แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
115/12/20172.0A17NB056D : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจProblem Solving and Decision MakingProblem Solving and Decision Making(เลื่อนจากวันที่ 17/11/2017Postpone from 17/11/20172017年11月17日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
218/12/20171.0A17LM213P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste7 Waste(เลื่อนจากวันที่ 13/12/2017Postpone from 13/12/20172017年12月13日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
319/12/20171.0A17LM217P : EQ (เพื่อ) สร้างคุณค่าของชีวิตการทำงานEQ for Better Work LifeEQ for Better Work Life2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
420/12/20171.0A17LM219P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
520/12/20171.0A17MP079S : เทคนิคการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques(เลื่อนจากวันที่ 19/12/2017Postpone from 19/12/20172017年12月19日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
621/12/20171.0A17LM211P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management(เลื่อนจากวันที่ 08/12/2017Postpone from 08/12/20172017年12月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
721/12/20171.0A17LM221P : นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์Creative PresentationCreative Presentation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
823/12/20171.0A17NB099D : เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0new0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
925/12/20171.0A17NB113D : เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0 (ฟรี)เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0 (ฟรี)เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0 (ฟรี)new0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1010/01/20181.0A17LM222P : โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่าการปฐมนิเทศOn Boarding ProgramOn Boarding Program2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1110/01/20181.0A17MP084S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานการพัฒนาทักษะหัวหน้างานการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(เลื่อนจากวันที่ 11/01/2018Postpone from 11/01/20182018年01月11日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1216/01/20182.0A17LM179P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2017Postpone from 07/11/20172017年11月07日から延期した )5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1316/01/20181.0A17LM223P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Styles2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1416/01/20181.0A17MP088S : การบริหารหัวหน้างานอย่างมืออาชีพManaging your BossManaging your Boss2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1517/01/20181.0A17LM224P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1617/01/20181.0A17KA010J : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of import-export for Japanese - Advance courseKnowledge of import-export for Japanese - Advance coursenew4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1718/01/20182.0A17LM225P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1818/01/20181.0A17LM226P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1918/01/20181.0A17MP085S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2019/01/20181.0A17LM227P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2119/01/20181.0A17LM228P : การบริหารแรงจูงใจของพนักงานขายเพื่อพิชิตยอดขายSales Motivation Management to Drive Sales PerformanceSales Motivation Management to Drive Sales Performance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2223/01/20181.0A17NB064D : Self-Awareness : ไขรหัสตัวตน ค้นพลังใจ สร้างไฟให้ชีวิตSelf-AwarenessSelf-Awareness(เลื่อนจากวันที่ 02/09/2017Postpone from 02/09/20172017年09月02日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
2323/01/20185.0A17NB062D : Power of SMART Program : เสน่ห์ในตัวคุณ...สร้างได้Power of SMART ProgramPower of SMART Program(เลื่อนจากวันที่ 02/09/2017Postpone from 02/09/20172017年09月02日から延期した )20,000.0024,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
2423/01/20181.0A17LM229P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2523/01/20181.0A17NK100D : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2624/01/20181.0A17LM230P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2724/01/20181.0A17MP086S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2825/01/20181.0A17NK081D : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 06/10/2017Postpone from 06/10/20172017年10月06日から延期した )4,000.004,600.00ส.ส.ท.
2925/01/20181.0A17LM231P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3026/01/20181.0A17LM232P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3126/01/20181.0A17MP083S : วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงานExecutive PowerExecutive Power(เลื่อนจากวันที่ 31/01/2018Postpone from 31/01/20182018年01月31日から延期した )3,500.004,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรี
3226/01/20181.0A17MP087S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3327/01/20181.0A17NK097D : คอร์สติว 8 : 4 : 4 ศิลปะการทำงานแห่งความสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ)Tutor Work 8 : 4 : 4 Master the Art of WorkingTutor Work 8 : 4 : 4 Master the Art of Working3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3430/01/20181.0A17NB065D : Critical Thinking : คิดอย่างมีวิจารณญาณCritical ThinkingCritical Thinking(เลื่อนจากวันที่ 09/09/2017Postpone from 09/09/20172017年09月09日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
3530/01/20181.0A17LM144P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills(เลื่อนจากวันที่ 26/09/2017Postpone from 26/09/20172017年09月26日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3601/02/20182.0A17LM233P : การสื่อสารอย่างมีทักษะด้วย ภาษาอังกฤษSmart English Communications SkillsSmart English Communications Skills5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3701/02/20181.0A17LM234P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3801/02/20181.0A17LM235P : 7D การเจรจาต่อรองที่ให้ผลเลิศ7D Steps to Negotiation Success7D Steps to Negotiation Success2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3902/02/20181.0A17LM158P : พลังแห่งการทำงานเป็นทีมThe Power of TeamworkThe Power of Teamwork(เลื่อนจากวันที่ 12/10/2017Postpone from 12/10/20172017年10月12日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4002/02/20181.0A17LM236P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4102/02/20181.0A17NB102D : ผู้นำที่ยิ่งใหญ่...สามารถเปลี่ยนโลกได้ Session I : วิถีแห่งการจัดการตนเอง Leadership Excellence Session I : Managing Yourself Leadership Excellence Session I : Managing Yourself3,700.004,300.00โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ถนนศรีนครินทร์
4203/02/20181.0A17LM237P : เทคนิคการเป็นวิทยากรและพิธีกรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพIn-House Professional Facillitator and MCIn-House Professional Facillitator and MC2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4303/02/20181.0A17LM238P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4406/02/20181.0A17NB066D : Good Looking : ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพGood LookingGood Looking(เลื่อนจากวันที่ 16/09/2017Postpone from 16/09/20172017年09月16日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
4506/02/20181.0A17KB086D : Zero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S System(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2017Postpone from 07/11/20172017年11月07日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4606/02/20181.0A17LM240P : การคิดเป็นระบบด้วยเทคนิค HB-LanshipSystematic Thinking By HB-Lanship TechniquesSystematic Thinking By HB-Lanship Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4706/02/20181.0A17MP091S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4807/02/20181.0A17LM251P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4907/02/20181.0A17KB110D : 70:20:10 & BBL กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานในยุคปัจจุบัน70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5007/02/20181.0A17KB111D : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติการSimply Kaizen for Shop-floorSimply Kaizen for Shop-floor3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5107/02/20181.0A17NK105D : ผู้นำ 4 ทิศ...ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน สู่ความสำเร็จในงานและชีวิตFour Directions Leader : Team & Self DevelopmentFour Directions Leader : Team & Self Development3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5208/02/20181.0A17LM241P : สื่อสารให้ ชนะใจ ลูกค้าทางโทรศัพท์Grid Talk, Great TelephoneGrid Talk, Great Telephone2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5308/02/20181.0A17LM242P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5409/02/20181.0A17LM161P : หัวหน้าดี ๆ ที่ไหนมีขายInserch of Excellent SupervisorInserch of Excellent Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2017Postpone from 17/10/20172017年10月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5509/02/20181.0A17LM243P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5609/02/20181.0A17LM244P : กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5709/02/20181.0A17NK107D : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5809/02/20181.0A17NK112D : เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้สัมภาษณ์ป้ายแดงInterview Technique for New InterviewerInterview Technique for New Interviewer3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5910/02/20181.0A17NK092D : ภาษีมูลค่าเพิ่มปฏิบัติอย่างไร จึงไม่ต้องรับผิดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge LiabilityPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability(เลื่อนจากวันที่ 18/11/2017Postpone from 18/11/20172017年11月18日から延期した )3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6010/02/20181.0A17LM245P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6110/02/20181.0A17LM252P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6210/02/20181.0A17NK098D : ทักษะและเทคนิคสำคัญสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (ภาคปฏิบัติ)Startup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True Story3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6312/02/20181.0A17NB095D : จากนักเทคนิค/นักปฏิบัติมือทอง สู่ ผู้จัดการมืออาชีพHow to Go form Super Technical Man / Operator to Professional ManagerHow to Go form Super Technical Man / Operator to Professional Manager(เลื่อนจากวันที่ 21/11/2017Postpone from 21/11/20172017年11月21日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6412/02/20182.0A17LM239P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter(เลื่อนจากวันที่ 06/02/2018Postpone from 06/02/20182018年02月06日から延期した )5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6512/02/20181.0A17LM246P : การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 4.0Change Management for Organization 4.0Change Management for Organization 4.02,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6613/02/20181.0A17NB067D : Good Personlity : บุคลิกดีชนะใจทุกสถานการณ์Good PersonlityGood Personlity(เลื่อนจากวันที่ 23/09/2017Postpone from 23/09/20172017年09月23日から延期した )5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6713/02/20182.0A17LM247P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6813/02/20181.0A17LM248P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver.2015ISO 9001 Ver.2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver.2015 Purchasing Management System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6913/02/20182.0A17NK108D : เทคนิคเพิ่มทักษะการคิดและนำเสนอด้วยภาพอย่างมืออาชีพThinking in Pictures and Professional PresentationThinking in Pictures and Professional Presentation6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7013/02/20181.0A17MP096S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation(เลื่อนจากวันที่ 16/02/2018Postpone from 16/02/20182018年02月16日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7114/02/20181.0A17LM170P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระเบียบSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory(เลื่อนจากวันที่ 20/10/2017Postpone from 20/10/20172017年10月20日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7214/02/20181.0A17LM249P : ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดMarketing Strategy For Advantage in SellingMarketing Strategy For Advantage in Selling2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7315/02/20181.0A17LM250P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7415/02/20181.0A17MP098S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7515/02/20182.0A17LM253P : จิตวิทยา ภาวะผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful Leader5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7615/02/20181.0A17KA011J : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import and Export for the risk countermeasureImport and Export for the risk countermeasurenew4,800.005,500.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา
7716/02/20181.0A17KA080D : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าEnglish for Service SectorEnglish for Service Sector(เลื่อนจากวันที่ 09/10/2017Postpone from 09/10/20172017年10月09日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7816/02/20181.0A17NB103D : ผู้นำที่ยิ่งใหญ่...สามารถเปลี่ยนโลกได้ Session II : ทีมประสิทธิภาพสร้างประสิทธิผล Leadership Excellence Session II : Managing Team Leadership Excellence Session II : Managing Team3,700.004,300.00โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ถนนศรีนครินทร์
7917/02/20181.0A17MP089S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานSupervisory Skill Development2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8019/02/20181.0A17LM220P : เพิ่มผลิตภาพด้วย KaizenProductivity Improvement by KAIZENProductivity Improvement by KAIZEN(เลื่อนจากวันที่ 21/12/2017Postpone from 21/12/20172017年12月21日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8119/02/20181.0A17LM254P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8220/02/20181.0A17NB068D : Social Etiquette : มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติSocial EtiquetteSocial Etiquette(เลื่อนจากวันที่ 30/09/2017Postpone from 30/09/20172017年09月30日から延期した )new5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์
8320/02/20182.0A17LM255P : เทคนิคในการควบคุมงาน ลูกน้อง สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8420/02/20181.0A17LM256P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8520/02/20181.0A17KB115D : เทคนิคการปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัสประจำปี ให้ถูกใจพนักงานและองค์กร HappyAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization HappinessAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization Happiness3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8620/02/20181.0A17NB114D : การทำ Training Roadmap และ IDP ตาม JD (ภาคปฏิบัติ)Training Roadmap and IDP according to JD (Practice)Training Roadmap and IDP according to JD (Practice)new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8722/02/20181.0A17MP092S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8822/02/20182.0A17MP093S : ทักษะหัวหน้างาน การบริหารและปฏิบัติการSupervisory Skills Managerial and Practical ApproachSupervisory Skills Managerial and Practical Approach5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8922/02/20181.0A17MP094S : การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพEffective Thinking ManagementEffective Thinking Management(เลื่อนจากวันที่ 02/02/2018Postpone from 02/02/20182018年02月02日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9022/02/20181.0A17LM257P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9123/02/20182.0A17LM173P : การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมชนPersonality Development and Public SpeakingPersonality Development and Public Speaking(เลื่อนจากวันที่ 20/10/2017Postpone from 20/10/20172017年10月20日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9223/02/20181.0A17NB104D : ผู้นำที่ยิ่งใหญ่...สามารถเปลี่ยนโลกได้ Session III : องค์กรแห่งชัยชนะLeadership Excellence Session III : Managing OrganizationLeadership Excellence Session III : Managing Organization3,700.004,300.00โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ถนนศรีนครินทร์
9323/02/20181.0A17LM258P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9424/02/20181.0A17LM160P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator(เลื่อนจากวันที่ 14/10/2017Postpone from 14/10/20172017年10月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9526/02/20181.0A17LM260P : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9626/02/20182.0A17LM259P : จัดยุทธศาสตร์ SRM เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9727/02/20181.0A17MP090S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9827/02/20181.0A17NK106D : สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิตDialogue : Creative and Effective Communication for Successful Work and LifeDialogue : Creative and Effective Communication for Successful Work and Life3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9927/02/20181.0A17MP097S : ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ(เลื่อนจากวันที่ 17/02/2018Postpone from 17/02/20182018年02月17日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10027/02/20181.0A17LM261P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10127/02/20181.0A17LM262P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10227/02/20181.0A17LM263P : กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10328/02/20181.0A17MP095S : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10428/02/20181.0A17LM264P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10528/02/20181.0A17LM265P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10628/02/20181.0A17LM266P : การจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C นำเข้า-ส่งออก และ ตามมาตราฐาน ICCPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;StandardPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;Standard3,200.003,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10705/03/20181.0A17LM205P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail(เลื่อนจากวันที่ 27/11/2017Postpone from 27/11/20172017年11月27日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10805/03/20181.0A17LM277P : คนต่างวัยทำงานร่วมกันไม่สะดุดDifferent Gen. Smooth Working TogetherDifferent Gen. Smooth Working Together2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10907/03/20181.0A17MP077S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 13/12/2017Postpone from 13/12/20172017年12月13日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1107/3/20181.0A17NB099S : จากนักเทคนิค / นักปฏิบัติมือทองสู่ผู้จัดการมืออาชีพ (สัมมนา จ.ระยอง)Operator to Professional ManagerOperator to Professional Manager(เลื่อนจากวันที่ 19/12/2017Postpone from 19/12/20172017年12月19日から延期した )new3,500.004,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
1117/3/20182.0A17NB100S : Kaizen Startup : พัฒนาความคิด ปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (สัมมนา จ.ระยอง)Kaizen StartupKaizen Startup(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )new6,000.007,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
11207/03/20181.0A17LM268P : สุดยอดหัวหน้างานExellence SupervisorExellence Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11307/03/20181.0A17LM269P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11407/03/20181.0A17LM276P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era(เลื่อนจากวันที่ 02/03/2018Postpone from 02/03/20182018年03月02日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11508/03/20182.0A17LM204P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop(เลื่อนจากวันที่ 29/11/2017Postpone from 29/11/20172017年11月29日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1168/3/20181.0A17NB101S : กลยุทธ์การรักษาพนักงานใหม่สำหรับหัวหน้า (สัมมนา จ.ระยอง)New Employee Retention Tools and Techniques for Supervisor / Line ManagerNew Employee Retention Tools and Techniques for Supervisor / Line Manager(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )new3,500.004,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
11708/03/20181.0A17LM270P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11808/03/20182.0A17MP104S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11909/03/20181.0A17NK057D : หัวหน้ายุคใหม่หัวใจบวกNew Gen Team Leader with Positive MindNew Gen Team Leader with Positive Mind(เลื่อนจากวันที่ 22/09/2017Postpone from 22/09/20172017年09月22日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1209/3/20181.0A17NB102S : การฟังเชิงรุก : สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (สัมมนา จ.ระยอง)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 21/12/2017Postpone from 21/12/20172017年12月21日から延期した )new3,500.004,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
12109/03/20181.0A17LM271P : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7Q2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12209/03/20181.0A17LM272P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12312/03/20181.0A17NK089D : ความสุข 8 ประการในการทำงานHappy WorkplaceHappy Workplace(เลื่อนจากวันที่ 17/11/2017Postpone from 17/11/20172017年11月17日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12412/03/20181.0A17LM278P : การปรับปรุงคุณภาพในงานบริการCustomer Service ImprovementCustomer Service Improvement2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12513/03/20182.0A17LM178P : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าและการเงินที่ต้องใช้บริหารการจัดซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างประเทศStrategic Purchasing Management for Competitive AdvantageStrategic Purchasing Management for Competitive Advantage(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2017Postpone from 07/11/20172017年11月07日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12613/03/20182.0A17LM183P : กฎหมายแรงงาน (ใหม่) สำหรับผู้บริหาร และ นักบริหารงานบุคคลLabour Laws for Executive and HRLabour Laws for Executive and HR(เลื่อนจากวันที่ 09/11/2017Postpone from 09/11/20172017年11月09日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12713/03/20181.0A17NK082D : บุคลิกสร้างความสำเร็จPersonality TechniquesPersonality Techniques(เลื่อนจากวันที่ 31/10/2017Postpone from 31/10/20172017年10月31日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12813/03/20181.0A17MP103S : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Dealing with Difficult Customer) (Dealing with Difficult Customer)(เลื่อนจากวันที่ 14/03/2018Postpone from 14/03/20182018年03月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12913/03/20181.0A17MP106S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13014/03/20182.0A17NK083D : ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคนCompanionship and Motivation TechniquesCompanionship and Motivation Techniques(เลื่อนจากวันที่ 15/11/2017Postpone from 15/11/20172017年11月15日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13114/03/20181.0A17LM273P : เปิดโลกทัศน์จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหาระดับสากลInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR ExplorationInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR Exploration2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13214/03/20181.0A17LM279P : การคิดเชิงนวัตกรรมในงานด้วยเทคนิค Mr. ScamperInnovation Thinking By Mr. Scamper TechniquesInnovation Thinking By Mr. Scamper Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13315/03/20182.0A17LM152P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making(เลื่อนจากวันที่ 22/02/2018Postpone from 22/02/20182018年02月22日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13415/03/20181.0A17LM194P : จุดประกาย...ระบบงานธุรการสำนักงาน…ให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลาEffectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System(เลื่อนจากวันที่ 22/11/2017Postpone from 22/11/20172017年11月22日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13515/03/20181.0A17LM274P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13615/03/20181.0A17MP105S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13716/03/20181.0A17MP078S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13819/03/20182.0A17NK085D : เทคนิคการฟังและการจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยให้งานสุดเวิร์คEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent WorkEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent Work(เลื่อนจากวันที่ 13/11/2017Postpone from 13/11/20172017年11月13日から延期した )6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13921/03/20181.0A17LM199P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance(เลื่อนจากวันที่ 30/01/2018Postpone from 30/01/20182018年01月30日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14021/03/20181.0A17KA090D : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)Intermediate : One Day E-mail Writing WorkshopIntermediate : One Day E-mail Writing Workshop(เลื่อนจากวันที่ 21/11/2017Postpone from 21/11/20172017年11月21日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14122/03/20181.0A17LM218P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14223/03/20181.0A17LM040P : การให้คำปรึกษาและแก้เชิงการขายSales Clinic & CounselingSales Clinic & Counseling(เลื่อนจากวันที่ 02/06/2017Postpone from 02/06/20172017年06月02日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14326/03/20182.0A17LM184P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization(เลื่อนจากวันที่ 13/11/2017Postpone from 13/11/20172017年11月13日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14427/03/20181.0A17LM182P : ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 27/03/2018Postpone from 27/03/20182018年03月27日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14529/03/20181.0A17KA109D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ -2 สำหรับเลขานุการCross Culture 2 : Japanes busines manner for SecretaryCross Culture 2 : Japanes busines manner for Secretary3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14624/04/20182.0A17LM166P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 24/02/2018Postpone from 24/02/20182018年02月24日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14725/04/20181.0A17LM185P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal(เลื่อนจากวันที่ 13/11/2017Postpone from 13/11/20172017年11月13日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14826/04/20181.0A17LM163P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2017Postpone from 17/10/20172017年10月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14922/05/20181.0A17LM201P : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล (ภาษาอังกฤษ)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English(เลื่อนจากวันที่ 24/11/2017Postpone from 24/11/20172017年11月24日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15024/05/20182.0A17LM208P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 07/12/2017Postpone from 07/12/20172017年12月07日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15131/05/20181.0A17LM165P : กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดียBoosting Creative PowerBoosting Creative Power(เลื่อนจากวันที่ 18/10/2017Postpone from 18/10/20172017年10月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます