แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
121/04/20218.0S21YW020S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Programnew22,000.0026,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
221/04/20211.0M21LM005DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why  (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why  (Workshop) (Online)new2,500.002,800.00Online
321/04/20211.0A21MP014DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential Leadership (Online)Influential Leadership (Online)new2,5002,800Online
421/04/20211.0A21MP012DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Online)Supervisory Skill Development (Online)Supervisory Skill Development (Online)new2,500.002,800.00Online
521/04/20212.0E21SH003JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Managementnew9,000.0010,000.00Online
622/04/20211.0M21LM001DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)Muda Control : Muda Mura Muri (Online)new2,500.002,800.00Online
722/04/20211.00C21YW006P : การสร้าง Robotic Process Automation (RPA) ลดต้นทุน ด้วย VBABuild Robotic Process Automation by VBABuild Robotic Process Automation by VBAnew3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
822/04/20212.0P21LM004DT : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance (Online)Preventive Maintenance (Online)new4,800.005,200.00Online
923/04/20211.0A21MP006DT : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ( Online)Psychology of Managing Task & People (Online)Psychology of Managing Task & People (Online)new2,500.002,800.00Online
1023/04/20211.0C21YW001DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016 (Online)Creative and Design Graphic in Excel 2016Creative and Design Graphic in Excel 2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )new2,500.002,800.00Online
1123/04/20211.0P21LM005DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (Online)new2,500.002,800.00Online
1227/04/20211.0A21MP008DT : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)new2,500.002,800.00Online
1327/04/20212.00U21PN005P : การใช้งานอินเวอร์เตอร์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ เพื่อการลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพAdvanced Magnetics and Motor Drive Research Laboratory (AMDRL)Advanced Magnetics and Motor Drive Research Laboratory (AMDRL)new6,000.006,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
1427/04/202114.0S21YW023S : Master Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean Officenew38,500.0044,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1527/04/20211.00I21NO005DT : การยืนยันความใช้ได้ของวิธีวัดทางกายภาพ (ทดสอบ, สอบเทียบ) (Online)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration) (Online)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration) (Online)new2,500.002,800.00Online
1627/04/20211.00I21NO013P : การยืนยันความใช้ได้ของวิธีวัดทางกายภาพ (ทดสอบ, สอบเทียบ)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration)Validation of Physical Measurement Method (Testing, Calibration)new3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1728/04/20211.0A21MP009DT : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving (Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving (Online)new2,500.002,800.00Online
1828/04/20211.0A21MP005DT : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ (Online)Service Excellence Strategy (Online)Service Excellence Strategy (Online)new2,500.002,800.00Online
1928/04/20212.0E21SH001JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)new9,000.0010,000.00Online
2028/04/20211.0Q21LM002DT : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition) (Online)new2,500.002,800.00Online
2129/04/20211.0A21MP001DT : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่น (Online)Get Anyone to do Anything (Online)Get Anyone to do Anything (Online)new2,500.002,800.00Online
2229/04/20211.0A21MP018DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน (Online)Team Follow up and Positive Feedback (Online)Team Follow up and Positive Feedback (Online)new2,500.002,800.00Online
2329/04/20212.0C21YW008DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Excel Level 2Excel Level 2new4,800.005,200.00Online
2429/04/20210.5A21MP020DT : เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (Online)Road to Purchasing & Supply Professional (Online)Road to Purchasing & Supply Professional (Online)new1,500.001,800.00Online
2529/04/20211.0P21LM006DT : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)Reliability-Centred-Maintenance : RCM (Online)new2,500.002,800.00Online
2629/04/20211.0M21MP006DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for Supervisor (Online)Production Management for Supervisor (Online)new2,500.002,800.00Online
2706/05/20212.00U21PN008P : การใช้งานระบบ Machine Vision สำหรับงาน หุ่นยนต์ และออโตแมชั่นMachine Vision Design for Robotic and AutomationMachine Vision Design for Robotic and Automationnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2806/05/20212.0C21YW005DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2016 ระดับ 1 (Online)Microsoft Excel 2016 Level IMicrosoft Excel 2016 Level Inew4,800.005,200.00Online
2907/05/20210.5A21MP039DT : จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร (Online)How Purchasing Meets the Managements Expectation (Online)How Purchasing Meets the Managements Expectation (Online)new1,500.001,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3010/05/20213.0S21YW024S : การประยุกต์ใช้เซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยในงานจป. (Internet of Things for Safety)Internet of Things for SafetyInternet of Things for Safetynew10,000.0012,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3110/05/20212.0C21YW009DT : รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (Online)Use Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Usersnew4,800.005,200.00Online
3210/05/20211.0P21LM007DT : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)Electric Motor Maintenance Practical (Online)new2,500.002,800.00Online
3310/05/20211.0S21YW003DT : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM) (Online)3T Model Management3T Model Managementnew2,500.002,800.00Online
3411/05/20213.0S21YW026S : 5S Train the Trainer5S Train the Trainer5S Train the Trainer (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2021Postpone from 10/05/20212021年05月10日から延期した )new9,000.0010,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3511/05/20211.0P21LM008DT : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (Online)TPM : Focused Improvement (Online)TPM : Focused Improvement (Online)new2,500.002,800.00Online
3612/05/20213.00K21KB002S : 4 กิจกรรมหลักในการดำเนินการระบบการผลิตแบบ TPSTPS 4 Step for Production ImprovementTPS 4 Step for Production Improvementnew10,000.0011,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ซอยพัฒนาการ 37-39
3713/05/20211.0Q21LM004DT : การควบคุมคุณภาพที่หน้างาน-สำหรับระดับปฏิบัติการ (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)Quality Control for Shop Floor (Online)new2,500.002,800.00Online
3815/05/20212.0M21MP017DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine (Online)new2,500.002,800.00Online
3918/05/20211.0M21LM012DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke (กรณีศึกษา) (Online)Human Error Prevention by VM & Poka Yoke (Online)Human Error Prevention by VM ?& Poka Yoke (Online)new2,500.002,800.00Online
4018/05/20211.0Q21SH003J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Managementnew5,100.005,800.00Online
4119/05/20215.00K21KB003S : การออกแบบระบบคัมบังตามแนวทางของระบบการผลิตแบบ TPSTPS for Pull and Kanban System DesignTPS for Pull and Kanban System Designnew16,500.0018,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ซอยพัฒนาการ 37-39
4220/05/20211.0M21LM011DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)new2,500.002,800.00Online
4321/05/20211.0M21LM009DT : การบริหารงานประจำวันในการผลิต ด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Online)Daily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why (Online)Daily Management in Manufacturing by 3 Gen and 5 Why (Online)new2,500.002,800.00Online
4421/05/20211.0Q21LM006DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)new2,500.002,800.00Online
4524/05/20213.0U21PJ001SC : Smart MonodzukuriSmart MonodzukuriSmart Monodzukurinew8,900.0011,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4625/05/20211.0M21MP018DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต (Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management (Online)new2,500.002,800.00Online
4727/05/20211.0A21MP027S : Digital Transformation StrategyDigital Transformation StrategyDigital Transformation Strategynew4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4827/05/20211.0P21LM009DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (Online)new2,500.002,800.00Online
4927/05/20211.0M21LM008DT : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Online)Zero Defect : ZD (Online)Zero Defect : ZD (Online)new2,500.002,800.00Online
5028/05/20211.0M21LM007DT : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste) (Online)Elimination motion waste Elimination motion waste new2,500.002,800.00Online
5128/05/20211.00E21KB014P : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial PlantsPreventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plantsnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5231/05/20219.0S21YW022S : 5S Master Certification Program5S Master Certification Program5S Master Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )new26,100.0028,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5331/05/20219.0S21YW002DT : 5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program5S Master Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )new21,000.0025,000.00Online
5431/05/20211.0Q21LM007DT : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอาง (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)new2,500.002,800.00Online
5505/06/20212.0S21YW007S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase (เลื่อนจากวันที่ 27/03/2021Postpone from 27/03/20212021年03月27日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5607/06/20218.0S21YW030S : Lean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification Programnew20,000.0025,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5708/06/20211.0A21MP058DT : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ (Online)Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategynew2,500.002,800.00Online
5809/06/20211.0A21MP054DT : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ (Online)Effective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skillsnew2,500.002,800.00Online
5911/06/20211.0P21LM030P : ทดสอบวัดระดับความรู้งานบำรุงรักษาระดับ 1 6 Modules & Safety Competency Test 6 Modules & Safety Competency Testnew3,000.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6012/06/20212.00I21NO035P : เทคนิคการบริหาร สำหรับผู้จัดการห้องปฎิบัติการทดสอบ และสอบเทียบCalibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)Calibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)new6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6113/06/20213.0S21YW002S : TOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current State (เลื่อนจากวันที่ 14/03/2021Postpone from 14/03/20212021年03月14日から延期した )new8,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6215/06/20211.0A21MP056DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisornew2,500.002,800.00Online
6315/06/20211.0P21LM011DT : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิต (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)new2,500.002,800.00Online
6415/06/20212.0S21YW034S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6516/06/20211.0P21LM012DT : จิตสำนึกด้าน 5ส เพื่อส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม (Online)5S Awareness (Online)5S Awareness (Online)new2,500.002,800.00Online
6616/06/20211.0A21MP057DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน (Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniquesnew2,500.002,800.00Online
6716/06/20211.0E21PB001SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor (เลื่อนจากวันที่ 15/06/2021Postpone from 15/06/20212021年06月15日から延期した )new2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6817/06/20212.00S21YW029S : การผสานระบบ IIoT และ OT ในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมIndustrial Internet of Things (IIoT) and Operational Technology (OT) Integration : Industrial AutomationIndustrial Internet of Things (IIoT) and Operational Technology (OT) Integration : Industrial Automationnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6917/06/20211.0P21LM013DT : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา (Online)Maintenance Cost Control Techniques (Online)Maintenance Cost Control Techniques (Online)new2,500.002,800.00Online
7019/06/20212.0S21YW031S : Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Levelnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7121/06/20211.0A21MP052DT : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบ (Online)Super Memory Super MemorySuper MemorySuper Memorynew2,500.002,800.00Online
7224/06/20211.0A21MP053DT : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา (Online)Diagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Makingnew2,500.002,800.00Online
7325/06/20211.00U21PN010P : พื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซีลอจิกIntroduction to Fuzzy Logic ControlIntroduction to Fuzzy Logic Controlnew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7430/06/20211.0A21MP055DT : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงาน (Online)Inspiration for WorkInspiration for Worknew2,500.002,800.00Online
7501/07/20211.0M21NO024DT : การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหาร (Online)Production management for Managment (Online)Production management for Managment (Online)new2,500.002,800.00Online
7603/07/20211.0S21YW003S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Office (เลื่อนจากวันที่ 03/04/2021Postpone from 03/04/20212021年04月03日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7704/07/20211.0S21YW004S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2021Postpone from 04/04/20212021年04月04日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7809/07/20211.0P21NO014DT : กลยุทธ์ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุคลังอะไหล่ (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)new2,500.002,800.00Online
7910/07/20211.0S21YW005S : Lean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2021Postpone from 24/04/20212021年04月24日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8011/07/20215.0S21YW006S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshop (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2021Postpone from 25/04/20212021年04月25日から延期した )new13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8113/07/20211.0A21NO065DT : สุดยอดนักขายเชิงรุกProactive SalesProactive Salesnew3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8213/07/20212.0M21LM002DT : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSM (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2021Postpone from 08/04/20212021年04月08日から延期した )new4,800.005,200.00Online
8314/07/20211.0A21NO064DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ (Online)Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Worknew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8415/07/20211.0P21NO015DT : 5ส กับการเพิ่มผลผลิต (ผลิตภาพคุณภาพงาน) (Online)Productivity by 5S (Online)Productivity by 5S (Online)new2,500.002,800.00Online
8515/07/20211.0A21NO066DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ (Online)Task and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiencynew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8616/07/20211.0A21NO060DT : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN (Online)Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8716/07/20211.0A21NO059DT : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Online)Professional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Salesnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8819/07/20211.0A21NO061DT : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้ (Online)Be Pro LeaderBe Pro Leadernew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8920/07/20212.0S21YW035S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9021/07/20211.0A21NO063DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Online)People Styles Based Selling Techniques (Online)People Styles Based Selling Techniques (Online)new2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9122/07/20211.0A21NO062DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential LeadershipInfluential Leadershipnew2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9222/07/20212.0P21NO016DT : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ (Online)Facility Management Fundamental (Online)Facility Management Fundamental (Online)new4,800.005,200.00Online
9323/07/20211.0P21NO018DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (ปฏิบัติ) (Online)5S for office Improve the quality of work (Workshop) (Online)5S for office Improve the quality of work (Workshop) (Online)new2,500.002,800.00Online
9423/07/20211.0P21NO017DT : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ) (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online)new2,500.002,800.00Online
9507/08/20215.0S21YW014S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshop (เลื่อนจากวันที่ 29/05/2021Postpone from 29/05/20212021年05月29日から延期した )new13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9624/08/20212.0S21YW036S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท.
9729/08/20211.0S21YW015S : Lean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost Automation (เลื่อนจากวันที่ 13/06/2021Postpone from 13/06/20212021年06月13日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9811/09/20211.0S21YW016S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation (เลื่อนจากวันที่ 26/06/2021Postpone from 26/06/20212021年06月26日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9912/09/20211.0S21YW017S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping (เลื่อนจากวันที่ 27/06/2021Postpone from 27/06/20212021年06月27日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10018/09/20211.0S21YW018S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance Metric (เลื่อนจากวันที่ 03/07/2021Postpone from 03/07/20212021年07月03日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10119/09/20212.0S21YW027S : Load Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&II (เลื่อนจากวันที่ 04/07/2021Postpone from 04/07/20212021年07月04日から延期した )new5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10228/09/20212.0S21YW037S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10303/10/20211.0S21YW028S : Lean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case Study (เลื่อนจากวันที่ 11/07/2021Postpone from 11/07/20212021年07月11日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10412/10/20211.0Q21LM001DT : GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )new2,500.002,800.00Online
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます