แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
121/09/20206.0M20MP008S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
221/09/20200.5M20PT001DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) (เลื่อนจากวันที่ 10/08/2020Postpone from 10/08/20202020年08月10日から延期した )new1,500.001,800.00Online
322/09/20200.5M20PT009DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00Online
423/09/20200.5M20PT008DT : การลดต้นทุนด้วยการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่า MUDA Control (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 17/07/2020Postpone from 17/07/20202020年07月17日から延期した )new1,500.001,800.00Online
530/09/20201.0M20PT013P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์Logistics and Materials ManagementLogistics and Materials Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
601/10/20201.00M20PT031P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
705/10/20202.0M20PT025P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
808/10/20201.00M20PT045P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
908/10/20202.00M20PT032P : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม สำหรับการผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก Production Schedulling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Schedulling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1009/10/20200.5M20LM011DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)1,500.001,800.00Online
1119/10/20201.0M20MP010S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตชั้นต้น สำหรับพนักงานหน้างานProduction Management for Cost reduction and Efficiency improvementProduction Management for Cost reduction and Efficiency improvement (เลื่อนจากวันที่ 24/07/2020Postpone from 24/07/20202020年07月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1219/10/20202.00M20PT041P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques ภาคปฏิบัติIE TechniquesIE Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1319/10/20201.0M20LM060P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1419/10/20201.00M20LM059P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1520/10/20201.0M20PT034P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ Effective Delivery ManagementEffective Delivery Management (เลื่อนจากวันที่ 22/06/2020Postpone from 22/06/20202020年06月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1621/10/20201.00M20PT029P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1726/10/20201.00M20PT027P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1826/10/20201.0M20LM067P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
1927/10/20201.00M20PT026P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2028/10/20202.0M20PT024P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM Techniques.Cost Reduction thru VSM Techniques. (เลื่อนจากวันที่ 27/08/2020Postpone from 27/08/20202020年08月27日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2129/10/20202.00M20PT049P : ก้าวสู่ช่างฉีดพลาสติกมืออาชีพProfessional Plastic InjectionProfessional Plastic Injection6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2202/11/20201.0M20LM062P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)Mistake-Proofing Technique in Production Work Process (เลื่อนจากวันที่ 04/11/2020Postpone from 04/11/20202020年11月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2303/11/20202.00M20PT015P : การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ Inventory Management EfficiencyInventory Management Efficiency5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2403/11/20202.00M20LM061P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2504/11/20202.00M20PT055P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2605/11/20201.0M20LM078P : การจัดการ การจัดส่งสินค้าDelivery ManagementDelivery Management3,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
2705/11/20201.0M20PT053P : Lean Business สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานLean Business Intro for ManagerLean Business Intro for Manager (เลื่อนจากวันที่ 09/09/2020Postpone from 09/09/20202020年09月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2805/11/20202.00M20PT048P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IMTM-2 Techniques : Part IMTM-2 Techniques : Part I5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2909/11/20202.0M20PT012P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า Effective Inventory ManagementEffective Inventory Management (เลื่อนจากวันที่ 07/09/2020Postpone from 07/09/20202020年09月07日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3010/11/20201.00M20PT021P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3111/11/20200.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 27/08/2020Postpone from 27/08/20202020年08月27日から延期した )1,500.001,800.00Online
3211/11/20202.00M20PT043P : การกำหนดตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Schedulling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS&RCCP)Master Production Schedulling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS&RCCP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3311/11/20201.00M20PT010P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3412/11/20201.00M20MP014S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA ControlMUDA Control3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3512/11/20200.5M20PT007DT : Zero Defect (Online)Zero DefectZero Defect (เลื่อนจากวันที่ 14/09/2020Postpone from 14/09/20202020年09月14日から延期した )new1,500.001,800.00Online
3613/11/20201.0M20LM063P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction with Total ParticipationCost Reduction with Total Participation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3716/11/20201.0M20PT051P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level (เลื่อนจากวันที่ 19/11/2020Postpone from 19/11/20202020年11月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3816/11/20201.00M20PT044P : บัญชีคุมพัสดุคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง Inventory Control and Stock CardInventory Control and Stock Card3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3916/11/20201.0M20MP013S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 29/09/2020Postpone from 29/09/20202020年09月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4017/11/20201.00M20LM064P : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4118/11/20201.0M20PT022P : การจัดการการจัดส่งสินค้าDistribution ManagementDistribution Management (เลื่อนจากวันที่ 26/08/2020Postpone from 26/08/20202020年08月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4219/11/20201.00M20PT056P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4320/11/20201.0M20MP007S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE) (เลื่อนจากวันที่ 07/08/2020Postpone from 07/08/20202020年08月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4423/11/20202.00M20LM065P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time Study (Workshop)Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique 5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4523/11/20206.00M20MP015S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4624/11/20201.0M20PT019P : แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์Human Error PreventionHuman Error Prevention (เลื่อนจากวันที่ 24/09/2020Postpone from 24/09/20202020年09月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4725/11/20201.0M20PT058P : การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่ Modern Distribution Center Mangement Modern Distribution Center Mangement (เลื่อนจากวันที่ 28/08/2020Postpone from 28/08/20202020年08月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4826/11/20201.00M20PT054P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen ExpressLean Kaizen Express3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4926/11/20202.00M20LM066P : การประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง เพื่อจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม ExcelAn application of Kanban system for improving inventory management by Microsoft ExcelAn application of Kanban system for improving inventory management by Microsoft Excel5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5028/11/20201.0M20LM068P : การบริหารสินค้าคงคลัง และศูนย์กระจายสินค้าสมัยใหม่Inventory management and Modern Distribution CenterInventory management and Modern Distribution Center3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5130/11/20201.0M20LM069P : การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping - VSM (Workshop)Value Stream Mapping (Workshop)Value Stream Mapping (Workshop)3,000.003,500.00สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
5201/12/20201.0M20PT047P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร Cost Analysis for Decision Making for Management Cost Analysis for Decision Making for Management (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5301/12/20202.0M20PT002P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม Production Control : Production Scheduling and ControlProduction Control : Production Scheduling and Control (เลื่อนจากวันที่ 13/08/2020Postpone from 13/08/20202020年08月13日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5403/12/20202.0M20PT046P : การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากลLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5509/12/20201.0M20PT011P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต (ภาคปฎิบัติ)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) WorkshopMistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 15/12/2020Postpone from 15/12/20202020年12月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5614/12/20202.0M20PT050P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี) Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory) (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5714/12/20201.0M20PT038P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2020Postpone from 22/09/20202020年09月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5815/12/20203.0M20PT005P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory) (เลื่อนจากวันที่ 18/08/2020Postpone from 18/08/20202020年08月18日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5915/12/20201.0M20PT017P : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการLean for OperatorLean for Operator (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6016/12/20201.0M20PT057P : โลจิสติกส์แบบลีนLean LogisticsLean Logistics (เลื่อนจากวันที่ 21/08/2020Postpone from 21/08/20202020年08月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6116/12/20201.0M20PT018P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฎิบัติ)KPI of Production ManagementKPI of Production Management (เลื่อนจากวันที่ 14/09/2020Postpone from 14/09/20202020年09月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6216/12/20201.0M20PT003P : Introduction to Six Sigma สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานIntroduction to Six Sigma for SupervisorIntroduction to Six Sigma for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 06/08/2020Postpone from 06/08/20202020年08月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6317/12/20201.0M20LM077P : การป้องกันความผิดพลาดจากความพลั้งเผลอ Poka-YokeMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process3,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
6414/01/20212.0M20PT016P : การวางแผนความต้องการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP)Material Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP) (เลื่อนจากวันที่ 09/09/2020Postpone from 09/09/20202020年09月09日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6518/01/20211.0M20PT023P : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2020Postpone from 10/09/20202020年09月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6623/01/20212.0M20MP011S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG (เลื่อนจากวันที่ 19/09/2020Postpone from 19/09/20202020年09月19日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6728/01/20212.0M20PT020P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IIMTM-2 Techniques Part IIMTM-2 Techniques Part II (เลื่อนจากวันที่ 17/09/2020Postpone from 17/09/20202020年09月17日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6813/02/20212.00M20MP016S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6903/03/20212.0M20PT035P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7011/03/20211.0M20PT042P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction with Total ParticipationCost Reduction with Total Participation (เลื่อนจากวันที่ 10/03/2021Postpone from 10/03/20212021年03月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます