แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
101/02/20211.0E20KB055DT : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กร (Online)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical SystemElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical Systemnew2,000.002,000.00Online
201/02/20211.0E20KB121P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กร (ฟรี) (ออนไลน์)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical SystemElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical Systemnew0.000.00ออนไลน์
301/02/20215.00I20NO157P : Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement15,000.0017,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
401/02/20212.00C20YW052P : สร้างสรรค์ Presentation สไตล์ Infographic & Interactive ด้วย PowerPoint 2016Infographic & Interactive Presentation by PowerPoint 2016Infographic & Interactive Presentation by PowerPoint 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
501/02/20211.0M20LM024DT : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Online)Zero Defect : ZDZero Defect : ZDnew2,500.002,800.00Oniline
601/02/20211.00M20LM085P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
702/02/20212.00M20PT025P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
802/02/20211.00A20MP126S : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบLogical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
902/02/20211.0A20MP064DT : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบ (Online)Logical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinkingnew2,500.002,800.00Online
1002/02/20211.0A20MP037DT : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบ (Online)Super MemorySuper MemorySuper MemorySuper Memorynew2,500.002,800.00Online
1102/02/20211.00A20LM103P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper MemorySuper Memory3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1202/02/20211.00A20MP218P : หลักเกณฑ์สำคัญในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหาCritical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1302/02/20211.0A20MP036DT : หลักเกณฑ์สำคัญในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหา(Online)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiationnew2,500.002,800.00Online
1402/02/20211.0M20LM086P : ระบบการผลิตแบบลีนLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System (เลื่อนจากวันที่ 04/02/2021Postpone from 04/02/20212021年02月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1502/02/20211.0M20LM021DT : ระบบการผลิตแบบลีน (Online)Lean Manufacturing SystemLean Manufacturing Systemnew2,500.002,800.00Online
1602/02/20211.0Q20LM023DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)new2,500.002,800.00Online
1702/02/20212.00Q20PT028P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1802/02/20211.00I20NO158P : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้นFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1902/02/20211.00I20NO044DT : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners2,500.002,800.00Online
2002/02/20212.00A20MP204P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)Compensation ManagementCompensation Management6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2103/02/20211.00C20YW053P : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2203/02/20211.0C20YW029DT : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Tablenew2,500.002,800.00Online
2304/02/20211.0A20MP038DT : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่(Online)Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration Systemnew2,500.002,800.00Online
2404/02/20211.00A20MP205P : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2504/02/20211.0C20YW025DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Daynew2,500.002,800.00Online
2604/02/20211.00C20YW023P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2704/02/20212.0A20MP039DT : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหาร(Online)Modern PurchasingModern Purchasingnew4,800.005,200.00Online
2804/02/20212.00A20LM093P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2904/02/20212.00P20LM094P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติMaintenance by Vibration Analysis Level 2Maintenance by Vibration Analysis Level 25,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3004/02/20212.0Q20MP022DT : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC Tools (Online)Quality Control CircleQuality Control Circlenew4,800.005,200.00Online
3104/02/20216.00I20NO159P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration for Technician Part IInstrument Calibration for Technician Part I16,000.0018,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3204/02/20212.0I20NO055DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)new4,800.005,200.00Online
3304/02/20212.00I20NO160P : ISO/IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 Documentation6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3405/02/20218.00S20YW049S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Program22,000.0026,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3505/02/20211.0A20MP040DT : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง(Online)Inspiration DialoguesInspiration Dialoguesnew2,500.002,800.00Online
3605/02/20211.0A20MP219P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 04/02/2021Postpone from 04/02/20212021年02月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3705/02/20211.00M20LM087P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3805/02/20211.00I20NO045DT : การขจัดความเสี่ยงในการตัดสินผลวัดผิดด้วย ISO/IEC Guide 98-4 (Online)Measurement Decision Risk based on ISO/IEC Guide 98-4Measurement Decision Risk based on ISO/IEC Guide 98-42,500.002,800.00Online
3905/02/20211.00I20NO161P : การขจัดความเสี่ยงในการตัดสินผลวัดผิดด้วย ISO/IEC Guide 98-4Measurement Decision Risk based on ISO/IEC Guide 98-4Measurement Decision Risk based on ISO/IEC Guide 98-43,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4006/02/20212.00I20NO162P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware & Volumetric CalibrationGlassware & Volumetric Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4108/02/20210.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 11/11/2020Postpone from 11/11/20202020年11月11日から延期した )new1,500.001,800.00Online
4208/02/20211.00M20LM088P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4308/02/20211.0A20MP041DT : พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงาน(Online)Power of speechPower of speechnew2,500.002,800.00Online
4408/02/20211.0A20MP217P : พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงานPower of speechPower of speech (เลื่อนจากวันที่ 24/02/2021Postpone from 24/02/20212021年02月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4508/02/20211.00E20KB101P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial PlantsPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4608/02/20211.00E20KB038DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial PlantsPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants2,500.002,800.00Online
4708/02/20211.0E20KB056DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Online)Self-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safetynew2,000.002,000.00Online
4808/02/20211.0E20KB122P : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (ฟรี)Self-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safetynew0.000.00ออนไลน์
4908/02/20212.0C20YW028DT : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2010Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2010new4,800.005,200.00Online
5008/02/20212.00C20YW054P : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016Professional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5108/02/20212.00P20MP012S : IATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.5Total productive Maintenance(TPM) for IATF 16949 : 2016Total productive Maintenance(TPM) for IATF 16949 : 20166,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5208/02/20212.0M20LM022DT : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stocknew4,800.005,200.00Online
5308/02/20212.00M20PT032P : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม สำหรับการผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก Production Schedulling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Schedulling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5408/02/20212.00I20NO163P : การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ และอ่างควบคุมอุณหภูมิTemperature Controled Chamber & Water Bath CalibrationTemperature Controled Chamber & Water Bath Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5508/02/20212.00I20NO165P : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:20156,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5608/02/20212.00I20NO046DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:20154,800.005,200.00Online
5708/02/20212.00I20NO164P : การตีความ และวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5809/02/20211.00P20PT060P : ผู้ปฏิบัติการด้านนิวแมติกExcellent Operator (Pneumatic)Excellent Operator (Pneumatic)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5909/02/20211.00E20KB096P : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 20183,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6009/02/20211.00E20KB043DT : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 (Online) ตามมาตรฐาน ISO 14001 :2015 และ ISO 45001 : 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 20182,500.002,800.00Online
6109/02/20211.00M20LM089P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6209/02/20211.0M20PT017P : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการLean for OperatorLean for Operator (เลื่อนจากวันที่ 15/12/2020Postpone from 15/12/20202020年12月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6309/02/20211.0M20LM020DT : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (Online)Lean for OperatorLean for Operatornew2,500.002,800.00Online
6409/02/20211.00Q20LM070P : มาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับข้อมูลผันแปรMIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.9MIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.93,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6509/02/20211.0Q20SH006JL : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executivenew5,100.005,800.00Online
6609/02/20211.0Q20SH005J : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executivenew5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6709/02/20212.0E20KB108P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6809/02/20211.0A20MP209P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques (เลื่อนจากวันที่ 11/02/2021Postpone from 11/02/20212021年02月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6910/02/20211.0M20LM023DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)new2,500.002,800.00Online
7010/02/20211.00M20LM091P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Workshop)3 Gen 5 Why (Workshop)3 Gen 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7110/02/20211.00A20MP130S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7210/02/20211.00A20MP228P : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7310/02/20211.0A20MP043DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ(Online)Task and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiencynew2,500.002,800.00Online
7410/02/20211.00A20MP206P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7510/02/20211.0A20MP042DT : การวางแผนปฏิบัติงาน(Online)Action PlanAction Plannew2,500.002,800.00Online
7610/02/20212.0A20MP065DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian ManagerTowards High otentian Managernew4,800.005,200.00Online
7710/02/20211.00A20MP227P : คิดอย่างผู้นำยุคใหม่Growth MindsetGrowth Mindset3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7810/02/20213.00U20YW016P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller9,000.009,500.00TNI
7910/02/20213.00E20KB025E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for OperatorAir Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8010/02/20213.00E20KB026E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8110/02/20211.00E20KB098P : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8210/02/20211.00A20MP207P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8310/02/20211.0A20MP044DT : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015(Online)ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management Systemnew2,500.002,800.00Online
8410/02/20211.00A20MP131S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8510/02/20212.00P20LM096P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8610/02/20212.0P20LM020DT : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance (Online)Preventive Maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
8710/02/20213.0P20LM097P : งานบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่งMechanical Transmission and Bearing MaintenanceMechanical Transmission and Bearing Maintenance8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8810/02/20210.5Q20PT009DT : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online) (เลื่อนจากวันที่ 10/03/2021Postpone from 10/03/20212021年03月10日から延期した )1,500.001,800.00Online
8910/02/20211.00Q20PT018P : การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจลูกค้าHow to develop and improve product to satisfy customersHow to develop and improve product to satisfy customers3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9010/02/20212.0E20SH033J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese Executive???????????????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
9111/02/20211.00A20MP208P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9211/02/20211.0A20MP045DT : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Online)1 Sheet Design1 Sheet Designnew2,500.002,800.00Online
9311/02/20211.00A20MP132S : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9411/02/20211.0A20MP066DT : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic) (Online)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write emailnew2,500.002,800.00Online
9511/02/20212.00A20LM086P : เทคนิคในการควบคุมงาน 'ลูกน้อง' สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9611/02/20211.0M20MP025DT : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE Techniques (Online)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)new2,500.002,800.00Online
9711/02/20211.0M20MP020S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9811/02/20212.00C20YW056P : การประยุกต์ใช้ Excel 2016 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel 2016 for Inventory ManagementExcel 2016 for Inventory Management6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9911/02/20212.00Q20LM097P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10011/02/20211.0A20MP046DT : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(Online)Recruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniquesnew2,500.002,800.00Online
10112/02/20211.00A20MP210P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10212/02/20211.0E20KB123P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ)? Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้าง (ฟรีออนไลน์)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II: Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical Systemnew0.000.00ออนไลน์
10312/02/20211.0E20KB057DT : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ)? Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้าง (Online)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in Constructionnew2,000.002,000.00Online
10412/02/20211.00P20LM098P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือRCM : Reliability-Centred-MaintenanceRCM : Reliability-Centred-Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10512/02/20211.0P20LM021DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)new2,500.002,800.00Online
10612/02/20211.0M20LM019DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)new2,500.002,800.00Online
10712/02/20211.0M20LM090P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10813/02/20212.00M20MP016S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10913/02/20212.0M20MP035DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbinenew4,800.005,200.00Online
11013/02/20212.00I20NO166P : การสอบเทียบสายวัด และตลับเมตร ตามมาตรฐานญี่ปุ่นTextile Tape and Steel Tape CalibrationTextile Tape and Steel Tape Calibration6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11113/02/20212.00I20NO168P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11213/02/20212.00I20NO169P : การใช้งานและการสอบเทียบ Piston Pipette (Micropipette)Calibration of Piston Pipette (Micropipette)Calibration of Piston Pipette (Micropipette)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11313/02/20212.00I20NO167P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11415/02/20211.0A20MP048DT : การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน(Online)Working Manual WritingWorking Manual Writingnew2,500.002,800.00Online
11515/02/20211.00A20LM094P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11615/02/20212.00A20MP211P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11715/02/20212.0A20MP050DT : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงาน(Online)Smart SupervisorSmart Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 16/02/2021Postpone from 16/02/20212021年02月16日から延期した )4,800.005,200.00Online
11815/02/20212.00A20MP212P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11915/02/20212.0A20MP047DT : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพ(Online)Professional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreternew4,800.005,200.00Online
12015/02/20211.00A20MP220P : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไรIncreasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12115/02/20212.00C20YW016P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12215/02/20211.0M20LM064P : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material) (เลื่อนจากวันที่ 17/11/2020Postpone from 17/11/20202020年11月17日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12315/02/20213.0U20PJ003SC : I-MonodzukuriI-MonodzukuriI-Monodzukurinew8,900.0011,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12415/02/20211.0Q20LM011DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online) (เลื่อนจากวันที่ 05/10/2020Postpone from 05/10/20202020年10月05日から延期した )new2,500.002,800.00Online
12515/02/20211.00Q20LM073P : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการQuality Control for Shop FloorQuality Control for Shop Floor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12615/02/20211.00I20NO170P : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:20173,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12715/02/20211.00I20NO047DT : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:20172,500.002,800.00Online
12816/02/20211.00A20MP128S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12916/02/20211.0A20MP067DT : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัย (Online)Kaizen for SafetyKaizen for Safetynew2,500.002,800.00Online
13016/02/20211.00A20MP221P : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13116/02/20211.0A20MP051DT : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ(Online)Effective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staffnew2,500.002,800.00Online
13216/02/20211.00A20MP172P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13316/02/20211.0A20MP049DT : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจ(Online)Creative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Makingnew2,500.002,800.00Online
13416/02/20211.00A20MP133S : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน (ภาคปฏิบัติ)5 Essential Skills for Excellent Work5 Essential Skills for Excellent Work3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13516/02/20211.0A20MP068DT : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน (ภาคปฏิบัติ) (Online)5 Essential Skills for Excellent Work5 Essential Skills for Excellent Worknew2,500.002,800.00Online
13616/02/20212.00A20LM069P : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13716/02/20212.0A20MP052DT : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง(Online)Professional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM (เลื่อนจากวันที่ 17/02/2021Postpone from 17/02/20212021年02月17日から延期した )4,800.005,200.00Online
13816/02/20213.0S20YW048S : การประยุกต์ใช้เซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยในงานจป. (Internet of Things for Safety)Internet of Things for SafetyInternet of Things for Safety (เลื่อนจากวันที่ 21/12/2020Postpone from 21/12/20202020年12月21日から延期した )new10,000.0012,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13916/02/20211.00M20LM094P : ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไรReduce production costsReduce production costs3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14016/02/20211.0A20SH010J : Import-Export in Thailand for Japanese Managmeent Part IV : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part IV : Risk CountermeasureImport-Export in Thailand for Japanese Management Part IV : Risk Countermeasure (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2020Postpone from 22/09/20202020年09月22日から延期した )new5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14116/02/20212.0P20LM022DT : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ) (Online)Maintenance and Assessment Planning: Practice (Online)Maintenance and Assessment Planning: Practice (Online)new4,800.005,200.00Online
14216/02/20212.00P20LM099P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance Plan and Assessment : PracticeMaintenance Plan and Assessment : Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14316/02/20212.00E20KB100P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกันElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive MaintenanceElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive Maintenance5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14416/02/20212.0Q20LM026DT : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition) (Online)������������âѴ��ͧ��мš�з��ҡ��кǹ��� (Online)������������âѴ��ͧ��мš�з��ҡ��кǹ��� (Online)new4,800.005,200.00Online
14516/02/20212.00Q20LM098P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14616/02/20211.00M20PT003P : Introduction to Six Sigma สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานIntroduction to Six Sigma for SupervisorIntroduction to Six Sigma for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14716/02/20211.0M20LM018DT : Introduction to Six Sigma สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน (Online)Introduction to Six Sigma for SupervisorIntroduction to Six Sigma for Supervisornew2,500.002,800.00Online
14816/02/20212.0Q20LM101P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:2016 (เลื่อนจากวันที่ 23/02/2021Postpone from 23/02/20212021年02月23日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14916/02/20213.00Q20PT035P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016IATF16949:2016 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 Quality System for Automotive Industry7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15016/02/20211.0Q20LM019DT : IATF 16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหาร (Online)IATF 16949:2016 for Management & QMR (Online)IATF 16949:2016 for Management & QMR (Online) (เลื่อนจากวันที่ 29/01/2021Postpone from 29/01/20212021年01月29日から延期した )new2,500.002,800.00Online
15117/02/20211.00A20MP203P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15217/02/20211.0A20MP053DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน(Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniquesnew2,500.002,800.00Online
15317/02/20212.00A20MP223P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15417/02/20211.00A20MP222P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15517/02/20212.0C20YW026DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Excel 2016 Level 2Excel 2016 Level 2new4,800.005,200.00Online
15617/02/20212.00C20YW055P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level 2Microsoft Excel 2016 Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15717/02/20212.00A20MP229P : เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพProfessional FacillitatorProfessional Facillitator6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15817/02/20211.0A20MP069DT : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (Online)Selling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talentnew2,500.002,800.00Online
15917/02/20211.00A20MP051S : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพพัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพพัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16017/02/20211.0Q20LM025DT : RBA Code of Code of Conduct V 7.0 (Online)��ѡ��ó�Һ�ó��觾ѹ��Եø�áԨ����դ����Ѻ�Դ�ͺ ��Ѻ��� 7.0 (Online)��ѡ��ó�Һ�ó��觾ѹ��Եø�áԨ����դ����Ѻ�Դ�ͺ ��Ѻ��� 7.0 (Online)new2,500.002,800.00Online
16117/02/20212.0E20SH034J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
16218/02/20211.0Q20LM027DT : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Voice of Customer for Quality (Online)Voice of Customer for Quality (Online)new2,500.002,800.00Online
16318/02/20211.00Q20LM099P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVoice of Customer for QualityVoice of Customer for Quality3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16418/02/20211.0A20MP070DT : ผู้จัดการแบบไหน ... ที่องค์กรต้องการ (Online)Wanted ManagerWanted Managernew2,500.002,800.00Online
16518/02/20211.00A20MP089S : ผู้จัดการแบบไหน ... ที่องค์กรต้องการWanted ManagerWanted Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16618/02/20211.0A20LM110P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2020Postpone from 20/01/20202020年01月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16718/02/20211.00A20MP134S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16818/02/20211.0P20LM023DT : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (Online)Proactive Maintenance (Online)Proactive Maintenance (Online)new2,500.002,800.00Online
16918/02/20211.00P20LM100P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษาเครื่องจักรไร้ปัญหาWasted wear the leakage proactive machineWasted wear the leakage proactive machine3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17018/02/20211.0M20LM017DT : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไร (Online)Budgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planningnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17118/02/20211.00M20LM095P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17218/02/20212.0P20LM024DT : งานบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric motor maintenance (Online)Electric motor maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
17318/02/20212.00P20PT049P : งานบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าElectric Motor MaintenanceElectric Motor Maintenance7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17418/02/20211.00A20MP224P : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้าAfter Sales & CEMAfter Sales & CEM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17518/02/20211.0A20MP054DT : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้า(Online)After Sales & CEMAfter Sales & CEMnew2,500.002,800.00Online
17618/02/20212.00Q20LM100P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในของระบบ IATF 16949:2016IATF 16949:2016 Internal Quality AuditIATF 16949:2016 Internal Quality Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17718/02/20211.0E20KB120P : การปรับปรุงสถานที่การทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย (ฟรี)Workplace Safety ImprovementWorkplace Safety Improvement (เลื่อนจากวันที่ 28/01/2021Postpone from 28/01/20212021年01月28日から延期した )new0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17818/02/20211.0E20KB058DT : การปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย (Online)Workplace Safety ImprovementWorkplace Safety Improvementnew2,000.002,000.00Online
17919/02/20211.0A20MP055DT : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงาน(Online)Inspiration for WorkInspiration for Worknew2,500.002,800.00Online
18019/02/20211.0A20MP234P : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงานInspiration for WorkInspiration for Work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18119/02/20211.00A20MP091S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18219/02/20211.0A20MP071DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniquesnew2,500.002,800.00Online
18319/02/20211.00A20MP135S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18419/02/20211.0A20MP073DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Online)Supervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Developmentnew2,500.002,800.00Online
18519/02/20211.00A20MP136S : คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหาSystems Thinking to Solve ProblemSystems Thinking to Solve Problem3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18619/02/20211.0A20MP072DT : คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Online)Systems Thinking to Solve ProblemSystems Thinking to Solve Problemnew2,500.002,800.00Online
18719/02/20211.00E20KB109P : การจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้างช่วง (ผู้รับเหมา)Contractor Safety ManagementContractor Safety Managementnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18819/02/20211.00P20LM103P : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าVisual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18919/02/20211.0P20LM025DT : ระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า (Online)Visual Control for Warehouse (Online)Visual Control for Warehouse (Online)new2,500.002,800.00Online
19019/02/20211.00M20LM096P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management (เลื่อนจากวันที่ 22/02/2021Postpone from 22/02/20212021年02月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19119/02/20211.00P20LM102P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19219/02/20211.0P20LM026DT : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (Online)TPM : Focused Improvement (Online)TPM : Focused Improvement (Online)new2,500.002,800.00Online
19319/02/202114.0S20YW050S : Master Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean Officenew38,500.0044,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19419/02/20211.00Q20PT027P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19519/02/20212.00I20NO171P : การสอบเทียบเครื่องชั่งตาม EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 187,200.008,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19619/02/20211.00I20NO048DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (MU) ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล (MCM) (Online)Measurement Uncertainty Determination Using MCMMeasurement Uncertainty Determination Using MCM2,500.002,800.00Online
19719/02/20211.00I20NO172P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (MU) ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล (MCM)Measurement Uncertainty Determination Using MCMMeasurement Uncertainty Determination Using MCM3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19820/02/20211.0A20MP056DT : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ (Online)Kaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitatornew2,500.002,800.00Online
19920/02/20211.00A20MP213P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20022/02/20212.00S20YW043S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20122/02/20211.00A20MP138S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20222/02/20211.00A20MP214P : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20322/02/20211.00A20MP225P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20422/02/20211.0A20MP057DT : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ(Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solvingnew2,500.002,800.00Online
20522/02/20212.0C20YW027DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016new4,800.005,200.00Online
20622/02/20212.00C20YW057P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20722/02/20211.00E20KB103P : การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามกฏหมายกระทรวงแรงงานHearing Conservation Program according to Ministry of LabourHearing Conservation Program according to Ministry of Labour3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20822/02/20211.00P20LM104P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20922/02/20211.0P20LM027DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive Maintenance (Online)Predictive Maintenance (Online)new2,500.002,800.00Online
21022/02/20211.00S20YW041S : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)3T Model Management3T Model Management3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21122/02/20211.0S20YW009DT : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)3T Model Management3T Model Managementnew2,500.002,800.00Online
21222/02/20211.00A20MP137S : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive PsychologySales ClosingSales Closing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21322/02/20211.0A20MP074DT : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive Psychology (Online)Sales ClosingSales Closingnew2,500.002,800.00Online
21422/02/20210.5Q20PT008DT : QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online) (เลื่อนจากวันที่ 14/01/2021Postpone from 14/01/20212021年01月14日から延期した )new1,500.001,800.00Online
21522/02/20211.0Q20LM080P : การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 2015 (เลื่อนจากวันที่ 26/02/2021Postpone from 26/02/20212021年02月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21622/02/20211.00E20KB040DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety2,500.002,800.00Online
21722/02/20211.00E20KB102P : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety Essential Knowledge and Skills for Electrical Safety 3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21822/02/20212.00I20NO174P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21922/02/20211.00I20NO049DT : การสอบเทียบเครื่องวัดภายในสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Internal instrument calibration for industryInternal instrument calibration for industry2,500.002,800.00Online
22022/02/20211.00I20NO173P : การสอบเทียบเครื่องวัดภายในสำหรับอุตสาหกรรมInternal instrument calibration for industryInternal instrument calibration for industry3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22123/02/20212.0Q20LM061P : QCC for Warehouse & LogisticsQCC ����Ѻ˹��§ҹ��ѧ�Թ�������Ũ�ʵԡ��QCC ����Ѻ˹��§ҹ��ѧ�Թ�������Ũ�ʵԡ�� (เลื่อนจากวันที่ 25/02/2021Postpone from 25/02/20212021年02月25日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22223/02/20211.0A20MP233P : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน(Creative for Work)(Creative for Work)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22323/02/20211.0A20MP062DT : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน(Online)Get Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anythingnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22423/02/20211.00A20MP139S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22523/02/20211.0A20MP075DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Workingnew2,500.002,800.00Online
22623/02/20211.00A20MP215P : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรCorporate EnglishCorporate English3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22723/02/20211.0A20MP058DT : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร(Online)Corporate EnglishCorporate Englishnew2,500.002,800.00Online
22823/02/20211.00A20MP226P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22923/02/20211.00E20KB104P : การปรับเปลี่ยน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 : 2018OHSAS 18001 : 2007 to ISO 45001 : 2018 TransitionOHSAS 18001 : 2007 to ISO 45001 : 2018 Transition3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23023/02/20211.00E20KB041DT : การปรับเปลี่ยน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 : 2018 (Online)OHSAS 18001 : 2007 to ISO 45001 : 2018 TransitionOHSAS 18001 : 2007 to ISO 45001 : 2018 Transition2,500.002,800.00Online
23123/02/20213.0E20KB023E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution for OperatorWater Pollution for Operator (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2021Postpone from 27/01/20212021年01月27日から延期した )4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23223/02/20211.0A20MP140S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23323/02/20212.00P20MP007S : การบำรุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์ (ภาคปฏิบัติ)TPM : Quality Maintenance : QM PracticalTPM : Quality Maintenance : QM Practical6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23423/02/20211.0A20SH017JL : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)4,500.005,100.00Online
23523/02/20211.0A20SH020J : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบCross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)Cross Cultural for Japanese (Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand)4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23624/02/20211.00P20LM077P : 5S & Kaizen for Productivity (Workshop)5S & Kaizen for Productivity (Workshop)5S & Kaizen for Productivity (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23724/02/20211.00A20MP230P : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศTo improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23824/02/20211.0A20MP060DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ(Online)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practicenew2,500.002,800.00Online
23924/02/20211.00A20MP216P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern SupervisoryLeadership for Modern Supervisory3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24024/02/20211.0A20MP059DT : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่(Online)Leadership for Modern SupervisoryLeadership for Modern Supervisorynew2,500.002,800.00Online
24124/02/20212.0Q20LM102P : 14 เครื่องมือในการแก้ปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24224/02/20211.00P20LM105P : ยกระดับการปรับปรุงงาน(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)Progressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24324/02/20211.0P20LM028DT : ยกระดับการปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิค (Online)Progressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea (Online)Progressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea (Online)new2,500.002,800.00Online
24424/02/20212.0A20MP274P : การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance for Non-Financial ManagerFinance for Non-Financial Manager5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24524/02/20211.0D20LM001P : Touch Internet of Things:IoT BasicTouch Internet of Things:IoT BasicTouch Internet of Things:IoT Basicnew1,500.001,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24624/02/20211.0D20LM001DT : Touch Internet of Things:IoT Basic (Online)Touch Internet of Things:IoT Basic (Online)Touch Internet of Things:IoT Basic (Online)new1,500.001,500.00Online
24724/02/20212.0A20MP235P : กลยุทธ์การสร้างตรายี่ห้อBrand Building StrategyBrand Building Strategy6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24824/02/20211.00M20MP019S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24924/02/20211.0M20MP026DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for SupervisorProduction Management for Supervisornew2,500.002,800.00Online
25024/02/20211.0Q20LM028DT : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)Risk Management IATF 16949: 2016 (Online)Risk Management IATF 16949: 2016 (Online)new2,500.002,800.00Online
25124/02/20211.00Q20PT050P : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Risk Management IATF 16949: 2016Risk Management IATF 16949: 20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25224/02/20211.00E20KB105P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Using3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25324/02/20211.00E20KB042DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using2,500.002,800.00Online
25424/02/20212.0E20SH035J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
25525/02/20211.0A20MP232P : เทคนิคเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่น(Influence People)(Influence People)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25625/02/20211.0A20MP063DT : เทคนิคเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่น(Online)Beautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listeningnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25725/02/20211.0A20MP076DT : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Online)เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Online)เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Online)new2,500.002,800.00Online
25825/02/20211.00A20MP141S : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพCounseling Techniques for SupervisorCounseling Techniques for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25925/02/20211.00E20KB099P : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูดHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breakernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26025/02/20211.00E20KB039DT : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (Online)Hazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker2,500.002,800.00Online
26125/02/20211.0P20LM101P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program) (เลื่อนจากวันที่ 19/02/2021Postpone from 19/02/20212021年02月19日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26225/02/20211.0P20LM029DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program) (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program) (Online)new2,500.002,800.00Online
26325/02/20211.0A20MP160S : พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กร1,300.001,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26425/02/20211.00A20MP231P : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้าPeople Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26525/02/20211.0A20MP061DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า(Online)People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniquesnew2,500.002,800.00Online
26625/02/20211.00E20KB110P : ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554Safety, occupational health and working environment For general employees and newly employed employees according to the Occupational Safety and HealthSafety, occupational health and working environment For general employees and newly employed employees according to the Occupational Safety and Health3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26701/03/20211.00P20LM106P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques 5S Audit Techniques 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26801/03/20211.0P20LM013DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )new2,500.002,800.00Online
26901/03/20211.0M20LM029DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 WhyDaily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
27001/03/20211.00M20LM100P : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27101/03/20212.00C20YW044P : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2016Advanced Create and Design Graph in Excel 2016Advanced Create and Design Graph in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27201/03/20212.00Q20PT041P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27301/03/20212.00I20NO175P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27401/03/20212.0I20NO041DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2021Postpone from 18/01/20212021年01月18日から延期した )new4,800.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27502/03/20211.0S20YW044S : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5� ����Ѻ���˹�Ҿ�鹷��3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27602/03/20212.0P20LM030DT : การบริหารระบบบำรุงรักษาสำหรับหัวหน้างาน (Online)Maintenance Management (Online)Maintenance Management (Online)new4,800.005,200.00Online
27702/03/20212.00P20LM107P : การบริหารระบบบำรุงรักษาสำหรับหัวหน้างานManagement Administration for Young ExecutiveManagement Administration for Young Executive5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27802/03/20212.0Q20LM031DT : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น) (Online)Effective Quality Control ( For Supervisor ) (Online)Effective Quality Control ( For Supervisor ) (Online)new4,800.005,200.00Online
27902/03/20212.00Q20LM077P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28002/03/20212.0Q20LM030DT : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Online) ISO 9001:2015 Documentation (Online) ISO 9001:2015 Documentation (Online)new4,800.005,200.00Online
28102/03/20212.00Q20LM103P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28202/03/20212.00I20NO176P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28303/03/20212.0P20PT029P : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการระบบ 5สProfessional 5S CommitteeProfessional 5S Committee (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2021Postpone from 19/01/20212021年01月19日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28403/03/20212.0P20LM017DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการระบบ 5ส (Online)Professional 5S CommitteeProfessional 5S Committee (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2021Postpone from 19/01/20212021年01月19日から延期した )new4,800.005,200.00Online
28503/03/20212.00C20YW058P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Microsoft Excel 2016 Level 1Microsoft Excel 2016 Level 16,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28603/03/20212.0C20YW023DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 03/11/2020Postpone from 03/11/20202020年11月03日から延期した )new6,000.006,500.00Online
28703/03/20212.00Q20LM104P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R196,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28803/03/20211.00M20LM102P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้า สำหรับหัวหน้างาน Inventory Management and Distribution Requirement Planning (DPR) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DPR) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28903/03/20211.0M20LM031DT : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างาน(Online)Inventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisornew2,500.002,800.00Online
29003/03/20212.00M20LM061P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29103/03/20212.0M20LM027DT : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Timenew4,800.005,200.00Online
29203/03/20211.0M20PT042P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction with Total ParticipationCost Reduction with Total Participation (เลื่อนจากวันที่ 11/03/2021Postpone from 11/03/20212021年03月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29303/03/20212.0E20SH036J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive Management???????9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
29403/03/20211.00E20KB049DT : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques2,500.002,800.00Online
29503/03/20211.00E20KB117P : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29604/03/20211.0S20YW045S : 5ส สำหรับพนักงาน5S for Operator5� ����Ѻ��ѡ�ҹnew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29704/03/20211.0M20LM083P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke กรณีศึกษาHuman Error Prevention by VM & POKA YOKE (Workshop)Human Error Prevention by VM & POKA YOKE (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2021Postpone from 27/01/20212021年01月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29804/03/20211.0M20LM014DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke กรณีศึกษาHuman Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke (เลื่อนจากวันที่ 27/01/2021Postpone from 27/01/20212021年01月27日から延期した )2,500.002,800.00Online
29904/03/20211.00A20MP142S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00
30004/03/20211.0A20MP077DT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ(Online)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)new2,500.002,800.00Online
30104/03/20212.00A20MP236P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30204/03/20211.00P20LM114P : การบริหารการเพิ่มผลผลิต ลดความสูญเสีย สูญเปล่า ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (เชิงปฏิบัติ)TPM:Total Productive Maintenance (Workshop)TPM:Total Productive Maintenance (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30304/03/20212.00P20PT003P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30404/03/20211.00K20KB006S : การบริหารธุรกิจด้วยเกมจำลองธุรกิจBusiness Management Practice by Management Game SimulationBusiness Management Practice by Management Game Simulation3,500.004,000.00
30504/03/20211.00M20LM103P : กลยุทธ์ธุรกิจแบบลีนสำหรับผู้บังคับบัญชาLean business strategy for supervisors/managersLean business strategy for supervisors/managers3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30604/03/20211.0M20LM028DT : กลยุทธ์ธุรกิจแบบลีนสำหรับผู้บังคับบัญชา Lean business strategy for supervisors/managers Lean business strategy for supervisors/managersnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30704/03/20211.0A20MP158S : Digital Transformation StrategyDigital Transformation StrategyDigital Transformation Strategynew4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30804/03/20212.0M20LM032DT : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 (Online)MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniquesnew4,800.005,200.00Online
30904/03/20212.00M20PT048P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IMTM-2 Techniques : Part IMTM-2 Techniques : Part I5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31004/03/20211.0Q20LM032DT : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016 (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online)new2,500.002,800.00Online
31104/03/20211.00Q20PT033P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31204/03/20212.0E20KB107P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level (เลื่อนจากวันที่ 28/01/2021Postpone from 28/01/20212021年01月28日から延期した )2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31305/03/20211.0Q20LM022DT : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (Online)QCC and Kaizen The difference in purpose and application (Online)QCC and Kaizen The difference in purpose and application (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/02/2021Postpone from 01/02/20212021年02月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
31405/03/20211.0A20MP078DT : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ(Online)�ش�ʹ෤�Ԥ����ͺ���§ҹ���ҧ����Ҫվ..������駧ҹ���������ش�ʹ෤�Ԥ����ͺ���§ҹ���ҧ����Ҫվ..������駧ҹ��������new2,500.002,800.00Online
31505/03/20211.00A20MP085S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31605/03/20211.00A20MP143S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31705/03/20211.0E20KB124P : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO 45001 : Requirement and ImplementationISO 45001 : Requirement and Implementation3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31805/03/20211.0E20KB054DT : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation2,500.002,800.00Online
31905/03/20211.0I20NO050DT : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)2,500.002,800.00Online
32005/03/20211.00I20NO177P : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:20173,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32106/03/20212.00I20NO180P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32206/03/20212.00I20NO179P : การสอบเทียบไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก (ภาคปฎิบัติ)Height Gauge Calibration (Practice)Height Gauge Calibration (Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32306/03/20212.00I20NO181P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Part IIElectrical Instrument Calibration Part IIElectrical Instrument Calibration Part II6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32406/03/20212.00I20NO182P : ISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32506/03/20212.00I20NO178P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32608/03/20212.00A20LM140P : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful Leader 5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32708/03/20211.00A20MP237P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32808/03/20215.00I20NO184P : Process Instrumentation Part II : ControlProcess Instrumentation Part II : ControlProcess Instrumentation Part II : Control17,000.0019,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32908/03/20211.00C20YW059P : สร้างระบบแจ้งเตือนให้กับข้อมูลด้วย Conditional Formatting ใน Excel 2016Visual Control by Conditional Formatting (Highlighting) in Excel 2016Visual Control by Conditional Formatting (Highlighting) in Excel 20163,200.003,700.00ส.ส.ท.
33008/03/20212.0P20PT036P : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษาFundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2021Postpone from 18/01/20212021年01月18日から延期した )new5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33108/03/20212.0P20LM015DT : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษา (Online)Fundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2021Postpone from 18/01/20212021年01月18日から延期した )new4,800.005,200.00Online
33208/03/20212.00I20NO183P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90016,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33308/03/20212.0I20NO054DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)new4,800.005,200.00Online
33408/03/20211.00E20KB050DT : การฝึกให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT 4 Round (Online)KYT 4 RoundKYT 4 Round2,500.002,800.00Online
33508/03/20211.00E20KB118P : การฝึกให้หยั่งรู้อันตรายล่วงหน้าด้วย KYT 4 RoundsKYT 4 RoundKYT 4 Round3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33608/03/20211.00I20NO185P : pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33709/03/20213.00S20YW046S : 5S Train the Trainer5S Train the Trainer5S Train the Trainer12,000.0015,000.00จัสมินซิตี้
33809/03/20211.00A20MP144S : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33909/03/20211.0A20MP079DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน(Online)Communication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Worknew2,500.002,800.00Online
34009/03/20211.00A20MP238P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34109/03/20211.00A20LM018P : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาDesign thinking process Design thinking process 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34209/03/20211.0E20SH006JL : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese Management (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese Management (Online)new5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34309/03/20211.0E20SH037J : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Managementnew5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34409/03/20211.0M20LM033DT : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Online)Cost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Managementnew2,500.002,800.00Online
34509/03/20211.00M20PT047P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร Cost Analysis for Decision Making for Management Cost Analysis for Decision Making for Management 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34609/03/20212.0C20YW045P : รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel (เลื่อนจากวันที่ 21/01/2021Postpone from 21/01/20212021年01月21日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34709/03/20211.00A20MP239P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34809/03/20211.00P20LM081P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (เชิงปฏิบัติ)TPM - Autonomous Maintenance (Workshop)TPM - Autonomous Maintenance (Workshop)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34909/03/20212.0Q20LM033DT : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online)new4,800.005,200.00Online
35009/03/20212.00Q20LM105P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35109/03/20211.00E20KB111P : หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBSStop!!! Risk Behavior in Work with BBSStop!!! Risk Behavior in Work with BBS3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35209/03/20211.00E20KB046DT : หยุด!!! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS (Online)Stop!!! Risk Behavior in Work with BBSStop!!! Risk Behavior in Work with BBS2,500.002,800.00Online
35310/03/20211.00U20PN017P : แนะนำรู้กลไกอัตโนมัติ KarakuriKarakuri (Workshop)Karakuri (Workshop)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35410/03/20211.00A20MP241P : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRsOKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35510/03/20211.00A20MP146S : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35610/03/20211.0A20MP081DT : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)(Online)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Managementnew2,500.002,800.00Online
35710/03/20211.00A20MP145S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35810/03/20211.0A20MP080DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ(Online)Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Worknew2,500.002,800.00Online
35910/03/20211.00A20MP242P : การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานManaging Your ThoughtManaging Your Thought3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36010/03/20211.00P20LM109P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE, PM และ FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36110/03/20211.0P20LM016DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (เลื่อนจากวันที่ 18/01/2021Postpone from 18/01/20212021年01月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
36210/03/20212.00P20PT053P : การปรับสมดุล (Balancing) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน(เชิงปฏิบัติ)Balancing MachineBalancing Machine5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36310/03/20211.00S20YW008DT : Lean for Healthcare Industry : การประยุกต์แนวคิดลีน สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพLean for Healthcare IndustryLean for Healthcare Industry1,500.002,000.00Online
36410/03/20211.00A20MP157S : ครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานมืออาชีพEffective Supervisory SkillEffective Supervisory Skill3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36510/03/20211.00M20LM105P : การสร้างสายธารแห่งคุณค่า - VSM (Workshop)Value Stream Mapping (Workshop)Value Stream Mapping (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36610/03/20212.00K20KB003S : TPS : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)TPS : Pull SystemTPS : Pull System6,500.007,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
36710/03/20212.00A20MP240P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36810/03/20211.00A20SH282P : ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น Part II - 1 : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นEssential Business Skills Part II - 1 : English Business Email for Beginnerタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ④日本的経営マネージメントnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36911/03/20212.00Q20PT025P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37011/03/20212.0Q20LM034DT : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online)QC Story (Online)QC Story (Online)new4,800.005,200.00Online
37111/03/20211.00A20MP018S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37211/03/20211.0A20MP082DT : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงาน(Online)Kaizen In OfficeKaizen In Officenew2,500.002,800.00Online
37311/03/20211.00A20MP147S : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ Presentation Skills Presentation Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37411/03/20211.0A20MP083DT : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ(Online) Presentation Skills Presentation Skillsnew2,500.002,800.00Online
37511/03/20211.00A20MP245P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37611/03/20212.00P20LM110P : ระบบการควบคุมด้วยสายตาVisual Control SystemVisual Control System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37711/03/20211.00A20MP244P : คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพThe Professional by ‘Think-Do-Show’ TechniquesThe Professional by ‘Think-Do-Show’ Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37811/03/20212.00C20YW031P : รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพMost Hits Formula & Functions for Professional Excel UserMost Hits Formula & Functions for Professional Excel User6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37911/03/20212.0U20YW011P : Automation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษาAutomation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษาAutomation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษา6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38011/03/20211.0P20LM031DT : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิค (Online)Braakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine (Online)Braakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine (Online)new2,500.002,800.00Online
38111/03/20211.0P20LM111P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38211/03/20211.0M20LM012DT : ผลิตอย่างไรให้ต้นทุนลดลง 50% (Online)How to produce by cost down 50%How to produce by cost down 50% (เลื่อนจากวันที่ 26/01/2021Postpone from 26/01/20212021年01月26日から延期した )1,500.001,500.00Online
38311/03/20211.0M20LM099P : ผลิตอย่างไรให้ต้นทุนลดลง 50% (Best Practice)How to produce by cost down 50% (Best Practice)How to produce by cost down 50% (Best Practice) (เลื่อนจากวันที่ 26/01/2021Postpone from 26/01/20212021年01月26日から延期した )new1,500.001,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38411/03/20211.0Q20LM014DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016 (Online)In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016 (Online)new2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38511/03/20211.00Q20LM106P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:2016In-depth explanation on AIAG& VDA FMEA 1st Edition 2019 for IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38611/03/20212.0E20SH038J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,500.0010,500.00ห้องสัมมนา โรงแรมแคนทารี่เบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
38711/03/20212.00A20MP243P : เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมTraining course design techniquesTraining course design techniques6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38812/03/20210.5A20MP123DT : หัวหน้างาน คิดและทำ นำคนสู่เป้าหมาย (Online)Towards High Potential SupervisorTowards High Potential Supervisornew1,500.001,800.00Online
38912/03/20211.00A20MP247P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39012/03/20211.00A20MP148S : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39112/03/20211.0A20MP084DT : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ(Online)Problem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Makingnew2,500.002,800.00Online
39212/03/20211.0E20KB091P : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018 (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2021Postpone from 20/01/20212021年01月20日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39312/03/20211.0E20KB037DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 (Online)Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018 (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2021Postpone from 20/01/20212021年01月20日から延期した )new2,500.002,800.00Online
39412/03/20211.00P20LM083P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39512/03/20211.0P20LM032DT : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)new2,500.002,800.00Online
39612/03/20211.00A20MP246P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขายForecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39712/03/20211.0Q20LM036DT : แกะรอย DNA ผู้บริโภคด้วยกลวิธีทางสถิติ (Online)Trackiwg Consumer DNA Thru Statistical Analysis (Online)Trackiwg Consumer DNA Thru Statistical Analysis (Online)new2,500.002,800.00Online
39812/03/20211.00Q20LM108P : แกะรอย DNA ผู้บริโภคด้วยกลวิธีทางสถิติTrackiwg Consumer DNA Thru Statistical AnalysisTrackiwg Consumer DNA Thru Statistical Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39912/03/20211.0Q20LM035DT : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 (Online)Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015 (Online)Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015 (Online)new2,500.002,800.00Online
40012/03/20211.00Q20LM107P : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน ISO 900:2015Professional QA/QC Management According to ISO 9001:2015Professional QA/QC Management According to ISO 9001:20153,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40112/03/20211.0I20NO051DT : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุด (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
40212/03/20211.00I20NO186P : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุดOptimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 90013,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40313/03/20212.00I20NO188P : การบำรุงรักษาและปรับแต่ง Control ValveControl Valve Maintenance & CalibrationControl Valve Maintenance & Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40413/03/20211.0S20YW031S : Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification (เลื่อนจากวันที่ 16/01/2021Postpone from 16/01/20212021年01月16日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40513/03/20212.00I20NO189P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40613/03/20212.00I20NO187P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์Dial Gauge, Dial Test Indicator Calibration: Theory & PracticeDial Gauge, Dial Test Indicator Calibration: Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40715/03/20212.00A20MP281P : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach6,200.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40815/03/20212.00I20NO191P : PID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control Optimization6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40915/03/20211.00E20KB112P : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015Compliance Obligation of ISO 14001:2015Compliance Obligation of ISO 14001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41015/03/20212.0A20SH283P : Import-Export in Thailand Part I: ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติImport-Export in Thailand Part I : Basic Knowledge of Import-Export in Thailand by PracticeImport-Export in Thailand Part I : Basic Knowledge of Import-Export in Thailand by Practice6,000.006,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41115/03/20211.0Q20LM015DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)new2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41215/03/20211.00Q20LM109P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41315/03/20212.00P20PT011P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and building : Maintenance and SafetyElectrical system test for plants and building : Maintenance and Safety6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41415/03/20211.00I20NO190P : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility (GRR)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRREvaluation on Capability of Measurement Process using GRR3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41515/03/20211.0I20NO052DT : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility (GRR) (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR (Online)2,500.002,800.00Online
41616/03/20211.0P20LM033DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วยระบบ 5ส (Online)5S for office Improve the quality of work (Online)5S for office Improve the quality of work (Online)new2,500.002,800.00Online
41716/03/20211.00P20LM108P : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วยระบบ 5ส (ปฏิบัติ)5S for office Improve the quality of work5S for office Improve the quality of work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41816/03/20211.00A20MP103S : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพPersonality for WorkPersonality for Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41916/03/20211.0A20MP085DT : การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน(Online)Personality for WorkPersonality for Worknew2,500.002,800.00Online
42016/03/20211.00A20MP150S : การฟังเชิงรุก : สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42116/03/20211.00A20MP250P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42216/03/20211.00A20MP149S : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพCounseling Techniques for SupervisorCounseling Techniques for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42316/03/20211.0A20MP086DT : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ(Online)เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ(Online)เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ(Online)new2,500.002,800.00Online
42416/03/20212.00A20MP248P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42516/03/20212.00E20KB113P : การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าThe Design of Electrical Systems and Electrical InstallationThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42616/03/20213.00E20KB027E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42716/03/20211.0P20SH001JL : Introduction to TPM for Japanese (Online)Introduction to TPM for Japanese (Online)Introduction to TPM for Japanese (Online)new4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42816/03/20211.0P20SH001J : Introduction to TPM for JapaneseIntroduction to TPM for JapaneseIntroduction to TPM for Japanese4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42917/03/20211.00A20MP251P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43017/03/20212.00Q20PT040P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43117/03/20211.00A20MP249P : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมTraining Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43217/03/20212.00C20YW061P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level 2Microsoft Excel 2016 Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43317/03/20212.0C20YW020DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level 2Microsoft Excel 2016 Level 2new4,800.005,200.00Online
43417/03/20211.00M20LM106P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ Cost Reducion in Logistics Cost Reducion in Logistics 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43517/03/20211.0M20LM034DT : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ (Online)Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logisticsnew2,500.002,800.00Online
43617/03/20211.00A20MP151S : สุดยอดนักขายเชิงรุกSmart SalesSmart Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43717/03/20211.0A20MP087DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก(Online)สุดยอดนักขายเชิงรุก(Online)สุดยอดนักขายเชิงรุก(Online)new2,500.002,800.00Online
43817/03/20215.0K20KB007S : Smart Manufacturing for Automation and IOT System (Smart Lean-TPS)Smart Manufacturing for Automation and IOT System (Smart Lean-TPS)Smart Manufacturing for Automation and IOT System (Smart Lean-TPS)16,500.0018,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ซอยพัฒนาการ 37-39
43917/03/20213.0E20TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessor8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44017/03/20212.0E20SH039J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
44117/03/20212.00I20NO192P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44217/03/20211.00I20NO053DT : การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ด้วยวิธี VDA5 (Online)Measurement System Analysis Using VDA 5 (Online)Measurement System Analysis Using VDA 5 (Online)2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44317/03/20211.00I20NO193P : การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ด้วยวิธี VDA5Measurement System Analysis Using VDA 5Measurement System Analysis Using VDA 53,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44417/03/20211.00A20MP252P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44518/03/20211.00A20LM128P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44618/03/20210.5A20MP124DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential LeadershipInfluential Leadershipnew1,500.001,800.00Online
44718/03/20211.00A20MP254P : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานValue of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44818/03/20211.00A20MP253P : การตลาดและการขายยุคดิจิทัลSales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44918/03/20212.00P20PT042P : งานบำรุงรักษาระบบนิวแมติกPneumatics maintenancePneumatics maintenancenew7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45018/03/20218.0S20YW038S : Lean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 21/01/2021Postpone from 21/01/20212021年01月21日から延期した )20,000.0025,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45118/03/20212.00Q20LM110P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45219/03/20211.00M20MP021S : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45319/03/20211.00A20MP255P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45419/03/20211.00E20KB114P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กรElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical SystemElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part I : Enterprise Electrical System3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45519/03/20211.0A20MP159S : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) For HRThe Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) For HR3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45619/03/20211.00A20MP275P : การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด​Customer Insight Creating Marketing StrategyCustomer Insight Creating Marketing Strategy3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45719/03/20212.00I20NO194P : การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน ขั้นพื้นฐานPressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)Pressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45819/03/20211.00A20MP256P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45919/03/20211.0A20SH018JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Thai Labor Law for Japanese Executive (Online)?????????????????new5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46019/03/20211.0A20SH021J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบThai Labor Law for Japanese Executive?????????????????new5,100.005,800.00
46120/03/20212.0S20YW039S : Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Level (เลื่อนจากวันที่ 23/01/2021Postpone from 23/01/20212021年01月23日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46220/03/20211.00A20MP257P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46322/03/20211.00A20MP276P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste and Cost Reduction in Office7 Waste and Cost Reduction in Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46422/03/20212.00A20MP258P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46522/03/20211.0A20MP161S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46622/03/20211.0A20MP088DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน(Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
46722/03/20215.00E20KB028E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for SupervisorAir Pollution for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46822/03/20212.0C20YW012DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Users (เลื่อนจากวันที่ 11/01/2021Postpone from 11/01/20212021年01月11日から延期した )4,800.005,200.00Online
46922/03/20212.0C20YW047P : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Users (เลื่อนจากวันที่ 11/01/2021Postpone from 11/01/20212021年01月11日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47022/03/20212.00P20PT046P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPump Maintenance TechniquesPump Maintenance Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47122/03/20212.00P20LM112P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47222/03/20211.00E20KB047DT : การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if (Online)The Situation Instantly Assessment with What-if Techniques (Online)The Situation Instantly Assessment with What-if Techniques (Online)2,500.002,800.00Online
47322/03/20211.00E20KB115P : การประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-ifThe Situation Instantly Assessment with What-if TechniquesThe Situation Instantly Assessment with What-if Techniques3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47422/03/20217.00I20NO195P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II18,000.0020,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47523/03/20219.0S20YW025S : 5S Master Certification Program5S Master Certification Program5S Master Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 23/03/2021Postpone from 23/03/20212021年03月23日から延期した )new26,100.0028,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47623/03/20212.00P20MP019S : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance7,000.007,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
47723/03/20211.00A20MP260P : เทคนิคการบริหารผลงานของทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าTeam Management in PracticeTeam Management in Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47823/03/20211.00A20MP261P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47923/03/20211.00A20MP259P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48023/03/20212.00Q20LM085P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48123/03/20212.00I20NO196P : การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาล (ทฤษฎีและปฎิบัติ)Calibration of medical devices and hospital laboratories (Theory & Practice)Calibration of medical devices and hospital laboratories (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48223/03/20211.00A20SH284P : ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น Part III - 1 : การทำงานเป็นทีมและปรับปรุงงานด้วย HORENSOEssential Business Skills Part III - 1 :Enhancing Work and Teamwork with HORENSOEssential Business Skills Part III - 1 :Enhancing Work and Teamwork with HORENSOnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48323/03/20219.0S20YW006DT : 5S Master Certification Program : Online5S Master Certification Program : Online5S Master Certification Program : Online (เลื่อนจากวันที่ 23/03/2021Postpone from 23/03/20212021年03月23日から延期した )new21,000.0025,000.00Online
48423/03/20212.0S20YW040S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshop (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2021Postpone from 19/01/20212021年01月19日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48524/03/20211.00A20MP266P : การพัฒนาทักษะ 'การคิด' เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน (ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48624/03/20211.00A20MP152S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะProfessional Action Plan for SuccessProfessional Action Plan for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48724/03/20211.00A20MP278P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และ IoTMastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48824/03/20211.00A20MP264P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48924/03/20213.0U20YW007P : Automation Skill for Smart Factory Level 1Automation Skill for Smart Factory Level 1Automation Skill for Smart Factory Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 13/01/2021Postpone from 13/01/20212021年01月13日から延期した )8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49024/03/20211.00A20MP265P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49124/03/20212.00A20MP263P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จพร้อมฝึกปฏิบัติPurchasing Negotiation Techniques & WorkshopPurchasing Negotiation Techniques & Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49224/03/20211.00P20PT015P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือMaintenance & Repair spare parts managementMaintenance & Repair spare parts management3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49324/03/20211.0P20LM034DT : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ (Online)Maintenance & Repair spare parts management (Online)Maintenance & Repair spare parts management (Online)new2,500.002,800.00Online
49424/03/20212.00A20MP277P : เทคนิคการทำแผนการตลาด​Creating a Successful Marketing PlanCreating a Successful Marketing Plan6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49524/03/20211.00A20MP262P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49624/03/20211.0Q20LM020DT : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ (Online)Quality Awareness Creativity @ Mind (Online)Quality Awareness Creativity @ Mind (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2021Postpone from 19/01/20212021年01月19日から延期した )new2,500.002,800.00Online
49724/03/20212.0E20SH040J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
49825/03/20211.00A20MP267P : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์The 1% SolutionThe 1% Solution3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49925/03/20211.00A20MP153S : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรDirecting & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50025/03/20211.0A20MP089DT : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร(Online)Directing & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Successnew2,500.002,800.00Online
50125/03/20212.00A20MP269P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50225/03/20211.00A20MP268P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50325/03/20212.0P20LM035DT : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ (Online)Facility Management Fundamental (Online)Facility Management Fundamental (Online)new4,800.005,200.00Online
50425/03/20212.00P20LM113P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50525/03/20212.0E20KB089P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO 45001 : Internal Audit ISO 45001 : Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 14/01/2021Postpone from 14/01/20212021年01月14日から延期した )5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50625/03/20212.0E20KB053DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO 45001 : Internal AuditISO 45001 : Internal Audit4,500.005,200.00Online
50725/03/20212.00Q20LM111P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50825/03/20211.00P20PT054P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance : PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance : Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50925/03/20212.00M20PT002P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม Production Control : Production Scheduling and ControlProduction Control : Production Scheduling and Control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51025/03/20212.0M20LM030DT : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม (Online)Producgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrolnew4,800.005,200.00Online
51125/03/20212.00Q20LM062P : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคปฏิบัติStatistical Problem solving for middle ManagementStatistical Problem solving for middle Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51225/03/20213.00Q20LM064P : Quality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for Technician9,000.0010,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51325/03/20212.00Q20PT029P : Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51426/03/20211.00A20MP279P : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยมMotivation Technique for Higher PerformanceMotivation Technique for Higher Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51526/03/20211.00A20MP270P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51626/03/20211.00M20PT044P : บัญชีคุมพัสดุคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง Inventory Control and Stock CardInventory Control and Stock Card3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51726/03/20211.0D20LM002P : เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาด้วยโมบายแอพและไอโอทีImprove a performance of plant maintenance using mobile application and IoTImprove a performance of plant maintenance using mobile application and IoT3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51826/03/20211.00A20MP154S : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้าAwaken the Selling PowerAwaken the Selling Power3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51926/03/20211.0A20MP090DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า(Online)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Powernew2,500.002,800.00Online
52026/03/20211.00U20PN018P : แนวคิดในการจัดทำกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0แนวคิดในการจัดทำกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0แนวคิดในการจัดทำกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0new3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52127/03/20211.00A20MP155S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52227/03/20211.0A20MP091DT : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน(Online)LeadershipLeadershipnew2,500.002,800.00Online
52327/03/20211.00A20MP271P : Ho-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานHo-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานHo-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52427/03/20212.00S20YW051S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52529/03/20211.00A20MP280P : KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงานKaizen : Development of Ideals, Self, People and WorKaizen : Development of Ideals, Self, People and Wor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52629/03/20211.0A20MP285P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหาDealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52729/03/20213.00E20KB029E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for OperatorIndustrial Waste Management for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52829/03/20212.00C20YW062P : การสร้างรายงานสรุปผลสไตล์ Dashboard (กระดานสรุปข้อมูล) ด้วย Excel 2016Developing Dashboard with Excel 2016Developing Dashboard with Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52929/03/20212.00I20NO197P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53030/03/20211.00A20MP273P : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงานInspiration for WorkInspiration for Work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53130/03/20211.00A20MP272P : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้Be Pro LeaderBe Pro Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53230/03/20211.00A20MP156S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow upTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53330/03/20211.00E20KB119P : การค้นหาและประเมินอันตราย ด้วย CCCFCompletely Check Completely Find Out ActivityCompletely Check Completely Find Out Activity3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53430/03/20212.00P20PT025P : ระบบพรอพอร์ชันนัลและเซอร์โวไฮดรอลิกProportional and Servo HydraulicProportional and Servo Hydraulic5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53530/03/20211.0E20KB088P : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกันSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 11/01/2021Postpone from 11/01/20212021年01月11日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53630/03/20211.0E20KB051DT : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Online)Safety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance2,500.002,800.00Online
53731/03/20211.0S21YW019S : ก้าวเล็กๆ สู่แนวคิดไคเซ็น DX (Digital Trarnformation)Small Step to Kaizen DX (Digital Trarnformation)Small Step to Kaizen DX (Digital Trarnformation)new1,000.001,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53831/03/20212.00E20KB048DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit4,800.005,200.00Online
53931/03/20212.00E20KB116P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54031/03/20212.00C20YW063P : เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot TableSuper Tips & Techniques for PivotTableSuper Tips & Techniques for PivotTable6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54131/03/20211.00M20LM107P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001 : 2015 - Inventory SystemISO 9001 : 2015 - Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54231/03/20211.0P20PT057P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2021Postpone from 20/01/20212021年01月20日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54331/03/20211.0P20LM018DT : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม (Online)Machine LubricationMachine Lubrication (เลื่อนจากวันที่ 20/01/2021Postpone from 20/01/20212021年01月20日から延期した )new2,500.002,800.00Online
54401/04/20211.00A21MP009P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54501/04/20211.00P21LM001P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54601/04/20211.0P21LM001DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive Maintenance (Online)Predictive Maintenance (Online)new2,500.002,800.00Online
54701/04/20212.00Q21LM001P : ผู้จัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:20155,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54801/04/20211.00I21NO003P : การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรมHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industryHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54901/04/20211.00I21NO002DT : การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรม (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industryHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry2,500.002,800.00Online
55001/04/20212.00I21NO001P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55101/04/20218.0K21KB001S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)24,000.0028,000.00สถาบันเทคโนโลยไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
55201/04/20212.00I21NO002P : Plant Performance สมรรถนะของโรงงานPlant PerformancePlant Performance6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55301/04/20212.00I21NO001DT : Plant Performance สมรรถนะของโรงงาน (Online)Plant PerformancePlant Performance4,800.005,200.00Online
55402/04/20211.00A21MP001S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55502/04/20211.00E21KB005P : ระเบียบข้อบังคับ และ มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรRegulation and International Standard for Machinery SafetyRegulation and International Standard for Machinery Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55602/04/20211.00E21KB003DT : ระเบียบข้อบังคับ และ มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของเครื่องจักร (Online)Regulation and International Standard for Machinery SafetyRegulation and International Standard for Machinery Safety2,500.002,800.00Online
55702/04/20211.00C21YW009P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55802/04/20211.00M21LM009P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55902/04/20211.00P21LM002P : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงMaintenance Cost Saving SystemMaintenance Cost Saving System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
56002/04/20211.0P21LM002DT : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)new2,500.002,800.00Online
56107/04/20212.00A21MP012P : เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบ