ประกาศผล Thailand Quality Prize 2014 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ Thailand Quality Prize 2014  เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2557
รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ Thailand Quality Prize 2014 (86)

ขอเชิญฟัง… หลักเกณฑ์การให้คะแนนและคัดเลือกผลงานกลุ่ม QCC

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ๊่ปุ่น) ขอเชิญฟัง.. หลักเกณฑ์การให้คะแนนและคัดเลือกผลงานกลุ่ม QCC ใน Thailand Quality Prize 2015 ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 3C สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ๊่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

สนใจรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมฟังเกณฑ์  สามารถ Dowload เอกสารได้ที่นี่ >>หลักเกณฑ์การให้คะแนนและคัดเลือกผลงานกลุ่ม QCC : Thailand Quality Prize 2015 (96)

ขอเชิญ..ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับรางวัลคุณภาพ Thailand Quality Prize 2014 รอบชิงชนะเลิศ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญชม.. การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลคุณภาพ Thailand Quality Prize 2014 รอบชิงชนะเลศ วันที่ 2-4 เมษายน 2557 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ

เอกสารรายละเอียด และใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่ »รายละเอียดและใบสมัคร QCC รอบชิงชนะเลิศ 2014 (445)

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2014 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

… ประกาศ …

ผลงาน QCC ผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวันที่ 2 – 4 เมษายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

Download รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจผลงาน QCC ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
ได้ที่นี่ >»ประกาศผล Thailand Quality Prize 2014 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง (385)