obstacle as leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5019/10/20201.00A20MP085S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5119/10/20202.0A20SH165P : Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติBasic Khowledge of Import-Export in Thailand by PracticeBasic Khowledge of Import-Export in Thailand by Practicenew6,000.006,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5220/10/20201.00A20MP018S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5320/10/20201.00A20LM094P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5420/10/20202.00A20MP076S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5520/10/20201.00A20MP089S : ผู้จัดการแบบไหน ... ที่องค์กรต้องการWanted ManagerWanted Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5621/10/20201.0A20MP103S : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพPersonality for WorkPersonality for Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5721/10/20201.00A20MP079S : ผู้นำนักสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจInspirational LeaderInspirational Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5821/10/20201.00A20MP154P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5921/10/20202.00A20LM069P : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6021/10/20201.0A20LM016P : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ Psychology of Managing Task & People Psychology of Managing Task & People (เลื่อนจากวันที่ 21/07/2020Postpone from 21/07/20202020年07月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6122/10/20201.0A20MP084S : สร้างผู้นำการเรียนรู้สู่การพัฒนาคนในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)Facilitator for Development in the OrganizationFacilitator for Development in the Organization3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6222/10/20201.00A20LM090P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6322/10/20201.00A20LM068P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6426/10/20201.0A20MP187P : เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
6526/10/20201.00A20LM075P : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานCreativity for WorkCreativity for Work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6626/10/20201.0A20LM104P : กฏหมายแรงงาน: การว่าจ้าง การจัดการพนักงาน และการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation (เลื่อนจากวันที่ 29/10/2020Postpone from 29/10/20202020年10月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6727/10/20201.00A20MP080S : 3 นาทีทองการบริหารสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)3 Minute Professional Supervisor / Manager3 Minute Professional Supervisor / Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6827/10/20202.00A20LM086P : เทคนิคในการควบคุมงาน 'ลูกน้อง' สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6927/10/20201.0A20SH007JL : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (Online) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese4,500.005,100.00Online
7027/10/20201.0A20SH013J : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanesenew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7128/10/20201.00A20LM060P : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานImage for High ImpactImage for High Impact3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7228/10/20203.0A20MP090S : การพัฒนาตนเอง Change for Growth : เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตการพัฒนาตนเอง Change for Growth : เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตการพัฒนาตนเอง Change for Growth : เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7328/10/20201.00A20MP153P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7429/10/20202.00A20LM102P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7529/10/20201.00A20LM096P : เทคนิคการบริหารเวลาTime ManagementTime Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7629/10/20201.00A20LM103P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper MemorySuper Memory3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7730/10/20201.0A20MP158P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 09/10/2020Postpone from 09/10/20202020年10月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7830/10/20201.00A20LM079P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7930/10/20201.00A20LM010P : การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Managing Your ThoughtManaging Your Thought3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8030/10/20201.0A20MP102S : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive PsychologyClosing TechniquesClosing Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8131/10/20201.00A20MP078S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8202/11/20202.0A20LM039P : เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กร Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement (เลื่อนจากวันที่ 19/08/2020Postpone from 19/08/20202020年08月19日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8302/11/20201.00A20MP107S : การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8403/11/20200.50A20LM023DT : การทำงานเชิงรุก (Online)Proactive @WorkProactive @Work1,500.001,800.00Online
8503/11/20201.0A20LM018P : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาDesign thinking process Design thinking process (เลื่อนจากวันที่ 07/08/2020Postpone from 07/08/20202020年08月07日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8604/11/20201.00A20LM137P : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรCorporate EnglishCorporate English3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8705/11/20201.0A20MP189P : วิธีคิดแบบผู้นำเชิงบวกGrowth Mindset for Proactive LeaderGrowth Mindset for Proactive Leader3,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
8805/11/20201.00A20MP176P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8906/11/20201.00A20MP009S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9006/11/20200.50A20LM016DT : การบริหารความเสี่ยง (Online)Risk ManagementRisk Management1,500.001,800.00Online
9106/11/20201.00A20LM066P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9209/11/20201.00A20LM127P : I CAN DO เทคนิคการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานแก่ลูกน้องI CAN DO Technique for Performance Dialogue I CAN DO Technique for Performance Dialogue 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9309/11/20201.00A20MP177P : การตลาดและการขายยุคดิจิทัลMarketing & Digital salesMarketing & Digital sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9410/11/20201.00A20MP168P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9510/11/20201.00A20MP104S : การติดตามผลและพัฒนาทีมงานTeam Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9610/11/20202.00A20LM116P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)Compensation ManagementCompensation Management6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9711/11/20201.0A20MP160P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design (เลื่อนจากวันที่ 06/11/2020Postpone from 06/11/20202020年11月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9811/11/20201.00A20LM132P : เทคนิคการบริหารผลของทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าContinuous Performance Management for Team SuccessContinuous Performance Management for Team Success3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9911/11/20201.00A20MP172P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10011/11/20201.00A20MP091S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10111/11/20201.00A20LM118P : เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา8D Techniques for Time Management8D Techniques for Time Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10212/11/20200.5A20LM014DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย ෱การฟัง-การพูด-การตอบคำถามෲ (Online)Smart CommunicationSmart Communication (เลื่อนจากวันที่ 30/11/2020Postpone from 30/11/20202020年11月30日から延期した )new1,500.001,800.00Online
10312/11/20201.00A20LM134P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10412/11/20202.00A20LM120P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จพร้อมฝึกปฏิบัติPurchasing Negotiation Techniques & Workshop Purchasing Negotiation Techniques & Workshop 5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10512/11/20200.50A20SH013JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้าง (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucument事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】3,700.004,100.00Online
10612/11/20200.50A20SH017J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucument事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10713/11/20201.00A20MP054S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10813/11/20201.00A20MP108S : พัฒนาตน พัฒนาทีม เพื่อเป้าหมายขององค์กรพัฒนาตน พัฒนาทีม เพื่อเป้าหมายขององค์กรพัฒนาตน พัฒนาทีม เพื่อเป้าหมายขององค์กร3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10913/11/20201.00A20LM128P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11013/11/20201.00A20MP166P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11116/11/20201.00A20LM136P : ปั้น Team อย่างไรให้ WorkTeam Management in PracticeTeam Management in Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11216/11/20201.00A20MP053S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพTOPMOST TECHNIQUE : PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESSTOPMOST TECHNIQUE : PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESS3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11317/11/20201.00A20MP092S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11417/11/20201.00A20MP105S : การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11517/11/20201.00A20MP093S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11618/11/20201.00A20MP096S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11718/11/20202.00A20LM131P : เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job TrainingOn the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11818/11/20201.00A20MP171P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11918/11/20201.00A20MP095S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12018/11/20201.00A20MP094S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12119/11/20201.00A20MP098S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12219/11/20201.00A20LM123P : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12319/11/20201.00A20MP097S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12420/11/20201.00A20MP005S : การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Communication for Effective TeamworkCommunication for Effective Teamwork3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12520/11/20201.00A20LM135P : ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12620/11/20201.00A20MP173P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12723/11/20201.00A20LM141P : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Report Writing For Training Officer Report Writing For Training Officer 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12823/11/20201.00A20MP170P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12923/11/20201.0A20MP016S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 05/08/2020Postpone from 05/08/20202020年08月05日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13024/11/20201.00A20MP169P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13124/11/20201.00A20LM142P : การบริหารแและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration System Effectiveness Administration System 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13224/11/20201.00A20SH014J : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part II : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (การปฏิบัติขั้นพื้นฐาน)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate CourseImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate Course5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13324/11/20201.00A20SH010JL : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part II : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (การปฏิบัติขั้นพื้นฐาน) OnlineImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate CourseImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate Course5,100.005,800.00Online
13424/11/20201.0A20MP026S : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS (เลื่อนจากวันที่ 26/08/2020Postpone from 26/08/20202020年08月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13525/11/20201.0A20MP152P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2020Postpone from 10/09/20202020年09月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13625/11/20201.00A20MP167P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13725/11/20201.00A20MP049S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13825/11/20201.00A20LM043P : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13926/11/20202.00A20LM140P : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful Leader 5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14026/11/20201.0A20LM047P : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้Be Pro LeaderBe Pro Leader (เลื่อนจากวันที่ 26/08/2020Postpone from 26/08/20202020年08月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14126/11/20202.00A20LM001P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14226/11/20201.00A20MP106S : การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริการSales and Professional Technique to Increase SalesSales and Professional Technique to Increase Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14327/11/20201.00A20LM122P : เทคนิคเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นInfluence PeopleInfluence People3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14427/11/20201.00A20SH175P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part IV : การจัดการธุรกิจCross Culture Part IV : Work Management by Japanese Styleタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ④日本的経営マネージメント3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14530/11/20201.0A20MP188P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team3,000.003,500.00สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
14630/11/20201.00A20LM126P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14730/11/20201.0A20LM023P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 05/08/2020Postpone from 05/08/20202020年08月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1481/12/20203.0A20KB063P : Project Management Professional TrainingProject Management Professional TrainingProject Management Professional Training (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )14,000.0016,000.00โรงแรมบนถนนสุขุมวิท
14902/12/20201.0A20MP045S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills (เลื่อนจากวันที่ 23/09/2020Postpone from 23/09/20202020年09月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15003/12/20201.0A20MP011S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ (เลื่อนจากวันที่ 04/08/2020Postpone from 04/08/20202020年08月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15109/12/20201.0A20MP014S : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email (เลื่อนจากวันที่ 14/08/2020Postpone from 14/08/20202020年08月14日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15209/12/20202.0A20LM064P : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )6,200.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15309/12/20201.0A20MP031S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques (เลื่อนจากวันที่ 09/09/2020Postpone from 09/09/20202020年09月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15409/12/20201.0A20LM057P : 15 นาที ของการประชุมที่ทรงประสิทธิภาพDaily Huddle Meeting Daily Huddle Meeting (เลื่อนจากวันที่ 24/09/2020Postpone from 24/09/20202020年09月24日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15511/12/20201.0A20LM078P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN (เลื่อนจากวันที่ 16/09/2020Postpone from 16/09/20202020年09月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15611/12/20201.0A20MP180P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15714/12/20202.0A20LM005P : เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานTransformative CoachingTransformative Coaching (เลื่อนจากวันที่ 24/08/2020Postpone from 24/08/20202020年08月24日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15814/12/20201.0A20LM002P : การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales (เลื่อนจากวันที่ 14/08/2020Postpone from 14/08/20202020年08月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15916/12/20201.0A20MP001S : เทคนิคการบริหารลูกน้องจากกรณีศึกษาที่หัวหน้าต้องรู้Supervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16016/12/20202.0A20MP184P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16117/12/20201.0A20LM044P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations (เลื่อนจากวันที่ 20/08/2020Postpone from 20/08/20202020年08月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16217/12/20201.0A20MP190P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues3,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
16321/12/20201.0A20MP066S : เตรียมทักษะสำคัญเพื่อเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (ภาคปฏิบัติ)Essential Skill for Smart and Modern SupervisorEssential Skill for Smart and Modern Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 04/09/2020Postpone from 04/09/20202020年09月04日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16415/01/20211.0A20MP047S : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (เลื่อนจากวันที่ 17/09/2020Postpone from 17/09/20202020年09月17日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16521/01/20211.0A20MP065S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication (เลื่อนจากวันที่ 03/09/2020Postpone from 03/09/20202020年09月03日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16621/01/20211.0A20MP006S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (เลื่อนจากวันที่ 23/07/2020Postpone from 23/07/20202020年07月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16727/01/20211.0A20MP056S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership (เลื่อนจากวันที่ 18/07/2020Postpone from 18/07/20202020年07月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16803/02/20211.0A20MP012S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ (เลื่อนจากวันที่ 11/08/2020Postpone from 11/08/20202020年08月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16917/02/20211.0A20MP051S : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพพัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพพัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (เลื่อนจากวันที่ 24/09/2020Postpone from 24/09/20202020年09月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます