แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
128/02/20171.0A16MP081S : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
228/02/20171.0A16LM256P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
328/02/20171.0A16LM257P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
428/02/20171.0P16SU075P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance2,900.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
528/02/20171.0P16NR076P : ยกระดับการปรับปรุง(ไคเซ็น)ให้กก้ายหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
628/02/20171.0Q16SA089P : ความเข้าใจและการประยกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9001:2015 Introduction and ImplementationISO9001:2015 Introduction and Implementation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
728/02/20171.0P16MP009S : การลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
828/02/20171.0P16NB021D : Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
928/02/20170.5E16NB022D : นักขับรถมืออาชีพProfessional Driving TrainingProfessional Driving Trainingnew0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1001/03/20171.0P16SU064P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (TPM : Focused Improvement)TPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement(เลื่อนจากวันที่ 15/02/2017Postpone from 15/02/20172017年02月15日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1101/03/20172.0M16NR099P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Solving and Data AnalysisProblem Solving and Data Analysis(เลื่อนจากวันที่ 14/02/2017Postpone from 14/02/20172017年02月14日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1201/03/20171.0K16YW117S : ปฏิบัติการ QCC (QCC in Action)QCC in ActionQCC in Actionnew1,800.002,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
1301/03/20173.0U16SA006P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller7,500.008,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ซอยพัฒนาการ 37)
1402/03/20173.0C16MP005S : รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel for Smart UsersUse Excel for Smart Usersnew8,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1502/03/20171.0K16YW120S : แก่นแท้ 5ส เพื่อความยั่งยืนแก่นแท้ 5ส เพื่อความยั่งยืนแก่นแท้ 5ส เพื่อความยั่งยืนnew1,800.002,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
1602/03/20171.0A16LM259P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1702/03/20172.0M16NR105P : การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)Inventory ManagementInventory Management5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1802/03/20172.0P16SU077P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument4,900.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1902/03/20170.5E17PJ009SC : Air Compressor Technology (Class Zero) for Medical, Food & Drug IndustryAir Compressor Technology (Class Zero) for Medical, Food & Drug IndustryAir Compressor Technology (Class Zero) for Medical, Food & Drug Industrynew0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2003/03/20171.0P16MP008S : Introduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM Concept(เลื่อนจากวันที่ 10/01/2017Postpone from 10/01/20172017年01月10日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2103/03/20171.0A16KB109D : Plant Director : Session III Think out of the box & Innovation for Business GrowthPlant Director : Session III Think out of the box & Innovation for Business GrowthPlant Director : Session III Think out of the box & Innovation for Business Growthnew7,000.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2203/03/20171.0A16LM261P : เทคนิคในการพัฒนา Job Descriptionให้ตรงกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรSmart Job Description techniquesSmart Job Description techniquesnew2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
234/03/20172.0I16KL045P : PID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control Optimization(เลื่อนจากวันที่ 03/09/2016Postpone from 03/09/20162016年09月03日から延期した )5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2404/03/20172.0K16YW111S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phasenew4,400.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2505/03/20175.0K16YW098S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshopnew11,100.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2606/03/20171.0P16SU065P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice(เลื่อนจากวันที่ 19/01/2017Postpone from 19/01/20172017年01月19日から延期した )2,900.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2706/03/20173.0Q16SA090P : SPC Workshop for SupervisorSPC Workshop for SupervisorSPC Workshop for Supervisor7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2807/03/20171.0M16NR106P : บริหารงานหน้างานด้วย 3 G และ 5 WhyDaily Management by 3G and 5 WhyDaily Management by 3G and 5 Why2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2907/03/20171.0P16SU078P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3007/03/20172.0Q16SA091P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R17Problem Solving with Basic SPC by Minitab R17Problem Solving with Basic SPC by Minitab R175,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3107/03/20172.0Q16SA092P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 18001ISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data Control5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3207/03/20171.0A16NK129D : หัวหน้ายุคใหม่หัวใจบวกNew Gen Team Leader with Positive MindNew Gen Team Leader with Positive Mindnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3307/03/20172.0E16KA018J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executivenew7,500.008,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26
3407/03/20171.0I16KL105P : pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3508/03/20172.0M16NR068P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time(เลื่อนจากวันที่ 02/11/2016Postpone from 02/11/20162016年11月02日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3608/03/20172.0Q16NK025D : Statistics for Young EngineerStatistics for Yong EngineerStatistics for Yong Engineer(เลื่อนจากวันที่ 26/01/2017Postpone from 26/01/20172017年01月26日から延期した )new6,000.007,000.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา
3708/03/20171.0A16LM262P : สุดยอดหัวหน้างานExellence SupervisorExellence Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3808/03/20172.0A16LM263P : กฎหมายแรงงาน (ใหม่) สำหรับผู้บริหาร และ นักบริหารงานบุคคลLabour Laws for Executive and HRLabour Laws for Executive and HR5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3908/03/20172.0Q16NB018S : เจาะลึกข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF16949:20106In-dept IATF16949:20106In-dept IATF16949:20106new6,000.007,000.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ.ชลบุรี
4008/03/20171.0A16MP107S : ก้าวสู่การเป็นพนักงานชั้นเลิศCompetency Enhancement Program : CEPCompetency Enhancement Program : CEP2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4109/03/20172.0A16LM264P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4209/03/20171.0M16NR107P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4309/03/20172.0Q16SA093P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4409/03/20171.0A16NB091S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safetynew3,500.004,200.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ.ชลบุรี
4509/03/20171.0E16KA021D : การบริหารความเสี่ยงกับระบบ ISO9001:2015 (ภาคปฏิบัติ)Risk Management and ISO 9001 : 2015 (Workshop)Risk Management and ISO 9001 : 2015 (Workshop)(เลื่อนจากวันที่ 14/03/2017Postpone from 14/03/20172017年03月14日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4609/03/20171.0A16MP108S : สุดยอดนักนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์Innovation's DNAInnovation's DNA2,800.003,300.00สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
4709/03/20172.0C16MP044P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 15,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4810/03/20171.0E16KA018D : การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานHearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and WelfareHearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and Welfarenew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4910/03/20171.0A16KB110D : Plant Director : Session IV Automation & Smart FactoryPlant Director : Session IV Automation & Smart FactoryPlant Director : Session IV Automation & Smart Factorynew7,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5010/03/20171.0A16LM266P : ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5110/03/20171.0A16LM267P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5210/03/20171.0P16SU079P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5310/03/20171.0A16NB103S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)Topmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up (Practice)Topmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up (Practice)new4,000.004,600.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ.ขลบุรี
5410/03/20172.0I16KL106P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าElectrical Instrument Calibration : Therory & PracticeElectrical Instrument Calibration : Therory & Practice5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5510/03/20171.0A16MP105S : คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพThe Professional by ‘Think-Do-Show’ TechniquesThe Professional by ‘Think-Do-Show’ Techniques3,500.004,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม
5610/03/20171.0P16KB025D : การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรด้วย 5G และ TPM tool : Process Point AnalysisMachine Problem Analysis by 5Gens & Process Point AnalysisMachine Problem Analysis by 5Gens & Process Point Analysisnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5710/03/20171.0Q16NB026S : การป้องกันปัญหาด้วยเทคนิค FMEAFMEAFMEAnew3,000.003,600.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา
5811/03/20172.0I16KL107P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5913/03/20172.0A16LM252P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills(เลื่อนจากวันที่ 23/02/2017Postpone from 23/02/20172017年02月23日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6013/03/20171.0C16MP006S : สุดยอดเทคนิคการสร้างกราฟขั้นสูงใน Excel 2010Create professional graphs by Excel 2010Create professional graphs by Excel 20103,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6113/03/20170.5A16NB138D : แกะรอย Kaizen Audit : เคล็บลับการทำไคเซ็นมีประสิทธิภาพในองค์กรKaizen Audit : Effective Kaizen in OrganizationKaizen Audit : Effective Kaizen in Organization(เลื่อนจากวันที่ 26/01/2017Postpone from 26/01/20172017年01月26日から延期した )new1,500.002,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6213/03/20171.0K16YW127S : เคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส ตอน ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใหญ่หรือเล็กก็ทำ 5ส ได้เคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส ตอน ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใหญ่หรือเล็กก็ทำ 5ส ได้เคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส ตอน ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใหญ่หรือเล็กก็ทำ 5ส ได้new1,500.002,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6314/03/20171.0M16NR083P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management(เลื่อนจากวันที่ 22/12/2016Postpone from 22/12/20162016年12月22日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6414/03/20172.0A16LM268P : หลักบริหาร 9 ประการ กุญแจทองของหัวหน้างาน9 Golden Keys of Supervisor9 Golden Keys of Supervisor5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6514/03/20171.0A16LM269P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Stylesnew2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6614/03/20171.0A16LM270P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6714/03/20171.0P16SU080P : การถอดและประกอบตลับลูกปืน ด้วยวิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วิธีนัตไฮดรอลิกส์(เชิงปฏิบัติ)Bearing Maintenance (Practice)Bearing Maintenance (Practice)3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6814/03/20172.0Q16SA094P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6914/03/20172.0Q16SA095P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (EXcel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7014/03/20171.0A16MP094S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7114/03/20172.0P16MP011S : สนุก สุข ด้วย Kaizen : เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizenสนุก สุข ด้วย Kaizen : เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizenสนุก สุข ด้วย Kaizen : เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizen6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7214/03/20172.0Q16MP014S : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCC สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen QCCสู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7314/03/20171.0A16KA131D : เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)Intermediate : One Day E-mail Writing WorkshopIntermediate : One Day E-mail Writing Workshopnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7414/03/20171.0A16KB128D : สร้างพลังทวีในทุกด้าน ด้วยหลักการ 80:20Achieve more with less effort by 80/20 principleAchieve more with less effort by 80/20 principlenew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7514/03/20172.0E16KA019J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26
7614/03/20172.0I16KL108P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7715/03/20172.0A16LM271P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job TrainingOn the Job Training5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7815/03/20171.0M16NR108P : โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7915/03/20171.0A16MP097S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8015/03/20171.0A16NB093S : การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์3,000.003,600.00 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
8115/03/20171.0A16NB100S : Zero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S System3,000.003,600.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
8215/03/20172.0Q16NB015S : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา6,000.007,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
8315/03/20171.0Q16NB019S : การปรับเปลี่ยนระบบ ISO/TS16949:2009 สู่ IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016new3,000.003,600.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
8415/03/20171.0Q16NB023S : TQM for ShopfloorTQM for ShopfloorTQM for Shopfloor3,000.003,600.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
8515/03/20171.0A16NB109S : การทำงานเชิงรุกและทำงานเป็นทีมอย่างเหนือชั้น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ภาคปฏิบัติ)Proactiveness and Teamwork for Excellent Work in Thailand 4.0 (Practice)Proactiveness and Teamwork for Excellent Work in Thailand 4.0 (Practice)new4,000.004,600.00โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
8615/03/20171.0M16MP002V : ทัศนศึกษา Lean - 5s Best Practice บริษัท นวพลาสติก(สระบุรี)ทัศนศึกษา Lean - 5s Best Practice บริษัท นวพลาสติก(สระบุรี)ทัศนศึกษา Lean - 5s Best Practice บริษัท นวพลาสติก(สระบุรี)2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8716/03/20172.0A16LM174P : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าและการเงินที่ต้องใช้บริหารการจัดซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างประเทศStrategic Purchasing Management for Competitive AdvantageStrategic Purchasing Management for Competitive Advantage(เลื่อนจากวันที่ 03/11/2016Postpone from 03/11/20162016年11月03日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8816/03/20172.0A16LM214P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานFunctional PsychologyFunctional Psychology(เลื่อนจากวันที่ 22/12/2016Postpone from 22/12/20162016年12月22日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8916/03/20171.0A16MP095S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9016/03/20172.0P16NB013S : 5S Startup5S Startup5S Startup5,000.006,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
9116/03/20172.0Q16NB017S : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story : สนุก สุข ด้วย QC StoryQC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style6,500.007,500.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
9216/03/20171.0A16LM272P : หัวหน้างานคิดบวก เพื่อการทำงานเชิงรุกPositive Thinking for SupervisorPositive Thinking for Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9316/03/20171.0A16LM273P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9416/03/20171.0M16NR109P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9516/03/20171.0Q16SA096P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9616/03/20172.0Q16SA097P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9716/03/20171.0A16NB110S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ (ภาคปฏิบัติ)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)new4,000.004,600.00โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
9816/03/20172.0E16KA028E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management OperatorIndustrial Waste Management Operatornew4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9916/03/20172.0C16MP045P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10017/03/20171.0A16LM130P : 10 ก้าวสู่หัวหน้างานTen Steps to the SupervisorTen Steps to the Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 16/09/2016Postpone from 16/09/20162016年09月16日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10117/03/20171.0A16KB111D : Plant Director : Session V 3T Model of ManagementPlant Director : Session V 3T Model of ManagementPlant Director : Session V 3T Model of Management7,000.008,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
10217/03/20171.0M16NR110P : การปรับปรุงงานกระบวนการด้วยระบบบริหารเครื่องมือและอุปกรณ์ Jig and FixtureWork Improvement by Jig and FixtureWork Improvement by Jig and Fixture2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10317/03/20171.0P16SU082P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (รั่ว ซึม สึกหรอ)Proactive MaintenanceProactive Maintenance3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10417/03/20171.0C16NB007S : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Daynew4,000.004,600.00โรงแรมโกลเต้นซิตี้ ระยอง
10517/03/20171.0A16LM274P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effective Decision Making & Problem Solving2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10617/03/20171.0Q16NT030D : สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลBasic Statistic for Data AnalysisBasic Statistic for Data Analysisnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10717/03/20171.0M16MP012S : Best Practice ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้วย Lean ManufacturingBest Practice Lean ManufacturingBest Practice Lean Manufacturing2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10817/03/20175.0Q16NT029D : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineernew15,000.0018,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10918/03/20172.0I16KL109P : ISO / IEC 17025 : Internal AuditISO / IEC 17025 : Internal AuditISO / IEC 17025 : Internal Audit5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11018/03/20172.0I16KL110P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11120/03/20172.0C16NB018D : การสร้าง Infographic Presentation Design อย่างมืออาชพProfessional Infographic Presentation DesignProfessional Infographic Presentation Designnew3,800.004,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11220/03/20176.0E16MP005S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11320/03/20172.0I16KL113P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Testing Industrial Instruments Calibration (Theory & Practice)(เลื่อนจากวันที่ 28/03/2017Postpone from 28/03/20172017年03月28日から延期した )5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11421/03/20171.0A16NB099S : Zero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S System(เลื่อนจากวันที่ 14/02/2017Postpone from 14/02/20172017年02月14日から延期した )new3,000.003,600.00จ.นครราชสีมา
11521/03/20171.0A16NB126D : บริหารคนด้วยกลยุทธ์สามก๊กRomance of the Three Kingdoms : Strategy for Managing PeopleRomance of the Three Kingdoms : Strategy for Managing People(เลื่อนจากวันที่ 08/02/2017Postpone from 08/02/20172017年02月08日から延期した )new3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11621/03/20171.0A16LM275P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11721/03/20172.0A16LM276P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11821/03/20171.0A16LM277P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11921/03/20172.0A16NB111S : Kaizen Startup : พัฒนาความคิด ปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนKaizen StartupKaizen Startup5,000.006,000.00โรงแรมใน จ.นครราชสีมา
12021/03/20172.0E16KA020J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,500.0010,500.00โรงแรมแปซิฟค พาร์ค ศรีราขา
12121/03/20173.0Q16NB027S : สถิติสำหรับระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตStatistical Process Control (SPC) & Measurement System Analysis (MSA)Statistical Process Control (SPC) & Measurement System Analysis (MSA)new8,500.009,800.00โรงแรมใน จ. นครราชสีมา
12221/03/20172.0A16KB134D : การบริหารงานและบริหารคนสำหรับผู้จัดการป้ายแดง : Workshop และกรณีศึกษาManagerial Skills for New Manager : Workshop and Case Study basedManagerial Skills for New Manager : Workshop and Case Study basednew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12321/03/20171.0P16KB023D : 5ส ง่ายๆ สไตล์ ส.ส.ท.5S with TPA Style5S with TPA Stylenew5,000.005,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์
12421/03/20172.0M16NR111P : เทคนิคลดต้นทุนการผลิตด้วยระบบปรับปรุงสายธารแห่งคุณค่า : VSMValue Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12521/03/20172.0M16NR112P : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12621/03/20170.5Q16SA102P : Quality 4.0 Integrated Management SystemQuality 4.0 Integrated Management SystemExceutive Quality 4.0 Integrated Management System1,500.001,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12722/03/20171.0A16MP096S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12822/03/20172.0P16NB012S : 5S Startup5S Startup5S Startup(เลื่อนจากวันที่ 15/02/2017Postpone from 15/02/20172017年02月15日から延期した )new5,000.006,000.00จ.นครราชสีมา
12922/03/20171.0Q16NB022S : TQM for ShopfloorTQM for ShopfloorTQM for Shopfloor(เลื่อนจากวันที่ 16/02/2017Postpone from 16/02/20172017年02月16日から延期した )new3,000.003,600.00โรงแรม วี-วัน โคราช จ.นครราชสีมา
13022/03/20171.0A16LM278P : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7Q2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13122/03/20171.0A16LM279P : การขายทางโทรศัพท์ด้วยกลยุทธ์ 2 ขา-In Bound, Out BoundTele-sales StrategyTele-sales Strategy2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13222/03/20172.0M16NR113P : การตัดสินใจโครงการด้วยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมDecision Making by Engineering EconomicsDecision Making by Engineering Economics5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13322/03/20172.0C16MP046P : การรายงานวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปรด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Professional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13423/03/20171.0A16LM195P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making(เลื่อนจากวันที่ 24/11/2016Postpone from 24/11/20162016年11月24日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13523/03/20172.0Q16NB016S : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story : สนุก สุข ด้วย QC StoryQC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style(เลื่อนจากวันที่ 14/02/2017Postpone from 14/02/20172017年02月14日から延期した )new6,500.007,500.00 จ.นครราชสีมา
13623/03/20171.0Q16NB021S : การปรับเปลี่ยนระบบ ISO 9001:2008 สู่ ISO 9001 : 2015Changing from ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015Changing from ISO 9001:2008 to ISO 9001:20153,000.003,600.00โรงแรมใน จ.นครราชสีมา
13723/03/20172.0A16LM280P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13823/03/20171.0A16LM281P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13923/03/20171.0A16LM282P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14023/03/20173.0P16KB024D : วิทยากร 5ส5s Trainer5s Trainer(เลื่อนจากวันที่ 09/03/2017Postpone from 09/03/20172017年03月09日から延期した )new12,000.0015,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์
14123/03/20172.0P16SU083P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPumps MaintenancePumps Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14223/03/20171.0A16NB112S : สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงานOffice Kaizen in Play & Learn StyleOffice Kaizen in Play & Learn Stylenew3,500.004,200.00โรงแรมใน จ.นครราชสีมา
14323/03/20171.0M16NR114P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14424/03/20171.0A16LM092P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee(เลื่อนจากวันที่ 24/11/2016Postpone from 24/11/20162016年11月24日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14524/03/20172.0P16SU063P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 16/12/2016Postpone from 16/12/20162016年12月16日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14624/03/20171.0A16KB112D : Plant Director : Session VI Smart Logistics & World Class BusinessPlant Director : Session VI Smart Logistics & World Class BusinessPlant Director : Session VI Smart Logistics & World Class Business7,000.008,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
14724/03/20171.0Q16NB020S : การปรับเปลี่ยนระบบ ISO/TS16949:2009 สู่ IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016new3,000.003,600.00โรงแรมใน จ.นครราชสีมา
14824/03/20172.0I16KL111P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 90014,900.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14924/03/20171.0A16LM283P : บริหารความเสี่ยงทางการเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายBuyer and Seller's Financial Risk ReductionBuyer and Seller's Financial Risk Reduction3,200.003,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15024/03/20172.0A16LM284P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15124/03/20172.0A16KB135D : คอร์สติว 8 : 4 : 4 ศิลปะการทำงานแห่งความสำเร็จTutor Work 8 : 4 : 4 Unleash Your Best to Simplify Your SuccessTutor Work 8 : 4 : 4 Unleash Your Best to Simplify Your Success6,600.007,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15224/03/20171.0A16NK133D : บุคลิกสร้างความสำเร็จPersonality TechniquesPersonality Techniquesnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15325/03/20172.0Q16KB033D : การประกันคุณภาพงานเชื่อมด้วยการตรวจสอบด้วยสายตาWelding Quality Assurance by Visual InspectionWelding Quality Assurance by Visual Inspectionnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15425/03/20172.0I16KL112P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15527/03/20175.0E16KA027E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System SupervisorWater Pollution Treatment System Supervisornew8,500.009,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15628/03/20171.0A16LM187P : จุดประกาย...ระบบงานธุรการสำนักงาน…ให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลาEffectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System(เลื่อนจากวันที่ 21/11/2016Postpone from 21/11/20162016年11月21日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15728/03/20171.0E16KL042P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายSpecialist for Storage of Hazardous Materialsxxx(เลื่อนจากวันที่ 17/12/2016Postpone from 17/12/20162016年12月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15828/03/20172.0A16LM223P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15928/03/20172.0Q16MP025S : แนวทางการจัดการและการวิเคราะห์ Work Overload Work Overload Work Overload5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16028/03/20171.0A16LM285P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16128/03/20172.0Q16SA098P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16228/03/20171.0C16NK022D : นักออกแบบสื่อนำเสนองานเชิงสร้างสรรค์PowerPoint Presentation DesignerPowerPoint Presentation Designernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16328/03/20171.0M16KB016D : Demand Driven MRP - DDMRP สำหรับผู้บริหารและนักวางแผนการผลิตมืออาชีพDemand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)new5,000.005,800.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
16429/03/20171.0A16LM286P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16529/03/20171.0A16LM287P : การสร้างแบรนด์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็งPower of BrandingPower of Branding2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16629/03/20173.0E16NT026E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)5,000.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16729/03/20171.0P16SU084P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-WhyWhy-Why AnalysisWhy-Why Analysis2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16829/03/20171.0A16NT136D : ยกระดับความประทับใจอย่างเหนือชั้น ด้วยงานบริการชั้นเลิศEnhancing Impressiveness with Excellent ServiceEnhancing Impressiveness with Excellent Servicenew3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16929/03/20171.0E16NT024D : นักสังเกตความปลอดภัยSafety Observation SystemSafety Observation Systemnew4,800.005,800.00โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์
17030/03/20171.0A16MP066S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)(เลื่อนจากวันที่ 10/11/2016Postpone from 10/11/20162016年11月10日から延期した )new3,500.004,000.00โรงแรมอวานี่
17130/03/20172.0P16SU061P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 07/12/2016Postpone from 07/12/20162016年12月07日から延期した )4,900.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17230/03/20172.0M16KB013D : การฉีดพลาสติกขั้นสูงAdvanced Plastic InjectionAdvanced Plastic Injection(เลื่อนจากวันที่ 02/02/2017Postpone from 02/02/20172017年02月02日から延期した )new6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17330/03/20172.0A16NB127D : พัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนด้วยพลัง 5 ธาตุThe power of 5 elements to develop organization to sustainabilityThe power of 5 elements to develop organization to sustainabilitynew6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17430/03/20172.0A16LM289P : การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ)Training Evaluation and Follow UpTraining Evaluation and Follow Up5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17530/03/20171.0A16LM290P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17630/03/20172.0I16KL114P : เทคนิคมาตรวิทยาต้องรู้ สำหรับการวัดและสอบเทียบในอุตสาหกรรมเทคนิคมาตรวิทยาต้องรู้ สำหรับการวัดและสอบเทียบในอุตสาหกรรมเทคนิคมาตรวิทยาต้องรู้ สำหรับการวัดและสอบเทียบในอุตสาหกรรม4,900.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17730/03/20171.0C16NT019D : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Tablenew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17830/03/20172.0Q16KB028D : การบริหารคุณภาพงานสำหรับอุตสาหกรรมยนต์ กับ การทำระบบ IATF16949: 2016 แบบบูรณาการIntegrating Daily Quality Management for Automotive and IATF16949: 2016 RequirementIntegrating Daily Quality Management for Automotive and IATF16949: 2016 Requirementnew6,000.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17930/03/20171.0Q16SA100P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL-STD-105EMIL -105E Inspection StandardMIL -105E Inspection Standard2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18030/03/20172.0Q16SA101P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18131/03/20171.0P16NB020D : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (เชิงปฏิบัติการ)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18231/03/20171.0A16LM288P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination(เลื่อนจากวันที่ 30/03/2017Postpone from 30/03/20172017年03月30日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18331/03/20171.0E16KA023D : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18431/03/20171.0C16NT020D : แมชชีนวิชั่น สำหรับการตรวจสอบชิ้นงานแบบอัตโนมัติMachine Vision for Automated InspectionMachine Vision for Automated Inspectionnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18503/04/20174.5K17YW013S : QCC Program for Thailand Quality Prize (QCC Coaching Program)QCC Program for Thailand Quality Prize (QCC Coaching Program)QCC Program for Thailand Quality Prize (QCC Coaching Program)new6,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18603/04/20171.0A17NT011D : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์คTopmost Technique : Smart Coaching for Professional Success (Practice)Topmost Technique : Smart Coaching for Professional Success (Practice)3,500.004,200.00
18704/04/20172.0A17LM001P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18804/04/20171.0A17LM002P : การพัฒนาทักษะ Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18904/04/20171.0Q17KB003D : เคล็ดลับความสำเร็จ สู่ ผู้จัดการคุณภาพTechnique for Success to Quality ManagerTechnique for Success to Quality Managernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19004/04/20171.0M17PT001P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานและการลดเวลาการทำงานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19104/04/20171.0M17PT003P : Warehouse ManagementWarehouse ManagementWarehouse Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19204/04/20172.0P17SU001P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19304/04/20172.0P17SU002P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance6,600.007,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19404/04/20171.0M17NB003D : การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ (Sales & Operation Planning : S&OP) ฉบับไปใช้ได้จริงHands-on S&OP (Sale and Operations Planning)Hands-on S&OP (Sale and Operations Planning)new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19505/04/20171.0A17LM003P : กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาความสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19605/04/20171.0M17PT004P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19705/04/20171.0P17SU006P : 5ส กับการเพิ่มผลิตภาพสู่คุณภาพการทำงานแบบ 4.0Productivity 4.0 by 5SProductivity 4.0 by 5S2,800.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19819/04/20171.0A16LM207P : เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม CompetencyCompetency Base Interview-CBICompetency Base Interview-CBI(เลื่อนจากวันที่ 14/12/2016Postpone from 14/12/20162016年12月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19919/04/20171.0A17MP001S : สร้างสรรค์คุณค่าสู่สุดยอดองค์กรแห่งนวัตกรรมCreating Innovation CultureCreating Innovation Culture3,500.004,000.00โรงแรมอวานี่ เอเทรียม
20019/04/20172.0C17MP001P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20119/04/20172.0I17NR001P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20219/04/20172.0M17PT002P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques)IE Techniques for FactoryIE Techniques for Factory5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20319/04/20172.0M17PT005P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี)Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20419/04/20172.0P17SU003P : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control SystemVisual Control SystemVisual Control System5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20520/04/20172.0E16NR046P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer in Supervising LevelSafety Officer in Supervising Level(เลื่อนจากวันที่ 01/02/2017Postpone from 01/02/20172017年02月01日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20620/04/20171.0A17LM004P : จิตวิทยาการขายแบบสั่งได้Psychology of Commanded SellingPsychology of Commanded Selling2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20720/04/20171.0A17LM016P : การโน้มน้าวเเละจูงใจคนInfluenceInfluence2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20820/04/20171.0A17MP002S : วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงานExecutive PowerExecutive Power3,500.004,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรี
20920/04/20172.0E17KA002E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution OperatorAir Pollution Operatornew4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21020/04/20171.0M17PT006P : เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต (ด้านบริหารจัดการ)POKA YOKE ManagementPOKA YOKE Management3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21120/04/20171.0A17MP014S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21221/04/20171.0A17LM005P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21321/04/20172.0C17MP001S : เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2013 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in ExcelFormula & Functions in Excel5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21421/04/20171.0Q17NK002D : IATF16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF16949:2016 for Management / MRIATF16949:2016 for Management / MRnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21521/04/20172.0I17NR002P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21621/04/20171.0M17PT007P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21721/04/20171.0P17SU004P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21821/04/20171.0Q17MP001V : ทัศนศึกษาดูงาน QCC ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)ทัศนศึกษาดูงาน QCC ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)ทัศนศึกษาดูงาน QCC ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)new2,500.003,000.00การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
21922/04/20171.0A17LM006P : เทคนิคการเป็นวิทยากรและพิธีกรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพIn-House Professional Facillitator and MCIn-House Professional Facillitator and MC2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22022/04/20172.0I17NR003P : ISO/IEC 17025 : RequirementISO/IEC 17025 : RequirementISO/IEC 17025 : Requirement4,900.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22122/04/20171.0A17NB006D : Startup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True Storynew4,000.005,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม
22222/04/20171.0P17PJ002SC : ระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในยุค IoT:การสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย Butterfly Modelระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในยุค IoT:การสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย Butterfly Modelระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในยุค IoT:การสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย Butterfly Modelnew3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22324/04/20171.0E17KA001E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Managernew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22425/04/20171.0A16LM208P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste7 Waste(เลื่อนจากวันที่ 16/12/2016Postpone from 16/12/20162016年12月16日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22525/04/20171.0A17LM007P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22625/04/20171.0A17LM008P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22725/04/20171.0A17LM009P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22825/04/20171.0A17MP005S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ2,900.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22925/04/20171.0A17MP003S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23025/04/20172.0E17KA001J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
23125/04/20171.0M17PT008P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23225/04/20171.0M17PT009P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23325/04/20171.0Q17SA001P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23425/04/20172.0Q17SA002P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23525/04/20171.0A17NB013D : การวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กรBusiness Strategic PlanningBusiness Strategic Planningnew400,000.005,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
23626/04/20173.0C16MP039P : รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชั่นยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพProfessional Excel UserProfessional Excel User(เลื่อนจากวันที่ 16/01/2017Postpone from 16/01/20172017年01月16日から延期した )8,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23726/04/20171.0P17MP001V : ทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทพานาโซนิค แอ๊พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทพานาโซนิค แอ๊พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทพานาโซนิค แอ๊พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัดnew2,500.003,000.00บริษัทพานาโซนิค แอ๊พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
23826/04/20171.0A17LM010P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23926/04/20171.0A17LM011P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24026/04/20172.0A17LM012P : Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance Statement Analysis for non financeFinance Statement Analysis for non finance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24126/04/20172.0I17NR004P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24227/04/20171.0M16MP010S : ชนิด สมบัติ การเลือกใช้ โลหะ และวัสดุType, Qualification, and Selection of Metals and MaterialsType, Qualification, and Selection of Metals and Materials(เลื่อนจากวันที่ 24/02/2017Postpone from 24/02/20172017年02月24日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24327/04/20171.0A17LM013P : นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์Creative PresentationCreative Presentation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24427/04/20171.0A17MP006S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24527/04/20171.0P17SU005P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24627/04/20172.0P17NB001D : TPM เพื่อสร้างผลกำไรสำหรับ SMECompact - TPM (C-TPM) for SMECompact - TPM (C-TPM) for SMEnew6,000.007,000.00
24727/04/20171.0M17PT010P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24828/04/20171.0E16NR049P : Water Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry(เลื่อนจากวันที่ 28/03/2017Postpone from 28/03/20172017年03月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24928/04/20171.0A17LM014P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25028/04/20171.0A17LM015P : กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใกล้ชิดและเข้าถึงจิตใจลูกค้าProduct Development By Customer Intimacy & Customer InsightProduct Development By Customer Intimacy & Customer Insight2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25128/04/20171.0A17MP004S : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Dealing with Difficult Customer) (Dealing with Difficult Customer)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25228/04/20171.0A17KA001D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ -2 สำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่นCross Culture 2 : Japanese business mannerCross Culture 2 : Japanese business mannernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25328/04/20172.0Q17SA003P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25428/04/20171.0M17NB002D : การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทานInventory Managment in Supply ChainsInventory Managment in Supply Chainsnew5,500.006,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
25528/04/20171.0A17MP013S : สร้างสมดุลเพื่อชีวิตที่มีความสุขWork-Life BalanceWork-Life Balance2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25602/05/20171.0Q17OM006D : พิชิตปัญหาด้วยกราฟ ด้วยโปรแกรม MinitabProblem Solving with Graphical Analysis by MinitabProblem Solving with Graphical Analysis by Minitabnew3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25702/05/20172.0P17SU007P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25802/05/20172.0Q17SA004P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25903/05/20172.0A17NB008D : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจProblem Solving and Decision MakingProblem Solving and Decision Makingnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
26003/05/20172.0Q17NK004D : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solvingnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26103/05/20171.0I17NR005P : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26203/05/20172.0I17NR006P : ISO/IEC 17025 : DocumentationISO/IEC 17025 : DocumentationISO/IEC 17025 : Documentation4,900.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26303/05/20172.0I17NR007P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26403/05/20172.0Q17SA005P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26504/05/20171.0I17NR008P : แนวทางการตัดสินเครื่องมือวัดและการวัด จากผลการสอบเทียบMeasurement Decision Making from the Calibration ReportMeasurement Decision Making from the Calibration Report2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26608/05/20171.0A17NK004D : ความสุข 8 ประการในการทำงานHappy WorkplaceHappy Workplacenew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26708/05/20172.0C17NT001D : เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย PivotTableSuper Tips & Techniques for PivotTableSuper Tips & Techniques for PivotTable(เลื่อนจากวันที่ 05/05/2017Postpone from 05/05/20172017年05月05日から延期した )new6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26811/05/20170.5A17KA001J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour Requlationnew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26911/05/20172.0A17NK002D : ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคนCompanionship and Motivation TechniquesCompanionship and Motivation Techniquesnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27011/05/20171.0M17PT012P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27111/05/20172.0M17PT014P : การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากลLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27211/05/20172.0P17SU008P : ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์บริหารระบบวัสดุอะไหล่บำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management by Computer ProgrammingSpare Parts Maintenance Management by Computer Programming5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27311/05/20171.0Q17SA006P : แนวปฏิบัติบริหารจัดระบบจิตสำนึกคุณภาพQuality AwarenessQuality Awareness2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27411/05/20172.0Q17SA008P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27511/05/20172.0Q17SA007P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27612/05/20171.0K17YW014S : แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way5S with TPA Style5S with TPA Stylenew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27712/05/20171.0A17KA007D : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าEnglish for Service SectorEnglish for Service Sectornew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27812/05/20171.0A17LM017P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27912/05/20171.0A17LM018P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28012/05/20171.0A17LM019P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28112/05/20171.0A17NB015D : Management Garm SimutationManagement Garm SimutationManagement Garm Simutationnew4,500.005,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
28212/05/20172.0I17NR009P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28312/05/20171.0P17SU009P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMWhy-Why Analysis and Solve ProblemsWhy-Why Analysis and Solve Problems2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28413/05/20172.0I17NR010P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28515/05/20171.0A17NK003D : ผ่าสามก๊ก : กลั่นกลยุทธ์ผู้นำRomance of the Three Kingdoms : Strategy for the LeaderRomance of the Three Kingdoms : Strategy for the Leadernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28615/05/20173.0E17NT005E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)5,000.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28715/05/20173.0M17PT016P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,300.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28816/05/20171.0A16LM219P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork(เลื่อนจากวันที่ 19/01/2017Postpone from 19/01/20172017年01月19日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28916/05/20171.0A16MP106S : ทลายกรอบ ทะลุใจ สร้างตัวตนที่คุณต้องการBuilding the Self-esteemBuilding the Self-esteem(เลื่อนจากวันที่ 21/02/2017Postpone from 21/02/20172017年02月21日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29016/05/20171.0A17LM020P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29116/05/20171.0A17LM021P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29216/05/20171.0A17MP011S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ2,900.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29316/05/20172.0E17KA002J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executivenew7,500.008,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
29416/05/20172.0M17PT015P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Solving and Data AnalysisProblem Solving and Data Analysis5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29516/05/20172.0Q17SA009P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29616/05/20172.0Q17SA010P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29717/05/20171.0A17NK005D : การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ด้วยการเรียนรู้ความพลาดพลั้งของตัวเรา ( Hansei )Kaizen by HanseiKaizen by Hanseinew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29817/05/20172.0A17NT014D : เทคนิคการจับประเด็นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค (ภาคปฏิบัติ)Enhancing Capturing Technique : Effective Communication for Excellent WorkEnhancing Capturing Technique : Effective Communication for Excellent Work6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29917/05/20171.0M17PT011P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30017/05/20172.0I17NR011P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001:20154,900.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30117/05/20172.0I17NR012P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30218/05/20171.0P17MP002V : ทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัดnew2,500.003,000.00บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด
30318/05/20172.0E17KA003E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution OperatorWater Pollution Operatornew4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30418/05/20172.0E17NR002P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30518/05/20172.0M17PT018P : กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพStrategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)Strategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30618/05/20171.0M17PT019P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30718/05/20171.0P17SU010P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (รั่ว ซึม สึกหรอ)Proactive MaintenanceProactive Maintenance3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30819/05/20173.0M17NB001D : เจาะลึก Demand Driven MRPDemand Driven Material Requitements PlanningDemand Driven Material Requitements Planningnew14,000.0017,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์
30919/05/20171.0M17PT020P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMUDA CONTROL (Muda Muri Mura)MUDA CONTROL (Muda Muri Mura)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31019/05/20171.0Q17SA011P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31120/05/20171.0A16LM133P : ผู้จัดการหัวหน้างาน...สร้างได้ทุกคนProfessional People ManagerProfessional People Manager(เลื่อนจากวันที่ 26/11/2016Postpone from 26/11/20162016年11月26日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31220/05/20172.0P17SU011P : การบำรุงรักษามอเตอร์Motor MaintenanceMotor Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31320/05/20172.0I17NR013P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31422/05/20176.0E17MP001S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31522/05/20174.0C17NT002D : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพExcellent at Work by smart ExcelExcellent at Work by smart Excel12,000.0014,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31622/05/20175.0E17KA004E : ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management SupervisorIndustrial Waste Management Supervisornew7,200.008,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31722/05/20173.0Q17SA012P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016 และ ISO9001:2015 กับอุตสาหกรรมยานยนต์IATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive Industry7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31823/05/20171.0A17MP010S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31923/05/20172.0E17KA003J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
32023/05/20172.0M17PT021P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32123/05/20172.0M17PT023P : การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel for Inventory ManagementExcel for Inventory Management5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32223/05/20171.0P17SU012P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32323/05/20175.0I17NR014P : Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement10,800.0011,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32424/05/20175.0M17KB004D : ก้าวสู่ช่างฉีดพลาสติกมืออาชีพProfessional Plastic InjectionProfessional Plastic Injectionnew14,000.0016,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32524/05/20172.0M17PT017P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32625/05/20172.0A16LM226P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology(เลื่อนจากวันที่ 26/01/2017Postpone from 26/01/20172017年01月26日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32725/05/20171.0P17NB002D : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (เชิงปฏิบัติการ)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32825/05/20178.0K17WR014S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)new22,000.0025,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
32925/05/20171.0A17MP012S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33025/05/20171.0Q17NB005D : การอ่านและวิเคราะห์กราฟทางสถิติอย่างมืออาชีพในงานอุตสาหกรรม (ภาคปฏิบัติ)Reading and Analyzing Statistical Graph as Professional for IndustryReading and Analyzing Statistical Graph as Professional for Industrynew3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33125/05/20172.0P17SU013P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33226/05/20171.0A17MP008S : HORENSO การรายงาน การติดต่อประสานงานและการปรึกษาHORENSOHORENSO2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33326/05/20171.0A17KA012D : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นJapanese Business E-mail WritingJapanese Business E-mail Writing3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33427/05/20172.0I17NR015P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33529/05/20172.0P16NR081P : เทคนิคการวาดภาพร่างในกิจกรรมบำรุงรักษาด้วยตัวเองTechnical Sketch Autonomous MaintenanceTechnical Sketch Autonomous Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 30/03/2017Postpone from 30/03/20172017年03月30日から延期した )new5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33629/05/20171.0E17NR001P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33729/05/20173.0Q17SA013P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33830/05/20171.0A16LM202P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills(เลื่อนจากวันที่ 30/11/2016Postpone from 30/11/20162016年11月30日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33930/05/20176.0K17YW022S : TQM for Sustainability Growth OrganizationTQM for Sustainability Growth OrganizationTQM for Sustainability Growth Organizationnew20,000.0024,000.00
34030/05/20171.0A17MP009S : การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพEffective Thinking ManagementEffective Thinking Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34130/05/20171.0A17KA002J : ความรู้พื้นฐานในการนำเข้า-ส่งออก สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นBASIC CORE KNOWLEDGE OF IMPORT-EXPORT FOR JAPANESEBASIC CORE KNOWLEDGE OF IMPORT-EXPORT FOR JAPANESEnew4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34230/05/20172.0M17PT013P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34330/05/20171.0M17PT022P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics ManagementLogistics Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34430/05/20172.0P17SU014P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34531/05/20171.0A17MP007S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34631/05/20171.0C17MP002P : เทคนิคและการสร้างลูกเล่นต่างๆ ใน PowerPointMicrosoft Power Point TechniquesMicrosoft Power Point Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34701/06/20172.0M16MP008S : การบริหารการผลิต(อย่างมืออาชีพ)Professional Production ManagementProfessional Production Management(เลื่อนจากวันที่ 17/02/2017Postpone from 17/02/20172017年02月17日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34802/06/20171.0K17YW038S : 5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงานnew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34908/06/20171.0K17YW039S : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่new2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35010/06/20171.0K17YW023S : Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identificationnew2,200.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35114/06/20171.0A16LM149P : มนุษยสัมพันธ์ ความสำเร็จในการทำงานขององค์การยุคใหม่Human RelationHuman Relation(เลื่อนจากวันที่ 23/02/2017Postpone from 23/02/20172017年02月23日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35215/06/20172.0K17YW040S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมระบบ 5ส5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมระบบ 5ส5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมระบบ 5สnew4,000.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35316/06/20171.0A16LM255P : การเสริมสร้างทักษะการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล(ภาษาไทย)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In ThaiPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai(เลื่อนจากวันที่ 27/02/2017Postpone from 27/02/20172017年02月27日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35422/06/20172.0K17NB022S : TPS Step for SimulationTPS Step for SimulationTPS Step for Simulationnew6,500.007,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
35523/06/20171.0K17YW041S : 5ส สำหรับผู้บริหาร5ส สำหรับผู้บริหาร5ส สำหรับผู้บริหารnew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35627/06/20172.0A16LM249P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 21/02/2017Postpone from 21/02/20172017年02月21日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35728/06/20171.0A16LM085P : การใช้ภาษาในการเขียนเชิงธุรกิจ : การบันทึกข้อความและจดหมายธุรกิจBusiness Writing : Taking Note and Writing Business LetterBusiness Writing : Taking Note and Writing Business Letter(เลื่อนจากวันที่ 13/12/2016Postpone from 13/12/20162016年12月13日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35818/07/20171.0A16LM152P : การสร้างความไว้วางใจกับผู้อื่นเพื่อต่อยอดธุรกิจSmart TrustSmart Trust(เลื่อนจากวันที่ 15/02/2017Postpone from 15/02/20172017年02月15日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35920/07/20171.0P17MP003V : ทัศนศึกษา 5ส& visual control บรัษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษา 5ส& visual control บรัษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษา 5ส& visual control บรัษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36025/07/20171.0A16LM265P : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล (ภาษาอังกฤษ)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English(เลื่อนจากวันที่ 09/03/2017Postpone from 09/03/20172017年03月09日から延期した )new2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36127/07/20171.0A16LM246P : นพลักษณ์ ศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และแก้ไขตนเองEnneagram : Science for Self-Learning and Self-ImprovementEnneagram : Science for Self-Learning and Self-Improvement(เลื่อนจากวันที่ 17/02/2017Postpone from 17/02/20172017年02月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36204/08/20171.0A16LM260P : การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Meeting ManagementEffective Meeting Management(เลื่อนจากวันที่ 02/03/2017Postpone from 02/03/20172017年03月02日から延期した )new2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36321/08/20172.0A16NT105D : เทคนิคเพิ่มทักษะการคิดและนำเสนอด้วยภาพอย่างมืออาชีพThinking in Pictures and Professional PresentationThinking in Pictures and Professional Presentation(เลื่อนจากวันที่ 06/02/2017Postpone from 06/02/20172017年02月06日から延期した )6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36423/08/20171.0A16LM239P : เคล็ดลับ...สู่การเป็นเลขานุการบริหารมืออาชีพProfessional Executive's SecretaryProfessional Executive's Secretary(เลื่อนจากวันที่ 15/02/2017Postpone from 15/02/20172017年02月15日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます