แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
128/02/20171.0P16NB021D : Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
228/02/20170.5E16NB022D : นักขับรถมืออาชีพProfessional Driving TrainingProfessional Driving Trainingnew0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
301/03/20171.0K16YW117S : ปฏิบัติการ QCC (QCC in Action)QCC in ActionQCC in Actionnew1,800.002,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
402/03/20173.0C16MP005S : รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel for Smart UsersUse Excel for Smart Usersnew8,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
502/03/20171.0K16YW120S : แก่นแท้ 5ส เพื่อความยั่งยืนแก่นแท้ 5ส เพื่อความยั่งยืนแก่นแท้ 5ส เพื่อความยั่งยืนnew1,800.002,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
602/03/20170.5E17PJ009SC : Air Compressor Technology (Class Zero) for Medical, Food & Drug IndustryAir Compressor Technology (Class Zero) for Medical, Food & Drug IndustryAir Compressor Technology (Class Zero) for Medical, Food & Drug Industrynew0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
703/03/20171.0A16KB109D : Plant Director : Session III Think out of the box & Innovation for Business GrowthPlant Director : Session III Think out of the box & Innovation for Business GrowthPlant Director : Session III Think out of the box & Innovation for Business Growthnew7,000.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
803/03/20171.0A16LM261P : เทคนิคในการพัฒนา Job Descriptionให้ตรงกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรSmart Job Description techniquesSmart Job Description techniquesnew2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
904/03/20172.0K16YW111S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phasenew4,400.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1005/03/20175.0K16YW098S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshopnew11,100.0011,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1107/03/20171.0A16NK129D : หัวหน้ายุคใหม่หัวใจบวกNew Gen Team Leader with Positive MindNew Gen Team Leader with Positive Mindnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1207/03/20172.0E16KA018J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executivenew7,500.008,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26
1308/03/20172.0Q16NK025D : Statistics for Young EngineerStatistics for Yong EngineerStatistics for Yong Engineer(เลื่อนจากวันที่ 26/01/2017Postpone from 26/01/20172017年01月26日から延期した )new6,000.007,000.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา
1408/03/20172.0Q16NB018S : เจาะลึกข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF16949:20106In-dept IATF16949:20106In-dept IATF16949:20106new6,000.007,000.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ.ชลบุรี
1509/03/20171.0A16NB091S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safetynew3,500.004,200.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ.ชลบุรี
1609/03/20171.0E16KA021D : การบริหารความเสี่ยงกับระบบ ISO9001:2015 (ภาคปฏิบัติ)Risk Management and ISO 9001 : 2015 (Workshop)Risk Management and ISO 9001 : 2015 (Workshop)(เลื่อนจากวันที่ 14/03/2017Postpone from 14/03/20172017年03月14日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1710/03/20171.0E16KA018D : การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานHearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and WelfareHearing Conservation Program according to Department of Labour Protection and Welfarenew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1810/03/20171.0A16KB110D : Plant Director : Session IV Automation & Smart FactoryPlant Director : Session IV Automation & Smart FactoryPlant Director : Session IV Automation & Smart Factorynew7,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1910/03/20171.0A16NB103S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)Topmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up (Practice)Topmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up (Practice)new4,000.004,600.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช จ.ขลบุรี
2010/03/20171.0P16KB025D : การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรด้วย 5G และ TPM tool : Process Point AnalysisMachine Problem Analysis by 5Gens & Process Point AnalysisMachine Problem Analysis by 5Gens & Process Point Analysisnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2110/03/20171.0Q16NB026S : การป้องกันปัญหาด้วยเทคนิค FMEAFMEAFMEAnew3,000.003,600.00โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา
2213/03/20170.5A16NB138D : แกะรอย Kaizen Audit : เคล็บลับการทำไคเซ็นมีประสิทธิภาพในองค์กรKaizen Audit : Effective Kaizen in OrganizationKaizen Audit : Effective Kaizen in Organization(เลื่อนจากวันที่ 26/01/2017Postpone from 26/01/20172017年01月26日から延期した )new1,500.002,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2313/03/20171.0K16YW127S : เคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส ตอน ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใหญ่หรือเล็กก็ทำ 5ส ได้เคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส ตอน ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใหญ่หรือเล็กก็ทำ 5ส ได้เคล็ดไม่ลับกับความสำเร็จ 5ส ตอน ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใหญ่หรือเล็กก็ทำ 5ส ได้new1,500.002,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2414/03/20171.0A16LM269P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Stylesnew2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2514/03/20171.0A16KA131D : เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)Intermediate : One Day E-mail Writing WorkshopIntermediate : One Day E-mail Writing Workshopnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2614/03/20171.0A16KB128D : สร้างพลังทวีในทุกด้าน ด้วยหลักการ 80:20Achieve more with less effort by 80/20 principleAchieve more with less effort by 80/20 principlenew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2714/03/20172.0E16KA019J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ถนนสุขุมวิท 26
2815/03/20171.0Q16NB019S : การปรับเปลี่ยนระบบ ISO/TS16949:2009 สู่ IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016new3,000.003,600.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
2915/03/20171.0A16NB109S : การทำงานเชิงรุกและทำงานเป็นทีมอย่างเหนือชั้น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ภาคปฏิบัติ)Proactiveness and Teamwork for Excellent Work in Thailand 4.0 (Practice)Proactiveness and Teamwork for Excellent Work in Thailand 4.0 (Practice)new4,000.004,600.00โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
3016/03/20171.0A16NB110S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ (ภาคปฏิบัติ)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)new4,000.004,600.00โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
3116/03/20172.0E16KA028E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management OperatorIndustrial Waste Management Operatornew4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3217/03/20171.0C16NB007S : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Daynew4,000.004,600.00โรงแรมโกลเต้นซิตี้ ระยอง
3317/03/20171.0Q16NT030D : สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลBasic Statistic for Data AnalysisBasic Statistic for Data Analysisnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3417/03/20175.0Q16NT029D : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineernew15,000.0018,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3520/03/20172.0C16NB018D : การสร้าง Infographic Presentation Design อย่างมืออาชพProfessional Infographic Presentation DesignProfessional Infographic Presentation Designnew3,800.004,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3621/03/20171.0A16NB099S : Zero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S System(เลื่อนจากวันที่ 14/02/2017Postpone from 14/02/20172017年02月14日から延期した )new3,000.003,600.00จ.นครราชสีมา
3721/03/20171.0A16NB126D : บริหารคนด้วยกลยุทธ์สามก๊กRomance of the Three Kingdoms : Strategy for Managing PeopleRomance of the Three Kingdoms : Strategy for Managing People(เลื่อนจากวันที่ 08/02/2017Postpone from 08/02/20172017年02月08日から延期した )new3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3821/03/20172.0E16KA020J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew9,500.0010,500.00โรงแรมแปซิฟค พาร์ค ศรีราขา
3921/03/20173.0Q16NB027S : สถิติสำหรับระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตStatistical Process Control (SPC) & Measurement System Analysis (MSA)Statistical Process Control (SPC) & Measurement System Analysis (MSA)new8,500.009,800.00โรงแรมใน จ. นครราชสีมา
4021/03/20172.0A16KB134D : การบริหารงานและบริหารคนสำหรับผู้จัดการป้ายแดง : Workshop และกรณีศึกษาManagerial Skills for New Manager : Workshop and Case Study basedManagerial Skills for New Manager : Workshop and Case Study basednew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4121/03/20171.0P16KB023D : 5ส ง่ายๆ สไตล์ ส.ส.ท.5S with TPA Style5S with TPA Stylenew5,000.005,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์
4222/03/20172.0P16NB012S : 5S Startup5S Startup5S Startup(เลื่อนจากวันที่ 15/02/2017Postpone from 15/02/20172017年02月15日から延期した )new5,000.006,000.00จ.นครราชสีมา
4322/03/20171.0Q16NB022S : TQM for ShopfloorTQM for ShopfloorTQM for Shopfloor(เลื่อนจากวันที่ 16/02/2017Postpone from 16/02/20172017年02月16日から延期した )new3,000.003,600.00โรงแรม วี-วัน โคราช จ.นครราชสีมา
4423/03/20172.0Q16NB016S : เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC Story : สนุก สุข ด้วย QC StoryQC Story in Play & Learn StyleQC Story in Play & Learn Style(เลื่อนจากวันที่ 14/02/2017Postpone from 14/02/20172017年02月14日から延期した )new6,500.007,500.00 จ.นครราชสีมา
4523/03/20173.0P16KB024D : วิทยากร 5ส5s Trainer5s Trainer(เลื่อนจากวันที่ 09/03/2017Postpone from 09/03/20172017年03月09日から延期した )new12,000.0015,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์
4623/03/20171.0A16NB112S : สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงานOffice Kaizen in Play & Learn StyleOffice Kaizen in Play & Learn Stylenew3,500.004,200.00โรงแรมใน จ.นครราชสีมา
4724/03/20171.0Q16NB020S : การปรับเปลี่ยนระบบ ISO/TS16949:2009 สู่ IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016Changing from ISO/TS16949:2009 to IATF16949:2016new3,000.003,600.00โรงแรมใน จ.นครราชสีมา
4824/03/20171.0A16NK133D : บุคลิกสร้างความสำเร็จPersonality TechniquesPersonality Techniquesnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4925/03/20172.0Q16KB033D : การประกันคุณภาพงานเชื่อมด้วยการตรวจสอบด้วยสายตาWelding Quality Assurance by Visual InspectionWelding Quality Assurance by Visual Inspectionnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5027/03/20175.0E16KA027E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System SupervisorWater Pollution Treatment System Supervisornew8,500.009,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5128/03/20171.0C16NK022D : นักออกแบบสื่อนำเสนองานเชิงสร้างสรรค์PowerPoint Presentation DesignerPowerPoint Presentation Designernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5228/03/20171.0M16KB016D : Demand Driven MRP - DDMRP สำหรับผู้บริหารและนักวางแผนการผลิตมืออาชีพDemand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)Demand Driven Material Requirments Planning (DDMRP)new5,000.005,800.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
5329/03/20171.0A16NT136D : ยกระดับความประทับใจอย่างเหนือชั้น ด้วยงานบริการชั้นเลิศEnhancing Impressiveness with Excellent ServiceEnhancing Impressiveness with Excellent Servicenew3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5429/03/20171.0E16NT024D : นักสังเกตความปลอดภัยSafety Observation SystemSafety Observation Systemnew4,800.005,800.00โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์
5530/03/20171.0A16MP066S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)(เลื่อนจากวันที่ 10/11/2016Postpone from 10/11/20162016年11月10日から延期した )new3,500.004,000.00โรงแรมอวานี่
5630/03/20172.0M16KB013D : การฉีดพลาสติกขั้นสูงAdvanced Plastic InjectionAdvanced Plastic Injection(เลื่อนจากวันที่ 02/02/2017Postpone from 02/02/20172017年02月02日から延期した )new6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5730/03/20172.0A16NB127D : พัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนด้วยพลัง 5 ธาตุThe power of 5 elements to develop organization to sustainabilityThe power of 5 elements to develop organization to sustainabilitynew6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5830/03/20171.0C16NT019D : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Tablenew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5930/03/20172.0Q16KB028D : การบริหารคุณภาพงานสำหรับอุตสาหกรรมยนต์ กับ การทำระบบ IATF16949: 2016 แบบบูรณาการIntegrating Daily Quality Management for Automotive and IATF16949: 2016 RequirementIntegrating Daily Quality Management for Automotive and IATF16949: 2016 Requirementnew6,000.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6031/03/20171.0P16NB020D : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (เชิงปฏิบัติการ)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6131/03/20171.0E16KA023D : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6231/03/20171.0C16NT020D : แมชชีนวิชั่น สำหรับการตรวจสอบชิ้นงานแบบอัตโนมัติMachine Vision for Automated InspectionMachine Vision for Automated Inspectionnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6303/04/20174.5K17YW013S : QCC Program for Thailand Quality Prize (QCC Coaching Program)QCC Program for Thailand Quality Prize (QCC Coaching Program)QCC Program for Thailand Quality Prize (QCC Coaching Program)new6,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6404/04/20171.0Q17KB003D : เคล็ดลับความสำเร็จ สู่ ผู้จัดการคุณภาพTechnique for Success to Quality ManagerTechnique for Success to Quality Managernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6504/04/20171.0M17NB003D : การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ (Sales & Operation Planning : S&OP) ฉบับไปใช้ได้จริงHands-on S&OP (Sale and Operations Planning)Hands-on S&OP (Sale and Operations Planning)new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6620/04/20172.0E17KA002E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution OperatorAir Pollution Operatornew4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6721/04/20171.0Q17NK002D : IATF16949:2016 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF16949:2016 for Management / MRIATF16949:2016 for Management / MRnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6821/04/20171.0Q17MP001V : ทัศนศึกษาดูงาน QCC ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)ทัศนศึกษาดูงาน QCC ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)ทัศนศึกษาดูงาน QCC ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)new2,500.003,000.00การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
6922/04/20171.0A17NB006D : Startup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True Storynew4,000.005,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม
7022/04/20171.0P17PJ002SC : ระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในยุค IoT:การสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย Butterfly Modelระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในยุค IoT:การสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย Butterfly Modelระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในยุค IoT:การสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย Butterfly Modelnew3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7124/04/20171.0E17KA001E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Managernew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7225/04/20172.0E17KA001J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
7325/04/20171.0A17NB013D : การวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กรBusiness Strategic PlanningBusiness Strategic Planningnew400,000.005,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
7426/04/20171.0P17MP001V : ทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทพานาโซนิค แอ๊พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทพานาโซนิค แอ๊พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทพานาโซนิค แอ๊พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัดnew2,500.003,000.00บริษัทพานาโซนิค แอ๊พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
7527/04/20172.0P17NB001D : TPM เพื่อสร้างผลกำไรสำหรับ SMECompact - TPM (C-TPM) for SMECompact - TPM (C-TPM) for SMEnew6,000.007,000.00
7628/04/20171.0A17KA001D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ -2 สำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่นCross Culture 2 : Japanese business mannerCross Culture 2 : Japanese business mannernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7728/04/20171.0M17NB002D : การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทานInventory Managment in Supply ChainsInventory Managment in Supply Chainsnew5,500.006,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
7802/05/20171.0Q17OM006D : พิชิตปัญหาด้วยกราฟ ด้วยโปรแกรม MinitabProblem Solving with Graphical Analysis by MinitabProblem Solving with Graphical Analysis by Minitabnew3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7903/05/20172.0A17NB008D : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจProblem Solving and Decision MakingProblem Solving and Decision Makingnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
8003/05/20172.0Q17NK004D : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solvingnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8108/05/20171.0A17NK004D : ความสุข 8 ประการในการทำงานHappy WorkplaceHappy Workplacenew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8208/05/20172.0C17NT001D : เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย PivotTableSuper Tips & Techniques for PivotTableSuper Tips & Techniques for PivotTable(เลื่อนจากวันที่ 05/05/2017Postpone from 05/05/20172017年05月05日から延期した )new6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8311/05/20170.5A17KA001J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Let's review Labour Requlationnew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8411/05/20172.0A17NK002D : ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคนCompanionship and Motivation TechniquesCompanionship and Motivation Techniquesnew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8512/05/20171.0K17YW014S : แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way5S with TPA Style5S with TPA Stylenew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8612/05/20171.0A17KA007D : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าEnglish for Service SectorEnglish for Service Sectornew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8712/05/20171.0A17NB015D : Management Garm SimutationManagement Garm SimutationManagement Garm Simutationnew4,500.005,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
8815/05/20171.0A17NK003D : ผ่าสามก๊ก : กลั่นกลยุทธ์ผู้นำRomance of the Three Kingdoms : Strategy for the LeaderRomance of the Three Kingdoms : Strategy for the Leadernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8916/05/20172.0E17KA002J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executivenew7,500.008,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
9017/05/20171.0A17NK005D : การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ด้วยการเรียนรู้ความพลาดพลั้งของตัวเรา ( Hansei )Kaizen by HanseiKaizen by Hanseinew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9118/05/20171.0P17MP002V : ทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัดทัศนศึกษาดูงาน 5ส ณ บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัดnew2,500.003,000.00บริษัทนิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด
9218/05/20172.0E17KA003E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution OperatorWater Pollution Operatornew4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9319/05/20173.0M17NB001D : เจาะลึก Demand Driven MRPDemand Driven Material Requitements PlanningDemand Driven Material Requitements Planningnew14,000.0017,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์
9422/05/20175.0E17KA004E : ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management SupervisorIndustrial Waste Management Supervisornew7,200.008,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9523/05/20172.0E17KA003J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
9624/05/20175.0M17KB004D : ก้าวสู่ช่างฉีดพลาสติกมืออาชีพProfessional Plastic InjectionProfessional Plastic Injectionnew14,000.0016,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9725/05/20171.0P17NB002D : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว (เชิงปฏิบัติการ)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)Used Lubricant Analysis for Preductive Maintenance (Workshop)new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9825/05/20178.0K17WR014S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)new22,000.0025,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
9925/05/20171.0Q17NB005D : การอ่านและวิเคราะห์กราฟทางสถิติอย่างมืออาชีพในงานอุตสาหกรรม (ภาคปฏิบัติ)Reading and Analyzing Statistical Graph as Professional for IndustryReading and Analyzing Statistical Graph as Professional for Industrynew3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10029/05/20172.0P16NR081P : เทคนิคการวาดภาพร่างในกิจกรรมบำรุงรักษาด้วยตัวเองTechnical Sketch Autonomous MaintenanceTechnical Sketch Autonomous Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 30/03/2017Postpone from 30/03/20172017年03月30日から延期した )new5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10130/05/20176.0K17YW022S : TQM for Sustainability Growth OrganizationTQM for Sustainability Growth OrganizationTQM for Sustainability Growth Organizationnew20,000.0024,000.00
10230/05/20171.0A17KA002J : ความรู้พื้นฐานในการนำเข้า-ส่งออก สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นBASIC CORE KNOWLEDGE OF IMPORT-EXPORT FOR JAPANESEBASIC CORE KNOWLEDGE OF IMPORT-EXPORT FOR JAPANESEnew4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10302/06/20171.0K17YW038S : 5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงานnew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10408/06/20171.0K17YW039S : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่new2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10510/06/20171.0K17YW023S : Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identificationnew2,200.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10615/06/20172.0K17YW040S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมระบบ 5ส5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมระบบ 5ส5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมระบบ 5สnew4,000.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10722/06/20172.0K17NB022S : TPS Step for SimulationTPS Step for SimulationTPS Step for Simulationnew6,500.007,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างซอยพัฒนาการ 37-39
10823/06/20171.0K17YW041S : 5ส สำหรับผู้บริหาร5ส สำหรับผู้บริหาร5ส สำหรับผู้บริหารnew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10925/07/20171.0A16LM265P : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล (ภาษาอังกฤษ)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English(เลื่อนจากวันที่ 09/03/2017Postpone from 09/03/20172017年03月09日から延期した )new2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11004/08/20171.0A16LM260P : การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Meeting ManagementEffective Meeting Management(เลื่อนจากวันที่ 02/03/2017Postpone from 02/03/20172017年03月02日から延期した )new2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます