แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
107/05/20202.00I20NO014P : การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิและอ่างควบคุมอุณหภูมิTemperature Controled Chamber & Water Bath CalibrationTemperature Controled Chamber & Water Bath Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
207/05/20202.00I20NO015P : ISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 Documentation6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
309/05/20202.00I20NO016P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
409/05/20202.00I20NO017P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of Measurement for Calibration LaboratoryUncertainty of Measurement for Calibration Laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
511/05/20202.00I20NO018P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด และทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ) Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
611/05/20201.00I20NO019P : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility(GRR)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRREvaluation on Capability of Measurement Process using GRR3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
714/05/20202.00I20NO020P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตาม ISO 9001Instrument Control System for ISO 9001Instrument Control System for ISO 90016,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
814/05/20206.00I20NO021P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration Part IInstrument Calibration Part I16,000.0018,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
916/05/20202.00I20NO022P : การสอบเทียบ Piston PipetteCalibration of Piston PipetteCalibration of Piston Pipette6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1018/05/20201.00I20NO023P : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratoryAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1118/05/20201.00I20NO024P : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1219/05/20202.00I20NO025P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of the indutrial instrumentCalibration of the indutrial instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1323/05/20202.00I20NO026P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ และดิจิตอลคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อกMicrometer and Digital Caliper CalibrationMicrometer and Digital Caliper Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1425/05/20201.00I20NO027P : การใช้ประโยชน์ทางเทคนิคจากดัชนีความสามารถการวัด (Cm) ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 98-4Technical benefit from measurement capability index (Cm) on ISO requirementTechnical benefit from measurement capability index (Cm) on ISO requirement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1530/05/20202.00I20NO028P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลอินดิเคเตอร์Dial Gauge, Dial Indicator CalibrationDial Gauge, Dial Indicator Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1630/05/20202.00I20NO029P : การทดสอบเครื่องชั่งและสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance and Mass Calibration and EvaluationBalance and Mass Calibration and Evaluation6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1701/06/20202.00I20NO030P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1804/06/20201.00I20NO031P : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1905/06/20202.00I20NO032P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Part IIElectrical Instrument Calibration Part IIElectrical Instrument Calibration Part II6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2006/06/20202.00I20NO035P : ISO / IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO / IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO / IEC 17025 : 2017 Internal Audit6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2106/06/20202.00I20NO034P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware CalibrationGlassware Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2206/06/20202.00I20NO033P : การสอบเทียบไม้บรรทัด, สายวัด และตลับเมตร ตามมาตรฐานญี่ปุ่นSteel Ruler, Measuring Tape and Steel Tape CalibrationSteel Ruler, Measuring Tape and Steel Tape Calibration6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2308/06/20205.00I20NO036P : Process Instrumentation Part I Measurement Process Instrumentation Part I Measurement Process Instrumentation Part I Measurement 15,000.0017,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2409/06/20202.00I20NO037P : การตีความ และวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบCertificate ReadingCertificate Reading6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2511/06/20202.00I20NO038P : การจัดการความเสี่ยง ตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:20156,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2612/06/20202.00I20NO043P : เทคนิคการบริหาร สำหรับผู้จัดการห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบCalibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)Calibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2713/06/20202.00I20NO039P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance and Mass Calibration and EvaluationBalance and Mass Calibration and Evaluation6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2815/06/20202.00I20NO040P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of Measurement for Calibration LaboratoryUncertainty of Measurement for Calibration Laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2916/06/20202.00I20NO041P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of the indutrial instrumentCalibration of the indutrial instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3022/06/20202.00I20NO042P : การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Medical instruments safety test & Calibration: Theory & PracticeMedical instruments safety test & Calibration: Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます