แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
107/05/20201.00A20MP023S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
207/05/20201.00A20LM021P : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้าAfter Sales & CEMAfter Sales & CEM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
307/05/20201.00A20LM022P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015 ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
408/05/20201.00A20LM023P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
508/05/20201.00A20LM024P : เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จSelf-ImprovementSelf-Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
608/05/20201.00A20LM026P : การเป็นพิธีกรและผู้นำเกมและกิจกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer As A MC, Game & Activity LeaderTraining Officer As A MC, Game & Activity Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
711/05/20201.00A20LM025P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparation of Junior SupervisorPreparation of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
811/05/20201.00A20LM027P : ภาวะผู้ตามทักษะของลูกน้องที่เกื้อหนุนนายFollowship ; The Skill of Best Supporting Your Boss Followship ; The Skill of Best Supporting Your Boss 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
912/05/20201.00A20MP024S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1012/05/20201.00A20LM028P : เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม Competency Competency Base Interview-CBICompetency Base Interview-CBI3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1112/05/20201.00A20LM029P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up Techniques Job Assignment and Follow up Techniques 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1212/05/20201.00A20LM030P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in Sales Professional Negotiation in Sales 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1313/05/20202.0A20LM017P : การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance for Non-Financial ManagerFinance for Non-Financial Manager (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1413/05/20201.00A20MP016S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1513/05/20201.00A20MP022S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1613/05/20201.00A20LM031P : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1713/05/20201.00A20LM032P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1813/05/20201.00A20LM033P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1914/05/20201.00A20MP028S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2014/05/20201.00A20LM034P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2115/05/20201.00A20MP015S : ยกระดับศักยภาพลูกน้องด้วยการสอนงานแบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)Enhancing Subordinate's Capability with Professional CoachingEnhancing Subordinate's Capability with Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2215/05/20201.00A20LM035P : เทคนิคลดการลาออกของพนักงานสำหรับหัวหน้างานDecreasing Turn Over of New Employee Technique as LeaderDecreasing Turn Over of New Employee Technique as Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2315/05/20201.00A20LM036P : การบริหารงานเอกสาร Filing ManagementFiling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2415/05/20201.00A20LM037P : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างานPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor Power of Gemba for Entrepreneural Supervisor 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2518/05/20201.00A20LM038P : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพCooperative Work with BossCooperative Work with Boss3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2618/05/20202.00A20LM039P : เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กร Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement 6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2719/05/20201.00A20MP021S : การมอบหมายงานและติดตามงานสุดง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว (ภาคปฏิบัติ)Easy Delegation and Follow up with One SheetEasy Delegation and Follow up with One Sheet3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2819/05/20200.5A20SH001J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labor RequlationThai Labor Law for Japanese Executive by Case Study Part I : Lets review Labour Requlation?????????????????? ??????????? (เลื่อนจากวันที่ 07/05/2020Postpone from 07/05/20202020年05月07日から延期した )new3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2919/05/20201.00A20LM040P : ผู้บริหารต้นแบบLeader Role Model Leader Role Model 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3019/05/20201.00A20LM041P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3120/05/20201.00A20LM042P : เสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับหัวหน้างานAnalytical & Systematic Thinking for SupervisorsAnalytical & Systematic Thinking for Supervisors3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3220/05/20201.00A20LM043P : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3320/05/20201.00A20LM044P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3420/05/20201.00A20LM045P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3521/05/20201.00A20SH020P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part III : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นCross Culture Part III : Japanese Business E-mail WritingCross Culture Part III : Japanese Business E-mail Writing3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3621/05/20202.00A20MP013S : การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3721/05/20201.00A20MP026S : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3821/05/20202.00A20LM046P : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ​Formulating Marketing StrategiesFormulating Marketing Strategies6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3921/05/20201.00A20LM048P : เทคนิคการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจHeartful Service by TelephoneHeartful Service by Telephone3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4021/05/20202.00A20LM049P : จิตวิทยาบริหารManagement PsychologyManagement Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4121/05/20201.00A20LM050P : การนำทีมงานสู่ความสำเร็จด้วย OKR สำหรับหัวหน้างาน OKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4222/05/20201.00A20MP020S : การฟังเชิงรุกเพื่อสื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4322/05/20201.00A20MP029S : การสร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างานLeadership MindsetLeadership Mindset3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4422/05/20201.00A20LM051P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniqueSupervisor Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4522/05/20201.00A20LM052P : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ Service Excellence StrategyService Excellence Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4625/05/20201.00A20LM053P : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q (IQ EQ AQ OQ SQ) Working Efficiency with 5 Q Working Efficiency with 5 Q 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4725/05/20201.00A20LM054P : KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงานKaizen:Development of Ideals, Self, People and WorkKaizen:Development of Ideals, Self, People and Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4825/05/20203.0A20KB063P : Project Management Professional TrainingProject Management Professional TrainingProject Management Professional Training14,000.0016,000.00 โรงแรมโฟร์วิงส์
4926/05/20201.00A20MP014S : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5026/05/20201.00A20MP018S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5126/05/20202.00A20LM055P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5227/05/20201.00A20MP025S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5327/05/20201.00A20LM056P : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานValue of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5427/05/20201.00A20LM057P : 15 นาที ของการประชุมที่ทรงประสิทธิภาพDaily Huddle Meeting Daily Huddle Meeting 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5528/05/20201.00A20MP017S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5628/05/20201.00A20MP027S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5728/05/20201.00A20LM047P : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้Be Pro LeaderBe Pro Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5828/05/20201.00A20LM058P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern Supervisory Leadership for Modern Supervisory 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5928/05/20201.00A20LM059P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจแก้ปัญหาCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making Creative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6028/05/20201.00A20LM060P : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานImage for High ImpactImage for High Impact3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6129/05/20201.00A20MP019S : กลยุทธ์การพัฒนาลูกน้องให้เติบโตด้วยทักษะการโค้ช (ภาคปฏิบัติ)Coaching Skill Strategy for Developing SubordinateCoaching Skill Strategy for Developing Subordinate3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6229/05/20201.00A20LM061P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do Anything Get Anyone to do Anything 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6301/06/20202.00A20LM064P : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach6,200.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6401/06/20201.00A20LM065P : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6504/06/20200.50A20SH002J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part II : Contract Doucument事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6605/06/20201.00A20MP033S : สุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6705/06/20201.00A20LM067P : การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด​Customer Insight Creating Marketing Strategy Customer Insight Creating Marketing Strategy 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6805/06/20201.00A20LM068P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6905/06/20201.00A20LM066P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7008/06/20201.00A20LM071P : การพัฒนาพนักงานขายSales DevelopmentSales Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7108/06/20201.00A20LM070P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7208/06/20202.00A20LM069P : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7309/06/20201.00A20MP047S : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7409/06/20201.00A20LM074P : การตลาดที่พนักงานขายต้องรู้Marketing Concept For Sales Marketing Concept For Sales 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7509/06/20202.00A20LM073P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7609/06/20201.00A20LM072P : พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงานPower of speech Power of speech 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7710/06/20201.00A20MP049S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7810/06/20202.00A20LM076P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7910/06/20201.00A20LM075P : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานCreativity for WorkCreativity for Work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8010/06/20201.00A20MP043S : พัฒนาทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพPresentation SkillPresentation Skill3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8111/06/20201.00A20MP050S : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8211/06/20201.00A20LM079P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8311/06/20201.00A20LM077P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8411/06/20201.00A20LM078P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8511/06/20201.00A20MP040S : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพActivities for Enhance your Sales (Service) TeamActivities for Enhance your Sales (Service) Team3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8612/06/20201.00A20LM082P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล Effective CommunicationEffective Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8712/06/20201.00A20LM081P : คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพThe Professional by ‘Think-Do-Show’ TechniquesThe Professional by ‘Think-Do-Show’ Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8812/06/20201.00A20LM080P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparation of Junior SupervisorPreparation of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8915/06/20201.00A20LM084P : จิตวิทยาการทำงานบนความต่างระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องPsychology of Working Together in Difference Styles Psychology of Working Together in Difference Styles 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9015/06/20201.00A20LM083P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiation Business Negotiation 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9115/06/20202.00A20SH111P : Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติImport-Export in Thailand : Basic Khowledge of Import-Export in Thailand by PracticeImport-Export in Thailand : Basic Khowledge of Import-Export in Thailand by Practice6,000.006,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9216/06/20201.00A20MP032S : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00
9316/06/20201.00A20LM085P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9417/06/20201.0A20MP031S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2020Postpone from 28/04/20202020年04月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9517/06/20201.00A20MP036S : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9617/06/20201.00A20MP034S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00
9717/06/20201.00A20MP035S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9817/06/20201.00A20LM087P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9917/06/20202.00A20LM086P : เทคนิคในการควบคุมงาน 'ลูกน้อง' สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10018/06/20201.00A20LM089P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน 'ภาษาอังกฤษ' ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10118/06/20201.00A20LM088P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10219/06/20201.00A20MP048S : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10319/06/20201.00A20LM091P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10419/06/20201.00A20LM090P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10522/06/20202.00A20LM093P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10622/06/20201.00A20LM092P : หัวหน้างานกับความชาญฉลาดในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้ลุล่วงAdversity Quotient to Across the Obstacle as leader Adversity Quotient to Across the Obstacle as leader 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10723/06/20201.00A20MP041S : การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10823/06/20201.00A20LM094P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10923/06/20201.00A20SH006J : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge for Japanese Management タイ輸出入セミナー①【基礎知識編】4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11024/06/20201.00A20MP039S : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรDirecting & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11124/06/20201.00A20LM099P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InstructionJob Instruction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11224/06/20201.00A20LM098P : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People management to improve efficiencyTask and People management to improve efficiency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11324/06/20201.00A20LM097P : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์ The 1% SolutionThe 1% Solution3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11424/06/20201.00A20LM095P : วิธีคิดแบบผู้นำเชิงบวก Growth Mindset for Proactive LeaderGrowth Mindset for Proactive Leader3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11524/06/20201.00A20LM096P : เทคนิคการบริหารเวลาTime ManagementTime Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11624/06/20201.00A20SH112P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ สำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น Part IV : การจัดการธุรกิจCross Culture Part IV : Work management by Japanese styleタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ④日本的経営マネージメント3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11725/06/20201.00A20MP037S : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11825/06/20202.00A20LM102P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11925/06/20201.00A20LM101P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniqueSupervisor Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12025/06/20202.00A20LM100P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese Interpreter Professional Japanese Interpreter 6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12125/06/20201.00A20LM103P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper MemorySuper Memory3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12225/06/20201.00A20LM104P : กฏหมายแรงงาน: การว่าจ้าง การจัดการพนักงาน และการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12326/06/20201.00A20MP042S : สุดยอดนักขายเชิงรุกสุดยอดนักขายเชิงรุกสุดยอดนักขายเชิงรุก3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12426/06/20201.00A20LM105P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste and Cost Reduction in Office7 Waste and Cost Reduction in Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12526/06/20201.00A20LM106P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful Listening Beautiful Talk, Beautiful Listening 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12629/06/20202.00A20LM109P : กลยุทธ์การสร้างตรายี่ห้อ​Brand Building StrategyBrand Building Strategy6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12729/06/20201.00A20LM108P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your Persormance Boost up your Persormance 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12829/06/20202.00A20LM107P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12930/06/20201.00A20LM110P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13007/07/20201.00A20MP002S : สร้างผู้นำการเรียนรู้สู่การพัฒนาคนในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)Facilitator for Development in the OrganizationFacilitator for Development in the Organization (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2020Postpone from 08/04/20202020年04月08日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13107/07/20201.00A20LM007P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparation of Junior SupervisorPreparation of Junior Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2020Postpone from 21/04/20202020年04月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13208/07/20202.00A20MP008S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2020Postpone from 07/04/20202020年04月07日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13308/07/20201.00A20LM010P : การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Managing Your ThoughtManaging Your Thought (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13409/07/20201.00A20MP005S : การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Communication for Effective TeamworkCommunication for Effective Teamwork (เลื่อนจากวันที่ 03/04/2020Postpone from 03/04/20202020年04月03日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13514/07/20201.00A20MP001S : เสริมทักษะหัวหน้างานด้วยกรณีศึกษาSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13616/07/20201.00A20MP007S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13716/07/20201.00A20LM019P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13817/07/20201.00A20MP010S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13918/07/20201.00A20LM015P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2020Postpone from 25/04/20202020年04月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14020/07/20201.00A20LM006P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2020Postpone from 20/04/20202020年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14121/07/20201.00A20LM016P : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ Psychology of Managing Task & People Psychology of Managing Task & People (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14222/07/20201.00A20MP009S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2020Postpone from 28/04/20202020年04月28日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14322/07/20201.00A20LM008P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา Diagnosis and Decision MakingDiagnosis and Decision Making (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14423/07/20201.00A20MP006S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2020Postpone from 23/04/20202020年04月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14523/07/20201.00A20LM013P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniqueSupervisor Technique (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2020Postpone from 24/04/20202020年04月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14623/07/20201.00A20LM014P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และ IoTMastering Management for Smart Supervisor Mastering Management for Smart Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2020Postpone from 24/04/20202020年04月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14730/07/20202.0A20LM001P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14804/08/20201.00A20MP011S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14904/08/20201.00A20LM009P : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล Sales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15005/08/20201.0A20LM004P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2020Postpone from 08/04/20202020年04月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15107/08/20201.00A20LM018P : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาDesign thinking process Design thinking process (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2020Postpone from 28/04/20202020年04月28日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15211/08/20201.00A20MP012S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2020Postpone from 08/04/20202020年04月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15311/08/20201.00A20LM012P : จิตวิทยาการหารือและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ Performance DialoguesPerformance Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2020Postpone from 23/04/20202020年04月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15414/08/20201.0A20LM002P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2020Postpone from 07/04/20202020年04月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15524/08/20201.00A20MP004S : เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังแห่งการสืบค้น (ภาคปฏิบัติ)Easy Technique for Smart and Effective Problem SolvingEasy Technique for Smart and Effective Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 30/04/2020Postpone from 30/04/20202020年04月30日から延期した )3,500.004000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15624/08/20202.00A20LM005P : เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานTransformative CoachingTransformative Coaching (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2020Postpone from 20/04/20202020年04月20日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15726/08/20202.0A20LM003P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ Effective PurchasingEffective Purchasing (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2020Postpone from 07/04/20202020年04月07日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15827/08/20202.0A20LM011P : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์?Marketing Research : Tools & Analysis Marketing Research : Tools & Analysis (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2020Postpone from 23/04/20202020年04月23日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます