แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
123/07/20181.0P18SU016P : การเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานSelection and Modified of Machine ElementsSelection and Modified of Machine Elements(เลื่อนจากวันที่ 16/05/2018Postpone from 16/05/20182018年05月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
223/07/20182.0P18SU049P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPumps MaintenancePumps Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
324/07/20182.0P18MP007S : TPM : การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติPM : Planned Maintenance PracticalPM : Planned Maintenance Practical6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
426/07/20181.0P18MP004V : ทัศนศึกษา 5ส สำหรับคลังสินค้า (ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย) บ.ซีพี ออลล์ จำกัด5S For Store & Warehouse5S For Store & Warehouse(เลื่อนจากวันที่ 25/07/2018Postpone from 25/07/20182018年07月25日から延期した )new2,500.003,000.00บริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
501/08/20181.0P18MP002S : Introduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM Concept(เลื่อนจากวันที่ 08/06/2018Postpone from 08/06/20182018年06月08日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
602/08/20182.0P18SU051P : การวางแผนจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานเชิงป้องกัน (เชิงปฏิบัติ)Preventive MaintenancePreventive Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
707/08/20182.0P18SU052P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรDesign, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
808/08/20181.0P18SU053P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
908/08/20181.0P18SU054P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1009/08/20181.0P18SU055P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1115/08/20181.0P18SU056P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1216/08/20182.0P18SU057P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance6,000.006,500.00โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ พระโขนง
1317/08/20181.0P18SU058P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานซ่อมและบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1420/08/20182.0P18SU059P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning :PractiseMaintenance and Assessment Planning :Practise5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1524/08/20181.0P18MP003S : การวิเคราะห์ Makigami อย่างง่ายSimplified Roll Paper AnalysisSimplified Roll Paper Analysis(เลื่อนจากวันที่ 00/00/0000Postpone from 00/00/00000000年00月00日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1624/08/20181.0P18SU061P : Visual Control for Warehouseระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1727/08/20181.0P18SU060P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 24/08/2018Postpone from 24/08/20182018年08月24日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1830/08/20182.0P18MP004S : TPM for IATF 16949 : 2016Total Productive Maintenance (TPM) for IATF 16949:2016Total Productive Maintenance (TPM) for IATF 16949:2016(เลื่อนจากวันที่ 21/06/2018Postpone from 21/06/20182018年06月21日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1930/08/20182.0P18SU063P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2004/09/20181.0P18SU072P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2104/09/20182.0P18SU073P : มาตรฐานการออกแบบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามหลักสุขลักษณะ เพื่อผลิดอาหารปลอดภัยStandard of Hygienic Machinery Design and Maintenance for Food Safety ManufacturingStandard of Hygienic Machinery Design and Maintenance for Food Safety Manufacturing6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2206/09/20181.0P18SU064P : TPM : Autonomous Maintenanceการบำรุงรักษาด้วยตนเองการบำรุงรักษาด้วยตนเอง3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2312/09/20181.0P18NI087P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
2412/09/20181.0P18MP005V : ทัศนศึกษาดูงาน 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จ.ชลบุรีVisit Plant 5sVisit Plant 5snew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2513/09/20182.0P18SU065P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2613/09/20181.0P18SU066P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2713/09/20182.0P18MP008S : IATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.5 TPM: Total productive Maintenance ภาคปฏิบัติIATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.5IATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.56,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2817/09/20182.0P18SU041P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safetyElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safety(เลื่อนจากวันที่ 09/07/2018Postpone from 09/07/20182018年07月09日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2917/09/20181.0P18SU067P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques(เลื่อนจากวันที่ 18/09/2018Postpone from 18/09/20182018年09月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3024/09/20181.0P18SU074P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3124/09/20182.0P18SU068P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3224/09/20181.0P18SU069P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3325/09/20182.0P18SU040P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines(เลื่อนจากวันที่ 05/07/2018Postpone from 05/07/20182018年07月05日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3427/09/20181.0P18SU070P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3528/09/20181.0P18SU071P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis, PM, CE และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3612/10/20181.0P18SU086P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3729/10/20182.0P18SU075P : 5S+Safety+3T Model เครื่องมือบริหารอย่างมีประสิทธิผลManagement Effectiveness by Worksite Control and 3T ModelManagement Effectiveness by Worksite Control and 3T Model6,000.006,500.00โรงแรม ไอบิส สไตล์ พระโขนง
3831/10/20181.0P18SU062P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.