แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
124/09/20181.0A18LM135P : เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม-อังกฤษPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English(เลื่อนจากวันที่ 25/09/2018Postpone from 25/09/20182018年09月25日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
225/09/20181.0A18LM136P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
325/09/20182.0A18MP075S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
426/09/20181.0A18LM034P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional(เลื่อนจากวันที่ 18/05/2018Postpone from 18/05/20182018年05月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
526/09/20181.0A18LM137P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
627/09/20181.0A18LM138P : การบริหารความร่วมมือและลดความขัดแย้งในการทำงานCollaboration Management in WorkplaceCollaboration Management in Workplace2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
728/09/20181.0A18MP064S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
828/09/20181.0A18LM168P : การพัฒนาพนักงานขายSales DevelopmentSales Development2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
929/09/20181.0A18LM043P : ผู้จัดการหัวหน้างาน...สร้างได้ทุกคนProfessional People ManagerProfessional People Manager(เลื่อนจากวันที่ 26/05/2018Postpone from 26/05/20182018年05月26日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1002/10/20182.0A18LM057P : เทคนิคการทำ training roadmap ตาม competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeHow to Functional Competency and Training Roadmap(เลื่อนจากวันที่ 02/07/2018Postpone from 02/07/20182018年07月02日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1102/10/20182.0A18LM140P : การสื่อสารอย่างมีทักษะด้วย 'ภาษาอังกฤษ'Smart English Communications SkillsSmart English Communications Skills(เลื่อนจากวันที่ 04/10/2018Postpone from 04/10/20182018年10月04日から延期した )5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1202/10/20181.0A18LM202P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1303/10/20181.0A18MP067S : วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงานExecutive PowerExecutive Power3,000.003,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
1404/10/20180.5A18KA009J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Requlation ????????????????????????????Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Requlationnew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1504/10/20181.0A18LM141P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1605/10/20181.0A18LM142P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1708/10/20181.0A18SL161P : การขายออนไลน์ที่ได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การตลาดแนวเนื้อหาContent Marketing Strategy for Advantage in Online SellingContent Marketing Strategy for Advantage in Online Selling2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1808/10/20182.0A18LM143P : เทคนิคในการควบคุมงาน ลูกน้อง สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1908/10/20181.0A18LM165P : การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ (Sales & Operation Planning : S&OP) ฉบับเอาไปใช้ได้จริงHands-on S&OP (Sale and Operations Planning)Hands-on S&OP (Sale and Operations Planning)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2009/10/20181.0A18LM166P : หัวหน้าดี ๆ ที่ไหนมีขายInserch of Excellent SupervisorInserch of Excellent Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2110/10/20182.0A18LM144P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills(เลื่อนจากวันที่ 09/10/2018Postpone from 09/10/20182018年10月09日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2210/10/20181.0A18LM145P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2310/10/20181.0A18LM146P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2410/10/20181.0A18LM147P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2511/10/20181.0A18LM029P : 4 มิติ 5 ระดับในการพัฒนาภาวะผู้นำ4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development(เลื่อนจากวันที่ 09/05/2018Postpone from 09/05/20182018年05月09日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2611/10/20182.0A18LM148P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานFunctional PsychologyFunctional Psychology5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2711/10/20181.0A18LM149P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2811/10/20181.0A18MP078S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2912/10/20181.0A18MP077S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3012/10/20181.0A18MP087S : ยกระดับความประทับใจอย่างเหนือชั้น ด้วยงานบริการชั้นเลิศ (ภาคปฏิบัติ)Delivery ServiceDelivery Service3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3116/10/20181.0A18LM032P : เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจPerformance Feedback TechniquesPerformance Feedback Techniques(เลื่อนจากวันที่ 14/05/2018Postpone from 14/05/20182018年05月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3216/10/20181.0A18AN163P : การพัฒนาหัวหน้างานสู่ยุคดิจิทัลด้วย 8Qsการพัฒนาหัวหน้างานสู่ยุคดิจิทัลด้วย 8Qsการพัฒนาหัวหน้างานสู่ยุคดิจิทัลด้วย 8Qs2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3317/10/20181.0A18LM062P : สื่อสารให้ ชนะใจ ลูกค้าทางโทรศัพท์Grid Talk, Great TelephoneGrid Talk, Great Telephone(เลื่อนจากวันที่ 20/06/2018Postpone from 20/06/20182018年06月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3417/10/20181.0A18KA011J : วัฒนธรรมและแนวความคิดในการทำงานบริษัทญี่ปุ่นแบบบูรณาการCross culture for Business person who works in Japanese companyCross culture for Business person who works in Japanese company3,300.004,000.00โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี ห้องศรีชัง 1
3517/10/20181.0A18LM150P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3618/10/20181.0A18MP065S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3718/10/20181.0A18LM152P : 7D การเจรจาต่อรองที่ให้ผลเลิศ7D Steps to Negotiation Success7D Steps to Negotiation Success2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3819/10/20182.0A18LM132P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill(เลื่อนจากวันที่ 21/09/2018Postpone from 21/09/20182018年09月21日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3919/10/20181.0A18LM153P : การวางเส้นทางฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะCompetency Based Training RoadmapCompetency Based Training Roadmap2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4019/10/20181.0A18LM154P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4120/10/20181.0A18LM155P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4225/10/20181.0A18LM068P : พลังแห่งการทำงานเป็นทีมThe Power of TeamworkThe Power of Teamwork(เลื่อนจากวันที่ 26/06/2018Postpone from 26/06/20182018年06月26日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4325/10/20182.0A18LM199P : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4425/10/20181.0A18MP093S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานProdctive WorkingProdctive Working2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4526/10/20181.0A18KA010J : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese ManagementBasic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Managementnew4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4626/10/20181.0A18LM156P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4726/10/20181.0A18LM157P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4827/10/20181.0A18LM158P : เทคนิคการเป็นวิทยากรและพิธีกรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพIn-House Professional Facillitator and MCIn-House Professional Facillitator and MC2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4927/10/20181.0A18MP076S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5029/10/20181.0A18LM058P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory(เลื่อนจากวันที่ 13/06/2018Postpone from 13/06/20182018年06月13日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5130/10/20181.0A18MP066S : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5230/10/20182.0A18LM151P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5330/10/20181.0A18LM159P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5430/10/20181.0A18LM160P : การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ HRHR for Line ManagerHR for Line Manager2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5531/10/20181.0A18LM045P : ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน - แบบ Win WinWin-Win coopeation with leader and colleagueWin-Win coopeation with leader and colleague(เลื่อนจากวันที่ 05/06/2018Postpone from 05/06/20182018年06月05日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5631/10/20181.0A18MP068S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5701/11/20182.0A18LM169P : หัวหน้างานแนวใหม่Neo ManagerNeo Manager5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5801/11/20181.0A18LM170P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5902/11/20181.0A18MP089S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6006/11/20181.0A18LM171P : โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่าการปฐมนิเทศBoarding ProgramBoarding Program2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6106/11/20182.0A18LM172P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6206/11/20181.0A18LM173P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6306/11/20181.0A18MP082S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6407/11/20181.0A18LM174P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6508/11/20180.5A18KA012J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract DocumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Documentnew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6608/11/20181.0A18LM175P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6708/11/20182.0A18LM176P : การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหาSustainable Cost Savings in Purchasing & Supply ManagementSustainable Cost Savings in Purchasing & Supply Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6808/11/20181.0A18MP083S : การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพEffective Thinking ManagementEffective Thinking Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6909/11/20181.0A18LM177P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7009/11/20181.0A18SL201P : นักพัฒนาองค์กร ภาคปฏิบัติTrain the OD SpecialistTrain the OD Specialist2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7112/11/20181.0A18MP090S : ผู้นำ 4 ทิศ...ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน สู่ความสำเร็จในงานและชีวิตFour Directions Leader : Team & Self DevelopmentFour Directions Leader : Team & Self Development3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7213/11/20181.0A18MP046S : 70:20:10 & BBL กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies(เลื่อนจากวันที่ 07/08/2018Postpone from 07/08/20182018年08月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7313/11/20181.0A18LM178P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7413/11/20181.0A18LM179P : การตลาดและการขาย ยุค 4.0Marketing & Sales 4.0Marketing & Sales 4.02,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7513/11/20181.0A18MP081S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7613/11/20181.0A18KA014J : วัฒนธรรมการสื่อสารกับคนไทย สำหรับผู้ปริหารชาวญี่ปุ่นGlobal Management Skill-up SeminarCommunication Skill-up Seminarnew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7714/11/20181.0A18LM180P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7814/11/20181.0A18LM181P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7914/11/20181.0A18MP091S : เทคนิคการปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัสประจำปี ให้ถูกใจพนักงานและองค์กร HappyAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization HappinessAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization Happiness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8015/11/20181.0A18LM182P : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8115/11/20182.0A18LM183P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job TrainingOn the Job Training5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8215/11/20182.0A18MP092S : เทคนิคเพิ่มทักษะการคิดและนำเสนอด้วยภาพอย่างมืออาชีพThinking Skill with picturesThinking Skill with pictures6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8316/11/20181.0A18LM044P : การฝึกอบรมในงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค 3J.TWI:Training Within Industry By 3J. TechniquesTWI:Training Within Industry By 3J. Techniques(เลื่อนจากวันที่ 01/06/2018Postpone from 01/06/20182018年06月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8416/11/20181.0A18LM184P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8517/11/20181.0A18MP096S : คอร์สติว 8 : 4 : 4 ศิลปะการทำงานแห่งความสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ)คอร์สติว 8 : 4 : 4 ศิลปะการทำงานแห่งความสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ)คอร์สติว 8 : 4 : 4 ศิลปะการทำงานแห่งความสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8620/11/20181.0A18LM185P : หัวหน้างานคิดบวก เพื่อการทำงานเชิงรุกPositive Thinking for SupervisorPositive Thinking for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8720/11/20182.0A18LM186P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8820/11/20181.0A18LM187P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8920/11/20182.0A18LM188P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9020/11/20181.0A18MP080S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCoaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9121/11/20181.0A18LM203P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9221/11/20181.0A18MP079S : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Dealing with Difficult Customer) (Dealing with Difficult Customer)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9321/11/20181.0A18MP088S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9422/11/20181.0A18LM190P : การบริหารแและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9522/11/20181.0A18LM200P : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7Q2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9622/11/20181.0A18LM189P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9723/11/20181.0A18MP070S : พนักงานมือโปร เป็นได้ง่ายๆ ด้วย 5 ทักษะ ที่องค์กรไหนก็ต้องการ (ภาคปฏิบัติ)พนักงานมือโปร เป็นได้ง่ายๆ ด้วย 5 ทักษะ ที่องค์กรไหนก็ต้องการ (ภาคปฏิบัติ)พนักงานมือโปร เป็นได้ง่ายๆ ด้วย 5 ทักษะ ที่องค์กรไหนก็ต้องการ (ภาคปฏิบัติ)(เลื่อนจากวันที่ 03/09/2018Postpone from 03/09/20182018年09月03日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9823/11/20181.0A18LM191P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9926/11/20181.0A18LM192P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10026/11/20181.0A18MP097S : ทักษะและเทคนิคสำคัญสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Startup Leadership)Startup LeadershipStartup Leadership3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10127/11/20181.0A18LM193P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10227/11/20181.0A18LM194P : 10 ก้าวสู่หัวหน้างานTen Steps to the SupervisorTen Steps to the Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10328/11/20181.0A18MP086S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10429/11/20181.0A18LM195P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10529/11/20182.0A18LM197P : กฎหมายแรงงาน (ใหม่) สำหรับผู้บริหาร และ นักบริหารงานบุคคลLabour Laws for Executive and HRLabour Laws for Executive and HR5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10629/11/20182.0A18MP085S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10729/11/20182.0A18LM196P : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10830/11/20181.0A18LM198P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10903/12/20182.0A18LM167P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 21/08/2018Postpone from 21/08/20182018年08月21日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11003/12/20181.0A18LM206P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11104/12/20181.0A18LM207P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11204/12/20181.0A18LM208P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Styles2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11306/12/20180.5A18KA013J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Disputenew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11406/12/20181.0A18MP108S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)4,000.004,500.00โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงแทพฯ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
11507/12/20181.0A18LM097P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal(เลื่อนจากวันที่ 01/08/2018Postpone from 01/08/20182018年08月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11607/12/20181.0A18LM209P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11707/12/20181.0A18LM210P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11807/12/20181.0A18LM211P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11907/12/20182.0A18LM212P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12007/12/20181.0A18MP094S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
12107/12/20181.0A18MP107S : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
12211/12/20181.0A18KA041D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ-4 สำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่นCross Culture 4Cross Culture 43,300.004,000.00โรงแรมคลาสสิค คามิโอ้ อยุธยา
12311/12/20181.0A18MP099S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12412/12/20181.0A18LM213P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12512/12/20181.0A18LM214P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน (ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12612/12/20181.0A18LM215P : การจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C นำเข้า-ส่งออก และ ตามมาตราฐาน ICCPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;StandardPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;Standard3,200.003,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12712/12/20181.0A18LM216P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12812/12/20182.0A18LM217P : Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance Statement Analysis for non financeFinance Statement Analysis for non finance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12912/12/20181.0A18MP100S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพThe technical implementation plan professional successThe technical implementation plan professional success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13013/12/20181.0A18MP084S : สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต (ภาคปฏิบัติ)สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต (ภาคปฏิบัติ)สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต (ภาคปฏิบัติ)(เลื่อนจากวันที่ 04/09/2018Postpone from 04/09/20182018年09月04日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13113/12/20181.0A18LM218P : การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนความสูญเปล่าในงานสำนักงาน/ธุรการIncrease Effectiveness and 8 Wastes Cost Reduction in Office Works/General AdministrationIncrease Effectiveness and 8 Wastes Cost Reduction in Office Works/General Administration2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13213/12/20182.0A18LM219P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13314/12/20181.0A18MP074S : สุดยอดเทคนิคการสอนงานขั้นเทพให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)Topmost Technique : Smart Coaching for Professional Success (Practice)Topmost Technique : Smart Coaching for Professional Success (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 20/09/2018Postpone from 20/09/20182018年09月20日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13417/12/20181.0A18LM220P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13517/12/20182.0A18LM221P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13617/12/20181.0A18MP101S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13717/12/20181.0A18MP102S : ทักษะสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่ (ภาคปฏิบัติ)Essential Skills for Smart and Modern Supervisor / First Line ManagerEssential Skills for Smart and Modern Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13818/12/20181.0A18LM222P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13918/12/20181.0A18MP095S : คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพThe Professional by ‘Think-Do-Show’ TechniquesThe Professional by ‘Think-Do-Show’ Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14018/12/20181.0A18MP105S : เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังแห่งการสืบค้น (ภาคปฏิบัติ)Thinking Skill with picturesThinking Skill with pictures3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14118/12/20181.0A18MP109S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14219/12/20181.0A18LM164P : เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม CompetencyCompetency Base Interview-CBICompetency Base Interview-CBI(เลื่อนจากวันที่ 29/08/2018Postpone from 29/08/20182018年08月29日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14319/12/20181.0A18LM223P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14419/12/20181.0A18LM224P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14519/12/20181.0A18MP104S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพProfessional Communication for Job Assignment & Follow upProfessional Communication for Job Assignment & Follow up3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14620/12/20181.0A18MP098S : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน สนุก สร้างสรรค์ กับ Active Learning (ภาคปฏิบัติ)5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน สนุก สร้างสรรค์ กับ Active Learning (ภาคปฏิบัติ)5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน สนุก สร้างสรรค์ กับ Active Learning (ภาคปฏิบัติ)3,500.004,000.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
14720/12/20181.0A18MP103S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14809/01/20192.0A18MP071S : เทคนิคการฟังและการจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยให้งานสุดเวิร์คEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent WorkEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent Work(เลื่อนจากวันที่ 05/09/2018Postpone from 05/09/20182018年09月05日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14918/01/20191.0A18LM139P : กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดียBoosting Creative PowerBoosting Creative Power(เลื่อนจากวันที่ 28/09/2018Postpone from 28/09/20182018年09月28日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15021/01/20191.0A18LM128P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills(เลื่อนจากวันที่ 20/09/2018Postpone from 20/09/20182018年09月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15122/01/20191.0A18MP055S : ศาสตร์และศิลป์สู่สุดยอดผู้บังคับบัญชา (ภาคปฏิบัติ)ศาสตร์และศิลป์สู่สุดยอดผู้บังคับบัญชา (ภาคปฏิบัติ)ศาสตร์และศิลป์สู่สุดยอดผู้บังคับบัญชา (ภาคปฏิบัติ)(เลื่อนจากวันที่ 17/09/2018Postpone from 17/09/20182018年09月17日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15223/01/20191.0A18MP106S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,700.004,200.00โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
15326/01/20191.0A18LM133P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator(เลื่อนจากวันที่ 22/09/2018Postpone from 22/09/20182018年09月22日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15428/01/20191.0A18MP056S : การฟังเชิงรุก : สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 19/09/2018Postpone from 19/09/20182018年09月19日から延期した )3,500.004,000.00ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
15529/01/20191.0A18MP057S : Intelligent at Work : Passion และสุดยอดทักษะสู่ความสำเร็จในงานIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful WorkIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful Work(เลื่อนจากวันที่ 14/09/2018Postpone from 14/09/20182018年09月14日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15613/02/20191.0A18LM099P : กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer(เลื่อนจากวันที่ 02/08/2018Postpone from 02/08/20182018年08月02日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15716/02/20191.0A18LM111P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL(เลื่อนจากวันที่ 18/08/2018Postpone from 18/08/20182018年08月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15807/03/20191.0A18LM124P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy(เลื่อนจากวันที่ 12/09/2018Postpone from 12/09/20182018年09月12日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.