แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
131/10/20171.0A17LM032P : การสอนงานขายSales CoachingSales Coaching(เลื่อนจากวันที่ 24/05/2017Postpone from 24/05/20172017年05月24日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
231/10/20171.0A17LM174P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
331/10/20171.0A17NK082D : บุคลิกสร้างความสำเร็จPersonality TechniquesPersonality Techniques3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
401/11/20171.0A17LM134P : กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาความสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy(เลื่อนจากวันที่ 14/09/2017Postpone from 14/09/20172017年09月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
501/11/20171.0A17LM175P : การเสริมสร้างทักษะการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล(ภาษาไทย)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In ThaiPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai(เลื่อนจากวันที่ 31/10/2017Postpone from 31/10/20172017年10月31日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
601/11/20171.0A17MP066S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานการพัฒนาทักษะหัวหน้างานการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(เลื่อนจากวันที่ 18/10/2017Postpone from 18/10/20172017年10月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
702/11/20172.0A17LM038P : หัวหน้างานแนวใหม่Neo ManagerNeo Manager(เลื่อนจากวันที่ 01/06/2017Postpone from 01/06/20172017年06月01日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
802/11/20172.0A17LM145P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานFunctional PsychologyFunctional Psychology(เลื่อนจากวันที่ 28/09/2017Postpone from 28/09/20172017年09月28日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
902/11/20171.0A17KA069D : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-ExportBasic Core Knowledge of Import-Export3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1002/11/20171.0A17LM177P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001ISO 9001 Purchasing Management SystemISO 9001 Purchasing Management System2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1103/11/20171.0A17MP067S : การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพEffective Thinking ManagementEffective Thinking Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1204/11/20171.0A17NB006D : Startup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True Story(เลื่อนจากวันที่ 14/10/2017Postpone from 14/10/20172017年10月14日から延期した )new4,000.005,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม
1306/11/20171.0A17LM075P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques(เลื่อนจากวันที่ 03/11/2017Postpone from 03/11/20172017年11月03日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1406/11/20171.0A17LM154P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques(เลื่อนจากวันที่ 10/10/2017Postpone from 10/10/20172017年10月10日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1507/11/20171.0A17LM088P : เทคนิคในการพัฒนา Job Descriptionให้ตรงกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรSmart Job Description techniquesSmart Job Description techniques(เลื่อนจากวันที่ 20/07/2017Postpone from 20/07/20172017年07月20日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1607/11/20172.0A17PJ002SC : การเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D Roadmapการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D Roadmapการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D Roadmapnew8,900.009,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1707/11/20172.0A17LM178P : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าและการเงินที่ต้องใช้บริหารการจัดซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างประเทศStrategic Purchasing Management for Competitive AdvantageStrategic Purchasing Management for Competitive Advantage6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1807/11/20172.0A17LM179P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1907/11/20171.0A17KB086D : Zero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2008/11/20171.0A17LM180P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2108/11/20171.0A17LM181P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2209/11/20172.0A17KB049D : Kaizen Startup : พัฒนาความคิด ปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนKaizen StartupKaizen Startup(เลื่อนจากวันที่ 25/08/2017Postpone from 25/08/20172017年08月25日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2309/11/20170.5A17KA007J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucumentnew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2409/11/20171.0A17LM182P : ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2509/11/20172.0A17LM183P : กฎหมายแรงงาน (ใหม่) สำหรับผู้บริหาร และ นักบริหารงานบุคคลLabour Laws for Executive and HRLabour Laws for Executive and HR5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2610/11/20171.0A17NK084D : ผ่าสามก๊ก : กลั่นกลยุทธ์ผู้นำRomance of the Three Kingdoms : Strategy for the LeaderRomance of the Three Kingdoms : Strategy for the Leader3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2713/11/20171.0A17LM004P : จิตวิทยาการขายแบบสั่งได้Psychology of Commanded SellingPsychology of Commanded Selling(เลื่อนจากวันที่ 16/10/2017Postpone from 16/10/20172017年10月16日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2813/11/20171.0A17NK053D : การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ด้วยการเรียนรู้ความพลาดพลั้งของตัวเรา (Hansei)Kaizen by HanseiKaizen by Hansei(เลื่อนจากวันที่ 13/09/2017Postpone from 13/09/20172017年09月13日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2913/11/20172.0A17LM184P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3013/11/20171.0A17LM185P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3113/11/20171.0A17KA079D : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นJapanese Business E-mail WritingJapanese Business E-mail Writing(เลื่อนจากวันที่ 17/11/2017Postpone from 