ขอเชิญ…ชมการนำเสนอผลงาน QCC เพื่อรับรางวัล Thailand Quality Prize 2020 รอบคัดเลือก


สูจิบัตร Thailand Quality Prize 2020 การนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2020 รอบเอกสาร

ประกาศผล ผลงาน QCC ผ่านรอบเอกสาร เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก Thailand Quality Prize 2020

เชิญส่งผลงาน QCC เข้าประกวด Thailand Quality Prize 2020


รายละเอียด และ ใบสมัครผลงาน QCC เข้าประกวด Thailand Quality Prize 2020

เชิญฟังบรรยายหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2020 พร้อมบรรยายพิเศษ


บรรยายหลักเกณฑ์ หัวข้อ กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพและการเลือกใช้เครื่องมือ QCC พร้อม รู้ลึกถึงแก่นแท้ ของเกณฑ์การพิจารณารางวัล Thailand Quality Prize 2020