วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน Kaizen รอบคัดเลือก ในงาน Thailand Kaizen Award 2015

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน Kaizen รอบคัดเลือก ในงาน Thailand Kaizen Award 2015 รอบคัดเลือก วันที่ 27-30 เมษายน 2558 เวลา 08.30-17.30 น. ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียด Download ได้ที่นี่

>>>นำเสนอผลงาน Kaizen รอบคัดเลือก ในงาน Thailand Kaizen Award 2015 รอบคัดเลือก วันที่ 27-30 เมษายน 2558 (6993)<<<

 

ประกาศรายชื่อผลงาน Kaizen ที่ผ่านรอบเอกสาร เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก Update 19.02.2015


ประกาศรายชื่อผลงาน Kaizen ที่ผ่านรอบเอกสาร เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก รายละเอียด สามารถ Download ได้ที่นี่

>>>>ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2015 รอบเอกสาร update 19.02.2015 (1615)

ขอเชิญส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวดเพื่อรับ Thailand Kaizen Award 2015

ขอเชิญส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวดเพื่อรับ Thailand Kaizen Award 2015

รายละเอียดการประกวด ดาวน์โหลดที่นี่ >>กำหนดการและรายละเอียด Thailand Kaizen Award 2015 (1828)
ใบสมัคร Kaizen Award 2015 ดาวน์โหลดที่นี่ >>ใบสมัคร Thailand kaizen Award 2015 (870)

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ.. ยกระดับองค์กร สู่ความเป็นเลิศ ต้อง Kaizen


ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ.. ยกระดับองค์กร สู่ความเป็นเลิศ ต้อง Kaizen

รายละเอียดและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>บรรยายพิเศษ KAIZEN และเกณฑ์ Thailand Kaizen Award 2015 (1586)

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2014 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2014 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2014 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 5-7 สิงหาคม (1296)