17/11/20172017年11月17日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3213/11/20172.0A17NK085D : เทคการฟังและการจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยให้งานสุดเวิร์คEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent WorkEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent Work6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3314/11/20171.0A17LM186P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3414/11/20171.0A17LM187P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3515/11/20172.0A17LM030P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills(เลื่อนจากวันที่ 23/05/2017Postpone from 23/05/20172017年05月23日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3615/11/20171.0A17MP068S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3715/11/20171.0A17LM188P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3815/11/20171.0A17MP073S : การบริการอย่างมืออาชีพยุค 4.0Service Mind 4.0Service Mind 4.02,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3915/11/20172.0A17NK083D : ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคนCompanionship and Motivation TechniquesCompanionship and Motivation Techniques6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4016/11/20171.0A17LM023P : กลยุทธ์การโทรศัพท์ติดตามหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายOut Bound Strategy For Debt & CollectionOut Bound Strategy For Debt & Collection(เลื่อนจากวันที่ 17/05/2017Postpone from 17/05/20172017年05月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4116/11/20171.0A17LM189P : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7Q2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4216/11/20171.0A17KB091D : 70:20:10 & BBL กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานในยุคปัจจุบัน70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4317/11/20172.0A17NB056D : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจProblem Solving and Decision MakingProblem Solving and Decision Making(เลื่อนจากวันที่ 20/09/2017Postpone from 20/09/20172017年09月20日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4417/11/20171.0A17LM190P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4517/11/20171.0A17LM191P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4617/11/20172.0A17LM192P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4717/11/20171.0A17NK089D : ความสุข 8 ประการในการทำงานHappy WorkplaceHappy Workplace3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4818/11/20171.0A17NK092D : ภาษีมูลค่าเพิ่มปฏิบัติอย่างไร จึงไม่ต้องรับผิดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge LiabilityPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4921/11/20171.0A17LM092P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making(เลื่อนจากวันที่ 21/07/2017Postpone from 21/07/20172017年07月21日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5021/11/20171.0A17LM193P : สุดยอดหัวหน้างานExellence SupervisorExellence Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5121/11/20171.0A17KA090D : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)Intermediate : One Day E-mail Writing WorkshopIntermediate : One Day E-mail Writing Workshop3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5221/11/20171.0A17NB095D : จากนักเทคนิค/นักปฏิบัติมือทอง สู่ ผู้จัดการมืออาชีพHow to Go form Super Technical Man / Operator to Professional ManagerHow to Go form Super Technical Man / Operator to Professional Managernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5322/11/20171.0A16LM279P : การขายทางโทรศัพท์ด้วยกลยุทธ์ 2 ขา-In Bound, Out BoundTele-sales StrategyTele-sales Strategy(เลื่อนจากวันที่ 22/12/2017Postpone from 22/12/20172017年12月22日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5422/11/20171.0A17MP001V : ทัศนศึกษาดูงาน KAIZEN บ.ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์อินดัสทรีส์Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5522/11/20171.0A17MP071S : การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESSการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESS2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5622/11/20171.0A17LM194P : จุดประกาย...ระบบงานธุรการสำนักงาน…ให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลาEffectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5722/11/20171.0A17LM195P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5823/11/20172.0A17MP072S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ …พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ …พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ …5,100.005,600.00กรุงเทพฯ
5923/11/20171.0A17LM196P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6023/11/20172.0A17LM197P : ภาวะผู้นำ (ผู้นำแห่งศตวรรษการเปลี่ยนแปลง)LeadershipLeadership5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6123/11/20171.0A17LM198P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6223/11/20171.0A17LM199P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6324/11/20171.0A17LM200P : หัวหน้างานคิดบวก เพื่อการทำงานเชิงรุกPositive Thinking for SupervisorPositive Thinking for Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6424/11/20171.0A17LM201P : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล (ภาษาอังกฤษ)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6524/11/20171.0A17MP074S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6625/11/20171.0A17KB093D : เทคนิคการปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัสประจำปี ให้ถูกใจพนักงานและองค์กร HappyAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization HappinessAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization Happiness(เลื่อนจากวันที่ 04/11/2017Postpone from 04/11/20172017年11月04日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6727/11/20171.0A17LM205P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail(เลื่อนจากวันที่ 29/11/2017Postpone from 29/11/20172017年11月29日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6828/11/20171.0A17MP069S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6928/11/20171.0A17LM202P : 10 