ประกาศผล Thailand 5S Award 2014 รอบที่ 2

ประกาศผล Thailand 5S Award 2014  รายชื่อองค์กรที่ผ่านการตรวจระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2 เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่นี่ >> ประกาศผล การตรวจประเมินระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2 (231)

 

ขอเชิญ… ร่วมชม และเป็นกำลังใจ การนำเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2014

 

ขอเชิญ… ร่วมชม และเป็นกำลังใจ การนำเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2014 ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น.
รายชื่อกลุ่มน้ำเสนอผลงาน Thailand 5S Award 2014Thailand 5S Award 2014 รอบชิงชนะเลิศ (439)

กำหนดการจัดงาน Thailand 5S Award 2014 กำหนดการ Thailand 5S Award 2014 (260)