แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
115/12/20172.0K17YW133S : เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สnew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
217/12/20171.0K17YW111S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Office(เลื่อนจากวันที่ 26/11/2017Postpone from 26/11/20172017年11月26日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
318/12/20172.0P17PJ007SC : เคล็ด(ไม่)ลับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ MonodzukuriHuman Resource Development of MonozukuriHuman Resource Development of Monozukuri(เลื่อนจากวันที่ 19/09/2017Postpone from 19/09/20172017年09月19日から延期した )new7,800.008,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
419/12/20172.0E17KA016J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
519/12/20172.0M17NB011D : การลดต้นทุนซัพพลายเชน แบบ Cross-Functional TeamSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team ApproachSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team Approach(เลื่อนจากวันที่ 03/10/2017Postpone from 03/10/20172017年10月03日から延期した )new6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
622/12/20172.0K17YW134S : 5S Trainer5S Trainer5S Trainer(เลื่อนจากวันที่ 22/12/2017Postpone from 22/12/20172017年12月22日から延期した )new4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
723/12/20171.0K17YW112S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solving(เลื่อนจากวันที่ 16/12/2017Postpone from 16/12/20172017年12月16日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
823/12/20171.0A17NB099D : เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0new0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
924/12/20171.0K17YW113S : Lean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem Solving(เลื่อนจากวันที่ 17/12/2017Postpone from 17/12/20172017年12月17日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1025/12/20171.0A17NB113D : เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0 (ฟรี)เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0 (ฟรี)เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0 (ฟรี)new0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1125/12/20172.0I17NB007S : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (สัมมนา จ.ระยอง)Calibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrumentnew6,500.007,500.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
1209/01/20182.0M17NB009D : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM and POKA YOKEHuman Error Prevention by VM and POKA YOKE(เลื่อนจากวันที่ 07/09/2017Postpone from 07/09/20172017年09月07日から延期した )new5,700.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1309/01/20188.0K17YW136S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Programnew22,000.0025,000.00ส.ส.ท.
1410/01/20182.0Q17NB017D : การตีความและการประยุกต์ใช้ ISO 27001:2013Implementation to ISO 27001 : 2013 (Information Security Management System)Implementation to ISO 27001 : 2013 (Information Security Management System)(เลื่อนจากวันที่ 03/10/2017Postpone from 03/10/20172017年10月03日から延期した )new6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1510/01/20182.0K17YW137S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหารnew4,000.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1611/01/20181.0M17NB010D : Completely Check Completely Find out (CCCF)Completely Check Completely Find out (CCCF)Completely Check Completely Find out (CCCF)(เลื่อนจากวันที่ 05/10/2017Postpone from 05/10/20172017年10月05日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1713/01/20185.0K17YW114S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshop(เลื่อนจากวันที่ 23/12/2017Postpone from 23/12/20172017年12月23日から延期した )new11,200.0011,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1817/01/20181.0K17YW138S : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่new2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1917/01/20181.0A17KA010J : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of import-export for Japanese - Advance courseKnowledge of import-export for Japanese - Advance coursenew4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2018/01/20182.0P17PT051P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าการบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าการบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า(เลื่อนจากวันที่ 25/09/2017Postpone from 25/09/20172017年09月25日から延期した )new5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2118/01/20182.0P17PJ013SC : Karakuri Kaizen AdvanceKarakuri Kaizen AdvanceKarakuri Kaizen Advance(เลื่อนจากวันที่ 16/11/2017Postpone from 16/11/20172017年11月16日から延期した )new5,000.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2221/01/20182.0K17YW123S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phasenew4,400.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2323/01/20182.0E17KA017J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
2424/01/20181.0K17YW139S : 5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงานnew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2525/01/20182.0M17PT087P : ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานGeometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)Geometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)(เลื่อนจากวันที่ 21/12/2017Postpone from 21/12/20172017年12月21日から延期した )new6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2627/01/20182.0C17NK018D : สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล อย่างง่ายๆด้วย PowerpointHow to Create Infographics with PowerpointHow to Create Infographics with Powerpointnew5,600.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2704/02/20185.0K17YW116S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshop(เลื่อนจากวันที่ 21/01/2018Postpone from 21/01/20182018年01月21日から延期した )new11,200.0011,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2806/02/20182.0E17KA018J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executivenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
2912/02/20181.0A17NB095D : จากนักเทคนิค/นักปฏิบัติมือทอง สู่ ผู้จัดการมืออาชีพHow to Go form Super Technical Man / Operator to Professional ManagerHow to Go form Super Technical Man / Operator to Professional Manager(เลื่อนจากวันที่ 21/11/2017Postpone from 21/11/20172017年11月21日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3015/02/20181.0A17KA011J : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import and Export for the risk countermeasureImport and Export for the risk countermeasurenew4,800.005,500.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา
3120/02/20181.0A17NB068D : Social Etiquette : มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติSocial EtiquetteSocial Etiquette(เลื่อนจากวันที่ 30/09/2017Postpone from 30/09/20172017年09月30日から延期した )new5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์
3220/02/20181.0A17NB114D : การทำ Training Roadmap และ IDP ตาม JD (ภาคปฏิบัติ)Training Roadmap and IDP according to JD (Practice)Training Roadmap and IDP according to JD (Practice)new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
337/3/20181.0A17NB099S : จากนักเทคนิค / นักปฏิบัติมือทองสู่ผู้จัดการมืออาชีพ (สัมมนา จ.ระยอง)Operator to Professional ManagerOperator to Professional Manager(เลื่อนจากวันที่ 19/12/2017Postpone from 19/12/20172017年12月19日から延期した )new3,500.004,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
347/3/20182.0A17NB100S : Kaizen Startup : พัฒนาความคิด ปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (สัมมนา จ.ระยอง)Kaizen StartupKaizen Startup(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )new6,000.007,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
358/3/20181.0A17NB101S : กลยุทธ์การรักษาพนักงานใหม่สำหรับหัวหน้า (สัมมนา จ.ระยอง)New Employee Retention Tools and Techniques for Supervisor / Line ManagerNew Employee Retention Tools and Techniques for Supervisor / Line Manager(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )new3,500.004,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
369/3/20181.0A17NB102S : การฟังเชิงรุก : สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (สัมมนา จ.ระยอง)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 21/12/2017Postpone from 21/12/20172017年12月21日から延期した )new3,500.004,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
379/3/20181.0Q17NB011S : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ (สัมมนา จ.ระยอง)Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind(เลื่อนจากวันที่ 19/12/2017Postpone from 19/12/20172017年12月19日から延期した )new3,500.004,000.00จ.ระยอง
3810/03/20182.0K17YW117S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation(เลื่อนจากวันที่ 03/03/2018Postpone from 03/03/20182018年03月03日から延期した )new4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3912/03/20185.0Q17SA114P : QCC Instructor (Fundamental of the 7 QC Tools)QCC Instructor (Fundamental of the 7 QC Tools)QCC Instructor (Fundamental of the 7 QC Tools)new9,500.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4014/03/20181.0E17NB012D : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatment(เลื่อนจากวันที่ 16/10/2017Postpone from 16/10/20172017年10月16日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4115/03/20181.0K17YW150S : เลิก ลด เปลี่ยน ทำทันที อย่างนี้!!! ต้อง Kaizenเลิก ลด เปลี่ยน ทำทันที อย่างนี้!!! ต้อง Kaizenเลิก ลด เปลี่ยน ทำทันที อย่างนี้!!! ต้อง Kaizennew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4216/03/20181.0K17YW151S : Problem Solving and Root Cause Analysis : การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบProblem Solving and Root Cause AnalysisProblem Solving and Root Cause Analysisnew2,500.003,000.00
4317/03/20181.0K17YW118S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping(เลื่อนจากวันที่ 10/03/2018Postpone from 10/03/20182018年03月10日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4418/03/20181.0K17YW119S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & WorkshopMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & WorkshopMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & Workshop(เลื่อนจากวันที่ 11/03/2018Postpone from 11/03/20182018年03月11日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4524/03/20182.0K17YW120S : Load Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IInew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4631/03/20181.0K17YW121S : Right-Sized Machine/Performance Metric/Lean DiagnosticsRight-Sized Machine/Performance Metric/Lean DiagnosticsRight-Sized Machine/Performance Metric/Lean Diagnosticsnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4701/04/20181.0K18YW001S : VSM Future StateVSM Future StateVSM Future Statenew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます