แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
126/03/20181.0M17PG154P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) Daily Management by 3 Gen and 5 Why2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
228/03/20182.0M17PG152P : การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)Inventory ManagementInventory Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
302/04/20181.0M18PG001P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
403/04/20182.0M18PG002P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques ภาคปฏิบัติIE TechniquesIE Techniques5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
503/04/20181.0M18PG003P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
604/04/20181.0M18KB001D : ระบบการวางแผนความค้องการ (DDMRP) สำหรับผู้บริหารและนักวางแผนการผลิตมืออาชีพDemand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)5,000.005,800.00ณ ห้องสัมมนา โรงแรม ไอบิส สไตล์ พระโขนง
705/04/20181.0M18PG004P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
819/04/20182.0M18PG005P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี)Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
919/04/20181.0M18PG006P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1020/04/20181.0M18PG007P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1123/04/20181.0M18PG008P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1224/04/20182.0M18KB002D : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM & POKA YOKEHuman Error Prevention by VM & POKA YOKE5,700.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1324/04/20181.0M18PG009P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1425/04/20181.0M17PT153P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management(เลื่อนจากวันที่ 06/02/2018Postpone from 06/02/20182018年02月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1525/04/20181.0M18PG010P : การบริหารงานประจำวันในการผลิต (ทฤษฎี)Daily Management in Manufacturing (Theory)Daily Management in Manufacturing (Theory)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1625/04/20181.0M18PG012P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System(เลื่อนจากวันที่ 27/04/2018Postpone from 27/04/20182018年04月27日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1725/04/20181.0M18MP002S : ชนิด สมบัติ การเลือกใช้ โลหะ และวัสดุType, Qualification, and Selection of Metals and MaterialsType, Qualification, and Selection of Metals and Materials2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1826/04/20181.0M18NB004D : Smart Factory Assessment for Business Road Map DevelopmentSmart Factory Assessment for Business Road Map DevelopmentSmart Factory Assessment for Business Road Map Development4,500.005,200.00โรงแรมจัสมิน รีสอร์ท ซอยสุขุมวิท 67-69
1927/04/20181.0M18MP001S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2027/04/20181.0M18PG011P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2127/04/20181.0M18PG049P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2202/05/20181.0M18PG013P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่Warehouse ManagementWarehouse Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2302/05/20182.0M18PG014P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2403/05/20182.0M18PG015P : การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากลLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2508/05/20181.0M18PG016P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2609/05/20183.0M18PG017P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2710/05/20182.0M17PG148P : การตัดสินใจโครงการด้วยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมDecision Making by Engineering EconomicsDecision Making by Engineering Economics(เลื่อนจากวันที่ 19/03/2018Postpone from 19/03/20182018年03月19日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2810/05/20182.0M18PG018P : การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel for Inventory ManagementExcel for Inventory Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2911/05/20182.0M17PG141P : เทคนิคลดต้นทุนผลิตด้วยระบบปรับปรุงสายธารแห่งคุณค่า : VSMValue Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM(เลื่อนจากวันที่ 07/05/2018Postpone from 07/05/20182018年05月07日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3014/05/20181.0M18PG019P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3114/05/20182.0M18PG020P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3214/05/20182.0M18PG021P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3315/05/20181.0M18PG034P : การบริหารงานประจำวันด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why : จังหวัดชลบุรีDaily Management by 3 Gen and 5 WhyDaily Management by 3 Gen and 5 Why3,000.003,500.00พัฒนากอล์ฟคลับ จังหวัดชลบุรี
3416/05/20181.0M18PG022P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3517/05/20182.0M18PG023P : การปรับปรุงเลย์เอาท์(ผัง)โรงงานและสำนักงานLayout KaizenLayout Kaizen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3617/05/20181.0M18PG024P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3718/05/20181.0M18PG025P : โลจิสติกส์แบบลีนLean LogisticsLean Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3821/05/20181.0M18PG026P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3922/05/20182.0M18KB003D : เจาะลึก Demand Driven MRPDemand Driven Material Requitements PlanningDemand Driven Material Requitements Planning8,000.009,500.00โรงแรม ไอบิส สไตล์ พระโขนง
4023/05/20181.0M18PG027P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 WhyDaily Management by 3 Gen and 5 Why2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4123/05/20182.0M18PG028P : กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพStrategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)Strategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4224/05/20182.0M17MP012S : การบริหารการผลิต (มืออาชีพ)การบริหารการผลิต (มืออาชีพ)การบริหารการผลิต (มืออาชีพ)(เลื่อนจากวันที่ 07/02/2018Postpone from 07/02/20182018年02月07日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4325/05/20181.0M18PG030P : กลยุทธ์การนำการตรวจนับพัสดุคงคลัง สู่การบริหารงานประจำวันPhysical count strategy : To Daily ManagementPhysical count strategy : To Daily Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4430/05/20182.0M18PG031P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4531/05/20181.0M18PG032P : การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีนLean Startup and InnovationLean Startup and Innovation5,000.005,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟวว์วิงส์
4601/06/20181.0M18PG029P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)(เลื่อนจากวันที่ 25/05/2018Postpone from 25/05/20182018年05月25日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4701/06/20181.0M18PG035P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4804/06/20181.0M18PG036P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4905/06/20181.0M18PG037P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5007/06/20181.0M18PG038P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5107/06/20181.0M18PG039P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
5208/06/20181.0M18PG040P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5312/06/20181.0M18PG041P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics(เลื่อนจากวันที่ 13/06/2018Postpone from 13/06/20182018年06月13日から延期した )3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5414/06/20182.0M18PG042P : วางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,600.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5519/06/20181.0M18PG043P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5620/06/20181.0M18PG044P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5721/06/20181.0M18PG045P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics ManagementLogistics Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5821/06/20182.0M18PG046P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุมProducgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5922/06/20181.0M18PG047P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6028/06/20181.0M18PG048P : การบริหารจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้าDistribution MangementDistribution Mangement2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.