แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
130/05/20188.0K18YW011S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Program(เลื่อนจากวันที่ 03/05/2018Postpone from 03/05/20182018年05月03日から延期した )new22,000.0025,000.00
230/05/20182.0M18PG031P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
330/05/20182.0P18SU015P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 16/05/2018Postpone from 16/05/20182018年05月16日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
430/05/20182.0I18NR018P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
530/05/20182.0Q18SA022P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
630/05/20181.0K18YW013S : แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way5S with TPA Style5S with TPA Stylenew2,500.003,000.00ส.ส.ท.
731/05/20181.0A17LM165P : กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดียBoosting Creative PowerBoosting Creative Power(เลื่อนจากวันที่ 18/10/2017Postpone from 18/10/20172017年10月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
831/05/20181.0A18MP014S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
931/05/20181.0P18SU019P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 22/05/2018Postpone from 22/05/20182018年05月22日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1031/05/20181.0P18SU022P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1131/05/20181.0K18YW014S : ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ5S Facilitator Productivity5S Facilitator Productivitynew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1231/05/20181.0A18KA002J : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of Import-Export for Japanese ManagementKnowledge of Import-Export for Japanese Managementnew4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1301/06/20181.0M18PG029P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)(เลื่อนจากวันที่ 25/05/2018Postpone from 25/05/20182018年05月25日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1401/06/20181.0M18PG035P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1501/06/20182.0I18NR019P : การบำรุงรักษาและปรับแต่ง Control ValveControl Valve Maintenance & CalibrationControl Valve Maintenance & Calibration5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1601/06/20186.0A18KB024D : Plant Director : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จPlant Director :Plant Director :new38,000.0044,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
1702/06/20182.0I18NR017P : การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน ขั้นพื้นฐานPressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)Pressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)(เลื่อนจากวันที่ 26/05/2018Postpone from 26/05/20182018年05月26日から延期した )5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1803/06/20181.0K18YW024S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Officenew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1904/06/20182.0P18SU025P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2004/06/20181.0Q18SA025P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2104/06/20182.0Q18SA026P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2204/06/20181.0M18PG036P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2304/06/20181.0E18NR005P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety in Chemical Substance UsingSafety in Chemical Substance Using2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2404/06/20187.0I18NR020P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II15,000.0016,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2504/06/20181.0C18KB005D : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTable ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2605/06/20181.0A18LM046P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2705/06/20181.0A18LM047P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2805/06/20181.0C18MP004S : สร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPoint 2013สร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPoint 2013เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอด้วย PowerPoint 2013 Interactive3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2905/06/20181.0M18PG037P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3005/06/20182.0I18NR021P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3105/06/20181.0A18KB013D : ผู้นำ 4 ทิศ...ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน สู่ความสำเร็จในงานและชีวิตFour Directions Leader : Team & Self DevelopmentFour Directions Leader : Team & Self Development3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3206/06/20181.0E18NB001D : ต่อยอด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานเพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืนSafety Officer for Safety Sustainability in Supervisor LevelSafety Officer for Safety Sustainability in Supervisor Level(เลื่อนจากวันที่ 19/04/2018Postpone from 19/04/20182018年04月19日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
3306/06/20181.0K18YW016S : 5S for Office5S for Office5S for Officenew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3406/06/20181.0P18SU026P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3506/06/20181.0P18SU027P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3606/06/20181.0A18LM049P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving(เลื่อนจากวันที่ 05/06/2018Postpone from 05/06/20182018年06月05日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3706/06/20182.0A18LM050P : การสื่อสารอย่างมีทักษะด้วย 'ภาษาอังกฤษ'Smart English Communications SkillsSmart English Communications Skills5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3806/06/20181.0A18MP015S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3906/06/20183.0U18KL004P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller8,500.009,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ 37)
4006/06/20181.0A18KA029D : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์) รุ่น 4Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4106/06/20181.0A18KB026D : Zero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4207/06/20181.0K18YW017S : เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน5S : Standardization for Productivity5S : Standardization for Productivitynew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4307/06/20188.0K18KB021S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้าToyota Production SystemToyota Production System22,000.0026,000.00สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน(TNI)
4407/06/20181.0P18SU028P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4507/06/20181.0Q18SA027P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4607/06/20182.0A18LM051P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4707/06/20181.0M18PG038P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4807/06/20181.0M18PG039P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
4907/06/20183.0C18KL007P : การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access Part IMicrosoft Access Level 1Microsoft Access Level 18,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5007/06/20180.5A18KA003J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucumentnew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5107/06/20182.0A18NB038D : การบริหารองค์กรสู่ความมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยแนวทาง DialogueEffective and Sustainable Organization Management by DialogueEffective and Sustainable Organization Management by Dialogue6,500.007,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนคริทร์
5208/06/20181.0Q18SA028P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5308/06/20181.0A18LM052P : 7D การเจรจาต่อรองที่ให้ผลเลิศ7D Steps to Negotiation Success7D Steps to Negotiation Success(เลื่อนจากวันที่ 07/06/2018Postpone from 07/06/20182018年06月07日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5408/06/20182.0A18LM053P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5508/06/20181.0M18PG040P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5608/06/20181.0E18NR006P : มาตรฐานตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการSafety Electrical System Inspection in companySafety Electrical System Inspection in company2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5708/06/20181.0A18KA028D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ-1Cross Cultural for Thai working with Japanese-1Cross Cultural for Thai working with Japanese-13,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5808/06/20181.0A18NB036D : เครื่องมือช่วยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Employee Development Tools for SupervisorEmployee Development Tools for Supervisor3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5908/06/20181.0Q18KB006D : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6009/06/20181.0A18LM054P : เทคนิคการเป็นวิทยากรและพิธีกรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพIn-House Professional Facillitator and MCIn-House Professional Facillitator and MC2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6109/06/20181.0A18LM055P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6209/06/20182.0I18MP003S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6309/06/20182.0I18NR022P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6409/06/20181.0K18YW026S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solvingnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6510/06/20181.0K18YW027S : Lean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem Solvingnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6611/06/20181.0P18SU008P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement(เลื่อนจากวันที่ 18/05/2018Postpone from 18/05/20182018年05月18日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6711/06/20181.0P18SU029P : TPM Autonomous Maintenance : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6811/06/20182.0P18SU030P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6911/06/20182.0Q18SA029P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7011/06/20182.0Q18SA030P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7111/06/20182.0C18MP005S : เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2013 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in ExcelFormula & Functions in Excel6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7211/06/20182.0M18KB006D : การลดต้นทุนซัพพลายเชน แบบ Cross-Functional Team รุ่น 3Supply Chain cost reduction by Cross-Functional Team ApproachSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team Approach6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7312/06/20181.0P18SU031P : ยกระดับการปรับปรุง(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7412/06/20181.0A18LM056P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7512/06/20181.0A18MP016S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7612/06/20181.0M18PG041P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics(เลื่อนจากวันที่ 13/06/2018Postpone from 13/06/20182018年06月13日から延期した )3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7712/06/20181.0K18YW038S : 5ส ลดภาระงาน สร้างความปลอดภัย5S and Safety5S and Safetynew2,500.003,000.00เคปราชาโฮเทล
7812/06/20181.0E18SK001ES : ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยเชิงปริมาณ Quantitative Risk Assessmentประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยเชิงปริมาณ Quantitative Risk Assessmentประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยเชิงปริมาณ Quantitative Risk Assessmentnew2,500.003,000.00โรงแรมเคปราชา แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
7912/06/20182.0K18SK154S : ปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะ ในงานอุตสาหกรรม (เน้นปฎิบัติจริง)ปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะ ในงานอุตสาหกรรม (เน้นปฎิบัติจริง)ปลุกชีวิต Sensor ในเครื่องจักรให้เป็น Sensor อัจฉริยะ ในงานอุตสาหกรรม (เน้นปฎิบัติจริง)new5,000.005,500.00โรงแรมแคปราชา แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
8012/06/20182.0E18KA005J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,500.0010,500.00โรงแรมเคปราชา ศรีราชา
8113/06/20181.0K18YW018S : ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8213/06/20182.0P18SU032P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8313/06/20182.0Q18SA031P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8413/06/20181.0A18LM058P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper MemorySuper MemorySuper MemorySuper Memory2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8513/06/20181.0P18SU037P : ผู้ปฏิบัติการด้านไฮดรอลิกExcellent Operator (Hydraulic)Excellent Operator (Hydraulic)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8613/06/20182.0C18KL008P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8713/06/20181.0K18YW037S : Problem Solving and Root Cause Analysis : การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รุ่น 1Problem Solving and Root Cause AnalysisProblem Solving and Root Cause Analysisnew2,500.003,000.00เคปราชาโฮเทลแอนด์เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
8813/06/20181.0E18NB005S : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าSafety on Electrical Work and Electrical Accident RescueSafety on Electrical Work and Electrical Accident Rescue2,500.003,000.00โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
8913/06/20181.0M18KB009D : 9 จุดบอดในการบริหารอุตสาหกรรม9 Blind Spots in Industrial Management9 Blind Spots in Industrial Management3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9013/06/20182.0Q18KB005D : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา รุ่น814 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving6,000.007,000.00นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
9114/06/20181.0A17LM222P : โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่าการปฐมนิเทศOn Boarding ProgramOn Boarding Program(เลื่อนจากวันที่ 10/01/2018Postpone from 10/01/20182018年01月10日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9214/06/20182.0K18YW019S : เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5ส4,500.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9314/06/20181.0A18LM060P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9414/06/20181.0A18MP017S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9514/06/20182.0M18PG042P : วางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,600.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9614/06/20182.0I18NR023P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9714/06/20181.0A18NB037D : ผู้จัดการยุคใหม่ : SMART Manager & SMART KPIs with Neuro LeadershipSMART Manager & SMART KPIs with Neuro LeadershipSMART Manager & SMART KPIs with Neuro Leadership4,900.005,600.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
9814/06/20185.0M18KB007D : ก้าวสู่นักฉีดพลาสติกมืออาชีพ รุ่น 13Professional Plastic InjectionProfessional Plastic Injection14,000.0016,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9914/06/20181.0A18MP033S : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานProdctive WorkingProdctive Working2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10014/06/20182.0K18SK155S : แนวทางการปรับปรุงระบบบริหาร ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017แนวทางการปรับปรุงระบบบริหาร ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017แนวทางการปรับปรุงระบบบริหาร ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017new5,000.005,500.00โรงแรมเคปราชา แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
10115/06/20181.0A18MP018S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพProfessional Communication for Job Assignment & Follow upProfessional Communication for Job Assignment & Follow up3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10215/06/20181.0A18MP031S : การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10316/06/20181.0A18MP019S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership(เลื่อนจากวันที่ 23/06/2018Postpone from 23/06/20182018年06月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10416/06/20182.0I18NR024P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10516/06/20182.0I18NR025P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10618/06/20181.0A17LM229P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales(เลื่อนจากวันที่ 23/01/2018Postpone from 23/01/20182018年01月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10718/06/20181.0Q18SA010P : แนวปฏิบัติบริหารจัดระบบจิตสำนึกคุณภาพQuality AwarenessQuality Awareness(เลื่อนจากวันที่ 03/05/2018Postpone from 03/05/20182018年05月03日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10818/06/20181.0P18KB002D : Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0(เลื่อนจากวันที่ 07/05/2018Postpone from 07/05/20182018年05月07日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10918/06/20182.0C18MP006S : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11018/06/20182.0A18KB030D : เทคนิคการฟังและการจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยให้งานสุดเวิร์คEnhancing Capturing Technique : Effective Communication for Excellent WorkEnhancing Capturing Technique : Effective Communication for Excellent Work6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11118/06/20185.0E18KA006E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System SupervisorWater Pollution Treatment System Supervisor9,200.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11218/06/20182.0Q18SA032P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 18001ISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data Control5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11318/06/20182.0I18NO047P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11419/06/20182.0A17LM247P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills(เลื่อนจากวันที่ 13/02/2018Postpone from 13/02/20182018年02月13日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11519/06/20181.0Q17MP010S : การค้นหาปัญหาและเลือกหัวข้อเรื่องแบบ QCCQCC Finding & Selecting TopicQCC Finding & Selecting Topic(เลื่อนจากวันที่ 20/02/2018Postpone from 20/02/20182018年02月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11619/06/20181.0M18PG043P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11719/06/20182.0E18KA006J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
11819/06/20182.0A18LM061P : หัวหน้างานแนวใหม่Neo ManagerNeo Manager5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11920/06/20181.0P18MP003V : ทัศนาดูงานระบบลีน จากบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัดVisit Plant 5sVisit Plant 5s2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12020/06/20182.0Q18MP002S : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC Tools Quality Control CircleQuality Control CircleQuality Control Circle5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12120/06/20181.0M18PG044P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12220/06/20181.0A18LM062P : สื่อสารให้ ชนะใจ ลูกค้าทางโทรศัพท์Grid Talk, Great TelephoneGrid Talk, Great Telephone2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12320/06/20181.0A18LM063P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12420/06/20181.0A18MP032S : เทคนิคการแก้ปัญหาและบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย TAPS ModelTraining&Coaching &Consulting& Counseling TechniqueTraining&Coaching &Consulting& Counseling Technique2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12521/06/20182.0K18YW020S : 5S Trainer5S Trainer5S Trainer(เลื่อนจากวันที่ 13/02/2018Postpone from 13/02/20182018年02月13日から延期した )4,500.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12621/06/20181.0E18TK002SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรเบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,000.002,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12721/06/20181.0M18PG045P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics ManagementLogistics Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12821/06/20182.0M18PG046P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุมProducgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12921/06/20181.0P18SU033P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13021/06/20181.0A18LM064P : เก่งคิด สนุกสร้างสรรค์และปลุกพลังการจัดการด้วย LEGOLEGO Creative PlayLEGO Creative Play2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13121/06/20181.0A18LM065P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13221/06/20181.0A18LM066P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13321/06/20182.0P18MP006S : TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)6,000.006,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
13422/06/20181.0C18MP003S : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2013เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2013เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2013(เลื่อนจากวันที่ 19/05/2018Postpone from 19/05/20182018年05月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13522/06/20181.0P18SU034P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13622/06/20181.0Q18SA033P : การรับฟังเสียงจากลูกค้าเพื่อสร้างคุณภาพให้กับองค์กรVOC : Voice of CustomerVOC : Voice of Customer3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13722/06/20181.0A18LM067P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13823/06/20185.0K18YW028S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshopnew11,200.0011,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13925/06/20181.0A18LM059P : การพัฒนาพนักงานขายSales DevelopmentSales Development(เลื่อนจากวันที่ 13/06/2018Postpone from 13/06/20182018年06月13日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14025/06/20181.0M18PG047P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)(เลื่อนจากวันที่ 22/06/2018Postpone from 22/06/20182018年06月22日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14125/06/20182.0Q18SA034P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 : 2016IATF16949 : 2016 Internal Auditor TrainingIATF16949 : 2016 Internal Auditor Training5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14225/06/20182.0Q18SA035P : การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14325/06/20182.0Q18SA036P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R18Problem Solving with Basic SPC by Minitab R175,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14425/06/20182.0I18MP005S : การจัดการความเสี่ยงตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ในการตัดสินคุณภาพสินค้าจากผลการวัดMeasurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:20156,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14525/06/20181.0A18KB027D : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety(เลื่อนจากวันที่ 28/06/2018Postpone from 28/06/20182018年06月28日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14626/06/20181.0A17LM256P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive(เลื่อนจากวันที่ 20/02/2018Postpone from 20/02/20182018年02月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14726/06/20181.0P18MP001V : ทัศนศึกษาชมโรงงาน 5 ส ณ บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัดVisit Plant 5sVisit Plant 5s(เลื่อนจากวันที่ 24/04/2018Postpone from 24/04/20182018年04月24日から延期した )new2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14826/06/20183.0E18TK007SC : ผู้ประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14926/06/20181.0P18SU035P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15026/06/20182.0I18NR026P : การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิและอ่างควบคุมอุณหภูมิTemperature Controled Chamber & Water Bath CalibrationTemperature Controled Chamber & Water Bath Calibration5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15126/06/20181.0A18LM068P : พลังแห่งการทำงานเป็นทีมThe Power of TeamworkThe Power of Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15226/06/20182.0A18LM069P : เทคนิคในการควบคุมงาน ลูกน้อง สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15326/06/20182.0A18LM070P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15426/06/20183.0E18KB010E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน) รุ่น49Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)5,500.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15527/06/20182.0A17LM253P : จิตวิทยา ภาวะผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful Leader(เลื่อนจากวันที่ 15/02/2018Postpone from 15/02/20182018年02月15日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15627/06/20182.0A17LM259P : จัดยุทธศาสตร์ SRM เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM(เลื่อนจากวันที่ 26/02/2018Postpone from 26/02/20182018年02月26日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15727/06/20181.0A18MP021S : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15827/06/20182.0P18SU036P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15927/06/20181.0C18KL009P : สร้างกราฟอย่างมืออาชีพด้วย Excel 2013Create professional graphs by Excel 2013Create professional graphs by Excel 2013(เลื่อนจากวันที่ 20/06/2018Postpone from 20/06/20182018年06月20日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16027/06/20181.0A18KA004J : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of import-export for Japanese - Advance courseKnowledge of import-export for Japanese - Advance coursenew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16127/06/20181.0M18MP003S : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16227/06/20181.0A18MP022S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16328/06/20181.0A18MP020S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16428/06/20181.0P18MP005S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16528/06/20181.0Q18SA037P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16628/06/20181.0M18KB005D : การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทานInventory Managment in Supply ChainsInventory Managment in Supply Chains4,500.005,200.00โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง
16728/06/20181.0A18LM071P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16828/06/20181.0M18PG066P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16902/07/20182.0A18LM057P : How to สร้าง Functional Competency และ Training Roadmap ด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)How to Functional Competency and Training RoadmapHow to Functional Competency and Training Roadmap(เลื่อนจากวันที่ 12/06/2018Postpone from 12/06/20182018年06月12日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17002/07/20181.0M18PG048P : การบริหารจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้าDistribution MangementDistribution Mangement(เลื่อนจากวันที่ 28/06/2018Postpone from 28/06/20182018年06月28日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17102/07/20182.0Q18SA041P : ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015ISO 9001:2015 for MR/QMRISO 9001:2015 for MR/QMR5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17202/07/20182.0I18NR028P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001:20155,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17302/07/20182.0C18MP009S : เจาะลึกการใช้สูตรใน Excel 2013 สำหรับงาน HRExcel for HR ProfessionalExcel for HR Professionalnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17403/07/20182.0A17LM289P : บริหารงาน HR 360 องศาHR 360HR 360(เลื่อนจากวันที่ 26/03/2018Postpone from 26/03/20182018年03月26日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17503/07/20182.0P18SU039P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17603/07/20183.0Q18SA042P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17703/07/20182.0M18PG051P : เทคนิคลดต้นทุนผลิตด้วยระบบปรับปรุงสายธารแห่งคุณค่า : VSMValue Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17803/07/20181.0M18PG052P : Daily Management : การบริหารงานประจำวันในสายการผลิตDaily Management in ManufacturingDaily Management in Manufacturing2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17903/07/20181.0A18KA040D : เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)Intermediate : One Day E-mail Writing WorkshopIntermediate : One Day E-mail Writing Workshop3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18003/07/20181.0M18PG081P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18104/07/20182.0Q18SA049P : หลักการพื้นฐานของกิจกรรม QC CirclesFundamentals of QC CirclesFundamentals of QC Circles5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18204/07/20182.0Q18SA043P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18304/07/20181.0M18PG053P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18404/07/20182.0A18LM072P : กฎหมายแรงงาน (ใหม่) สำหรับผู้บริหาร และ นักบริหารงานบุคคลLabour Laws for Executive and HRLabour Laws for Executive and HR5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18505/07/20182.0P18SU040P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18605/07/20182.0Q18SA044P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D Techniques in ISO9001:2015and IATF16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D Techniques in ISO9001:2015and IATF16949:20165,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18705/07/20182.0M18PG054P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques ภาคปฏิบัติIE TechniquesIE Techniques5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18805/07/20182.0I18NR029P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าElectrical Instrument Calibration : Therory & PracticeElectrical Instrument Calibration : Therory & Practice5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18905/07/20181.0A18MP027S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพThe technical implementation plan professional successThe technical implementation plan professional success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19005/07/20182.0C18KL010P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 15,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19105/07/20180.5A18KA005J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Disputenew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19206/07/20182.0I18NR030P : ISO/IEC 17025 : RequirementISO/IEC 17025 : RequirementISO/IEC 17025 : Requirement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19306/07/20181.0A18LM073P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19407/07/20182.0I18NR031P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์Dial Gauge Dial Test Indicator CalibrationDial Gauge Dial Test Indicator Calibration5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19507/07/20181.0E18KA004D : เทคนิคการประเมินความสอดคล้องกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดใหม่ ISO 14001 : 2015Compliance Obligation of ISO 14001:2015Compliance Obligation of ISO 14001:20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19609/07/20182.0M18PG057P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19709/07/20182.0P18SU041P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safetyElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safety5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19809/07/20181.0M18PG055P : Line Balancing for Productivityการจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for Productivity2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19909/07/20182.0M18PG056P : การจัดการสินค้าคงคลังInventory ManagementInventory Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20009/07/20182.0C18MP010S : รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20109/07/20185.0E18KA008E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution SupervisorAir Pollution Supervisornew9,200.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20210/07/20182.0P18SU042P : บำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติVibration Analysis Level 2Vibration Analysis Level 25,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20310/07/20181.0M18PG058P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20410/07/20182.0I18NR032P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20510/07/20182.0A18LM074P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20610/07/20182.0A18LM075P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20710/07/20182.0P18KB003D : 5S Startup5S Startup5S Startup6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20811/07/20182.0P18SU043P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงานMachine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20911/07/20182.0M18PG059P : การตัดสินใจโครงการด้วยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมDecision Making by Engineering EconomicsDecision Making by Engineering Economics5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21011/07/20181.0A18LM076P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21112/07/20181.0A17LM278P : การปรับปรุงคุณภาพในงานบริการCustomer Service ImprovementCustomer Service Improvement(เลื่อนจากวันที่ 12/03/2018Postpone from 12/03/20182018年03月12日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21212/07/20181.0A18KB031D : คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Thinking to Solve Problem)Systems Thinking to Solve Problem StrategiesSystems Thinking to Solve Problem Strategies3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21312/07/20182.0Q18PT039P : การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ/ระบบบริหารงานคุณภาพ (ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 : PDCA)Business Process/Quality Management system Analysis and Design (ISO 9001:2015 : PDCA)Business Process/Quality Management system Analysis and Design (ISO 9001:2015 : PDCA)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21413/07/20181.0M18NB004D : Smart Factory Assessment for Business Road Map DevelopmentSmart Factory Assessment for Business Road Map DevelopmentSmart Factory Assessment for Business Road Map Development(เลื่อนจากวันที่ 26/04/2018Postpone from 26/04/20182018年04月26日から延期した )4,500.005,200.00โรงแรมจัสมิน รีสอร์ท ซอยสุขุมวิท 67-69
21513/07/20181.0A18KA032D : วัฒนธรรมและแนวความคิดในการทำงานบริษัทญี่ปุ่นแบบบูรณาการCross culture for Business person who works in Japanese companyCross culture for Business person who works in Japanese company3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21613/07/20181.0P18SU045P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21713/07/20181.0A18LM078P : หัวหน้างานคิดบวก เพื่อการทำงานเชิงรุกPositive Thinking for SupervisorPositive Thinking for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21813/07/20181.0A18LM079P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21913/07/20181.0A18LM080P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22013/07/20181.0A18LM081P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM เพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22113/07/20181.0Q18SA069P : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949:2016IATF16949:2016 Certification preparednessIATF16949:2016 Certification preparedness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22214/07/20182.0K18YW040S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phasenew4,500.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22314/07/20182.0I18NR033P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration and Evaluation :Theory & PracticeBalance & Mass Calibration and Evaluation :Theory & Practice5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22414/07/20182.0I18NR034P : การสอบเทียบไม้บรรทัด, สายวัดและตลับเมตรตามมาตรฐานญี่ปุ่นSteel and Ruler CalibrationSteel and Ruler Calibration5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22515/07/20185.0K18YW029S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshopnew11,200.0011,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22616/07/20182.0Q18SA045P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22716/07/20181.0M18PG060P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22816/07/20181.0A18MP028S : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Dealing with Difficult Customer) (Dealing with Difficult Customer)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22916/07/20181.0A18LM077P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques(เลื่อนจากวันที่ 12/07/2018Postpone from 12/07/20182018年07月12日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23016/07/20181.0A18LM083P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23116/07/20186.0E18MP006S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23217/07/20182.0P18PT050P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23317/07/20182.0P18SU046P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าMaintenance ManagementMaintenance Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23417/07/20182.0Q18SA046P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23517/07/20181.0A18MP029S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23617/07/20181.0A18LM082P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23717/07/20182.0C18KL011P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23817/07/20181.0Q18KA001J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Managementnew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23918/07/20182.0A17LM292P : การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหาSustainable Cost Savings in Purchasing & Supply ManagementSustainable Cost Savings in Purchasing & Supply Management(เลื่อนจากวันที่ 27/03/2018Postpone from 27/03/20182018年03月27日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24018/07/20182.0U18KL003P : ระบบควบคุมอัตโนมัติ และแมคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมAutomatic Control and MechatronicsAutomatic Control and Mechatronics(เลื่อนจากวันที่ 16/05/2018Postpone from 16/05/20182018年05月16日から延期した )5,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24118/07/20181.0A18MP003S : การบริการอย่างมืออาชีพCustomer Services 4.0Customer Services 4.0(เลื่อนจากวันที่ 05/04/2018Postpone from 05/04/20182018年04月05日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24218/07/20182.0P18SU047P : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control SystemVisual Control SystemVisual Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24318/07/20182.0M18PG061P : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24418/07/20181.0A18LM084P : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24518/07/20181.0A18LM085P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24619/07/20182.0Q18SA047P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24719/07/20181.0M18PG062P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24819/07/20181.0M18PG063P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24919/07/20182.0C18KL012P : การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access Part IIMicrosoft Access Level 2Microsoft Access Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25019/07/20182.0A18LM086P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job TrainingOn the Job Training5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25119/07/20182.0E18KA009E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management OperatorIndustrial Waste Management Operatornew4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25220/07/20181.0A17MP097S : ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ(เลื่อนจากวันที่ 27/02/2018Postpone from 27/02/20182018年02月27日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25320/07/20181.0A17LM266P : การจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C นำเข้า-ส่งออก และ ตามมาตราฐาน ICCPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;StandardPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;Standard(เลื่อนจากวันที่ 28/02/2018Postpone from 28/02/20182018年02月28日から延期した )3,200.003,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25420/07/20181.0P18SU048P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis, PM, CE และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE and PMAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE and PM2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25520/07/20181.0A18LM087P : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7Q2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25620/07/20180.5A18KA006J : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับคนไทยที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ - 1Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand - 1Cross Culture for Japanese : Preparing for working in Thailand - 1new3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25720/07/20181.0Q18SA038P : Core Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016Core Tools for IATF16949:2016 Quality Management SystemCore Tools for IATF16949:2016 Quality Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25821/07/20181.0A18KB033D : คอร์สติว 8 : 4 : 4 ศิลปะการทำงานแห่งความสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ)Tutor Work 8 : 4 : 4 Master the Art of WorkingTutor Work 8 : 4 : 4 Master the Art of Working3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25921/07/20182.0C18KB007D : เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot TableSuper Tips & Techniques for Pivot TableSuper Tips & Techniques for Pivot Table6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26021/07/20182.0I18NO048P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26123/07/20181.0A17LM254P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design(เลื่อนจากวันที่ 19/02/2018Postpone from 19/02/20182018年02月19日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26223/07/20181.0P18SU016P : การเลือกและดัดแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโรงงานSelection and Modified of Machine ElementsSelection and Modified of Machine Elements(เลื่อนจากวันที่ 16/05/2018Postpone from 16/05/20182018年05月16日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26323/07/20182.0P18SU049P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPumps MaintenancePumps Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26423/07/20181.0C18MP008S : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2013 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2013 for Quality Controlnew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26523/07/20181.0A18LM088P : การให้คำปรึกษาและแก้เชิงการขายSales Clinic & CounselingSales Clinic & Counseling2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26623/07/20181.0A18LM089P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26724/07/20183.0Q18SA048P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26824/07/20182.0I18NR035P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26924/07/20181.0A18LM090P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27024/07/20181.0A18LM091P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27124/07/20181.0A18LM092P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27224/07/20181.0A18LM093P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27324/07/20182.0A18LM094P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27424/07/20182.0E18KA007J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมวินเซอร์ สวัทส์ สุขุมวิท 20
27524/07/20183.0E18KB011E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน) รุ่น50Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)5,500.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27624/07/20182.0P18MP007S : TPM : การบำรุงรักษาตามแผน ภาคปฏิบัติPM : Planned Maintenance PracticalPM : Planned Maintenance Practical6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27725/07/20181.0A18KB005D : สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงานOffice Kaizen in Play & Learn StyleOffice Kaizen in Play & Learn Style(เลื่อนจากวันที่ 19/04/2018Postpone from 19/04/20182018年04月19日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27825/07/20181.0M18PG064P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27925/07/20181.0A18MP030S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28025/07/20181.0A18LM095P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28125/07/20181.0A18LM096P : การบริหารแและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่ Effectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28226/07/20181.0M18PG065P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 WhyDaily Management by 3 Gen and 5 WhyDaily Management by 3 Gen and 5 Why2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28331/07/20181.0P18MP001S : การปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPMการปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPMการปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPM(เลื่อนจากวันที่ 26/04/2018Postpone from 26/04/20182018年04月26日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28431/07/20184.0C18KB008D : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel13,000.0015,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28501/08/20182.0E18KA002E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution OperatorAir Pollution Operator(เลื่อนจากวันที่ 26/04/2018Postpone from 26/04/20182018年04月26日から延期した )4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28601/08/20181.0P18MP002S : Introduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM Concept(เลื่อนจากวันที่ 08/06/2018Postpone from 08/06/20182018年06月08日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28701/08/20181.0A18LM097P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28801/08/20182.0I18NO036P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28902/08/20181.0A18KA007J : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import and Export for the risk countermeasureImport and Export for the risk countermeasurenew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29002/08/20182.0C18YW013P : สร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างง่ายๆ ด้วย Powerpointสร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างง่ายๆ ด้วย Powerpointสร้างสรรค์ Infographic เพื่อสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างง่ายๆ ด้วย Powerpoint6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29102/08/20182.0A18LM098P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29202/08/20181.0A18LM099P : กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29302/08/20181.0A18MP039S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29402/08/20182.0I18NO037P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29502/08/20181.0M18PG067P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing Technique in Production Work ProcessMistake-Proofing Technique in Production Work Process3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29602/08/20182.0Q18SA050P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29702/08/20182.0P18SU051P : การวางแผนจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานเชิงป้องกัน (เชิงปฏิบัติ)Preventive MaintenancePreventive Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29803/08/20181.0A18MP043S : พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจPersonality development to create an impressionPersonality development to create an impression3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29904/08/20182.0I18NO038P : การสอบเทียบไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก (ภาคปฎิบัติ)Height Gauge Calibration (Practice)Height Gauge Calibration (Practice)5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30004/08/20182.0I18NO039P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30106/08/20185.0Q18SA040P : QCC Instructor (Fundamental of the 7 QC Tools)QCC Instructor (Fundamental of the 7 QC Tools)QCC Instructor (Fundamental of the 7 QC Tools)(เลื่อนจากวันที่ 02/07/2018Postpone from 02/07/20182018年07月02日から延期した )9,500.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30206/08/20181.0A18LM100P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste7 Waste2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30306/08/20181.0E18NO008P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายControls the storage of hazardous materialsControls the storage of hazardous materials2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30406/08/20182.0I18NO040P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30506/08/20182.0M18PG068P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30606/08/20182.0Q18SA051P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30706/08/20182.0Q18SA052P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30807/08/20182.0E18KA008J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executivenew8,500.008,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
30907/08/20182.0I18NO041P : ISO/IEC 17025 : DocumentationISO / IEC 17025 : DocumentationISO / IEC 17025 : Documentation5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31007/08/20182.0M18PG069P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31107/08/20182.0P18SU052P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรDesign, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31207/08/20181.0A18MP045S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31308/08/20183.0U18NJ005P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller8,500.009,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 (TNI)
31408/08/20181.0A18LM101P : คนต่างวัยทำงานร่วมกันไม่สะดุดDifferent Gen. Smooth Working TogetherDifferent Gen. Smooth Working Together2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31508/08/20181.0M18PG070P : โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31608/08/20181.0Q18SA053P : แนวปฏิบัติบริหารจัดระบบจิตสำนึกคุณภาพQuality AwarenessQuality Awareness2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31708/08/20181.0P18SU053P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31808/08/20181.0P18SU054P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31909/08/20181.0A17LM249P : ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดMarketing Strategy For Advantage in SellingMarketing Strategy For Advantage in Selling(เลื่อนจากวันที่ 14/02/2018Postpone from 14/02/20182018年02月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32009/08/20182.0A18KB007D : เทคนิคเพิ่มทักษะการคิดและนำเสนอด้วยภาพอย่างมืออาชีพThinking in Pictures and Professional PresentationThinking in Pictures and Professional Presentation(เลื่อนจากวันที่ 21/05/2018Postpone from 21/05/20182018年05月21日から延期した )6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32109/08/20182.0C18YW015P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32209/08/20181.0A18LM102P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32309/08/20181.0A18LM104P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32409/08/20181.0Q18NR063P : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Change Managment for IATF 16949:2016Change Managment for IATF 16949:20162,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32509/08/20181.0P18SU055P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32610/08/20181.0E18KB007P : การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานHearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and WelfareHearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and Welfare3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32710/08/20181.0A18LM105P : 10 ก้าวสู่หัวหน้างานTen Steps to the SupervisorTen Steps to the Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32810/08/20181.0Q18SA054P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32914/08/20182.0E18NO010P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกันElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive MaintenanceElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive Maintenance5,500.006,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33014/08/20181.0Q18NR064P : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Risk Management IATF 16949: 2016Risk Management IATF 16949: 20162,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33114/08/20182.0Q18SA055P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33215/08/20181.0A17LM228P : การบริหารแรงจูงใจของพนักงานขายเพื่อพิชิตยอดขายSales Motivation Management to Drive Sales PerformanceSales Motivation Management to Drive Sales Performance(เลื่อนจากวันที่ 15/05/2018Postpone from 15/05/20182018年05月15日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33315/08/20181.0E18KB012E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Manager2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33415/08/20181.0A18LM106P : เทคนิคในการพัฒนา Job Descriptionให้ตรงกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรSmart Job Description techniquesSmart Job Description techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33515/08/20183.0M18PG072P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33615/08/20181.0Q18SA056P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33715/08/20181.0P18SU056P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33816/08/20181.0C18MP007S : สร้างระบบ Visual Display ด้วย Conditional Formatting ใน Excel 2013Visual Display by Conditional Formatting in Excel 2013Visual Display by Conditional Formatting in Excel 2013(เลื่อนจากวันที่ 01/06/2018Postpone from 01/06/20182018年06月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33916/08/20182.0Q18SA023P : การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2015 และการตรวจติดตามภายในChange ISO 14001: 2015 and Internal AuditChange ISO 14001: 2015 and Internal Audit(เลื่อนจากวันที่ 25/04/2018Postpone from 25/04/20182018年04月25日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34016/08/20182.0A18KB025D : Product Design and Innovation System รุ่น 5Product Design and Innovation SystemProduct Design and Innovation System(เลื่อนจากวันที่ 12/05/2018Postpone from 12/05/20182018年05月12日から延期した )9,500.0011,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์
34116/08/20181.0A18LM108P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34216/08/20181.0A18LM109P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34316/08/20181.0A18MP042S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34416/08/20181.0A18MP044S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
34516/08/20182.0P18SU057P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance6,000.006,500.00โรงแรมไอบิส สไตล์ พระโขนง กรุงเทพฯ
34617/08/20181.0A18LM001P : การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายManagement by Objective – MBOManagement by Objective – MBO(เลื่อนจากวันที่ 02/04/2018Postpone from 02/04/20182018年04月02日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34717/08/20181.0C18YW014P : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2013เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2013เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 20133,000.003,500.00ส.ส.ท.
34817/08/20181.0A18MP040S : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34917/08/20181.0M18PG073P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35017/08/20181.0A18LM110P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35117/08/20181.0Q18SA057P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35217/08/20181.0P18SU058P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานซ่อมและบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35317/08/20182.0M18MP004S : การบริหารการผลิตชั้นต้นManufacturing Management IntroductionManufacturing Management Introduction5,000.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35417/08/20181.0K18YW049S : แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way5S with TPA Style5S with TPA Style2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35518/08/20181.0A18LM111P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35618/08/20181.0K18YW050S : ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35720/08/20181.0A18LM007P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Styles(เลื่อนจากวันที่ 04/04/2018Postpone from 04/04/20182018年04月04日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35820/08/20181.0A18LM112P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35920/08/20182.0P18SU059P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning :PractiseMaintenance and Assessment Planning :Practise5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36021/08/20181.0A18LM010P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing(เลื่อนจากวันที่ 23/04/2018Postpone from 23/04/20182018年04月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36121/08/20182.0E18KA009J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
36221/08/20181.0A18LM113P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36321/08/20181.0A18LM114P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36421/08/20181.0A18MP041S : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติการSimply Kaizen for Shop-floorSimply Kaizen for Shop-floor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36521/08/20182.0M18PG074P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36621/08/20182.0Q18SA058P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36722/08/20181.0E18TK003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรเบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,000.002,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36822/08/20182.0C18YW016P : เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2013 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2013Formula & Functions in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36922/08/20181.0A18LM115P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37022/08/20181.0A18LM116P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37122/08/20181.0A18LM117P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37222/08/20181.0M18PG075P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37323/08/20181.0U18NJ006P : แนะนำรู้กลไกอัตโนมัติ Karakuri Kaizen (Automation and Karakuri Kaizen)แAutomation and Karakuri KaizenแAutomation and Karakuri Kaizen3,200.003,700.00ส.ส.ท.
37423/08/20181.0M18MP005S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37523/08/20181.0Q18NR065P : การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:20162,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37623/08/20181.0M18PG076P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37723/08/20181.0Q18SA059P : บริหารกิจกรรม QCC อย่างไร ให้เกิดความยั่งยืนPromotional System for QCC ActivityPromotional System for QCC Activity2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37824/08/20181.0A18KA008D : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นJapanese Business E-mail WritingJapanese Business E-mail Writing(เลื่อนจากวันที่ 02/05/2018Postpone from 02/05/20182018年05月02日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37924/08/20181.0P18MP003S : การวิเคราะห์ Makigami อย่างง่ายSimplified Roll Paper AnalysisSimplified Roll Paper Analysis(เลื่อนจากวันที่ 00/00/0000Postpone from 00/00/00000000年00月00日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38024/08/20181.0C18YW017P : การจัดการ ตารางงานและแผนงานด้วย Outlook 2013 Part Iการจัดการ ตารางงานและแผนงานด้วย Outlook 2013 Part Iการจัดการ ตารางงานและแผนงานด้วย Outlook 2013 Part I3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38124/08/20181.0E18NO011P : ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงและระบบขออนุญาตเข้าทำงานSafety for Maintenance and Work Permit SystemSafety for Maintenance and Work Permit System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38224/08/20181.0M18PG077P : การบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการกระจายสินค้าสำหรับหัวหน้างานInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for SupervisorInventory Management and Distribution Requirement Planning (DRP) for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38324/08/20181.0Q18SA060P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38424/08/20181.0P18SU060P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38524/08/20181.0P18SU061P : Visual Control for Warehouseระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้าระบบควบคุมด้วยสายตาสำหรับงานคลังสินค้า2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38624/08/20181.0K18YW051S : 5S for Office5S for Office5S for Office2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38725/08/20182.0K18YW030S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementationnew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38825/08/20182.0I18MP006S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38925/08/20181.0K18YW052S : เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39027/08/20181.0A17LM279P : การคิดเชิงนวัตกรรมในงานด้วยเทคนิค Mr. ScamperInnovation Thinking By Mr. Scamper TechniquesInnovation Thinking By Mr. Scamper Techniques(เลื่อนจากวันที่ 14/03/2018Postpone from 14/03/20182018年03月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39127/08/20182.0C18YW018P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2013Macro and VBA in ExcelMacro and VBA in Excel6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39227/08/20182.0A18LM118P : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าและการเงินที่ต้องใช้บริหารการจัดซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างประเทศStrategic Purchasing Management for Competitive AdvantageStrategic Purchasing Management for Competitive Advantage6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39327/08/20183.0Q18SA061P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016 และ ISO9001:2015 กับอุตสาหกรรมยานยนต์IATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive Industry7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39428/08/20181.0A17LM273P : เปิดโลกทัศน์จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหาระดับสากลInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR ExplorationInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR Exploration(เลื่อนจากวันที่ 14/03/2018Postpone from 14/03/20182018年03月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39528/08/20181.0A18LM016P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน (ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)(เลื่อนจากวันที่ 24/04/2018Postpone from 24/04/20182018年04月24日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39628/08/20181.0A18LM119P : สุดยอดหัวหน้างานExellence SupervisorExellence Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39728/08/20181.0M18PG078P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39829/08/20182.0A18LM014P : พรีเซนต์แบบมือโปรให้ได้ใจและได้งานProfessional PresentationProfessional Presentation(เลื่อนจากวันที่ 23/04/2018Postpone from 23/04/20182018年04月23日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39929/08/20182.0A18LM019P : Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance Statement Analysis for non financeFinance Statement Analysis for non finance(เลื่อนจากวันที่ 25/04/2018Postpone from 25/04/20182018年04月25日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40029/08/20181.0A18MP009S : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCoaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique(เลื่อนจากวันที่ 17/05/2018Postpone from 17/05/20182018年05月17日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40129/08/20181.0M18PG079P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40230/08/20182.0P18MP004S : TPM for IATF 16949 : 2016Total Productive Maintenance (TPM) for IATF 16949:2016Total Productive Maintenance (TPM) for IATF 16949:2016(เลื่อนจากวันที่ 21/06/2018Postpone from 21/06/20182018年06月21日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40330/08/20181.0A18MP037S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40430/08/20181.0A18MP038S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40530/08/20183.0Q18MP003S : สถิติเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing8,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40630/08/20181.0M18PG080P : การปรับปรุงงานกระบวนการด้วยระบบบริหารเครื่องมือและอุปกรณ์ Jig and FixtureWork Improvement by Jig and FixtureWork Improvement by Jig and Fixture2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40730/08/20181.0Q18SA062P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40830/08/20182.0P18SU063P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40930/08/20183.0Q18SA070P : การตรวจติดตามภายในและการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้ตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด IATF 16949 : 2016IATF16949 : 2016 Internal Audit and Internal Auditor competency developmentIATF16949 : 2016 Internal Audit and Internal Auditor competency development7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41031/08/20181.0M18PG032P : การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีนLean Startup and InnovationLean Startup and Innovation(เลื่อนจากวันที่ 31/05/2018Postpone from 31/05/20182018年05月31日から延期した )5,000.005,500.00ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ พระโขนง กรุงเทพฯ
41131/08/20181.0P18SU038P : ผู้ปฏิบัติการด้านนิวแมติกExcellent Operator (Pneumatic)Excellent Operator (Pneumatic)(เลื่อนจากวันที่ 23/05/2018Postpone from 23/05/20182018年05月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41231/08/20181.0A18MP036S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41301/09/20181.0K18YW053S : ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ2,500.003,000.00-
41406/09/20182.0A18LM017P : กลยุทธสู่ความเป็นเลิศ- ผู้ช่วยผู้บริหารEnhancing Your Excellent “Personal Assistant” Professional SkillsEnhancing Your Excellent “Personal Assistant” Professional Skills(เลื่อนจากวันที่ 18/04/2018Postpone from 18/04/20182018年04月18日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41506/09/20182.0C18YW019P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2013 ระดับ 1Excel 2013 Level 1Excel 2013 Level 15,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41607/09/20181.0A18LM004P : EQ (เพื่อ) สร้างคุณค่าของชีวิตการทำงานEQ for Better Work LifeEQ for Better Work Life(เลื่อนจากวันที่ 03/04/2018Postpone from 03/04/20182018年04月03日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41707/09/20182.0K18YW054S : เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5ส4,500.005,500.00-
41807/09/20181.0Q18SA067P : มาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับข้อมูลผันแปรMIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.9MIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.93,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41908/09/20181.0K18YW031S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mappingnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42009/09/20181.0K18YW032S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & WorkshopMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & WorkshopMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & Workshopnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42110/09/20185.0E18KA004E : ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management SupervisorIndustrial Waste Management Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 21/05/2018Postpone from 21/05/20182018年05月21日から延期した )9,200.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42210/09/20182.0C18YW020P : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปรด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20136,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42311/09/20182.0A17LM208P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 24/05/2018Postpone from 24/05/20182018年05月24日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42413/09/20181.0A18LM035P : การบริหารลูกค้าสำคัญรายใหญ่Key Account ManagementKey Account Management(เลื่อนจากวันที่ 18/05/2018Postpone from 18/05/20182018年05月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42514/09/20181.0A18LM040P : ยกระดับบริการด้วยงานคุณภาพEnhance service with high qualityEnhance service with high quality(เลื่อนจากวันที่ 23/05/2018Postpone from 23/05/20182018年05月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42615/09/20182.0K18YW033S : Load Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IInew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42715/09/20182.0K18YW056S : 5S Trainer5S Trainer5S Trainer4,500.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42817/09/20181.0Q18SA068P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42918/09/20181.0A18LM033P : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5QIQ EQ AQ OQ SQIQ EQ AQ OQ SQ(เลื่อนจากวันที่ 16/05/2018Postpone from 16/05/20182018年05月16日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43019/09/20183.0E18TK008SC : ผู้ประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43119/09/20182.0C18YW021P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2013 ระดับ 2Microsoft Excel 2013 Level 2Microsoft Excel 2013 Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43221/09/20182.0U18NJ007P : นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในระบบอัตโนมัติPneumatics and Hydraulics for AutomationPneumatics and Hydraulics for Automation5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43322/09/20181.0K18YW034S : Right-Sized Machine/Performance Metric/Lean DiagnosticsRight-Sized Machine/Performance Metric/Lean DiagnosticsRight-Sized Machine/Performance Metric/Lean Diagnosticsnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43423/09/20181.0K18YW036S : VSM Future StateVSM Future StateVSM Future Statenew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43525/09/20182.0A18LM037P : ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ดำเนินรายการมืออาชีพMaster of Ceremonies and ModeratorMaster of Ceremonies and Moderator(เลื่อนจากวันที่ 21/05/2018Postpone from 21/05/20182018年05月21日から延期した )5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43626/09/20181.0A18LM034P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional(เลื่อนจากวันที่ 18/05/2018Postpone from 18/05/20182018年05月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43727/09/20181.0A18LM011P : กลยุทธ์การอ่านไวให้ได้ผลลัพธ์Speed ReadingSpeed Reading(เลื่อนจากวันที่ 09/04/2018Postpone from 09/04/20182018年04月09日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43828/09/20181.0C18YW022P : สร้างสื่อนำเสนอสไตล์ InfoGraphic & Interactive ด้วย PowerPoint 2013InfoGraphic & Interactive Presentation by Power Point 2013InfoGraphic & Interactive Presentation by Power Point 20133,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43929/09/20181.0A18LM043P : ผู้จัดการหัวหน้างาน...สร้างได้ทุกคนProfessional People ManagerProfessional People Manager(เลื่อนจากวันที่ 26/05/2018Postpone from 26/05/20182018年05月26日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44002/10/20182.0A18LM048P : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์HRD StrategyHRD Strategy(เลื่อนจากวันที่ 05/06/2018Postpone from 05/06/20182018年06月05日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44103/10/20181.0C18KB006D : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel รุ่น 15Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Play&Lean)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Play&Lean)3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44211/10/20181.0A18LM029P : 4 มิติ 5 ระดับในการพัฒนาภาวะผู้นำ4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development4 Dimensions & 5 Levels of Leadership Development(เลื่อนจากวันที่ 09/05/2018Postpone from 09/05/20182018年05月09日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44316/10/20181.0A18LM032P : เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจPerformance Feedback TechniquesPerformance Feedback Techniques(เลื่อนจากวันที่ 14/05/2018Postpone from 14/05/20182018年05月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44425/10/20181.0E18TK004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรเบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,000.002,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44531/10/20181.0A18LM045P : ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน - แบบ Win WinWin-Win coopeation with leader and colleagueWin-Win coopeation with leader and colleague(เลื่อนจากวันที่ 05/06/2018Postpone from 05/06/20182018年06月05日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44631/10/20181.0P18SU062P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44707/11/20181.0Q18MP001S : Quality Maintenannce for Zero DefectQuality Maintenannce for Zero DefectQuality Maintenannce for Zero Defect(เลื่อนจากวันที่ 12/06/2018Postpone from 12/06/20182018年06月12日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44816/11/20181.0A18LM044P : การฝึกอบรมในงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค 3J.TWI:Training Within Industry By 3J. TechniquesTWI:Training Within Industry By 3J. Techniques(เลื่อนจากวันที่ 01/06/2018Postpone from 01/06/20182018年06月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44913/12/20181.0E18TK005SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านเครื่องจักรเบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,000.002,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45019/12/20183.0E18TK009SC : ผู้ประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
302 Moved

302 Moved

The document has moved here.