แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
102/06/20213.00U21PN011P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller9,000.009,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
209/06/20213.00U21PN012P : Automation Skill for Smart Factory Part IAutomation Skill for Smart Factory Part IAutomation Skill for Smart Factory Part I8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
324/06/20211.00U21PN013P : Plant Maintenance Solution for IOT (การใช้ระบบบำรุงรักษาสำหรับการจัดการแบบอัตโนมัติ)Plant Maintenance Solution for IOTPlant Maintenance Solution for IOT3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
425/06/20211.00U21PN010P : พื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซีลอจิกIntroduction to Fuzzy Logic ControlIntroduction to Fuzzy Logic Controlnew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
525/06/20211.0U21NO002DT : พื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซีลอจิก (Online)Introduction to Fuzzy Logic ControlIntroduction to Fuzzy Logic Controlnew2,500.002,800.00Online
601/07/20212.00U21NO018P : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นFoundation of Machine Vision for Automation ManufacturingFoundation of Machine Vision for Automation Manufacturing6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
701/07/20212.0U21NO001DT : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้น (Online)Foundation of Machine Vision for Automation ManufacturingFoundation of Machine Vision for Automation Manufacturingnew4,800.005,200.00Online
822/07/20212.00U21NO020P : นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติIndustrial Pneumatic System CourseIndustrial Pneumatic System Course5,800.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
928/07/20213.00U21NO019P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller9,000.009,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます