แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
102/05/20172.0P17SU007P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
208/05/20172.0P17SU002P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 04/04/2017Postpone from 04/04/20172017年04月04日から延期した )6,600.007,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
311/05/20172.0P17SU008P : ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์บริหารระบบวัสดุอะไหล่บำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management by Computer ProgrammingSpare Parts Maintenance Management by Computer Programming5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
412/05/20172.0P16SU063P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 24/03/2017Postpone from 24/03/20172017年03月24日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
512/05/20171.0P17SU009P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMWhy-Why Analysis and Solve ProblemsWhy-Why Analysis and Solve Problems2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
618/05/20171.0P17MP002V : ทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัดnew2,500.003,000.00บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด
718/05/20171.0P17SU010P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (รั่ว ซึม สึกหรอ)Proactive MaintenanceProactive Maintenance3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
819/05/20171.0P17MP001S : Introduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM Concept2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
920/05/20172.0P17SU011P : การบำรุงรักษามอเตอร์Motor MaintenanceMotor Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1023/05/20171.0P17SU012P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1126/05/20171.0P17NB009D : TPM เพื่อสร้างผลกำไรสำหรับ SMEProfitabity of TPMProfitabity of TPMnew3,000.003,600.00
1227/05/20172.0P17SU013P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 25/05/2017Postpone from 25/05/20172017年05月25日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1329/05/20172.0P16NR081P : เทคนิคการวาดภาพร่างในกิจกรรมบำรุงรักษาด้วยตัวเองTechnical Sketch Autonomous MaintenanceTechnical Sketch Autonomous Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 29/05/2017Postpone from 29/05/20172017年05月29日から延期した )new5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1430/05/20172.0P17SU014P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1531/05/20171.0P17NB002D : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (เชิงปฏิบัติการ)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)(เลื่อนจากวันที่ 25/05/2017Postpone from 25/05/20172017年05月25日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1601/06/20171.0P17SU015P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1701/06/20171.0P17SU024P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1801/06/20172.0P17MP002S : สนุก สุข ด้วย Kaizen : เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizenสนุก สุข ด้วย Kaizen : เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizenสนุก สุข ด้วย Kaizen : เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizen6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1902/06/20170.5P17PJ004SC : Factory Automation : How to improve production efficiency?Factory Automation : How to improve production efficiency?Factory Automation : How to improve production efficiency?(เลื่อนจากวันที่ 26/05/2017Postpone from 26/05/20172017年05月26日から延期した )0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2007/06/20171.0P17NK004D : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เพื่อรองรับระบบ ISO 16949 สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (เชิงปฏิบัติการ)Predictive Maintenance as per ISO 16949 for Automotive (Workshop)Predictive Maintenance as per ISO 16949 for Automotive (Workshop)new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2110/06/20171.0P17SU016P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2213/06/20171.0P17PT025P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practicalnew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2316/06/20171.0P17KA003D : การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนSafety Maintenance with Lockout Tagout TechniqueSafety Maintenance with Lockout Tagout Techniquenew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2416/06/20171.0P17MP004V : ทัศนศึกษา Kaizen เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องสบายทัศนศึกษา Kaizen เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องสบายทัศนศึกษา Kaizen เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องสบาย2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2520/06/20171.0P17MP003S : การลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2620/06/20171.0P17SU017P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2720/06/20172.0P17SU018P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2821/06/20171.0P17MP005V : ทัศนศึกษา 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต บ.ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)ทัศนศึกษา 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต บ.ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)ทัศนศึกษา 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต บ.ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2921/06/20172.0P17SU019P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3021/06/20171.0P17SU044P : โปรแกรมสำเร็จการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance ProgramPreventive Maintenance Program3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3126/06/20172.0P17SU020P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3227/06/20171.0P17SU021P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3327/06/20172.0P17SU022P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงานMachine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3428/06/20171.0P17SU006P : 5ส กับการเพิ่มผลิตภาพและโอกาสพัฒนาองค์กรด้วยIndustry 4 0Productivity 4.0 by 5SProductivity 4.0 by 5S(เลื่อนจากวันที่ 05/04/2017Postpone from 05/04/20172017年04月05日から延期した )2,800.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3529/06/20171.0P17KB007D : 5ส ง่ายๆ สไตล์ ส.ส.ท.5S with TPA Style5S with TPA Style5,000.005,500.00ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์
3630/06/20171.0P17SU023P : ยกระดับการปรับปรุง(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3706/07/20172.0P17SU026P : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control SystemVisual Control SystemVisual Control System5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3806/07/20173.0P17KB008D : วิทยากร 5ส5S Trainer5S Trainer14,000.0016,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์
3913/07/20172.0P17SU028P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPumps Maintenance TechniquesPumps Maintenance Techniques5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4014/07/20171.0P17SU027P : การถอดและประกอบตลับลูกปืน ด้วยวิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วิธีนัตไฮดรอลิกส์(เชิงปฏิบัติ)Bearing Maintenance (Practice)Bearing Maintenance (Practice)3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4120/07/20171.0P17MP003V : ทัศนศึกษา 5ส& visual control บรัษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษา 5ส& visual control บรัษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษา 5ส& visual control บรัษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4220/07/20171.0P17SU029P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4320/07/20172.0P17SU030P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4421/07/20171.0P17SU031P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (TPM : Focused Improvement)TPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4525/07/20171.0P17SU032P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา (ทั่วทั้งองค์กร)Maintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4625/07/20172.0P17SU033P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4726/07/20171.0P17SU034P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMAnalyze and Solve Problems with the Why-Why, CE and PMAnalyze and Solve Problems with the Why-Why, CE and PM(เลื่อนจากวันที่ 28/07/2017Postpone from 28/07/20172017年07月28日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4828/07/20171.0P17KB012D : การประยุกต์ 5ส สู่กิจกรรม CSR ขององค์กร5S for CSR ก5S for CSR กnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4931/07/20173.0P17KB010D : เทคนิคการใช้งาน ปรับแต่ง และการบำรุงรักษา Sensors, Smart-Sensors และ Vision-Sensors อย่างมีประสิทธิภาพPractical Training in Sensor Application, Adjustment and MaintenancePractical Training in Sensor Application, Adjustment and Maintenancenew9,500.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5017/08/20171.0P17MP006V : ทัศนศึกษา 5ส เพื่อการสร้างผลิตภาพทัศนศึกษา 5ส เพื่อการสร้างผลิตภาพทัศนศึกษา 5ส เพื่อการสร้างผลิตภาพ2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます