แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
130/05/20182.0P18SU015P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 16/05/2018Postpone from 16/05/20182018年05月16日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
231/05/20181.0P18SU019P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 22/05/2018Postpone from 22/05/20182018年05月22日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
331/05/20181.0P18SU022P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
404/06/20182.0P18SU025P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
506/06/20181.0P18SU026P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
606/06/20181.0P18SU027P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
707/06/20181.0P18SU028P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
811/06/20181.0P18SU008P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement(เลื่อนจากวันที่ 18/05/2018Postpone from 18/05/20182018年05月18日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
911/06/20181.0P18SU029P : TPM Autonomous Maintenance : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1011/06/20182.0P18SU030P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1112/06/20181.0P18SU031P : ยกระดับการปรับปรุง(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1213/06/20182.0P18SU032P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1313/06/20181.0P18SU037P : ผู้ปฏิบัติการด้านไฮดรอลิกExcellent Operator (Hydraulic)Excellent Operator (Hydraulic)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1418/06/20181.0P18KB002D : Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0(เลื่อนจากวันที่ 07/05/2018Postpone from 07/05/20182018年05月07日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1520/06/20181.0P18MP003V : ทัศนาดูงานระบบลีน จากบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัดVisit Plant 5sVisit Plant 5s2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1621/06/20181.0P18SU033P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1721/06/20182.0P18MP006S : TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)6,000.006,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
1822/06/20181.0P18SU034P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1926/06/20181.0P18MP001V : ทัศนศึกษาชมโรงงาน 5 ส ณ บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัดVisit Plant 5sVisit Plant 5s(เลื่อนจากวันที่ 24/04/2018Postpone from 24/04/20182018年04月24日から延期した )new2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2026/06/20181.0P18SU035P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2127/06/20182.0P18SU036P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2228/06/20181.0P18MP005S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2303/07/20182.0P18SU039P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2405/07/20182.0P18SU040P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2509/07/20182.0P18SU041P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safetyElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safety5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2610/07/20182.0P18SU042P : บำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติVibration Analysis Level 2Vibration Analysis Level 25,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2710/07/20182.0P18KB003D : 5S Startup5S Startup5S Startup6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2811/07/20182.0P18SU043P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงานMachine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2913/07/20181.0P18SU045P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3017/07/20182.0P18PT050P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3117/07/20182.0P18SU046P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าMaintenance ManagementMaintenance Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3218/07/20182.0P18SU047P : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control SystemVisual Control SystemVisual Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3320/07/20181.0P18SU048P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis, PM, CE และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE and PMAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE and PM2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3423/07/20181.0P18SU016P : การเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานSelection and Modified of Machine ElementsSelection and Modified of Machine Elements(เลื่อนจากวันที่ 16/05/2018Postpone from 16/05/20182018年05月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3523/07/20182.0P18SU049P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPumps MaintenancePumps Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3624/07/20182.0P18MP007S : TPM : การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติPM : Planned Maintenance PracticalPM : Planned Maintenance Practical6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3731/07/20181.0P18MP001S : การปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPMการปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPMการปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPM(เลื่อนจากวันที่ 26/04/2018Postpone from 26/04/20182018年04月26日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3801/08/20181.0P18MP002S : Introduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM Concept(เลื่อนจากวันที่ 08/06/2018Postpone from 08/06/20182018年06月08日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3902/08/20182.0P18SU051P : การวางแผนจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานเชิงป้องกัน (เชิงปฏิบัติ)Preventive MaintenancePreventive Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4007/08/20182.0P18SU052P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรDesign, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4108/08/20181.0P18SU053P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4208/08/20181.0P18SU054P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4309/08/20181.0P18SU055P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4415/08/20181.0P18SU056P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4516/08/20182.0P18SU057P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance6,000.006,500.00โรงแรมไอบิส สไตล์ พระโขนง กรุงเทพฯ
4617/08/20181.0P18SU058P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานซ่อมและบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4720/08/20182.0P18SU059P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning :PractiseMaintenance and Assessment Planning :Practise5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4824/08/20181.0P18MP003S : การวิเคราะห์ Makigami อย่างง่ายSimplified Roll Paper AnalysisSimplified Roll Paper Analysis(เลื่อนจากวันที่ 00/00/0000Postpone from 00/00/00000000年00月00日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4924/08/20181.0P18SU060P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5024/08/20181.0P18SU061P : Visual Control for Warehouseระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5130/08/20182.0P18MP004S : TPM for IATF 16949 : 2016Total Productive Maintenance (TPM) for IATF 16949:2016Total Productive Maintenance (TPM) for IATF 16949:2016(เลื่อนจากวันที่ 21/06/2018Postpone from 21/06/20182018年06月21日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5230/08/20182.0P18SU063P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5331/08/20181.0P18SU038P : ผู้ปฏิบัติการด้านนิวแมติกExcellent Operator (Pneumatic)Excellent Operator (Pneumatic)(เลื่อนจากวันที่ 23/05/2018Postpone from 23/05/20182018年05月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5431/10/20181.0P18SU062P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.