เปิดแล้ว รับสมัครผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล Thailand Quality Prize 2015

ขอเชิญ… กลุ่มกิจกรรมคุณภาพส่งผลงาน QCC เข้าประกวด เพื่อรับ.. Thailand Quality Prize 2015

รายละเอียด สามารถ Download ได้ที่นี่ >>โบรชัวร์ Thailand Quality Prize 2015 Update (112)
ใบสมัคร Download ได้ที่นี่ >> ใบสมัคร QCC2015 Update (61)

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2014 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ Thailand Quality Prize 2014  เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2557
รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ Thailand Quality Prize 2014 (346)

ขอเชิญฟัง… หลักเกณฑ์การให้คะแนนและคัดเลือกผลงานกลุ่ม QCC

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ๊่ปุ่น) ขอเชิญฟัง.. หลักเกณฑ์การให้คะแนนและคัดเลือกผลงานกลุ่ม QCC ใน Thailand Quality Prize 2015 ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ๊่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

สนใจรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมฟังเกณฑ์  สามารถ Dowload เอกสารได้ที่นี่ >>หลักเกณฑ์การให้คะแนนและคัดเลือกผลงานกลุ่ม QCC : Thailand Quality Prize 2015 (407)