แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
121/07/20182.0I18NO048P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
224/07/20182.0I18NR035P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
301/08/20182.0I18NO036P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ (เปิดเพิ่ม 19-20/9/2561)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
402/08/20182.0I18NO037P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
504/08/20182.0I18NO038P : การสอบเทียบไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก (ภาคปฎิบัติ)Height Gauge Calibration (Practice)Height Gauge Calibration (Practice)5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
604/08/20182.0I18NO039P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
706/08/20182.0I18NO040P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (เปิดเพิ่ม 10-11/8/2561)Calibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
807/08/20182.0I18NO041P : ISO/IEC 17025 : DocumentationISO / IEC 17025 : DocumentationISO / IEC 17025 : Documentation5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
910/08/20182.0I18NO079P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1014/08/20182.0I18NB064P : การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการสอบเทียบมาตรฐานการวัดเครื่องมือทางการแพทย์Medical instruments safety test & Calibration: Theory & PracticeMedical instruments safety test & Calibration: Theory & Practice5,800.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1116/08/20186.0I18NO042P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration for Technician Part IInstrument Calibration for Technician Part I13,000.0015,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1218/08/20182.0I18MP006S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine(เลื่อนจากวันที่ 25/08/2018Postpone from 25/08/20182018年08月25日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1318/08/20182.0I18NO043P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1420/08/20185.0I18NO044P : Process Instrumentation Part II : ControlProcess Instrumentation Part II : ControlProcess Instrumentation Part II : Control12,000.0014,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1527/08/20182.0I18NO046P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1601/09/20182.0I18NO045P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1703/09/20181.0I18NO049P : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1803/09/20185.0I18NO050P : Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement12,000.0014,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1904/09/20182.0I18NO051P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90015,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2008/09/20182.0I18NO052P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2108/09/20182.0I18NO053P : ISO / IEC 17025 : Internal AuditISO / IEC 17025 : Internal AuditISO / IEC 17025 : Internal Audit5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2210/09/20181.0I18NO054P : แนวทางการจัดการเครื่องมือวัด และการตัดสินใจเครื่องมือวัดจากผลการสอบเทียบDecision Making and Management for InstrumentationDecision Making and Management for Instrumentation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2315/09/20182.0I18NO058P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2417/09/20182.0I18NO059P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2517/09/20182.0I18NO060P : PID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control Optimization5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2619/09/20182.0I18NO073P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2728/09/20182.0I18NO062P : การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน ขั้นพื้นฐานPressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)Pressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2829/09/20182.0I18NO063P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware & Volumetric CalibrationGlassware & Volumetric Calibration5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2918/10/20182.0I18NB007S : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (สัมมนา จ.ระยอง)Calibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,300.007,300.00โรงแรม คลาสสิก คามิโอ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ ระยอง (Classic Kameo Hotel & Serviced Apartm
3027/10/20182.0I18NO061P : การบำรุงรักษาและปรับแต่ง Control ValveControl Valve Maintenance & CalibrationControl Valve Maintenance & Calibration(เลื่อนจากวันที่ 24/09/2018Postpone from 24/09/20182018年09月24日から延期した )5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.