Home ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก
« Home »
พ.ค. 4th, 2016 ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก

Tags
Plurk
Share this

***รายชื่อผลงาน Kaizen ที่ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดประกาศผลตามเอกสารแนบ ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก

หมายเหตุ :
1. ผลงาน Kaizen ประเภท Kaizen Suggestion System และ Kaizen for Office ผ่านรอบคัดเลือก เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
2. ผลงาน Kaizen ประเภท Automation / Karakuri / Project / Genba และ Innovation ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง วันที่ 18 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2559
3. เนื่องจากมติกรรมการฯ มีการปรับเปลี่ยนประเภทผลงานกรุณาตรวจสอบรายชื่อผลงานกลุ่มในแต่ละประเภท

Comments are closed.