Home ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
« Home »
มิ.ย. 20th, 2016 ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

Tags
Plurk
Share this

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 : ผลงาน Kaizen ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

Comments are closed.