วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต

ขอเชิญส่งผลงาน เข้าร่วมประกวด Thailand Kaizen Award 2017
ขอเชิญส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด เพื่อ รับรางวัล Thailand Kaizen Award 2017
โดยมีรายละเอียด กำหนดการ Thailand Kaizen Award 2017 และใบสมัครตามไฟล์แนบ Thailand Kaizen Award 2017 – รับสมัครผลงาน

บรรยายหลักเกณฑ์ สร้างมูลค่าในคน เพิ่มมูลค่าในงาน การปรับปรุงกระบวนการด้วย Kaizen วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

บรรยายหลักเกณฑ์ สร้างมูลค่าในคน เพิ่มมูลค่าในงาน การปรับปรุงกระบวนการด้วย Kaizen ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ บรรยายหลักเกณฑ์ สร้างมูลค่าในคน เพิ่มมูลค่าในงาน การปรับปรุงกระบวนการด้วย Kaizen 22 พ.ย 59

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
: ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากที่นี่ ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ

Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญชมการนำเสนอผลงาน Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ 9-11 สิงหาคม 2559

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 : ผลงาน Kaizen ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก

***รายชื่อผลงาน Kaizen ที่ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดประกาศผลตามเอกสารแนบ ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก

หมายเหตุ :
1. ผลงาน Kaizen ประเภท Kaizen Suggestion System และ Kaizen for Office ผ่านรอบคัดเลือก เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
2. ผลงาน Kaizen ประเภท Automation / Karakuri / Project / Genba และ Innovation ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง วันที่ 18 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2559
3. เนื่องจากมติกรรมการฯ มีการปรับเปลี่ยนประเภทผลงานกรุณาตรวจสอบรายชื่อผลงานกลุ่มในแต่ละประเภท