Certification Program

กรุณาคลิกที่หัวข้อย่อยเพื่อดูรายละเอียด

Monozukuri Test


ตารางกิจกรรม Monodzukuri 2017

สาระสำคัญของการสอบ Monodzukuri Test

กำหนดการรับสมัคร และตารางการอบรม

กำหนดการ รายละเอียด เอกสารประกอบ ลิงค์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป เปิดรับสมัครอบรม ใบสมัครอบรม ใบสมัครอบรม

  วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5
รุ่นที่ 1 วันที่ วันพฤหัสบดีที่ วันศุกร์ที่ วันพุธที่ วันพฤหัสบดีที่ วันศุกร์ที่
24 ส.ค. 2560 25 ส.ค. 2560 13 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5
สถานที่ ห้อง 6A ห้อง 6A
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนาการ 18
รุ่นที่ 2 วันที่ วันพฤหัสบดีที่ วันศุกร์ที่ วันอังคารที่ วันพุธที่ วันพฤหัสบดีที่
28 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 10 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5
สถานที่ ห้อง 6A ห้อง 3C
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนาการ 18
เวลา   09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น.

กำหนดการ และรายละเอียดการสอบ

กำหนดการ รายละเอียด เอกสารประกอบ ลิงค์
วันที่ 20 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2560 เปิดรับสมัครสอบ ใบสมัครสอบ ใบสมัครสอบ
คู่มือการกรอกใบสมัคร Thai/Japanese
วันที่ 15 กันยายน 2560 ส่งใบแจ้งหนี้ค่าสมัครสอบ - -
วันที่ 9 - 3 ตุลาคม 2560 ส่งบัตรเข้าห้องสอบ - -
วันที่ 6 - 16 พฤศจิกายน 2560 ส่งชุดคำถามและข้อสอบ - -
วันที่ 11 - 21 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการสอบ - -
สนามสอบกลาง ที่ ส.ส.ท. จำนวน 2 วัน วัน/เดือน/ปี ห้องสอบ เวลาในการสอบ
  20 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 6 ห้อง 6A 9.30-12.00น.
  21 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 6 ห้อง 6A 9.30-12.00น.
วันที่ 11 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับรอง

SBA


Safety Basic Assessor and Safety Sub Assessor (SBA / SSA) 2017

※ เอกสารประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดหลักสูตร

Download : รายละเอียดหลักสูตร Safety Basic Assessor (SBA) ใบสมัครอบรม
Download : รายละเอียดหลักสูตร Safety Sub Assessor (SSA) ใบสมัครอบรม

※ กำหนดการรับสมัคร และตารางการอบรมหลักสูตร Safety Basic Assessor (SBA)

รุ่นที่  วันที่จัดอบรม ห้องอบรม
รุ่นที่ 7 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 60 ชั้น 3 ห้อง 3C
รุ่นที่ 8 วันที่ 20 เมษายน 60 ชั้น 6 ห้อง 6A
รุ่นที่ 9 วันที่ 9 มิถุนายน 60 ชั้น 6 ห้อง 6A
รุ่นที่ 10 วันที่ 4 สิงหาคม 60 ชั้น 6 ห้อง 6A
รุ่นที่ 11 วันที่ 6 ตุลาคม 60 ชั้น 6 ห้อง 6A
รุ่นที่ 12 วันที่ 8 ธันวาคม 60 ชั้น 6 ห้อง 6A

※ กำหนดการรับสมัคร และตารางการอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ระดับกลาง Safety Sub Assessor (SSA)

รุ่นที่  วันที่จัดอบรม ห้องอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 มีนาคม 60 ชั้น 6 ห้อง 6A
  สอบข้อเขียน รุ่นที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 60 ชั้น 6 ห้อง 6A
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 - 13 กรกฏาคม 60 ชั้น 1 ห้อง 1A
  สอบข้อเขียน รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กรกฏาคม 60 ชั้น 1 ห้อง 1A
รุ่นที่ 3 วันที่ 4 - 6 กันยายน 60 ชั้น 6 ห้อง 6A
  สอบข้อเขียน รุ่นที่ 3 วันที่ 11 กันยายน 60 ชั้น 6 ห้อง 6A
รุ่นที่ 4 วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 60 ชั้น 6 ห้อง 6A
  สอบข้อเขียน รุ่นที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 60 ชั้น 6 ห้อง 6A