แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
102/07/20201.0P20PT002DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2020Postpone from 24/04/20202020年04月24日から延期した )2,000.002,500.00Online
214/07/20201.0P20PT002P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSpare-Part ControlSpare-Part Control (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
315/07/20202.0P20PT049P : ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1Electric Motor Maintenance Level 1Electric Motor Maintenance Level 1new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
416/07/20202.00P20PT007P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
517/07/20201.0P20PT047P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE, PM และ FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEA (เลื่อนจากวันที่ 09/07/2020Postpone from 09/07/20202020年07月09日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
620/07/20202.00P20PT050P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
721/07/20202.00P20PT051P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
822/07/20201.0P20PT052P : 5ส กับการเพิ่มผลผลิตProductivity by 5SProductivity by 5S3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
922/07/20200.5P20LM010DT : ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น (Online)Basic Maintenance System (Online)Basic Maintenance System (Online)new1,500.001,800.00Online
1022/07/20201.00P20PT012P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือRCM : Reliability-Centred-MaintenanceRCM : Reliability-Centred-Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1122/07/20200.5P20PT009DT : ระบบบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์ (Online)AM:Autonomous Maintenance Zero Breakdown (Online)AM:Autonomous Maintenance Zero Breakdown (Online)1,500.001,800.00Online
1223/07/20202.00P20PT053P : การปรับสมดุล (Balancing) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน(เชิงปฏิบัติ)Balancing MachineBalancing Machine5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1324/07/20201.00P20PT054P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance : PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance : Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1429/07/20200.5P20PT008DT : การบำรุงรักษาตามแผน (Online)Planned Maintenance (Online)Planned Maintenance (Online)1,500.001,800.00Online
1530/07/20202.00P20PT003P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1630/07/20202.0P20MP002S : IATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.5Total productive Maintenance(TPM)for IATF 16949 : 2016Total productive Maintenance(TPM)for IATF 16949 : 2016 (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1703/08/20201.00P20PT056P : ยกระดับการปรับปรุงงาน(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)Progressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1803/08/20202.00P20PT009P : ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักร (Bolt and Nut) ระดับ 1Bolt - Nuts Maintenance Level 1Bolt - Nuts Maintenance Level 1new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1903/08/20202.0P20PT011P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and building : Maintenance and SafetyElectrical system test for plants and building : Maintenance and Safety (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2004/08/20201.00P20PT057P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2105/08/20201.00P20PT058P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2205/08/20203.00P20PT001P : ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าควบคุมและมอเตอร์ ระดับ 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 1new8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2306/08/20202.00P20MP001S : การจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น ภาคปฏิบัติTPM: Early Management:EM PracticalTPM: Early Management:EM Practical6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2410/08/20202.00P20PT026P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2510/08/20202.00P20PT025P : ระบบไฮดรอลิกขั้นสูงสำหรับช่างบำรุงรักษาAdvanced Hydraulic System & MaintenanceAdvanced Hydraulic System & Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2613/08/20202.00P20PT059P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติMaintenance by Vibration Analysis Level 2Maintenance by Vibration Analysis Level 25,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2717/08/20202.00P20PT014P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงาน (เชิงปฎิบัติ)Machine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2817/08/20201.00P20PT015P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานซ่อมและบำรุงรักษาMaintenance & Repair spare parts managementMaintenance & Repair spare parts management3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2919/08/20201.00P20PT060P : ผู้ปฏิบัติการด้านนิวแมติกExcellent Operator (Pneumatic)Excellent Operator (Pneumatic)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3019/08/20201.00P20MP010S : ระบบแก้ไข บำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาCorrective Maintenance : CMCorrective Maintenance : CM3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3120/08/20201.00P20PT022P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาWasted wear the leakage proactive machineWasted wear the leakage proactive machine3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3221/08/20201.00P20PT017P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าMotor MaintenanceMotor Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3321/08/20201.00P20PT008P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3424/08/20203.00P20PT061P : ช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 1new8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3526/08/20201.00P20PT016P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3627/08/20202.00P20PT062P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติSetting alignment between the center shaft by dial gaugesSetting alignment between the center shaft by dial gauges5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3727/08/20202.00P20PT020P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance Plan and Assessment : PracticeMaintenance Plan and Assessment : Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3828/08/20201.00P20PT028P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3901/09/20202.00P20MP005S : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4003/09/20202.00P20LM064P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าManagement Administration for Young ExecutiveManagement Administration for Young Executive5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4103/09/202014.0P20PJ001SC : TPM Instructor Certificate ProgramTPM Instructor Certificate ProgramTPM Instructor Certificate Program32,900.0034,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4209/09/20201.00P20PT037P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4310/09/20202.00P20PT044P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยSolar Electrical Power System Inspection for Maintenance & SafetySolar Electrical Power System Inspection for Maintenance & Safetynew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4411/09/20200.5P20PT005DT : การวางแผนบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่าย (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online) (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )1,200.001,500.00Online
4511/09/20201.00P20PT040P : เทคนิคการสร้างและบันทึกข้อมูลลง Check Sheet ผ่านสมาร์ทโฟนCheck sheet online by smart phone : WorkshopCheck sheet online by smart phone : Workshopnew3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4611/09/20200.5P20PT004DT : การบริหารระบบคลังอะไหล่ สำหรับงานงานบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management (Online)Spare Parts Maintenance Management (Online) (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )1,200.001,500.00Online
4711/09/20201.00P20PT024P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลInternational Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout TechniqueInternational Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout Technique3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4814/09/20201.00P20MP008S : จิตสำนึกด้าน 5ส5S consciousness5S consciousness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4915/09/20201.00P20LM065P : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิตMeasurement with OEE indicator for process improvementMeasurement with OEE indicator for process improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5018/09/20201.00P20PT031P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการมองเห็นVisual Control for MaintenanceVisual Control for Maintenancenew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5121/09/20201.00P20LM066P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน 5S Audit Techniques 5S Audit Techniques 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5221/09/20202.00P20PT019P : การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพMachine Maintenance by Vibration AnalysisMachine Maintenance by Vibration Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5323/09/20201.00P20PT021P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5424/09/20202.00P20LM067P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5501/10/20205.0P20VS002SC : Monodzukuri TestMonodzukuri TestMonodzukuri Test7,830.008,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5606/10/20202.0P20PT030P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5708/10/20204.0P20PT006DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Processional 5S Committee (Online)Processional 5S Committee (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )4,000.004,500.00Online
5808/10/20202.0P20PT013P : ระบบการควบคุมด้วยสายตาVisual Control SystemVisual Control System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5908/10/20202.0P20MP007S : การบำรุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ)TPM : Quality Maintenance : QM PracticalTPM : Quality Maintenance : QM Practical (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2020Postpone from 25/06/20202020年06月25日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6008/10/20202.0P20PT035P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Maintenance by Vibration AnalysisMaintenance by Vibration Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6119/10/20202.0P20PT036P : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษาFundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6222/10/20201.0P20PT032P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6322/10/20201.0P20PT018P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย TPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6427/10/20202.0P20MP006S : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 29/06/2020Postpone from 29/06/20202020年06月29日から延期した )7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6503/11/20202.0P20PT046P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPump Maintenance TechniquesPump Maintenance Techniques (เลื่อนจากวันที่ 07/07/2020Postpone from 07/07/20202020年07月07日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6609/11/20202.0P20PT055P : พนักงานบริการการบำรุงรักษาแบบมืออาชีพSmart Maintenance and Service OfficerSmart Maintenance and Service Officer (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6711/11/20201.0P20PT039P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice (เลื่อนจากวันที่ 16/06/2020Postpone from 16/06/20202020年06月16日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6812/11/20202.0P20PT023P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6920/11/20201.0P20PT034P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมและบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7008/12/20202.0P20PT048P : ช่างบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่น ระดับ 1Lubricant System Maintenance Level 1Lubricant System Maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7121/12/20202.0P20PT043P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2020Postpone from 24/06/20202020年06月24日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7228/01/20211.0P20PT041P : การเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานSelection and Modified of Machine ElementsSelection and Modified of Machine Elements (เลื่อนจากวันที่ 17/06/2020Postpone from 17/06/20202020年06月17日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7318/03/20212.0P20PT042P : ช่างบำรุงรักษาระบบนิวแมติก ระดับ 1Pneumatics maintenance Level 1Pneumatics maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2020Postpone from 18/06/20202020年06月18日から延期した )7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます