วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน Kaizen รอบคัดเลือก

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน Kaizen รอบคัดเลือกใน Thailand Kaizen Award 2013 ในวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2556
เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องบุษราคัม / ห้องไพลิน โรงแรมอมารีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่   โดยเริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเวลา 07.30 น.

กำหนดการต่าง ๆ ดาวน์โหลด ThailandKaizenAward_Qualifier2013 (2033) ได้ที่นี่