แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
115/12/20172.0K17YW133S : เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สnew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
217/12/20171.0K17YW111S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Office(เลื่อนจากวันที่ 26/11/2017Postpone from 26/11/20172017年11月26日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
322/12/20172.0K17YW134S : 5S Trainer5S Trainer5S Trainer(เลื่อนจากวันที่ 22/12/2017Postpone from 22/12/20172017年12月22日から延期した )new4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
423/12/20171.0K17YW112S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solving(เลื่อนจากวันที่ 16/12/2017Postpone from 16/12/20172017年12月16日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
524/12/20171.0K17YW113S : Lean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem Solving(เลื่อนจากวันที่ 17/12/2017Postpone from 17/12/20172017年12月17日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
609/01/20188.0K17YW136S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Programnew22,000.0025,000.00ส.ส.ท.
710/01/20182.0K17YW137S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหารnew4,000.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
813/01/20185.0K17YW114S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshop(เลื่อนจากวันที่ 23/12/2017Postpone from 23/12/20172017年12月23日から延期した )new11,200.0011,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
917/01/20181.0K17YW138S : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่new2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1021/01/20182.0K17YW123S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phasenew4,400.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1124/01/20181.0K17YW139S : 5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงานnew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1204/02/20185.0K17YW116S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshop(เลื่อนจากวันที่ 21/01/2018Postpone from 21/01/20182018年01月21日から延期した )new11,200.0011,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1322/02/20188.0K17KB141S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า TOYOTA Production System (TPS) TOYOTA Production System (TPS)22,000.0025,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37
1427/02/20181.0K17YW142S : แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Wayแก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Wayแก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way2,300.002,800.00ส.ส.ท.
1528/02/20181.0K17YW143S : ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1606/03/20181.0K17YW144S : 5S for Office5S for Office5S for Office2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1707/03/20181.0K17YW146S : เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1810/03/20182.0K17YW117S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation(เลื่อนจากวันที่ 03/03/2018Postpone from 03/03/20182018年03月03日から延期した )new4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1913/03/20181.0K17YW147S : ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2015/03/20181.0K17YW150S : เลิก ลด เปลี่ยน ทำทันที อย่างนี้!!! ต้อง Kaizenเลิก ลด เปลี่ยน ทำทันที อย่างนี้!!! ต้อง Kaizenเลิก ลด เปลี่ยน ทำทันที อย่างนี้!!! ต้อง Kaizennew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2116/03/20181.0K17YW151S : Problem Solving and Root Cause Analysis : การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบProblem Solving and Root Cause AnalysisProblem Solving and Root Cause Analysisnew2,500.003,000.00
2217/03/20181.0K17YW118S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping(เลื่อนจากวันที่ 10/03/2018Postpone from 10/03/20182018年03月10日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2318/03/20181.0K17YW119S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & WorkshopMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & WorkshopMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & Workshop(เลื่อนจากวันที่ 11/03/2018Postpone from 11/03/20182018年03月11日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2424/03/20182.0K17YW120S : Load Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IInew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2531/03/20181.0K17YW121S : Right-Sized Machine/Performance Metric/Lean DiagnosticsRight-Sized Machine/Performance Metric/Lean DiagnosticsRight-Sized Machine/Performance Metric/Lean Diagnosticsnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2601/04/20181.0K18YW001S : VSM Future StateVSM Future StateVSM Future Statenew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます