แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
120/11/20182.0E18KA016J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
220/11/20181.0A18LM185P : หัวหน้างานคิดบวก เพื่อการทำงานเชิงรุกPositive Thinking for SupervisorPositive Thinking for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
320/11/20182.0A18LM186P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
420/11/20181.0A18LM187P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
520/11/20181.0A18MP080S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCoaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
620/11/20181.0M18PG135P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
720/11/20183.0I18NO095P : Process Control for GeneratorProcess Control for GeneratorProcess Control for Generatornew8,400.009,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
821/11/20182.0C18YW040P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2013 ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 1(เลื่อนจากวันที่ 08/11/2018Postpone from 08/11/20182018年11月08日から延期した )5,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
921/11/20181.0A18MP079S : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Dealing with Difficult Customer) (Dealing with Difficult Customer)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1021/11/20181.0I18NO089P : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้นFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1121/11/20183.0M18PG136P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1221/11/20181.0A18MP088S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1322/11/20181.0A18LM190P : การบริหารแและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1422/11/20181.0A18LM200P : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7Q2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1522/11/20181.0A18LM189P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1623/11/20181.0A18MP070S : พนักงานมือโปร เป็นได้ง่ายๆ ด้วย 5 ทักษะ ที่องค์กรไหนก็ต้องการ (ภาคปฏิบัติ)พนักงานมือโปร เป็นได้ง่ายๆ ด้วย 5 ทักษะ ที่องค์กรไหนก็ต้องการ (ภาคปฏิบัติ)พนักงานมือโปร เป็นได้ง่ายๆ ด้วย 5 ทักษะ ที่องค์กรไหนก็ต้องการ (ภาคปฏิบัติ)(เลื่อนจากวันที่ 03/09/2018Postpone from 03/09/20182018年09月03日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1723/11/20181.0A18LM191P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1823/11/20182.0P18SU092P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าMaintenance ManagementMaintenance Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1923/11/20181.0Q18SA102P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2023/11/20181.0M18PG137P : กลยุทธ์การนำการตรวจนับพัสดุคงคลัง สู่การบริหารงานประจำวันกลยุทธ์การนำการตรวจนับพัสดุคงคลัง สู่การบริหารงานประจำวันกลยุทธ์การนำการตรวจนับพัสดุคงคลัง สู่การบริหารงานประจำวัน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2123/11/20181.0K18YW094S : แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA5S with TPA Style5S with TPA Stylenew2,500.003,000.00ส.ส.ท.
2223/11/20181.0U18NJ025P : การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)การปรับปรุงงานด้วยกลไกอัตโนมัติ (Karakuri)Automation and Karakuri Kaizen Introduction(เลื่อนจากวันที่ 28/11/2018Postpone from 28/11/20182018年11月28日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2324/11/20181.0M18MP011S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2424/11/20182.0I18NO090P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2524/11/20181.0K18YW096S : ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จnew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2626/11/20182.0I18NO056P : เทคนิคมาตรวิทยาเพื่อพัฒนาการวัด และสอบเทียบในอุตสาหกรรมMetrology for Measurement and Calibration Improvement in IndustryMetrological Techniques for Industry(เลื่อนจากวันที่ 10/09/2018Postpone from 10/09/20182018年09月10日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2726/11/20181.0A18LM192P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2826/11/20181.0E18NB023P : เจาะลึก วิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง เพื่อรองรับ ISO 9001:2015Risk Management for ISO 9001 : 2015Risk Management for ISO 9001 : 2015(เลื่อนจากวันที่ 01/10/2018Postpone from 01/10/20182018年10月01日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2927/11/20181.0E18KB017P : ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554Training Safety and Environment in The Workplace. for EmployeesTraining Safety and Environment in The Workplace. for Employees(เลื่อนจากวันที่ 25/09/2018Postpone from 25/09/20182018年09月25日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3027/11/20181.0A18LM193P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3127/11/20181.0A18LM194P : 10 ก้าวสู่หัวหน้างานTen Steps to the SupervisorTen Steps to the Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3227/11/20181.0P18SU097P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3327/11/20182.0I18NO091P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3427/11/20182.0M18PG139P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3527/11/20182.0E18KB015E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management OperatorIndustrial Waste Management Operator4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3627/11/20181.0K19JP01KA : Thailand Kaizen Award 2019 : บรรยายเกณฑ์การพิจารณารางวัลThailand Kaizen Award 2019Thailand Kaizen Award 2019(เลื่อนจากวันที่ 21/11/2018Postpone from 21/11/20182018年11月21日から延期した )new2,000.002,000.00โรงแรม อวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
3727/11/20181.0A18KA015J : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of import-export for Japanese - Advance courseKnowledge of import-export for Japanese - Advance coursenew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3828/11/20181.0A18MP086S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3928/11/20182.0M18PG140P : การจัดการสินค้าคงคลังInventory ManagementInventory Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4028/11/20181.0C18YW044P : มองปุ๊ป รู้ปั๊บ ใส่ลูกเล่นให้กับข้อมูล ด้วย Conditional Formatting ใน Excel 2013Visual Display by Conditional Formatting in Excel 2013Visual Display by Conditional Formatting (Highlighting) in Excel 20133,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4129/11/20181.0Q18SA066P : 9 เรื่อง ที่ไม่ควรทำหากต้องการให้ QCC ยั่งยืน9 Things that should not be done in QCC9 Things that should not be done in QCC(เลื่อนจากวันที่ 24/08/2018Postpone from 24/08/20182018年08月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4229/11/20181.0A18LM195P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4329/11/20182.0A18LM197P : กฎหมายแรงงาน (ใหม่) สำหรับผู้บริหาร และ นักบริหารงานบุคคลLabour Laws for Executive and HRLabour Laws for Executive and HR5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4429/11/20182.0A18MP085S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4529/11/20182.0I18NO092P : การปรับปรุงพัฒนาระบบการวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ด้วยมาตรฐาน ISO 10012Improvement of ISO 9001:2015 Measurement System by ISO 10012Improvement of ISO 9001:2015 Measurement System by ISO 100126,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4629/11/20182.0Q18SA104P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (Excel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4730/11/20181.0A18LM198P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4830/11/20181.0P18SU098P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis, PM, CE และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why Why Analysis, PM, CE และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE and PM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4930/11/20181.0K18YW097S : 5S for Office5S for Office5S for Officenew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5030/11/20182.0E18NB025P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO45001ISO45001: Internal Audit มาตรฐาน ISO45001ISO45001: Internal Audit มาตรฐาน ISO45001(เลื่อนจากวันที่ 02/11/2018Postpone from 02/11/20182018年11月02日から延期した )5,400.