แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
121/07/20180.5M18MP001EX : สอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนสอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนสอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน350.00700.00-
223/07/20182.0M18KB008D : การฉีดพลาสติกขั้นสูง รุ่น 13Advanced Plastic InjectionAdvanced Plastic Injection(เลื่อนจากวันที่ 27/07/2018Postpone from 27/07/20182018年07月27日から延期した )6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
325/07/20181.0M18PG064P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
426/07/20181.0M18PG065P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 WhyDaily Management by 3 Gen and 5 Why2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
502/08/20181.0M18PG067P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
606/08/20182.0M18PG068P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
707/08/20182.0M18PG069P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
808/08/20181.0M18PG070P : โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
910/08/20181.0M18PG071P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1015/08/20183.0M18PG072P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1117/08/20181.0M18PG073P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1217/08/20182.0M18MP004S : การบริหารการผลิตชั้นต้นManufacturing Management IntroductionManufacturing Management Introduction5,000.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1320/08/20186.0M18MP006S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1421/08/20182.0M18PG074P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1522/08/20181.0M18PG075P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1623/08/20181.0M18MP005S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1723/08/20181.0M18PG076P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1823/08/20181.0M18PG082P : การลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่าในกระบวนการผลิต8 WASTES/MUDA COST REDUCTION IN MANUFACTURING8 WASTES/MUDA COST REDUCTION IN MANUFACTURING3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1924/08/20181.0M18PG077P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2027/08/20181.0M18PG055P : Line Balancing for Productivityการจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for Productivity(เลื่อนจากวันที่ 09/07/2018Postpone from 09/07/20182018年07月09日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2128/08/20181.0M18PG078P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2229/08/20181.0M18MP002S : ชนิด สมบัติ การเลือกใช้ โลหะ และวัสดุType, Qualification, and Selection of Metals and MaterialsType, Qualification, and Selection of Metals and Materials(เลื่อนจากวันที่ 25/04/2018Postpone from 25/04/20182018年04月25日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2329/08/20181.0M18PG079P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2431/08/20181.0M18PG032P : การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีนLean Startup and InnovationLean Startup and Innovation(เลื่อนจากวันที่ 31/05/2018Postpone from 31/05/20182018年05月31日から延期した )4,000.004,500.00โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ พระโขนง
2531/08/20181.0M18PG115P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2601/09/201810.M18NR083P : เตรียมความพร้อมสู่นักบริหารการผลิตชั้นต้นในโรงงานอุตสาหกรรมPrepare New Engineer to Industrial Production ManagementPrepare New Engineer to Industrial Production Management14,500.0015,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2701/09/20182.0M18PT117P : ระบบการวางแผนและหลักการบริหารการผลิตขั้นพื้นฐานBasic Production Planing and ManagementBasic Production Planing and Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2805/09/20181.0M18PG088P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2906/09/20182.0M18PG089P : การปรับปรุงเลย์เอาท์(ผัง)โรงงานและสำนักงานLayout KaizenLayout Kaizen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3006/09/20182.0M18PG090P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี)Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3107/09/20181.0M18PG091P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3207/09/20181.0M18PG092P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 WhyDaily Management by 3 Gen and 5 Why2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3308/09/20182.0M18PT118P : หลักการบริหารคุณภาพและกฎหมายพื้นฐานQuality Management and Basic LawQuality Management and Basic Law5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3410/09/20182.0M18NR102P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM & POKA YOKEHuman Error Prevention by VM & POKA YOKE5,700.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3511/09/20181.0M18NR084P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHiden Costs Reduction at WorkHiden Costs Reduction at Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3612/09/20181.0M18PG094P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่Warehouse ManagementWarehouse Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3713/09/20181.0M18PG080P : การปรับปรุงงานกระบวนการด้วยระบบบริหารเครื่องมือและอุปกรณ์ Jig and FixtureWork Improvement by Jig and FixtureWork Improvement by Jig and Fixture(เลื่อนจากวันที่ 30/08/2018Postpone from 30/08/20182018年08月30日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3813/09/20181.0M18PG095P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3913/09/20182.0M18PG096P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4015/09/20182.0M18PT119P : การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพQuality Control and ImprovementQuality Control and Improvement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4117/09/20181.0M18NR085P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4217/09/20182.0M18PG097P : การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel for Inventory ManagementExcel for Inventory Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4318/09/20181.0M18PG087P : มุ่งสู่แบบลีนส์ซิกซิกม่าสำหรับผู้บริหารAim to Practical Lean Six Sigma for ChampionAim to Practical Lean Six Sigma for Champion4,000.004,500.00โรงแรมไอบิส สไตล์ พระโขนง กรุงเทพฯ
4419/09/20182.0M18PG098P : กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพStrategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)Strategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4520/09/20181.0M18PG099P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4621/09/20181.0M18PG100P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)4,000.004,500.00 โรงแรม เดอะ แกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์
4722/09/20182.0M18MP007S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4822/09/20182.0M18PT120P : ภาวะผู้นำและการสื่อสารในการทำงานLeadership and CommunicationLeadership and Communication5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4924/09/20181.0M18NR086P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5024/09/20186.0M18MP008S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5127/09/20181.0M18PG101P : การบริหารจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้าDistribution MangementDistribution Mangement2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5229/09/20181.0M18PT121P : การบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิตMaintenance to ProductivityMaintenance to Productivity2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5309/10/20182.0M18PG141P : การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพInventory Management EfficiencyInventory Management Efficiency5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5407/11/20181.0M18PG142P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่Modern Warehouse Management SupervisorModern Warehouse Management Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5512/12/20181.0M18PG143P : การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่Modern Distribution Center MangementModern Distribution Center Mangement3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.