ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน 5ส รอบคัดเลือก Thailand 5S Award 2014

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน 5ส รอบคัดเลือก Thailand 5S Award 2014 ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00-19.00 น. ณ ห้องบุษราคม โรงแรมเอเทรียมกรุงเทพ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

รายละเอียด สามารถ Download ได้ที่นี่ กำหนดการ 5ส รอบคัดเลือก Thailand 5S Award 2014 (357)

ประกาศผล รายชื่อองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร Thailand 5S Award 2014

ประกาศผล รายชื่อองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร เข้าสู่รอบการนำเสนอผลงาน Thailand 5S Award 2014
สามารถ Download เอกสารรายชื่อได้ที่นี่ ประกาศผลงาน Thailand 5S Award 2014 รอบเอกสาร Update (281)

ขอเชิญส่งผลการดำเนินงานระบบ 5ส เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2014


ขอเชิญองค์กรที่นำระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ส่งผลการดำเนินงานระบบ 5ส เข้าประกวดเพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงาน 5ส ขององค์กรและเพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2014

รายละเอียด ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>รายละเอียด Thailand 5S Award 2014 (758)
ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>ใบสมัครส่งผลงาน Thailand 5S Award 2014 (318)