ก้าวสู่หัวหน้างานTen Steps to the SupervisorTen Steps to the Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7029/11/20171.0A17MP070S : ทลายกรอบ ทะลุใจ สร้างตัวตนที่คุณต้องการBuilding the Self-esteemBuilding the Self-esteem2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7129/11/20172.0A17LM203P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job TrainingOn the Job Training5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7229/11/20172.0A17LM204P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7330/11/20171.0A17LM206P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7430/11/20175.0A17KA087D : Project Management Professional Training (for PMP Certification)Project Management Professional Training (for PMP Certification)Project Management Professional Training (for PMP Certification)25,000.0029,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7501/12/20171.0A17NB052D : สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงานOffice Kaizen in Play & Learn StyleOffice Kaizen in Play & Learn Style(เลื่อนจากวันที่ 12/09/2017Postpone from 12/09/20172017年09月12日から延期した )3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7601/12/20171.0A17NB096D : การสร้างความมั่งคั่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนWealth Creation for Salary MenWealth Creation for Salary Men1,000.001,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7707/12/20170.5A17KA008J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Disputenew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7807/12/20171.0A17LM207P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7907/12/20172.0A17LM208P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8007/12/20171.0A17LM209P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8107/12/20171.0A17LM210P : 7D การเจรจาต่อรองที่ให้ผลเลิศ7D Steps to Negotiation Success7D Steps to Negotiation Success2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8207/12/20171.0A17MP076S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8308/12/20171.0A17MP075S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills2,800.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8412/12/20171.0A17LM070P : จิตวิทยาการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อง่าย-ขายคล่องPsychology of Persuasive to Easy BuyingPsychology of Persuasive to Easy Buying(เลื่อนจากวันที่ 04/07/2017Postpone from 04/07/20172017年07月04日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8512/12/20171.0A17NK050D : เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้สัมภาษณ์ป้ายแดงInterview Technique for New InterviewerInterview Technique for New Interviewer(เลื่อนจากวันที่ 05/09/2017Postpone from 05/09/20172017年09月05日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8612/12/20171.0A17LM212P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8712/12/20171.0A17KA094D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ-1Cross Cultural for Thai working with JapaneseCross Cultural for Thai working with Japanese3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8813/12/20171.0A17LM213P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste7 Waste2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8913/12/20172.0A17LM214P : Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance Statement Analysis for non financeFinance Statement Analysis for non finance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9013/12/20171.0A17MP077S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9113/12/20171.0A17MP080S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ2,900.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9213/12/20171.0A17MP081S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9314/12/20171.0A17KB088D : Management Game SimutationManagement Game SimutationManagement Garm Simutationnew4,500.005,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
9414/12/20172.0A17LM215P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานFunctional PsychologyFunctional Psychology5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9514/12/20171.0A17LM216P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9615/12/20171.0A17MP055S : เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCounseling TechniquesCounseling Techniques(เลื่อนจากวันที่ 21/09/2017Postpone from 21/09/20172017年09月21日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9719/12/20171.0A17LM217P : EQ (เพื่อ) สร้างคุณค่าของชีวิตการทำงานEQ for Better Work LifeEQ for Better Work Life2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9819/12/20171.0A17MP079S : เทคนิคการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9919/12/20171.0A17MP082S : คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพThe Professional by ‘Think-Do-Show’ TechniquesThe Professional by ‘Think-Do-Show’ Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10020/12/20171.0A17LM218P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10120/12/20171.0A17LM219P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10220/12/20171.0A17MP078S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10321/12/20171.0A17LM211P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management(เลื่อนจากวันที่ 08/12/2017Postpone from 08/12/20172017年12月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10421/12/20171.0A17LM220P : เพิ่มผลิตภาพด้วย KaizenProductivity Improvement by KAIZENProductivity Improvement by KAIZEN2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10521/12/20171.0A17LM221P : นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์Creative PresentationCreative Presentation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10623/12/20172.0A17NB077D : Future LeaderFuture LeaderFuture Leader(เลื่อนจากวันที่ 30/09/2017Postpone from 30/09/20172017年09月30日から延期した )new5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10710/01/20181.0A17LM222P : โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่าการปฐมนิเทศOn Boarding ProgramOn Boarding