M หมวดการบริหารการผลิต

ชื่อหลักสูตรรายละเอียดขอรับบริการ
Modern Warehouse Management Supervisor (หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่)
เคล็ดไม่ลับ การแก้ปัญหาที่หน้างานด้วย 5G
การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทางานด้วย 3
เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเหนือชั้น มุ่งสู่องค์การนวัตกรรม บุคลากรสร้างสรรค์ด้วย Kaizen
เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์
โลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน
โลจิสติกส์แบบลีน
กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การกำหนดตารางผลิตและควบคุมสำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก
การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยระบบคัมบัง
การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่
IATF 16949:2016
การจัดการสินค้าคงคลัง-วัสดุซ่อมบำรุง
การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไร
การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE Techniques
ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ
การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ POKA YOKE
การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์
การมุ่งสู่กระบวนการแบบลีน เพื่อยกระดับสู่สากล
การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM -2
การลดต้นทุนซัพพลายเชนแบบ Cross-Functional Team
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE