วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต

ประกาศผล ผลงาน Kaizen ที่ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล  ผลงาน Kaizen ประเภท Automation Kaizen /  Karakuri  Kaizen  /  Project Kaizen / Genba Kaizen ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 5-7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รายละเอียด download ได้ที่นี่ >>ประกาศผล Thailand Kaizen Award รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่จริง (1084)

ประกาศผล Kaizen ผ่านรอบเอกสาร เข้าสู่รอบการนำเสนอผลงาน Thailand Kaizen Award 2014

ประกาศผล Kaizen ผ่านรอบเอกสาร เข้าสู่รอบการนำเสนอผลงาน Thailand Kaizen Award 2014
Download เอกสาร (PDF) ได้ที่นี่>>> ประกาศผล ผลงาน Kaizen ผ่านรอบเอกสาร Thailand Kaizen Award 2014 (1957)

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน Kaizen รอบคัดเลือก Thailand Kaizen Award 2014


ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานKaizen ในงาน Thailand Kaizen Award 2014 รอบคัดเลือก ชมความคิดสร้างสรรค์อันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต จนขยายผลไปสู่เครื่องจักรกลช่วยผลิต ในรูปแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ จากการนำเสนอความคิดด้านการปรับปรุงผลงานที่เป็นผลจริง การการทำงานเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำงาน

วันที่ 28-30 เมษายน 2557 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องบุษราคัม/ห้องไพลิน โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพ ถนนเพชรบุรีตัดใหม๋

รายละเอียดและสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>Thailand kaizen Award 2014 รอบคัดเลือก (3544) 

ขอเชิญท่านผู้สนใจ ส่งผลงาน Kaizen เข้าประกวด เพื่อรับรางวัล Thailand Kaizen Award 2014

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดผลงาน Kaizen เพื่อรับรางวัล Thailand Kaizen Award 2014 โดยแบ่งออกเป็นประเภทการแข่งขันดังนี้

  1. Automation Kaizen
  2. Karakuri Kaizen
  3. Kaizen Suggestion System (KSS)
  4. Kaizen for Office
  5. Genba kaizen
  6. Project Kaizen
  7. Innovation

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมส่งประกวดผลงาน Thailand Kaizen Award 2014 ที่นี่
รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด (1601)

ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงาน  Thailand Kaizen Award 2014 ที่นี่
ใบสมัคร kaizen Award 2014 update 04.12.2013 (835)

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ.. เกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกผลงาน เพื่อรับ.. Thailand Kaizen Award 2014

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ.. เกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกผลงาน เพื่อรับ.. Thailand Kaizen Award 2014 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องชฎาแกรนด์ 1 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

รายละเอียด สามารถ Download ได้ที่นี่ >>เกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกผลงาน Thailand Kaizen Award 2014 (1161)
สำรองที่นั่งออนไลน์ ได้ที่นี่ >> สำรองที่นั่งออนไลน์ <<