Program2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10811/01/20181.0A17MP084S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10916/01/20181.0A17LM223P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Styles2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11017/01/20181.0A17LM224P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11118/01/20182.0A17LM225P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11218/01/20181.0A17LM226P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11318/01/20181.0A17MP085S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11419/01/20181.0A17LM227P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11519/01/20181.0A17LM228P : การบริหารแรงจูงใจของพนักงานขายเพื่อพิชิตยอดขายSales Motivation Management to Drive Sales PerformanceSales Motivation Management to Drive Sales Performance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11623/01/20181.0A17NB064D : Self-Awareness : ไขรหัสตัวตน ค้นพลังใจ สร้างไฟให้ชีวิตSelf-AwarenessSelf-Awareness(เลื่อนจากวันที่ 02/09/2017Postpone from 02/09/20172017年09月02日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
11723/01/20185.0A17NB062D : Power of SMART Program : เสน่ห์ในตัวคุณ...สร้างได้Power of SMART ProgramPower of SMART Program(เลื่อนจากวันที่ 02/09/2017Postpone from 02/09/20172017年09月02日から延期した )20,000.0024,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
11823/01/20181.0A17LM229P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11924/01/20181.0A17LM230P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12024/01/20181.0A17MP086S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12125/01/20181.0A17NK081D : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 06/10/2017Postpone from 06/10/20172017年10月06日から延期した )4,000.004,600.00เลื่อน
12225/01/20181.0A17LM231P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12326/01/20181.0A17LM232P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12426/01/20181.0A17MP087S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12530/01/20181.0A17NB065D : Critical Thinking : คิดอย่างมีวิจารณญาณCritical ThinkingCritical Thinking(เลื่อนจากวันที่ 09/09/2017Postpone from 09/09/20172017年09月09日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
12630/01/20181.0A17LM144P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills(เลื่อนจากวันที่ 26/09/2017Postpone from 26/09/20172017年09月26日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12731/01/20181.0A17MP083S : วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงานExecutive PowerExecutive Power3,500.004,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรี
12802/02/20181.0A17LM158P : พลังแห่งการทำงานเป็นทีมThe Power of TeamworkThe Power of Teamwork(เลื่อนจากวันที่ 12/10/2017Postpone from 12/10/20172017年10月12日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12906/02/20181.0A17NB066D : Good Looking : ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพGood LookingGood Looking(เลื่อนจากวันที่ 16/09/2017Postpone from 16/09/20172017年09月16日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
13009/02/20181.0A17LM161P : หัวหน้าดี ๆ ที่ไหนมีขายInserch of Excellent SupervisorInserch of Excellent Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2017Postpone from 17/10/20172017年10月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13113/02/20181.0A17NB067D : Good Personlity : บุคลิกดีชนะใจทุกสถานการณ์Good PersonlityGood Personlity(เลื่อนจากวันที่ 23/09/2017Postpone from 23/09/20172017年09月23日から延期した )5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13214/02/20181.0A17LM170P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระเบียบSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory(เลื่อนจากวันที่ 20/10/2017Postpone from 20/10/20172017年10月20日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13316/02/20181.0A17KA080D : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าEnglish for Service SectorEnglish for Service Sector(เลื่อนจากวันที่ 09/10/2017Postpone from 09/10/20172017年10月09日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13420/02/20181.0A17NB068D : Social Etiquette : มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติSocial EtiquetteSocial Etiquette(เลื่อนจากวันที่ 30/09/2017Postpone from 30/09/20172017年09月30日から延期した )new5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์
13523/02/20182.0A17LM173P : การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมชนPersonality Development and Public SpeakingPersonality Development and Public Speaking(เลื่อนจากวันที่ 20/10/2017Postpone from 20/10/20172017年10月20日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13624/02/20181.0A17LM160P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator(เลื่อนจากวันที่ 14/10/2017Postpone from 14/10/20172017年10月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13709/03/20181.0A17NK057D : หัวหน้ายุคใหม่หัวใจบวกNew Gen Team Leader with Positive MindNew Gen Team Leader with Positive Mind(เลื่อนจากวันที่ 22/09/2017Postpone from 22/09/20172017年09月22日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13815/03/20182.0A17LM152P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making(เลื่อนจากวันที่ 22/02/2018Postpone from 22/02/20182018年02月22日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13923/03/20181.0A17LM040P : การให้คำปรึกษาและแก้เชิงการขายSales Clinic & CounselingSales Clinic & Counseling(เลื่อนจากวันที่ 02/06/2017Postpone from 02/06/20172017年06月02日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14024/04/20182.0A17LM166P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 24/02/2018Postpone from 24/02/20182018年02月24日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14126/04/20181.0A17LM163P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2017Postpone from 17/10/20172017年10月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14231/05/20181.0A17LM165P : กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดียBoosting Creative PowerBoosting Creative Power(เลื่อนจากวันที่ 18/10/2017Postpone from 18/10/20172017年10月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます