แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
102/11/20172.0P17SU061P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPumps MaintenancePumps Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
202/11/20171.0P17SU060P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2017Postpone from 01/11/20172017年11月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
304/11/20172.0P17SU048P : การบำรุงรักษามอเตอร์Motor MaintenanceMotor Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 09/09/2017Postpone from 09/09/20172017年09月09日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
407/11/20172.0P17SU063P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
509/11/20172.0P17SU064P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
609/11/20172.0P17SU065P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
710/11/20171.0P17SU066P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMAnalysis and Solve Problems with Why-Why, CE and PMAnalysis and Solve Problems with Why-Why, CE and PM2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
813/11/20171.0P17PJ012SC : Advanced Activity of TPM Part II & IIIAdvanced Activity of TPM Part II & IIIAdvanced Activity of TPM Part II & IIInew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
915/11/20171.0P17SU047P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 08/09/2017Postpone from 08/09/20172017年09月08日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1015/11/20172.0P17SU069P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1116/11/20171.0P17PJ010SC : Karakuri Kaizen IntermediateKarakuri Kaizen IntermediateKarakuri Kaizen Intermediate(เลื่อนจากวันที่ 13/09/2017Postpone from 13/09/20172017年09月13日から延期した )new3,800.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1216/11/20171.0P17SU067P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1316/11/20171.0P17KB018D : การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรด้วย 5G และ TPM tool : Process Point Analysis (ภาคปฏิบัติการ)Machine Problem Analysis by 5Gens & Process Point AnalysisMachine Problem Analysis by 5Gens & Process Point Analysis3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1417/11/20171.0P17KB017D : 5ส ง่ายๆ สไตล์ ส.ส.ท.5S with TPA Style5S with TPA Style5,000.005,500.00รร.เดอะแกรนด์ โฟร์วิง คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์
1517/11/20171.0P17SU068P : ยกระดับการปรับปรุง(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1623/11/20173.0P17KB008D : วิทยากร 5ส5S Trainer5S Trainer(เลื่อนจากวันที่ 06/07/2017Postpone from 06/07/20172017年07月06日から延期した )14,000.0016,000.00ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
1723/11/20172.0P17PT052P : บำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติVibration Analysis Level 2Vibration Analysis Level 2new5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1828/11/20171.0P17SU070P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (รั่ว ซึม สึกหรอ)Proactive MaintenanceProactive Maintenance3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1928/11/20172.0P17SU071P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2030/11/20172.0P17KB016D : มาตรฐานการออกแบบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามหลักสุขลักษณะStandard of Hygienic Machinery Design and Maintenance for Food IndustryStandard of Hygienic Machinery Design and Maintenance for Food Industry6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2101/12/20171.0P17KA014D : การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนSAFETY MAINTENANCE WITH LOCKOUT TAGOUT TECHNIQUESAFETY MAINTENANCE WITH LOCKOUT TAGOUT TECHNIQUE(เลื่อนจากวันที่ 01/09/2017Postpone from 01/09/20172017年09月01日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2207/12/20172.0P17MP008S : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติ TPM : AM : Autonomous Maintenance Practical TPM : AM : Autonomous Maintenance Practical6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2312/12/20172.0P17PT072P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรDesign, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2412/12/20172.0P17SU073P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษา)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2513/12/20172.0P17SU074P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2615/12/20171.0P17SU075P : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2715/12/20172.0P17SU076P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2818/12/20172.0P17PJ007SC : เคล็ด(ไม่)ลับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ MonodzukuriHuman Resource Development of MonozukuriHuman Resource Development of Monozukuri(เลื่อนจากวันที่ 19/09/2017Postpone from 19/09/20172017年09月19日から延期した )new8,900.009,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2918/12/20171.0P17SU077P : โปรแกรมสำเร็จการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance ProgramPreventive Maintenance Program4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3019/12/20172.0P17SU078P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance6,600.007,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3120/12/20171.0P17SU079P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3220/12/20171.0P17MP009S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3309/01/20181.0P17MP005S : การปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPMTPM : Office ImprovementTPM : Office Improvement(เลื่อนจากวันที่ 15/09/2017Postpone from 15/09/20172017年09月15日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3409/01/20181.0P17SU080P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3512/01/20181.0P17SU054P : 5ส กับการเพิ่มผลิตภาพProductivity by 5SProductivity by 5S(เลื่อนจากวันที่ 04/10/2017Postpone from 04/10/20172017年10月04日から延期した )2,800.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3612/01/20181.0P17SU082P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMWhy-Why , CE and PM Analysis and Solve ProblemsWhy-Why , CE and PM Analysis and Solve Problems2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3716/01/20182.0P17SU083P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงานMachine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3817/01/20181.0P17SU084P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3918/01/20182.0P17PT051P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าการบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าการบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า(เลื่อนจากวันที่ 25/09/2017Postpone from 25/09/20172017年09月25日から延期した )new5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4018/01/20182.0P17PJ013SC : Karakuri Kaizen AdvanceKarakuri Kaizen AdvanceKarakuri Kaizen Advance(เลื่อนจากวันที่ 16/11/2017Postpone from 16/11/20172017年11月16日から延期した )new5,000.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4118/01/20181.0P17SU085P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4219/01/20181.0P17SU062P : การถอดและประกอบตลับลูกปืน ด้วยวิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วิธีนัตไฮดรอลิกส์(เชิงปฏิบัติ)Bearing Maintenance (Practice)Bearing Maintenance (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 03/11/2017Postpone from 03/11/20172017年11月03日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4320/01/20182.0P17SU086P : การบำรุงรักษามอเตอร์Motor MaintenanceMotor Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4423/01/20181.0P17MP006S : Quality Maintenance for Zero DefectQuality Maintenance for Zero DefectQuality Maintenance for Zero Defect(เลื่อนจากวันที่ 19/10/2017Postpone from 19/10/20172017年10月19日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4523/01/20182.0P17SU087P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4624/01/20181.0P17SU088P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4725/01/20181.0P17SU089P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4825/01/20182.0P17SU090P : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control SystemVisual Control SystemVisual Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4931/01/20181.0P17SU091P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます