Thailand Quality Prize 2016 รอบคัดเลือก 12 – 15 ต.ค. 58

ขอเชิญชม…………..งานประกวดรางวัลThailand Quality Prize 2016 รอบคัดเลือก

ท่านสามารถอ่านรายละเอียด วิธีการ กำหนดการณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครจากที่ Thailand Quality Prize 2016 รอบคัดเลือก 12 – 15 ต.ค. 58

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2016 : รอบเอกสาร

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2016 : รอบเอกสาร
ผลงาน QCC ผ่านการพิจารณารอบเอกสาร เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมอวานีเอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศผล Thailand Quality Prize 2016 รอบเอกสาร

ขอแสดงความนับถือ

ขอเชิญกลุ่มกิจกรรมคุณภาพส่งผลงาน QCC เข้าประกวด Thailand Quality Prize 2016

ขอเชิญกลุ่มกิจกรรมคุณภาพส่งผลงาน QCC เข้าประกวด Thailand Quality Prize 2016

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่ Thailand Quality Prize 2016

บรรยายเกณฑ์การให้คะแนนและคัดเลือกผลงาน Thailand Quality Prize 2016

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จาก ห้อง 3 A สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็น ห้องสกาย 1 (ชั้น 18) โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง

ขอเชิญร่วมฟัง บรรยายเกณฑ์การให้คะแนนและคัดเลือกผลงาน Thailand Quality Prize 2016 ดาวน์โหลด