แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
104/02/20202.0E19SH024J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese Executive???????????????new8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
211/02/20201.0Q19SH004J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (จ.พระนครศรีอยุธยา)IIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management???????????????IATF16949?2016?????????new5,100.005,500.00โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
311/02/20202.0I19NO124P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงบิด แรงกด แรงดึง (ทฤษฎีและปฏิบัติ) (จ.พระนครศรีอยุธยา)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theoty & Practice)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theoty & Practice)new6,900.007,900.00ห้องสัมมนา โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
411/02/20201.0A19SH285P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ Part IV : การจัดการธุรกิจ (จ.พระนครศรีอยุธยา)Cross Culture Part IV : Work Management by Japanese Style????????????????? ?????????????new3,500.004,200.00 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
514/02/20200.5A19SH021J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 1 Lets review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour RequlationThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 1 Lets review Labour Requlationnew3,700.004,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
617/02/20204.0A19PJ004SC : การจัดการในการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&Dการจัดการในการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&Dการจัดการในการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D (เลื่อนจากวันที่ 16/12/2019Postpone from 16/12/20192019年12月16日から延期した )new19,700.0022,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
718/02/20202.0E19SH025J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new8,500.009,500.00โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20
819/02/20202.0P19PT082P : ช่างบำรุงรักษาระบบยึดแน่นของเครื่องจักร (Bolt and Nut) ระดับ 1Bolt - Nut maintenance Level 1Bolt - Nut maintenance Level 1new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
919/02/20201.0E19TK014SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) เบื้องต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew3,800.003,800.00โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่
1020/02/20201.0P19TK001SC : Lean Kaizen ExpressLean Kaizen ExpressLean Kaizen Expressnew3,800.003,800.00โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่
1124/02/20202.0E19TK013SC : Safety of Machinery: ความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยสำหรับเครื่องจักรSafety of Machinery: ความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยสำหรับเครื่องจักรSafety of Machinery: ความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยสำหรับเครื่องจักรnew6,400.006,400.00สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จ.ชลบุรี
1226/02/20201.0A19VS006SC : 5S & Kaizen for Productivity5S & Kaizen for Productivity5S & Kaizen for Productivitynew3,800.004,200.00Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่
1327/02/20201.0P19MP005V : ทัศนศึกษา ทำ 5ส อย่างไรให้ประสบความสำเร็จBest Practice of 5S System: NSK Bearings Manufacturing (Thailand) Co., LTD.)Best Practice of 5S System: NSK Bearings Manufacturing (Thailand) Co., LTD.) (เลื่อนจากวันที่ 20/02/2020Postpone from 20/02/20202020年02月20日から延期した )new3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1427/02/20201.0M19VS001SC : Why-Why Analysis Technique (Workshop)Why-Why Analysis Technique (Workshop)Why-Why Analysis Technique (Workshop)new3,800.004,200.00Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่
1503/03/20201.0Q19SH005J : ISO 9001/ISO 14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executivenew4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1603/03/20201.0S19YW016S : Japanese ෳSuriawase෴ based ෳManufacturing and Management Integrate System෴ model and importance of Measurement devicesJapanese �Suriawase� based �Manufacturing and Management Integrate System� model and importance of Measurement devicesJapanese �Suriawase� based �Manufacturing and Management Integrate System� model and importance of Measurement devicesnew0.000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนการ 18
1704/03/20201.0E19TK011SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1811/03/20202.0E19SH026J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (จ.ชลบุรี)Safety Officer in Management Level for Japanese???????new9,500.0010,500.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี
1912/03/20203.0E19TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessornew8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2017/03/20202.0E19SH027J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
2118/03/20201.0E19KB072P : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันSafety on Electrical Work and Electrical Accident RescueSafety on Electrical Work and Electrical Accident Rescuenew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2219/03/20201.0P19MP006V : ทัศนศึกษา 5S Best Practice บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานอยุธยา) ทัศนศึกษา 5S Best Practice บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานอยุธยา) ทัศนศึกษา 5S Best Practice บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานอยุธยา)new3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2323/03/20202.0P19PT071P : ช่างบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่น ระดับ 1Lubricant System Maintenance Level 1Lubricant System Maintenance Level 1 (เลื่อนจากวันที่ 19/11/2019Postpone from 19/11/20192019年11月19日から延期した )new7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2424/03/20201.0S19YW011S : 5S for Operator5S for Operator5S for Operator (เลื่อนจากวันที่ 16/01/2020Postpone from 16/01/20202020年01月16日から延期した )new3,500.004,000.00โกลเด้นซิตี้ ระยอง
2524/03/20202.0I19NO162P : การใช้งานและการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด HART Instruments (ทฤษฎีและปฏิบัติ) (จ.ระยอง)Calibration HART Instruments WorkshopCalibration HART Instruments Workshopnew6,900.007,900.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
2624/03/20202.0E19SH028J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for Japanese???????new8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26
2725/03/20203.0A19PJ005SC : Strategic Human Resource Development for Digital EraStrategic Human Resource Development for Digital EraStrategic Human Resource Development for Digital Eranew15,000.0017,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2825/03/20201.0E19NB077P : ประเมินความเสี่ยงแบบฉับไว ด้วย What-if (จ.ระยอง)Assessing risks with What-ifAssessing risks with What-ifnew3,500.004,200.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
2925/03/20209.0S19YW012S : 5S Master Certification Program5S Master Certification Program5S Master Certification Programnew26,100.0028,800.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
3025/03/20203.0E19TK012SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3126/03/20201.0E19KB078P : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (จ.ระยอง)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safetynew3,500.004,200.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
3230/03/20202.0E19KB076P : การประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีฮีตปั๊มEnergy saving and CO2 emission reduction using heat pump technologyEnergy saving and CO2 emission reduction using heat pump technologynew5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3318/04/20201.0S19YW001S : Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification (เลื่อนจากวันที่ 01/02/2020Postpone from 01/02/20202020年02月01日から延期した )new2,800.003,300.00-
3419/04/20203.0S19YW002S : TOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current State (เลื่อนจากวันที่ 02/02/2020Postpone from 02/02/20202020年02月02日から延期した )new8,000.008,500.00-
3520/04/20202.0S20YW008S : Kaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3622/04/20202.0E20TK013SC : Safety of Machinery: ความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยสำหรับเครื่องจักรSafety of Machinery:Safety of Machinery:new6,400.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3724/04/20201.0E20TK001SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3828/04/20203.0U20PJ001SC : Smart Monozukuri by Kaizen (IOT)Smart Monozukuri by Kaizen (IOT)Smart Monozukuri by Kaizen (IOT)new45,000.0055,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3909/05/20201.0S19YW003S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Office (เลื่อนจากวันที่ 22/02/2020Postpone from 22/02/20202020年02月22日から延期した )new2,800.003,300.00-
4009/05/20202.0S20YW010S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phasenew5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4110/05/20201.0S19YW004S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 23/02/2020Postpone from 23/02/20202020年02月23日から延期した )new2,800.003,300.00-
4217/05/20205.0S19YW007S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshop (เลื่อนจากวันที่ 08/03/2020Postpone from 08/03/20202020年03月08日から延期した )new13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
436/06/20205.0S19YW008S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshop (เลื่อนจากวันที่ 28/03/2020Postpone from 28/03/20202020年03月28日から延期した )new13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4419/06/20201.0E20TK002SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4524/06/20203.0E20TK006SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4624/06/20201.0S20YW002S : Lean AutomationLean AutomationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2020Postpone from 10/05/20202020年05月10日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4727/06/20201.0S20YW003S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping (เลื่อนจากวันที่ 16/05/2020Postpone from 16/05/20202020年05月16日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4828/06/20201.0S20YW004S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance Metric (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2020Postpone from 17/05/20202020年05月17日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4912/07/20202.0S20YW006S : Load Leveling/Kanban Design & ManagementLoad Leveling/Kanban Design & ManagementLoad Leveling/Kanban Design & Management (เลื่อนจากวันที่ 24/05/2020Postpone from 24/05/20202020年05月24日から延期した )new5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5019/07/20201.0S20YW007S : Lean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case Study (เลื่อนจากวันที่ 31/05/2020Postpone from 31/05/20202020年05月31日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5105/08/20203.0E20TK009SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessornew8,500.008,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5221/08/20201.0E20TK003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5323/09/20203.0E20TK007SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5421/10/20201.0E20TK004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5516/12/20203.0E20TK008SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)new6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5622/12/20201.0E20TK005SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessornew2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5717/03/20213.0E20TK010SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับสูงSafety AssessorSafety Assessornew8,500.008,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます