แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
101/02/20211.0M20LM024DT : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Online)Zero Defect : ZDZero Defect : ZDnew2,500.002,800.00Oniline
201/02/20211.00M20LM085P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
302/02/20212.00M20PT025P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
402/02/20211.0M20LM086P : ระบบการผลิตแบบลีนLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System (เลื่อนจากวันที่ 04/02/2021Postpone from 04/02/20212021年02月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
502/02/20211.0M20LM021DT : ระบบการผลิตแบบลีน (Online)Lean Manufacturing SystemLean Manufacturing Systemnew2,500.002,800.00Online
605/02/20211.00M20LM087P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
708/02/20210.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2020Postpone from 11/11/20202020年11月11日から延期した )new1,500.001,800.00Online
808/02/20211.00M20LM088P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
908/02/20212.0M20LM022DT : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stocknew4,800.005,200.00Online
1008/02/20212.00M20PT032P : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม สำหรับการผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก Production Schedulling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Schedulling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1109/02/20211.00M20LM089P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1209/02/20211.0M20PT017P : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการLean for OperatorLean for Operator (เลื่อนจากวันที่ 15/12/2020Postpone from 15/12/20202020年12月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1309/02/20211.0M20LM020DT : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (Online)Lean for OperatorLean for Operatornew2,500.002,800.00Online
1410/02/20211.0M20LM023DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)new2,500.002,800.00Online
1510/02/20211.00M20LM091P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Workshop)3 Gen 5 Why (Workshop)3 Gen 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1611/02/20211.0M20MP025DT : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE Techniques (Online)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)new2,500.002,800.00Online
1711/02/20211.0M20MP020S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1812/02/20211.0M20LM019DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)new2,500.002,800.00Online
1912/02/20211.0M20LM090P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2013/02/20212.00M20MP016S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2113/02/20212.0M20MP035DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbinenew4,800.005,200.00Online
2215/02/20211.0M20LM064P : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material) (เลื่อนจากวันที่ 17/11/2020Postpone from 17/11/20202020年11月17日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2316/02/20211.00M20LM094P : ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไรReduce production costsReduce production costs3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2416/02/20211.00M20PT003P : Introduction to Six Sigma สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานIntroduction to Six Sigma for SupervisorIntroduction to Six Sigma for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2516/02/20211.0M20LM018DT : Introduction to Six Sigma สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน (Online)Introduction to Six Sigma for SupervisorIntroduction to Six Sigma for Supervisornew2,500.002,800.00Online
2618/02/20211.0M20LM017DT : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไร (Online)Budgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planningnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2718/02/20211.00M20LM095P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2819/02/20211.00M20LM096P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management (เลื่อนจากวันที่ 22/02/2021Postpone from 22/02/20212021年02月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2924/02/20211.00M20MP019S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3024/02/20211.0M20MP026DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for SupervisorProduction Management for Supervisornew2,500.002,800.00Online
3101/03/20211.0M20LM029DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 WhyDaily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
3201/03/20211.00M20LM100P : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3303/03/20211.00M20LM102P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้า สำหรับหัวหน้างาน Inventory Management and Distribution Requirement Planning (DPR) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DPR) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3403/03/20211.0M20LM031DT : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างาน(Online)Inventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisornew2,500.002,800.00Online
3503/03/20212.00M20LM061P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3603/03/20212.0M20LM027DT : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Timenew4,800.005,200.00Online
3703/03/20211.0M20PT042P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction with Total ParticipationCost Reduction with Total Participation (เลื่อนจากวันที่ 11/03/2021Postpone from 11/03/20212021年03月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3804/03/20211.0M20LM083P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke กรณีศึกษาHuman Error Prevention by VM & POKA YOKE (Workshop)Human Error Prevention by VM & POKA YOKE (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2021Postpone from 27/01/20212021年01月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3904/03/20211.0M20LM014DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke กรณีศึกษาHuman Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2021Postpone from 27/01/20212021年01月27日から延期した )2,500.002,800.00Online
4004/03/20211.00M20LM103P : กลยุทธ์ธุรกิจแบบลีนสำหรับผู้บังคับบัญชาLean business strategy for supervisors/managersLean business strategy for supervisors/managers3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4104/03/20211.0M20LM028DT : กลยุทธ์ธุรกิจแบบลีนสำหรับผู้บังคับบัญชา Lean business strategy for supervisors/managers Lean business strategy for supervisors/managersnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4204/03/20212.0M20LM032DT : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 (Online)MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniquesnew4,800.005,200.00Online
4304/03/20212.00M20PT048P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IMTM-2 Techniques : Part IMTM-2 Techniques : Part I5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4409/03/20211.0M20LM033DT : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Online)Cost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Managementnew2,500.002,800.00Online
4509/03/20211.00M20PT047P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร Cost Analysis for Decision Making for Management Cost Analysis for Decision Making for Management 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4610/03/20211.00M20LM105P : การสร้างสายธารแห่งคุณค่า - VSM (Workshop)Value Stream Mapping (Workshop)Value Stream Mapping (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4711/03/20211.0M20LM012DT : ผลิตอย่างไรให้ต้นทุนลดลง 50% (Online)How to produce by cost down 50%How to produce by cost down 50% (เลื่อนจากวันที่ 26/01/2021Postpone from 26/01/20212021年01月26日から延期した )1,500.001,500.00Online
4811/03/20211.0M20LM099P : ผลิตอย่างไรให้ต้นทุนลดลง 50% (Best Practice)How to produce by cost down 50% (Best Practice)How to produce by cost down 50% (Best Practice) (เลื่อนจากวันที่ 26/01/2021Postpone from 26/01/20212021年01月26日から延期した )new1,500.001,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4917/03/20211.00M20LM106P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ Cost Reducion in Logistics Cost Reducion in Logistics 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5017/03/20211.0M20LM034DT : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ (Online)Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logisticsnew2,500.002,800.00Online
5119/03/20211.00M20MP021S : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5225/03/20212.00M20PT002P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม Production Control : Production Scheduling and ControlProduction Control : Production Scheduling and Control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5325/03/20212.0M20LM030DT : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม (Online)Producgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrolnew4,800.005,200.00Online
5426/03/20211.00M20PT044P : บัญชีคุมพัสดุคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง Inventory Control and Stock CardInventory Control and Stock Card3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5531/03/20211.00M20LM107P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001 : 2015 - Inventory SystemISO 9001 : 2015 - Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5602/04/20211.00M21LM009P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5707/04/20211.00M21LM003DT : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5807/04/20211.00M21LM008P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5908/04/20211.00M21LM004DT : กลไกและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(Online)Mechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain ManagementMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain Management2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6008/04/20211.00M21LM013P : กลไกและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain ManagementMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6108/04/20212.00M21LM002DT : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSM (Online)Cost Reduction thru VSM TechniquesCost Reduction thru VSM Techniques4,800.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6208/04/20212.00M21LM007P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM TechniquesCost Reduction thru VSM Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6320/04/20211.00M21LM005P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6420/04/20211.00M21LM012P : การจัดการการจัดส่งDistribution ManagementDistribution Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6521/04/20211.00M21LM004P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6621/04/20211.00M21LM005DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)(Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6722/04/20211.00M21LM001DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri2,500.002,800.00Online
6822/04/20211.00M21LM003P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6926/04/20212.00M21LM002P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7029/04/20212.00M21LM014P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7129/04/20211.00M21MP001S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7217/05/20216.0M21MP002S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます