ขอเชิญ…ส่งผลงาน Lean model line ดีเด่น เข้าร่วมประกวด เพื่อรับ Lean Model Award 2020


รายละเอียดและใบสมัคร Lean Model Award 2020

ขอเชิญ…องค์กรส่งผลการดำเนินงานระบบ Lean เข้าประกวดเพื่อรับ Thailand Lean Award 2020


รายละเอียด และใบสมัคร Thailand Lean Award 2020 Click here !!

ขอเชิญเข้าร่วมชมการนำเสนอ Thailand Lean Award 2019 รอบชิงชนะเลิศ 26 มิถุนายน 2562


สูจิบัตร Thailand Lean Award 2019 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ขอเชิญ…ส่งผลการดำเนินงานระบบ Lean เข้าประกวด เพื่อรับ Thailand Lean Award 2019

รายละเอียดการรับสมัครผลการดำเนินระบบ Lean เข้าร่วมประกวด Thailand Lean Award 2019

ประกาศผล Thailand Lean Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผลการประกวด Thailand Lean Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ

เชิญสมัครเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงาน Thailand Lean Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ 4-5 กรกฎาคม 2561

สูจิบัตรเชิญร่วมงาน Thailand Lean Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ 4-5 กรกฎาคม 2561