เรียนทางไกล

เรียนทางไกล 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) แผนกการศึกษาทางไกล นำหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จจาก มหาวิทยาลัยซันโน (SANNO) ประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านการบริหารการผลิต การบริหารการจัดการ การพัฒนาคุณภาพงาน ฯลฯ จากสถิติที่มีผู้สำเร็จการศึกษา และหางานทำได้มากที่สุด มาพัฒนาและประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาทางไกล ที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากร ในประเทศไทย

 

ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)    

เป็นระบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สามารถทบทวนความรู้ด้วยการทำรายงาน

รับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหาหลักสูตร
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

มีระบบการประเมินผลด้วยแบบทดสอบที่เห็นผล

เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง

ได้รับวุฒิบัตร
ออกโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยซันโน ของประเทศญี่ปุ่น

 

ในปัจจุบันแผนกการศึกษาทางไกล ได้จัดกิจกรรมทางการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 การเรียนทางไกลแบบ Public Schooling คือ การเรียนการสอนทางไกลแบบเปิดรับสมัครทั่วไป มีกิจกรรมการเรียนเสริม(สรุปเนื้อหาหลักสูตร) ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รูปแบบที่ 2 การเรียนทางไกลแบบ Inhouse Schooling คือ การเรียนการสอนทางไกลที่จัดให้เฉพาะแต่ละบริษัทที่แจ้งความจำนงขอรับบริการ มีกิจกรรมการเรียนการอบรม ณ สถานที่ที่บริษัทกำหนด (ต้องมีผู้เรียนอย่างน้อย 15 คนขึ้นไป/รายวิชา)

 

ใบสมัครเรียนทางไกล ::  โปรแกรมการเรียนทางไกล 2556 ::  วิธีการเรียน

 

สถานที่จัดเรียนเสริม

อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
เวลาในการอบรม : 09.00 – 16.30 น.
หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันกำหนดการอีกครั้ง
ที่ตั้ง : 543/4 ถนนพัฒนาการ ซอย 18 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตร : คุณนภัส,คุณธัญสิทธิ์ E-mail : napas@tpa.or.th , thanyasit@tpa.or.th
เบอร์โทร : 02-717 3000 ต่อ 741 – 744
โทรสาร : 02-719 9481-3