ประกาศผลรอบคัดเลือก Thailand Quality Prize 2019 เข้ารอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2019 รอบคัดเลือกเข้าสู่รอบการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

่ขอเชิญชม…การนำเสนอผลงาน QCC ในงาน Thailand Quality Prize 2019 รอบคัดเลือก

สูจิบัตร Thailand Quality Prize 2019 รอบคัดเลือก 16 – 18 ตุลาคม 2561

ประกาศผล ผลงาน QCC ผ่านรอบเอกสาร เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2019 รอบเอกสาร

รายละเอียด และ ใบสมัครผลงาน QCC เข้าร่วมประกวด Thailand Quality Prize 2019