ประกาศผล Thailand Quality Prize 2016 รอบคัดเลือก

ประกาศผลประกวดรางวัลThailand Quality Prize 2016 รอบคัดเลือก จากการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
วันที่ 17 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2558

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศผล Thailand Quality Prize 2016 รอบคัดเลือก

Thailand Quality Prize 2016 รอบคัดเลือก 12 – 15 ต.ค. 58

ขอเชิญชม…………..งานประกวดรางวัลThailand Quality Prize 2016 รอบคัดเลือก

ท่านสามารถอ่านรายละเอียด วิธีการ กำหนดการณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครจากที่ Thailand Quality Prize 2016 รอบคัดเลือก 12 – 15 ต.ค. 58

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2016 : รอบเอกสาร

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2016 : รอบเอกสาร
ผลงาน QCC ผ่านการพิจารณารอบเอกสาร เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมอวานีเอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศผล Thailand Quality Prize 2016 รอบเอกสาร

ขอแสดงความนับถือ

ขอเชิญกลุ่มกิจกรรมคุณภาพส่งผลงาน QCC เข้าประกวด Thailand Quality Prize 2016

ขอเชิญกลุ่มกิจกรรมคุณภาพส่งผลงาน QCC เข้าประกวด Thailand Quality Prize 2016

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการคลิกที่นี่ Thailand Quality Prize 2016