ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ..ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ต้อง 5ส


ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ พร้อมฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ความสำเร็จในการบริหารงานด้านระบบ 5ส จากองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand 5S Award
ในหัวข้อเรื่อง ยกระดับองค์กร สู่ ความเป็นเลิศ ต้อง 5ส

รายละเอียด Download ที่นี่ บรรยายพิเศษ & Best Practice 5S Award ภาคใต้

รายชื่อองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร Thailand 5S Award 2015


ประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร Thailand 5S Award 2015 เพื่อเข้าสู่การนำเสนอผลงาน

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ..ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ต้อง 5ส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ พร้อมฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ความสำเร็จในการบริหารงานด้านระบบ 5ส จากองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand 5S Award
ในหัวข้อเรื่อง ยกระดับองค์กร สู่ ความเป็นเลิศ ต้อง 5ส

รายละเอียด Download ที่นี่>>>Best Practice 5S Award (386)

ขอเชิญส่งผลการดำเนินงานระบบ 5ส เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2015

ขอเชิญองค์กรที่นำระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในองค์กร์ ส่งผลการดำเนินงานระบบ 5ส เข้าประกวด เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงาน 5ส ขององค์กร และเพื่อรับ..รางวัล Thailand 5S Award 2015

รายละเอียด & ใบสมัคร  Download ได้ที่นี่ >>>ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด Thailand 5S Award 2015 (274)

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ 5ส เส้นทาง สู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ 5ส เส้นทาง สู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2558  เวลา 09.00-16.30  ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ที่นี่ >>บรรยายพิเศษ 5ส เส้นทางสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ และหลักเกณฑ์ Thailand 5S Award 2015 Update 25.12.2014