บริการของเราOur Services.Our Services.

TPA Thailand Award

การจัดอบรมแบบ Public Training

วินิจฉัยและให้คำปรึกษา

50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)50th Anniversary Celebration.50th Anniversary Celebration.ดูทั้งหมด..more..more

สายงานการศึกษา ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

กิจกรรม / บริการพิเศษActivities and Special ServicesActivities and Special Servicesดูทั้งหมด..more..more

ดาวน์โหลดDownloadDownloadดูทั้งหมด..more..more

ข่าว ส.ส.ท.และประกาศผลสอบผู้ควบคุมก๊าซและหม้อน้ำNews and Exam Results of Boiler & GasNews and Exam Results of Boiler & Gas

Customer Review

ความร่วมมือOur partnerOur partner

dip.go.th
dsd.go.th
diw.go.th
labour.go.th
coe.or.th
Autonomous Maintenance
tni.ac.th
jtecs.or.jp
TPM
TPM Black Belt
jipm.or.jp
jipmglobal.com
Safety Basic Assessor
tjsisc-th.com
Industrial Value Chain Initiative
The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
MARA : Manufacturing Automation and Robotics Academy