แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
120/01/20171.0K16YW103S : 5S for Office5S for Office5S for Officenew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
221/01/20171.0K16YW104S : เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนnew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
322/01/20171.0K16YW093S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Officenew2,200.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
427/01/20171.0K16YW106S : ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพnew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
528/01/20174.0K16YW114S : Promodel Simulation Program (Workshop)Promodel Simulation Program (Workshop)Promodel Simulation Program (Workshop)10,000.0012,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
628/01/20172.0K16YW107S : เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สnew4,000.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
730/01/20173.0K16YW053S : Lean for Office (Workshop) : ลีนสำนักงาน (ภาคปฏิบัติ)Lean Office & WorkshopLean Office & Workshop(เลื่อนจากวันที่ 08/11/2016Postpone from 08/11/20162016年11月08日から延期した )new7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
804/02/20171.0K16YW094S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solvingnew2,200.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
904/02/20172.0K16YW108S : 5S Trainer5s Trainer5s Trainernew4,000.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1005/02/20171.0K16YW096S : Lean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem Solvingnew2,200.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1116/02/20172.0K16WR116S : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)Pull system (Simulation workshop)Pull system (Simulation workshop)(เลื่อนจากวันที่ 19/01/2017Postpone from 19/01/20172017年01月19日から延期した )new6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1218/02/20175.0K16YW097S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshopnew11,100.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1324/02/20178.0K16YW116S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Programnew22,000.0025,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
1427/02/20171.0K16YW126S : เคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส : Best Practices ในอุตสาหกรรมอาหารเคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส : Best Practices ในอุตสาหกรรมอาหารเคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส : Best Practices ในอุตสาหกรรมอาหารnew1,500.002,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1501/03/20171.0K16YW117S : ปฏิบัติการ QCC (QCC in Action)QCC in ActionQCC in Actionnew1,800.002,000.00TGI
1601/03/20171.0K16YW118S : ทำให้งานไหลลื่นด้วย…ระบบลีนทำให้งานไหลลื่นด้วย…ระบบลีนทำให้งานไหลลื่นด้วย…ระบบลีนnew1,800.002,000.00TGI
1702/03/20171.0K16YW119S : อย่างนี้ต้อง...Kaizenอย่างนี้ต้อง...Kaizenอย่างนี้ต้อง...Kaizennew1,800.002,000.00TGI
1802/03/20171.0K16YW120S : แก่นแท้ 5ส เพื่อความยั่งยืนแก่นแท้ 5ส เพื่อความยั่งยืนแก่นแท้ 5ส เพื่อความยั่งยืนnew1,800.002,000.00TGI
1904/03/20172.0K16YW111S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phasenew4,400.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2005/03/20175.0K16YW098S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshopnew11,100.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2113/03/20171.0K16YW127S : เคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส ตอน ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใหญ่หรือเล็กก็ทำ 5ส ได้เคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส ตอน ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใหญ่หรือเล็กก็ทำ 5ส ได้เคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส ตอน ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใหญ่หรือเล็กก็ทำ 5ส ได้new1,500.002,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2203/04/20174.5K17YW013S : QCC Program for Thailand Quality Prize (QCC Coaching Program)QCC Program for Thailand Quality Prize (QCC Coaching Program)QCC Program for Thailand Quality Prize (QCC Coaching Program)new6,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます