แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 เดือน in เมษายน 2021April 2021 2021年4月 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
120/04/20211.00E21KB001DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Online)Self-Awareness for Sustainable Safety (Online)Self-Awareness for Sustainable Safety (Online)2,500.002,800.00Online
220/04/20212.0I21NO004DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
320/04/20212.00I21NO009P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
421/04/20211.00A21MP003S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
521/04/20218.0S21YW020S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Programnew22,000.0026,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
621/04/20211.00M21LM004P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
721/04/20211.0M21LM005DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why  (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why  (Workshop) (Online)new2,500.002,800.00Online
821/04/20211.00A21MP004S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
921/04/20211.0A21MP014DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential Leadership (Online)Influential Leadership (Online)new2,5002,800Online
1021/04/20211.0A21MP012DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Online)Supervisory Skill Development (Online)Supervisory Skill Development (Online)new2,500.002,800.00Online
1121/04/20211.00A21MP002S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1221/04/20211.0S21YW021S : Traffy Fondue แอปพลิเคชั่นแจ้งและจัดการสิ่งผิดปกติในโรงงานTraffy Fondue ApplicationTraffy Fondue Application (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2021Postpone from 19/01/20212021年01月19日から延期した )1,000.001,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1321/04/20212.00Q21LM003P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1421/04/20213.0E21PB005SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1521/04/20212.0E21SH003JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Managementnew9,000.0010,000.00Online
1622/04/20211.0M21LM001DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)new2,500.002,800.00Online
1722/04/20211.00M21LM003P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1822/04/20212.00U21PN002P : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นFoundation of Machine Vision for Automation ManufacturingFoundation of Machine Vision for Automation Manufacturing6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1922/04/20211.00C21YW006P : การสร้าง Robotic Process Automation (RPA) ลดต้นทุน ด้วย VBABuild Robotic Process Automation by VBABuild Robotic Process Automation by VBAnew3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2022/04/20212.00P21LM007P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2122/04/20212.0P21LM004DT : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance (Online)Preventive Maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
2222/04/20211.00A21MP010P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2323/04/20211.0A21MP006DT : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ( Online)Psychology of Managing Task & People (Online)Psychology of Managing Task & People (Online)new2,500.002,800.00Online
2423/04/20211.0E21KB001E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Manager2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2523/04/20211.0C21YW001DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016 (Online)Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )new2,500.002,800.00Online
2623/04/20211.0C21YW008P : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016 (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2723/04/20211.00P21LM008P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2823/04/20211.0P21LM005DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)new2,500.002,800.00Online
2924/04/20212.00I21NO011P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3024/04/20212.00I21NO012P : ISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 Requirement6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3126/04/20211.0A21MP005S : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติStrategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3226/04/20211.0A21MP015DT : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติ (Online)Strategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique (Online)2,500.002,800.00Online
3326/04/20213.00U21PN004P : Advance PLC : Mitsubishi FX5U กับงานควบคุมอัตโนมัติAdvance Programmable Logic ControllerAdvance Programmable Logic Controller9,000.009,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
3426/04/20211.0E21KB002P : การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมWater Water Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3526/04/20212.00C21YW005P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3626/04/20212.0C21YW002DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 26/04/2021Postpone from 26/04/20212021年04月26日から延期した )4,800.005,200.00Online
3726/04/20212.0C21YW018P : รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3826/04/20211.0D21LM001P : Grow Through Industry 4.0 - Connected IndustyGrow Through Industry 4.0 - Connected Industy Grow Through Industry 4.0 � Connected IndustryGrow Through Industry 4.0 - Connected IndustyGrow Through Industry 4.0 � Connected Industry1,500.001,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3926/04/20212.00M21LM002P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4026/04/20212.0Q21MP001S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC ToolsQuality Control CircleQuality Control Circle5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4127/04/20211.0A21MP008DT : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)new2,500.002,800.00Online
4227/04/20211.00A21MP015P : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4327/04/20212.00U21PN005P : การใช้งานอินเวอร์เตอร์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ เพื่อการลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพAdvanced Magnetics and Motor Drive Research Laboratory (AMDRL)Advanced Magnetics and Motor Drive Research Laboratory (AMDRL)new6,000.006,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
4427/04/20213.0E21KB006E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4527/04/20211.0M21LM015DT : กรณีศึกษา : การผลิตด้วยการใช้ระบบแบบลีน (Online)Manufacturing Case Study with lean System Implementation (Online)Manufacturing Case Study with lean System Implementation (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2021Postpone from 11/05/20212021年05月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
4627/04/20211.0M21LM033P : กรณีศึกษา : การผลิตด้วยการใช้ระบบแบบลีนManufacturing Case Study with lean System ImplementationManufacturing Case Study with lean System Implementation (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2021Postpone from 11/05/20212021年05月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4727/04/202114.0S21YW023S : Master Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean Officenew38,500.0044,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4827/04/20213.00Q21LM004P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4927/04/20211.00I21NO005DT : การยืนยันความใช้ได้ของวิธีวัดทางกายภาพ (ทดสอบ, สอบเทียบ) (Online)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration) (Online)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration) (Online)new2,500.002,800.00Online
5027/04/20211.00I21NO013P : การยืนยันความใช้ได้ของวิธีวัดทางกายภาพ (ทดสอบ, สอบเทียบ)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration)new3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5128/04/20211.00A21MP008S : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าEnglish for Service SectorEnglish for Service Sector3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5228/04/20211.0A21MP009DT : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving (Online)new2,500.002,800.00Online
5328/04/20211.00A21MP005P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5428/04/20211.0A21MP005DT : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ (Online)Service Excellence Strategy (Online)Service Excellence Strategy (Online)new2,500.002,800.00Online
5528/04/20211.00A21MP008P : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับService Excellence StrategyService Excellence Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5628/04/20211.00A21MP007S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5728/04/20211.0A21MP024S : Leader Talk และการบรรยาย หัวข้อ Smart-Monosukuri แนวทางพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0Smart-Monosukuri แนวทางพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0I- Monodzukuri �Ƿҧ�Ѳ������ص��ˡ��� 4.01,500.001,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5828/04/20213.00U21PN006P : ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรม8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5928/04/20212.00P21LM009P : งานบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักร (โบลท์และนัท )Bolt - Nuts MaintenanceBolt - Nuts Maintenance7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6028/04/20211.00A21MP006P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6128/04/20212.00Q21LM007P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 45001ISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data Control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6228/04/20211.00Q21LM003DT : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)2,500.002,800.00Online
6328/04/20211.00Q21LM008P : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/SupplierSolving and Preventing Problems Caused by Outsource/Supplier Solving and preventing problems caused by Outso Solving and preventing problems caused by Solving and preventing problems caused by Solving and preventing problems caused bySolving and Preventing Problems Caused by Outsource/Supplier Solving and preventing problems caused by Outso Solving and preventing problems caused by Solving and preventing problems caused by Solving and preventing problems caused by3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6428/04/20211.00Q21LM005P : ก้าวสู่มาตรฐานเครื่องมือแพทย์อย่างมั่นใจภายใต้ ISO 13485:2016Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management systemConfidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6528/04/20212.0E21SH001JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)new9,000.0010,000.00Online
6628/04/20211.0Q21LM006P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6728/04/20211.0Q21LM002DT : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)new2,500.002,800.00Online
6829/04/20211.0A21MP001DT : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่น (Online)Get Anyone to do Anything (Online)Get Anyone to do Anything (Online)new2,500.002,800.00Online
6929/04/20211.00A21MP007P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7029/04/20211.00A21MP003P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7129/04/20211.0A21MP018DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน (Online)Team Follow up and Positive Feedback (Online)Team Follow up and Positive Feedback (Online)new2,500.002,800.00Online
7229/04/20211.00A21MP009S : การติดตามผลและพัฒนาทีมงานTeam Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7329/04/20211.00A21MP001P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7429/04/20212.00C21YW004P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level 2Microsoft Excel 2016 Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7529/04/20212.0C21YW008DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Excel Level 2Excel Level 2new4,800.005,200.00Online
7629/04/20210.5A21MP020DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)Road to Purchasing & Supply Professional (Online)Road to Purchasing & Supply Professional (Online)new1,500.001,800.00Online
7729/04/20212.00M21LM014P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7829/04/20211.00P21LM010P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือRCM : Reliability-Centred-MaintenanceRCM : Reliability-Centred-Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7929/04/20211.0P21LM006DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)new2,500.002,800.00Online
8029/04/20211.00M21MP001S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8129/04/20211.0M21MP006DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for Supervisor (Online)Production Management for Supervisor (Online)new2,500.002,800.00Online
8229/04/20212.0Q21LM009P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8330/04/20211.0I21NO010P : การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดPrinciple of usage and maintenance of measuring toolsPrinciple of usage and maintenance of measuring tools (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2021Postpone from 23/04/20212021年04月23日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます