แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
121/09/20201.0E20KB029DT : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015ISO 14001: 2015 Environmental Management SystemISO 14001: 2015 Environmental Management Systemnew2,500.002,800.00Online
221/09/20200.5M20PT001DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) (เลื่อนจากวันที่ 10/08/2020Postpone from 10/08/20202020年08月10日から延期した )new1,500.001,800.00Online
322/09/20200.5M20PT009DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00Online
423/09/20200.5M20PT008DT : การลดต้นทุนด้วยการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่า MUDA Control (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (เลื่อนจากวันที่ 17/07/2020Postpone from 17/07/20202020年07月17日から延期した )new1,500.001,800.00Online
529/09/20201.0E20KB028DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsPreventing hazards and conflicts from electrical systems in industrial plantsnew2,500.002,800.00Online
630/09/20200.5A20LM022DT : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online)Critical Principles in Negotiation ProcessCritical Principles in Negotiation Process (เลื่อนจากวันที่ 14/07/2020Postpone from 14/07/20202020年07月14日から延期した )new1,500.001,800.00(Online)
730/09/20200.5Q20PT008DT : QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online)QC 7 Tools: Check Sheet (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2020Postpone from 22/07/20202020年07月22日から延期した )new1,500.001,800.00Online
801/10/20205.0P20VS002SC : Monodzukuri Test 2020Monodzukuri Test 2020Monodzukuri Testnew7,830.008,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
902/10/20201.0I20NO024DT : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility (GRR) (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRRnew2,500.002,800.00Online
1003/10/20202.0I20NO025DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirementnew4,800.005,200.00Online
1105/10/20201.0Q20LM011DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างานสำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)new2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1206/10/20201.0I20NO026DT : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginnersnew2,500.002,800.00Online
1307/10/20201.0C20YW020DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016new2,500.002,800.00Online
1407/10/20202.0E20SH022J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
1508/10/20204.0P20PT006DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการระบบ 5ส (Online)Processional 5S Committee (Online)Processional 5S Committee (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/07/2020Postpone from 08/07/20202020年07月08日から延期した )new4,000.004,500.00Online
1608/10/20202.0E20KB024DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Auditnew4,800.005,200.00Online
1708/10/20201.0C20YW021DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Daynew2,500.002,800.00Online
1808/10/20200.5A20SH016J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Regulation事例・判例から学ぶ タイ労働関連法② 【労使間䛾契約書と労使紛争】new3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1908/10/20200.5A20SH012JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour Requlation (Online)Thai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour RegulationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Regulationnew3,700.004,100.00Online
2014/10/20201.0Q20SH003JL : ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (เลื่อนจากวันที่ 06/10/2020Postpone from 06/10/20202020年10月06日から延期した )new5,100.005,800.00Online
2115/10/20202.0C20YW016DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 2Exce 2016l Level 2Exce 2016l Level 2 (เลื่อนจากวันที่ 19/08/2020Postpone from 19/08/20202020年08月19日から延期した )new4,800.005,200.00Online
2215/10/20202.0I20NO027DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratorynew4,800.005,200.00Online
2317/10/20202.0S20YW010S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase (เลื่อนจากวันที่ 23/08/2020Postpone from 23/08/20202020年08月23日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2419/10/20202.0C20YW022DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 2016new4,800.005,200.00Online
2519/10/20202.0A20SH165P : Import-Export in Thailand : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย ภาคปฏิบัติBasic Khowledge of Import-Export in Thailand by PracticeBasic Khowledge of Import-Export in Thailand by Practicenew6,000.006,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2620/10/20201.00E20KB069P : เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรด้วยเทคนิค MSAMSA for Machine Safety Improvement MSA for Machine Safety Improvement new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2720/10/20201.0E20TK004DT : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น OnlineSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor (เลื่อนจากวันที่ 24/09/2020Postpone from 24/09/20202020年09月24日から延期した )new1,250.001,500.00Online
2821/10/20203.0S20YW026S : 5S Train theTrainer5S Train theTrainer5S Train theTrainernew12,000.0015,000.00จัสมินซิตี้
2921/10/20202.00E20KB059P : ประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย HAZOP สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรHazard & Operability Study : HAZOPHazard & Operability Study : HAZOPnew5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3021/10/20202.0E20SH023J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new9,000.0010,000.00ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
3121/10/20202.0I20NO029DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015new4,800.005,200.00Online
3226/10/20201.0Q20LM081P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงานStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineernew3,000.003,500.00สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
3327/10/20201.0A20SH013J : Import-Export in Thailand Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanese Import-Export in Thailand Part I : Basic Core Knowledge of Import-Export in Thailand for Japanesenew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3427/10/20202.00E20KB071P : การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์Eogonomics Risk AssessmentEogonomics Risk Assessmentnew5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3528/10/20201.0E20KB025DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)Safety in Chemical Substance Using (Online)new2,500.002,800.00Online
3630/10/20208.0S20YW024S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Program (เลื่อนจากวันที่ 24/08/2020Postpone from 24/08/20202020年08月24日から延期した )new22,000.0026,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3704/11/20202.0C20YW023DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 1new6,000.006,500.00Online
3804/11/20202.0E20SH024J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese Executive???????????????new9,000.0010,000.00โรงแรมในกรุงเทพฯ
3904/11/20201.0E20KB032DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safetynew2,500.002,800.00Online
4010/11/20201.0Q20SH003J : Core tools และการประยุกต์ใช้ สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นCore tools for Japanese ManagementCore tools for Thai & Japanese Managementnew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4111/11/20202.0K20KB003S : TPS : ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)TPS : Pull SystemTPS : Pull Systemnew6,500.007,500.00อาคาร D ห้อง 302 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37
4212/11/20200.5A20LM014DT : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย ෱การฟัง-การพูด-การตอบคำถามෲ (Online)Smart CommunicationSmart Communication (เลื่อนจากวันที่ 30/11/2020Postpone from 30/11/20202020年11月30日から延期した )new1,500.001,800.00Online
4312/11/20200.5M20PT007DT : Zero Defect (Online)Zero DefectZero Defect (เลื่อนจากวันที่ 14/09/2020Postpone from 14/09/20202020年09月14日から延期した )new1,500.001,800.00Online
4415/11/20204.0S20YW012S : Analyze PhaseAnalyze PhaseAnalyze Phase (เลื่อนจากวันที่ 03/10/2020Postpone from 03/10/20202020年10月03日から延期した )new9,600.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4520/11/20201.0Q20LM012DT : ติวเพื่อเตรียมเข้ารับการรับรองระบบ IATF16949: 2016 (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)IATF16949: 2016 Certification (Online)new2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4620/11/20201.0E20KB030DT : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if (Online)Assessing risks with What-ifAssessing risks with What-ifnew2,500.002,800.00Online
4720/11/20201.00E20KB077P : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-ifAssess the situation instantly with What-ifAssess the situation instantly with What-ifnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4824/11/20201.0E20TK005DT : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น OnlineSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew1,250.001,500.00Online
4925/11/20203.0S20YW029S : Lean for Office (Workshop) : ลีนสำนักงาน (ภาคปฏิบัติ)Lean for Office (Workshop)Lean for Office (Workshop)new8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5025/11/20202.0K20KB004S : TPS Step for SimulationTPS Step for SimulationTPS Step for Simulationnew6,500.007,500.00อาคาร D ห้อง 302 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37
5130/11/20201.0E20KB031DT : หยุด ! พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS (Online)Stop ! (Behavior base Safety) & Observation TechniqueStop ! Behavior base Safety & Observation Techniquenew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5208/12/20202.0P20PT048P : ช่างบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่น ระดับ 1Lubricant System Maintenance Level 1Lubricant System Maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2020Postpone from 13/07/20202020年07月13日から延期した )new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5312/12/20204.0S20YW013S : Improve Phase : Classical DOEImprove Phase : Classical DOEImprove Phase : Classical DOE (เลื่อนจากวันที่ 17/10/2020Postpone from 17/10/20202020年10月17日から延期した )new9,600.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5416/12/20204.0C20YW024DT : ไม่ยาก෥ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excelnew9,500.0010,000.00Online
5518/12/20200.5Q20PT006DT : QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online)QC 7 Tools:Pareto Diagram (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/08/2020Postpone from 18/08/20202020年08月18日から延期した )new1,500.001,800.00Online
5622/12/20202.0U20YW011P : Automation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษาAutomation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษาAutomation for Maintenance Management : การประยุกต์ใช้ระบบ Automation กับการบริหารงานบำรุงรักษาnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5710/01/20212.0S20YW014S : Improve Phase : Taguchi DOEImprove Phase : Taguchi DOEImprove Phase : Taguchi DOE (เลื่อนจากวันที่ 07/11/2020Postpone from 07/11/20202020年11月07日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5814/01/20211.0P20LM012DT : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิต (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online) (เลื่อนจากวันที่ 15/09/2020Postpone from 15/09/20202020年09月15日から延期した )new2,500.002,800.00Online
5921/01/20212.0C20YW011DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1Microsoft Excel 2016 Level IMicrosoft Excel 2016 Level I (เลื่อนจากวันที่ 02/09/2020Postpone from 02/09/20202020年09月02日から延期した )new4,800.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6023/01/20212.0S20YW015S : Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM)Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM)Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) (เลื่อนจากวันที่ 31/01/2021Postpone from 31/01/20212021年01月31日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6131/01/20212.0S20YW016S : Control PhaseControl PhaseControl Phase (เลื่อนจากวันที่ 21/11/2020Postpone from 21/11/20202020年11月21日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6213/02/20212.0S20YW017S : Design for Six Sigma (DFSS)Design for Six Sigma (DFSS)Design for Six Sigma (DFSS) (เลื่อนจากวันที่ 28/11/2020Postpone from 28/11/20202020年11月28日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6318/02/20212.0P20PT049P : ช่างบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1Electric Motor Maintenance Level 1Electric Motor Maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 15/07/2020Postpone from 15/07/20202020年07月15日から延期した )new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6401/03/20211.0P20LM013DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques (Online)5S Audit Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/09/2020Postpone from 21/09/20202020年09月21日から延期した )new2,500.002,800.00Online
6518/03/20212.0P20PT042P : ช่างบำรุงรักษาระบบนิวแมติก ระดับ 1Pneumatics maintenance Level 1Pneumatics maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2020Postpone from 18/06/20202020年06月18日から延期した )new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます