แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
123/06/20211.0D21LM003P : เทคนิคการทำรายงานการบำรุงรักษาด้วยสมาร์ทโฟน (ภาคปฏิบัติ)Check Sheet Online by SMART PHONE: WorkshopCheck Sheet Online by SMART PHONE: Workshop3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
224/06/20211.0D21LM005P : Touch Internet of Things:IoT BasicTouch Internet of Things:IoT BasicTouch Internet of Things:IoT Basic3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
301/07/20211.00D21NO006P : เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาด้วยโมบายแอปและไอโอทีImprove Maintenance with Mobile CMMS App and The Internet Of Things (IoT)Improve Maintenance with Mobile CMMS App and The Internet Of Things (IoT)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
402/07/20211.0D21LM002P : Predictive Maintenance ลดต้นทุนมหาศาลด้วยเทคโนโลยีการบำรุงรักษาแห่งอนาคตPredictive Maintenanc. How It Works? Why It�s Needed? How to Calculate Its ROI?Predictive Maintenanc. How It Works? Why It�s Needed? How to Calculate Its ROI? (เลื่อนจากวันที่ 27/05/2021Postpone from 27/05/20212021年05月27日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます