แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
120/04/20211.00E21KB001DT : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน (Online)Self-Awareness for Sustainable Safety (Online)Self-Awareness for Sustainable Safety (Online)2,500.002,800.00Online
220/04/20212.0I21NO004DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
320/04/20212.00I21NO009P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
421/04/20211.00A21MP003S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
521/04/20218.0S21YW020S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Programnew22,000.0026,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
621/04/20211.00M21LM004P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
721/04/20211.0M21LM005DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why  (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why  (Workshop) (Online)new2,500.002,800.00Online
821/04/20211.00A21MP004S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
921/04/20211.0A21MP014DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential Leadership (Online)Influential Leadership (Online)new2,5002,800Online
1021/04/20211.0A21MP012DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Online)Supervisory Skill Development (Online)Supervisory Skill Development (Online)new2,500.002,800.00Online
1121/04/20211.00A21MP002S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1221/04/20211.0S21YW021S : Traffy Fondue แอปพลิเคชั่นแจ้งและจัดการสิ่งผิดปกติในโรงงานTraffy Fondue ApplicationTraffy Fondue Application (เลื่อนจากวันที่ 19/01/2021Postpone from 19/01/20212021年01月19日から延期した )1,000.001,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1321/04/20212.00Q21LM003P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1421/04/20213.0E21PB005SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1521/04/20212.0E21SH003JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Managementnew9,000.0010,000.00Online
1622/04/20211.0M21LM001DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)new2,500.002,800.00Online
1722/04/20211.00M21LM003P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1822/04/20212.00U21PN002P : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นFoundation of Machine Vision for Automation ManufacturingFoundation of Machine Vision for Automation Manufacturing6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1922/04/20211.00C21YW006P : การสร้าง Robotic Process Automation (RPA) ลดต้นทุน ด้วย VBABuild Robotic Process Automation by VBABuild Robotic Process Automation by VBAnew3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2022/04/20212.00P21LM007P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2122/04/20212.0P21LM004DT : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance (Online)Preventive Maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
2222/04/20211.00A21MP010P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2323/04/20211.0A21MP006DT : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ( Online)Psychology of Managing Task & People (Online)Psychology of Managing Task & People (Online)new2,500.002,800.00Online
2423/04/20211.0E21KB001E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Manager2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2523/04/20211.0C21YW001DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016 (Online)Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )new2,500.002,800.00Online
2623/04/20211.0C21YW008P : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016 (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2723/04/20211.00P21LM008P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2823/04/20211.0P21LM005DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)new2,500.002,800.00Online
2924/04/20212.00I21NO011P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3024/04/20212.00I21NO012P : ISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 Requirement6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3126/04/20211.0A21MP005S : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติStrategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3226/04/20211.0A21MP015DT : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติ (Online)Strategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique (Online)2,500.002,800.00Online
3326/04/20213.00U21PN004P : Advance PLC : Mitsubishi FX5U กับงานควบคุมอัตโนมัติAdvance Programmable Logic ControllerAdvance Programmable Logic Controller9,000.009,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
3426/04/20211.0E21KB002P : การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมWater Water Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3526/04/20212.00C21YW005P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3626/04/20212.0C21YW002DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 26/04/2021Postpone from 26/04/20212021年04月26日から延期した )4,800.005,200.00Online
3726/04/20212.0C21YW018P : รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3826/04/20211.0D21LM001P : Grow Through Industry 4.0 - Connected IndustyGrow Through Industry 4.0 - Connected Industy Grow Through Industry 4.0 � Connected IndustryGrow Through Industry 4.0 - Connected IndustyGrow Through Industry 4.0 � Connected Industry1,500.001,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3926/04/20212.00M21LM002P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4026/04/20212.0Q21MP001S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC ToolsQuality Control CircleQuality Control Circle5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4126/04/20212.0E21NB015DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2021Postpone from 19/04/20212021年04月19日から延期した )1,000.001,200.00Online
4227/04/20211.0A21MP008DT : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)new2,500.002,800.00Online
4327/04/20211.00A21MP015P : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4427/04/20212.00U21PN005P : การใช้งานอินเวอร์เตอร์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ เพื่อการลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพAdvanced Magnetics and Motor Drive Research Laboratory (AMDRL)Advanced Magnetics and Motor Drive Research Laboratory (AMDRL)new6,000.006,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
4527/04/20213.0E21KB006E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4627/04/20211.0M21LM015DT : กรณีศึกษา : การผลิตด้วยการใช้ระบบแบบลีน (Online)Manufacturing Case Study with lean System Implementation (Online)Manufacturing Case Study with lean System Implementation (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2021Postpone from 11/05/20212021年05月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
4727/04/20211.0M21LM033P : กรณีศึกษา : การผลิตด้วยการใช้ระบบแบบลีนManufacturing Case Study with lean System ImplementationManufacturing Case Study with lean System Implementation (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2021Postpone from 11/05/20212021年05月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4827/04/202114.0S21YW023S : Master Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean Officenew38,500.0044,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4927/04/20213.00Q21LM004P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5027/04/20211.00I21NO005DT : การยืนยันความใช้ได้ของวิธีวัดทางกายภาพ (ทดสอบ, สอบเทียบ) (Online)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration) (Online)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration) (Online)new2,500.002,800.00Online
5127/04/20211.00I21NO013P : การยืนยันความใช้ได้ของวิธีวัดทางกายภาพ (ทดสอบ, สอบเทียบ)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration)new3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5228/04/20211.00A21MP008S : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าEnglish for Service SectorEnglish for Service Sector3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5328/04/20211.0A21MP009DT : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving (Online)new2,500.002,800.00Online
5428/04/20211.00A21MP005P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5528/04/20211.0A21MP005DT : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ (Online)Service Excellence Strategy (Online)Service Excellence Strategy (Online)new2,500.002,800.00Online
5628/04/20211.00A21MP008P : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับService Excellence StrategyService Excellence Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5728/04/20211.00A21MP007S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5828/04/20211.0A21MP024S : Leader Talk และการบรรยาย หัวข้อ Smart-Monosukuri แนวทางพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0Smart-Monosukuri แนวทางพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0I- Monodzukuri �Ƿҧ�Ѳ������ص��ˡ��� 4.01,500.001,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5928/04/20213.00U21PN006P : ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรม8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6028/04/20212.00P21LM009P : งานบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักร (โบลท์และนัท )Bolt - Nuts MaintenanceBolt - Nuts Maintenance7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6128/04/20211.00A21MP006P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6228/04/20212.00Q21LM007P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 45001ISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data Control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6328/04/20211.00Q21LM003DT : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)2,500.002,800.00Online
6428/04/20211.00Q21LM008P : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/SupplierSolving and Preventing Problems Caused by Outsource/Supplier Solving and preventing problems caused by Outso Solving and preventing problems caused by Solving and preventing problems caused by Solving and preventing problems caused bySolving and Preventing Problems Caused by Outsource/Supplier Solving and preventing problems caused by Outso Solving and preventing problems caused by Solving and preventing problems caused by Solving and preventing problems caused by3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6528/04/20211.00Q21LM005P : ก้าวสู่มาตรฐานเครื่องมือแพทย์อย่างมั่นใจภายใต้ ISO 13485:2016Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management systemConfidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6628/04/20212.0E21SH001JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)new9,000.0010,000.00Online
6728/04/20211.0Q21LM006P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6828/04/20211.0Q21LM002DT : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)new2,500.002,800.00Online
6929/04/20211.0A21MP001DT : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่น (Online)Get Anyone to do Anything (Online)Get Anyone to do Anything (Online)new2,500.002,800.00Online
7029/04/20211.00A21MP007P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7129/04/20211.00A21MP003P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7229/04/20211.0A21MP018DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน (Online)Team Follow up and Positive Feedback (Online)Team Follow up and Positive Feedback (Online)new2,500.002,800.00Online
7329/04/20211.00A21MP009S : การติดตามผลและพัฒนาทีมงานTeam Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7429/04/20211.00A21MP001P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7529/04/20212.00C21YW004P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level 2Microsoft Excel 2016 Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7629/04/20212.0C21YW008DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Excel Level 2Excel Level 2new4,800.005,200.00Online
7729/04/20210.5A21MP020DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)Road to Purchasing & Supply Professional (Online)Road to Purchasing & Supply Professional (Online)new1,500.001,800.00Online
7829/04/20212.00M21LM014P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7929/04/20211.00P21LM010P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือRCM : Reliability-Centred-MaintenanceRCM : Reliability-Centred-Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8029/04/20211.0P21LM006DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)new2,500.002,800.00Online
8129/04/20211.00M21MP001S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8229/04/20211.0M21MP006DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for Supervisor (Online)Production Management for Supervisor (Online)new2,500.002,800.00Online
8329/04/20212.0Q21LM009P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8430/04/20211.0I21NO010P : การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดPrinciple of usage and maintenance of measuring toolsPrinciple of usage and maintenance of measuring tools (เลื่อนจากวันที่ 23/04/2021Postpone from 23/04/20212021年04月23日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8506/05/20212.00U21PN008P : การใช้งานระบบ Machine Vision สำหรับงาน หุ่นยนต์ และออโตแมชั่นMachine Vision Design for Robotic and AutomationMachine Vision Design for Robotic and Automationnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8606/05/20212.0C21YW005DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1 (Online)Microsoft Excel 2016 Level IMicrosoft Excel 2016 Level Inew4,800.005,200.00Online
8706/05/20212.00C21YW002P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Microsoft Excel 2016 Level 1Microsoft Excel 2016 Level 16,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8806/05/20211.0M21LM027P : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการLean for OperatorLean for Operator (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2021Postpone from 18/05/20212021年05月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8906/05/20211.0M21LM013DT : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (Online)Lean for Operator (Online)Lean for ?Operator (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2021Postpone from 18/05/20212021年05月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
9006/05/20212.00I21NO006DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)4,800.005,200.00Online
9106/05/20212.00I21NO014P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90016,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9206/05/20211.00E21KB008P : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกันSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive MaintenanceSafety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9306/05/20211.00E21KB004DT : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าเชิงป้องกัน) (Online)Safety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance (Online)Safety on Electrical Work and Electrical System Inspection for Preventive Maintenance (Online)2,500.002,800.00Online
9406/05/20212.00I21NO015P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9506/05/20211.00I21NO016P : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9607/05/20211.0U21PN007P : Low Cost Automation (Lean Karakuri)��ü�Ե�ѵ��ѵ�Ẻ�鹷ع���Karakuri (Workshop)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9707/05/20211.00A21MP042P : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9807/05/20211.00A21MP032DT : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา(Online)8D. Techniques for Time Management (Online)8D. Techniques for Time Management (Online)2,500.002,800.00Online
9907/05/20210.5A21MP039DT : จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร (Online)How Purchasing Meets the Managements Expectation (Online)How Purchasing Meets the Managements Expectation (Online)new1,500.001,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10007/05/20211.0M21LM024P : Lean Six Sigma เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิตCost Reduction by Lean Six SigmaCost Reduction by Lean Six Sigma (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2021Postpone from 19/05/20212021年05月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
10107/05/20211.00E21KB009P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10207/05/20211.00E21KB005DT : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Online)Job Analysis for Safety (Online)Job Analysis for Safety (Online)2,500.002,800.00Online
10307/05/20212.00I21NO017P : การทำความเข้าใจและการประเมินผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมUnderstanding and decision making the calibration results of industrial measuring instrumentsUnderstanding and decision making the calibration results of industrial measuring instruments6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10408/05/20212.00I21NO018P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10510/05/20213.0P21LM031P : ทักษะการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานในโรงงานBasic electrical maintenance skills in factoriesBasic electrical maintenance skills in factories8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10610/05/20213.0S21YW024S : การประยุกต์ใช้เซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยในงานจป. (Internet of Things for Safety)Internet of Things for SafetyInternet of Things for Safetynew10,000.0012,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10710/05/20215.00E21KB002E : ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for SupervisorIndustrial Waste Management for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10810/05/20212.00E21KB010P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ISO 45001 : 2018 Internal AuditISO 45001 : 2018 Internal Audit5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10910/05/20212.00E21KB006DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 (Online)ISO 45001 : 2018  Internal Audit (Online)ISO 45001 : 2018  Internal Audit (Online)4,500.005,200.00Online
11010/05/20212.0C21YW009DT : รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (Online)Use Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Usersnew4,800.005,200.00Online
11110/05/20212.00C21YW013P : รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Users6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11210/05/20211.00P21LM011P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าMotor MaintenanceMotor Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11310/05/20211.0P21LM007DT : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)new2,500.002,800.00Online
11410/05/20211.0S21YW025S : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)3T Model Management3T Model Management (เลื่อนจากวันที่ 22/02/2021Postpone from 22/02/20212021年02月22日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11510/05/20211.0S21YW003DT : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM) (Online)3T Model Management3T Model Managementnew2,500.002,800.00Online
11610/05/20213.0P21PJ001SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11710/05/20212.00I21NO019P : การใช้งาน และการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องวัด HART InstrumentsCalibration HART Instruments WorkshopCalibration HART Instruments Workshop6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11810/05/20211.00I21NO007DT : การจัดระบบสอบเทียบเครื่องวัดสำหรับ ISO 9001 (Online)Calibration for ISO 9001 (Online)Calibration for ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
11910/05/20211.00I21NO020P : การจัดระบบสอบเทียบเครื่องวัดสำหรับ ISO 9001Calibration for ISO 9001Calibration for ISO 90013,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12011/05/20213.0S21YW026S : 5S Train the Trainer5S Train the Trainer5S Train the Trainer (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2021Postpone from 10/05/20212021年05月10日から延期した )new9,000.0010,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12111/05/20211.00A21MP038DT : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (Online)Cooperative Work with Boss (Online)Cooperative Work with Boss (Online)2,500.002,800.00Online
12211/05/20211.00A21MP036P : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพCooperative Work with BossCooperative Work with Boss3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12311/05/20212.00A21MP046DT : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ (Online)Towards High otentian Manager (Online)Towards High otentian Manager (Online)4,800.005,200.00Online
12411/05/20212.00A21MP011S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12511/05/20211.00A21MP039P : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12611/05/20211.00A21MP033DT : การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่(Online)Effectiveness Administration System (Online)Effectiveness Administration System (Online)2,500.002,800.00Online
12711/05/20212.00Q21LM012P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R196,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12811/05/20211.0M21LM025P : ยกเครื่องทั้ง Supply Chain รองรับรูปแบบการทำงานแนวใหม่Resetting supply Chains for the next normalResetting supply Chains for the next normal3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12911/05/20211.00M21LM035P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13011/05/20211.00P21LM013P : การบริหารการเพิ่มผลผลิต ลดความสูญเสีย สูญเปล่า ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (เชิงปฏิบัติ)TPM:Total Productive Maintenance (Workshop)TPM:Total Productive Maintenance (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13111/05/20211.00P21LM012P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย TPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13211/05/20211.0P21LM008DT : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (Online)TPM : Focused Improvement (Online)TPM : Focused Improvement (Online)new2,500.002,800.00Online
13311/05/20212.00Q21LM011P : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015QMR ResponsibilityQMR Responsibility5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13411/05/20212.00I21NO008DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)4,800.005,200.00Online
13511/05/20212.00I21NO021P : ISO/IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 Documentation6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13612/05/20211.00P21LM014P : 5S & Kaizen for Productivity (Workshop)5สและไคเซ็น เพื่อเพิ่มผลิตภาพด้วยกรณีศึกษา5สและไคเซ็น เพื่อเพิ่มผลิตภาพด้วยกรณีศึกษา3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13712/05/20211.00A21MP045P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13812/05/20211.00A21MP031DT : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Online)The Proactive Habits (Online)The Proactive Habits (Online)2,500.002,800.00Online
13912/05/20212.00A21MP041P : การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance for Non-Financial ManagerFinance for Non-Financial Manager5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14012/05/20211.00C21YW011P : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14112/05/20211.00C21YW006DT : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel (Online)Professional  Data  Analysis by Excel Pivot Table (Online)Professional  Data  Analysis by Excel Pivot Table (Online)2,500.002,800.00Online
14212/05/20211.00M21LM032P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิตKPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14312/05/20212.0Q21LM014P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)������������âѴ��ͧ��мš�з��ҡ��кǹ���������������âѴ��ͧ��мš�з��ҡ��кǹ��� (เลื่อนจากวันที่ 13/05/2021Postpone from 13/05/20212021年05月13日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14412/05/20213.00K21KB002S : 4 กิจกรรมหลักในการดำเนินการระบบการผลิตแบบ TPSTPS 4 Step for Production ImprovementTPS 4 Step for Production Improvementnew10,000.0011,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ซอยพัฒนาการ 37-39
14512/05/20212.0E21SH003J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese Executive???????????????9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
14613/05/20211.00A21MP029P : การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างานPower of Gemba for Entrepreneural SupervisorPower of Gemba for Entrepreneural Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14713/05/20212.00A21MP031P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14813/05/20211.00A21MP033P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14913/05/20211.00A21MP030DT : เทคนิคการบริหารเวลา (Online)Time Management Techniques (Online)Time Management Techniques (Online)2,500.002,800.00Online
15013/05/20210.50A21MP040DT : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online)Critical Principles in Negotiation Process (Online)Critical Principles in Negotiation Process (Online)1,500.001,800.00Online
15113/05/20211.00A21MP021S : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท.
15213/05/20211.00A21MP032P : เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จSelf-ImprovementSelf-Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15313/05/20212.00C21YW010P : การประยุกต์ใช้ Excel 2016 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel 2016 for Inventory ManagementExcel 2016 for Inventory Management6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15413/05/20211.00A21MP013S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15513/05/20211.00P21LM016P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือMaintenance & Repair spare parts managementMaintenance & Repair spare parts management3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15613/05/20212.00P21LM015P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15713/05/20211.00Q21LM013P : การควบคุมคุณภาพที่หน้างาน-สำหรับระดับปฏิบัติการQuality Control for Shop FloorQuality Control for Shop Floor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15813/05/20211.0Q21LM004DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างาน-สำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)new2,500.002,800.00Online
15913/05/20216.00I21NO022P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration for Technician Part IInstrument Calibration for Technician Part I16,000.0018,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16014/05/20211.00A21MP046P : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพHigh Performance HabitsHigh Performance Habits3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16114/05/20211.00A21MP026DT : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ (Online)High Performance Habits (Online)High Performance Habits (Online)2,500.002,800.00Online
16214/05/20211.00A21MP027P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16314/05/20211.00A21MP028DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior Supervisor (Online)Preparing of Junior Supervisor (Online)2,500.002,800.00Online
16414/05/20211.00P21LM018P : การควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าVisual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16514/05/20211.00A21MP028P : บทบาทของงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนCritical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16614/05/20211.00P21LM017P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิกBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16714/05/20211.00A21MP026P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16814/05/20211.00A21MP027DT : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย(Online)Sales Increasing Techniques as Sales Coordinator (Online)Sales Increasing Techniques as Sales Coordinator (Online)2,500.002,800.00Online
16914/05/20211.00M21LM030P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17015/05/20211.00A21MP034P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17115/05/20212.0M21MP017DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine (Online)new2,500.002,800.00Online
17215/05/20212.00M21MP003S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17315/05/20212.00I21NO024P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17417/05/20212.0A21MP019S : การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)�����ѭ�ҷ��˹�ҧҹ����Ѻ���˹�ҧҹ (Workshop)�����ѭ�ҷ��˹�ҧҹ����Ѻ���˹�ҧҹ (Workshop)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17517/05/20213.00M21LM028P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17617/05/20211.00E21KB011P : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015Environmental Aspect Assesment according to ISO 14001 : 2015Environmental Aspect Assesment according to ISO 14001 : 20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17717/05/20211.00E21KB007DT : การประเมิน Environmental Aspects ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (Online)Environmental Aspect Assesment according to ISO 14001 : 2015 (Online)Environmental Aspect Assesment according to ISO 14001 : 2015 (Online)2,500.002,800.00Online
17817/05/20215.0E21KB009E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for SupervisorAir Pollution for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17917/05/20216.00M21MP002S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18017/05/20212.00C21YW014P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18117/05/20212.00A21MP025P : เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานTransformative CoachingTransformative Coaching5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18217/05/20212.00A21MP024P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18317/05/20212.00P21LM019P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงาน (เชิงปฏิบัติ)Machine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18418/05/20211.00M21LM026P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (กรณีศึกษา)Human Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18518/05/20211.0M21LM012DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (กรณีศึกษา) (Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM ?& Poka Yoke (Online)new2,500.002,800.00Online
18618/05/20211.00A21MP020S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18718/05/20211.00A21MP023P : คิดอย่างผู้นำยุคใหม่Growth MindsetGrowth Mindset3,200.003,700.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
18818/05/20213.00E21KB003E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18918/05/20211.00A21MP015S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19018/05/20211.00A21MP041DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labor Law & Regulation (Online)Labor Law & Regulation (Online)2,500.002,800.00Online
19118/05/20211.00A21MP043P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19218/05/20211.00P21LM020P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการมองเห็นVisual control for maintenanceVisual control for maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19318/05/20211.0Q21SH003J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Managementnew5,100.005,800.00Online
19418/05/20211.00Q21SH001JL : Automotive Core Tools ManagementAutomotive Core Tools Management (Online)Automotive Core Tools Management (Online)5,100.005,800.00Online
19518/05/20213.0E21PB006SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19618/05/20212.00I21NO025P : การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ และอ่างควบคุมอุณหภูมิTemperature Controled Chamber & Water Bath CalibrationTemperature Controled Chamber & Water Bath Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19718/05/20211.00I21NO009DT : การสอบเทียบเครื่องวัดภายในสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Internal instrument calibration for industry (Online)Internal instrument calibration for industry (Online)2,500.002,800.00Online
19818/05/20211.00I21NO026P : การสอบเทียบเครื่องวัดภายในสำหรับอุตสาหกรรมInternal instrument calibration for industryInternal instrument calibration for industry3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19918/05/20211.00A21MP022S : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
20018/05/20211.00A21MP047DT : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Online)Topmost Technique : Professional Coaching (Online)Topmost Technique : Professional Coaching (Online)2,500.002,800.00Online
20118/05/20211.00A21MP030P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20219/05/20212.00A21MP022P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20319/05/20212.00A21MP023DT : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงาน(Online)Smart Supervisor (Online)Smart Supervisor (Online)4,800.005,200.00Online
20419/05/20211.00A21MP021P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20519/05/20211.00A21MP024DT : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง (Online)Inspiration Dialogues (Online)Inspiration Dialogues (Online)2,500.002,800.00Online
20619/05/20211.00A21MP040P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20719/05/20213.00U21PN009P : มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเวอร์เตอร์Electric motors for automatic control systems and invertersElectric motors for automatic control systems and inverters8,700.009,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20819/05/20213.00E21KB004E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution for OperatorWater Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20919/05/20212.00P21LM021P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21019/05/20211.00Q21LM016P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21119/05/20212.00A21MP044P : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ​Formulating Marketing StrategiesFormulating Marketing Strategies6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21219/05/20215.00K21KB003S : การออกแบบระบบคัมบังตามแนวทางของระบบการผลิตแบบ TPSTPS for Pull and Kanban System DesignTPS for Pull and Kanban System Designnew16,500.0018,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ซอยพัฒนาการ 37-39
21319/05/20212.0E21SH004J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive Management???????9,000.0010,000.00 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
21420/05/20211.00A21MP020P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21520/05/20211.00A21MP022DT : การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน(Online)Working Manual Writing (Online)Working Manual Writing (Online)2,500.002,800.00Online
21620/05/20211.00A21MP023S : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21720/05/20211.00A21MP043DT : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Online)Management for Supervisor (Online)Management for Supervisor (Online)2,500.002,800.00Online
21820/05/20211.00A21MP038P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21920/05/20211.00A21MP010S : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22020/05/20212.00C21YW012P : รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพProfessional Excel UserProfessional Excel User6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22120/05/20211.00M21LM023P : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22220/05/20211.0M21LM011DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)new2,500.002,800.00Online
22320/05/20212.0I21NO008P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงบิด แรงกด แรงดึง (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theoty & Practice)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theoty & Practice) (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22421/05/20211.00A21MP021DT : สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง(Online)Negotiation Excellence (Online)Negotiation Excellence (Online)2,500.002,800.00Online
22521/05/20211.00A21MP037P : สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรองNegotiation ExcellenceNegotiation Excellence3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22621/05/20212.00A21MP014S : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพPresentation SkillsPresentation Skills6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22721/05/20211.00A21MP012S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22821/05/20211.00M21LM020P : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 WhyDaily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22921/05/20211.0M21LM009DT : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why (Online)new2,500.002,800.00Online
23021/05/20211.00A21MP018P : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานCreative for WorkCreative for Work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23121/05/20211.00A21MP035DT : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Online)Creative for Work (Online)Creative for Work (Online)2,500.002,800.00Online
23221/05/20211.00M21LM019P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23321/05/20211.00P21LM022P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลInternational Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout TechniqueInternational Maintenance Safety Standard with Lockout Tagout Technique3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23421/05/20212.0Q21LM015P : สถิติอนุมานเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2021Postpone from 19/05/20212021年05月19日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23521/05/20211.00Q21LM018P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015ISO 9000:2015 Introduction and ImplementationISO 9000:2015 Introduction and Implementation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23621/05/20211.0Q21LM006DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)new2,500.002,800.00Online
23721/05/20211.00A21MP019P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23822/05/20212.00I21NO028P : การสอบเทียบสายวัด และตลับเมตร ตามมาตรฐานญี่ปุ่นTextile Tape and Steel Tape CalibrationTextile Tape and Steel Tape Calibration6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23922/05/20212.00I21NO029P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24022/05/20212.00I21NO027P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Part IIElectrical Instrument Calibration Part IIElectrical Instrument Calibration Part II6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24122/05/20212.0I21NO023P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory (เลื่อนจากวันที่ 15/05/2021Postpone from 15/05/20212021年05月15日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24224/05/20212.00C21YW003P : สร้างสรรค์ Presentation สไตล์ Infographic & Interactive ด้วย PowerPoint 2016Infographic & Interactive Presentation by PowerPoint 2016Infographic & Interactive Presentation by PowerPoint 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24324/05/20212.00P21LM023P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24424/05/20212.0A21MP081P : เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรมProfessional FacillitatorProfessional Facillitator6,500.007,000.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
24524/05/20213.0U21PJ001SC : Smart MonodzukuriSmart MonodzukuriSmart Monodzukurinew8,900.0011,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24624/05/20212.00Q21LM019P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24724/05/20212.00E21KB012P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24824/05/20211.00E21KB013P : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืนSustainable Safety Management for SupervisorSustainable Safety Management for Supervisor3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24924/05/20211.00E21KB008DT : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน (Online)Sustainable Safety Management for Supervisor (Online)Sustainable Safety Management for Supervisor (Online)2,500.002,800.00Online
25024/05/20211.00A21MP035P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25125/05/20211.0Q21LM017P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVoice of Customer for QualityVoice of Customer for Quality (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2021Postpone from 20/05/20212021年05月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25225/05/20211.0Q21LM005DT : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Voice of Customer for Quality (Online)Voice of Customer for Quality (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2021Postpone from 20/05/20212021年05月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
25325/05/20211.00M21MP004S : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25425/05/20211.0M21MP018DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต (Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management (Online)new2,500.002,800.00Online
25525/05/20211.00A21MP017S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25625/05/20211.00A21MP017P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25725/05/20211.00A21MP016P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25825/05/20211.00Q21LM020P : การจัดทำและควบคุมเอกสารในระบบ GHPs&HACCP Rev.5Documented information for GHPs&HACCP Rev.5Documented information for GHPs&HACCP Rev.55,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25927/05/20211.0A21MP027S : Digital Transformation StrategyDigital Transformation StrategyDigital Transformation Strategynew4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26027/05/20211.00A21MP018S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26127/05/20211.0A21MP044S : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบLogical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26227/05/20211.00P21LM025P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE, PM และ FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26327/05/20211.0P21LM009DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (Online)new2,500.002,800.00Online
26427/05/20211.00P21LM027P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26527/05/20212.00M21LM018P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26627/05/20211.0D21LM002P : Predictive Maintenance ลดต้นทุนมหาศาลด้วยเทคโนโลยีการบำรุงรักษาแห่งอนาคตPredictive Maintenanc. How It Works? Why It�s Needed? How to Calculate Its ROI?Predictive Maintenanc. How It Works? Why It�s Needed? How to Calculate Its ROI?3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26727/05/20212.00P21LM024P : พนักงานบริการการบำรุงรักษาแบบมืออาชีพSmart Maintenance and Service OfficerSmart Maintenance and Service Officer5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26827/05/20212.00P21LM026P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26927/05/20211.00A21MP016S : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27027/05/20211.0M21LM008DT : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Online)Zero Defect : ZD (Online)Zero Defect : ZD (Online)new2,500.002,800.00Online
27127/05/20211.00M21LM017P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27227/05/20212.00Q21LM010P : การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal auditISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27328/05/20211.0M21LM007DT : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste) (Online)Elimination motion waste Elimination motion waste new2,500.002,800.00Online
27428/05/20211.00M21LM016P : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste)Elimination motion waste "The 6th waste"Elimination motion waste "The 6th waste"3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27528/05/20211.00P21LM028P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษาเครื่องจักรไร้ปัญหาWasted wear the leakage proactive machineWasted wear the leakage proactive machine3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27628/05/20211.00E21KB014P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial PlantsPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plantsnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27728/05/20211.00E21KB009DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants (Online)Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants (Online)2,500.002,800.00Online
27828/05/20211.00P21LM029P : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาSafety system maintenanceSafety system maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27928/05/20211.0P21LM010DT : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษา (Online)Safety system maintenance (Online)Safety system maintenance (Online)2,500.002,800.00Online
28028/05/20211.00I21NO010DT : แผนการชักตัวอย่างเชิงคุณภาพเพื่อการวัด และมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Online)Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025 (Online)Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025 (Online)2,500.002,800.00Online
28128/05/20211.00I21NO030P : แผนการชักตัวอย่างเชิงคุณภาพเพื่อการวัด และมาตรฐาน ISO/IEC 17025Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 170253,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28231/05/20219.0S21YW022S : 5S Master Certification Program5S Master Certification Program5S Master Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )new26,100.0028,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28331/05/20219.0S21YW002DT : 5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program5S Master Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )new21,000.0025,000.00Online
28431/05/20211.00E21KB015P : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28531/05/20212.00C21YW015P : การสร้างรายงานสรุปผลสไตล์ Dashboard (กระดานสรุปข้อมูล) ด้วย Excel 2016Developing Dashboard with Excel 2016Developing Dashboard with Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28631/05/20211.00M21LM015P : การลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่าในกระบวนการผลิต8 WASTES/MUDA COST REDUCTION IN MANUFACTURING8 WASTES/MUDA COST REDUCTION IN MANUFACTURING3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28731/05/20211.00Q21LM021P : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอางIntroduction to GMP (cosmetic)Introduction to GMP (cosmetic)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28831/05/20211.0Q21LM007DT : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอาง (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)new2,500.002,800.00Online
28901/06/20211.00A21MP033S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29001/06/20212.00C21YW019P : เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot TableSuper Tips & Techniques for PivotTableSuper Tips & Techniques for PivotTable6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29101/06/20211.00E21KB010DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using2,500.002,800.00Online
29201/06/20211.00E21KB016P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29301/06/20212.00I21NO031P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29402/06/20213.00U21PN011P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller9,000.009,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
29505/06/20212.0S21YW007S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase (เลื่อนจากวันที่ 27/03/2021Postpone from 27/03/20212021年03月27日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29607/06/20212.00A21MP053P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29707/06/20215.00I21NO032P : Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement15,000.0017,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29807/06/20212.00C21YW016P : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016Professional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29907/06/20212.00C21YW007DT : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016 (Online)Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2010Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20104,800.005,200.00Online
30007/06/20211.0P21LM044P : ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลDigital Transformation Maintenance SystemDigital Transformation Maintenance System3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30107/06/20218.0S21YW030S : Lean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification Programnew20,000.0025,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30207/06/20211.00Q21LM022P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30308/06/20211.0A21MP028S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety (เลื่อนจากวันที่ 10/06/2021Postpone from 10/06/20212021年06月10日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30408/06/20211.00A21MP035S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30508/06/20213.00E21KB007E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for OperatorAir Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30608/06/20212.00P21LM032P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30708/06/20211.00P21LM033P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ) TPM - Autonomous Maintenance (Workshop)TPM - Autonomous Maintenance (Workshop)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30808/06/20211.00A21MP075P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30908/06/20211.0A21MP058DT : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ (Online)Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategynew2,500.002,800.00Online
31008/06/20211.00I21NO033P : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้นFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31108/06/20211.00I21NO011DT : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)2,500.002,800.00Online
31209/06/20213.00U21PN012P : Automation Skill for Smart Factory Part IAutomation Skill for Smart Factory Part IAutomation Skill for Smart Factory Part I8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31309/06/20212.00C21YW003DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Excel Level 2Excel Level 24,800.005,200.00Online
31409/06/20212.00C21YW020P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31509/06/20211.00A21MP060P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31609/06/20211.0A21MP054DT : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ (Online)Effective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skillsnew2,500.002,800.00Online
31709/06/20212.00Q21LM023P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016IATF16949:2016IATF16949:20165,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31809/06/20212.00E21SH005J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive Management安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
31910/06/20211.00Q21LM025P : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC and Kaizen The difference in purpose and applicationQCC and Kaizen The difference in purpose and application3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32010/06/20212.00A21MP056P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32110/06/20211.00A21MP067P : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรCorporate EnglishCorporate English3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32210/06/20211.00P21LM034P : ระบบแก้ไข บำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาCorrective Maintenance : CMCorrective Maintenance : CM3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32310/06/20212.00I21NO034P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32410/06/20212.00I21NO012DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
32511/06/20211.00A21MP050P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32611/06/20211.00A21MP054P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และIoTMastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32711/06/20211.0A21NO124P : ทักษะใหม่สำหรับผู้นำในฐานะโค้ชUp Skill To Leader as a CoachUp Skill To Leader as a Coach3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32811/06/20211.0A21NO123P : ทางรอดองค์กรยุค Disruption ด้วยกลยุทธ์ Up Skill ෶ Re Skill สู่ Next NormalUp Skill � Re Skill ��� Next NormalUp Skill � Re Skill ��� Next Normal3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32911/06/20211.00M21LM051P : ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไรReduce production costsReduce production costs3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33011/06/20212.00C21YW021P : การจัดการเอกสารด้วย Google Docs (Form, Sheets, Slides, Docs)Google Document ManagementGoogle Document Management6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33111/06/20211.0P21LM030P : ทดสอบวัดระดับความรู้งานบำรุงรักษาระดับ 1 6 Modules & Safety Competency Test 6 Modules & Safety Competency Testnew3,000.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33211/06/20211.00M21LM050P : การปรับปรุงให้เกิดผลิตภาพด้วยแนวคิดลีนProductivity Improvement by Lean ThinkingProductivity Improvement by Lean Thinking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33311/06/20211.00Q21LM024P : การประเมินความเสี่ยง ISO 9001:2015Risk Assessment for ISO 9001:2015Risk Assessment for ISO 9001:20153,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33411/06/20211.00A21SH001J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบThai Labor Law for Japanese Executive事例・判例から学ぶ タイ労働関連法5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33511/06/20211.00A21SH001JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Thai Labor Law for Japanese Executive (Online)事例・判例から学ぶ タイ労働関連法5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33612/06/20211.00S21YW001S : Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33712/06/20212.00I21NO036P : การสอบเทียบไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก (ภาคปฎิบัติ)Height Gauge Calibration (Practice)Height Gauge Calibration (Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33812/06/20212.00I21NO038P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33912/06/20212.00I21NO037P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware & Volumetric CalibrationGlassware & Volumetric Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34012/06/20212.00I21NO035P : เทคนิคการบริหาร สำหรับผู้จัดการห้องปฎิบัติการทดสอบ และสอบเทียบCalibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)Calibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)new6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34112/06/20212.00I21NO039P : ISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34213/06/20213.0S21YW002S : TOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current State (เลื่อนจากวันที่ 14/03/2021Postpone from 14/03/20212021年03月14日から延期した )new8,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34314/06/20211.00A21MP074P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34414/06/20212.00C21YW022P : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2016เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2016เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34514/06/20211.00P21LM035P : การบำรุงรักษาพยากรณ์ (เชิงปฏิบัติ)Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34614/06/20211.00I21NO040P : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:20153,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34714/06/20211.00I21NO013DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)2,500.002,800.00Online
34815/06/20212.00Q21LM027P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34915/06/20211.00A21MP047P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35015/06/20211.0A21MP056DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisornew2,500.002,800.00Online
35115/06/20211.00A21MP061P : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไรIncreasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35215/06/20211.00A21SH002J : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part I : Basic Core タイ輸出入セミナー①【基礎編】タイ輸出入セミナー①【基礎知識編】4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35315/06/20211.00A21SH002JL : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (Online)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part I : Basic Core タイ輸出入セミナー①【基礎編】(Online)タイ輸出入セミナー①【基礎知識編】4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35415/06/20212.00P21LM037P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35515/06/20212.00Q21LM026P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35615/06/20212.00A21MP051P : เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพProfessional FacillitatorProfessional Facillitator6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35715/06/20212.00A21MP076P : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์​Marketing Research : Tools & AnalysisMarketing Research : Tools & Analysis6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35815/06/20211.00P21LM036P : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม OEE เพื่อการปรับปรุงการผลิตMeasurement with OEE indicator for process improvementMeasurement with OEE indicator for process improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35915/06/20211.0P21LM011DT : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิต (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)new2,500.002,800.00Online
36015/06/20212.00I21NO041P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36115/06/20212.0S21YW034S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36216/06/20211.00P21LM038P : จิตสำนึกด้าน 5ส เพื่อส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม 5S Awareness5S Awareness3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36316/06/20211.0P21LM012DT : จิตสำนึกด้าน 5ส เพื่อส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม (Online)5S Awareness (Online)5S Awareness (Online)new2,500.002,800.00Online
36416/06/20211.00A21MP058P : การพัฒนาทักษะ 'การคิด' เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36516/06/20211.00A21MP057P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36616/06/20211.00A21MP063P : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศTo improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36716/06/20211.0A21MP032S : ผู้จัดการมือใหม่ ขององค์กรที่ใช่The First time Manager @WorkThe First time Manager @Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36816/06/20211.00A21MP052P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36916/06/20211.0A21MP057DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน (Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniquesnew2,500.002,800.00Online
37016/06/20211.0A21NO125P : เทคนิคและวิธีการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินมืออาชีพUp Skill To Professional AuditorUp Skill To Professional Auditor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37116/06/20211.00A21MP048DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน(Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
37216/06/20211.00A21MP040S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37316/06/20211.00C21YW010DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน (Online)Smart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day2,500.002,800.00Online
37416/06/20211.00C21YW023P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37516/06/20212.00Q21LM029P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37616/06/20211.00Q21LM028P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37716/06/20211.0E21PB001SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor (เลื่อนจากวันที่ 15/06/2021Postpone from 15/06/20212021年06月15日から延期した )new2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37816/06/20211.00A21SH082P : ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น Part II - 1 : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นEssential Business Skills Part II - 1 : English Business Email for Beginnerタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ④日本的経営マネージメント3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37917/06/20211.00A21MP034S : การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (ภาคปฏิบัติ)Team and Self Development for Organization Goal with DISCTeam and Self Development for Organization Goal with DISC3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38017/06/20211.00A21MP037S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38117/06/20214.00C21YW011DT : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพ (Online)Professional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel9,500.0010,000.00Online
38217/06/20214.00C21YW024P : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel13,000.0015,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38317/06/20212.00S21YW029S : การผสานระบบ IIoT และ OT ในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมIndustrial Internet of Things (IIoT) and Operational Technology (OT) Integration : Industrial AutomationIndustrial Internet of Things (IIoT) and Operational Technology (OT) Integration : Industrial Automationnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38417/06/20211.00A21MP078P : หลักเกณฑ์สำคัญในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหาCritical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38517/06/20211.00P21LM039P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38617/06/20211.0P21LM013DT : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา (Online)Maintenance Cost Control Techniques (Online)Maintenance Cost Control Techniques (Online)new2,500.002,800.00Online
38717/06/20211.00A21MP042S : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive PsychologySales ClosingSales Closing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38817/06/20211.00A21MP050DT : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive Psychology (Online)Sales ClosingSales Closing2,500.002,800.00Online
38917/06/20211.00A21MP079P : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้าAfter Sales & CEMAfter Sales & CEM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39017/06/20211.00M21LM048P : การสร้างสายธารแห่งคุณค่า - VSM (Workshop)Value Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39117/06/20211.00M21LM049P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39217/06/20211.00Q21LM030P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39317/06/20212.00Q21LM031P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39417/06/20212.00E21SH006J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive Management安全管理者講習9,500.0010,500.00Kantary Hotel Sriracha
39518/06/20211.00A21MP038S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39618/06/20211.00A21MP043S : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพSelling Skills & The Art of Motivatiion for Professional SaleSelling Skills & The Art of Motivatiion for Professional Sale3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39718/06/20211.00A21MP051DT : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (Online)Selling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent2,500.002,800.00Online
39818/06/20211.00M21LM047P : ลีนเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศExcellence Lean Enhance for OrganizationExcellence Lean Enhance for Organization3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39918/06/20211.00Q21LM032P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40018/06/20212.00I21NO042P : การสอบเทียบเครื่องชั่งตาม EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 187,200.008,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40119/06/20212.0S21YW031S : Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Levelnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40219/06/20211.00A21MP062P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40321/06/20211.00E21KB013DT : มุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วย ระบบ 5ส และ ไคเซ็น (Online)Zero Accident with 5S + Kaizen SystemZero Accident with 5S + Kaizen System2,500.002,800.00Online
40421/06/20211.00E21KB019P : มุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วย ระบบ 5ส และ ไคเซ็นZero Accident with 5S & Kaizen SystemZero Accident with 5S & Kaizen System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40521/06/20211.00A21MP048P : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40621/06/20212.00A21MP066P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40721/06/20211.00A21MP068P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper Memory Super MemorySuper Memory Super Memory3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40821/06/20211.0A21MP052DT : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบ (Online)Super Memory Super MemorySuper MemorySuper Memorynew2,500.002,800.00Online
40922/06/20211.00A21MP069P : พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงานPower of speechPower of speech3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41022/06/20211.00A21MP064P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41122/06/20211.00A21MP049P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern SupervisoryLeadership for Modern Supervisory3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41222/06/20213.00E21KB008E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41322/06/20211.00M21LM045P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41422/06/20212.00P21LM040P : การบำรุงรักษาตามแผน (ภาคปฏิบัติ)Planned Maintenance (Pracctical)Planned Maintenance (Pracctical)6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41522/06/20211.00M21LM046P : ระบบการผลิตแบบลีนLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41622/06/20211.00M21LM019DT : ระบบการผลิตแบบลีน (Online)Lean Manufacturing System (Online)Lean Manufacturing System (Online)1,500.001,800.00Online
41722/06/20212.00Q21LM033P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41822/06/20212.00Q21LM034P : Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41922/06/20211.00Q21SH002J : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42022/06/20211.00Q21SH002JL : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42122/06/20211.00I21NO043P : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:20173,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42222/06/20211.00I21NO014DT : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)2,500.002,800.00Online
42323/06/20211.00A21MP080P : เทคนิคเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นInfluence PeopleInfluence People3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42423/06/20211.00A21MP025S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42523/06/20211.00A21MP039S : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรDirecting & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42623/06/20211.00A21MP049DT : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร(Online)Directing & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success2,500.002,800.00Online
42723/06/20211.00M21LM044P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42823/06/20211.00D21LM003P : เทคนิคการทำรายงานการบำรุงรักษาด้วยสมาร์ทโฟน (ภาคปฏิบัติ)Check Sheet Online by SMART PHONE: WorkshopCheck Sheet Online by SMART PHONE: Workshop3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42923/06/20211.00A21MP073P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขายForecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43023/06/20212.00M21LM021DT : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (Online)4,800.005,200.00Online
43123/06/20212.00M21LM042P : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43223/06/20211.00M21LM020DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED(Quick Changeover) (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) (Online)1,500.001,800.00Online
43323/06/20211.00M21LM043P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43423/06/20211.00Q21LM035P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43523/06/20212.00E21SH007J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive Management安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
43624/06/20211.00M21LM041P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43724/06/20211.00M21LM022DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) Techniques (Online)Value Engineering (VE) Techniques (Online)1,500.001,800.00Online
43824/06/20211.00A21MP041S : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43924/06/20211.00A21MP055P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making3,000.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44024/06/20211.0A21MP053DT : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา (Online)Diagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Makingnew2,500.002,800.00Online
44124/06/20211.00A21MP065P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44224/06/20211.0D21LM005P : Touch Internet of Things:IoT BasicTouch Internet of Things:IoT BasicTouch Internet of Things:IoT Basic3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44324/06/20211.00M21LM040P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44424/06/20212.00P21LM041P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44524/06/20211.00U21PN013P : Plant Maintenance Solution for IOT (การใช้ระบบบำรุงรักษาสำหรับการจัดการแบบอัตโนมัติ)Plant Maintenance Solution for IOTPlant Maintenance Solution for IOT3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44624/06/20211.0M21LM014DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) (เลื่อนจากวันที่ 07/06/2021Postpone from 07/06/20212021年06月07日から延期した )2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44724/06/20211.0M21LM031P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work (เลื่อนจากวันที่ 07/06/2021Postpone from 07/06/20212021年06月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44824/06/20212.00Q21LM037P : การตรวจประเมินสถานที่ผลิตสำหรับ GMP เครื่องสำอาง industry Internal audit for GMP cosmetic industry Internal audit for GMP cosmetic5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44925/06/20211.00Q21LM038P : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCQCC Finding & Selecting TopicQCC Finding & Selecting Topic3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45025/06/20211.00M21LM039P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45125/06/20211.00M21LM023DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online)1,500.001,800.00Online
45225/06/20211.00U21PN010P : พื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซีลอจิกIntroduction to Fuzzy Logic ControlIntroduction to Fuzzy Logic Controlnew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45325/06/20211.00I21NO044P : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratoryAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45425/06/20211.00I21NO015DT : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการ (Online)Analysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory (Online)Analysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory (Online)2,500.002,800.00Online
45525/06/20211.00A21SH083P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบCross Culture Part I : Cross Cultural for Thai working with Japanese)タイ人対象クロスカルチャー3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45628/06/20212.00Q21LM039P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45728/06/20211.00A21MP059P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45828/06/20211.00A21MP071P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหาDealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45928/06/20211.00E21KB011DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001: 2018 (Online)Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 20182,500.002,800.00Online
46028/06/20211.00E21KB017P : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 20183,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46128/06/20212.00C21YW012DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 20164,800.005,200.00Online
46228/06/20212.00C21YW025P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46328/06/20211.00Q21LM036P : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน ISO9001: 2015Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015 (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2021Postpone from 24/06/20212021年06月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46428/06/20211.00E21KB014DT : การประเมินความเสี่ยงเครื่องจักรด้วยตนเอง (Online)Machine Risk AssessmentMachine Risk Assessment2,500.002,800.00Online
46528/06/20211.00E21KB020P : การประเมินความเสี่ยงเครื่องจักรด้วยตนเองMachine Risk AssessmentMachine Risk Assessment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46628/06/20212.00I21NO045P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46729/06/20211.00Q21LM040P : ประยุกต์ 5ส กับ 6 ระบบบริหารคุณภาพApply 5s with 6 quality management systemsApply 5s with 6 quality management systems3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46829/06/20211.00A21MP029S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46929/06/20211.00A21MP072P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47029/06/20212.00A21MP077P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47129/06/20211.00P21LM042P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47229/06/20212.00Q21LM041P : การออกแบบการทดลอง DOEDesign of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47329/06/20211.00Q21LM042P : FSSC 22000 version5.1 และ ISO 22000:2018 สำหรับอุตสาหกรรมอาหารFSSC 22000 version5.1 and ISO 22000:2018 for foodFSSC 22000 version5.1 and ISO 22000:2018 for food3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47429/06/20212.00I21NO046P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47529/06/20211.00A21SH084P : ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น Part III - 1 : การทำงานเป็นทีมและปรับปรุงงานด้วย HORENSOEssential Business Skills Part III - 1 :Enhancing Work and Teamwork with HORENSOEssential Business Skills Part III - 1 :Enhancing Work and Teamwork with HORENSO3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47630/06/20211.00A21MP070P : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงานInspiration for WorkInspiration for Work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47730/06/20211.0A21MP055DT : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงาน (Online)Inspiration for WorkInspiration for Worknew2,500.002,800.00Online
47830/06/20211.00A21MP036S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47930/06/20211.00A21MP031S : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48030/06/20211.00P21LM043P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48130/06/20212.00M21LM052P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48230/06/20211.00E21KB012DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety2,500.002,800.00Online
48330/06/20211.00E21KB018P : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48401/07/20212.0M21LM037P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48501/07/20211.0M21NO024DT : การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหาร (Online)Production management for Managment (Online)Production management for Managment (Online)new2,500.002,800.00Online
48603/07/20211.0S21YW003S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Office (เลื่อนจากวันที่ 03/04/2021Postpone from 03/04/20212021年04月03日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48704/07/20211.0S21YW004S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2021Postpone from 04/04/20212021年04月04日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48809/07/20211.0P21NO014DT : กลยุทธ์ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุคลังอะไหล่ (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)new2,500.002,800.00Online
48910/07/20211.0S21YW005S : Lean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2021Postpone from 24/04/20212021年04月24日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49011/07/20215.0S21YW006S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshop (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2021Postpone from 25/04/20212021年04月25日から延期した )new13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49113/07/20211.0A21NO065DT : สุดยอดนักขายเชิงรุกProactive SalesProactive Salesnew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49213/07/20212.0M21LM002DT : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSM (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2021Postpone from 08/04/20212021年04月08日から延期した )new4,800.005,200.00Online
49313/07/20212.0M21LM007P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM TechniquesCost Reduction thru VSM Techniques (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2021Postpone from 08/04/20212021年04月08日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49414/07/20211.0A21NO064DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ (Online)Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Worknew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49515/07/20211.0P21NO015DT : 5ส กับการเพิ่มผลผลิต (ผลิตภาพคุณภาพงาน) (Online)Productivity by 5S (Online)Productivity by 5S (Online)new2,500.002,800.00Online
49615/07/20211.0A21NO066DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ (Online)Task and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiencynew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49716/07/20211.0A21NO060DT : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN (Online)Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49816/07/20211.0A21NO059DT : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Online)Professional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Salesnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49919/07/20211.0A21NO061DT : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้ (Online)Be Pro LeaderBe Pro Leadernew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50019/07/20211.0E21KB003P : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Environmental Management SystemISO 14001 : 2015 Environmental Management System (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2021Postpone from 08/04/20212021年04月08日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50120/07/20212.0S21YW035S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50221/07/20211.0A21NO063DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Online)People Styles Based Selling Techniques (Online)People Styles Based Selling Techniques (Online)new2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50321/07/20212.0Q21LM001P : ผู้จัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015 (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2021Postpone from 01/04/20212021年04月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50422/07/20211.0A21NO062DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential LeadershipInfluential Leadershipnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50522/07/20212.0P21NO016DT : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ (Online)Facility Management Fundamental (Online)Facility Management Fundamental (Online)new4,800.005,200.00Online
50623/07/20211.0P21NO018DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (ปฏิบัติ) (Online)5S for office Improve the quality of work (Workshop) (Online)5S for office Improve the quality of work (Workshop) (Online)new2,500.002,800.00Online
50723/07/20211.0M21LM012P : การจัดการการจัดส่งDistribution ManagementDistribution Management (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50823/07/20211.0P21NO017DT : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ) (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online)new2,500.002,800.00Online
50902/08/20211.0C21YW017P : สร้างระบบแจ้งเตือนให้กับข้อมูลด้วย Conditional Formatting ใน Excel 2016Visual Control by Conditional Formatting (Highlighting) in Excel 2016Visual Control by Conditional Formatting (Highlighting) in Excel 20163,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51003/08/20211.0M21LM010P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2021Postpone from 01/04/20212021年04月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51107/08/20215.0S21YW014S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshop (เลื่อนจากวันที่ 29/05/2021Postpone from 29/05/20212021年05月29日から延期した )new13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51210/08/20213.0P21PJ002SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51317/08/20211.0M21LM005P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51417/08/20213.0E21PB007SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
51524/08/20212.0S21YW036S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท.
51629/08/20211.0S21YW015S : Lean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost Automation (เลื่อนจากวันที่ 13/06/2021Postpone from 13/06/20212021年06月13日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51710/09/20211.0P21LM002P : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงMaintenance Cost Saving SystemMaintenance Cost Saving System (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2021Postpone from 02/04/20212021年04月02日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51810/09/20211.0P21LM002DT : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online) (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2021Postpone from 02/04/20212021年04月02日から延期した )2,500.002,800.00Online
51911/09/20211.0S21YW016S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation (เลื่อนจากวันที่ 26/06/2021Postpone from 26/06/20212021年06月26日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52012/09/20211.0S21YW017S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping (เลื่อนจากวันที่ 27/06/2021Postpone from 27/06/20212021年06月27日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52118/09/20211.0S21YW018S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance Metric (เลื่อนจากวันที่ 03/07/2021Postpone from 03/07/20212021年07月03日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52219/09/20212.0S21YW027S : Load Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&II (เลื่อนจากวันที่ 04/07/2021Postpone from 04/07/20212021年07月04日から延期した )new5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52321/09/20211.0E21PB002SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52428/09/20212.0S21YW037S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52503/10/20211.0S21YW028S : Lean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case Study (เลื่อนจากวันที่ 11/07/2021Postpone from 11/07/20212021年07月11日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52607/10/20212.0P21LM003P : การจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น (ภาคปฏิบัติ)TPM: Early Management:EM PracticalTPM: Early Management:EM Practical (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2021Postpone from 07/04/20212021年04月07日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52712/10/20211.0Q21LM001DT : GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )new2,500.002,800.00Online
52812/10/20211.0Q21LM002P : GHPs&HACCP Rev.5GHPs&HACCP Rev.5GHPs&HACCP Rev.5 (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52910/11/20213.0P21PJ003SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53017/11/20213.0E21PB008SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53115/12/20211.0E21PB003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53208/02/20223.0E21PB009SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นสูงSafety AssessorSafety Assessor8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53311/02/20223.0P21PJ004SC : Karakuri Low Cost Automotion Karakuri Low Cost Automotion Karakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53415/03/20221.0E21PB004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます