เชิญฟังบรรยายหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2020 พร้อมบรรยายพิเศษ


บรรยายหลักเกณฑ์ หัวข้อ กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพและการเลือกใช้เครื่องมือ QCC พร้อม รู้ลึกถึงแก่นแท้ ของเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2020

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2019 รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2019 รอบชิงชนะเลิศ

ขอเชิญเข้าร่วมชม…การนำเสนอผลงาน QCC เพื่อรับรางวัล Thailand Quality Prize 2019 รอบชิงชนะเลิศ


สูจิบัตร Thailand Quality Prize 2019 กำหนดการ 20-22 มี.ค. 62 รอบชิงชนะเลิศ

VDO บรรยากาศ Thailand Quality Prize

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2019 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง


ประกาศผล Thailand Quality Prize 2019 รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง