แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
107/05/20202.00Q20PT009P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
207/05/20202.00P20PT013P : ระบบการควบคุมด้วยสายตาVisual Control SystemVisual Control System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
307/05/20202.00P20PT014P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงานMachine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
407/05/20201.00P20PT015P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานซ่อมและบำรุงรักษาMaintenance & Repair spare parts managementMaintenance & Repair spare parts management3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
507/05/20202.00M20PT012P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า Effective Inventory ManagementEffective Inventory Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
607/05/20201.00A20MP023S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
707/05/20202.00P20MP004S : การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา (ภาคปฏิบัติ)การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา (ภาคปฏิบัติ)การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา (ภาคปฏิบัติ)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
807/05/20202.00Q20MP002S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC ToolsQuality Control CircleQuality Control Circle5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
907/05/20202.00C20YW011P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 16,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1007/05/20202.00I20NO014P : การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิและอ่างควบคุมอุณหภูมิTemperature Controled Chamber & Water Bath CalibrationTemperature Controled Chamber & Water Bath Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1107/05/20202.00I20NO015P : ISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 Documentation6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1207/05/20201.00A20LM021P : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้าAfter Sales & CEMAfter Sales & CEM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1307/05/20201.00A20LM022P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015 ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1407/05/20201.0Q20SH001J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Managementnew5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1508/05/20201.0Q20PT020P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1608/05/20201.00P20PT016P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1708/05/20201.00A20LM023P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1808/05/20201.00A20LM024P : เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จSelf-ImprovementSelf-Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1908/05/20201.00A20LM026P : การเป็นพิธีกรและผู้นำเกมและกิจกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer As A MC, Game & Activity LeaderTraining Officer As A MC, Game & Activity Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2009/05/20202.00S20YW010S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2109/05/20202.00I20NO016P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2209/05/20202.00I20NO017P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of Measurement for Calibration LaboratoryUncertainty of Measurement for Calibration Laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2311/05/20201.0M20MP006S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2411/05/20201.00Q20PT010P : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016IATF16949 : 2016 Certification preparednessIATF16949 : 2016 Certification preparedness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2511/05/20202.00Q20PT011P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2611/05/20201.00P20PT017P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าMotor MaintenanceMotor Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2711/05/20202.00E20NB007P : การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์Eogonomics Risk AssessmentEogonomics Risk Assessment5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2811/05/20202.00I20NO018P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด และทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ) Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2911/05/20201.00I20NO019P : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility(GRR)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRREvaluation on Capability of Measurement Process using GRR3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3011/05/20201.00A20LM025P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparation of Junior SupervisorPreparation of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3111/05/20201.00A20LM027P : ภาวะผู้ตามทักษะของลูกน้องที่เกื้อหนุนนายFollowship ; The Skill of Best Supporting Your Boss Followship ; The Skill of Best Supporting Your Boss 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3212/05/20201.00Q20PT012P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3312/05/20201.00P20PT018P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย TPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3412/05/20201.00M20PT013P : การบริหารความต้องการและการจัดการสินค้าคงคลังdemand and supply managementdemand and supply management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3512/05/20201.00A20MP024S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3612/05/20201.00E20KB008P : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-ifAssessing risks with What-ifAssessing risks with What-if3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3712/05/20202.00C20YW012P : สร้างสรรค์ Presentation สไตล์ Infographic & Interactive ด้วย PowerPoint 2016Infographic & Interactive Presentation by PowerPoint 2016Infographic & Interactive Presentation by PowerPoint 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3812/05/20201.00A20LM028P : เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม Competency Competency Base Interview-CBICompetency Base Interview-CBI3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3912/05/20201.00A20LM029P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up Techniques Job Assignment and Follow up Techniques 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4012/05/20201.00A20LM030P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in Sales Professional Negotiation in Sales 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4113/05/20203.0Q20PT002P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2020Postpone from 01/04/20202020年04月01日から延期した )7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4213/05/20202.0A20LM017P : การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance for Non-Financial ManagerFinance for Non-Financial Manager (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4313/05/20201.00Q20PT013P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4413/05/20202.0E20SH003J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese Executive???????????????new9,000.0010,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
4513/05/20202.00P20PT019P : การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพMachine Maintenance by Vibration AnalysisMachine Maintenance by Vibration Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4613/05/20201.00M20PT014P : การค้นหาและการจัดการความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Wastes)Elimination motion waste "The 6th waste"Elimination motion waste "The 6th waste"3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4713/05/20201.00A20MP016S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4813/05/20201.00A20MP022S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4913/05/20201.00A20LM031P : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5013/05/20201.00A20LM032P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5113/05/20201.00A20LM033P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5214/05/20202.00P20PT020P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance Plan and Assessment : PracticeMaintenance Plan and Assessment : Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5314/05/20202.00M20PT015P : การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ Inventory Management EfficiencyInventory Management Efficiency5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5414/05/20201.00A20MP028S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5514/05/20201.00E20KB009P : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5614/05/20202.00U20PN005P : Advance PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller6,500.007,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
5714/05/20202.00I20NO020P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตาม ISO 9001Instrument Control System for ISO 9001Instrument Control System for ISO 90016,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5814/05/20206.00I20NO021P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration Part IInstrument Calibration Part I16,000.0018,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5914/05/20201.00A20LM034P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6015/05/20201.00A20MP015S : ยกระดับศักยภาพลูกน้องด้วยการสอนงานแบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)Enhancing Subordinate's Capability with Professional CoachingEnhancing Subordinate's Capability with Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6115/05/20201.00A20LM035P : เทคนิคลดการลาออกของพนักงานสำหรับหัวหน้างานDecreasing Turn Over of New Employee Technique as LeaderDecreasing Turn Over of New Employee Technique as Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6215/05/20201.00A20LM036P : การบริหารงานเอกสาร Filing ManagementFiling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6315/05/20201.00A20LM037P : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างานPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor Power of Gemba for Entrepreneural Supervisor 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6416/05/20202.00I20NO022P : การสอบเทียบ Piston PipetteCalibration of Piston PipetteCalibration of Piston Pipette6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6518/05/20201.0Q20PT039P : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6618/05/20201.00P20PT021P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6718/05/20202.00M20PT016P : การวางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิต Material Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP)Material Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6818/05/20201.00M20MP002S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6918/05/20205.00E20KB003E : ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for SupervisorIndustrial Waste Management for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7018/05/20201.00I20NO023P : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratoryAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7118/05/20201.00I20NO024P : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7218/05/20201.00A20LM038P : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพCooperative Work with BossCooperative Work with Boss3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7318/05/20202.00A20LM039P : เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กร Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement 6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7418/05/20202.0M20PT024P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM Techniques.Cost Reduction thru VSM Techniques.5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7519/05/20202.00Q20PT014P : การออกแบบการทดลอง DOEDesign of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7619/05/20201.00P20PT022P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาWasted wear the leakage proactive machineWasted wear the leakage proactive machine3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7719/05/20201.00M20PT017P : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการLean for OperatorLean for Operator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7819/05/20201.00A20MP021S : การมอบหมายงานและติดตามงานสุดง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว (ภาคปฏิบัติ)Easy Delegation and Follow up with One SheetEasy Delegation and Follow up with One Sheet3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7919/05/20200.5A20SH001J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labor RequlationThai Labor Law for Japanese Executive by Case Study Part I : Lets review Labour Requlation?????????????????? ??????????? (เลื่อนจากวันที่ 07/05/2020Postpone from 07/05/20202020年05月07日から延期した )new3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8019/05/20203.0E20KB004E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00-
8119/05/20202.00S20YW009S : Kaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshop6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8219/05/20202.00I20NO025P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of the indutrial instrumentCalibration of the indutrial instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8319/05/20201.00A20LM040P : ผู้บริหารต้นแบบLeader Role Model Leader Role Model 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8419/05/20201.00A20LM041P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8520/05/20201.00Q20PT015P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8620/05/20202.00E20SH004J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
8720/05/20202.00P20PT023P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8820/05/20201.00M20PT018P : ประยุกต์ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฎิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8920/05/20202.00M20PT019P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM & POKA YOKEHuman Error Prevention by VM & POKA YOKE5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9020/05/20202.00C20YW008P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9120/05/20201.00A20LM042P : เสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับหัวหน้างานAnalytical & Systematic Thinking for SupervisorsAnalytical & Systematic Thinking for Supervisors3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9220/05/20201.00A20LM043P : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9320/05/20201.00A20LM044P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9420/05/20201.00A20LM045P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9521/05/20202.00Q20PT016P : ผู้จัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:20155,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9621/05/20201.00A20SH020P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part III : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นCross Culture Part III : Japanese Business E-mail WritingCross Culture Part III : Japanese Business E-mail Writing3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9721/05/20202.00A20MP013S : การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9821/05/20201.00A20MP026S : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9921/05/20202.00P20MP003S : การอบรมพัฒนาทักษะ ทางเทคนิค ภาคปฏิบัติTPM : ET :Education and TrainingTPM : ET :Education and Training6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10021/05/20202.00A20LM046P : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ​Formulating Marketing StrategiesFormulating Marketing Strategies6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10121/05/20201.00A20LM048P : เทคนิคการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจHeartful Service by TelephoneHeartful Service by Telephone3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10221/05/20202.00A20LM049P : จิตวิทยาบริหารManagement PsychologyManagement Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10321/05/20201.00A20LM050P : การนำทีมงานสู่ความสำเร็จด้วย OKR สำหรับหัวหน้างาน OKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10422/05/20201.00P20PT024P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลInternational Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout TechniqueInternational Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout Technique3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10522/05/20201.00A20MP020S : การฟังเชิงรุกเพื่อสื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10622/05/20202.00E20KB010P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO 45001 : Internal Audit ISO 45001 : Internal Audit 5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10722/05/20201.00A20MP029S : การสร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างานLeadership MindsetLeadership Mindset3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10822/05/20201.00A20LM051P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniqueSupervisor Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10922/05/20201.00A20LM052P : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ Service Excellence StrategyService Excellence Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11023/05/20202.00M20MP004S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11123/05/20202.00I20NO026P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ และดิจิตอลคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อกMicrometer and Digital Caliper CalibrationMicrometer and Digital Caliper Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11225/05/20208.0S20YW023S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Program22,000.0026,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11325/05/20202.0Q20PT005P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2020Postpone from 28/04/20202020年04月28日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11425/05/20206.00M20MP003S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11525/05/20202.00C20YW007P : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Users6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11625/05/20201.00I20NO027P : การใช้ประโยชน์ทางเทคนิคจากดัชนีความสามารถการวัด (Cm) ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 98-4Technical benefit from measurement capability index (Cm) on ISO requirementTechnical benefit from measurement capability index (Cm) on ISO requirement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11725/05/20201.00A20LM053P : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5Q (IQ EQ AQ OQ SQ) Working Efficiency with 5 Q Working Efficiency with 5 Q 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11825/05/20201.00A20LM054P : KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงานKaizen:Development of Ideals, Self, People and WorkKaizen:Development of Ideals, Self, People and Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11925/05/20203.0A20KB063P : Project Management Professional TrainingProject Management Professional TrainingProject Management Professional Training14,000.0016,000.00 โรงแรมโฟร์วิงส์
12026/05/20201.00A20MP014S : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12126/05/20201.00A20MP018S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12226/05/20202.00M20PT020P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IIMTM-2 Techniques Part IIMTM-2 Techniques Part II5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12326/05/20202.00E20KB011P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12426/05/20202.00A20LM055P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12527/05/20201.00Q20PT017P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVoice of Customer for QualityVoice of Customer for Quality3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12627/05/20201.00M20PT021P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12727/05/20201.00M20PT022P : การจัดการการจัดส่งสินค้าDistribution ManagementDistribution Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12827/05/20201.00A20MP025S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12927/05/20203.00E20KB005E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution for OperatorWater Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13027/05/20203.00U20PN004P : Automation for Smart Factory Part IAutomation for Smart Factory Part IAutomation for Smart Factory Part I8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13127/05/20201.00A20LM056P : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานValue of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13227/05/20201.00A20LM057P : 15 นาที ของการประชุมที่ทรงประสิทธิภาพDaily Huddle Meeting Daily Huddle Meeting 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13328/05/20201.00Q20PT018P : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFDQuality Function DeploymentQuality Function Deployment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13428/05/20202.00P20PT025P : ระบบไฮดรอลิกขั้นสูงสำหรับช่างบำรุงรักษาAdvanced Hydraulic System & MaintenanceAdvanced Hydraulic System & Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13528/05/20202.00P20PT026P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13628/05/20201.00M20PT023P : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13728/05/20201.00A20MP017S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13828/05/20201.00A20MP027S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13928/05/20202.00C20YW013P : รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพMost Hits Formula & Functions for Professional Excel UserMost Hits Formula & Functions for Professional Excel User6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14028/05/20201.00A20LM047P : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้Be Pro LeaderBe Pro Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14128/05/20201.00A20LM058P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern Supervisory Leadership for Modern Supervisory 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14228/05/20201.00A20LM059P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจแก้ปัญหาCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making Creative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14328/05/20201.00A20LM060P : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานImage for High ImpactImage for High Impact3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14429/05/20202.0Q20MP001S : สถิติเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14529/05/20201.00P20PT027P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE, PM และ FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14629/05/20201.00P20PT028P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14729/05/20201.00A20MP019S : กลยุทธ์การพัฒนาลูกน้องให้เติบโตด้วยทักษะการโค้ช (ภาคปฏิบัติ)Coaching Skill Strategy for Developing SubordinateCoaching Skill Strategy for Developing Subordinate3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14829/05/20201.00A20LM061P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do Anything Get Anyone to do Anything 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14930/05/20202.00I20NO028P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลอินดิเคเตอร์Dial Gauge, Dial Indicator CalibrationDial Gauge, Dial Indicator Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15030/05/20202.00I20NO029P : การทดสอบเครื่องชั่งและสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance and Mass Calibration and EvaluationBalance and Mass Calibration and Evaluation6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15101/06/20202.00A20LM064P : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach6,200.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15201/06/20201.00A20LM065P : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15301/06/20201.00M20PT026P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15401/06/20202.00M20PT025P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15501/06/20202.00P20PT029P : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5สProfessional 5S CommitteeProfessional 5S Committee5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15601/06/20202.00P20PT030P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15701/06/20202.00I20NO030P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15801/06/20202.00C20YW014P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in ExcelMacro and VBA in Excel6,200.006,700.00-
15901/06/20202.00E20KB013P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer in Supervising LevelSafety Officer in Supervising Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16002/06/20201.00M20PT027P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16104/06/20202.00P20PT044P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยSolar Electrical Power System Inspection for Maintenance & SafetySolar Electrical Power System Inspection for Maintenance & Safety6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16204/06/20201.00M20PT029P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16304/06/20201.00M20PT028P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16404/06/20201.00P20PT031P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการมองเห็นVisual Control for MaintenanceVisual Control for Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16504/06/20201.00I20NO031P : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16604/06/20202.00Q20PT024P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16704/06/20202.00Q20PT023P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16804/06/20200.50A20SH002J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study Part II : Contract Doucument事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16904/06/20208.00K20KB001S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)24,000.0028,000.00ห้อง D302 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
17005/06/20201.00A20MP033S : สุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17105/06/20201.00A20LM067P : การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด​Customer Insight Creating Marketing Strategy Customer Insight Creating Marketing Strategy 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17205/06/20201.00A20LM068P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17305/06/20201.00P20PT032P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17405/06/20201.00A20LM066P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17505/06/20202.00I20NO032P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Part IIElectrical Instrument Calibration Part IIElectrical Instrument Calibration Part II6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17606/06/20202.00I20NO035P : ISO / IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO / IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO / IEC 17025 : 2017 Internal Audit6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17706/06/20202.00I20NO034P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware CalibrationGlassware Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17806/06/20202.00I20NO033P : การสอบเทียบไม้บรรทัด, สายวัด และตลับเมตร ตามมาตรฐานญี่ปุ่นSteel Ruler, Measuring Tape and Steel Tape CalibrationSteel Ruler, Measuring Tape and Steel Tape Calibration6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17908/06/20203.0E19TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessor (เลื่อนจากวันที่ 12/03/2020Postpone from 12/03/20202020年03月12日から延期した )new8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18008/06/20201.00Q20MP003S : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18108/06/20201.00A20LM071P : การพัฒนาพนักงานขายSales DevelopmentSales Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18208/06/20201.00A20LM070P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18308/06/20202.00A20LM069P : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18408/06/20201.00P20PT033P : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษา ระดับ 1Safety system maintenance Level 1Safety system maintenance Level 13,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18508/06/20201.00M20PT030P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time Study Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18608/06/20205.00I20NO036P : Process Instrumentation Part I Measurement Process Instrumentation Part I Measurement Process Instrumentation Part I Measurement 15,000.0017,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18708/06/20202.00Q20PT025P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18808/06/20202.00C20YW015P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18909/06/20202.0P20PT045P : การวางแผนจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance6,000.006,500.00SIMTEC
19009/06/20201.0M20PT003P : Introduction to Six Sigma สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานIntroduction to Six Sigma for SupervisorIntroduction to Six Sigma for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19109/06/20201.00A20MP047S : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19209/06/20201.00A20LM074P : การตลาดที่พนักงานขายต้องรู้Marketing Concept For Sales Marketing Concept For Sales 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19309/06/20202.00A20LM073P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19409/06/20201.00A20LM072P : พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงานPower of speech Power of speech 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19509/06/20202.00P20PT035P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Maintenance by Vibration AnalysisMaintenance by Vibration Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19609/06/20201.00P20PT034P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมและบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19709/06/20201.00M20PT031P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19809/06/20202.00I20NO037P : การตีความ และวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบCertificate ReadingCertificate Reading6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19909/06/20201.00E20KB014P : การสร้างระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคลภายในสถานประกอบการPersonal Protective Equipment Management System : PPE ManagementPersonal Protective Equipment Management System : PPE Management3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20009/06/20201.00Q20SH002J : ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive5,400.006,000.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล อมตะซิตี้ ระยอง
20110/06/20201.00A20MP049S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20210/06/20202.00A20LM076P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20310/06/20201.00A20LM075P : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานCreativity for WorkCreativity for Work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20410/06/20202.00M20PT032P : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม สำหรับการผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก Production Schedulling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Schedulling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20510/06/20201.00A20MP043S : พัฒนาทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพPresentation SkillPresentation Skill3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20610/06/20202.00Q20PT026P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R196,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20710/06/20201.00C20YW016P : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20810/06/20201.00E20KB015P : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20911/06/20201.0M20PT007P : เทคนิคการค้นหา ลด และกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3MUMuda Control : Muda Mura Muri Muda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21011/06/20201.00A20MP050S : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21111/06/20201.00A20LM079P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21211/06/20201.00A20LM077P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21311/06/20201.00P20PT037P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA3,500.004,000.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
21411/06/20201.00A20LM078P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21511/06/20202.00P20MP005S : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica)6,500.007,000.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
21611/06/20202.00P20PT036P : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษาFundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21711/06/20202.00I20NO038P : การจัดการความเสี่ยง ตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:20156,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21811/06/20202.00E20SH005J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จัด จ.ชลบุรี)Safety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習9,500.0010,500.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
21911/06/20201.00A20MP040S : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพActivities for Enhance your Sales (Service) TeamActivities for Enhance your Sales (Service) Team3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22011/06/20201.00C20YW017P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22112/06/20201.00A20LM082P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล Effective CommunicationEffective Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22212/06/20201.00A20LM081P : คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพThe Professional by ‘Think-Do-Show’ TechniquesThe Professional by ‘Think-Do-Show’ Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22312/06/20201.00A20LM080P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparation of Junior SupervisorPreparation of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22412/06/20201.00M20PT033P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work3,500.004,000.00โรงแรมเคปราชา ศรีชา
22512/06/20201.00Q20PT027P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22612/06/20202.00I20NO043P : เทคนิคการบริหาร สำหรับผู้จัดการห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบCalibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)Calibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22713/06/20202.00I20NO039P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance and Mass Calibration and EvaluationBalance and Mass Calibration and Evaluation6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22815/06/20201.00A20LM084P : จิตวิทยาการทำงานบนความต่างระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องPsychology of Working Together in Difference Styles Psychology of Working Together in Difference Styles 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22915/06/20201.00A20LM083P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiation Business Negotiation 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23015/06/20201.00M20MP005S : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23115/06/20201.00P20PT038P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23215/06/20202.00I20NO040P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of Measurement for Calibration LaboratoryUncertainty of Measurement for Calibration Laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23315/06/20202.00A20SH111P : Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติImport-Export in Thailand : Basic Khowledge of Import-Export in Thailand by PracticeImport-Export in Thailand : Basic Khowledge of Import-Export in Thailand by Practice6,000.006,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23415/06/20202.00C20YW009P : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปัง และสุดเวิร์คด้วย Excel 2016Advanced Create and Design Graphic in Excel 2016Advanced Create and Design Graphic in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23515/06/20201.00E20KB017P : การจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้างช่วงSafety Management for Sub-ContractorSafety Management for Sub-Contractor3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23615/06/20201.00E20KB016P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Using3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23716/06/20201.0M20PT011P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต (ภาคปฏิบัติ)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23816/06/20201.0P20MP001V : ทัศนศึกษา 5S Best Practice บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปิ่นทอง)ทัศนศึกษา 5S Best Practice บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปิ่นทอง)ทัศนศึกษา 5S Best Practice บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปิ่นทอง)new3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23916/06/20201.00P20PT039P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24016/06/20201.00A20MP032S : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00
24116/06/20202.00I20NO041P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of the indutrial instrumentCalibration of the indutrial instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24216/06/20201.00A20LM085P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24316/06/20202.00Q20PT029P : Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)4,500.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24416/06/20202.00Q20PT028P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24517/06/20203.0M20PT005P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory) (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24617/06/20201.0A20MP031S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2020Postpone from 28/04/20202020年04月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24717/06/20201.00A20MP036S : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24817/06/20201.00A20MP034S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00
24917/06/20201.00P20PT041P : การเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานSelection and Modified of Machine ElementsSelection and Modified of Machine Elements3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25017/06/20201.00P20PT040P : เทคนิคการสร้างและบันทึกข้อมูลลง Check Sheet ผ่านสมาร์ทโฟนCheck sheet online by smart phone : WorkshopCheck sheet online by smart phone : Workshop3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25117/06/20201.00A20MP035S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25217/06/20201.00A20LM087P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25317/06/20202.00Q20PT030P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25417/06/20202.00E20SH006J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
25517/06/20203.00E20KB006E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for OperatorAir Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25617/06/20202.00A20LM086P : เทคนิคในการควบคุมงาน 'ลูกน้อง' สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25718/06/20202.0M20PT002P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม Production Control : Production Scheduling and ControlProduction Control : Production Scheduling and Control (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25818/06/20202.00P20PT042P : ช่างบำรุงรักษาระบบนิวแมติก ระดับ 1Pneumatics maintenance Level 1Pneumatics maintenance Level 17,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25918/06/20202.00M20PT035P : การผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26018/06/20201.00Q20PT032P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26118/06/20202.00Q20PT031P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26218/06/20201.00A20LM089P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน 'ภาษาอังกฤษ' ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26318/06/20201.00A20LM088P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26419/06/20201.0E20TK002SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26519/06/20201.00A20MP048S : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26619/06/20201.00E20KB018P : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001:20183,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26719/06/20201.00Q20PT033P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26819/06/20201.00A20LM091P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26919/06/20201.00A20LM090P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27020/06/20202.00C20YW018P : การบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ ด้วย Google Document and CloudGoogle Document and CloudGoogle Document and Cloud6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27122/06/20201.00M20PT034P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ Effective Delivery ManagementEffective Delivery Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27222/06/20202.00I20NO042P : การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Medical instruments safety test & Calibration: Theory & PracticeMedical instruments safety test & Calibration: Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27322/06/20202.00A20LM093P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27422/06/20201.00A20LM092P : หัวหน้างานกับความชาญฉลาดในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้ลุล่วงAdversity Quotient to Across the Obstacle as leader Adversity Quotient to Across the Obstacle as leader 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27523/06/20201.00A20MP041S : การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27623/06/20201.00M20PT037P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001 : 2015 - Inventory SystemISO 9001 : 2015 - Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27723/06/20202.00M20PT036P : การวางแผนความต้องการวัสดุขับเคลื่อนด้วยความต้องการ (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27823/06/20201.00Q20PT034P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27923/06/20201.00A20LM094P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28023/06/20203.00E20KB007E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28123/06/20201.00A20SH006J : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge for Japanese Management タイ輸出入セミナー①【基礎知識編】4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28224/06/20203.0E20TK006SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28324/06/20201.0S20YW002S : Lean AutomationLean AutomationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2020Postpone from 10/05/20202020年05月10日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28424/06/20202.00P20PT043P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28524/06/20201.00A20MP039S : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรDirecting & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28624/06/20201.00M20PT038P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28724/06/20202.00C20YW019P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level IIMicrosoft Excel 2016 Level II6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28824/06/20203.00Q20PT035P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016IATF16949:2016 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 Quality System for Automotive Industry7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28924/06/20201.00A20LM099P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InstructionJob Instruction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29024/06/20201.00A20LM098P : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People management to improve efficiencyTask and People management to improve efficiency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29124/06/20201.00A20LM097P : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์ The 1% SolutionThe 1% Solution3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29224/06/20201.00A20LM095P : วิธีคิดแบบผู้นำเชิงบวก Growth Mindset for Proactive LeaderGrowth Mindset for Proactive Leader3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29324/06/20201.00A20LM096P : เทคนิคการบริหารเวลาTime ManagementTime Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29424/06/20201.00A20SH112P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ สำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น Part IV : การจัดการธุรกิจCross Culture Part IV : Work management by Japanese styleタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ④日本的経営マネージメント3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29525/06/20202.0Q20PT004P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2020Postpone from 23/04/20202020年04月23日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29625/06/20201.00A20MP037S : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29725/06/20202.00P20MP007S : การบำรุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ)TPM : Quality Maintenance : QM PracticalTPM : Quality Maintenance : QM Practical6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29825/06/20201.00M20PT039P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่ Modern Warehouse Supervisor Modern Warehouse Supervisor 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29925/06/20202.00A20LM102P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30025/06/20201.00A20LM101P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniqueSupervisor Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30125/06/20202.00A20LM100P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese Interpreter Professional Japanese Interpreter 6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30225/06/20201.00A20LM103P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper MemorySuper Memory3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30325/06/20201.00A20LM104P : กฏหมายแรงงาน: การว่าจ้าง การจัดการพนักงาน และการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30426/06/20201.0M20PT006P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2020Postpone from 23/04/20202020年04月23日から延期した )3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30526/06/20201.0M20PT010P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30626/06/20201.00P20MP008S : จิตสำนึกด้าน 5ส5S consciousness5S consciousness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30726/06/20201.00A20MP042S : สุดยอดนักขายเชิงรุกสุดยอดนักขายเชิงรุกสุดยอดนักขายเชิงรุก3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30826/06/20201.00A20LM105P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste and Cost Reduction in Office7 Waste and Cost Reduction in Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30926/06/20201.00A20LM106P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful Listening Beautiful Talk, Beautiful Listening 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31027/06/20201.0S20YW003S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping (เลื่อนจากวันที่ 16/05/2020Postpone from 16/05/20202020年05月16日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31128/06/20201.0S20YW004S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance Metric (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2020Postpone from 17/05/20202020年05月17日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31229/06/20202.0Q20PT007P : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplierการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplierการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31329/06/20202.00Q20MP004S : สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31429/06/20202.00P20MP006S : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance7,000.007,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
31529/06/20201.00E20KB019P : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001:2015Environmental Aspect Assessment according to ISO 14001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31629/06/20202.00A20LM109P : กลยุทธ์การสร้างตรายี่ห้อ​Brand Building StrategyBrand Building Strategy6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31729/06/20201.00A20LM108P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your Persormance Boost up your Persormance 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31829/06/20202.00A20LM107P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31930/06/20201.00Q20PT036P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32030/06/20201.00A20LM110P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32102/07/20201.0P20PT010P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน 5S Audit Techniques 5S Audit Techniques (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2020Postpone from 24/04/20202020年04月24日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32207/07/20201.0P20PT002P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSpare-Part ControlSpare-Part Control (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2020Postpone from 01/04/20202020年04月01日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32307/07/20201.00A20MP002S : สร้างผู้นำการเรียนรู้สู่การพัฒนาคนในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)Facilitator for Development in the OrganizationFacilitator for Development in the Organization (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2020Postpone from 08/04/20202020年04月08日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32407/07/20201.00A20LM007P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparation of Junior SupervisorPreparation of Junior Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2020Postpone from 21/04/20202020年04月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32508/07/20202.00A20MP008S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2020Postpone from 07/04/20202020年04月07日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32608/07/20201.00A20LM010P : การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Managing Your ThoughtManaging Your Thought (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32709/07/20201.00A20MP005S : การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Communication for Effective TeamworkCommunication for Effective Teamwork (เลื่อนจากวันที่ 03/04/2020Postpone from 03/04/20202020年04月03日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32811/07/20201.0S20YW005S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance Metric (เลื่อนจากวันที่ 23/05/2020Postpone from 23/05/20202020年05月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32912/07/20202.0S20YW006S : Load Leveling/Kanban Design & ManagementLoad Leveling/Kanban Design & ManagementLoad Leveling/Kanban Design & Management (เลื่อนจากวันที่ 24/05/2020Postpone from 24/05/20202020年05月24日から延期した )new5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33014/07/20201.00A20MP001S : เสริมทักษะหัวหน้างานด้วยกรณีศึกษาSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33116/07/20202.0P20PT007P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33216/07/20201.00A20MP007S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33316/07/20201.00A20LM019P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Analytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33417/07/20201.0M20PT008P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2020Postpone from 28/04/20202020年04月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33517/07/20201.0Q20PT003P : การสร้างและพัฒนา ระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen- QCCการสร้างและพัฒนา ระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen- QCCการสร้างและพัฒนา ระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen- QCC (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2020Postpone from 21/04/20202020年04月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33617/07/20201.00A20MP010S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33718/07/20201.00A20LM015P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2020Postpone from 25/04/20202020年04月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33819/07/20201.0S20YW007S : Lean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case Study (เลื่อนจากวันที่ 31/05/2020Postpone from 31/05/20202020年05月31日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33920/07/20201.0M20PT004P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ Cost Reducion in Logistics Cost Reducion in Logistics (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2020Postpone from 21/04/20202020年04月21日から延期した )3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34020/07/20201.00A20LM006P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2020Postpone from 20/04/20202020年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34121/07/20201.00A20LM016P : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ Psychology of Managing Task & People Psychology of Managing Task & People (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34222/07/20201.0P20PT012P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือRCM : Reliability-Centred-MaintenanceRCM : Reliability-Centred-Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34322/07/20201.00A20MP009S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2020Postpone from 28/04/20202020年04月28日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34422/07/20201.00A20LM008P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา Diagnosis and Decision MakingDiagnosis and Decision Making (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34523/07/20201.0M20PT009P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้า สำหรับหัวหน้างาน Inventory Management and Distribution Requirement Planning (DPR) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DPR) for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34623/07/20201.00A20MP006S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2020Postpone from 23/04/20202020年04月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34723/07/20201.00A20LM013P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniqueSupervisor Technique (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2020Postpone from 24/04/20202020年04月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34823/07/20201.00A20LM014P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และ IoTMastering Management for Smart Supervisor Mastering Management for Smart Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2020Postpone from 24/04/20202020年04月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34929/07/20202.0Q20PT006P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949: 2016IATF 16949: 2016 Internal Auditor TrainingIATF 16949: 2016 Internal Auditor Training (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35030/07/20202.0P20PT003P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35130/07/20202.0Q20PT001P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2020Postpone from 21/04/20202020年04月21日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35230/07/20202.00P20MP002S : IATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.5IATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.5IATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.5 (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35330/07/20202.0A20LM001P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2020Postpone from 02/04/20202020年04月02日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35403/08/20202.0P20PT009P : ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักร (Bolt and Nut) ระดับ 1Bolt - Nuts Maintenance Level 1Bolt - Nuts Maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2020Postpone from 23/04/20202020年04月23日から延期した )7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35503/08/20202.0P20PT011P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and building : Maintenance and SafetyElectrical system test for plants and building : Maintenance and Safety (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35604/08/20201.00A20MP011S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35704/08/20201.00A20LM009P : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล Sales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35805/08/20203.0P20PT001P : ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าควบคุมและมอเตอร์ ระดับ 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2020Postpone from 01/04/20202020年04月01日から延期した )8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35905/08/20201.0A20LM004P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2020Postpone from 08/04/20202020年04月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36005/08/20203.0E20TK009SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessornew8,500.008,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3616/08/20202.00P20MP001S : การจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น ภาคปฏิบัติTPM: Early Management:EM PracticalTPM: Early Management:EM Practical (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2020Postpone from 29/04/20202020年04月29日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36207/08/20201.00A20LM018P : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาDesign thinking process Design thinking process (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2020Postpone from 28/04/20202020年04月28日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36311/08/20201.00A20MP012S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2020Postpone from 08/04/20202020年04月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36411/08/20201.00A20LM012P : จิตวิทยาการหารือและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ Performance DialoguesPerformance Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2020Postpone from 23/04/20202020年04月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36514/08/20201.0A20LM002P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2020Postpone from 07/04/20202020年04月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36617/08/20201.0M20PT001P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2020Postpone from 01/04/20202020年04月01日から延期した )3,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36721/08/20201.0P20PT008P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2020Postpone from 22/04/20202020年04月22日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36821/08/20201.0E20TK003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36924/08/20201.00A20MP004S : เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังแห่งการสืบค้น (ภาคปฏิบัติ)Easy Technique for Smart and Effective Problem SolvingEasy Technique for Smart and Effective Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 30/04/2020Postpone from 30/04/20202020年04月30日から延期した )3,500.004000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37024/08/20202.00A20LM005P : เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานTransformative CoachingTransformative Coaching (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2020Postpone from 20/04/20202020年04月20日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37126/08/20201.00M20MP001S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA) (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2020Postpone from 21/04/20202020年04月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37226/08/20202.0A20LM003P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ Effective PurchasingEffective Purchasing (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2020Postpone from 07/04/20202020年04月07日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37327/08/20202.0A20LM011P : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์?Marketing Research : Tools & Analysis Marketing Research : Tools & Analysis (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2020Postpone from 23/04/20202020年04月23日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37410/09/20201.0Q20PT037P : การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 20154,000.004,500.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
37511/09/20201.0Q20PT038P : PPAP&APQP for IATF16949: 2016PPAP&APQP for IATF16949: 2016PPAP&APQP for IATF16949: 20164,000.004,500.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
37623/09/20203.0E20TK007SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37721/10/20201.0E20TK004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37816/12/20203.0E20TK008SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37922/12/20201.0E20TK005SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38017/03/20213.0E20TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessornew8,500.008,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます