แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
121/09/20201.0P20LM066P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน 5S Audit Techniques 5S Audit Techniques 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
221/09/20201.0A20LM070P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา Dealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
321/09/20201.0E20KB029DT : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015ISO 14001: 2015 Environmental Management SystemISO 14001: 2015 Environmental Management Systemnew2,500.002,800.00Online
421/09/20201.0E20KB051P : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ISO 14001:2015 Environmental Management System ISO 14001:2015 Environmental Management System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
521/09/20205.0E20KB014E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for SupervisorAir Pollution for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
621/09/20206.0M20MP008S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
721/09/20202.0C20YW015P : การสร้างรายงานสรุปผลสไตล์ Dashboard (กระดานสรุปข้อมูล) ด้วย Excel 2016Developing Dashboard with Excel 2016Developing Dashboard with Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
821/09/20200.5M20PT001DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) (เลื่อนจากวันที่ 10/08/2020Postpone from 10/08/20202020年08月10日から延期した )new1,500.001,800.00Online
921/09/20207.0I20NO092P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II18,000.0020,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1022/09/20201.0A20LM138P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน (ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) (เลื่อนจากวันที่ 21/07/2020Postpone from 21/07/20202020年07月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1122/09/20201.0A20MP036S : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector (เลื่อนจากวันที่ 25/09/2020Postpone from 25/09/20202020年09月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1222/09/20200.5M20PT009DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00Online
1322/09/20202.0Q20LM066P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1422/09/20201.0E20KB021P : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015 (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1523/09/20201.0A20LM089P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน 'ภาษาอังกฤษ' ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1623/09/20201.0A20LM098P : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People management to improve efficiencyTask and People management to improve efficiency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1723/09/20200.5M20PT008DT : การลดต้นทุนด้วยการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่า MUDA Control (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 17/07/2020Postpone from 17/07/20202020年07月17日から延期した )new1,500.001,800.00Online
1823/09/20201.0P20PT021P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1923/09/20202.0Q20PT042P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2023/09/20203.0E20TK007SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2124/09/20201.0A20LM099P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InstructionJob Instruction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2224/09/20201.0A20LM056P : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานValue of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2324/09/20202.0P20PT059P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติMaintenance by Vibration Analysis Level 2Maintenance by Vibration Analysis Level 2 (เลื่อนจากวันที่ 13/08/2020Postpone from 13/08/20202020年08月13日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2424/09/20202.0P20LM067P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2524/09/20202.0Q20PT016P : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015QMR ResponsibilityQuality Managament System Manager ISO 9001:2015 (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2625/09/20201.0A20MP178P : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRsObjective and Key ResultObjective and Key Result0.000.00สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
2725/09/20201.0A20MP050S : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานManagement for SupervisorManagement for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2020Postpone from 22/09/20202020年09月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2825/09/20201.0Q20PT013P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2925/09/20201.0Q20PT034P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3025/09/20200.5Q20LM010DT : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/07/2020Postpone from 30/07/20202020年07月30日から延期した )1,500.001,800.00Online
3126/09/20201.0A20MP146P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3226/09/20201.0A20MP073S : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3326/09/20202.0C20YW018P : การบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ ด้วย Google Document and CloudGoogle Document and CloudGoogle Document and Cloud (เลื่อนจากวันที่ 20/06/2020Postpone from 20/06/20202020年06月20日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3426/09/20201.0E20KB052P : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident InvestigationsAccident/Incident Investigations3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3526/09/20202.0I20NO095P : การสอบเทียบ Piston PipetteCalibration of Piston PipetteCalibration of Piston Pipette6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3628/09/20201.0A20LM061P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do Anything Get Anyone to do Anything 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3728/09/20201.0A20MP015S : ยกระดับศักยภาพลูกน้องด้วยการสอนงานแบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)Enhancing Subordinate's Capability with Professional CoachingEnhancing Subordinate's Capability with Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3828/09/20203.0E20KB015E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3928/09/20202.0P20LM064P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าManagement Administration for Young ExecutiveManagement Administration for Young Executive (เลื่อนจากวันที่ 03/09/2020Postpone from 03/09/20202020年09月03日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4028/09/20202.0Q20PT024P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4128/09/20201.0A20SH115P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part ICross Culture Part I : Working with Japaneseタイ人対象クロスカルチャー3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4229/09/20201.0A20MP071S : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4329/09/20201.0A20MP070S : สุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศสุดยอดหัวใจการบริการสู่ความเป็นเลิศ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4429/09/20201.0A20LM048P : เทคนิคการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจHeartful Service by TelephoneHeartful Service by Telephone3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4529/09/20201.0E20KB028DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsnew2,500.002,800.00Online
4629/09/20201.0E20KB056P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4729/09/20202.0A20LM055P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4829/09/20201.0Q20PT018P : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFDQuality Function DeploymentQuality Function Deployment (เลื่อนจากวันที่ 16/07/2020Postpone from 16/07/20202020年07月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4929/09/20202.0Q20PT006P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949: 2016IATF 16949: 2016 Internal Auditor TrainingIATF 16949: 2016 Internal Auditor Training (เลื่อนจากวันที่ 29/07/2020Postpone from 29/07/20202020年07月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5030/09/20201.0U20YW006P : การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)Automation and Karakuri KaizenAutomation and Karakuri Kaizen3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5130/09/20201.0A20LM058P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern Supervisory Leadership for Modern Supervisory 3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5230/09/20200.5A20LM022DT : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online)Critical Principles in Negotiation ProcessCritical Principles in Negotiation Process (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
5330/09/20201.0M20PT013P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์Logistics and Materials ManagementLogistics and Materials Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5430/09/20200.5Q20PT008DT : QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2020Postpone from 22/07/20202020年07月22日から延期した )new1,500.001,800.00Online
5530/09/20201.0Q20LM056P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5601/10/20203.0U20YW007P : Automation Skill for Smart Factory Level 1Automation Skill for Smart Factory Level 1Automation Skill for Smart Factory Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 31/08/2020Postpone from 31/08/20202020年08月31日から延期した )8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5701/10/20201.00M20PT031P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5801/10/20201.0P20PT015P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานซ่อมและบำรุงรักษาMaintenance & Repair spare parts managementMaintenance & Repair spare parts management (เลื่อนจากวันที่ 17/08/2020Postpone from 17/08/20202020年08月17日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5901/10/20205.0P20VS002SC : Monodzukuri Test 2020Monodzukuri Test 2020Monodzukuri Testnew7,830.008,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6001/10/20202.0Q20PT049P : การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study (เลื่อนจากวันที่ 10/08/2020Postpone from 10/08/20202020年08月10日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6102/10/20201.00A20MP083S : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ปั้นนักนวัตกรรมในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)Sparking Creativity Fostering Innovator in the OrganizationSparking Creativity Fostering Innovator in the Organization3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6202/10/20201.00A20LM133P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6302/10/20201.00I20NO097P : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility(GRR)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRREvaluation on Capability of Measurement Process using GRR3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6402/10/20201.0I20NO024DT : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility (GRR) (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRRnew2,500.002,800.00Online
6503/10/20202.00I20NO098P : ISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 Requirement6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6603/10/20202.0I20NO025DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirementnew4,800.005,200.00Online
6705/10/20202.0M20PT025P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6805/10/20205.00I20NO099P : Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement15,000.0017,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6905/10/20201.0A20LM004P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator (เลื่อนจากวันที่ 05/08/2020Postpone from 05/08/20202020年08月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7005/10/20203.00Q20LM067P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7105/10/20201.0Q20LM011DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)new2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7205/10/20201.0Q20LM073P : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการQuality Control for Shop FloorQuality Control for Shop Floor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7305/10/20202.00C20YW004P : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2016 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel for Quality Control6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7405/10/20203.00Q20PT035P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016IATF16949:2016 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 Quality System for Automotive Industry7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7505/10/20201.0Q20PT037P : การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 2015Risk Assessment for ISO9001: 2015 (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2020Postpone from 10/09/20202020年09月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7605/10/20202.0S20YW008S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshop6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7706/10/20201.0A20MP072S : ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดีSupervisory SkillsSupervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7806/10/20201.00A20MP087S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7906/10/20202.00P20PT030P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8006/10/20200.50A20LM018DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)Road to Purchasing & Supply ProfessionalRoad to Purchasing & Supply Professional1,500.001,800.00Online
8106/10/20201.00A20MP162P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8206/10/20202.00Q20PT028P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8306/10/20201.00I20NO100P : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้นFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8406/10/20201.0I20NO026DT : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginnersnew2,500.002,800.00Online
8506/10/20202.00A20LM073P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8607/10/20201.00Q20MP003S : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8707/10/20201.00Q20LM058P : QCC for OfficeQCC สำหรับหน่วยงานสำนักงานQCC สำหรับหน่วยงานสำนักงาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8807/10/20206.0Q20LM057P : SGA:Small Group Activities by QCCSGA:Small Group Activities by QCCSGA:Small Group Activities by QCC17,400.0019,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8907/10/20201.00A20LM065P : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ Effective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9007/10/20201.00A20SH164P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part III : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นCross Cultural for Thai working with Japanese: Japanese Business E-mailCross Cultural for Thai working with Japanese: Japanese Business E-mail3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9107/10/20201.00C20YW035P : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 20163,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9207/10/20201.0C20YW020DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016new2,500.002,800.00Online
9307/10/20201.0A20MP101S : สุดยอดนักขายเชิงรุกสุดยอดนักขายเชิงรุกสุดยอดนักขายเชิงรุก3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9407/10/20202.0E20SH022J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
9508/10/20204.0P20PT006DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการระบบ 5ส (Online)Processional 5S Committee (Online)Processional 5S Committee (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )new4,000.004,500.00Online
9608/10/20201.00M20PT045P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9708/10/20201.00A20MP074S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCoaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9808/10/20202.00P20PT013P : ระบบการควบคุมด้วยสายตาVisual Control SystemVisual Control System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9908/10/20201.00A20MP159P : วิธีคิดแบบผู้นำเชิงบวกGrowth Mindset for Proactive LeaderGrowth Mindset for Proactive Leader3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10008/10/20201.00P20LM069P : ผู้ปฏิบัติการด้านไฮดรอลิกExcellent Operator (Hydraulic)Excellent Operator (Hydraulic)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10108/10/20202.0E20KB024DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Auditnew4,800.005,200.00Online
10208/10/20201.00C20YW036P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10308/10/20201.0C20YW021DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Daynew2,500.002,800.00Online
10408/10/20202.00A20LM093P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10508/10/20202.00P20MP007S : การบำรุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์(ภาคปฏิบัติ)TPM : Quality Maintenance : QM PracticalTPM : Quality Maintenance : QM Practical6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10608/10/20202.0P20PT035P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Maintenance by Vibration AnalysisMaintenance by Vibration Analysis (เลื่อนจากวันที่ 09/06/2020Postpone from 09/06/20202020年06月09日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10708/10/20202.00M20PT032P : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม สำหรับการผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก Production Schedulling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Schedulling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10808/10/20200.5Q20PT009DT : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online)Statistical Problem solving for middle Management (Online) (เลื่อนจากวันที่ 30/07/2020Postpone from 30/07/20202020年07月30日から延期した )1,500.001,800.00Online
10908/10/20202.0Q20PT001P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques (เลื่อนจากวันที่ 30/07/2020Postpone from 30/07/20202020年07月30日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11008/10/20200.5A20SH016J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Regulation事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】new3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11108/10/20200.5A20SH012JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour Requlation (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour RegulationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Regulationnew3,700.004,100.00Online
11209/10/20200.5M20LM011DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Online)1,500.001,800.00Online
11309/10/20201.00A20MP081S : Self Click : ยกระดับศักยภาพเพื่อการทำงานสู่ความเป็นเลิศ (ภาคปฏิบัติ)Self Click : Enhancing Potential for Excellent WorkSelf Click : Enhancing Potential for Excellent Work3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11409/10/20201.00C20YW037P : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11514/10/20202.00Q20LM059P : QCC for ProductionQCC สำหรับหน่วยงานผลิตQCC สำหรับหน่วยงานผลิต5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11614/10/20202.00A20LM100P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese Interpreter Professional Japanese Interpreter 6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11714/10/20201.0Q20SH002J : ISO 9001/ ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ ISO 14001 Requirement and Implementation for Japanese Top ManagementISO 9001/ ISO 14001 Requirement and Implementation for Japanese Top Management (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2020Postpone from 06/10/20202020年10月06日から延期した )5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11814/10/20201.0Q20SH003JL : ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2020Postpone from 06/10/20202020年10月06日から延期した )new5,100.005,800.00Online
11915/10/20209.0S20YW025S : 5S Master Certification Program5S Master Certification Program5S Master Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 25/08/2020Postpone from 25/08/20202020年08月25日から延期した )26,100.0028,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12015/10/20201.00A20LM085P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12115/10/20201.00A20MP075S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12215/10/20201.00A20LM110P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12315/10/20202.0Q20PT052P : 14 เครื่องมือในการแก้ปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 26/08/2020Postpone from 26/08/20202020年08月26日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12415/10/20201.00A20MP157P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12515/10/20202.00U20PN001P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller6,000.006,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
12615/10/20202.00U20YW010P : ระบบควบคุมอัตโนมัติ และแมคาทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมAutomatic Control and MechatronicsAutomatic Control and Mechatronics5,800.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12715/10/20202.00C20YW038P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level 2Microsoft Excel 2016 Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12815/10/20202.0C20YW016DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Exce 2016l Level 2Exce 2016l Level 2 (เลื่อนจากวันที่ 19/08/2020Postpone from 19/08/20202020年08月19日から延期した )new4,800.005,200.00Online
12915/10/20201.00A20MP163P : พนักงานขายชั้นเลิศSales ExcellenceSales Excellence3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13015/10/20202.00I20NO101P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13115/10/20202.00I20NO102P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13215/10/20202.0I20NO027DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratorynew4,800.005,200.00Online
13316/10/20202.00A20MP088S : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพPresentation SkillsPresentation Skills6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13416/10/20201.0A20LM006P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13516/10/20201.0E20KB072P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ) Part I : ระบบไฟฟ้าในองค์กรElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer Part I :Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer Part I :3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13616/10/20201.0Q20PT054P : IATF 16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF 16949:2016 for Management & QMRIATF 16949:2016 for Management & QMR (เลื่อนจากวันที่ 28/08/2020Postpone from 28/08/20202020年08月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13716/10/20202.00I20NO103P : การทำความเข้าใจ และการตัดสินใจผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมUnderstanding and decision making the calibration results of industrial measuring instrumentsUnderstanding and decision making the calibration results of industrial measuring instruments6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13816/10/20201.00A20MP086S : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13917/10/20202.0S20YW010S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase (เลื่อนจากวันที่ 23/08/2020Postpone from 23/08/20202020年08月23日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14017/10/20202.00I20NO104P : การสอบเทียบสายวัด และตลับเมตร ตามมาตรฐานญี่ปุ่นTextile Tape and Steel Tape CalibrationTextile Tape and Steel Tape Calibration6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14117/10/20202.00I20NO106P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14217/10/20202.00I20NO105P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware & Volumetric CalibrationGlassware & Volumetric Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14319/10/20201.0A20MP100S : การสื่อสารสำหรับการทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพProfessional Communication and TeamworkProfessional Communication and Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14419/10/20202.00A20LM107P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14519/10/20201.00A20MP155P : หัวหน้างานกับความชาญฉลาดในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้ลุล่วงAdversity Quotient to Across the Obstacle as leaderAdversity Quotient to Across the Obstacle as leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14619/10/20201.0M20MP010S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตชั้นต้น สำหรับพนักงานหน้างานProduction Management for Cost reduction and Efficiency improvementProduction Management for Cost reduction and Efficiency improvement (เลื่อนจากวันที่ 24/07/2020Postpone from 24/07/20202020年07月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14719/10/20201.00A20MP085S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14819/10/20202.00M20PT041P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques ภาคปฏิบัติIE TechniquesIE Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14919/10/20201.0E20KB022DT : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 :2015 และ ISO 45001 : 2018 (Online)Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 2018 (เลื่อนจากวันที่ 19/08/2020Postpone from 19/08/20202020年08月19日から延期した )2,500.002,800.00Online
15019/10/20201.0E20KB035P : การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001 :2015 และ ISO45001 : 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 2018Analysis, Assessment, and Risk Management according to ISO14001: 2015 and ISO 45001: 2018 (เลื่อนจากวันที่ 19/08/2020Postpone from 19/08/20202020年08月19日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15119/10/20202.00C20YW039P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15219/10/20202.0C20YW022DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016new4,800.005,200.00Online
15319/10/20201.0M20LM060P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15419/10/20202.0A20SH165P : Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติBasic Khowledge of Import-Export in Thailand by PracticeBasic Khowledge of Import-Export in Thailand by Practicenew6,000.006,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15519/10/20202.0P20PT036P : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษาFundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 11/06/2020Postpone from 11/06/20202020年06月11日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15619/10/20201.00M20LM059P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15720/10/20202.0Q20PT051P : QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator) (เลื่อนจากวันที่ 24/08/2020Postpone from 24/08/20202020年08月24日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15820/10/20201.00A20MP018S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15920/10/20201.00A20LM094P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16020/10/20202.00A20MP076S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16120/10/20201.00A20MP089S : ผู้จัดการแบบไหน ... ที่องค์กรต้องการWanted ManagerWanted Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16220/10/20201.0M20PT034P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ Effective Delivery ManagementEffective Delivery Management (เลื่อนจากวันที่ 22/06/2020Postpone from 22/06/20202020年06月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16320/10/20201.00E20KB069P : เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรด้วยเทคนิค MSAMSA for Machine Safety Improvement MSA for Machine Safety Improvement new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16420/10/20201.0E20TK004DT : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น OnlineSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor (เลื่อนจากวันที่ 24/09/2020Postpone from 24/09/20202020年09月24日から延期した )new1,250.001,500.00Online
16520/10/20202.00I20NO107P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16621/10/20203.0S20YW026S : 5S Train theTrainer5S Train theTrainer5S Train theTrainernew12,000.0015,000.00จัสมินซิตี้
16721/10/20201.00Q20LM060P : QCC for MaintenanceQCC สำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาQCC สำหรับหน่วยงานบำรุงรักษา3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16821/10/20201.0A20MP103S : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพPersonality for WorkPersonality for Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16921/10/20201.00A20MP079S : ผู้นำนักสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจInspirational LeaderInspirational Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17021/10/20201.00A20MP154P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17121/10/20202.00A20LM069P : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17221/10/20201.0A20LM016P : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ Psychology of Managing Task & People Psychology of Managing Task & People (เลื่อนจากวันที่ 21/07/2020Postpone from 21/07/20202020年07月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17321/10/20202.00E20KB059P : ประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย HAZOP สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรHazard & Operability Study : HAZOPHazard & Operability Study : HAZOPnew5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17421/10/20201.0P20PT031P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการมองเห็นVisual Control for MaintenanceVisual Control for Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 18/09/2020Postpone from 18/09/20202020年09月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17521/10/20201.00P20LM070P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSpare Part Management StrategiesSpare Part Management Strategies3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17621/10/20201.00M20PT029P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17721/10/20202.0Q20PT007P : การบริหารจัดการ Outsource Supplier อย่างมีประสิทธิภาพEffective Outsource Supplier ManagementEffective Outsource Supplier Management (เลื่อนจากวันที่ 27/08/2020Postpone from 27/08/20202020年08月27日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17821/10/20202.0E20SH023J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
17921/10/20202.0P20PT011P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and building : Maintenance and SafetyElectrical system test for plants and building : Maintenance and Safety (เลื่อนจากวันที่ 03/08/2020Postpone from 03/08/20202020年08月03日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18021/10/20201.0E20TK004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18121/10/20202.00I20NO108P : การจัดการความเสี่ยง ตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:20156,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18221/10/20202.0I20NO029DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015new4,800.005,200.00Online
18322/10/20201.0Q20PT017P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVoice of Customer for QualityVoice of Customer for Quality (เลื่อนจากวันที่ 19/10/2020Postpone from 19/10/20202020年10月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18422/10/20201.0A20MP084S : สร้างผู้นำการเรียนรู้สู่การพัฒนาคนในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)Facilitator for Development in the OrganizationFacilitator for Development in the Organization3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18522/10/20201.00A20LM090P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18622/10/20201.00P20PT032P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program(PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18722/10/20201.0E20KB023P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety (เลื่อนจากวันที่ 17/07/2020Postpone from 17/07/20202020年07月17日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18822/10/20201.00A20LM068P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18926/10/20201.0A20MP187P : เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
19026/10/20201.00A20LM075P : เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานCreativity for WorkCreativity for Work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19126/10/20202.00C20YW016P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19226/10/20201.00P20LM068P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19326/10/20201.0P20PT040P : เทคนิคการทำรายงานการบำรุงรักษาด้วยสมาร์ทโฟน (Workshop)Check sheet online by smart phone : WorkshopCheck sheet online by smart phone : Workshop (เลื่อนจากวันที่ 11/09/2020Postpone from 11/09/20202020年09月11日から延期した )3,500.004,000.00สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
19426/10/20201.0P20LM075P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBreakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19526/10/20201.00M20PT027P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set up by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19626/10/20201.0Q20LM081P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงานStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineernew3,000.003,500.00สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
19726/10/20201.0M20LM067P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD3,000.003,500.00สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
19826/10/20201.0I20NO007DT : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (เลื่อนจากวันที่ 03/08/2020Postpone from 03/08/20202020年08月03日から延期した )2,500.002,800.00Online
19926/10/20201.0I20NO060P : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (เลื่อนจากวันที่ 03/08/2020Postpone from 03/08/20202020年08月03日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20026/10/20202.00Q20LM068P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20126/10/20201.0A20LM104P : กฏหมายแรงงาน: การว่าจ้าง การจัดการพนักงาน และการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law: Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation (เลื่อนจากวันที่ 29/10/2020Postpone from 29/10/20202020年10月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20227/10/20201.00M20PT026P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3 G 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20327/10/20202.00P20MP006S : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20427/10/20201.00A20MP080S : 3 นาทีทองการบริหารสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)3 Minute Professional Supervisor / Manager3 Minute Professional Supervisor / Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20527/10/20202.00A20LM086P : เทคนิคในการควบคุมงาน 'ลูกน้อง' สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20627/10/20202.00U20PN002P : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นFoundation of Machine Vision for Automation ManufacturingFoundation of Machine Vision for Automation Manufacturing6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20727/10/20202.00P20LM071P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20827/10/20203.00E20KB017E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20927/10/20201.0A20SH007JL : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (Online) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese4,500.005,100.00Online
21027/10/20201.0A20SH013J : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanesenew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21127/10/20201.00P20PT018P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย TPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21227/10/20202.00E20KB071P : การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์Eogonomics Risk AssessmentEogonomics Risk Assessmentnew5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21327/10/20202.0I20NO128P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงบิด แรงกด แรงดึง (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theory & Practice)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21428/10/20202.00Q20LM061P : QCC for Warehouse & LogisticsQCC สำหรับหน่วยงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์QCC สำหรับหน่วยงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21528/10/20201.00A20LM060P : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานImage for High ImpactImage for High Impact3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21628/10/20203.0A20MP090S : การพัฒนาตนเอง Change for Growth : เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตการพัฒนาตนเอง Change for Growth : เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตการพัฒนาตนเอง Change for Growth : เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21728/10/20201.00A20MP153P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21828/10/20202.00C20YW031P : รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพMost Hits Formula & Functions for Professional Excel UserMost Hits Formula & Functions for Professional Excel User6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21928/10/20202.0M20PT024P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM Techniques.Cost Reduction thru VSM Techniques. (เลื่อนจากวันที่ 27/08/2020Postpone from 27/08/20202020年08月27日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22028/10/20201.00E20KB070P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Using3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22128/10/20201.0E20KB025DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)new2,500.002,800.00Online
22229/10/20202.00A20LM102P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22329/10/20201.00A20LM096P : เทคนิคการบริหารเวลาTime ManagementTime Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22429/10/20201.00A20LM103P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper MemorySuper Memory3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22529/10/20202.00M20PT049P : ก้าวสู่ช่างฉีดพลาสติกมืออาชีพProfessional Plastic InjectionProfessional Plastic Injection6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22629/10/20202.00P20MP011S : การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติPM : Planned Maintenance PraccticalPM : Planned Maintenance Pracctical6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22730/10/20208.0S20YW024S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Program (เลื่อนจากวันที่ 24/08/2020Postpone from 24/08/20202020年08月24日から延期した )new22,000.0026,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22830/10/20201.0A20MP158P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 09/10/2020Postpone from 09/10/20202020年10月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22930/10/20201.00A20LM079P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23030/10/20201.00A20LM010P : การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Managing Your ThoughtManaging Your Thought3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23130/10/20201.0A20MP102S : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive PsychologyClosing TechniquesClosing Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23230/10/20201.0Q20PT027P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques (เลื่อนจากวันที่ 06/08/2020Postpone from 06/08/20202020年08月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23330/10/20202.00I20NO109P : การสอบเทียบเครื่องชั่งตาม EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 187,200.008,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23430/10/20202.00I20NO110P : การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน ขั้นพื้นฐานPressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)Pressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23531/10/20201.00A20MP078S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23631/10/20204.0S20YW011S : Measure PhaseMeasure PhaseMeasure Phase (เลื่อนจากวันที่ 06/09/2020Postpone from 06/09/20202020年09月06日から延期した )9,600.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23702/11/20202.0A20LM039P : เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กร Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement Smart English Communications Skills Towards Organization Achievement (เลื่อนจากวันที่ 19/08/2020Postpone from 19/08/20202020年08月19日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23802/11/20201.00A20MP107S : การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23902/11/20205.00E20KB010E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System for SupervisorWater Pollution Treatment System for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24002/11/20202.00P20PT020P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance Plan and Assessment : PracticeMaintenance Plan and Assessment : Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24102/11/20201.0M20LM062P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)Mistake-Proofing Technique in Production Work Process (เลื่อนจากวันที่ 04/11/2020Postpone from 04/11/20202020年11月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24202/11/20202.0Q20PT043P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2020Postpone from 10/09/20202020年09月10日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24303/11/20202.00Q20MP005S : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24403/11/20200.50A20LM023DT : การทำงานเชิงรุก (Online)Proactive @WorkProactive @Work1,500.001,800.00Online
24503/11/20201.0A20LM018P : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาDesign thinking process Design thinking process (เลื่อนจากวันที่ 07/08/2020Postpone from 07/08/20202020年08月07日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24603/11/20201.00E20KB073P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายControls the storage of hazardous materialsControls the storage of hazardous materials3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24703/11/20202.00M20PT015P : การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ Inventory Management EfficiencyInventory Management Efficiency5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24803/11/20202.00P20PT046P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPump Maintenance TechniquesPump Maintenance Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24903/11/20202.00M20LM061P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25003/11/20201.00Q20LM069P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25103/11/20202.00I20NO111P : การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ และอ่างควบคุมอุณหภูมิTemperature Controled Chamber & Water Bath CalibrationTemperature Controled Chamber & Water Bath Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25204/11/20201.00A20LM137P : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรCorporate EnglishCorporate English3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25304/11/20202.00C20YW020P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Excel 2016 Level 1Excel 2016 Level 16,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25404/11/20202.0C20YW023DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 1new6,000.006,500.00Online
25504/11/20202.00M20PT055P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25604/11/20201.00P20MP013S : ระบบแก้ไข บำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาCorrective Maintenance : CMCorrective Maintenance : CM3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25704/11/20203.00Q20LM064P : Quality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for TechnicianQuality Improvement Techniques for Technician9,000.0010,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25804/11/20202.00Q20PT041P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25904/11/20201.0Q20PT050P : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Risk Management IATF 16949: 2016Risk Management IATF 16949: 2016 (เลื่อนจากวันที่ 21/08/2020Postpone from 21/08/20202020年08月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26004/11/20202.0E20SH024J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese Executive???????????????new9,000.0010,000.00โรงแรมในกรุงเทพฯ
26104/11/20201.0E20KB032DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safetynew2,500.002,800.00Online
26204/11/20201.00E20KB074P : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety Essential Knowledge and Skills for Electrical Safety 3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26304/11/20201.00I20NO030DT : ภาพรวมการประเมินความสามารถกระบวนการวัดตามมาตรฐาน VDA 5 (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 Standard (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 Standard (Online)2,500.002,800.00Online
26404/11/20201.00I20NO112P : ภาพรวมการประเมินความสามารถกระบวนการวัดตามมาตรฐาน VDA5Evaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 StandardEvaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 Standard3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26505/11/20201.0A20MP189P : วิธีคิดแบบผู้นำเชิงบวกGrowth Mindset for Proactive LeaderGrowth Mindset for Proactive Leader3,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
26605/11/20201.0E20KB079P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ)? Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้างElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II: Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II: Temporary Electrical System in Construction3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26705/11/20201.00A20MP176P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26805/11/20201.0M20LM078P : การจัดการ การจัดส่งสินค้าDelivery ManagementDelivery Management3,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
26905/11/20202.00P20LM076P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงาน (เชิงปฏิบัติ)Machine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27005/11/20201.0P20LM083P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical3,200.003,700.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
27105/11/20201.0M20PT053P : Lean Business สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานLean Business Intro for ManagerLean Business Intro for Manager (เลื่อนจากวันที่ 09/09/2020Postpone from 09/09/20202020年09月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27205/11/20202.00M20PT048P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IMTM-2 Techniques : Part IMTM-2 Techniques : Part I5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27305/11/20202.0Q20LM075P : การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018ISO9001: 2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 Document and data controlISO9001: 2015 ISO14001: 2015 ISO45001: 2018 Document and data control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27405/11/20201.0Q20LM082P : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการQuality Control for Shop FloorQuality Control for Shop Floor3,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
27505/11/20202.0P20MP002S : IATF 16949 : 2016 ข้อกำหนด Section 8.5.1.5Total productive Maintenance(TPM) for IATF 16949 : 2016Total productive Maintenance(TPM)for IATF 16949 : 2016 (เลื่อนจากวันที่ 02/09/2020Postpone from 02/09/20202020年09月02日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27605/11/20201.0Q20LM074P : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน ISO9001: 2015Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015Professional QA/QC Management According to ISO9001: 20153,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27705/11/20202.00I20NO113P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27806/11/20201.00A20MP009S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27906/11/20200.50A20LM016DT : การบริหารความเสี่ยง (Online)Risk ManagementRisk Management1,500.001,800.00Online
28006/11/20201.0E20KB082P : ระเบียบข้อบังคับ และ มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรRegulation and International Standard for Machinery SafetyRegulation and International Standard for Machinery Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28106/11/20201.00A20LM066P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28207/11/20202.00I20NO114P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28309/11/20201.00A20LM127P : I CAN DO เทคนิคการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานแก่ลูกน้องI CAN DO Technique for Performance Dialogue I CAN DO Technique for Performance Dialogue 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28409/11/20201.00A20MP177P : การตลาดและการขายยุคดิจิทัลMarketing & Digital salesMarketing & Digital sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28509/11/20201.00E20KB080P : การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมWater Quality Treatment and and Water Management for IndustryWater Quality Treatment and and Water Management for Industry3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28609/11/20202.00C20YW017P : สร้างสรรค์ Presentation สไตล์ Infographic & Interactive ด้วย PowerPoint 2016Infographic & Interactive Presentation by PowerPoint 2016Infographic & Interactive Presentation by PowerPoint 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28709/11/20202.0M20PT012P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า Effective Inventory ManagementEffective Inventory Management (เลื่อนจากวันที่ 07/09/2020Postpone from 07/09/20202020年09月07日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28809/11/20202.00P20PT055P : พนักงานบริการการบำรุงรักษาแบบมืออาชีพSmart Maintenance and Service OfficerSmart Maintenance and Service Officer5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28909/11/20202.00Q20MP008S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC ToolsQuality Control CircleQuality Control Circle5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29009/11/20201.00I20NO116P : pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29109/11/20201.00I20NO031DT : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)2,500.002,800.00Online
29209/11/20201.00I20NO115P : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:20173,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29310/11/20201.00A20MP168P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29410/11/20201.00A20MP104S : การติดตามผลและพัฒนาทีมงานTeam Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29510/11/20201.00M20PT021P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29610/11/20201.0Q20SH003J : Core tools และการประยุกต์ใช้ สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นCore tools for Japanese ManagementCore tools for Thai & Japanese Managementnew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29710/11/20201.0Q20SH004JL : Core Tools และการประยุกต์ใช้ สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)Core tools for Japanese ManagementCore tools for Japanese Management4,500.005,100.00Online
29810/11/20202.00E20KB075P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน Safety Officer in Supervising LevelSafety Officer in Supervising Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29910/11/20202.0I20NO129P : การใช้งาน และการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด HART Instruments (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Calibration HART Instruments WorkshopCalibration HART Instruments Workshop6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30010/11/20202.00A20LM116P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)Compensation ManagementCompensation Management6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30111/11/20200.5M20PT006DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques (เลื่อนจากวันที่ 27/08/2020Postpone from 27/08/20202020年08月27日から延期した )1,500.001,800.00Online
30211/11/20201.0A20MP160P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design (เลื่อนจากวันที่ 06/11/2020Postpone from 06/11/20202020年11月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30311/11/20201.00A20LM132P : เทคนิคการบริหารผลของทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าContinuous Performance Management for Team SuccessContinuous Performance Management for Team Success3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30411/11/20201.00A20MP172P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30511/11/20201.00A20MP091S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30611/11/20201.00A20LM118P : เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา8D Techniques for Time Management8D Techniques for Time Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30711/11/20203.00E20KB018E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for OperatorIndustrial Waste Management for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30811/11/20202.0C20YW041P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Microsoft Excel 2016 Level 2Microsoft Excel 2016 Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30911/11/20202.00P20LM072P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31011/11/20201.00P20PT039P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31111/11/20200.5P20LM010DT : ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น (Online)Basic Maintenance System (Online)Basic Maintenance System (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2020Postpone from 22/07/20202020年07月22日から延期した )1,500.001,800.00Online
31211/11/20200.5P20PT009DT : ระบบบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์ (Online)AM:Autonomous Maintenance Zero Breakdown (Online)AM:Autonomous Maintenance Zero Breakdown (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2020Postpone from 22/07/20202020年07月22日から延期した )1,500.001,800.00Online
31311/11/20202.00M20PT043P : การกำหนดตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Schedulling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS&RCCP)Master Production Schedulling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS&RCCP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31411/11/20201.00M20PT010P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31511/11/20202.0K20KB003S : TPS : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)TPS : Pull SystemTPS : Pull Systemnew6,500.007,500.00อาคาร D ห้อง 302 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37
31611/11/20202.00Q20LM062P : การแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ภาคปฏิบัติStatistical Problem solving for middle ManagementStatistical Problem solving for middle Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31711/11/20202.00I20NO032DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)4,800.005,200.00Online
31811/11/20202.00I20NO117P : ISO/IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 Documentation6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31912/11/20201.00P20LM077P : 5S & Kaizen for Productivity (Workshop)5S & Kaizen for Productivity (Workshop)5S & Kaizen for Productivity (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32012/11/20201.00M20MP014S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA ControlMUDA Control3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32112/11/20200.5A20LM014DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย ෱การฟัง-การพูด-การตอบคำถามෲ (Online)Smart CommunicationSmart Communication (เลื่อนจากวันที่ 30/11/2020Postpone from 30/11/20202020年11月30日から延期した )new1,500.001,800.00Online
32212/11/20201.00A20LM134P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32312/11/20202.00A20LM120P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จพร้อมฝึกปฏิบัติPurchasing Negotiation Techniques & Workshop Purchasing Negotiation Techniques & Workshop 5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32412/11/20202.00P20PT023P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32512/11/20202.00P20PT050P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32612/11/20200.5M20PT007DT : Zero Defect (Online)Zero DefectZero Defect (เลื่อนจากวันที่ 14/09/2020Postpone from 14/09/20202020年09月14日から延期した )new1,500.001,800.00Online
32712/11/20206.00I20NO118P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration for Technician Part IInstrument Calibration for Technician Part I16,000.0018,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32812/11/20200.50A20SH013JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้าง (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucument事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】3,700.004,100.00Online
32912/11/20200.50A20SH017J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucument事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33013/11/20201.0Q20PT039P : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (เลื่อนจากวันที่ 16/11/2020Postpone from 16/11/20202020年11月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33113/11/20201.00A20MP054S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33213/11/20201.00A20MP108S : พัฒนาตน พัฒนาทีม เพื่อเป้าหมายขององค์กรพัฒนาตน พัฒนาทีม เพื่อเป้าหมายขององค์กรพัฒนาตน พัฒนาทีม เพื่อเป้าหมายขององค์กร3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33313/11/20201.00A20LM128P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33413/11/20201.00A20MP166P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33513/11/20201.00P20LM073P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE, PM และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33613/11/20201.00P20PT056P : ยกระดับการปรับปรุงงาน(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)Progressive Kaizen with IE Technique (Creative Idea)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33713/11/20201.00E20KB081P : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015Compliance Obligation of ISO 14001:2015Compliance Obligation of ISO 14001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33813/11/20201.0M20LM063P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction with Total ParticipationCost Reduction with Total Participation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33913/11/20200.5E20SH005JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid192,000.002,300.00Online
34014/11/20202.00I20NO119P : การบำรุงรักษาและปรับแต่ง Control ValveControl Valve Maintenance & CalibrationControl Valve Maintenance & Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34115/11/20204.0S20YW012S : Analyze PhaseAnalyze PhaseAnalyze Phase (เลื่อนจากวันที่ 03/10/2020Postpone from 03/10/20202020年10月03日から延期した )new9,600.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34216/11/20202.0Q20PT025P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story (เลื่อนจากวันที่ 14/10/2020Postpone from 14/10/20202020年10月14日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34316/11/20201.00A20LM136P : ปั้น Team อย่างไรให้ WorkTeam Management in PracticeTeam Management in Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34416/11/20201.00A20MP053S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพTOPMOST TECHNIQUE : PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESSTOPMOST TECHNIQUE : PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESS3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34516/11/20201.0M20PT051P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level (เลื่อนจากวันที่ 19/11/2020Postpone from 19/11/20202020年11月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34616/11/20202.00E20KB076P : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34716/11/20202.0C20YW042P : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Users6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34816/11/20202.0C20YW012DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (เลื่อนจากวันที่ 07/09/2020Postpone from 07/09/20202020年09月07日から延期した )4,800.005,200.00Online
34916/11/20201.00M20PT044P : บัญชีคุมพัสดุคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง Inventory Control and Stock CardInventory Control and Stock Card3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35016/11/20201.0M20MP013S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 29/09/2020Postpone from 29/09/20202020年09月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35116/11/20202.00I20NO120P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90016,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35216/11/20202.00I20NO033DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)4,800.005,200.00Online
35316/11/20202.00I20NO121P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35417/11/20201.00A20MP092S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35517/11/20202.0Q20PT040P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers (เลื่อนจากวันที่ 23/09/2020Postpone from 23/09/20202020年09月23日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35617/11/20201.00A20MP105S : การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35717/11/20203.00E20KB019E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35817/11/20201.00A20MP093S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35917/11/20201.00M20LM064P : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36018/11/20201.00A20MP096S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36118/11/20202.00A20LM131P : เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job TrainingOn the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36218/11/20201.00A20MP171P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36318/11/20201.00A20MP095S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36418/11/20201.00A20MP094S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36518/11/20203.00E20KB021E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for OperatorAir Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36618/11/20201.0M20PT022P : การจัดการการจัดส่งสินค้าDistribution ManagementDistribution Management (เลื่อนจากวันที่ 26/08/2020Postpone from 26/08/20202020年08月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36718/11/20203.00P20PT001P : ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าควบคุมและมอเตอร์ ระดับ 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 18,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36818/11/20201.00Q20LM070P : มาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับข้อมูลผันแปรMIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.9MIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.93,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36919/11/20201.00A20MP098S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37019/11/20201.00A20LM123P : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37119/11/20201.00M20PT056P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37219/11/20202.00Q20PT031P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37319/11/20201.00A20MP097S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37419/11/20200.5P20PT008DT : การบำรุงรักษาตามแผน (Online)Planned Maintenance (Online)Planned Maintenance (Online) (เลื่อนจากวันที่ 29/07/2020Postpone from 29/07/20202020年07月29日から延期した )1,500.001,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37519/11/20202.00Q20LM071P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37619/11/20201.0I20NO022DT : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการ (Online)Analysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory (Online)Analysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2020Postpone from 22/09/20202020年09月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
37719/11/20201.0I20NO093P : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratoryAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2020Postpone from 22/09/20202020年09月22日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37820/11/20201.00A20MP005S : การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Communication for Effective TeamworkCommunication for Effective Teamwork3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37920/11/20201.00A20LM135P : ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38020/11/20201.0M20MP007S : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE) (เลื่อนจากวันที่ 07/08/2020Postpone from 07/08/20202020年08月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38120/11/20201.00P20PT034P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมและบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38220/11/20201.0Q20LM012DT : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)new2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38320/11/20201.0Q20PT010P : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016IATF16949 : 2016 Certification preparednessIATF16949 : 2016 Certification preparedness (เลื่อนจากวันที่ 11/08/2020Postpone from 11/08/20202020年08月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38420/11/20201.0E20KB030DT : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if (Online)Assessing risks with What-ifAssessing risks with What-ifnew2,500.002,800.00Online
38520/11/20201.00E20KB077P : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-ifAssess the situation instantly with What-ifAssess the situation instantly with What-ifnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38620/11/20201.00A20MP173P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38723/11/20201.00A20LM141P : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Report Writing For Training Officer Report Writing For Training Officer 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38823/11/20201.00A20MP170P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38923/11/20201.0A20MP016S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 05/08/2020Postpone from 05/08/20202020年08月05日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39023/11/20202.00M20LM065P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time Study (Workshop)Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique Technique Standard Time Calculation by Time Study Technique 5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39123/11/20205.00E20KB020E : ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for SupervisorIndustrial Waste Management for Supervisor7,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39223/11/20206.00M20MP015S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39323/11/20202.00C20YW043P : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016Professional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39423/11/20201.00E20KB038P : การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามกฏหมายกระทรวงแรงงานHearing Conservation Program according to Ministry of LabourHearing Conservation Program according to Ministry of Labour3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39523/11/20202.00I20NO122P : การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาล (ทฤษฎีและปฎิบัติ)Calibration of medical devices and hospital laboratories (Theory & Practice)Calibration of medical devices and hospital laboratories (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39623/11/20201.00I20NO123P : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุดOptimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 90013,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39723/11/20201.00I20NO034DT : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุด (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
39824/11/20201.0M20PT019P : แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์Human Error PreventionHuman Error Prevention (เลื่อนจากวันที่ 24/09/2020Postpone from 24/09/20202020年09月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39924/11/20201.00A20MP169P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40024/11/20201.00A20LM142P : การบริหารแและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration System Effectiveness Administration System 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40124/11/20201.00P20LM074P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษาเครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40224/11/20201.00A20SH014J : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part II : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (การปฏิบัติขั้นพื้นฐาน)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate CourseImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate Course5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40324/11/20201.00A20SH010JL : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part II : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (การปฏิบัติขั้นพื้นฐาน) OnlineImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate CourseImport-Export in Thailand for Japanese Management Part II : Intermediate Course5,100.005,800.00Online
40424/11/20201.0A20MP026S : ปั้นนักขายมือใหม่ สู่เป้าหมายมืออาชีพThe Principle of Sales to Achieve GOALSThe Principle of Sales to Achieve GOALS (เลื่อนจากวันที่ 26/08/2020Postpone from 26/08/20202020年08月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40524/11/20202.00Q20LM072P : การออกแบบการทดลอง DOEDesign of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40624/11/20201.0E20TK005DT : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น OnlineSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew1,250.001,500.00Online
40725/11/20201.0A20MP152P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2020Postpone from 10/09/20202020年09月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40825/11/20201.00A20MP167P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40925/11/20201.00A20MP049S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41025/11/20201.00A20LM043P : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41125/11/20201.0E20KB027DT : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (ออนไลน์)Hazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker (เลื่อนจากวันที่ 25/09/2020Postpone from 25/09/20202020年09月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
41225/11/20201.0E20KB053P : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูดHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker (เลื่อนจากวันที่ 25/09/2020Postpone from 25/09/20202020年09月25日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41325/11/20201.0M20PT058P : การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่ Modern Distribution Center Mangement Modern Distribution Center Mangement (เลื่อนจากวันที่ 28/08/2020Postpone from 28/08/20202020年08月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41425/11/20202.00P20PT009P : ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักร (Bolt and Nut) ระดับ 1Bolt - Nuts Maintenance Level 1Bolt - Nuts Maintenance Level 17,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41525/11/20203.0S20YW029S : Lean for Office (Workshop) : ลีนสำนักงาน (ภาคปฏิบัติ)Lean for Office (Workshop)Lean for Office (Workshop)new8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41625/11/20202.0K20KB004S : TPS Step for SimulationTPS Step for SimulationTPS Step for Simulationnew6,500.007,500.00อาคาร D ห้อง 302 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37
41726/11/20202.00A20LM140P : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful Leader 5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41826/11/20201.0A20LM047P : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้Be Pro LeaderBe Pro Leader (เลื่อนจากวันที่ 26/08/2020Postpone from 26/08/20202020年08月26日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41926/11/20202.00A20LM001P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42026/11/20201.00A20MP106S : การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริการSales and Professional Technique to Increase SalesSales and Professional Technique to Increase Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42126/11/20201.00M20PT054P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen ExpressLean Kaizen Express3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42226/11/20202.00M20LM066P : การประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง เพื่อจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม ExcelAn application of Kanban system for improving inventory management by Microsoft ExcelAn application of Kanban system for improving inventory management by Microsoft Excel5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42326/11/20202.00Q20PT030P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42427/11/20201.00A20LM122P : เทคนิคเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นInfluence PeopleInfluence People3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42527/11/20201.00P20PT054P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance : PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance : Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42627/11/20201.0Q20LM076P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42727/11/20201.00Q20PT003P : การสร้างและพัฒนาระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen-QCCการสร้างและพัฒนาระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen-QCCการสร้างและพัฒนาระบบส่งเสริมกิจกรรมระดับปฏิบัติการ 5S-Kaizen-QCC3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42827/11/20201.00A20SH175P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part IV : การจัดการธุรกิจCross Culture Part IV : Work Management by Japanese Styleタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ④日本的経営マネージメント3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42928/11/20201.0M20LM068P : การบริหารสินค้าคงคลัง และศูนย์กระจายสินค้าสมัยใหม่Inventory management and Modern Distribution CenterInventory management and Modern Distribution Center3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43028/11/20202.00I20NO125P : การสอบเทียบไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก (ภาคปฎิบัติ)Height Gauge Calibration (Practice)Height Gauge Calibration (Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43128/11/20202.00I20NO127P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43228/11/20202.00I20NO126P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43328/11/20202.00I20NO124P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43430/11/20201.0Q20LM083P : Root Cause Analysis (การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า)Root Cause AnalysisRoot Cause Analysis3,000.003,500.00สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
43530/11/20201.0A20MP188P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team3,000.003,500.00สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
43630/11/20202.00C20YW044P : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel 2016Advanced Create and Design Graph in Excel 2016Advanced Create and Design Graph in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43730/11/20201.00A20LM126P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43830/11/20202.00P20MP014S : การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา (ภาคปฏิบัติ)Maintenance Performance Audit Practical : MPA 2019Maintenance Performance Audit Practical : MPA 20196,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43930/11/20201.0M20LM069P : การสร้างสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping - VSM (Workshop)Value Stream Mapping (Workshop)Value Stream Mapping (Workshop)3,000.003,500.00สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
44030/11/20201.00E20KB078P : หยุด ! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBSStop ! Behavior base Safety & Observation TechniqueStop ! Behavior base Safety & Observation Technique3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44130/11/20201.0E20KB031DT : หยุด ! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS (Online)Stop ! (Behavior base Safety) & Observation TechniqueStop ! Behavior base Safety & Observation Techniquenew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44230/11/20201.0A20LM023P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 05/08/2020Postpone from 05/08/20202020年08月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4431/12/20203.0A20KB063P : Project Management Professional TrainingProject Management Professional TrainingProject Management Professional Training (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )14,000.0016,000.00โรงแรมบนถนนสุขุมวิท
44401/12/20202.0P20PT053P : การปรับสมดุล (Balancing) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน(เชิงปฏิบัติ)Balancing MachineBalancing Machine (เลื่อนจากวันที่ 23/07/2020Postpone from 23/07/20202020年07月23日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44501/12/20201.0M20PT047P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร Cost Analysis for Decision Making for Management Cost Analysis for Decision Making for Management (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44601/12/20202.0M20PT002P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต : การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม Production Control : Production Scheduling and ControlProduction Control : Production Scheduling and Control (เลื่อนจากวันที่ 13/08/2020Postpone from 13/08/20202020年08月13日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44701/12/20202.0Q20PT023P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2020Postpone from 10/09/20202020年09月10日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44802/12/20201.0A20MP045S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills (เลื่อนจากวันที่ 23/09/2020Postpone from 23/09/20202020年09月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44902/12/20202.0Q20PT026P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (เลื่อนจากวันที่ 08/09/2020Postpone from 08/09/20202020年09月08日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45003/12/20201.0A20MP011S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ (เลื่อนจากวันที่ 04/08/2020Postpone from 04/08/20202020年08月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45103/12/20202.0P20PT019P : การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพMachine Maintenance by Vibration AnalysisMachine Maintenance by Vibration Analysis (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45203/12/20202.0M20PT046P : การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากลLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45308/12/20202.0P20PT048P : ช่างบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่น ระดับ 1Lubricant System Maintenance Level 1Lubricant System Maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45408/12/20202.0Q20PT029P : Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 17/09/2020Postpone from 17/09/20202020年09月17日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45509/12/20201.0A20MP014S : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email (เลื่อนจากวันที่ 14/08/2020Postpone from 14/08/20202020年08月14日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45609/12/20202.0A20LM064P : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach (เลื่อนจากวันที่ 01/06/2020Postpone from 01/06/20202020年06月01日から延期した )6,200.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45709/12/20201.0A20MP031S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques (เลื่อนจากวันที่ 09/09/2020Postpone from 09/09/20202020年09月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45809/12/20201.0A20LM057P : 15 นาที ของการประชุมที่ทรงประสิทธิภาพDaily Huddle Meeting Daily Huddle Meeting (เลื่อนจากวันที่ 24/09/2020Postpone from 24/09/20202020年09月24日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45909/12/20201.0M20PT011P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต (ภาคปฎิบัติ)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) WorkshopMistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE) (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 15/12/2020Postpone from 15/12/20202020年12月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46009/12/20201.0P20PT008P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (เลื่อนจากวันที่ 21/08/2020Postpone from 21/08/20202020年08月21日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46111/12/20201.0A20LM078P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN (เลื่อนจากวันที่ 16/09/2020Postpone from 16/09/20202020年09月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46211/12/20201.0A20MP180P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46312/12/20204.0S20YW013S : Improve Phase : Classical DOEImprove Phase : Classical DOEImprove Phase : Classical DOE (เลื่อนจากวันที่ 17/10/2020Postpone from 17/10/20202020年10月17日から延期した )new9,600.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46414/12/20202.0A20LM005P : เทคนิคการสอนงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานTransformative CoachingTransformative Coaching (เลื่อนจากวันที่ 24/08/2020Postpone from 24/08/20202020年08月24日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46514/12/20201.0A20LM002P : การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales (เลื่อนจากวันที่ 14/08/2020Postpone from 14/08/20202020年08月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46614/12/20202.0M20PT050P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี) Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory) (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2020Postpone from 20/07/20202020年07月20日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46714/12/20201.0M20PT038P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics (เลื่อนจากวันที่ 22/09/2020Postpone from 22/09/20202020年09月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46815/12/20203.0M20PT005P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory) (เลื่อนจากวันที่ 18/08/2020Postpone from 18/08/20202020年08月18日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46915/12/20201.0M20PT017P : ลีนสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการLean for OperatorLean for Operator (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47016/12/20202.0Q20LM063P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis (เลื่อนจากวันที่ 03/09/2020Postpone from 03/09/20202020年09月03日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47116/12/20201.0A20MP001S : เทคนิคการบริหารลูกน้องจากกรณีศึกษาที่หัวหน้าต้องรู้Supervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47216/12/20204.0C20YW024DT : ไม่ยาก෥ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excelnew9,500.0010,000.00Online
47316/12/20204.0C20YW010P : ไม่ยาก ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel (เลื่อนจากวันที่ 18/09/2020Postpone from 18/09/20202020年09月18日から延期した )13,000.0015,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47416/12/20202.0A20MP184P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47516/12/20201.0M20PT057P : โลจิสติกส์แบบลีนLean LogisticsLean Logistics (เลื่อนจากวันที่ 21/08/2020Postpone from 21/08/20202020年08月21日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47616/12/20202.0P20MP001S : การจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น ภาคปฏิบัติTPM: Early Management:EM PracticalTPM: Early Management:EM Practical (เลื่อนจากวันที่ 06/08/2020Postpone from 06/08/20202020年08月06日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47716/12/20201.0M20PT018P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฎิบัติ)KPI of Production ManagementKPI of Production Management (เลื่อนจากวันที่ 14/09/2020Postpone from 14/09/20202020年09月14日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47816/12/20201.0M20PT003P : Introduction to Six Sigma สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานIntroduction to Six Sigma for SupervisorIntroduction to Six Sigma for Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 06/08/2020Postpone from 06/08/20202020年08月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47916/12/20201.0Q20PT033P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP (เลื่อนจากวันที่ 17/09/2020Postpone from 17/09/20202020年09月17日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48016/12/20203.0E20TK008SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48117/12/20201.0A20LM044P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations (เลื่อนจากวันที่ 20/08/2020Postpone from 20/08/20202020年08月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48217/12/20201.0A20MP190P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues3,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
48317/12/20201.0P20LM084P : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม OEE เพื่อการปรับปรุงการผลิตMeasurement with OEE indicator for process improvementMeasurement with OEE indicator for process improvement3,200.003,700.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
48417/12/20201.0M20LM077P : การป้องกันความผิดพลาดจากความพลั้งเผลอ Poka-YokeMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process3,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
48517/12/20201.0Q20LM084P : การประเมินความเสี่ยง ISO9001:2015Risk Assessment for ISO9001:2015Risk Assessment for ISO9001:20153,000.003,500.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จ.ชลบุรี
48618/12/20201.0P20PT058P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 05/08/2020Postpone from 05/08/20202020年08月05日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48718/12/20200.5Q20PT006DT : QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/08/2020Postpone from 18/08/20202020年08月18日から延期した )new1,500.001,800.00Online
48821/12/20201.0P20PT052P : 5ส กับการเพิ่มผลผลิตProductivity by 5SProductivity by 5S (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2020Postpone from 22/07/20202020年07月22日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48921/12/20201.0U20PN003P : การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)Automation and Karakuri KaizenAutomation and Karakuri Kaizen (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2020Postpone from 27/04/20202020年04月27日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49021/12/20201.0A20MP066S : เตรียมทักษะสำคัญเพื่อเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (ภาคปฏิบัติ)Essential Skill for Smart and Modern SupervisorEssential Skill for Smart and Modern Supervisor (เลื่อนจากวันที่ 04/09/2020Postpone from 04/09/20202020年09月04日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49121/12/20202.0P20PT043P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2020Postpone from 24/06/20202020年06月24日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49222/12/20202.0U20YW011P : Automation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษาAutomation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษาAutomation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษาnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49322/12/20201.0E20TK005SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49410/01/20212.0S20YW014S : Improve Phase : Taguchi DOEImprove Phase : Taguchi DOEImprove Phase : Taguchi DOE (เลื่อนจากวันที่ 07/11/2020Postpone from 07/11/20202020年11月07日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49513/01/20212.0P20MP005S : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica) (เลื่อนจากวันที่ 14/09/2020Postpone from 14/09/20202020年09月14日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49614/01/20212.0M20PT016P : การวางแผนความต้องการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP)Material Requirements Planning and Capacity Requirements Planning (MRP&CRP) (เลื่อนจากวันที่ 09/09/2020Postpone from 09/09/20202020年09月09日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49714/01/20211.0P20LM065P : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิตMeasurement with OEE indicator for process improvementMeasurement with OEE indicator for process improvement (เลื่อนจากวันที่ 15/09/2020Postpone from 15/09/20202020年09月15日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49814/01/20211.0P20LM012DT : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิต (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online) (เลื่อนจากวันที่ 15/09/2020Postpone from 15/09/20202020年09月15日から延期した )new2,500.002,800.00Online
49915/01/20211.0A20MP047S : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (เลื่อนจากวันที่ 17/09/2020Postpone from 17/09/20202020年09月17日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50018/01/20211.0M20PT023P : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (เลื่อนจากวันที่ 10/09/2020Postpone from 10/09/20202020年09月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50120/01/20211.0P20PT057P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication (เลื่อนจากวันที่ 04/08/2020Postpone from 04/08/20202020年08月04日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50221/01/20211.0A20MP065S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication (เลื่อนจากวันที่ 03/09/2020Postpone from 03/09/20202020年09月03日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50321/01/20211.0A20MP006S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (เลื่อนจากวันที่ 23/07/2020Postpone from 23/07/20202020年07月23日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50421/01/20212.0C20YW011DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Microsoft Excel 2016 Level IMicrosoft Excel 2016 Level I (เลื่อนจากวันที่ 02/09/2020Postpone from 02/09/20202020年09月02日から延期した )new4,800.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50523/01/20212.0M20MP011S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG (เลื่อนจากวันที่ 19/09/2020Postpone from 19/09/20202020年09月19日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50623/01/20212.0S20YW015S : Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM)Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM)Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) (เลื่อนจากวันที่ 31/01/2021Postpone from 31/01/20212021年01月31日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50727/01/20211.0A20MP056S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership (เลื่อนจากวันที่ 18/07/2020Postpone from 18/07/20202020年07月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50828/01/20211.0P20PT041P : การเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานSelection and Modified of Machine ElementsSelection and Modified of Machine Elements (เลื่อนจากวันที่ 17/06/2020Postpone from 17/06/20202020年06月17日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50928/01/20212.0M20PT020P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IIMTM-2 Techniques Part IIMTM-2 Techniques Part II (เลื่อนจากวันที่ 17/09/2020Postpone from 17/09/20202020年09月17日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51031/01/20212.0S20YW016S : Control PhaseControl PhaseControl Phase (เลื่อนจากวันที่ 21/11/2020Postpone from 21/11/20202020年11月21日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51103/02/20211.0A20MP012S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจพิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ (เลื่อนจากวันที่ 11/08/2020Postpone from 11/08/20202020年08月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51204/02/20211.0C20YW023P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day (เลื่อนจากวันที่ 28/08/2020Postpone from 28/08/20202020年08月28日から延期した )4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51309/02/20211.0P20PT060P : ผู้ปฏิบัติการด้านนิวแมติกExcellent Operator (Pneumatic)Excellent Operator (Pneumatic) (เลื่อนจากวันที่ 19/08/2020Postpone from 19/08/20202020年08月19日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51413/02/20212.00M20MP016S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51513/02/20212.0S20YW017S : Design for Six Sigma (DFSS)Design for Six Sigma (DFSS)Design for Six Sigma (DFSS) (เลื่อนจากวันที่ 28/11/2020Postpone from 28/11/20202020年11月28日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51617/02/20211.0A20MP051S : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพพัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพพัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (เลื่อนจากวันที่ 24/09/2020Postpone from 24/09/20202020年09月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51718/02/20212.0P20PT049P : ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1Electric Motor Maintenance Level 1Electric Motor Maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51801/03/20211.0P20LM013DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )new2,500.002,800.00Online
51903/03/20212.0M20PT035P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52004/03/20212.0P20PT003P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 30/07/2020Postpone from 30/07/20202020年07月30日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52111/03/20211.0M20PT042P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction with Total ParticipationCost Reduction with Total Participation (เลื่อนจากวันที่ 10/03/2021Postpone from 10/03/20212021年03月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52217/03/20213.0E20TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessor8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52318/03/20212.0P20PT042P : ช่างบำรุงรักษาระบบนิวแมติก ระดับ 1Pneumatics maintenance Level 1Pneumatics maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2020Postpone from 18/06/20202020年06月18日から延期した )new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52430/03/20212.0P20PT025P : ระบบพรอพอร์ชันนัลและเซอร์โวไฮดรอลิกProportional and Servo HydraulicAdvanced Hydraulic System & Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 10/08/2020Postpone from 10/08/20202020年08月10日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます