แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
127/05/20201.0E20KB008DT : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018new2,500.002,800.00Online
227/05/20200.5A20SH003JL : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบCross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)new2,000.002,300.00Online
329/05/20200.5S20YW003DT : 5ส รู้ให้ลึก เข้าใจให้จริง5ส รู้ให้ลึก เข้าใจให้จริง5ส รู้ให้ลึก เข้าใจให้จริงnew0.000.00Online
404/06/20201.0I20NO001DT : ภาพรวมการประเมิน Measurement Uncertainty สำหรับอุตสาหกรรมและ ห้องปฏิบัติการ (Online)Overview of measurement uncertainty for industry and laboratory (Online)Overview of measurement uncertainty for industry and laboratory (Online)new2,500.002,800.00Online
504/06/20200.5A20SH002JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part II : Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part II : Contract Doucumentnew3,700.004,100.00Online
605/06/20200.5P20PT007DT : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาSafety system maintenance Level 1Safety system maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2020Postpone from 08/06/20202020年06月08日から延期した )new0.000.00Online
705/06/20200.5E20SH001JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19new2,000.002,300.00Online
808/06/20202.0C20YW001DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016new4,800.005,200.00Online
909/06/20202.0P20PT001DT : การวางแผนจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานเชิงป้องกัน (Online)Preventive MaintenancePreventive Maintenance4,000.004,500.00Online
1009/06/20201.0Q20SH002JL : ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executivenew4,500.005,100.00Online
1109/06/20201.0E20KB001DT : การสร้างระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคลภายในสถานประกอบการPersonal Protective Equipment Management System : PPE ManagementPersonal Protective Equipment Management System : PPE Managementnew2,500.002,800.00Online
1210/06/20201.0C20YW002DT : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Tablenew2,500.002,800.00Online
1310/06/20201.0E20KB002DT : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenancenew2,500.002,800.00Online
1411/06/20202.0E20KB010DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Auditnew4,800.005,200.00Online
1511/06/20201.0C20YW003DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Daynew2,500.002,800.00Online
1611/06/20201.0Q20PT002DT : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)new2,000.002,500.00Online
1712/06/20200.5A20MP007DT : ไขปัญหาการบริหารคนแบบ How to Onlineไขปัญหาการบริหารคนแบบ How to Onlineไขปัญหาการบริหารคนแบบ How to Onlinenew1,200.001,500.00Online
1812/06/20200.5M20PT001DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)new1,200.001,500.00Online
1912/06/20201.0I20NO002DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)new2,500.002,800.00Online
2012/06/20200.5U20YW002DT : Digital Communication for Latest Automation IDigital Communication for Latest Automation IDigital Communication for Latest Automation Inew1,500.001,800.00Online
2115/06/20200.5M20MP005DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต ( Online )Supervisory Skill Development for Manufacturing Management ( Online )Supervisory Skill Development for Manufacturing Management ( Online )new1,200.001,500.00Online
2215/06/20201.0E20KB004DT : การจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้างช่วงSafety Management for Sub-ContractorSafety Management for Sub-Contractornew2,500.002,800.00Online
2315/06/20202.0C20YW004DT : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปัง และสุดเวิร์คด้วย Excel 2016Advanced Create and Design Graphic in Excel 2016Advanced Create and Design Graphic in Excel 2016 (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2020Postpone from 27/01/20202020年01月27日から延期した )new4,800.005,200.00Online
2415/06/20201.0E20KB003DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Usingnew2,500.002,800.00Online
2515/06/20201.0I20NO003DT : การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด ในการสอบเทียบ และการวัดที่สำคัญ (Online)Uncertainty of measurement for calibration and the importance measurement (Online)Uncertainty of measurement for calibration and the importance measurement (Online)new2,500.002,800.00Online
2616/06/20202.0A20MP006DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labour Law & RegulationLabour Law & Regulationnew2,200.002,700.00Online
2716/06/20200.5P20PT005DT : การวางแผนบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่าย (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)new1,200.001,500.00Online
2816/06/20200.5P20PT004DT : การบริหารระบบคลังอะไหล่ สำหรับงานงานบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management (Online)Spare Parts Maintenance Management (Online)new1,200.001,500.00Online
2916/06/20201.0Q20SH001JL : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management (เลื่อนจากวันที่ 07/05/2020Postpone from 07/05/20202020年05月07日から延期した )new4,500.005,100.00Online
3016/06/20201.0I20NO004DT : การควมคุมเครื่องมือวัด ตามข้อกำหนด 7.1.5 ตามระบบ ISO9001:2015 (Online)Control of measurement equipment according to requirement 7.1.5 of ISO9001:2015 (Online)Control of measurement equipment according to requirement 7.1.5 of ISO9001:2015 (Online)new2,500.002,800.00Online
3116/06/20202.0E20KB011DT : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19Safety Management for Safety Sustainability in Supervisor LevelSafety Management for Safety Sustainability in Supervisor Levelnew2,500.002,800.00Online
3216/06/20200.5C20NO010DT : เรียนรู้การฝึกอบรมแบบ Virtual Classroom ผ่านโปรแกรม ZOOMVirtual Classroom Training whit program ZOOMVirtual Classroom Training whit program ZOOMnew0.000.00Online
3317/06/20200.5A20MP028DT : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงาน (Online)Kaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)new1,200.001,700.00Online
3417/06/20200.5A20SH005DT : HoRenSo-WFH ทักษะการทำงานรูปแบบออนไลน์ในยุคใหม่HoRenSo-WFHHoRenSo-WFHnew2,000.002,300.00Online
3517/06/20201.0E20KB012DT : การปรับเปลี่ยน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 : 2018OHSAS18001:2007 to ISO45001:2018 TransitionOHSAS18001:2007 to ISO45001:2018 Transitionnew2,500.002,800.00Online
3618/06/20201.0E20KB013DT : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatmentnew2,500.002,800.00Online
3718/06/20201.0Q20PT004DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)new2,000.002,500.00Online
3818/06/20201.0I20NO005DT : การใช้ประโยชน์ผลสอบเทียบ ทวนสอบเครื่องวัดสำหรับ ISO 9001 (Online)Benefit from equipment calibration and verification for ISO 9001 (Online)Benefit from equipment calibration and verification for ISO 9001 (Online)new2,500.002,800.00Online
3919/06/20200.5M20PT003DT : Problem Solving (Online)Problem Solving (Online)Problem Solving (Online)new500.00500.00Online
4019/06/20200.5M20PT002DT : ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (Online)7 Waste (Online )7 Waste (Online )new500.00500.00Online
4119/06/20201.0A20MP008DT : การพัฒนาภาวะผู้นำ (Online)LeadershipLeadershipnew2,000.002,500.00Online
4219/06/20202.0E20KB014DT : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้าPower Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysisnew4,800.005,200.00Online
4319/06/20201.0E20KB005DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001:2018new2,500.002,800.00Online
4419/06/20200.5U20YW003DT : Digital Communication for Latest Automation IIDigital Communication for Latest Automation IIDigital Communication for Latest Automation IInew1,500.001,800.00Online
4522/06/20200.5M20PT004DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)new1,200.001,500.00Online
4622/06/20204.0C20YW009DT : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016new4,800.005,200.00Online
4722/06/20204.0C20YW008DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Usersnew4,800.005,200.00Online
4822/06/20201.0I20NO006DT : การจัดการระบบวัดตาม ISO 9001 เพื่อคุณภาพ และการรับรอง (Online)Calibration for ISO 9001 (Online)Calibration for ISO 9001 (Online)new2,500.002,800.00Online
4923/06/20200.5A20SH004DT : เทคนิกการเป็นล่ามผ่านระบบออนไลน์Interpreter Technique necessary for a remort meetingInterpreter Technique necessary for a remort meetingnew2,000.002,300.00Online
5023/06/20201.0E20KB015DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsnew2,500.002,800.00Online
5123/06/20201.0E20KB016DT : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatmentnew2,500.002,800.00Online
5223/06/20200.5Q20PT003DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)new1,200.001,500.00Online
5324/06/20200.5A20LM012DT : การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Meeting TechniqueEffective Meeting Techniquenew1,200.001,500.00Online
5424/06/20202.0C20YW005DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level IIMicrosoft Excel 2016 Level IInew4,800.005,200.00Online
5524/06/20200.5A20SH004JL : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบCross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)new2,000.002,300.00Online
5624/06/20200.5A20SH001DT : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part ICross Culture Part I : Cross Cultural for Thai working with Japanese)Cross Culture Part I : Cross Cultural for Thai working with Japanese)new1,500.001,800.00Online
5725/06/20201.0E20KB017DT : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safetynew2,500.002,800.00Online
5826/06/20200.5A20MP024DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก (Online)สุดยอดนักขายเชิงรุก (Online)สุดยอดนักขายเชิงรุก (Online)new1,200.001,700.00Online
5926/06/20201.0E20KB019DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety (เลื่อนจากวันที่ 28/05/2020Postpone from 28/05/20202020年05月28日から延期した )new2,500.002,800.00Online
6029/06/20200.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniquesnew1,200.001,500.00Online
6129/06/20201.0E20KB006DT : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001:2015Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001:2015new2,500.002,800.00Online
6230/06/20201.0Q20PT005DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)new2,000.002,500.00Online
6330/06/20201.0E20KB018DT : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-ifAssessing risks with What-ifAssessing risks with What-ifnew2,500.002,800.00Online
6402/07/20201.0P20PT002DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online) 5S Audit Techniques 5S Audit Techniques (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2020Postpone from 24/04/20202020年04月24日から延期した )2,000.002,500.00Online
6502/07/20200.5A20LM009DT : กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน (Online)กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน (Online)กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน (Online)new1,200.001,500.00Online
6607/07/20200.5A20LM015DT : การคิดเชิงออกแบบDesign ThinkingDesign Thinkingnew1,200.001,500.00Online
6707/07/20200.5M20PT007DT : Zero Defect (Online)Zero DefectZero Defectnew1,200.001,500.00Online
6808/07/20204.0P20PT006DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Processional 5S Committee (Online)Processional 5S Committee (Online)new4,000.004,500.00Online
6908/07/20200.5A20LM023DT : การทำงานเชิงรุกProactive @WorkProactive @Worknew1,200.001,500.00Online
7008/07/20201.0E20KB009DT : หยุด ! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBSStop ! (Behavior base Safety) & Observation TechniqueStop ! (Behavior base Safety) & Observation Technique (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )new2,500.002,800.00Online
7109/07/20200.5A20LM016DT : การบริหารความเสี่ยงRisk ManagementRisk Managementnew1,200.001,500.00Online
7209/07/20200.5A20LM019DT : บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการPurchasing Role in Corporate/Company Cost SavingsPurchasing Role in Corporate/Company Cost Savingsnew1,200.001,500.00Online
7314/07/20200.5A20LM017DT : การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานเชิงรุก สู่ความสำเร็จProactive Working to SuccessProactive Working to Successnew1,200.001,500.00Online
7414/07/20200.5A20LM022DT : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรองCritical Principles in Negotiation ProcessCritical Principles in Negotiation Processnew1,200.001,500.00Online
7514/07/20200.5M20PT009DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)new1,200.001,500.00Online
7616/07/20200.5A20LM021DT : การบริหาร การเปลี่ยนแปลงChange ManagementChange Managementnew1,200.001,500.00Online
7716/07/20200.5A20MP026DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Workingnew1,200.001,700.00Online
7817/07/20200.5M20PT008DT : การกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Murinew1,200.001,500.00Online
7921/07/20201.0E20KB007DT : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Environmental Management SystemISO 14001 : 2015 Environmental Management System (เลื่อนจากวันที่ 26/05/2020Postpone from 26/05/20202020年05月26日から延期した )new2,500.002,800.00Online
8023/07/20200.5M20PT010DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke (Online)new1,200.001,500.00Online
8123/07/20200.5A20MP025DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Online)Communication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Worknew1,200.001,700.00Online
8227/07/20200.5A20LM018DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปรRoad to Purchasing & Supply ProfessionalRoad to Purchasing & Supply Professionalnew1,200.001,500.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます