แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
114/07/20200.5E20SH001JL : Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (Online)Stringent safety measures of factory to change with Covid19Stringent safety measures of factory to change with Covid19 (เลื่อนจากวันที่ 05/06/2020Postpone from 05/06/20202020年06月05日から延期した )new2,000.002,300.00Online
215/07/20202.0P20PT049P : ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1Electric Motor Maintenance Level 1Electric Motor Maintenance Level 1new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
316/07/20201.0Q20PT018P : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค QFDQuality Function DeploymentQuality Function Deployment (เลื่อนจากวันที่ 23/07/2020Postpone from 23/07/20202020年07月23日から延期した )new3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
417/07/20201.0E20KB021DT : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (Online)Hazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breakernew2,500.002,800.00ออนไลน์
520/07/20202.0C20YW012DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (เลื่อนจากวันที่ 06/07/2020Postpone from 06/07/20202020年07月06日から延期した )new4,800.005,200.00Online
622/07/20200.5P20LM010DT : ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น (Online)Basic Maintenance System (Online)Basic Maintenance System (Online)new1,500.001,800.00Online
729/07/20201.0E20SH002JL : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Managementnew4,500.005,100.00Online
829/07/20201.0E20SH011J : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Managementnew5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
930/07/20200.5Q20LM010DT : การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online)การแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจาก Outsource/Supplier (Online) (เลื่อนจากวันที่ 28/07/2020Postpone from 28/07/20202020年07月28日から延期した )new1,500.001,800.00Online
1030/07/20201.00I20NO058P : ภาพรวมการประเมินความสามารถกระบวนการวัดตามมาตรฐาน VDA5Evaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 StandardEvaluation on Capability of Measurement Process for VDA 5 Standardnew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1103/08/20202.00P20PT009P : ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักร (Bolt and Nut) ระดับ 1Bolt - Nuts Maintenance Level 1Bolt - Nuts Maintenance Level 1new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1205/08/20203.00P20PT001P : ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าควบคุมและมอเตอร์ ระดับ 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 1Electrical Control System & Motor Maintenance for Technician Level 1new8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1306/08/20201.00I20NO064P : การจัดระบบสอบเทียบเครื่องวัดสำหรับ ISO 9001Calibration for ISO 9001Calibration for ISO 9001new3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1411/08/20201.00I20NO068P : การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรมHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industryHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industrynew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1524/08/20203.00P20PT061P : ช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 1new8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1625/08/20201.00I20NO078P : แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025new3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1727/08/20201.0E20KB015DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plants (เลื่อนจากวันที่ 23/06/2020Postpone from 23/06/20202020年06月23日から延期した )new2,500.002,800.00Online
1804/09/20201.00I20NO080P : รู้จักแบบจำลองมอนติ คาร์โล (MCS) เพื่อการประมาณค่า Measurement UncertaintyIntroduction to Monte Carlo Simulation(MCS) for Measurement UncertaintyIntroduction to Monte Carlo Simulation(MCS) for Measurement Uncertaintynew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1910/09/20202.00P20PT044P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยSolar Electrical Power System Inspection for Maintenance & SafetySolar Electrical Power System Inspection for Maintenance & Safetynew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2011/09/20201.00P20PT040P : เทคนิคการสร้างและบันทึกข้อมูลลง Check Sheet ผ่านสมาร์ทโฟนCheck sheet online by smart phone : WorkshopCheck sheet online by smart phone : Workshopnew3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2114/09/20201.00I20NO089P : การสอบเทียบเครื่องวัดภายในสำหรับอุตสาหกรรมInternal instrument calibration for industryInternal instrument calibration for industrynew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2217/09/20200.5A20LM019DT : บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (Online)Purchasing Role in Corporate/Company Cost SavingsPurchasing Role in Corporate/Company Cost Savings (เลื่อนจากวันที่ 09/07/2020Postpone from 09/07/20202020年07月09日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
2318/09/20201.00P20PT031P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการมองเห็นVisual Control for MaintenanceVisual Control for Maintenancenew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2422/09/20201.00I20NO093P : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratoryAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratorynew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2525/09/20201.00I20NO094P : การใช้ประโยชน์ทางเทคนิคจากดัชนีความสามารถการวัด (Cm) ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 98-4Technical benefit from measurement capability index (Cm) on ISO requirementTechnical benefit from measurement capability index (Cm) on ISO requirementnew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2626/09/20202.00C20YW018P : การบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ ด้วย Google Document and CloudGoogle Document and CloudGoogle Document and Cloudnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2730/09/20200.5A20LM022DT : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online)Critical Principles in Negotiation ProcessCritical Principles in Negotiation Process (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
2806/10/20200.5A20LM018DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)Road to Purchasing & Supply ProfessionalRoad to Purchasing & Supply Professional (เลื่อนจากวันที่ 27/07/2020Postpone from 27/07/20202020年07月27日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます