วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต

Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญชมการนำเสนอผลงาน Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Thailand Kaizen Award 2016 รอบชิงชนะเลิศ 9-11 สิงหาคม 2559

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 : ผลงาน Kaizen ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก

***รายชื่อผลงาน Kaizen ที่ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดประกาศผลตามเอกสารแนบ ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก

หมายเหตุ :
1. ผลงาน Kaizen ประเภท Kaizen Suggestion System และ Kaizen for Office ผ่านรอบคัดเลือก เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
2. ผลงาน Kaizen ประเภท Automation / Karakuri / Project / Genba และ Innovation ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง วันที่ 18 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2559
3. เนื่องจากมติกรรมการฯ มีการปรับเปลี่ยนประเภทผลงานกรุณาตรวจสอบรายชื่อผลงานกลุ่มในแต่ละประเภท

กำหนดการ Thailand Kaizen Award 2016 (รอบคัดเลือก)

ขอเชิญชมการนำเสนอผลงาน Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก วันที่ วันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมอวานีเอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Thailand Kaizen Award 2016 รอบคัดเลือก 25-29 เมษายน 2559+++

ขอเชิญส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด เพื่อ รับรางวัล Thailand Kaizen Award 2016

ขอเชิญส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด เพื่อ รับรางวัล Thailand Kaizen Award 2016
โดยมีรายละเอียด กำหนดการ Thailand Kaizen Award 2016 และใบสมัครตามไฟล์แนบ Thailand Kaizen Award 2016 – รับสมัครผลงาน

บรรยายพิเศษ… มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย Kaizen และเกณฑ์รางวัล Thailand Kiazen Award 2016

บรรยายพิเศษ… มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย Kaizen และเกณฑ์รางวัล Thailand Kiazen Award 2016
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสาร บรรยายพิเศษ…-มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย-Kaizen-และเกณฑ์รางวัล-Thailand-Kiazen-Award-2016_กำหนดการ

ขออภัย!!หลักสูตรเต็ม ไม่สามารถจองได้