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5101/12/20181.0K18YW098S : เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน5S : Standardization for Productivity5S : Standardization for Productivitynew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5201/12/20182.0I18NO096P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5303/12/20182.0A18LM167P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 21/08/2018Postpone from 21/08/20182018年08月21日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5403/12/20182.0C18YW045P : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5503/12/20181.0A18LM206P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5603/12/20181.0P18SU102P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5703/12/20181.0M18PG147P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5803/12/20182.0Q18SA105P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5903/12/20182.0Q18SA106P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6004/12/20181.0A18LM207P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6104/12/20181.0A18LM208P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Styles2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6204/12/20181.0P18SU104P : Visual Control for Warehouseระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6306/12/20181.0M18MP012S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)(เลื่อนจากวันที่ 01/10/2018Postpone from 01/10/20182018年10月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6406/12/20180.5A18KA013J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Disputenew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6506/12/20182.0I18NO093P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6606/12/20181.0P18SU105P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง : TPM Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6706/12/20181.0P18SU106P : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)Sparepart ControlSparepart Control2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6806/12/20182.0P18SU114P : การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพMachine Maintenance by Vibration AnalysisMachine Maintenance by Vibration Analysis5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6906/12/20182.0M18PG148P : เทคนิคลดต้นทุนผลิตด้วยระบบปรับปรุงสายธารแห่งคุณค่า : VSMValue Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7006/12/20181.0M18PG149P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7106/12/20181.0Q18SA107P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7206/12/20181.0A18MP108S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)4,000.004,500.00โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงแทพฯ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
7307/12/20181.0Q18MP001S : Quality Maintenannce for Zero DefectQuality Maintenannce for Zero DefectQuality Maintenannce for Zero Defect(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2018Postpone from 07/11/20182018年11月07日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7407/12/20181.0A18LM097P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal(เลื่อนจากวันที่ 01/08/2018Postpone from 01/08/20182018年08月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7507/12/20182.0K18YW099S : เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สnew5,000.005,500.00ส.ส.ท.
7607/12/20181.0A18LM209P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7707/12/20181.0A18LM210P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7807/12/20181.0A18LM211P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7907/12/20182.0A18LM212P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8007/12/20181.0A18MP094S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
8107/12/20181.0P18SU107P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8207/12/20181.0M18PG150P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8307/12/20181.0A18MP107S : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
8408/12/20182.0I18NO097P : ISO / IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO / IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO / IEC 17025 : 2017 Internal Audit(เลื่อนจากวันที่ 01/12/2018Postpone from 01/12/20182018年12月01日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8511/12/20181.0A18KA041D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ-4 สำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่นCross Culture 4Cross Culture 43,300.004,000.00โรงแรมคลาสสิค คามิโอ้ อยุธยา
8611/12/20181.0E18KB019E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Manager2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8711/12/20181.0A18MP099S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8811/12/20181.0P18SU108P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8911/12/20181.0P18SU109P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9011/12/20181.0M18PG151P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9111/12/20182.0Q18SA108P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R185,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9211/12/20181.0Q18SA109P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9311/12/20182.0E18KB020E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution OperatorAir Pollution Operator4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9411/12/20182.0U18NJ028P : ระบบควบคุมอัตโนมัติ และแมคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมAutomatic Control and MechatronicsAutomatic Control and Mechatronics5,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9512/12/20181.0Q18SA068P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques(เลื่อนจากวันที่ 18/09/2018Postpone from 18/09/20182018年09月18日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9612/12/20181.0M18PG143P : การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่Modern Distribution Center MangementModern Distribution Center Mangement3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9712/12/20181.0Q18KA003J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Managementnew4,500.005,100.00โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
9812/12/20181.0A18LM213P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9912/12/20181.0A18LM214P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน (ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10012/12/20181.0A18LM215P : การจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C นำเข้า-ส่งออก และ ตามมาตราฐาน ICCPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;StandardPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;Standard3,200.003,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10112/12/20181.0A18LM216P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10212/12/20182.0A18LM217P : Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance Statement Analysis for non financeFinance Statement Analysis for non finance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10312/12/20181.0A18MP100S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพThe technical implementation plan professional successThe technical implementation plan professional success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10412/12/20182.0P18SU110P : การวางแผนจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานเชิงป้องกัน (เชิงปฏิบัติ)Preventive MaintenancePreventive Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10512/12/20181.0M18PG152P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10612/12/20183.0U18NJ029P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller8,500.009,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 (TNI)
10713/12/20181.0E18TK005SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรเบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,000.002,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10813/12/20181.0A18MP084S : สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต (ภาคปฏิบัติ)สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต (ภาคปฏิบัติ)สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต (ภาคปฏิบัติ)(เลื่อนจากวันที่ 04/09/2018Postpone from 04/09/20182018年09月04日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10913/12/20182.0K18KB163S : TPS Step for SimulationTPS Step for SimulationTPS Step for Simulation6,500.007,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37
11013/12/20182.0C18YW046P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2013 ระดับ 2Microsoft Excel 2013 Level 2Microsoft Excel 2013 Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11113/12/20181.0A18LM218P : การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนความสูญเปล่าในงานสำนักงาน/ธุรการIncrease Effectiveness and 8 Wastes Cost Reduction in Office Works/General AdministrationIncrease Effectiveness and 8 Wastes Cost Reduction in Office Works/General Administration2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11213/12/20182.0A18LM219P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11313/12/20181.0I18NB078P : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุดOptimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 90012,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11413/12/20182.0I18NO094P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11513/12/20181.0E18KB031P : มาตรฐานตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการSafety Electrical System Inspection in companySafety Electrical System Inspection in company2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11614/12/20181.0Q18SA059P : บริหารกิจกรรม QCC อย่างไร ให้เกิดความยั่งยืนPromotional System for QCC ActivityPromotional System for QCC Activity(เลื่อนจากวันที่ 27/08/2018Postpone from 27/08/20182018年08月27日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11714/12/20181.0A18MP074S : สุดยอดเทคนิคการสอนงานขั้นเทพให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)Topmost Technique : Smart Coaching for Professional Success (Practice)Topmost Technique : Smart Coaching for Professional Success (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 20/09/2018Postpone from 20/09/20182018年09月20日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11814/12/20181.0K18YW100S : ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพnew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11914/12/20182.0U18NJ020P : นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัตินิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัตินิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ5,800.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12014/12/20181.0M18PG153P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12114/12/20181.0M18PG154P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis(เลื่อนจากวันที่ 17/12/2018Postpone from 17/12/20182018年12月17日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12215/12/20182.0K18YW101S : 5S Trainer5S Trainer5S Trainernew5,000.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12315/12/20181.0P18MP013S : วิศวกรรมคุณค่า VEValue Engineering TechniquesValue Engineering Techniques3,000.003,500.00โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
12417/12/20182.0M18PG098P : กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพStrategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)Strategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)(เลื่อนจากวันที่ 19/09/2018Postpone from 19/09/20182018年09月19日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12517/12/20181.0A18LM220P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12617/12/20182.0A18LM221P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12717/12/20181.0A18MP101S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12817/12/20181.0A18MP102S : ทักษะสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่ (ภาคปฏิบัติ)Essential Skills for Smart and Modern Supervisor / First Line ManagerEssential Skills for Smart and Modern Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12917/12/20181.0P18SU103P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM(เลื่อนจากวันที่ 04/12/2018Postpone from 04/12/20182018年12月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13017/12/20182.0P18SU112P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13117/12/20182.0Q18SA110P : Root Cause Analysis Techniques for Engineers : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13217/12/20182.0C18YW057P : สร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย Powerpoint 2016 Advance (How to Create Infographics with Powerpoint) How to Create Infographics with Powerpoint How to Create Infographics with Powerpoint(เลื่อนจากวันที่ 01/12/2018Postpone from 01/12/20182018年12月01日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13318/12/20182.0E18KA017J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
13418/12/20183.0E18KB018E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)5,500.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13518/12/20181.0A18LM222P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13618/12/20181.0A18MP095S : คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพThe Professional by ‘Think-Do-Show’ TechniquesThe Professional by ‘Think-Do-Show’ Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13718/12/20181.0A18MP105S : เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังแห่งการสืบค้น (ภาคปฏิบัติ)Thinking Skill with picturesThinking Skill with pictures3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13818/12/20181.0A18MP109S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13918/12/20181.0M18PG155P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14018/12/20181.0Q18SA118P : การจัดการความเสี่ยงกับเอกสารสารสนเทศด้วยระบบ ISO/IEC27001Risk management in Documented Information by ISO/IEC27001: 2013Risk management in Documented Information by ISO/IEC27001: 20133,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14119/12/20183.0E18TK009SC : ผู้ประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14219/12/20181.0A18LM164P : เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม CompetencyCompetency Base Interview-CBICompetency Base Interview-CBI(เลื่อนจากวันที่ 29/08/2018Postpone from 29/08/20182018年08月29日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14319/12/20181.0Q18SA117P : การเปลี่ยนแปลงจาก OHSAS18001 สู่ ISO45001: 2018การเปลี่ยนแปลงจาก OHSAS18001 สู่ ISO45001: 2018การเปลี่ยนแปลงจาก OHSAS18001 สู่ ISO45001: 20183,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14419/12/20181.0A18LM223P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14519/12/20181.0A18LM224P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14619/12/20181.0A18MP104S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพProfessional Communication for Job Assignment & Follow upProfessional Communication for Job Assignment & Follow up3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14719/12/20182.0P18SU113P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14819/12/20182.0Q18SA111P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 : 2016IATF16949 : 2016 Internal Auditor TrainingIATF16949 : 2016 Internal Auditor Training5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14919/12/20181.0Q18SA112P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016APQP and IATF16949: 2016 IntegrationAPQP and IATF16949: 2016 Integration2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15020/12/20182.0K18KB164S : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)Pull system (Simulation workshop)Pull system (Simulation workshop)6,500.007,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 (TNI)
15120/12/20182.0C18YW047P : เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2013 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2013Formula & Functions in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15220/12/20181.0A18MP098S : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน สนุก สร้างสรรค์ กับ Active Learning (ภาคปฏิบัติ)5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน สนุก สร้างสรรค์ กับ Active Learning (ภาคปฏิบัติ)5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน สนุก สร้างสรรค์ กับ Active Learning (ภาคปฏิบัติ)3,500.004,000.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
15320/12/20181.0A18MP103S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15420/12/20182.0P18SU111P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 13/12/2018Postpone from 13/12/20182018年12月13日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15520/12/20181.0M18PG156P : โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15620/12/20181.0M18PG157P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15720/12/20182.0Q18SA113P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15820/12/20181.0Q18SA114P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15921/12/20183.0U18NJ021P : มอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติและอินเวอร์เตอร์8,700.009,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16021/12/20181.0Q18SA115P : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพVOC for quality improvementVOC for quality improvement3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16121/12/20181.0Q18SA116P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16221/12/20181.0A18KA205P : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นJapanese Business E-mail WritingJapanese Business E-mail Writing(เลื่อนจากวันที่ 16/11/2018Postpone from 16/11/20182018年11月16日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16308/01/20192.0I18NO101P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90015,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16408/01/20192.0I18NO102P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16509/01/20192.0A18MP071S : เทคนิคการฟังและการจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยให้งานสุดเวิร์คEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent WorkEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent Work(เลื่อนจากวันที่ 05/09/2018Postpone from 05/09/20182018年09月05日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16609/01/20191.0A18LM225P : จิตวิทยาการหารือและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพPerformance DialoguesPerformance Dialogues3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16710/01/20191.0A18LM226P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16810/01/20192.0A18LM227P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16910/01/20191.0A18LM228P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17010/01/20192.0C18YW048P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2013 ระดับ 1Microsoft Excel 2013 Level 1Microsoft Excel 2013 Level 15,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17110/01/20192.0I18NO103P : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:20156,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17211/01/20191.0P18MP009S : Introduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM Concept(เลื่อนจากวันที่ 19/10/2018Postpone from 19/10/20182018年10月19日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17311/01/20191.0A18LM229P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17411/01/20192.0I18NO107P : ISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 Requirement(เลื่อนจากวันที่ 18/01/2019Postpone from 18/01/20192019年01月18日から延期した )5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17512/01/20192.0I18NO104P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์Dial Gauge Dial Test Indicator CalibrationDial Gauge Dial Test Indicator Calibration6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17614/01/20192.0I18NO106P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17714/01/20191.0M18PG160P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17814/01/20191.0P18SU115P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมและบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17914/01/20191.0P18SU116P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18014/01/20193.0Q18SA119P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,700.008,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18114/01/20193.0U18NJ030P : Automation for Smart Factory Level 1Automation for Smart Factory Level 1Automation for Smart Factory Level 18,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18215/01/20192.0C18YW049P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2013Macro and VBA in Excel 2013Macro and VBA in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18315/01/20191.0A18LM230P : พนักงานคนเก่งต้นแบบStaff Role ModelStaff Role Model3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18415/01/20191.0A18LM231P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18515/01/20191.0A18LM232P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18615/01/20191.0A18MP113S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18715/01/20192.0E18KA019J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
18815/01/20191.0M18PG161P : การบริหารงานประจำวันในการผลิต (ทฤษฎี)Daily Management in Manufacturing (Theory)Daily Management in Manufacturing (Theory)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18916/01/20191.0M18MP013S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management(เลื่อนจากวันที่ 17/01/2019Postpone from 17/01/20192019年01月17日から延期した )2,800.003,300.00ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ
19016/01/20192.0P18SU100P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19116/01/20191.0A18LM233P : เทคนิคในการพัฒนา Job Descriptionให้ตรงกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรSmart Job Description techniquesSmart Job Description techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19216/01/20192.0A18LM234P : การสอนงานให้คนเก่งคิดและมีพลังใจด้วยเทคนิค RapportCoaching in Rapport TechniquesCoaching in Rapport Techniques6,100.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19316/01/20191.0A18MP112S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19416/01/20192.0E18KB032P : การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่น 28Electrical System InstallationElectrical System Installation5,500.006,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19516/01/20191.0M18PG162P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19617/01/20191.0A18LM235P : การบริหารงานบริหารคนได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People management to improve efficiencyTask and People management to improve efficiency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19717/01/20191.0C18YW050P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19817/01/20192.0E18KB021E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 43Water Pollution OperatorWater Pollution Operator4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19917/01/20191.0M18PG163P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20017/01/20192.0M18PG164P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques ภาคปฏิบัติIE TechniquesIE Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20117/01/20192.0P18SU124P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงานMachine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20217/01/20192.0Q18SA120P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20318/01/20191.0A18LM139P : กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดียBoosting Creative PowerBoosting Creative Power(เลื่อนจากวันที่ 28/09/2018Postpone from 28/09/20182018年09月28日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20418/01/20194.0U18NJ022P : ระบบ PLC (Programmable Logic Controller) สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller11,600.0012,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20518/01/20191.0A18LM236P : นำเสนองานอย่างไรให้โดนใจหัวหน้าWow Presentation PitchWow Presentation Pitch3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20618/01/20191.0A18LM237P : กลยุทธ์การออกแบบการพัฒนาและฝึกอบรมยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจModernizing Learning & Development for Business ImpactModernizing Learning & Development for Business Impact3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20718/01/20191.0E18KB034P : ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรและสารเคมี รุ่น 2Occupational Safety with Machinery and ChemicalOccupational Safety with Machinery and Chemical3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20818/01/20191.0M18PG165P : Modern Warehouse Management Supervisorหัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20918/01/20191.0M18PG166P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)4,000.004,500.00โรงแรม เดอะ แกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์
21019/01/20191.0A18LM238P : ผู้จัดการหัวหน้างาน...สร้างได้ทุกคนProfessional People ManagerProfessional People Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21119/01/20192.0I18NO108P : การบำรุงรักษาและปรับแต่ง Control ValveControl Valve Maintenance & CalibrationControl Valve Maintenance & Calibration6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21220/01/20192.0K18YW121S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase4,800.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21321/01/20191.0A18LM128P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills(เลื่อนจากวันที่ 20/09/2018Postpone from 20/09/20182018年09月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21421/01/20192.0A18LM239P : การสร้างทักษะในการเป็นหัวหน้างานที่เก่งคนและเก่งงานSmart SupervisorSmart Supervisor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21521/01/20191.0A18LM240P : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5QIQ EQ AQ OQ SQIQ EQ AQ OQ SQ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21621/01/20191.0C18YW051P : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2013 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality Control3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21721/01/20192.0E18KB033P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน รุ่น 119Safety Officer in Supervising LevelSafety Officer in Supervising Level4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21821/01/20192.0I18NO109P : เทคนิคมาตรวิทยาเพื่อพัฒนาการวัด และสอบเทียบในอุตสาหกรรมMetrological Techniques for IndustryMetrological Techniques for Industry5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21922/01/20191.0A18MP055S : ศาสตร์และศิลป์สู่สุดยอดผู้บังคับบัญชา (ภาคปฏิบัติ)ศาสตร์และศิลป์สู่สุดยอดผู้บังคับบัญชา (ภาคปฏิบัติ)ศาสตร์และศิลป์สู่สุดยอดผู้บังคับบัญชา (ภาคปฏิบัติ)(เลื่อนจากวันที่ 17/09/2018Postpone from 17/09/20182018年09月17日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22022/01/20191.0C18YW052P : สร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPoint 2013InfoGraphic & Interactive Presentation by PowerPoint 2013InfoGraphic & Interactive Presentation by PowerPoint 20133,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22122/01/20191.0A18MP115S : การพัฒนาภาวะผู้นำLeadership DevelopmentLeadership Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22222/01/20191.0M18PG167P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22322/01/20192.0P18SU118P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22422/01/20192.0Q18SA121P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22523/01/20193.0P18PJ006SC : บริหารต้นทุนด้วย VA/VECost Management by VA / VE TechniqueCost Management by VA / VE Techniquenew20,000.0022,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22623/01/20191.0A18LM241P : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22723/01/20191.0A18LM242P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22823/01/20191.0A18LM243P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22923/01/20191.0A18LM244P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23023/01/20191.0A18MP120S : ศิลปการให้บริการสู่ความเป็นเลิศศิลปการให้บริการสู่ความเป็นเลิศศิลปการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23123/01/20191.0P18SU119P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เพื่อรองรับระบบ ISO 16949 สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (เชิงปฏิบัติการ)Predictive Maintenance as per ISO 16949 for Automotive (Workshop)Predictive Maintenance as per ISO 16949 for Automotive (Workshop)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23224/01/20192.0P18MP012S : การอบรมพัฒนา ทักษะ ทางเทคนิค ภาคปฏิบัติTPM : Education and Training PracticeTPM : Education and Training Practice(เลื่อนจากวันที่ 15/11/2018Postpone from 15/11/20182018年11月15日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23324/01/20192.0C18YW053P : การประยุกต์ใช้ Excel 2013 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel for Inventory ManagementExcel for Inventory Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23424/01/20191.0A18LM245P : พัฒนาตน พัฒนาคน ให้เป็นพนักงานที่องค์กรธุรกิจอยากได้ สำหรับหัวหน้างานSelf and Human Development Matching Business NeedsSelf and Human Development Matching Business Needs3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23524/01/20191.0A18LM246P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23624/01/20192.0A18LM247P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23724/01/20192.0E18KA018J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จัดที่ปราจีนบุรี)Safety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,500.0010,500.00โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจันบุรี
23824/01/20191.0M18MP015S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23924/01/20192.0M18PG168P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24024/01/20192.0Q18SA122P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24124/01/20193.0P18PJ009SC : Karakuri : Low Cost AutomationKarakuri : Low Cost AutomationKarakuri : Low Cost Automationnew13,900.0014,900.00ส.ส.ท.
24225/01/20191.0A18LM165P : การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ (Sales & Operation Planning : S&OP) ฉบับเอาไปใช้ได้จริงHands-on S&OP (Sale and Operations Planning)Hands-on S&OP (Sale and Operations Planning)(เลื่อนจากวันที่ 08/10/2018Postpone from 08/10/20182018年10月08日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24325/01/20191.0A18MP118S : การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector(เลื่อนจากวันที่ 17/01/2019Postpone from 17/01/20192019年01月17日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24425/01/20191.0A18MP121S : ผู้บริหารจัดการที่ทรงประสิทธิผลHighly Effective Manager/SupervisorHighly Effective Manager/Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 31/01/2019Postpone from 31/01/20192019年01月31日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24525/01/20191.0E18KB036P : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า รุ่น 3Safety on Electrical Work and Electrical Accident RescueSafety on Electrical Work and Electrical Accident Rescue3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24625/01/20191.0I18NO110P : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24725/01/20191.0A18NB018J : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ 4 การจัดการธุรกิจ : ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการแบบญี่ปุ่นCross Culture 4 : Cross Culture for Business person who works in Japanese CompanyCross Culture 4 : Cross Culture for Business person who works in Japanese Company3,300.004,000.00โรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี
24826/01/20191.0A18LM133P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator(เลื่อนจากวันที่ 22/09/2018Postpone from 22/09/20182018年09月22日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24926/01/20191.0E18KB035P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย รุ่น 23Job Analysis for SafetyJob Analysis for Safety2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25026/01/20192.0I18NO105P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice(เลื่อนจากวันที่ 12/01/2019Postpone from 12/01/20192019年01月12日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25126/01/20192.0I18NO112P : การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน ขั้นพื้นฐานPressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)Pressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)5,900.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25226/01/20192.0M18MP014S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25328/01/20191.0A18MP056S : การฟังเชิงรุก : สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 19/09/2018Postpone from 19/09/20182018年09月19日から延期した )3,500.004,000.00ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
25428/01/20191.0A18MP114S : การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพEffective Thinking ManagementEffective Thinking Management(เลื่อนจากวันที่ 25/01/2019Postpone from 25/01/20192019年01月25日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25528/01/20192.0C18YW054P : รอบรู้เรื่อง Excel 2013 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2013 for Smart UsersUse Excel 2013 for Smart Users6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25628/01/20197.0I18NO113P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II15,000.0016,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25728/01/20191.0Q18SA123P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25828/01/20192.0Q18SA124P : ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015ISO 9001:2015 for MR/QMRISO 9001:2015 for MR/QMR5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25928/01/20191.0U18NJ026P : แนะนำรู้กลไกอัตโนมัติ Karakuri KaizenAutomation and Karakuri Kaizen IntroductionAutomation and Karakuri Kaizen Introduction3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26028/01/20192.0M18PG191P : การวางแผนความต้องการวัสดุขับเคลื่อนด้วยความต้องการDemand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)8,000.009,000.00โรงแรมไอบิส สไตล์ พระโขนง กรุงเทพฯ
26129/01/20191.0A18MP057S : Intelligent at Work : Passion และสุดยอดทักษะสู่ความสำเร็จในงานIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful WorkIntelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful Work(เลื่อนจากวันที่ 14/09/2018Postpone from 14/09/20182018年09月14日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26229/01/20191.0E18KA012J : กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้ EEC เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 สำหรับผู้บริหารญี่ปุ่นEnvironmental Industrial Law and Management for Thailand 4.0 for JapaneseEnvironmental Industrial Law and Management for Thailand 4.0 for Japanese(เลื่อนจากวันที่ 14/09/2018Postpone from 14/09/20182018年09月14日から延期した )new4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26329/01/20192.0P18MP011S : TPM:การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติTPM:การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติTPM:การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติ(เลื่อนจากวันที่ 28/11/2018Postpone from 28/11/20182018年11月28日から延期した )6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26429/01/20191.0A18MP106S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership(เลื่อนจากวันที่ 23/01/2019Postpone from 23/01/20192019年01月23日から延期した )3,700.004,200.00โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
26529/01/20191.0I18NO114P : แนวทางการตัดสินเครื่องมือวัดและผลการวัด จากผลการสอบเทียบMeasurement Decision Making from the Calibration ReportMeasurement Decision Making from the Calibration Report3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26629/01/20191.0I18NO116P : เตรียมความพร้อมและความเข้าใจสู่การเปลี่ยนแปลง ISO/IEC 17025:2017เตรียมความพร้อมและความเข้าใจสู่การเปลี่ยนแปลง ISO/IEC 17025:2017เตรียมความพร้อมและความเข้าใจสู่การเปลี่ยนแปลง ISO/IEC 17025:20172,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26729/01/20191.0M18PG169P : การบริหารจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้าDistribution MangementDistribution Mangement3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26829/01/20191.0M18PG170P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 WhyDaily Management by 3 Gen and 5 Why3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26929/01/20192.0Q18SA125P : เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วย QC Story (สนุก สุด ด้วย QC Story)QC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27029/01/20191.0P18SU120P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27130/01/20191.0A18AN163P : การพัฒนาหัวหน้างานสู่ยุคดิจิทัลด้วย 8Qsการพัฒนาหัวหน้างานสู่ยุคดิจิทัลด้วย 8Qsการพัฒนาหัวหน้างานสู่ยุคดิจิทัลด้วย 8Qs(เลื่อนจากวันที่ 16/10/2018Postpone from 16/10/20182018年10月16日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27230/01/20191.0A18LM248P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27330/01/20191.0A18MP117S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00
27430/01/20191.0A18MP119S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27530/01/20191.0E18KB037P : Water Treatment and Water Management for Industry รุ่น 3Water Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27630/01/20191.0M18PG171P : การออกแบบเชิงความคิด เพื่อสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กรDesign Thinking for Innovation CultureDesign Thinking for Innovation Culture3,500.004,000.00โรงแรมไอบิส สไตล์ พระโขนง กรุงเทพฯ
27730/01/20192.0P18SU121P : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control SystemVisual Control SystemVisual Control System5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27830/01/20191.0P18SU122P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27930/01/20192.0Q18SA126P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ IATF16949: 2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO9001: 2015 and IATF16949: 2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO9001: 2015 and IATF16949: 20165,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28031/01/20191.0P18SU086P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2018Postpone from 17/10/20182018年10月17日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28131/01/20194.0C18YW055P : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel13,000.0015,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28231/01/20191.0A18MP111S : HORENSO การรายงาน การติดต่อประสานงานและการปรึกษาHORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28331/01/20191.0A18MP116S : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ให้ใจลูกค้าEnglish for Service SectorEnglish for Service Sector3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28431/01/20191.0M18PG159P : การบริหารการผลิตเชิงผู้ประกอบการสำหรับหัวหน้างานProduction Entrepreneural SupervisorProduction Entrepreneural Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28531/01/20191.0P18SU123P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why Analysis,PM,CE และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why Analysis,PM,CE and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why Analysis,PM,CE and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28601/02/20192.0K18YW134S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28701/02/20191.0A18LM249P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระเบียบSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28801/02/20191.0M18PG172P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28901/02/20191.0P18SU125P : ยกระดับการปรับปรุง(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29001/02/20191.0P18SU126P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29101/02/20191.0Q18SA128P : แนวปฏิบัติบริหารจัดระบบจิตสำนึกคุณภาพQuality AwarenessQuality Awareness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29202/02/20192.0I18NO111P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks(เลื่อนจากวันที่ 26/01/2019Postpone from 26/01/20192019年01月26日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29303/02/20194.0K18YW122S : Measure PhaseMeasure PhaseMeasure Phase9,600.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29404/02/20192.0C18YW030P : เจาะลึกการใช้สูตรใน Excel 2013 สำหรับงาน HRMicrosoft Excel 2013 for HRMicrosoft Excel 2013 for HR(เลื่อนจากวันที่ 29/10/2018Postpone from 29/10/20182018年10月29日から延期した )6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29504/02/20195.0I18NO117P : Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement13,500.0015,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29604/02/20192.0M18PG173P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29704/02/20192.0M18PG174P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29804/02/20192.0M18PG175P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2 Part IMTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29904/02/20192.0P18SU127P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30004/02/20192.0P18SU137P : การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับช่างระดับต้นElectrical and Motor Maintenance for TechnicianElectrical and Motor Maintenance for Technician5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30104/02/20192.0Q18SA129P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30205/02/20192.0A18LM250P : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าและการเงินที่ต้องใช้บริหารการจัดซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างประเทศStrategic Purchasing Management for Competitive AdvantageStrategic Purchasing Management for Competitive Advantage6,200.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30305/02/20191.0A18LM251P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30405/02/20191.0A18MP124S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30505/02/20192.0E18NB020J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executive8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
30606/02/20192.0A18LM252P : เทคนิคในการควบคุมงาน ลูกน้อง สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30706/02/20191.0A18LM253P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30806/02/20191.0A18LM254P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30906/02/20192.0A18MP123S : จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ งานได้ผลคนสำเร็จInfluencing without AuthorityInfluencing without Authority5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31006/02/20191.0E18KB038P : การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่น 18Hearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and WelfareHearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and Welfare3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31106/02/20192.0I18NO118P : ISO/IEC 17025 : DocumentationISO / IEC 17025 : DocumentationISO / IEC 17025 : Documentation5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31206/02/20193.0M18PG176P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,700.007,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31306/02/20191.0P18SU128P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31406/02/20193.0Q18SA130P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016 และ ISO9001:2015 กับอุตสาหกรรมยานยนต์IATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive Industry7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31507/02/20198.0K18KB161S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้าToyota Production SystemToyota Production System(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2018Postpone from 01/11/20182018年11月01日から延期した )23,000.0026,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
31607/02/20191.0A18LM255P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31707/02/20191.0A18LM256P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31808/02/20194.0U18NJ023P : การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับระบบอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller11,600.0012,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31908/02/20191.0A18LM257P : Mindset การสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จของตัวเองและทีมงานMindset Right Mindset for self-achievement and team successMindset Right Mindset for self-achievement and team success3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32008/02/20191.0M18PG177P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32108/02/20191.0M18PG178P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32208/02/20191.0P18SU129P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32308/02/20191.0Q18SA131P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32411/02/20191.0M18PG122P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2018Postpone from 01/11/20182018年11月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32511/02/20191.0A18MP090S : ผู้นำ 4 ทิศ...ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน สู่ความสำเร็จในงานและชีวิตFour Directions Leader : Team & Self DevelopmentFour Directions Leader : Team & Self Development(เลื่อนจากวันที่ 12/11/2018Postpone from 12/11/20182018年11月12日から延期した )3,500.004,000.00ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
32611/02/20191.0C18YW059P : เทคนิคและการสร้างลูกเล่นต่างๆ ใน PowerPoint 2013Microsoft Power Point 2013 TechniquesMicrosoft Power Point 2013 Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32711/02/20192.0A18LM258P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32811/02/20191.0A18LM259P : ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดMarketing Strategy For Advantage in SellingMarketing Strategy For Advantage in Selling3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32911/02/20195.0E18KB022E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System for SupervisorWater Pollution Treatment System for Supervisor9,200.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33011/02/20192.0I18NO119P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33111/02/20196.0M18MP017S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33211/02/20191.0M18PG179P : มุ่งสู่แบบลีนส์ซิกซิกม่าสำหรับผู้บริหารAim to Practical Lean Six Sigma for ChampionAim to Practical Lean Six Sigma for Champion4,000.004,500.00โรงแรม ไอบิส สไตล์ พระโขนง
33311/02/20191.0M18PG181P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33411/02/20191.0P18SU130P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33512/02/20192.0A18LM260P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33612/02/20192.0A18LM261P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33712/02/20192.0P18SU131P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33812/02/20192.0Q18SA132P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33912/02/20192.0Q18SA133P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34012/02/20192.0Q18SA134P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34113/02/20191.0A18LM099P : กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer(เลื่อนจากวันที่ 02/08/2018Postpone from 02/08/20182018年08月02日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34213/02/20193.0U18NJ031P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller8,500.009,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 (TNI)
34313/02/20191.0A18LM262P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และ IoTMastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34413/02/20191.0A18LM263P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34513/02/20191.0A18MP129S : การพัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิผลในงานสำหรับหัวหน้างานSelf Development on Work Effectiveness for SupervisorSelf Development on Work Effectiveness for Supervisor3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34613/02/20191.0Q18SA135P : การค้นหาและพิสูจน์สาเหตุของปัญหาด้วยโดยอาศัยเทคนิคทางสถิติFinding and proving the cause of the problem by using statistical techniquesFinding and proving the cause of the problem by using statistical techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34713/02/20191.0K18YW139S : Problem Solving and Root Cause Analysis : การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบProblem Solving and Root Cause AnalysisProblem Solving and Root Cause Analysis3,200.003,700.00โรงแรมจัสมินซิตี้
34813/02/20191.0K18YW140S : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM)3,200.003,700.00โรงแรมจัสมินซิตี้
34914/02/20192.0C18YW060P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2013 ระดับ 2Microsoft Excel 2013 Level 2Microsoft Excel 2013 Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35014/02/20191.0A18LM264P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35114/02/20191.0A18LM265P : การพัฒนาพนักงานขายSales DevelopmentSales Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35214/02/20191.0A18MP128S : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตส์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35314/02/20191.0E18KB039P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตราย รุ่น 9Controls the storage of hazardous materialsControls the storage of hazardous materials2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35414/02/20192.0E18NB021J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese9,500.0010,500.00โรงแรมเคปศรีราชา
35514/02/20191.0I18NO120P : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:20173,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35614/02/20196.0I18NO121P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration for Technician Part IInstrument Calibration for Technician Part I13,500.0015,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35714/02/20192.0M18PG182P : วางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35814/02/20191.0M18PG183P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35914/02/20192.0M18PG190P : การลดต้นทุนซัพพลายเชนแบบ Cross-Functional TeamSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team ApproachSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team Approach6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36014/02/20192.0P18SU132P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36114/02/20192.0Q18SA136P : การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36215/02/20191.0A18LM266P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36315/02/20192.0I18NO122P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36415/02/20191.0P18SU133P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36515/02/20191.0Q18SA137P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36616/02/20191.0A18LM111P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL(เลื่อนจากวันที่ 18/08/2018Postpone from 18/08/20182018年08月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36716/02/20191.0K18YW128S : Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36816/02/20192.0I18NO123P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36916/02/20192.0I18NO124P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37019/02/20191.0A18MP087S : ยกระดับความประทับใจอย่างเหนือชั้น ด้วยงานบริการชั้นเลิศ (ภาคปฏิบัติ)Delivery ServiceDelivery Service(เลื่อนจากวันที่ 12/10/2018Postpone from 12/10/20182018年10月12日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37119/02/20192.0E18NB022J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese8,500.009,500.00โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20
37220/02/20192.0C18YW061P : เทคนิคการสร้าง Dashboard แบบมีสไตล์ ด้วย Excel 2013Developing Dashboard with Excel 2013Developing Dashboard with Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37320/02/20191.0A18LM267P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37420/02/20191.0A18LM268P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37520/02/20191.0A18MP122S : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-ExportBasic Core Knowledge of Import-Export3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37620/02/20191.0A18MP126S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานWaste Elimination with Kaizen for the OfficeWaste Elimination with Kaizen for the Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37720/02/20192.0E18KB040P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกัน รุ่น 32Electrical System Check and Electrical Equipment Preventive MaintenanceElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive Maintenance5,500.006,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37820/02/20191.0M18PG184P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics ManagementLogistics Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37920/02/20191.0P18SU134P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38020/02/20191.0Q18SA138P : เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพของหน่วยงานตามมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับหัวหน้างานInternal Quality System Evaluation ISO 9001 for Smart SupervisorInternal Quality System Evaluation ISO 9001 for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38120/02/20191.0Q18SA139P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016APQP and IATF16949:2016 IntegrationAPQP and IATF16949:2016 Integration3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38221/02/20192.0U18NJ032P : ระบบอัตโนมัติและแมคคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมAutomatic Control and MechatronicsAutomatic Control and Mechatronics(เลื่อนจากวันที่ 09/11/2018Postpone from 09/11/20182018年11月09日から延期した )5,800.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38321/02/20192.0A18LM269P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานFunctional PsychologyFunctional Psychology5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38421/02/20191.0A18LM270P : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38521/02/20191.0A18LM271P : 7D การเจรจาต่อรองที่ให้ผลเลิศ7D Steps to Negotiation Success7D Steps to Negotiation Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38621/02/20192.0M18PG185P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี)Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38721/02/20192.0P18SU135P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38822/02/20191.0A18LM155P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation(เลื่อนจากวันที่ 20/10/2018Postpone from 20/10/20182018年10月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38922/02/20191.0U18NJ024P : IoT สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ (การติดต่อสื่อสาร)IoT สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ (การติดต่อสื่อสาร)IoT สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ (การติดต่อสื่อสาร)2,900.003,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39022/02/20192.0C18YW062P : การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2013 Part IIMicrosoft Access 2013 Level 2Microsoft Access 2013 Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39122/02/20191.0A18LM272P : จิตวิทยาการทำงานบนความต่างระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องPsychology of Working Together in Difference StylesPsychology of Working Together in Difference Styles3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39222/02/20191.0A18LM273P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39322/02/20191.0A18MP125S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39422/02/20191.0A18MP127S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
39522/02/20192.0I18NO125P : การสอบเทียบเครื่องชั่งตาม EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 187,200.008,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39622/02/20191.0M18PG186P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39723/02/20191.0A18MP130S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39823/02/20192.0I18NO126P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware & Volumetric CalibrationGlassware & Volumetric Calibration6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39923/02/20192.0I18NO127P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40023/02/20192.0M18MP016S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40125/02/20192.0A18LM188P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management(เลื่อนจากวันที่ 20/11/2018Postpone from 20/11/20182018年11月20日から延期した )5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40225/02/20192.0C18YW063P : เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2013 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2013Formula & Functions in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40325/02/20192.0E18KB043P : การวิเคราะห์การสูญเสียของโรงไฟฟ้าPower Plant Loss AnalysisPower Plant Loss Analysis5,500.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40425/02/20192.0I18NO128P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40525/02/20192.0M18PG187P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุมProducgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40625/02/20192.0Q18SA140P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 45001ISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data Control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40726/02/20191.0A18LM275P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40826/02/20191.0A18LM276P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40926/02/20191.0A18NB016J : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import and Export for the risk countermeasureImport and Export for the risk countermeasure4,500.005,100.00สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
41026/02/20193.0E18KB023E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)5,500.005,500.00-
41126/02/20192.0M18PG188P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41226/02/20192.0Q18MP008S : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41327/02/20192.0A18LM199P : ยุทธศาสตร์การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM(เลื่อนจากวันที่ 25/10/2018Postpone from 25/10/20182018年10月25日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41427/02/20191.0A18LM277P : สื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพGrid Talk, Great TelephoneGrid Talk, Great Telephone3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41527/02/20191.0A18LM278P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41627/02/20192.0E18KB041P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร รุ่น 120Safety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41727/02/20192.0I18NO129P : การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิและอ่างควบคุมอุณหภูมิTemperature Controled Chamber & Water Bath CalibrationTemperature Controled Chamber & Water Bath Calibration6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41827/02/20191.0M18PG189P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41927/02/20192.0Q18SA141P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42027/02/20192.0Q18SA142P : 14 Tools for Problem Solving : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42128/02/20191.0A18LM279P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42228/02/20191.0A18LM280P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42328/02/20191.0E18KB042P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ รุ่น 42Safety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Using2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42428/02/20191.0P18SU136P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42505/03/20192.0M18PG123P : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2018Postpone from 01/11/20182018年11月01日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42607/03/20191.0A18LM124P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy(เลื่อนจากวันที่ 12/09/2018Postpone from 12/09/20182018年09月12日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42711/03/20191.0A18LM170P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2018Postpone from 01/11/20182018年11月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42811/03/20192.0P18SU096P : บำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติVibration Analysis Level 2Vibration Analysis Level 2(เลื่อนจากวันที่ 22/11/2018Postpone from 22/11/20182018年11月22日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42914/03/20192.0U18NJ018P : อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ(เลื่อนจากวันที่ 30/11/2018Postpone from 30/11/20182018年11月30日から延期した )5,800.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43020/03/20191.0A18LM203P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee(เลื่อนจากวันที่ 21/11/2018Postpone from 21/11/20182018年11月21日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43121/03/20191.0P18SU099P : การถอดและประกอบตลับลูกปืน ด้วยวิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วิธีนัตไฮดรอลิกส์(เชิงปฏิบัติ)Bearing Maintenance (Practice)Bearing Maintenance (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 30/11/2018Postpone from 30/11/20182018年11月30日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43227/03/20192.0P18MP010S : TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)(เลื่อนจากวันที่ 13/11/2018Postpone from 13/11/20182018年11月13日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43328/03/20192.0A18LM196P : จิตวิทยา ภาวะผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader(เลื่อนจากวันที่ 29/11/2018Postpone from 29/11/20182018年11月29日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43403/04/20191.0A18LM174P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2018Postpone from 07/11/20182018年11月07日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เจษฎา สืบทายาท - Google Search

  
Advanced Search
Preferences
WebAbout 29,400 results (0.19 seconds)

1st Batch - เว็บไซต์ ฝึกอบรม TPIF

ผู เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม. 4. คุณเรไร เฟ องอาวรณ . ผู เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม. 5. คุณ
เจษฎา สืบทายาท. ผู เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม. สมาคมส งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ น).
www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/K17YW084S_th.pdf - - Cached - Similar pages
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Next

 

Language Tools | Search Tips

©2018 Google - Google Home