แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
115/12/20172.0A17NB056D : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจProblem Solving and Decision MakingProblem Solving and Decision Making(เลื่อนจากวันที่ 17/11/2017Postpone from 17/11/20172017年11月17日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
215/12/20171.0Q17PT084P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
315/12/20171.0P17SU075P : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
415/12/20172.0K17YW133S : เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สnew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
516/12/20172.0I17NR082P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
617/12/20171.0K17YW111S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Office(เลื่อนจากวันที่ 26/11/2017Postpone from 26/11/20172017年11月26日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
718/12/20172.0I17NR070P : ISO/IEC 17025 : DocumentationISO / IEC 17025 : DocumentationISO / IEC 17025 : Documentation(เลื่อนจากวันที่ 02/11/2017Postpone from 02/11/20172017年11月02日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
818/12/20172.0P17PJ007SC : เคล็ด(ไม่)ลับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ MonodzukuriHuman Resource Development of MonozukuriHuman Resource Development of Monozukuri(เลื่อนจากวันที่ 19/09/2017Postpone from 19/09/20172017年09月19日から延期した )new7,800.008,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
918/12/20171.0A17LM213P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste7 Waste(เลื่อนจากวันที่ 13/12/2017Postpone from 13/12/20172017年12月13日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1019/12/20172.0E17KA016J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
1119/12/20172.0M17NB011D : การลดต้นทุนซัพพลายเชน แบบ Cross-Functional TeamSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team ApproachSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team Approach(เลื่อนจากวันที่ 03/10/2017Postpone from 03/10/20172017年10月03日から延期した )new6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1219/12/20171.0A17LM217P : EQ (เพื่อ) สร้างคุณค่าของชีวิตการทำงานEQ for Better Work LifeEQ for Better Work Life2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1319/12/20171.0M17PT105P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1419/12/20173.0Q17SA085P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1519/12/20172.0C17MP030P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 15,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1620/12/20171.0A17LM219P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1720/12/20171.0M17PT107P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1820/12/20171.0A17MP079S : เทคนิคการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques(เลื่อนจากวันที่ 19/12/2017Postpone from 19/12/20172017年12月19日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1920/12/20171.0P17MP009S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2021/12/20172.0E17KA010E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution OperatorAir Pollution Operator(เลื่อนจากวันที่ 03/08/2017Postpone from 03/08/20172017年08月03日から延期した )4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2121/12/20171.0A17LM211P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management(เลื่อนจากวันที่ 08/12/2017Postpone from 08/12/20172017年12月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2221/12/20171.0A17LM221P : นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์Creative PresentationCreative Presentation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2321/12/20171.0M17PT108P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3G and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3G and 5 Why (Workshop)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2422/12/20171.0M17PT120P : การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีนLean Startup and InnovationLean Startup and Innovation3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2522/12/20172.0K17YW134S : 5S Trainer5S Trainer5S Trainer(เลื่อนจากวันที่ 22/12/2017Postpone from 22/12/20172017年12月22日から延期した )new4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2622/12/20172.0Q17SA089P : FMEA : Failure Mode and Effect Analysis (4th Edition)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2723/12/20171.0K17YW112S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solving(เลื่อนจากวันที่ 16/12/2017Postpone from 16/12/20172017年12月16日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2823/12/20171.0A17NB099D : เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0new0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2924/12/20171.0K17YW113S : Lean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem Solving(เลื่อนจากวันที่ 17/12/2017Postpone from 17/12/20172017年12月17日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3025/12/20171.0A17NB113D : เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0 (ฟรี)เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0 (ฟรี)เล่าสู่กันฟัง ตอน ถาม-ตอบปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4 ถึง 4.0 (ฟรี)new0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3125/12/20172.0I17NB007S : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (สัมมนา จ.ระยอง)Calibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrumentnew6,500.007,500.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
3209/01/20182.0M17NB009D : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM and POKA YOKEHuman Error Prevention by VM and POKA YOKE(เลื่อนจากวันที่ 07/09/2017Postpone from 07/09/20172017年09月07日から延期した )new5,700.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3309/01/20188.0K17YW136S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Programnew22,000.0025,000.00ส.ส.ท.
3409/01/20181.0I17NR085P : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3509/01/20182.0M17PG111P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3609/01/20182.0M17PG112P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques (Workshop)IE Techniques (Workshop)IE Techniques (Workshop)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3709/01/20181.0P17SU080P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3810/01/20182.0Q17NB017D : การตีความและการประยุกต์ใช้ ISO 27001:2013Implementation to ISO 27001 : 2013 (Information Security Management System)Implementation to ISO 27001 : 2013 (Information Security Management System)(เลื่อนจากวันที่ 03/10/2017Postpone from 03/10/20172017年10月03日から延期した )new6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3910/01/20182.0K17YW137S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหารnew4,000.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4010/01/20181.0A17LM222P : โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่าการปฐมนิเทศOn Boarding ProgramOn Boarding Program2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4110/01/20181.0A17MP084S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานการพัฒนาทักษะหัวหน้างานการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(เลื่อนจากวันที่ 11/01/2018Postpone from 11/01/20182018年01月11日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4211/01/20181.0M17NB010D : Completely Check Completely Find out (CCCF)Completely Check Completely Find out (CCCF)Completely Check Completely Find out (CCCF)(เลื่อนจากวันที่ 05/10/2017Postpone from 05/10/20172017年10月05日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4311/01/20182.0Q17SA081P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers(เลื่อนจากวันที่ 07/12/2017Postpone from 07/12/20172017年12月07日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4411/01/20182.0I17NR086P : เทคนิคมาตรวิทยาต้องรู้ สำหรับการวัดและสอบเทียบในอุตสาหกรรมMetrological Techniques for IndustryMetrological Techniques for Industry5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4511/01/20181.0M17PG113P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4611/01/20181.0M17PG114P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMUDA CONTROL (Muda Muri Mura)MUDA CONTROL (Muda Muri Mura)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4711/01/20182.0C17MP017S : รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นรอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4812/01/20181.0P17SU054P : 5ส กับการเพิ่มผลิตภาพProductivity by 5SProductivity by 5S(เลื่อนจากวันที่ 04/10/2017Postpone from 04/10/20172017年10月04日から延期した )2,800.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4912/01/20181.0M17PG115P : เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4)เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4)เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4)3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5012/01/20181.0P17SU082P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMWhy-Why , CE and PM Analysis and Solve ProblemsWhy-Why , CE and PM Analysis and Solve Problems2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5113/01/20185.0K17YW114S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshop(เลื่อนจากวันที่ 23/12/2017Postpone from 23/12/20172017年12月23日から延期した )new11,200.0011,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5215/01/20182.0M17PT095P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time(เลื่อนจากวันที่ 09/11/2017Postpone from 09/11/20172017年11月09日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5315/01/20183.0Q17SA067P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016 และ ISO9001:2015 กับอุตสาหกรรมยานยนต์IATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive Industry(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2017Postpone from 07/11/20172017年11月07日から延期した )7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5415/01/20182.0C17NK019D : เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot TableSuper Tips & Techniques for Pivot TableSuper Tips & Techniques for Pivot Table6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5516/01/20182.0A17LM179P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2017Postpone from 07/11/20172017年11月07日から延期した )5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5616/01/20181.0A17LM223P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Styles2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5716/01/20182.0I17NR088P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5816/01/20181.0M17PG116P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5916/01/20182.0Q17SA086P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6016/01/20182.0P17SU083P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงานMachine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6116/01/20181.0A17MP088S : การบริหารหัวหน้างานอย่างมืออาชีพManaging your BossManaging your Boss2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6217/01/20181.0K17YW138S : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่new2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6317/01/20181.0A17LM224P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6417/01/20182.0C17KL032P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 15,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6517/01/20181.0P17SU084P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6617/01/20181.0A17KA010J : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกขั้นสูง (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Knowledge of import-export for Japanese - Advance courseKnowledge of import-export for Japanese - Advance coursenew4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6718/01/20182.0P17PT051P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าการบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าการบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า(เลื่อนจากวันที่ 25/09/2017Postpone from 25/09/20172017年09月25日から延期した )new5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6818/01/20182.0P17PJ013SC : Karakuri Kaizen AdvanceKarakuri Kaizen AdvanceKarakuri Kaizen Advance(เลื่อนจากวันที่ 16/11/2017Postpone from 16/11/20172017年11月16日から延期した )new5,000.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6918/01/20182.0A17LM225P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7018/01/20181.0A17LM226P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7118/01/20181.0A17MP085S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7218/01/20182.0I17NR089P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7318/01/20182.0Q17SA087P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7418/01/20181.0P17SU085P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7518/01/20182.0E17KA019E : ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution OperatorWater Pollution Operator4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7619/01/20181.0P17SU062P : การถอดและประกอบตลับลูกปืน ด้วยวิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วิธีนัตไฮดรอลิกส์(เชิงปฏิบัติ)Bearing Maintenance (Practice)Bearing Maintenance (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 03/11/2017Postpone from 03/11/20172017年11月03日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7719/01/20181.0A17LM227P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7819/01/20181.0A17LM228P : การบริหารแรงจูงใจของพนักงานขายเพื่อพิชิตยอดขายSales Motivation Management to Drive Sales PerformanceSales Motivation Management to Drive Sales Performance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7919/01/20182.0I17NR087P : ISO/IEC 17025 : RequirementISO/IEC 17025 : RequirementISO/IEC 17025 : Requirement(เลื่อนจากวันที่ 12/01/2018Postpone from 12/01/20182018年01月12日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8019/01/20182.0C17MP016S : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปรด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2010Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20106,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8120/01/20181.0M17MP010S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8220/01/20182.0I17NR090P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์Dial Gauge Dial Test Indicator CalibrationDial Gauge Dial Test Indicator Calibration5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8320/01/20182.0P17SU086P : การบำรุงรักษามอเตอร์Motor MaintenanceMotor Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8421/01/20182.0K17YW123S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phasenew4,400.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8522/01/20181.0C17NK013D : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day(เลื่อนจากวันที่ 06/11/2017Postpone from 06/11/20172017年11月06日から延期した )4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8623/01/20181.0A17NB064D : Self-Awareness : ไขรหัสตัวตน ค้นพลังใจ สร้างไฟให้ชีวิตSelf-AwarenessSelf-Awareness(เลื่อนจากวันที่ 02/09/2017Postpone from 02/09/20172017年09月02日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
8723/01/20185.0A17NB062D : Power of SMART Program : เสน่ห์ในตัวคุณ...สร้างได้Power of SMART ProgramPower of SMART Program(เลื่อนจากวันที่ 02/09/2017Postpone from 02/09/20172017年09月02日から延期した )20,000.0024,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
8823/01/20181.0A17LM229P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8923/01/20182.0Q17MP009S : แนวทางการจัดการและการวิเคราะห์ Work Overload Work Overload Work Overload(เลื่อนจากวันที่ 12/12/2017Postpone from 12/12/20172017年12月12日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9023/01/20182.0P17SU087P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9123/01/20183.0E17KB018E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)5,500.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9223/01/20181.0A17NK100D : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9323/01/20182.0E17KA017J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
9423/01/20182.0P17PT111P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safetyElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safety5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9524/01/20181.0K17YW139S : 5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงานnew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9624/01/20181.0A17LM230P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9724/01/20182.0C17KL033P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9824/01/20181.0A17MP086S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9924/01/20181.0M17PG118P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10024/01/20181.0P17SU088P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10125/01/20182.0M17PT087P : ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานGeometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)Geometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)(เลื่อนจากวันที่ 21/12/2017Postpone from 21/12/20172017年12月21日から延期した )new6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10225/01/20181.0A17NK081D : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 06/10/2017Postpone from 06/10/20172017年10月06日から延期した )4,000.004,600.00ส.ส.ท.
10325/01/20182.0Q17SA069P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis(เลื่อนจากวันที่ 13/11/2017Postpone from 13/11/20172017年11月13日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10425/01/20182.0P17KB016D : มาตรฐานการออกแบบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามหลักสุขลักษณะStandard of Hygienic Machinery Design and Maintenance for Food IndustryStandard of Hygienic Machinery Design and Maintenance for Food Industry(เลื่อนจากวันที่ 30/11/2017Postpone from 30/11/20172017年11月30日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10525/01/20181.0M17PT106P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10625/01/20181.0A17LM231P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10725/01/20182.0I17NR091P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90015,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10825/01/20181.0P17SU089P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10925/01/20182.0P17SU090P : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control SystemVisual Control SystemVisual Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11026/01/20181.0A17LM232P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11126/01/20181.0A17MP083S : วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงานExecutive PowerExecutive Power(เลื่อนจากวันที่ 31/01/2018Postpone from 31/01/20182018年01月31日から延期した )3,500.004,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรี
11226/01/20181.0A17MP087S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11326/01/20181.0Q17SA088P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11427/01/20182.0C17NK018D : สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล อย่างง่ายๆด้วย PowerpointHow to Create Infographics with PowerpointHow to Create Infographics with Powerpointnew5,600.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11527/01/20182.0I17MP005S : Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11627/01/20181.0A17NK097D : คอร์สติว 8 : 4 : 4 ศิลปะการทำงานแห่งความสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ)Tutor Work 8 : 4 : 4 Master the Art of WorkingTutor Work 8 : 4 : 4 Master the Art of Working3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11729/01/20181.0M17PT100P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation(เลื่อนจากวันที่ 07/12/2017Postpone from 07/12/20172017年12月07日から延期した )3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11829/01/20185.0E17KA020E : ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management SupervisorIndustrial Waste Management Supervisor9,200.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11929/01/20181.0P17PT110P : ระบบควบคุมด้วยสายตาในคลังสินค้าVisual Control for WarehouseVisual Control for Warehouse2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12030/01/20181.0A17NB065D : Critical Thinking : คิดอย่างมีวิจารณญาณCritical ThinkingCritical Thinking(เลื่อนจากวันที่ 09/09/2017Postpone from 09/09/20172017年09月09日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
12130/01/20181.0A17LM144P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills(เลื่อนจากวันที่ 26/09/2017Postpone from 26/09/20172017年09月26日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12230/01/20181.0P17MP006S : Quality Maintenance for Zero DefectQuality Maintenance for Zero DefectQuality Maintenance for Zero Defect(เลื่อนจากวันที่ 23/01/2018Postpone from 23/01/20182018年01月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12330/01/20181.0M17MP011S : ชนิด สมบัติ การเลือกใช้ โลหะ และวัสดุType, Qualification, and Selection of Metals and MaterialsType, Qualification, and Selection of Metals and Materials2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12430/01/20181.0I17NR092P : แนวทางการตัดสินเครื่องมือวัดและผลการวัดจากกการสอบเทียบMeasurement Decision Making from the Calibration ReportMeasurement Decision Making from the Calibration Report2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12530/01/20181.0M17PG119P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่ (Warehouse Management)Warehouse ManagementWarehouse Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12631/01/20181.0P17SU091P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12731/01/20182.0Q17SA090P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12801/02/20181.0E17NR015P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายControls the storage of hazardous materialsControls the storage of hazardous materials(เลื่อนจากวันที่ 21/12/2017Postpone from 21/12/20172017年12月21日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12901/02/20181.0Q17NB024D : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13001/02/20182.0A17LM233P : การสื่อสารอย่างมีทักษะด้วย ภาษาอังกฤษSmart English Communications SkillsSmart English Communications Skills5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13101/02/20181.0A17LM234P : การสร้างนิสัยใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพThe Proactive HabitsThe Proactive Habits2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13201/02/20181.0A17LM235P : 7D การเจรจาต่อรองที่ให้ผลเลิศ7D Steps to Negotiation Success7D Steps to Negotiation Success2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13301/02/20182.0M17PG121P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Solving and Data AnalysisProblem Solving and Data Analysis5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13401/02/20181.0Q17SA091P : แนวปฏิบัติบริหารจัดระบบจิตสำนึกคุณภาพQuality AwarenessQuality Awareness2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13501/02/20182.0I17NR093P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13602/02/20181.0A17LM158P : พลังแห่งการทำงานเป็นทีมThe Power of TeamworkThe Power of Teamwork(เลื่อนจากวันที่ 12/10/2017Postpone from 12/10/20172017年10月12日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13702/02/20181.0A17LM236P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13802/02/20181.0M17PG122P : การบริหารจัดการการกระจายสินค้าในคลังสินค้าDistribution MangementDistribution Mangement2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13902/02/20181.0Q17SA092P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14002/02/20181.0Q17SA093P : การรับฟังเสียงจากลูกค้าเพื่อสร้างคุณภาพให้กับองค์กรVOC ( Voice of Customer) for QualityVOC ( Voice of Customer) for Quality3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14102/02/20181.0C17NK020D : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย PivotTalbe ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14202/02/20181.0A17NB102D : ผู้นำที่ยิ่งใหญ่...สามารถเปลี่ยนโลกได้ Session I : วิถีแห่งการจัดการตนเอง Leadership Excellence Session I : Managing Yourself Leadership Excellence Session I : Managing Yourself3,700.004,300.00โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ถนนศรีนครินทร์
14303/02/20181.0E17KA014D : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Assessment and Environmental LawsISO 14001 : 2015 Assessment and Environmental Laws(เลื่อนจากวันที่ 04/11/2017Postpone from 04/11/20172017年11月04日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14403/02/20181.0A17LM237P : เทคนิคการเป็นวิทยากรและพิธีกรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพIn-House Professional Facillitator and MCIn-House Professional Facillitator and MC2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14503/02/20181.0A17LM238P : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรRecruitment and Selection TechniquesRecruitment and Selection Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14604/02/20185.0K17YW116S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshop(เลื่อนจากวันที่ 21/01/2018Postpone from 21/01/20182018年01月21日から延期した )new11,200.0011,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14705/02/20181.0P17SU077P : โปรแกรมสำเร็จการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance ProgramPreventive Maintenance Program(เลื่อนจากวันที่ 18/12/2017Postpone from 18/12/20172017年12月18日から延期した )4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14805/02/20181.0P17SU079P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14905/02/20185.0I17NR094P : Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement12,000.0013,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15005/02/20185.0E17KA021E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำWater Pollution Treatment System SupervisorWater Pollution Treatment System Supervisor9,200.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15106/02/20181.0A17NB066D : Good Looking : ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพGood LookingGood Looking(เลื่อนจากวันที่ 16/09/2017Postpone from 16/09/20172017年09月16日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
15206/02/20181.0A17KB086D : Zero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S System(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2017Postpone from 07/11/20172017年11月07日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15306/02/20182.0E17KA018J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executivenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
15406/02/20181.0A17LM240P : การคิดเป็นระบบด้วยเทคนิค HB-LanshipSystematic Thinking By HB-Lanship TechniquesSystematic Thinking By HB-Lanship Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15506/02/20181.0A17MP091S : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15606/02/20182.0M17PG123P : วางแผนความต้องการใช้วัสดุและวางแผนความต้องการกำลังผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,600.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15706/02/20182.0M17PG125P : การประยุกต์ใช้ Excel ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังExcel for Inventory ManagementExcel for Inventory Management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15806/02/20182.0Q17SA094P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15906/02/20182.0Q17SA095P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16006/02/20182.0Q17NK021D : 14 เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16107/02/20181.0Q17PT079P : บริหารกิจกรรม QCC อย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนPromotional System for QCC ActivityPromotional System for QCC Activity(เลื่อนจากวันที่ 18/12/2017Postpone from 18/12/20172017年12月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16207/02/20181.0M17PG117P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics(เลื่อนจากวันที่ 23/01/2018Postpone from 23/01/20182018年01月23日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16307/02/20181.0A17LM251P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16407/02/20181.0P17MP010S : Introduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM ConceptIntroduction to Lean TPM Concept2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16507/02/20181.0A17KB110D : 70:20:10 & BBL กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานในยุคปัจจุบัน70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16607/02/20181.0A17KB111D : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติการSimply Kaizen for Shop-floorSimply Kaizen for Shop-floor3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16707/02/20181.0A17NK105D : ผู้นำ 4 ทิศ...ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและทีมงาน สู่ความสำเร็จในงานและชีวิตFour Directions Leader : Team & Self DevelopmentFour Directions Leader : Team & Self Development3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16808/02/20181.0C17KL034P : เทคนิคและการสร้างลูกเล่นต่างๆ ใน PowerPointMicrosoft Power Point TechniquesMicrosoft Power Point Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16908/02/20181.0A17LM241P : สื่อสารให้ ชนะใจ ลูกค้าทางโทรศัพท์Grid Talk, Great TelephoneGrid Talk, Great Telephone2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17008/02/20181.0A17LM242P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17108/02/20182.0M17MP012S : การบริหารการผลิต (มืออาชีพ)การบริหารการผลิต (มืออาชีพ)การบริหารการผลิต (มืออาชีพ)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17208/02/20182.0M17PG124P : การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากลLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System(เลื่อนจากวันที่ 06/02/2018Postpone from 06/02/20182018年02月06日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17308/02/20181.0M17PG126P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานและการลดเวลาการทำงานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17408/02/20181.0P17SU092P : ยกระดับการปรับปรุง(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17508/02/20181.0P17KB019D : 5ส ง่ายๆ สไตล์ ส.ส.ท.5S with TPA Style5S with TPA Style5,000.005,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
17608/02/20181.0P17NK020D : โรดแม็ปการบำรุงรักษาจากยุค 1.0 ถึง ยุค 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.0Roadmap from Maintenance 1.0 to Maintenance 4.03,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17708/02/20181.0E17NK019D : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17808/02/20186.0I17NR099P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration for Technician Part IInstrument Calibration for Technician Part I13,000.0014,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17909/02/20181.0A17LM161P : หัวหน้าดี ๆ ที่ไหนมีขายInserch of Excellent SupervisorInserch of Excellent Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2017Postpone from 17/10/20172017年10月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18009/02/20181.0A17LM243P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18109/02/20181.0A17LM244P : กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18209/02/20181.0M17PG127P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18309/02/20181.0P17SU093P : กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการบำรุงรักษาSparepart ControlSparepart Control2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18409/02/20181.0A17NK107D : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18509/02/20181.0A17NK112D : เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้สัมภาษณ์ป้ายแดงInterview Technique for New InterviewerInterview Technique for New Interviewer3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18609/02/20181.0M17KB015D : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18709/02/20182.0C17MP019S : เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2013 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in ExcelFormula & Functions in Excel6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18810/02/20181.0A17NK092D : ภาษีมูลค่าเพิ่มปฏิบัติอย่างไร จึงไม่ต้องรับผิดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge LiabilityPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability(เลื่อนจากวันที่ 18/11/2017Postpone from 18/11/20172017年11月18日から延期した )3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18910/02/20181.0A17LM245P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19010/02/20181.0A17LM252P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19110/02/20181.0A17NK098D : ทักษะและเทคนิคสำคัญสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (ภาคปฏิบัติ)Startup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True Story3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19210/02/20181.0E17KB020D : กฎหมายและความปลอดภัยเกี่ยวกับก๊าซทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลSafety and Regulations of Medical Gases for Healthcare FacilitySafety and Regulations of Medical Gases for Healthcare Facility3,500.004,200.00โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรี
19312/02/20181.0P17SU070P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาProactive MaintenanceProactive Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 28/11/2017Postpone from 28/11/20172017年11月28日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19412/02/20181.0M17PT109P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis(เลื่อนจากวันที่ 14/12/2017Postpone from 14/12/20172017年12月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19512/02/20181.0A17NB095D : จากนักเทคนิค/นักปฏิบัติมือทอง สู่ ผู้จัดการมืออาชีพHow to Go form Super Technical Man / Operator to Professional ManagerHow to Go form Super Technical Man / Operator to Professional Manager(เลื่อนจากวันที่ 21/11/2017Postpone from 21/11/20172017年11月21日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19612/02/20182.0A17LM239P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter(เลื่อนจากวันที่ 06/02/2018Postpone from 06/02/20182018年02月06日から延期した )5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19712/02/20181.0A17LM246P : การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 4.0Change Management for Organization 4.0Change Management for Organization 4.02,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19812/02/20182.0M17PG128P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19913/02/20181.0A17NB067D : Good Personlity : บุคลิกดีชนะใจทุกสถานการณ์Good PersonlityGood Personlity(เลื่อนจากวันที่ 23/09/2017Postpone from 23/09/20172017年09月23日から延期した )5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20013/02/20182.0A17LM247P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20113/02/20181.0A17LM248P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver.2015ISO 9001 Ver.2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver.2015 Purchasing Management System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20213/02/20181.0M17PG129P : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์Zero Defect : ZDZero Defect : ZD2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20313/02/20182.0Q17SA096P : ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015ISO 9001:2015 for MR/QMRISO 9001:2015 for MR/QMR5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20413/02/20182.0Q17SA097P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20513/02/20182.0A17NK108D : เทคนิคเพิ่มทักษะการคิดและนำเสนอด้วยภาพอย่างมืออาชีพThinking in Pictures and Professional PresentationThinking in Pictures and Professional Presentation6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20613/02/20181.0P17SU100P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)(เลื่อนจากวันที่ 02/03/2018Postpone from 02/03/20182018年03月02日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20713/02/20181.0A17MP096S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation(เลื่อนจากวันที่ 16/02/2018Postpone from 16/02/20182018年02月16日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20813/02/20182.0I17NR095P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20914/02/20181.0A17LM170P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระเบียบSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory(เลื่อนจากวันที่ 20/10/2017Postpone from 20/10/20172017年10月20日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21014/02/20181.0M17PT092P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management(เลื่อนจากวันที่ 02/11/2017Postpone from 02/11/20172017年11月02日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21114/02/20181.0A17LM249P : ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดMarketing Strategy For Advantage in SellingMarketing Strategy For Advantage in Selling2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21214/02/20181.0P17SU094P : การใช้โปรแกรมสำเร็จจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายระบบบำรุงรักษาKPI Maintenance Program (KPI Program)KPI Maintenance Program (KPI Program)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21314/02/20182.0Q17SA098P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21414/02/20182.0Q17NK022D : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21515/02/20181.0C17KL035P : สร้างกราฟอย่างมืออาชีพด้วย Excel 2010Create professional graphs by Excel 2010Create professional graphs by Excel 20103,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21615/02/20181.0A17LM250P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21715/02/20182.0M17PG130P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21815/02/20182.0M17PG131P : การปรับปรุงเลย์เอาท์(ผัง)โรงงานและสำนักงานLayout KaizenLayout Kaizen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
21915/02/20181.0A17MP098S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22015/02/20182.0I17NR096P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22115/02/20182.0A17LM253P : จิตวิทยา ภาวะผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader Leadership Styles and Psychology for Successful Leader5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22215/02/20181.0A17KA011J : การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนำเข้าและส่งออก (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import and Export for the risk countermeasureImport and Export for the risk countermeasurenew4,800.005,500.00โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา
22315/02/20182.0M17KB016D : การฉีดพลาสติกขั้นสูงAdvanced Plastic InjectionAdvanced Plastic Injection6,500.007,500ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22416/02/20181.0A17KA080D : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าEnglish for Service SectorEnglish for Service Sector(เลื่อนจากวันที่ 09/10/2017Postpone from 09/10/20172017年10月09日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22516/02/20181.0Q17SA099P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016APQP and IATF16949:2016 IntegrationAPQP and IATF16949:2016 Integration2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22616/02/20181.0A17NB103D : ผู้นำที่ยิ่งใหญ่...สามารถเปลี่ยนโลกได้ Session II : ทีมประสิทธิภาพสร้างประสิทธิผล Leadership Excellence Session II : Managing Team Leadership Excellence Session II : Managing Team3,700.004,300.00โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ถนนศรีนครินทร์
22717/02/20181.0A17MP089S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานSupervisory Skill Development2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22817/02/20182.0Q17KB023D : การประกันคุณภาพงานเชื่อมด้วยการตรวจสอบด้วยสายตาWelding Quality Assurance by Visual InspectionWelding Quality Assurance by Visual Inspection6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22919/02/20181.0A17LM220P : เพิ่มผลิตภาพด้วย KaizenProductivity Improvement by KAIZENProductivity Improvement by KAIZEN(เลื่อนจากวันที่ 21/12/2017Postpone from 21/12/20172017年12月21日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23019/02/20181.0A17LM254P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23119/02/20182.0C17KL036P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 15,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23219/02/20182.0C17MP020S : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2013Macro and VBA in ExcelMacro and VBA in Excel6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23319/02/20186.0E17MP014S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23420/02/20181.0A17NB068D : Social Etiquette : มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติSocial EtiquetteSocial Etiquette(เลื่อนจากวันที่ 30/09/2017Postpone from 30/09/20172017年09月30日から延期した )new5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์
23520/02/20182.0E17NR012P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level(เลื่อนจากวันที่ 16/11/2017Postpone from 16/11/20172017年11月16日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23620/02/20181.0Q17MP010S : การค้นหาปัญหาและเลือกหัวข้อเรื่องแบบ QCCQCC Finding & Selecting TopicQCC Finding & Selecting Topic2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23720/02/20181.0P17SU095P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือReliability-Centred-Maintenance : RCMReliability-Centred-Maintenance : RCM2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23820/02/20182.0E17KA019J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
23920/02/20182.0A17LM255P : เทคนิคในการควบคุมงาน ลูกน้อง สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24020/02/20181.0A17LM256P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24120/02/20183.0M17PG132P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,300.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24220/02/20181.0M17PG133P : Daily Management : การบริหารงานประจำวันในสายการผลิตDaily Management : การบริหารงานประจำวันในสายการผลิตDaily Management : การบริหารงานประจำวันในสายการผลิต3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24320/02/20182.0I17NR097P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24420/02/20181.0A17KB115D : เทคนิคการปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัสประจำปี ให้ถูกใจพนักงานและองค์กร HappyAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization HappinessAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization Happiness3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24520/02/20181.0A17NB114D : การทำ Training Roadmap และ IDP ตาม JD (ภาคปฏิบัติ)Training Roadmap and IDP according to JD (Practice)Training Roadmap and IDP according to JD (Practice)new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24621/02/20181.0P17SU096P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เชิงปฏิบัติElectric Motor Maintenance PracticalElectric Motor Maintenance Practical3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24721/02/20181.0M17PG134P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24821/02/20181.0M17PG135P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24922/02/20183.0Q17SA059P : การตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับAcceptance Sampling TechniquesAcceptance Sampling Techniques(เลื่อนจากวันที่ 19/10/2017Postpone from 19/10/20172017年10月19日から延期した )7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25022/02/20182.0P17PT072P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรDesign, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)(เลื่อนจากวันที่ 12/12/2017Postpone from 12/12/20172017年12月12日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25122/02/20181.0A17MP092S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25222/02/20182.0A17MP093S : ทักษะหัวหน้างาน การบริหารและปฏิบัติการSupervisory Skills Managerial and Practical ApproachSupervisory Skills Managerial and Practical Approach5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25322/02/20181.0A17MP094S : การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพEffective Thinking ManagementEffective Thinking Management(เลื่อนจากวันที่ 02/02/2018Postpone from 02/02/20182018年02月02日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25422/02/20182.0P17SU097P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25522/02/20181.0A17LM257P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25622/02/20181.0M17PG136P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบัง(Workshop: Inventory Control by Kanban System )(Workshop: Inventory Control by Kanban System )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25722/02/20188.0K17KB141S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า TOYOTA Production System (TPS) TOYOTA Production System (TPS)22,000.0025,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37
25823/02/20182.0A17LM173P : การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมชนPersonality Development and Public SpeakingPersonality Development and Public Speaking(เลื่อนจากวันที่ 20/10/2017Postpone from 20/10/20172017年10月20日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25923/02/20181.0E17NR014P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety(เลื่อนจากวันที่ 27/11/2017Postpone from 27/11/20172017年11月27日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26023/02/20181.0A17NB104D : ผู้นำที่ยิ่งใหญ่...สามารถเปลี่ยนโลกได้ Session III : องค์กรแห่งชัยชนะLeadership Excellence Session III : Managing OrganizationLeadership Excellence Session III : Managing Organization3,700.004,300.00โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ถนนศรีนครินทร์
26123/02/20181.0A17LM258P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26223/02/20181.0M17PG137P : การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิต (ภาคปฏิบัติ)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)KPI of Production Management (Key Performance Index non Killing People Index)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26324/02/20181.0A17LM160P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator(เลื่อนจากวันที่ 14/10/2017Postpone from 14/10/20172017年10月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26424/02/20182.0I17MP006S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26526/02/20183.0Q17SA100P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26626/02/20182.0P17SU109P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26726/02/20181.0A17LM260P : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26826/02/20181.0C17KL037P : เทคนิคการสร้างสื่อการนำเสนอด้วย PowerPoint 2013 แบบ InteractiveInteractive Presentation by Power Point 2013Interactive Presentation by Power Point 20133,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26926/02/20182.0I17NR098P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน Part IPressure Measurment and Calibration Part I(Theory & Practice)Pressure Measurment and Calibration Part I(Theory & Practice)5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27026/02/20182.0A17LM259P : จัดยุทธศาสตร์ SRM เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพProfessional Procurement Strategies Through SRMProfessional Procurement Strategies Through SRM5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27127/02/20182.0C17KL038P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27227/02/20181.0A17MP090S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27327/02/20182.0P17SU098P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27427/02/20181.0A17NK106D : สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิตDialogue : Creative and Effective Communication for Successful Work and LifeDialogue : Creative and Effective Communication for Successful Work and Life3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27527/02/20181.0A17MP097S : ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ‘คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพ(เลื่อนจากวันที่ 17/02/2018Postpone from 17/02/20182018年02月17日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27627/02/20181.0A17LM261P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27727/02/20181.0A17LM262P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27827/02/20181.0A17LM263P : กลยุทธ์แย่งคืน รักษาฐานและขยายฐานลูกค้าด้วยการบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า CRMCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your CustomerCRM Strategy to Retain, Expand & Maintain Your Customer2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27927/02/20181.0K17YW142S : แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Wayแก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Wayแก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way2,300.002,800.00ส.ส.ท.
28028/02/20181.0A17MP095S : คิดในกล่อง คิดนอกกรอบ คิดเพื่อชัยชนะInside-out the BoxInside-out the Box2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28128/02/20181.0A17LM264P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28228/02/20181.0A17LM265P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28328/02/20181.0A17LM266P : การจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C นำเข้า-ส่งออก และ ตามมาตราฐาน ICCPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;StandardPreparation and Checking the L/C import-export Documents under ICC;Standard3,200.003,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28428/02/20181.0M17PG138P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics ManagementLogistics Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28528/02/20181.0K17YW143S : ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28602/03/20181.0E17KA015D : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015(เลื่อนจากวันที่ 10/11/2017Postpone from 10/11/20172017年11月10日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28705/03/20181.0A17LM205P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail(เลื่อนจากวันที่ 27/11/2017Postpone from 27/11/20172017年11月27日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28805/03/20181.0A17LM277P : คนต่างวัยทำงานร่วมกันไม่สะดุดDifferent Gen. Smooth Working TogetherDifferent Gen. Smooth Working Together2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28905/03/20181.0M17PG139P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29005/03/20182.0P17SU101P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29106/03/20182.0I17NR100P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าElectrical Instrument Calibration : Therory & PracticeElectrical Instrument Calibration : Therory & Practice5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29206/03/20181.0M17PG140P : โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29306/03/20182.0M17PG141P : เทคนิคลดต้นทุนผลิตด้วยระบบปรับปรุงสายธารแห่งคุณค่า : VSMValue Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29406/03/20181.0M17PG142P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29506/03/20181.0M17PG143P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29606/03/20181.0Q17SA102P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29706/03/20182.0Q17SA103P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29806/03/20181.0K17YW144S : 5S for Office5S for Office5S for Office2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29907/03/20181.0A17MP077S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 13/12/2017Postpone from 13/12/20172017年12月13日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3007/3/20181.0A17NB099S : จากนักเทคนิค / นักปฏิบัติมือทองสู่ผู้จัดการมืออาชีพ (สัมมนา จ.ระยอง)Operator to Professional ManagerOperator to Professional Manager(เลื่อนจากวันที่ 19/12/2017Postpone from 19/12/20172017年12月19日から延期した )new3,500.004,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
3017/3/20182.0A17NB100S : Kaizen Startup : พัฒนาความคิด ปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (สัมมนา จ.ระยอง)Kaizen StartupKaizen Startup(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )new6,000.007,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
30207/03/20181.0P17SU099P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 01/03/2018Postpone from 01/03/20182018年03月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30307/03/20181.0A17LM268P : สุดยอดหัวหน้างานExellence SupervisorExellence Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30407/03/20181.0A17LM269P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30507/03/20181.0A17LM276P : หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0Supervisor With People Management in 4.0 EraSupervisor With People Management in 4.0 Era(เลื่อนจากวันที่ 02/03/2018Postpone from 02/03/20182018年03月02日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30607/03/20182.0C17KL039P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 15,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30707/03/20182.0Q17SA104P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30807/03/20181.0K17YW146S : เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืน2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30908/03/20182.0A17LM204P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop(เลื่อนจากวันที่ 29/11/2017Postpone from 29/11/20172017年11月29日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31008/03/20182.0Q17SA101P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)(เลื่อนจากวันที่ 01/03/2018Postpone from 01/03/20182018年03月01日から延期した )5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3118/3/20181.0A17NB101S : กลยุทธ์การรักษาพนักงานใหม่สำหรับหัวหน้า (สัมมนา จ.ระยอง)New Employee Retention Tools and Techniques for Supervisor / Line ManagerNew Employee Retention Tools and Techniques for Supervisor / Line Manager(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )new3,500.004,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
31208/03/20181.0A17LM270P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31308/03/20182.0A17MP104S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่Towards High otentian ManagerTowards High otentian Manager5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31408/03/20181.0M17PG144P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตเทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตเทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิต3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31508/03/20181.0M17PG145P : การปรับปรุงงานกระบวนการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ Jig and FixtureWork Improvement by Jig and FixtureWork Improvement by Jig and Fixture2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31608/03/20182.0Q17SA105P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 : 2016IATF16949 : 2016 Internal Auditor TrainingIATF16949 : 2016 Internal Auditor Training5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31708/03/20181.0P17SU102P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31809/03/20181.0A17NK057D : หัวหน้ายุคใหม่หัวใจบวกNew Gen Team Leader with Positive MindNew Gen Team Leader with Positive Mind(เลื่อนจากวันที่ 22/09/2017Postpone from 22/09/20172017年09月22日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3199/3/20181.0A17NB102S : การฟังเชิงรุก : สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (สัมมนา จ.ระยอง)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 21/12/2017Postpone from 21/12/20172017年12月21日から延期した )new3,500.004,000.00โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
3209/3/20181.0Q17NB011S : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ (สัมมนา จ.ระยอง)Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind(เลื่อนจากวันที่ 19/12/2017Postpone from 19/12/20172017年12月19日から延期した )new3,500.004,000.00จ.ระยอง
32109/03/20181.0A17LM271P : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7Q2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32209/03/20181.0A17LM272P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32309/03/20181.0I17NR101P : pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32409/03/20181.0M17PG146P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3G and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3G and 5 Why (Workshop)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32509/03/20181.0P17SU103P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE, PMAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE and PMAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE and PM2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32610/03/20182.0K17YW117S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation(เลื่อนจากวันที่ 03/03/2018Postpone from 03/03/20182018年03月03日から延期した )new4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32710/03/20182.0I17NR102P : การสอบเทียบไม้บรรทัด, สายวัดและตลับเมตรตามมาตรฐานญี่ปุ่นSteel and Ruler CalibrationSteel and Ruler Calibration5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32810/03/20182.0I17NR103P : การบำรุงรักษาและปรับแต่ง Control ValveControl Valve MaintenanceControl Valve Maintenance5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32910/03/20182.0I17NR104P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33012/03/20181.0A17NK089D : ความสุข 8 ประการในการทำงานHappy WorkplaceHappy Workplace(เลื่อนจากวันที่ 17/11/2017Postpone from 17/11/20172017年11月17日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33112/03/20181.0A17LM278P : การปรับปรุงคุณภาพในงานบริการCustomer Service ImprovementCustomer Service Improvement2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33212/03/20183.0Q17MP013S : สถิติเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing8,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33312/03/20185.0Q17SA114P : QCC Instructor (Fundamental of the 7 QC Tools)QCC Instructor (Fundamental of the 7 QC Tools)QCC Instructor (Fundamental of the 7 QC Tools)new9,500.0011,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33413/03/20182.0A17LM178P : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าและการเงินที่ต้องใช้บริหารการจัดซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างประเทศStrategic Purchasing Management for Competitive AdvantageStrategic Purchasing Management for Competitive Advantage(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2017Postpone from 07/11/20172017年11月07日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33513/03/20182.0A17LM183P : กฎหมายแรงงาน (ใหม่) สำหรับผู้บริหาร และ นักบริหารงานบุคคลLabour Laws for Executive and HRLabour Laws for Executive and HR(เลื่อนจากวันที่ 09/11/2017Postpone from 09/11/20172017年11月09日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33613/03/20181.0A17NK082D : บุคลิกสร้างความสำเร็จPersonality TechniquesPersonality Techniques(เลื่อนจากวันที่ 31/10/2017Postpone from 31/10/20172017年10月31日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33713/03/20182.0I17NR105P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33813/03/20181.0A17MP103S : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหา (Dealing with Difficult Customer) (Dealing with Difficult Customer)(เลื่อนจากวันที่ 14/03/2018Postpone from 14/03/20182018年03月14日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33913/03/20181.0A17MP106S : พิชิตการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจProfessional Job AssignmentProfessional Job Assignment3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34013/03/20182.0Q17MP014S : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34113/03/20182.0M17PG147P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34213/03/20182.0Q17SA106P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 18001ISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data Control5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34313/03/20181.0K17YW147S : ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34414/03/20181.0E17NB012D : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatment(เลื่อนจากวันที่ 16/10/2017Postpone from 16/10/20172017年10月16日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34514/03/20182.0A17NK083D : ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคนCompanionship and Motivation TechniquesCompanionship and Motivation Techniques(เลื่อนจากวันที่ 15/11/2017Postpone from 15/11/20172017年11月15日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34614/03/20181.0A17LM273P : เปิดโลกทัศน์จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหาระดับสากลInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR ExplorationInternational Purchasing & Supply Ethics and CSR Exploration2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34714/03/20181.0A17LM279P : การคิดเชิงนวัตกรรมในงานด้วยเทคนิค Mr. ScamperInnovation Thinking By Mr. Scamper TechniquesInnovation Thinking By Mr. Scamper Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34815/03/20182.0A17LM152P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making(เลื่อนจากวันที่ 22/02/2018Postpone from 22/02/20182018年02月22日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34915/03/20181.0A17LM194P : จุดประกาย...ระบบงานธุรการสำนักงาน…ให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลาEffectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System(เลื่อนจากวันที่ 22/11/2017Postpone from 22/11/20172017年11月22日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35015/03/20181.0A17LM274P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35115/03/20182.0I17NR106P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35215/03/20181.0A17MP105S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35315/03/20181.0K17YW150S : เลิก ลด เปลี่ยน ทำทันที อย่างนี้!!! ต้อง Kaizenเลิก ลด เปลี่ยน ทำทันที อย่างนี้!!! ต้อง Kaizenเลิก ลด เปลี่ยน ทำทันที อย่างนี้!!! ต้อง Kaizennew2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35416/03/20181.0M17PT086P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning(เลื่อนจากวันที่ 15/11/2017Postpone from 15/11/20172017年11月15日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35516/03/20181.0A17MP078S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35616/03/20181.0K17YW151S : Problem Solving and Root Cause Analysis : การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบProblem Solving and Root Cause AnalysisProblem Solving and Root Cause Analysisnew2,500.003,000.00
35716/03/20181.0E17NR017P : มาตรฐานตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการSafety Electrical System Inspection in companySafety Electrical System Inspection in company2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35817/03/20181.0K17YW118S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping(เลื่อนจากวันที่ 10/03/2018Postpone from 10/03/20182018年03月10日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35918/03/20181.0K17YW119S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & WorkshopMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & WorkshopMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & Workshop(เลื่อนจากวันที่ 11/03/2018Postpone from 11/03/20182018年03月11日から延期した )new2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36019/03/20185.0E17KA009E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution SupervisorAir Pollution Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 17/07/2017Postpone from 17/07/20172017年07月17日から延期した )8,500.009,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36119/03/20182.0A17NK085D : เทคนิคการฟังและการจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยให้งานสุดเวิร์คEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent WorkEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent Work(เลื่อนจากวันที่ 13/11/2017Postpone from 13/11/20172017年11月13日から延期した )6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36219/03/20186.0E17MP016S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36321/03/20181.0A17LM199P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance(เลื่อนจากวันที่ 30/01/2018Postpone from 30/01/20182018年01月30日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36421/03/20181.0A17KA090D : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)Intermediate : One Day E-mail Writing WorkshopIntermediate : One Day E-mail Writing Workshop(เลื่อนจากวันที่ 21/11/2017Postpone from 21/11/20172017年11月21日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36521/03/20183.0U17KL006P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller8,500.009,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ 37)
36622/03/20181.0A17LM218P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques(เลื่อนจากวันที่ 20/12/2017Postpone from 20/12/20172017年12月20日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36722/03/20182.0C17KL040P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36823/03/20181.0A17LM040P : การให้คำปรึกษาและแก้เชิงการขายSales Clinic & CounselingSales Clinic & Counseling(เลื่อนจากวันที่ 02/06/2017Postpone from 02/06/20172017年06月02日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36923/03/20182.0E17NR016P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer in Supervising LevelSafety Officer in Supervising Level(เลื่อนจากวันที่ 22/12/2017Postpone from 22/12/20172017年12月22日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37024/03/20182.0K17YW120S : Load Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IInew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37126/03/20182.0A17LM184P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization(เลื่อนจากวันที่ 13/11/2017Postpone from 13/11/20172017年11月13日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37227/03/20181.0A17LM182P : ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 27/03/2018Postpone from 27/03/20182018年03月27日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37328/03/20181.0U17KL007P : แนะนำรู้กลไกอัตโนมัติ Karakuri KaizenAutomation and Karakuri Kaizen IntroductionAutomation and Karakuri Kaizen Introduction3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37428/03/20182.0P17MP011S : TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)TPM : AM:Autonomous Maintenance Practical (ภาคปฏิบัติ)6,000.006,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการ ซอย 18
37529/03/20181.0A17KA109D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ -2 สำหรับเลขานุการCross Culture 2 : Japanes busines manner for SecretaryCross Culture 2 : Japanes busines manner for Secretary3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37631/03/20181.0K17YW121S : Right-Sized Machine/Performance Metric/Lean DiagnosticsRight-Sized Machine/Performance Metric/Lean DiagnosticsRight-Sized Machine/Performance Metric/Lean Diagnosticsnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37701/04/20181.0K18YW001S : VSM Future StateVSM Future StateVSM Future Statenew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37824/04/20182.0A17LM166P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 24/02/2018Postpone from 24/02/20182018年02月24日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37925/04/20181.0A17LM185P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal(เลื่อนจากวันที่ 13/11/2017Postpone from 13/11/20172017年11月13日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38026/04/20181.0A17LM163P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2017Postpone from 17/10/20172017年10月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38122/05/20181.0A17LM201P : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล (ภาษาอังกฤษ)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English(เลื่อนจากวันที่ 24/11/2017Postpone from 24/11/20172017年11月24日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38224/05/20182.0A17LM208P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 07/12/2017Postpone from 07/12/20172017年12月07日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38331/05/20181.0A17LM165P : กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดียBoosting Creative PowerBoosting Creative Power(เลื่อนจากวันที่ 18/10/2017Postpone from 18/10/20172017年10月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます