แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
115/12/20171.0P17SU075P : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
218/12/20172.0P17PJ007SC : เคล็ด(ไม่)ลับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ MonodzukuriHuman Resource Development of MonozukuriHuman Resource Development of Monozukuri(เลื่อนจากวันที่ 19/09/2017Postpone from 19/09/20172017年09月19日から延期した )new7,800.008,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
320/12/20171.0P17MP009S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
409/01/20181.0P17SU080P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
512/01/20181.0P17SU054P : 5ส กับการเพิ่มผลิตภาพProductivity by 5SProductivity by 5S(เลื่อนจากวันที่ 04/10/2017Postpone from 04/10/20172017年10月04日から延期した )2,800.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
612/01/20181.0P17SU082P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMWhy-Why , CE and PM Analysis and Solve ProblemsWhy-Why , CE and PM Analysis and Solve Problems2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
716/01/20182.0P17SU083P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงานMachine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
817/01/20181.0P17SU084P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
918/01/20182.0P17PT051P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าการบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าการบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า(เลื่อนจากวันที่ 25/09/2017Postpone from 25/09/20172017年09月25日から延期した )new5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1018/01/20182.0P17PJ013SC : Karakuri Kaizen AdvanceKarakuri Kaizen AdvanceKarakuri Kaizen Advance(เลื่อนจากวันที่ 16/11/2017Postpone from 16/11/20172017年11月16日から延期した )new5,000.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1118/01/20181.0P17SU085P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1219/01/20181.0P17SU062P : การถอดและประกอบตลับลูกปืน ด้วยวิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วิธีนัตไฮดรอลิกส์(เชิงปฏิบัติ)Bearing Maintenance (Practice)Bearing Maintenance (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 03/11/2017Postpone from 03/11/20172017年11月03日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1320/01/20182.0P17SU086P : การบำรุงรักษามอเตอร์Motor MaintenanceMotor Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1423/01/20182.0P17SU087P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1523/01/20182.0P17PT111P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safetyElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safety5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1624/01/20181.0P17SU088P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1725/01/20182.0P17KB016D : มาตรฐานการออกแบบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามหลักสุขลักษณะStandard of Hygienic Machinery Design and Maintenance for Food IndustryStandard of Hygienic Machinery Design and Maintenance for Food Industry(เลื่อนจากวันที่ 30/11/2017Postpone from 30/11/20172017年11月30日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1825/01/20181.0P17SU089P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1925/01/20182.0P17SU090P : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control SystemVisual Control SystemVisual Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2029/01/20181.0P17PT110P : ระบบควบคุมด้วยสายตาในคลังสินค้าVisual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2130/01/20181.0P17MP006S : Quality Maintenance for Zero DefectQuality Maintenance for Zero DefectQuality Maintenance for Zero Defect(เลื่อนจากวันที่ 23/01/2018Postpone from 23/01/20182018年01月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2231/01/20181.0P17SU091P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2305/02/20181.0P17SU077P : โปรแกรมสำเร็จการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance ProgramPreventive Maintenance Program(เลื่อนจากวันที่ 18/12/2017Postpone from 18/12/20172017年12月18日から延期した )4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2405/02/20181.0P17SU079P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2507/02/20181.0P17MP010S : Introduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM Concept2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2608/02/20181.0P17SU092P : ยกระดับการปรับปรุง(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2708/02/20181.0P17KB019D : 5ส ง่ายๆ สไตล์ ส.ส.ท.5S with TPA Style5S with TPA Style5,000.005,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
2808/02/20181.0P17NK020D : โรดแม็ปการบำรุงรักษาจากยุค 1.0 ถึง ยุค 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.03,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2909/02/20181.0P17SU093P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3012/02/20181.0P17SU070P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 28/11/2017Postpone from 28/11/20172017年11月28日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3113/02/20181.0P17SU100P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)(เลื่อนจากวันที่ 02/03/2018Postpone from 02/03/20182018年03月02日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3214/02/20181.0P17SU094P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3320/02/20181.0P17SU095P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3421/02/20181.0P17SU096P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3522/02/20182.0P17PT072P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรDesign, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)(เลื่อนจากวันที่ 12/12/2017Postpone from 12/12/20172017年12月12日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3622/02/20182.0P17SU097P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3726/02/20182.0P17SU109P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3827/02/20182.0P17SU098P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3905/03/20182.0P17SU101P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4007/03/20181.0P17SU099P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 01/03/2018Postpone from 01/03/20182018年03月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4108/03/20181.0P17SU102P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4209/03/20181.0P17SU103P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE, PMAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE and PMAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE and PM2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4328/03/20182.0P17MP011S : TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)6,000.006,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます