แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันเที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
121/10/20172.0I17NR067P : ISO/IEC 17025 : RequirementISO/IEC 17025 : RequirementISO/IEC 17025 : Requirement(เลื่อนจากวันที่ 20/10/2017Postpone from 20/10/20172017年10月20日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
221/10/20170.5E17MP005EX : สอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนสอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนสอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน(เลื่อนจากวันที่ 23/09/2017Postpone from 23/09/20172017年09月23日から延期した )350.00700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
330/10/20172.0I17NR084P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
431/10/20171.0A17LM032P : การสอนงานขายSales CoachingSales Coaching(เลื่อนจากวันที่ 24/05/2017Postpone from 24/05/20172017年05月24日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
531/10/20171.0I17NR048P : pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)(เลื่อนจากวันที่ 05/09/2017Postpone from 05/09/20172017年09月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
631/10/20171.0M17PT062P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service(เลื่อนจากวันที่ 07/09/2017Postpone from 07/09/20172017年09月07日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
731/10/20171.0A17LM174P : การพัฒนาผู้บริหารระดับต้นHow to Develop Junior ExecutiveHow to Develop Junior Executive2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
831/10/20171.0Q17MP008S : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
931/10/20171.0A17NK082D : บุคลิกสร้างความสำเร็จPersonality TechniquesPersonality Techniques3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1001/11/20171.0A17LM134P : กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย CRM เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาความสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy(เลื่อนจากวันที่ 14/09/2017Postpone from 14/09/20172017年09月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1101/11/20171.0Q17SA060P : การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning : APQP)Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP(เลื่อนจากวันที่ 12/10/2017Postpone from 12/10/20172017年10月12日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1201/11/20171.0A17LM175P : การเสริมสร้างทักษะการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล(ภาษาไทย)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In ThaiPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai(เลื่อนจากวันที่ 31/10/2017Postpone from 31/10/20172017年10月31日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1301/11/20171.0A17MP066S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานการพัฒนาทักษะหัวหน้างานการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(เลื่อนจากวันที่ 18/10/2017Postpone from 18/10/20172017年10月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1401/11/20171.0M17PT090P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบังInventory Control by Kanban System : WorkshopInventory Control by Kanban System : Workshop3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1501/11/20172.0M17PT091P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1602/11/20172.0A17LM038P : หัวหน้างานแนวใหม่Neo ManagerNeo Manager(เลื่อนจากวันที่ 01/06/2017Postpone from 01/06/20172017年06月01日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1702/11/20172.0A17LM145P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานFunctional PsychologyFunctional Psychology(เลื่อนจากวันที่ 28/09/2017Postpone from 28/09/20172017年09月28日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1802/11/20178.0K17KB095S : ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)TOYOTA Production System (TPS)new22,000.0025,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างซอยพัฒนการ 37-39
1902/11/20171.0A17KA069D : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-ExportBasic Core Knowledge of Import-Export3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2002/11/20171.0A17LM177P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001ISO 9001 Purchasing Management SystemISO 9001 Purchasing Management System2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2102/11/20172.0I17NR070P : ISO/IEC 17025 : DocumentationISO / IEC 17025 : DocumentationISO / IEC 17025 : Documentation5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2202/11/20171.0M17PT092P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2302/11/20172.0P17SU061P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPumps MaintenancePumps Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2402/11/20171.0P17SU060P : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษาSpare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2017Postpone from 01/11/20172017年11月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2502/11/20171.0Q17SA063P : แนวปฏิบัติบริหารจัดระบบจิตสำนึกคุณภาพQuality AwarenessQuality Awareness2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2602/11/20172.0M17KB012D : เจาะลึก Demand Driven MRPDemand Driven Material Requitements PlanningDemand Driven Material Requitements Planning8,000.009,500.00โรงแรมอวานี่ เอเทรียม กรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี
2702/11/20172.0K17JP065S : Thailand 5S Award 2017 : รอบชิงชนะเลิศThailand 5S Award 2017 : FinalThailand 5S Award 2017 : Finalnew3,800.003,800.00ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
2803/11/20171.0A17MP067S : การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพEffective Thinking ManagementEffective Thinking Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2903/11/20172.0I17NR071P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3003/11/20171.0Q17SA064P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3103/11/20171.0Q17SA065P : การรับฟังเสียงจากลูกค้าเพื่อสร้างคุณภาพให้กับองค์กรVOC ( Voice of Customer) for QualityVOC ( Voice of Customer) for Quality3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3204/11/20171.0A17NB006D : Startup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True StoryStartup Leadership : Practice Based on True Story(เลื่อนจากวันที่ 14/10/2017Postpone from 14/10/20172017年10月14日から延期した )new4,000.005,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม
3304/11/20172.0P17SU048P : การบำรุงรักษามอเตอร์Motor MaintenanceMotor Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 09/09/2017Postpone from 09/09/20172017年09月09日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3404/11/20171.0E17KA014D : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Assessment and Environmental LawsISO 14001 : 2015 Assessment and Environmental Laws3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3506/11/20171.0A17LM075P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques(เลื่อนจากวันที่ 03/11/2017Postpone from 03/11/20172017年11月03日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3606/11/20171.0A17LM154P : เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพJob Assignment TechniquesJob Assignment Techniques(เลื่อนจากวันที่ 10/10/2017Postpone from 10/10/20172017年10月10日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3706/11/20171.0C17NK013D : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3807/11/20173.0Q17MP001S : สถิติเชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตApplied Statistics for ManufacturingApplied Statistics for Manufacturing(เลื่อนจากวันที่ 09/08/2017Postpone from 09/08/20172017年08月09日から延期した )7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3907/11/20171.0A17LM088P : เทคนิคในการพัฒนา Job Descriptionให้ตรงกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรSmart Job Description techniquesSmart Job Description techniques(เลื่อนจากวันที่ 20/07/2017Postpone from 20/07/20172017年07月20日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4007/11/20172.0E17KA013J : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Safety Committee for Japanese ExecutiveSafety Committee for Japanese Executivenew7,500.008,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซ.สุขุมวิท 26
4107/11/20172.0A17PJ002SC : การเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D Roadmapการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D Roadmapการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่ R&D Roadmapnew8,900.009,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4207/11/20172.0A17LM178P : ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าและการเงินที่ต้องใช้บริหารการจัดซื้อ-ขาย สินค้าระหว่างประเทศStrategic Purchasing Management for Competitive AdvantageStrategic Purchasing Management for Competitive Advantage6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4307/11/20172.0A17LM179P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management5,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4407/11/20175.0I17NR072P : Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement10,800.0011,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4507/11/20171.0M17PT093P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4607/11/20172.0M17PT094P : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าEffective Inventory managementEffective Inventory management5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4707/11/20172.0P17SU063P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4807/11/20172.0Q17SA066P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4907/11/20171.0A17KB086D : Zero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S SystemZero Accident with 5S System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5007/11/20171.0C17NK014D : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5108/11/20171.0M17PT059P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานและการลดเวลาการทำงานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique(เลื่อนจากวันที่ 05/09/2017Postpone from 05/09/20172017年09月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5208/11/20171.0E17NB011D : Safety@mind จิตสำนึกสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนSelf-Awareness for Sustainable SafetySelf-Awareness for Sustainable Safety(เลื่อนจากวันที่ 14/09/2017Postpone from 14/09/20172017年09月14日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5308/11/20171.0A17LM180P : ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและองค์กรยอมรับHow to Be Accepted EmployeeHow to Be Accepted Employee2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5408/11/20171.0A17LM181P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5508/11/20172.0C17MP028P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 15,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5609/11/20172.0A17KB049D : Kaizen Startup : พัฒนาความคิด ปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนKaizen StartupKaizen Startup(เลื่อนจากวันที่ 25/08/2017Postpone from 25/08/20172017年08月25日から延期した )new5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5709/11/20171.0E17NK009D : การดูแลระบบหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมBoiler Water TreatmentBoiler Water Treatment(เลื่อนจากวันที่ 25/08/2017Postpone from 25/08/20172017年08月25日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5809/11/20170.5A17KA007J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 2 สัญญาจ้างThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract DoucumentThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 2 Contract Doucumentnew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5909/11/20172.0K17YW092S : 5ส บันไดก้าวแรกของ Kaizen5ส บันไดก้าวแรกของ Kaizen5ส บันไดก้าวแรกของ Kaizennew5,000.005,500.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
6009/11/20171.0A17LM182P : ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6109/11/20172.0A17LM183P : กฎหมายแรงงาน (ใหม่) สำหรับผู้บริหาร และ นักบริหารงานบุคคลLabour Laws for Executive and HRLabour Laws for Executive and HR5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6209/11/20172.0M17PT095P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6309/11/20172.0P17SU064P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6409/11/20172.0P17SU065P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6509/11/20172.0Q17SA068P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 18001ISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 18001 : Document and Data Control5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6610/11/20171.0P17SU066P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMAnalysis and Solve Problems with Why-Why, CE and PMAnalysis and Solve Problems with Why-Why, CE and PM2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6710/11/20172.0C17NB015D : Big Data and Data AnalyticsBig Data and Data AnalyticsBig Data and Data Analytics6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6810/11/20171.0E17KA015D : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6910/11/20171.0A17NK084D : ผ่าสามก๊ก : กลั่นกลยุทธ์ผู้นำRomance of the Three Kingdoms : Strategy for the LeaderRomance of the Three Kingdoms : Strategy for the Leader3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7011/11/20172.0I17NR073P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7113/11/20171.0A17LM004P : จิตวิทยาการขายแบบสั่งได้Psychology of Commanded SellingPsychology of Commanded Selling(เลื่อนจากวันที่ 16/10/2017Postpone from 16/10/20172017年10月16日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7213/11/20171.0A17NK053D : การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ด้วยการเรียนรู้ความพลาดพลั้งของตัวเรา (Hansei)Kaizen by HanseiKaizen by Hansei(เลื่อนจากวันที่ 13/09/2017Postpone from 13/09/20172017年09月13日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7313/11/20171.0P17PJ012SC : Advanced Activity of TPM Part II & IIIAdvanced Activity of TPM Part II & IIIAdvanced Activity of TPM Part II & IIInew6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7413/11/20171.0M17PT083P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2017Postpone from 17/10/20172017年10月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7513/11/20172.0A17LM184P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7613/11/20171.0A17LM185P : การประเมินผลการปฏิบัติงานPerformance AppraisalPerformance Appraisal2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7713/11/20172.0I17NR074P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7813/11/20172.0Q17SA069P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7913/11/20172.0Q17SA070P : การวิเคราะห์และคำนวณเชิงลึกใน MSA (EXcel)MSA by Software ApplicationMSA by Software Application5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8013/11/20171.0A17KA079D : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาญี่ปุ่นJapanese Business E-mail WritingJapanese Business E-mail Writing(เลื่อนจากวันที่ 17/11/2017Postpone from 17/11/20172017年11月17日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8113/11/20172.0A17NK085D : เทคการฟังและการจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ...ช่วยให้งานสุดเวิร์คEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent WorkEnhancing Capturing Technique and Skill for Excellent Work6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8214/11/20171.0A17LM186P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8314/11/20171.0A17LM187P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8414/11/20171.0M17PT096P : การบริหารจัดการระบบโลจิสติกLogistics ManagementLogistics Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8514/11/20172.0M17PT097P : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8614/11/20172.0E17KA014J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซ.สุขุมวิท 26
8715/11/20172.0A17LM030P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills(เลื่อนจากวันที่ 23/05/2017Postpone from 23/05/20172017年05月23日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8815/11/20171.0P17SU047P : การบำรุงรักษาด้วยตนเองTPM : Autonomous MaintenanceTPM : Autonomous Maintenance(เลื่อนจากวันที่ 08/09/2017Postpone from 08/09/20172017年09月08日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8915/11/20171.0M17PT086P : การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรBudgeting for Profit PlanningBudgeting for Profit Planning(เลื่อนจากวันที่ 13/09/2017Postpone from 13/09/20172017年09月13日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9015/11/20171.0A17MP068S : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labour Law & RegulationLabour Law & Regulation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9115/11/20171.0A17LM188P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9215/11/20172.0Q17SA071P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9315/11/20171.0K18JP01KA : Thailand Kaizen Award 2018 : บรรยายพิเศษ...พัฒนาแนวคิดการปรับปรุงงานด้วยวิถี Kaizen และเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Kaizen AwardThailand Kaizen Award 2018Thailand Kaizen Award 2018new2,000.002,000.00โรงแรมอวานีเอเทรียม
9415/11/20171.0A17MP073S : การบริการอย่างมืออาชีพยุค 4.0Service Mind 4.0Service Mind 4.02,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9515/11/20172.0C17MP029P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9615/11/20172.0P17SU069P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9715/11/20172.0A17NK083D : ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคนCompanionship and Motivation TechniquesCompanionship and Motivation Techniques6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9815/11/20171.0E17KB016D : นักสังเกตความปลอดภัยSafety Observation Skills [SOS]Safety Observation System(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2017Postpone from 01/11/20172017年11月01日から延期した )4,800.005,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
9916/11/20171.0A17LM023P : กลยุทธ์การโทรศัพท์ติดตามหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายOut Bound Strategy For Debt & CollectionOut Bound Strategy For Debt & Collection(เลื่อนจากวันที่ 17/05/2017Postpone from 17/05/20172017年05月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10016/11/20171.0A17LM189P : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ด้วยวิธีการ 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7QBuilt up Motive and Positive Working Attitude by 7Q2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10116/11/20171.0P17PJ010SC : Karakuri Kaizen IntermediateKarakuri Kaizen IntermediateKarakuri Kaizen Intermediate(เลื่อนจากวันที่ 13/09/2017Postpone from 13/09/20172017年09月13日から延期した )new3,800.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10216/11/20172.0E17NR012P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer : Management LevelSafety Officer : Management Level5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10316/11/20172.0I17NR075P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าElectrical Instrument Calibration : Therory & PracticeElectrical Instrument Calibration : Therory & Practice5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10416/11/20171.0P17SU067P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10516/11/20171.0A17KB091D : 70:20:10 & BBL กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานในยุคปัจจุบัน70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies70:20:10 & BBL : Modern Training and Employee Capability Development Strategies3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10616/11/20171.0P17KB018D : การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรด้วย 5G และ TPM tool : Process Point Analysis (ภาคปฏิบัติการ)Machine Problem Analysis by 5Gens & Process Point AnalysisMachine Problem Analysis by 5Gens & Process Point Analysis3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10717/11/20172.0A17NB056D : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจProblem Solving and Decision MakingProblem Solving and Decision Making(เลื่อนจากวันที่ 20/09/2017Postpone from 20/09/20172017年09月20日から延期した )6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10817/11/20171.0P17KB017D : 5ส ง่ายๆ สไตล์ ส.ส.ท.5S with TPA Style5S with TPA Style5,000.005,500.00รร.เดอะแกรนด์ โฟร์วิง คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์
10917/11/20171.0A17LM190P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11017/11/20171.0A17LM191P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11117/11/20172.0A17LM192P : Presentation SkillPresentation SkillPresentation Skill5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11217/11/20172.0C17MP013S : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2013Macro and VBA in ExcelMacro and VBA in Excel5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11317/11/20171.0E17NR013P : มาตรฐานตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการSafety Electrical System Inspection in companySafety Electrical System Inspection in company2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11417/11/20171.0P17SU068P : ยกระดับการปรับปรุง(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11517/11/20171.0Q17SA072P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11617/11/20171.0A17NK089D : ความสุข 8 ประการในการทำงานHappy WorkplaceHappy Workplace3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11718/11/20171.0K17YW109S : Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identificationnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11818/11/20171.0A17NK092D : ภาษีมูลค่าเพิ่มปฏิบัติอย่างไร จึงไม่ต้องรับผิดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge LiabilityPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11918/11/20172.0Q17KB019D : การประกันคุณภาพงานเชื่อมด้วยการตรวจสอบด้วยสายตาWelding Quality Assurance by Visual InspectionWelding Quality Assurance by Visual Inspection6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12019/11/20172.0K17YW110S : TOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current Statenew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12120/11/20171.0M17PT084P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics(เลื่อนจากวันที่ 18/10/2017Postpone from 18/10/20172017年10月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12220/11/20176.0E17MP013S : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12320/11/20177.0I17NR076P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II11,800.0012,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12420/11/20172.0C17MP014S : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปรด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2013Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20105,500.006,000.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
12521/11/20171.0A17LM092P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making(เลื่อนจากวันที่ 21/07/2017Postpone from 21/07/20172017年07月21日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12621/11/20172.0M17PT066P : การตัดสินใจโครงการด้วยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมDecision Making by Engineering EconomicsDecision Making by Engineering Economics(เลื่อนจากวันที่ 12/09/2017Postpone from 12/09/20172017年09月12日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12721/11/20171.0C17MP025P : สร้างกราฟอย่างมืออาชีพด้วย Excel 2010Create professional graphs by Excel 2010Create professional graphs by Excel 2010(เลื่อนจากวันที่ 12/10/2017Postpone from 12/10/20172017年10月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12821/11/20171.0M17PT089P : โลจีสติกส์แบบลีนLean LogisticsLean Logistics(เลื่อนจากวันที่ 03/11/2017Postpone from 03/11/20172017年11月03日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12921/11/20171.0A17LM193P : สุดยอดหัวหน้างานExellence SupervisorExellence Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13021/11/20173.0M17PT098P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (ภาคทฤษฎี)Production Planning and Control (Theory)Production Planning and Control (Theory)6,300.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13121/11/20172.0Q17SA073P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13221/11/20171.0A17KA090D : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษได้ในวันเดียว (ภาคปฏิบัติ)Intermediate : One Day E-mail Writing WorkshopIntermediate : One Day E-mail Writing Workshop3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13321/11/20172.0E17KA015J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanesenew8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ ซ.สุขุมวิท 26
13421/11/20171.0A17NB095D : จากนักเทคนิค/นักปฏิบัติมือทอง สู่ ผู้จัดการมืออาชีพHow to Go form Super Technical Man / Operator to Professional ManagerHow to Go form Super Technical Man / Operator to Professional Managernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13522/11/20171.0A16LM279P : การขายทางโทรศัพท์ด้วยกลยุทธ์ 2 ขา-In Bound, Out BoundTele-sales StrategyTele-sales Strategy(เลื่อนจากวันที่ 22/12/2017Postpone from 22/12/20172017年12月22日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13622/11/20171.0A17MP001V : ทัศนศึกษาดูงาน KAIZEN บ.ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์อินดัสทรีส์Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13722/11/20171.0A17MP071S : การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESSการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะ PROFESSIONAL ACTION PLAN FOR SUCCESS2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13822/11/20171.0A17LM194P : จุดประกาย...ระบบงานธุรการสำนักงาน…ให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลาEffectiveness Administration SystemEffectiveness Administration System2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13922/11/20171.0A17LM195P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14022/11/20174.0C17NK016D : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel12,000.0014,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14123/11/20173.0P17KB008D : วิทยากร 5ส5S Trainer5S Trainer(เลื่อนจากวันที่ 06/07/2017Postpone from 06/07/20172017年07月06日から延期した )14,000.0016,000.00ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
14223/11/20172.0P17PT052P : บำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติVibration Analysis Level 2Vibration Analysis Level 2new5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14323/11/20172.0A17MP072S : พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ …พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ …พัฒนาศักยภาพผู้จัดการยุคใหม่ …5,100.005,600.00กรุงเทพฯ
14423/11/20171.0A17LM196P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14523/11/20172.0A17LM197P : ภาวะผู้นำ (ผู้นำแห่งศตวรรษการเปลี่ยนแปลง)LeadershipLeadership5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14623/11/20171.0A17LM198P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14723/11/20171.0A17LM199P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14823/11/20172.0Q17SA074P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14924/11/20171.0A17LM200P : หัวหน้างานคิดบวก เพื่อการทำงานเชิงรุกPositive Thinking for SupervisorPositive Thinking for Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15024/11/20171.0A17LM201P : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิผล (ภาษาอังกฤษ)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In EnglishPowerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In English2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15124/11/20171.0A17MP074S : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานการวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15224/11/20171.0Q17KB020D : ผู้จัดการคุณภาพ (เชิงบูรณาการ)Professional Quality Manager (Integrated Concept) Quality Management Representative (Integration)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15324/11/20178.0K17YW122S : Lean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification Programnew20,000.0025,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15424/11/20171.0K17YW128S : แก่นแท้ 5ส สไตล์ TPA Way5S with TPA Style5S with TPA Stylenew2,300.002,800.00ส.ส.ท.
15524/11/20171.0Q17PT079P : บริหารกิจกรรม QCC อย่างไร ให้เกิดความยั่งยืนPromotional System for QCC ActivityPromotional System for QCC Activity2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15625/11/20172.0I17MP004S : Process Control for HRSGProcess Control for HRSGProcess Control for HRSG5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15725/11/20171.0M17MP009S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15825/11/20172.0I17NR077P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15925/11/20172.0I17NR078P : ISO / IEC 17025 : Internal AuditISO / IEC 17025 : Internal AuditISO / IEC 17025 : Internal Audit5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16025/11/20171.0A17KB093D : เทคนิคการปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัสประจำปี ให้ถูกใจพนักงานและองค์กร HappyAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization HappinessAnnual Salary and Bonus for Employee and Organization Happiness(เลื่อนจากวันที่ 04/11/2017Postpone from 04/11/20172017年11月04日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16125/11/20171.0K17YW129S : ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16225/11/20170.5E17MP006EX : สอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนสอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนสอบ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน350.00700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16326/11/20171.0K17YW111S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Officenew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16427/11/20171.0A17LM205P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail(เลื่อนจากวันที่ 29/11/2017Postpone from 29/11/20172017年11月29日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16527/11/20171.0E17NR014P : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJob Analysis for SafetyJob Analysis for Safety(เลื่อนจากวันที่ 21/11/2017Postpone from 21/11/20172017年11月21日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16628/11/20171.0A17MP069S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16728/11/20172.0I17NR069P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)(เลื่อนจากวันที่ 01/11/2017Postpone from 01/11/20172017年11月01日から延期した )5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16828/11/20171.0A17LM202P : 10 ก้าวสู่หัวหน้างานTen Steps to the SupervisorTen Steps to the Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16928/11/20172.0I17NR079P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90015,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17028/11/20172.0M17PT099P : กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพStrategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)Strategy for Balancing Production Line (Result : Productivity)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17128/11/20171.0P17SU070P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (รั่ว ซึม สึกหรอ)Proactive MaintenanceProactive Maintenance3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17228/11/20172.0P17SU071P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17328/11/20172.0Q17SA075P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17428/11/20173.0Q17SA076P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17528/11/20172.0E17KA016E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management OperatorIndustrial Waste Management Operator4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17628/11/20173.0E17KB015E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)5,000.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17728/11/20171.0E17KB018D : Safety Improvement for Sustainability : การปรับปรุงงานเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืนSafety Improvement for SustainabilitySafety Improvement for Sustainabilitynew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17829/11/20171.0A17MP070S : ทลายกรอบ ทะลุใจ สร้างตัวตนที่คุณต้องการBuilding the Self-esteemBuilding the Self-esteem2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17929/11/20172.0A17LM203P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job TrainingOn the Job Training5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18029/11/20172.0A17LM204P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18129/11/20172.0Q17SA077P : การออกแบบการทดลอง DOEDOE (Design of Experiments)DOE (Design of Experiments)5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18230/11/20171.0A17LM206P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18330/11/20172.0Q17SA078P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18430/11/20175.0A17KA087D : Project Management Professional Training (for PMP Certification)Project Management Professional Training (for PMP Certification)Project Management Professional Training (for PMP Certification)25,000.0029,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18530/11/20175.0M17KB013D : ก้าวสู่ช่างฉีดพลาสติกมืออาชีพProfessional Plastic InjectionProfessional Plastic Injection14,000.0016,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18630/11/20172.0P17KB016D : มาตรฐานการออกแบบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามหลักสุขลักษณะStandard of Hygienic Machinery Design and Maintenance for Food IndustryStandard of Hygienic Machinery Design and Maintenance for Food Industry6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18730/11/20171.0K17YW130S : 5S for Office5S for Office5S for Officenew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18801/12/20171.0A17NB052D : สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงานOffice Kaizen in Play & Learn StyleOffice Kaizen in Play & Learn Style(เลื่อนจากวันที่ 12/09/2017Postpone from 12/09/20172017年09月12日から延期した )3,500.004,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18901/12/20171.0P17KA014D : การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนSAFETY MAINTENANCE WITH LOCKOUT TAGOUT TECHNIQUESAFETY MAINTENANCE WITH LOCKOUT TAGOUT TECHNIQUE(เลื่อนจากวันที่ 01/09/2017Postpone from 01/09/20172017年09月01日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19001/12/20171.0K17YW131S : เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนเทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อความยั่งยืนnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19101/12/20171.0A17NB096D : การสร้างความมั่งคั่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนWealth Creation for Salary MenWealth Creation for Salary Men1,000.001,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19206/12/20172.0Q17SA080P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R17Problem Solving with Basic SPC by Minitab R17Problem Solving with Basic SPC by Minitab R175,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19307/12/20170.5A17KA008J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบด้วยกรณีศึกษา - Part 3 ข้อพิพาทแรงงานThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management DisputeThai Labour Law for Japanese Executive by Case Study - Part 3 Management Disputenew3,200.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19407/12/20171.0M17PT100P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมCost Reduction With Total PraticipationCost Reduction With Total Praticipation3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19507/12/20171.0A17LM207P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19607/12/20172.0A17LM208P : เคล็ดไม่ลับในงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้องค์การProfitability in PurchasingProfitability in Purchasing5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19707/12/20171.0A17LM209P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19807/12/20171.0A17LM210P : 7D การเจรจาต่อรองที่ให้ผลเลิศ7D Steps to Negotiation Success7D Steps to Negotiation Success2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19907/12/20172.0M17PT101P : การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)Inventory ManagementInventory Management5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20007/12/20172.0Q17SA081P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20107/12/20171.0A17MP076S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20207/12/20172.0P17MP008S : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติ TPM : AM : Autonomous Maintenance Practical TPM : AM : Autonomous Maintenance Practical6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20307/12/20171.0E17KA017E : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมEnvironmental ManagerEnvironmental Manager2,500.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20408/12/20171.0M17PT102P : เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการผลิต (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4, 6.1)เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการผลิต (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4, 6.1)เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการผลิต (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4, 6.1)3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20508/12/20171.0Q17SA082P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20608/12/20171.0A17MP075S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills2,800.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20708/12/20171.0K17YW132S : ยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพยกระดับ 5ส ด้วยการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20812/12/20171.0A17LM070P : จิตวิทยาการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อง่าย-ขายคล่องPsychology of Persuasive to Easy BuyingPsychology of Persuasive to Easy Buying(เลื่อนจากวันที่ 04/07/2017Postpone from 04/07/20172017年07月04日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20912/12/20171.0A17NK050D : เทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับผู้สัมภาษณ์ป้ายแดงInterview Technique for New InterviewerInterview Technique for New Interviewer(เลื่อนจากวันที่ 05/09/2017Postpone from 05/09/20172017年09月05日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21012/12/20171.0A17LM212P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21112/12/20172.0M17PT103P : การควบคุมกิจกรรมการผลิต: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุมProducgtion Conrol : Production Scheduling and ConrolProducgtion Conrol : Production Scheduling and Conrol5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21212/12/20172.0P17PT072P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรDesign, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21312/12/20172.0P17SU073P : ระบบนิวแมติก (การใช้งานและการบำรุงรักษา)Pneumatic System MaintenancePneumatic System Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21412/12/20172.0Q17SA083P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 : 2016IATF16949 : 2016 Internal Auditor TrainingIATF16949 : 2016 Internal Auditor Training5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21512/12/20172.0I17NR080P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21612/12/20171.0A17KA094D : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบ-1Cross Cultural for Thai working with JapaneseCross Cultural for Thai working with Japanese3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21712/12/20171.0C17NB017D : Decision Making in Business with Solver in Microsoft ExcelDecision Making in Business with Solver in Microsoft ExcelDecision Making in Business with Solver in Microsoft Excel3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21812/12/20172.0Q17MP009S : แนวทางการจัดการและการวิเคราะห์ Work Overload Work Overload Work Overload5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21913/12/20171.0A17LM213P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste7 Waste2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22013/12/20172.0A17LM214P : Finance for Non-Financial การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance Statement Analysis for non financeFinance Statement Analysis for non finance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22113/12/20172.0P17SU074P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22213/12/20173.0U17NR005P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller8,500.009,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ 37)
22313/12/20171.0A17MP077S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22413/12/20171.0A17MP080S : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจสุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ2,900.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22513/12/20171.0A17MP081S : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22613/12/20172.0C17MP031P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22714/12/20171.0A17KB088D : Management Game SimutationManagement Game SimutationManagement Garm Simutationnew4,500.005,500.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
22814/12/20172.0A17LM215P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานFunctional PsychologyFunctional Psychology5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22914/12/20171.0A17LM216P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23014/12/20172.0I17NR081P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23115/12/20171.0A17MP055S : เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาCounseling TechniquesCounseling Techniques(เลื่อนจากวันที่ 21/09/2017Postpone from 21/09/20172017年09月21日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23215/12/20171.0Q17PT084P : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพPlanning for Quality AssurancePlanning for Quality Assurance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23315/12/20171.0M17PT104P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23415/12/20171.0P17SU075P : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23515/12/20172.0P17SU076P : การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer MaintenanceTransformer Maintenance5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23615/12/20172.0K17YW133S : เครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สเครื่องมือขั้นสูงกับการประยุกต์ใช้ 5สnew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23715/12/20172.0C17MP015S : เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชันใน Excel 2010 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in ExcelFormula & Functions in Excel5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23816/12/20171.0K17YW112S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solvingnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23916/12/20172.0I17NR082P : การทดสอบเครื่องชั่งและการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice5,400.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24016/12/20172.0I17NR083P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24117/12/20171.0K17YW113S : Lean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem Solvingnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24218/12/20172.0P17PJ007SC : เคล็ด(ไม่)ลับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ MonodzukuriHuman Resource Development of MonozukuriHuman Resource Development of Monozukuri(เลื่อนจากวันที่ 19/09/2017Postpone from 19/09/20172017年09月19日から延期した )new8,900.009,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24318/12/20171.0P17SU077P : โปรแกรมสำเร็จการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance ProgramPreventive Maintenance Program4,000.004,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24419/12/20172.0E17KA016J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer in Management Level for JapaneseSafety Officer in Management Level for Japanese8,500.009,500.00โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
24519/12/20172.0M17NB011D : การลดต้นทุนซัพพลายเชน แบบ Cross-Functional TeamSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team ApproachSupply Chain cost reduction by Cross-Functional Team Approach(เลื่อนจากวันที่ 03/10/2017Postpone from 03/10/20172017年10月03日から延期した )new6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24619/12/20171.0A17LM217P : EQ (เพื่อ) สร้างคุณค่าของชีวิตการทำงานEQ for Better Work LifeEQ for Better Work Life2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24719/12/20171.0M17PT105P : การบริหารการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Delivery ManagementEffective Delivery Management2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24819/12/20172.0P17SU078P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance6,600.007,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24919/12/20173.0Q17SA085P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25019/12/20171.0A17MP079S : เทคนิคการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25119/12/20171.0A17MP082S : คิด-ทำ-นำเสนอ’ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพThe Professional by ‘Think-Do-Show’ TechniquesThe Professional by ‘Think-Do-Show’ Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25219/12/20172.0C17MP030P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 15,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25319/12/20171.0M17KB014D : Demand Driven MRP - DDMRP สำหรับผู้บริหารและนักวางแผนการผลิตมืออาชีพDemand Driven Material Requirments Planning (DDMRP) for ManagementDemand Driven Material Requirments Planning (DDMRP) for Management5,000.005,800.00รร.เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์
25420/12/20171.0A17LM218P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25520/12/20171.0A17LM219P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25620/12/20171.0M17PT106P : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์Wastes Cost Reduction in LogisticsWastes Cost Reduction in Logistics3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25720/12/20171.0M17PT107P : บัญชีคุมพัสดุคงคลัง และการตรวจนับสินค้าคงคลังInventory record and stock takingInventory record and stock taking2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25820/12/20171.0P17SU079P : เทคนิคการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรกลที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันไฮดรอลิคBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated MachineBraakdown Preventive Maintenance for Lubricated Machine2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25920/12/20171.0A17MP078S : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ(Service Excellence Strategy)(Service Excellence Strategy)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26020/12/20171.0P17MP009S : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMUDA Control (MUDA)MUDA Control (MUDA)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26121/12/20172.0E17KA010E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution OperatorAir Pollution Operator(เลื่อนจากวันที่ 03/08/2017Postpone from 03/08/20172017年08月03日から延期した )4,200.004,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26221/12/20172.0M17PT087P : ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานGeometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)Geometric Dimensioning and Torerancing (GD&T)new6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26321/12/20171.0A17LM211P : ระบบการจัดทำและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์Electronic Document ManagementElectronic Document Management(เลื่อนจากวันที่ 08/12/2017Postpone from 08/12/20172017年12月08日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26421/12/20171.0A17LM220P : เพิ่มผลิตภาพด้วย KaizenProductivity Improvement by KAIZENProductivity Improvement by KAIZEN2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26521/12/20171.0A17LM221P : นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์Creative PresentationCreative Presentation2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26621/12/20171.0M17PT108P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3G and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3G and 5 Why (Workshop)2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26721/12/20171.0E17NR015P : ผู้ควบคุมการเก็บรักษาวัตถุอันตรายControls the storage of hazardous materialsControls the storage of hazardous materials2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26822/12/20171.0M17PT120P : การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีนLean Startup and InnovationLean Startup and Innovation3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26922/12/20171.0M17PT109P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27022/12/20172.0E17NR016P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer in Supervising LevelSafety Officer in Supervising Level5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27122/12/20172.0K17YW134S : 5S Trainer5S Trainer5S Trainer(เลื่อนจากวันที่ 22/12/2017Postpone from 22/12/20172017年12月22日から延期した )new4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27223/12/20172.0A17NB077D : Future LeaderFuture LeaderFuture Leader(เลื่อนจากวันที่ 30/09/2017Postpone from 30/09/20172017年09月30日から延期した )new5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27323/12/20175.0K17YW114S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshopnew11,200.0011,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27423/12/20172.0Q17SA089P : FMEA : Failure Mode and Effect Analysis (4th Edition)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27509/01/20182.0M17NB009D : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM and POKA YOKEHuman Error Prevention by VM and POKA YOKE(เลื่อนจากวันที่ 07/09/2017Postpone from 07/09/20172017年09月07日から延期した )new5,700.006,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27609/01/20181.0P17MP005S : การปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPMTPM : Office ImprovementTPM : Office Improvement(เลื่อนจากวันที่ 15/09/2017Postpone from 15/09/20172017年09月15日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27709/01/20188.0K17YW136S : Kaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate ProgramKaizen Master Certificate Programnew22,000.0025,000.00ส.ส.ท.
27809/01/20181.0I17NR085P : Method Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration LabMethod Validation for Testing & Calibration Lab3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27909/01/20182.0M17PG111P : การกำหนดตารางผลิตหลักและวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้นMaster Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)Master Production Scheduling and Rough-Cut Capacity Planning (MPS & RCCP)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28009/01/20182.0M17PG112P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques (Workshop)IE Techniques (Workshop)IE Techniques (Workshop)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28109/01/20181.0P17SU080P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28210/01/20182.0Q17NB017D : การตีความและการประยุกต์ใช้ ISO 27001:2013Implementation to ISO 27001 : 2013 (Information Security Management System)Implementation to ISO 27001 : 2013 (Information Security Management System)(เลื่อนจากวันที่ 03/10/2017Postpone from 03/10/20172017年10月03日から延期した )new6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28310/01/20182.0K17YW137S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหารnew4,000.005,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28410/01/20181.0A17LM222P : โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่าการปฐมนิเทศOn Boarding ProgramOn Boarding Program2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28511/01/20181.0M17NB010D : Completely Check Completely Find out (CCCF)Completely Check Completely Find out (CCCF)Completely Check Completely Find out (CCCF)(เลื่อนจากวันที่ 05/10/2017Postpone from 05/10/20172017年10月05日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28611/01/20181.0A17MP084S : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานการพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28711/01/20182.0I17NR086P : เทคนิคมาตรวิทยาต้องรู้ สำหรับการวัดและสอบเทียบในอุตสาหกรรมMetrological Techniques for IndustryMetrological Techniques for Industry5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28811/01/20181.0M17PG113P : การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในระบบลีนCreating A Lean Culture for Employee Industry and ServiceCreating A Lean Culture for Employee Industry and Service2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28911/01/20181.0M17PG114P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMUDA CONTROL (Muda Muri Mura)MUDA CONTROL (Muda Muri Mura)2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29012/01/20181.0P17SU054P : 5ส กับการเพิ่มผลิตภาพProductivity by 5SProductivity by 5S(เลื่อนจากวันที่ 04/10/2017Postpone from 04/10/20172017年10月04日から延期した )2,800.003,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29112/01/20181.0M17PG115P : เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4)เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4)เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน (ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4)3,100.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29212/01/20182.0I17NR087P : ISO/IEC 17025 : RequirementISO/IEC 17025 : RequirementISO/IEC 17025 : Requirement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29312/01/20181.0P17SU082P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE และ PMWhy-Why , CE and PM Analysis and Solve ProblemsWhy-Why , CE and PM Analysis and Solve Problems2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29415/01/20183.0Q17SA067P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016 และ ISO9001:2015 กับอุตสาหกรรมยานยนต์IATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive IndustryIATF16949:2016 & ISO9001:2015 Quality System for Automotive Industry(เลื่อนจากวันที่ 07/11/2017Postpone from 07/11/20172017年11月07日から延期した )7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29515/01/20182.0C17NK019D : เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot TableSuper Tips & Techniques for Pivot TableSuper Tips & Techniques for Pivot Table6,500.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29616/01/20181.0A17LM223P : จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภทPsychology of Sales Increasing By Customer StylesPsychology of Sales Increasing By Customer Styles2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29716/01/20182.0I17NR088P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29816/01/20181.0M17PG116P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29916/01/20182.0Q17SA086P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30016/01/20182.0P17SU083P : การบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงานMachine Part MaintenanceMachine Part Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30117/01/20181.0K17YW138S : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่new2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30217/01/20181.0A17LM224P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30317/01/20182.0C17KL032P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 15,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30417/01/20181.0P17SU084P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30518/01/20182.0P17PT051P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าการบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าการบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า(เลื่อนจากวันที่ 25/09/2017Postpone from 25/09/20172017年09月25日から延期した )new5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30618/01/20182.0P17PJ013SC : Karakuri Kaizen AdvanceKarakuri Kaizen AdvanceKarakuri Kaizen Advance(เลื่อนจากวันที่ 16/11/2017Postpone from 16/11/20172017年11月16日から延期した )new5,000.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30718/01/20182.0A17LM225P : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology)Management PsychologyManagement Psychology5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30818/01/20181.0A17LM226P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30918/01/20181.0A17MP085S : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31018/01/20182.0I17NR089P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of MeasurementUncertainty of Measurement5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31118/01/20182.0Q17SA087P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31218/01/20181.0P17SU085P : การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสียTPM : Focused ImprovementTPM : Focused Improvement3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31319/01/20181.0P17SU062P : การถอดและประกอบตลับลูกปืน ด้วยวิธีเหนี่ยวนำไฟฟ้า และ วิธีนัตไฮดรอลิกส์(เชิงปฏิบัติ)Bearing Maintenance (Practice)Bearing Maintenance (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 03/11/2017Postpone from 03/11/20172017年11月03日から延期した )3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31419/01/20181.0A17LM227P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31519/01/20181.0A17LM228P : การบริหารแรงจูงใจของพนักงานขายเพื่อพิชิตยอดขายSales Motivation Management to Drive Sales PerformanceSales Motivation Management to Drive Sales Performance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31620/01/20181.0M17MP010S : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31720/01/20182.0I17NR090P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์Dial Gauge Dial Test Indicator CalibrationDial Gauge Dial Test Indicator Calibration5,800.006,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31820/01/20182.0P17SU086P : การบำรุงรักษามอเตอร์Motor MaintenanceMotor Maintenance5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31921/01/20185.0K17YW116S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshopnew11,200.0011,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32021/01/20182.0K17YW123S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phasenew4,400.005,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32123/01/20181.0A17NB064D : Self-Awareness : ไขรหัสตัวตน ค้นพลังใจ สร้างไฟให้ชีวิตSelf-AwarenessSelf-Awareness(เลื่อนจากวันที่ 02/09/2017Postpone from 02/09/20172017年09月02日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
32223/01/20181.0P17MP006S : Quality Maintenance for Zero DefectQuality Maintenance for Zero DefectQuality Maintenance for Zero Defect(เลื่อนจากวันที่ 19/10/2017Postpone from 19/10/20172017年10月19日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32323/01/20185.0A17NB062D : Power of SMART Program : เสน่ห์ในตัวคุณ...สร้างได้Power of SMART ProgramPower of SMART Program(เลื่อนจากวันที่ 02/09/2017Postpone from 02/09/20172017年09月02日から延期した )20,000.0024,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
32423/01/20181.0A17LM229P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32523/01/20181.0M17PG117P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์Cost Reduction in LogisticsCost Reduction in Logistics2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32623/01/20182.0P17SU087P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32723/01/20183.0E17KB018E : ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)5,500.005,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32824/01/20181.0K17YW139S : 5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงาน5ส สำหรับพนักงานnew2,000.002,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32924/01/20181.0A17LM230P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33024/01/20182.0C17KL033P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 25,800.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33124/01/20181.0A17MP086S : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33224/01/20181.0M17PG118P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33324/01/20181.0P17SU088P : การบริหารและการจัดการอะไหล่ในงานบำรุงรักษาInventory Management for MaintenanceInventory Management for Maintenance2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33425/01/20181.0A17NK081D : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)(เลื่อนจากวันที่ 06/10/2017Postpone from 06/10/20172017年10月06日から延期した )4,000.004,600.00เลื่อน
33525/01/20181.0A17LM231P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33625/01/20182.0I17NR091P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90015,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33725/01/20181.0P17SU089P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33825/01/20182.0P17SU090P : ระบบการควบคุมด้วยสายตา : Visual Control SystemVisual Control SystemVisual Control System5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33926/01/20181.0A17LM232P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34026/01/20181.0A17MP087S : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34126/01/20181.0Q17SA088P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34227/01/20182.0C17NK018D : สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล อย่างง่ายๆด้วย PowerpointHow to Create Infographics with PowerpointHow to Create Infographics with Powerpoint5,600.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34330/01/20181.0A17NB065D : Critical Thinking : คิดอย่างมีวิจารณญาณCritical ThinkingCritical Thinking(เลื่อนจากวันที่ 09/09/2017Postpone from 09/09/20172017年09月09日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์
34430/01/20181.0A17LM144P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills(เลื่อนจากวันที่ 26/09/2017Postpone from 26/09/20172017年09月26日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34530/01/20181.0M17MP011S : ชนิด สมบัติ การเลือกใช้ โลหะ และวัสดุType, Qualification, and Selection of Metals and MaterialsType, Qualification, and Selection of Metals and Materials2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34630/01/20181.0I17NR092P : แนวทางการตัดสินเครื่องมือวัดและผลการวัดจากกการสอบเทียบMeasurement Decision Making from the Calibration ReportMeasurement Decision Making from the Calibration Report2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34730/01/20181.0M17PG119P : หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่ (Warehouse Management)Warehouse ManagementWarehouse Management2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34831/01/20181.0A17MP083S : วิถีแห่งผู้นำบริหารคนให้เก่งงานExecutive PowerExecutive Power3,500.004,000.00โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรี
34931/01/20181.0P17SU091P : การหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมMachine LubricationMachine Lubrication2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35002/02/20181.0A17LM158P : พลังแห่งการทำงานเป็นทีมThe Power of TeamworkThe Power of Teamwork(เลื่อนจากวันที่ 12/10/2017Postpone from 12/10/20172017年10月12日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35106/02/20181.0A17NB066D : Good Looking : ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพGood LookingGood Looking(เลื่อนจากวันที่ 16/09/2017Postpone from 16/09/20172017年09月16日から延期した )5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์
35209/02/20181.0A17LM161P : หัวหน้าดี ๆ ที่ไหนมีขายInserch of Excellent SupervisorInserch of Excellent Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2017Postpone from 17/10/20172017年10月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35313/02/20181.0A17NB067D : Good Personlity : บุคลิกดีชนะใจทุกสถานการณ์Good PersonlityGood Personlity(เลื่อนจากวันที่ 23/09/2017Postpone from 23/09/20172017年09月23日から延期した )5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35414/02/20181.0A17LM170P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระเบียบSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory(เลื่อนจากวันที่ 20/10/2017Postpone from 20/10/20172017年10月20日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35516/02/20181.0A17KA080D : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าEnglish for Service SectorEnglish for Service Sector(เลื่อนจากวันที่ 09/10/2017Postpone from 09/10/20172017年10月09日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35620/02/20181.0A17NB068D : Social Etiquette : มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติSocial EtiquetteSocial Etiquette(เลื่อนจากวันที่ 30/09/2017Postpone from 30/09/20172017年09月30日から延期した )new5,000.006,000.00โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์
35722/02/20183.0Q17SA059P : การตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับAcceptance Sampling TechniquesAcceptance Sampling Techniques(เลื่อนจากวันที่ 19/10/2017Postpone from 19/10/20172017年10月19日から延期した )7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35823/02/20182.0A17LM173P : การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมชนPersonality Development and Public SpeakingPersonality Development and Public Speaking(เลื่อนจากวันที่ 20/10/2017Postpone from 20/10/20172017年10月20日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35924/02/20181.0A17LM160P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator(เลื่อนจากวันที่ 14/10/2017Postpone from 14/10/20172017年10月14日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36003/03/20182.0K17YW117S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementationnew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36109/03/20181.0A17NK057D : หัวหน้ายุคใหม่หัวใจบวกNew Gen Team Leader with Positive MindNew Gen Team Leader with Positive Mind(เลื่อนจากวันที่ 22/09/2017Postpone from 22/09/20172017年09月22日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36210/03/20181.0K17YW118S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mappingnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36311/03/20181.0K17YW119S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & WorkshopMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & WorkshopMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED) & Workshopnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36414/03/20181.0E17NB012D : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatment(เลื่อนจากวันที่ 16/10/2017Postpone from 16/10/20172017年10月16日から延期した )new3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36515/03/20182.0A17LM152P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making(เลื่อนจากวันที่ 22/02/2018Postpone from 22/02/20182018年02月22日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36619/03/20185.0E17KA009E : ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution SupervisorAir Pollution Supervisor(เลื่อนจากวันที่ 17/07/2017Postpone from 17/07/20172017年07月17日から延期した )8,500.009,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36723/03/20181.0A17LM040P : การให้คำปรึกษาและแก้เชิงการขายSales Clinic & CounselingSales Clinic & Counseling(เลื่อนจากวันที่ 02/06/2017Postpone from 02/06/20172017年06月02日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36824/03/20182.0K17YW120S : Load Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I,Part IInew4,300.005,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36931/03/20181.0K17YW121S : Right-Sized Machine/Performance Metric/Lean DiagnosticsRight-Sized Machine/Performance Metric/Lean DiagnosticsRight-Sized Machine/Performance Metric/Lean Diagnosticsnew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37001/04/20181.0K18YW001S : VSM Future StateVSM Future StateVSM Future Statenew2,300.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37124/04/20182.0A17LM166P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing(เลื่อนจากวันที่ 24/02/2018Postpone from 24/02/20182018年02月24日から延期した )5,100.005,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37226/04/20181.0A17LM163P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy(เลื่อนจากวันที่ 17/10/2017Postpone from 17/10/20172017年10月17日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37331/05/20181.0A17LM165P : กระตุกต่อมสร้างสรรค์ผลิตไอเดียBoosting Creative PowerBoosting Creative Power(เลื่อนจากวันที่ 18/10/2017Postpone from 18/10/20172017年10月18日から延期した )2,600.003,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
หมายเหตุRemark注釈 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง **
CPD คือ หลักสูตรที่สามารถนับชั่วโมงวิชาชีพของบัญชีได้ **
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% **
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น **
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) is certified from Council of Engineers to be in Continuing Professional Development (CPD) for engineering profession.**
CPD is a program that the hours of the training can be accumulated in accounting profession.**
Registration fee can be 200% tax deductible.**
Registration fee is not included VAT. Please pay the registration fee before or within the first day of the training.
泰日経済振興協会は技術者協議会によって認定されて、工学(エンジニアリング)分野の専門的な技術において継続的な能力開発である。
CPDは企業会計分野において継続的な能力開発である。
受講料は教育研修費として法人所得税申告の際、受講費の2倍が損金として計上可能です。
お支払いは開催日の3日前までに銀行振込にてお支払いください。
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます