แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
128/02/20171.0Q16SA089P : ความเข้าใจและการประยกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9001:2015 Introduction and ImplementationISO9001:2015 Introduction and Implementation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
206/03/20173.0Q16SA090P : SPC Workshop for SupervisorSPC Workshop for SupervisorSPC Workshop for Supervisor7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
307/03/20172.0Q16SA091P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R17Problem Solving with Basic SPC by Minitab R17Problem Solving with Basic SPC by Minitab R175,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
407/03/20172.0Q16SA092P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 18001ISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data Control5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
508/03/20172.0Q16NK025D : Statistics for Young EngineerStatistics for Yong EngineerStatistics for Yong Engineer(เลื่อนจากวันที่ 26/01/2017Postpone from 26/01/20172017年01月26日から延期した )new6,000.007,000.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา
608/03/20172.0Q16NB018S : เจาะลึกข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF16949:20106In-dept IATF16949:20106In-dept IATF16949:20106new6,000.007,000.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ.ชลบุรี
709/03/20172.0Q16SA093P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
810/03/20171.0Q16NB026S : การป้องกันปัญหาด้วยเทคนิค FMEAFMEAFMEAnew3,000.003,600.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา
914/03/20172.0Q16SA094P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1014/03/20172.0Q16SA095P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (EXcel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1114/03/20172.0Q16MP014S : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCCสู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1215/03/20172.0Q16NB015S : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา6,000.007,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
1315/03/20171.0Q16NB019S : การปรับเปลี่ยนระบบ ISO/TS16949:2009 สู่ IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016new3,000.003,600.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
1415/03/20171.0Q16NB023S : TQM for ShopfloorTQM for ShopfloorTQM for Shopfloor3,000.003,600.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
1516/03/20172.0Q16NB017S : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story : สนุก สุข ด้วย QC StoryQC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style6,500.007,500.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
1616/03/20171.0Q16SA096P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1716/03/20172.0Q16SA097P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1817/03/20171.0Q16NT030D : สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลBasic Statistic for Data AnalysisBasic Statistic for Data Analysisnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1917/03/20175.0Q16NT029D : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineernew15,000.0018,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2021/03/20173.0Q16NB027S : สถิติสำหรับระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตStatistical Process Control (SPC) & Measurement System Analysis (MSA)Statistical Process Control (SPC) & Measurement System Analysis (MSA)new8,500.009,800.00โรงแรมใน จ. นครราชสีมา
2121/03/20170.5Q16SA102P : Quality 4.0 Integrated Management SystemQuality 4.0 Integrated Management SystemExceutive Quality 4.0 Integrated Management System1,500.001,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2222/03/20171.0Q16NB022S : TQM for ShopfloorTQM for ShopfloorTQM for Shopfloor(เลื่อนจากวันที่ 16/02/2017Postpone from 16/02/20172017年02月16日から延期した )new3,000.003,600.00โรงแรม วี-วัน โคราช จ.นครราชสีมา
2323/03/20172.0Q16NB016S : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story : สนุก สุข ด้วย QC StoryQC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style(เลื่อนจากวันที่ 14/02/2017Postpone from 14/02/20172017年02月14日から延期した )new6,500.007,500.00 จ.นครราชสีมา
2423/03/20171.0Q16NB021S : การปรับเปลี่ยนระบบ ISO 9001:2008 สู่ ISO 9001 : 2015Changing from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015Changing from ISO 9001:2008 to ISO 9001:20153,000.003,600.00โรงแรมใน จ.นครราชสีมา
2524/03/20171.0Q16NB020S : การปรับเปลี่ยนระบบ ISO/TS16949:2009 สู่ IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016new3,000.003,600.00โรงแรมใน จ.นครราชสีมา
2625/03/20172.0Q16KB033D : การประกันคุณภาพงานเชื่อมด้วยการตรวจสอบด้วยสายตาWelding Quality Assurance by Visual InspectionWelding Quality Assurance by Visual Inspectionnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2728/03/20172.0Q16MP025S : แนวทางการจัดการและการวิเคราะห์ Work Overload Work Overload Work Overload5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2828/03/20172.0Q16SA098P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2930/03/20172.0Q16KB028D : การบริหารคุณภาพงานสำหรับอุตสาหกรรมยนต์ กับ การทำระบบ IATF16949: 2016 แบบบูรณาการIntegrating Daily Quality Management for Automotive and IATF16949: 2016 RequirementIntegrating Daily Quality Management for Automotive and IATF16949: 2016 Requirementnew6,000.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3030/03/20171.0Q16SA100P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL-STD-105EMIL -105E Inspection StandardMIL -105E Inspection Standard2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3130/03/20172.0Q16SA101P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3204/04/20171.0Q17KB003D : เคล็ดลับความสำเร็จ สู่ ผู้จัดการคุณภาพTechnique for Success to Quality ManagerTechnique for Success to Quality Managernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3321/04/20171.0Q17NK002D : IATF16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF16949:2016 for Management / MRIATF16949:2016 for Management / MRnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3421/04/20171.0Q17MP001V : ทัศนศึกษาดูงาน QCC ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)ทัศนศึกษาดูงาน QCC ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)ทัศนศึกษาดูงาน QCC ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)new2,500.003,000.00การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
3525/04/20171.0Q17SA001P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3625/04/20172.0Q17SA002P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3728/04/20172.0Q17SA003P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3802/05/20171.0Q17OM006D : พิชิตปัญหาด้วยกราฟ ด้วยโปรแกรม MinitabProblem Solving with Graphical Analysis by MinitabProblem Solving with Graphical Analysis by Minitabnew3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3902/05/20172.0Q17SA004P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4003/05/20172.0Q17NK004D : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solvingnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4103/05/20172.0Q17SA005P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4211/05/20171.0Q17SA006P : แนวปฏิบัติบริหารจัดระบบจิตสำนึกคุณภาพQuality AwarenessQuality Awareness2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4311/05/20172.0Q17SA008P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4411/05/20172.0Q17SA007P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4516/05/20172.0Q17SA009P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4616/05/20172.0Q17SA010P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4719/05/20171.0Q17SA011P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4822/05/20173.0Q17SA012P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016 และ ISO9001:2015 กับอุตสาหกรรมยานยนต์IATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive Industry7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4925/05/20171.0Q17NB005D : การอ่านและวิเคราะห์กราฟทางสถิติอย่างมืออาชีพในงานอุตสาหกรรม (ภาคปฏิบัติ)Reading and Analyzing Statistical Graph as Professional for IndustryReading and Analyzing Statistical Graph as Professional for Industrynew3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5029/05/20173.0Q17SA013P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます