ขอเชิญส่งผลการดำเนินงานระบบ 5ส เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2015

ขอเชิญองค์กรที่นำระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในองค์กร์ ส่งผลการดำเนินงานระบบ 5ส เข้าประกวด เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงาน 5ส ขององค์กร และเพื่อรับ..รางวัล Thailand 5S Award 2015

รายละเอียด & ใบสมัคร  Download ได้ที่นี่ >>>ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด Thailand 5S Award 2015 (25)

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ 5ส เส้นทาง สู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ 5ส เส้นทาง สู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2558  เวลา 09.00-16.30  ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ที่นี่ >>บรรยายพิเศษ 5ส เส้นทางสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ และหลักเกณฑ์ Thailand 5S Award 2015 Update 25.12.2014

ขอเชิญ… ร่วมชม และเป็นกำลังใจ การนำเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2014

 

ขอเชิญ… ร่วมชม และเป็นกำลังใจ การนำเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2014 ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น.
รายชื่อกลุ่มน้ำเสนอผลงาน Thailand 5S Award 2014Thailand 5S Award 2014 รอบชิงชนะเลิศ (549)

กำหนดการจัดงาน Thailand 5S Award 2014 กำหนดการ Thailand 5S Award 2014 (322)

ประกาศผล Thailand 5S Award 2014 รอบที่ 2

ประกาศผล Thailand 5S Award 2014  รายชื่อองค์กรที่ผ่านการตรวจระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2 เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่นี่ >> ประกาศผล การตรวจประเมินระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2 (328)