แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
123/01/20171.0Q16NB024D : พิชิตปัญหาด้วยกราฟProblem Solving with Graphical AnalysisProblem Solving with Graphical Analysisnew3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
225/01/20171.0Q16NB010S : 11 เคล็ด (ไม่) ลับ ทำ QCC ให้ได้ผล11 Key Success for QCC11 Key Success for QCCnew3,500.004,200.00ณ ห้องสัมมนา โรงแรมการ์เด้นท์ซีวิว ถนนพัทยา-นาเกลือ
326/01/20171.0Q16NB023D : TQM for ShopfloorTQM for ShopfloorTQM for Shopfloornew3,000.003,600.00โรงแรมการ์เด้นท์ซีวิวรีสอร์ท ถนนพัทยา-นาเกลือ
426/01/20172.0Q16NK025D : Statistics for Young EngineerStatistics for Yong EngineerStatistics for Yong Engineernew6,000.007,000.00โรงแรมการ์เด้นท์ซีวิว ถนนพัทยา-นาเกลือ
502/02/20172.0Q16SA077P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน AITF 16949 : 2016AITF 16949 : 2016 Internal Auditor TrainingAITF 16949 : 2016 Internal Auditor Training5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
607/02/20172.0Q16SA078P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ISO 9001: 2015 Documentation ISO 9001: 2015 Documentation5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
707/02/20171.0Q16NK027D : เทคนิคการเปลี่ยนแปลงระบบเอกสารคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015Technique for Improve the Document from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015Technique for Improve the Document from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
808/02/20172.0Q16NB012S : QCC StartupQCC StartupQCC Startupnew5,000.006,000.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา
908/02/20172.0Q16NB011S : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solvingnew6,000.007,000.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา
1009/02/20171.0Q16MP006S : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC(เลื่อนจากวันที่ 26/10/2016Postpone from 26/10/20162016年10月26日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1109/02/20172.0Q16SA079P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1209/02/20172.0Q16NB013S : เจาะลึกการจัดการความเสี่ยง และข้อกำหนดเพิ่มเติม ISO9001:2015In-dept Risk Management and ISO9001:2015 Additional RequirementIn-dept Risk Management and ISO9001:2015 Additional Requirementnew6,000.007,000.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา
1314/02/20171.0Q16SA080P : แนวปฏิบัติบริหารจัดระบบจิตสำนึกคุณภาพQuality AwarenessQuality Awareness2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1414/02/20172.0Q16NB016S : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story : สนุก สุข ด้วย QC StoryQC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style6,500.007,500.00 จ.นครราชสีมา
1515/02/20172.0Q16SA081P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1616/02/20171.0Q16NB022S : TQM for ShopfloorTQM for ShopfloorTQM for Shopfloor3,000.003,600.00จ.นครราชสีมา
1716/02/20173.0Q16MP024S : สถิติเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1817/02/20172.0Q16SA082P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1917/02/20171.0Q16SA083P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP(เลื่อนจากวันที่ 18/02/2017Postpone from 18/02/20172017年02月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2020/02/20173.0Q16SA084P : ข้อกำหนด AITF 16949 : 2016 มาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์AITF 16949 : 2016 Quality SystemAITF 16949 : 2016 Quality System7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2121/02/20172.0Q16SA085P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2223/02/20172.0Q16SA087P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2324/02/20171.0Q16SA088P : การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning : APQP)Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP(เลื่อนจากวันที่ 25/02/2017Postpone from 25/02/20172017年02月25日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2427/02/20172.0Q16SA086P : ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015ISO 9001: 2015 for MR/QMRISO 9001: 2015 for MR/QMR(เลื่อนจากวันที่ 21/02/2017Postpone from 21/02/20172017年02月21日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2528/02/20171.0Q16SA089P : ความเข้าใจและการประยกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9001:2015 Introduction and ImplementationISO9001:2015 Introduction and Implementation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2606/03/20173.0Q16SA090P : SPC Workshop for SupervisorSPC Workshop for SupervisorSPC Workshop for Supervisor7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2707/03/20172.0Q16SA091P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R17Problem Solving with Basic SPC by Minitab R17Problem Solving with Basic SPC by Minitab R175,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2807/03/20172.0Q16SA092P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 18001ISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data Control5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2908/03/20172.0Q16NB018S : เจาะลึกข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF16949:20106In-dept IATF16949:20106In-dept IATF16949:20106new6,000.007,000.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ.ชลบุรี
3009/03/20172.0Q16SA093P : Corrective Action/Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3110/03/20171.0Q16NB026S : การป้องกันปัญหาด้วยเทคนิค FMEAFMEAFMEAnew3,000.003,600.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา
3214/03/20172.0Q16SA094P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3314/03/20172.0Q16SA095P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (EXcel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3414/03/20172.0Q16MP014S : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCCสู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3515/03/20172.0Q16NB015S : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา6,000.007,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
3615/03/20171.0Q16NB019S : การปรับเปลี่ยนระบบ ISO/TS16949:2009 สู่ IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016new3,000.003,600.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
3716/03/20172.0Q16NB017S : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story : สนุก สุข ด้วย QC StoryQC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style6,500.007,500.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
3816/03/20171.0Q16NB023S : TQM for ShopfloorTQM for ShopfloorTQM for Shopfloor3,000.003,600.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
3916/03/20171.0Q16SA096P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4016/03/20172.0Q16SA097P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4121/03/20173.0Q16NB027S : สถิติสำหรับระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตStatistical Process Control (SPC) & Measurement System Analysis (MSA)Statistical Process Control (SPC) & Measurement System Analysis (MSA)new8,500.009,800.00โรงแรมใน จ. นครราชสีมา
4223/03/20171.0Q16NB021S : การปรับเปลี่ยนระบบ ISO 9001:2008 สู่ ISO 9001 : 2015Changing from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015Changing from ISO 9001:2008 to ISO 9001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4324/03/20171.0Q16NB020S : การปรับเปลี่ยนระบบ ISO/TS16949:2009 สู่ IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016new3,000.003,600.00นครราชสีมา
4428/03/20172.0Q16MP025S : แนวทางการจัดการและการวิเคราะห์ Work Overload Work Overload Work Overload5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4528/03/20172.0Q16SA098P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4628/03/20172.0Q16SA099P : การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます