ธัมโมโลยี ตอนที่ 26 หลักการบริหารคน

 

พระพุทธเจ้านับว่าเป็นบิดาแห่งการพัฒนามนุษย์ที่เยี่ยมยอดที่สุด สามารถสอนตามจริตของผู้นั้นได้  สามารถให้กรรมฐานที่เมื่อผู้นั้นภาวนาด้วยความเพียร จะสำเร็จดวงตาเห็นธรรมในไม่ช้า

Read More »

ธัมโมโลยี 25 หน้าที่พลเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมเป็นคนรุ่นเก่า สมัยผมเด็กเรียนอยู่ที่วัดสามปลื้ม มีวิชา “หน้าที่พลเมือง”  ครูจะสอนการทำหน้าที่ของการเกิดมาเป็นคน เป็นประชาชนคนไทย ความรับผิดชอบที่แม้จะไม่ใช่หน้าที่ รวมถึง มีการสอดแทรกให้ศึกษา “สมบัติผู้ดี” ด้วย ทำให้เรารู้ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ

Read More »

ธัมโมโลยี 24 ขี้ ตอน 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมเคยไปพักโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่น เขาจะติดตั้งระบบตรวจสอบการหยิบเครื่องดื่มในตู้เย็นเข้ากับคอมพิวเตอร์ กระป๋องเบียร์ น้ำอัดลม จะวางตั้ง ติดตั้งเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ พอหยิบกระป๋องออกจากตู้เย็น คอมพิวเตอร์จะบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างแม่นยำ เมื่อมีการออกจากโรงแรมจะคิดค่าใช้จ่ายได้ทันทีโดยผู้พักไม่ต้องรอให้บริกรไปเช็ค  แต่ปัญหาคือเมื่อคนไทยไปพัก

Read More »

ธัมโมโลยี 23 ขี้ ตอน 4

 

 

 

 

 

 

 

 

ละครหนังไทยที่ขาดไม่ได้คือ บทบาทของการอิจฉาริษยา  เป็นบทบาทที่คนไทยติดกันงอมแงมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการกรีดร้องของตัวอิจฉายิ่งสะใจคนดู  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

Read More »

ธัมโมโลยี 22 ขี้ ตอน 3

 

 

 

 

 

 

 

 

คนไทยส่วนใหญ่ จะมีนิสัยชอบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่ได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ฟังคนอื่นเล่ามา โดยปราศจาก “ความรู้” ในเรื่องที่วิจารณ์   ดังนั้นจึงวิจารณ์โดยอาศัยความรู้สึกเป็นหลัก ดังนั้น บน Social Media จึงเต็มไปด้วยคำวิจารณ์ที่ออกมาโดยพื้นฐานของอารมณ์ ความรู้สึกมากกว่า ความจริง ความถูกต้อง  ยิ่งถ้ามีการคิดปรุงแต่งประกอบความเห็นแล้ว จะกลายเป็น “ความเท็จ” ทันที

Read More »

ธัมโมโลยี 21 ขี้ ตอน 2

 

 

 

 

 

 

 

 

น้อง ๆ เด็กรุ่นใหม่ เด็ก Gen Z  จะเป็นน้องที่มีอารมณ์ศิลปินสูง  มีข้อดี  มีความเป็นตัวของตัวเอง  มีความคิดสร้างสรรค์สูง กล้าแสดงออก  เลยเป็นจุดอ่อน คือ “สนใจตัวเองเป็นหลัก”  “กล้าจนกลายเป็นก้าวร้าว” ขาดการคิดถึง “ใจคนอื่น”  จนลืมคำว่า “น้ำใจ” ไป  จะสนใจว่าตนเองจะได้อะไรก่อน    โดยเฉพาะความคิด “เพื่อส่วนรวม”  จะมีน้อย หรือ ไม่มี    ยิ่งเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะหาได้ยาก

Read More »

ธัมโมโลยี 20 ขี้ ตอนที่ 1

คำว่า “ขี้” ในภาษาไทย เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เป็นของเสียที่ออกมาจากร่างกาย ไม่ว่า ขี้ เฉย ๆ หมายถึง อุจจาระ ต้องถ่ายทิ้ง ถ้าเก็บไว้จะทำให้ร่างกายไม่ปกติ อึดอัด ก่อให้เกิดโรค  พอเอาคำว่า ขี้ไปประกอบกับอวัยวะ หรือ คำอื่น จะหมายถึง ของเสียที่ออกมาจากอวัยวะนั้น เช่น ชี้ตา ขี้หู ขี้ไคล ขี้มูก ขึ้ฟัน เป็นต้น  แต่ที่น่าแปลก พอเอาไปนำหน้าเพื่อแสดงพฤติกรรม จะมีความหมายในทางไม่ดี เช่น ขึ้เกียจ ชี้อิจฉา ขี้น้อยใจ ขี้รำคาญ เป็นต้น

Read More »