แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
115/05/20212.0M21MP017DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine (Online)4,800.005,200.00Online
218/05/20211.00A21MP041DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labor Law & Regulation (Online)Labor Law & Regulation (Online)2,500.002,800.00Online
318/05/20211.0Q21SH003J : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นIATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Managementnew5,100.005,800.00Online
418/05/20211.00Q21SH001JL : Automotive Core Tools ManagementAutomotive Core Tools Management (Online)Automotive Core Tools Management (Online)5,100.005,800.00Online
518/05/20211.00I21NO009DT : การสอบเทียบเครื่องวัดภายในสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Internal instrument calibration for industry (Online)Internal instrument calibration for industry (Online)2,500.002,800.00Online
619/05/20211.0Q21NO019DT : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online)2,500.002,800.00Online
719/05/20212.0E21SH005JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)9,000.0010,000.00Online
820/05/20211.00A21MP043DT : การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Online)Management for Supervisor (Online)Management for Supervisor (Online)2,500.002,800.00Online
920/05/20211.0M21LM011DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)new2,500.002,800.00Online
1020/05/20212.0E21NO019DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Levelnew1,200.001,500.00Online
1121/05/20211.0A21MP021DT : สุดยอดชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง (Online)Negotiation ExcellenceNegotiation Excellence (Online)new2,500.002,800.00Online
1221/05/20211.0Q21LM006DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO 9000:2015 Introduction and Implementation (Online)new2,500.002,800.00Online
1324/05/20212.0E21NO020DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committeenew1,200.001,500.00Online
1424/05/20211.00E21KB008DT : การบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน (Online)Sustainable Safety Management for Supervisor (Online)Sustainable Safety Management for Supervisor (Online)2,500.002,800.00Online
1525/05/20211.0Q21LM005DT : การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Voice of Customer for Quality (Online)Voice of Customer for Quality (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2021Postpone from 20/05/20212021年05月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
1625/05/20211.0M21MP018DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต (Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management (Online)new2,500.002,800.00Online
1725/05/20211.0Q21NO020DT : การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Online)Planning for Quality Assurance (Online)Planning for Quality Assurance (Online)new2,500.002,800.00Online
1827/05/20211.0P21LM009DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (Online)new2,500.002,800.00Online
1927/05/20211.0M21LM008DT : การผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Online)Zero Defect : ZD (Online)Zero Defect : ZD (Online)new2,500.002,800.00Online
2027/05/20212.0E21NO021DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Levelnew1,200.001,500.00Online
2127/05/20212.0E21SH006JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive ManagementSafety Officer for Japanese Executive Managementnew9,000.0010,000.00Online
2228/05/20211.0M21LM007DT : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste) (Online)Elimination motion waste Elimination motion waste new2,500.002,800.00Online
2328/05/20211.00E21KB009DT : การป้องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants (Online)Preventing Hazards and Conflicts from Electrical Systems in Industrial Plants (Online)2,500.002,800.00Online
2428/05/20211.0P21LM010DT : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษา (Online)Safety system maintenance (Online)Safety system maintenance (Online)2,500.002,800.00Online
2528/05/20211.00I21NO010DT : แผนการชักตัวอย่างเชิงคุณภาพเพื่อการวัด และมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (Online)Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025 (Online)Attribute Sampling Plan for Measurement and ISO/IEC 17025 (Online)2,500.002,800.00Online
2631/05/20219.0S21YW002DT : 5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program5S Master Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )new21,000.0025,000.00Online
2731/05/20211.0M21NO026DT : การลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่าในกระบวนการผลิต (Online)8 WASTES/MUDA COST REDUCTION IN MANUFACTURING (Online)8 WASTES/MUDA COST REDUCTION IN MANUFACTURING (Online)new2,500.002,800.00Online
2831/05/20211.0Q21LM007DT : เคล็บไม่ลับการทำ GMP เครื่องสำอาง (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)Introduction to GMP (cosmetic) (Online)new2,500.002,800.00Online
2901/06/20211.00A21MP033S : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3001/06/20212.00C21YW019P : เจาะลึก...การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel อย่างเหนือชั้น ด้วย Pivot TableSuper Tips & Techniques for PivotTableSuper Tips & Techniques for PivotTable6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3101/06/20211.00E21KB010DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using2,500.002,800.00Online
3201/06/20212.00I21NO031P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3302/06/20213.00U21PN011P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller9,000.009,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
3402/06/20211.0A21NO141P : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์PDPA for HRPDPA for HR3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3505/06/20212.0S21YW007S : Six Sigma Blackbelt Master รุ่น 26, Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phasenew5,000.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3607/06/20212.0A21MP053P : ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิผลEffective Coaching SkillsEffective Coaching Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3707/06/20215.00I21NO032P : Process Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : MeasurementProcess Instrumentation Part I : Measurement15,000.0017,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3807/06/20212.00C21YW016P : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016Professional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3907/06/20212.00C21YW007DT : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2016 (Online)Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2010Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20104,800.005,200.00Online
4007/06/20211.0P21LM044P : ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลDigital Transformation Maintenance SystemDigital Transformation Maintenance System3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4107/06/20211.0P21NO025DT : ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Online)Digital Transformation Maintenance System (Online)Digital Transformation Maintenance System (Online)2,500.002,800.00Online
4207/06/20218.0S21YW030S : Lean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification ProgramLean for Excellent Service Certification Programnew20,000.0025,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4307/06/20211.00Q21LM022P : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016Advanced Product Quality Planning : APQPAdvanced Product Quality Planning : APQP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4407/06/20211.0Q21LM008DT : การบูรณาการการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) เข้าสู่ระบบ IATF16949:2016 (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online)Advanced Product Quality Planning : APQP (Online)new2,500.002,800.00Online
4508/06/20211.0A21MP028S : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety (เลื่อนจากวันที่ 10/06/2021Postpone from 10/06/20212021年06月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4608/06/20211.00A21MP035S : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4708/06/20213.00E21KB007E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศAir Pollution for OperatorAir Pollution for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4808/06/20212.00P21LM032P : การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศAir Condition MaintenanceAir Condition Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4908/06/20211.00P21LM033P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ) TPM - Autonomous Maintenance (Workshop)TPM - Autonomous Maintenance (Workshop)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5008/06/20211.00A21MP075P : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5108/06/20211.0A21MP058DT : กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRMเพื่อพิ่มยอดขายและรักษาสายสัมพันธ์ (Online)Long Life Relationship & High Impact By CRM StrategyLong Life Relationship & High Impact By CRM Strategynew2,500.002,800.00Online
5208/06/20211.00I21NO033P : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้นFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for BeginnersFoundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5308/06/20211.00I21NO011DT : พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สำหรับผู้เริ่มต้น (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners (Online)2,500.002,800.00Online
5409/06/20213.00U21PN012P : Automation Skill for Smart Factory Part IAutomation Skill for Smart Factory Part IAutomation Skill for Smart Factory Part I8,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5509/06/20212.00C21YW003DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Excel Level 2Excel Level 24,800.005,200.00Online
5609/06/20212.00C21YW020P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5709/06/20211.00A21MP060P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5809/06/20211.0A21MP054DT : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ (Online)Effective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skillsnew2,500.002,800.00Online
5909/06/20212.0Q21LM023P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016IATF16949:2016IATF16949:20165,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6009/06/20212.0Q21LM009DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016 (Online)IATF16949:2016 (Online)IATF16949:2016 (Online)new4,800.005,200.00Online
6109/06/20212.00E21SH005J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive Management安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
6209/06/20212.0E21SH007JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive ManagementSafety Officer for Japanese Executive Managementnew9,000.0010,000.00Online
6310/06/20211.00Q21LM025P : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบQCC and Kaizen The difference in purpose and applicationQCC and Kaizen The difference in purpose and application3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6410/06/20211.0Q21LM010DT : QCC & Kaizen ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ที่ต้องทราบ (Online)QCC and Kaizen The difference in purpose and application (Online)QCC and Kaizen The difference in purpose and application (Online)new2,500.002,800.00Online
6510/06/20212.00A21MP056P : จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการทำงานPsychology for Effective WorkPsychology for Effective Work5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6610/06/20211.00A21MP067P : ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรCorporate EnglishCorporate English3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6710/06/20211.00P21LM034P : ระบบแก้ไข บำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาCorrective Maintenance : CMCorrective Maintenance : CM3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6810/06/20212.00I21NO034P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6910/06/20212.00I21NO012DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
7011/06/20211.00A21MP050P : การวางแผนปฏิบัติงานAction PlanAction Plan3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7111/06/20211.00A21MP054P : การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานในยุค AI และIoTMastering Management for Smart SupervisorMastering Management for Smart Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7211/06/20211.0A21NO124P : ทักษะใหม่สำหรับผู้นำในฐานะโค้ชUp Skill To Leader as a CoachUp Skill To Leader as a Coach3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7311/06/20211.0A21NO123P : ทางรอดองค์กรยุค Disruption ด้วยกลยุทธ์ Up Skill ෶ Re Skill สู่ Next NormalUp Skill � Re Skill ��� Next NormalUp Skill � Re Skill ��� Next Normal3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7411/06/20211.00M21LM051P : ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไรReduce production costsReduce production costs3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7511/06/20212.00C21YW021P : การจัดการเอกสารด้วย Google Docs (Form, Sheets, Slides, Docs)Google Document ManagementGoogle Document Management6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7611/06/20211.0P21LM030P : ทดสอบวัดระดับความรู้งานบำรุงรักษาระดับ 1 6 Modules & Safety Competency Test 6 Modules & Safety Competency Testnew3,000.003,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7711/06/20211.00M21LM050P : การปรับปรุงให้เกิดผลิตภาพด้วยแนวคิดลีนProductivity Improvement by Lean ThinkingProductivity Improvement by Lean Thinking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7811/06/20211.00Q21LM024P : การประเมินความเสี่ยง ISO 9001:2015Risk Assessment for ISO 9001:2015Risk Assessment for ISO 9001:20153,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7911/06/20211.00A21SH001J : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบThai Labor Law for Japanese Executive事例・判例から学ぶ タイ労働関連法5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8011/06/20211.0A21SH001JL : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวคนญี่ปุ่นควรทราบ (Online)Thai Labor Law for Japanese Executive (Online)?????????????????new5,100.005,800.00Online
8112/06/20211.00S21YW001S : Lean Master รุ่น 27, Change Management and Lean Manufacturing ConceptChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8212/06/20212.00I21NO036P : การสอบเทียบไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก (ภาคปฎิบัติ)Height Gauge Calibration (Practice)Height Gauge Calibration (Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8312/06/20212.00I21NO038P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8412/06/20212.00I21NO037P : การสอบเทียบเครื่องแก้วปริมาตรGlassware & Volumetric CalibrationGlassware & Volumetric Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8512/06/20212.00I21NO035P : เทคนิคการบริหาร สำหรับผู้จัดการห้องปฎิบัติการทดสอบ และสอบเทียบCalibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)Calibration Laboratory Management (Techniques for Executives Management)new6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8612/06/20212.00I21NO039P : ISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8713/06/20213.0S21YW002S : TOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current State (เลื่อนจากวันที่ 14/03/2021Postpone from 14/03/20212021年03月14日から延期した )new8,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8814/06/20211.00A21MP074P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8914/06/20212.00C21YW022P : เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2016เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 2016เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์ดด้วย Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9014/06/20211.00P21LM035P : การบำรุงรักษาพยากรณ์ (เชิงปฏิบัติ)Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9114/06/20211.00I21NO040P : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:20153,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9214/06/20211.00I21NO013DT : การจัดการความเสี่ยงตามระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)Measurement Risk Management for Product Conformity Assessment in ISO 9001:2015 (Online)2,500.002,800.00Online
9315/06/20212.00Q21LM027P : QC Story : การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องQC StoryQC Story5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9415/06/20211.00A21MP047P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9515/06/20211.0A21MP056DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisornew2,500.002,800.00Online
9615/06/20211.00A21MP061P : การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อการเพิ่มกำไรIncreasing profitability with cost managementIncreasing profitability with cost management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9715/06/20211.00A21SH002J : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part I : Basic Core タイ輸出入セミナー①【基礎編】タイ輸出入セミナー①【基礎知識編】4,500.005,100.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9815/06/20211.0A21SH002JL : Import-Export in Thailand for Japanese Management Part I : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในประเทศไทย (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (Online)Import-Export in Thailand for Japanese Management Part I : Basic Core ???????????????(Online)?????????????????new4,500.005,100.00Online
9915/06/20212.00P21LM037P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10015/06/20212.00Q21LM026P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control ( For Supervisor )Effective Quality Control ( For Supervisor )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10115/06/20212.00A21MP051P : เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพProfessional FacillitatorProfessional Facillitator6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10215/06/20212.00A21MP076P : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด : เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์​Marketing Research : Tools & AnalysisMarketing Research : Tools & Analysis6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10315/06/20211.00P21LM036P : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม OEE เพื่อการปรับปรุงการผลิตMeasurement with OEE indicator for process improvementMeasurement with OEE indicator for process improvement3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10415/06/20211.0P21LM011DT : การวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) เพื่อการปรับปรุงการผลิต (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)Measurement with OEE indicator for process improvement (Online)new2,500.002,800.00Online
10515/06/20212.00I21NO041P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10615/06/20212.0S21YW034S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10716/06/20211.00P21LM038P : จิตสำนึกด้าน 5ส เพื่อส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม 5S Awareness5S Awareness3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10816/06/20211.0P21LM012DT : จิตสำนึกด้าน 5ส เพื่อส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม (Online)5S Awareness (Online)5S Awareness (Online)new2,500.002,800.00Online
10916/06/20211.00A21MP058P : การพัฒนาทักษะ 'การคิด' เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11016/06/20211.00A21MP057P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11116/06/20211.00A21MP063P : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศTo improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11216/06/20211.0A21MP032S : ผู้จัดการมือใหม่ ขององค์กรที่ใช่The First time Manager @WorkThe First time Manager @Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11316/06/20211.00A21MP052P : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงานJob Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11416/06/20211.0A21MP057DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน (Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniquesnew2,500.002,800.00Online
11516/06/20211.0A21NO125P : เทคนิคและวิธีการสู่การเป็นผู้ตรวจประเมินมืออาชีพUp Skill To Professional AuditorUp Skill To Professional Auditor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11616/06/20211.00A21MP048DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน(Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
11716/06/20211.00A21MP040S : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานPsychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11816/06/20211.00C21YW010DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน (Online)Smart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day2,500.002,800.00Online
11916/06/20211.00C21YW023P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12016/06/20212.00Q21LM029P : การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Documentation ISO 9001:2015 Documentation5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12116/06/20211.00Q21LM028P : สร้างจิตสำนึกคุณภาพอย่างสร้างสรรค์Quality Awareness Creativity @ MindQuality Awareness Creativity @ Mind3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12216/06/20211.0E21PB001SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor (เลื่อนจากวันที่ 15/06/2021Postpone from 15/06/20212021年06月15日から延期した )new2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12316/06/20211.00A21SH082P : ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น Part II - 1 : การเขียนอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นEssential Business Skills Part II - 1 : English Business Email for Beginnerタイ人対象クロスカルチャーシリーズ ④日本的経営マネージメント3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12417/06/20211.00A21MP034S : การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (ภาคปฏิบัติ)Team and Self Development for Organization Goal with DISCTeam and Self Development for Organization Goal with DISC3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12517/06/20211.00A21MP037S : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่าPrepare for Supervisory SkillsPrepare for Supervisory Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12617/06/20214.00C21YW011DT : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพ (Online)Professional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel9,500.0010,000.00Online
12717/06/20214.00C21YW024P : ไม่ยาก…ถ้าอยากเก่ง Excel ในงานขั้นเทพProfessional Excellent ExcelProfessional Excellent Excel13,000.0015,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12817/06/20212.00S21YW029S : การผสานระบบ IIoT และ OT ในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมIndustrial Internet of Things (IIoT) and Operational Technology (OT) Integration : Industrial AutomationIndustrial Internet of Things (IIoT) and Operational Technology (OT) Integration : Industrial Automationnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12917/06/20211.00A21MP078P : หลักเกณฑ์สำคัญในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหาCritical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13017/06/20211.00P21LM039P : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาMaintenance Cost Control TechniquesMaintenance Cost Control Techniques3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13117/06/20211.0P21LM013DT : เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา (Online)Maintenance Cost Control Techniques (Online)Maintenance Cost Control Techniques (Online)new2,500.002,800.00Online
13217/06/20211.00A21MP042S : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive PsychologySales ClosingSales Closing3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13317/06/20211.00A21MP050DT : เทคนิคการปิดการขายด้วย Selling Mindset & Positive Psychology (Online)Sales ClosingSales Closing2,500.002,800.00Online
13417/06/20211.00A21MP079P : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้าAfter Sales & CEMAfter Sales & CEM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13517/06/20211.00M21LM048P : การสร้างสายธารแห่งคุณค่า - VSM (Workshop)Value Stream Mapping Technique : VSMValue Stream Mapping Technique : VSM3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13617/06/20211.00M21LM049P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการผลิตMistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)Mistake-Proofing in Production Processes (POKA-YOKE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13717/06/20211.00Q21LM030P : มาตรฐานระบบการตรวจสอบ MIL- STD - 105EMIL - STD - 105E Inspection StandardMIL - STD - 105E Inspection Standard3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13817/06/20212.00Q21LM031P : เครื่องมือบริหาร 7 แบบ สำหรับควบคุมคุณภาพ : New 7 ToolsNew 7 QC ToolsNew 7 QC Tools5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13917/06/20212.00E21SH006J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive Management安全管理者講習9,500.0010,500.00Kantary Hotel Sriracha
14018/06/20211.00A21MP038S : ปฏิวัติการสื่อสารและประสานงานที่ชาญฉลาดProfessional CommunicationProfessional Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14118/06/20211.00A21MP043S : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพSelling Skills & The Art of Motivatiion for Professional SaleSelling Skills & The Art of Motivatiion for Professional Sale3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14218/06/20211.00A21MP051DT : พัฒนาทักษะการขายและศิลปะการจูงใจลูกค้า สำหรับนักขายมืออาชีพ (Online)Selling Skills for Technical TalentSelling Skills for Technical Talent2,500.002,800.00Online
14318/06/20211.00M21LM047P : ลีนเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศExcellence Lean Enhance for OrganizationExcellence Lean Enhance for Organization3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14418/06/20211.00Q21LM032P : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14518/06/20211.0Q21LM011DT : เจาะลึก AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 (Online)AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 ����Ѻ IATF 16949:2016 (Online)AIAG & VDA FMEA 1st Edition 2019 ����Ѻ IATF 16949:2016 (Online)new2,500.002,800.00Online
14618/06/20212.00I21NO042P : การสอบเทียบเครื่องชั่งตาม EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 18Balance & Mass Calibration : EURAMET Calibration Guide No. 187,200.008,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14719/06/20212.0S21YW031S : Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Levelnew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14819/06/20211.00A21MP062P : การพัฒนาตนเองและทีมงานด้วยหลักการ KaizenSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOALSelf Development by Kaizen concept to Achieve GOAL3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14921/06/20211.00E21KB013DT : มุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วย ระบบ 5ส และ ไคเซ็น (Online)Zero Accident with 5S + Kaizen SystemZero Accident with 5S + Kaizen System2,500.002,800.00Online
15021/06/20211.00E21KB019P : มุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วย ระบบ 5ส และ ไคเซ็นZero Accident with 5S & Kaizen SystemZero Accident with 5S & Kaizen System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15121/06/20211.00A21MP048P : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15221/06/20212.00A21MP066P : เทคนิคการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแบบมืออาชีพProfessional Japanese InterpreterProfessional Japanese Interpreter6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15321/06/20211.00A21MP068P : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบSuper Memory Super MemorySuper Memory Super Memory3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15421/06/20211.0A21MP052DT : จำไว จำแม่น จำอย่างมีระบบ (Online)Super Memory Super MemorySuper MemorySuper Memorynew2,500.002,800.00Online
15521/06/20211.0C21YW006DT : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional ?Data ?Analysis by Excel Pivot Table (Online) (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2021Postpone from 12/05/20212021年05月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
15622/06/20211.00A21MP069P : พูดอย่างไรให้จูงใจทีมงานPower of speechPower of speech3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15722/06/20211.00A21MP064P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15822/06/20211.00A21MP049P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern SupervisoryLeadership for Modern Supervisory3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15922/06/20213.00E21KB008E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16022/06/20211.00M21LM045P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16122/06/20212.00P21LM040P : การบำรุงรักษาตามแผน (ภาคปฏิบัติ)Planned Maintenance (Pracctical)Planned Maintenance (Pracctical)6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16222/06/20211.00M21LM046P : ระบบการผลิตแบบลีนLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16322/06/20211.0M21LM019DT : ระบบการผลิตแบบลีน (Online)Lean Manufacturing System (Online)Lean Manufacturing System (Online)2,500.002,800.00Online
16422/06/20212.00Q21LM033P : สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน : ภาคปฏิบัติStatistical Process Control for EngineerStatistical Process Control for Engineer6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16522/06/20212.00Q21LM034P : Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16622/06/20211.00Q21SH002J : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 9001/ISO 14001 for Japanese ExecutiveISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive5,100.005,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16722/06/20211.0Q21SH002JL : ข้อกำหนด ISO9001/ISO14001 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)ISO 9001/ISO 14001 for Japanese Executive (Online)new5,100.005,800.00Online
16822/06/20211.00I21NO043P : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:20173,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16922/06/20211.00I21NO014DT : ความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Measurement Decision Risk in ISO/IEC 17025:2017 (Online)2,500.002,800.00Online
17023/06/20211.0A21MP080P : เทคนิคเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นInfluence PeopleInfluence People3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17123/06/20211.00A21MP025S : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17223/06/20211.00A21MP039S : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรDirecting & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17323/06/20211.00A21MP049DT : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร(Online)Directing & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success2,500.002,800.00Online
17423/06/20211.00M21LM044P : การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร)Production Planning and Control : Management LevelProduction Planning and Control : Management Level3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17523/06/20211.0D21LM003P : เทคนิคการทำรายงานการบำรุงรักษาด้วยสมาร์ทโฟน (ภาคปฏิบัติ)Check Sheet Online by SMART PHONE: WorkshopCheck Sheet Online by SMART PHONE: Workshop3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17623/06/20211.00A21MP073P : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขายForecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17723/06/20212.00M21LM021DT : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (Online)Production Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock (Online)4,800.005,200.00Online
17823/06/20212.00M21LM042P : การกำหนดตารางผลิตและควบคุม สำหรับผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อกProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to StockProduction Scheduling and Control for Make to Order & Make to Stock5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17923/06/20211.00M21LM020DT : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED(Quick Changeover) (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) (Online)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover) (Online)2,500.002,800.00Online
18023/06/20211.00M21LM043P : การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMEDMachine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)Machine quick set by SMED Technique (Quick Changeover)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18123/06/20211.00Q21LM035P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18223/06/20211.0Q21LM012DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive Action (Online)new2,500.002,800.00Online
18323/06/20212.00E21SH007J : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่นSafety Officer for Japanese Executive Management安全管理者講習9,000.0010,000.00โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
18424/06/20211.00M21LM041P : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VEValue Engineering (VE) TechniquesValue Engineering (VE) Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18524/06/20211.00M21LM022DT : การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค VE (Online)Value Engineering (VE) Techniques (Online)Value Engineering (VE) Techniques (Online)2,500.002,800.00Online
18624/06/20211.00A21MP041S : เขียนอีเมลภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดเยอะ (Basic)It Is quite easy to write emailIt Is quite easy to write email3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18724/06/20211.00A21MP055P : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหาDiagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18824/06/20211.0A21MP053DT : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา (Online)Diagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Makingnew2,500.002,800.00Online
18924/06/20211.00A21MP065P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19024/06/20211.0D21LM005P : Touch Internet of Things:IoT BasicTouch Internet of Things:IoT BasicTouch Internet of Things:IoT Basic3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19124/06/20211.00M21LM040P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19224/06/20212.00P21LM041P : การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์Electrical System and Machine Testing for Predictive MaintenanceElectrical System and Machine Testing for Predictive Maintenance6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19324/06/20211.00U21PN013P : Plant Maintenance Solution for IOT (การใช้ระบบบำรุงรักษาสำหรับการจัดการแบบอัตโนมัติ)Plant Maintenance Solution for IOTPlant Maintenance Solution for IOT3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19424/06/20211.0M21LM014DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online) (เลื่อนจากวันที่ 07/06/2021Postpone from 07/06/20212021年06月07日から延期した )2,500.002,800.00Online
19524/06/20211.0M21LM031P : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานHidden Costs Reduction at WorkHidden Costs Reduction at Work (เลื่อนจากวันที่ 07/06/2021Postpone from 07/06/20212021年06月07日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19624/06/20212.00Q21LM037P : การตรวจประเมินสถานที่ผลิตสำหรับ GMP เครื่องสำอาง industry Internal audit for GMP cosmetic industry Internal audit for GMP cosmetic5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19725/06/20211.00Q21LM038P : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCQCC Finding & Selecting TopicQCC Finding & Selecting Topic3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19825/06/20211.00M21LM039P : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19925/06/20211.00M21LM023DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online)Daily Management by 3 Gen and 5 Why (Workshop) (Online)2,500.002,800.00Online
20025/06/20211.00U21PN010P : พื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซีลอจิกIntroduction to Fuzzy Logic ControlIntroduction to Fuzzy Logic Controlnew3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20125/06/20211.0U21NO002DT : พื้นฐานการควบคุมแบบฟัซซีลอจิก (Online)Introduction to Fuzzy Logic ControlIntroduction to Fuzzy Logic Controlnew2,500.002,800.00Online
20225/06/20211.00I21NO044P : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratoryAnalysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20325/06/20211.00I21NO015DT : การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สำหรับ ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการ (Online)Analysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory (Online)Analysis of variance (ANOVA) for test, calibration and measurement laboratory (Online)2,500.002,800.00Online
20425/06/20211.00A21SH083P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบCross Culture Part I : Cross Cultural for Thai working with Japanese)タイ人対象クロスカルチャー3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20528/06/20212.00Q21LM039P : กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลProblem Solving by Data AnalysisProblem Solving by Data Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20628/06/20211.0A21MP059P : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 30/06/2021Postpone from 30/06/20212021年06月30日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20728/06/20211.00A21MP071P : การรับมือและจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหาDealing with Difficult CustomerDealing with Difficult Customer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20828/06/20211.00E21KB011DT : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001: 2018 (Online)Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 20182,500.002,800.00Online
20928/06/20211.00E21KB017P : การบ่งชี้อันตราย และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO45001:2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 2018Hazard Identification and Risk Assessment according to ISO 45001 : 20183,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21028/06/20212.00C21YW012DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 20164,800.005,200.00Online
21128/06/20212.0C21YW025P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2016 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in Excel 2016Formula & Functions in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21228/06/20211.0Q21LM036P : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน ISO9001: 2015Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015 (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2021Postpone from 24/06/20212021年06月24日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21328/06/20211.0Q21LM013DT : เคล็ดลับการบริหารงาน QA/QC อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 (Online)Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015 (Online)Professional QA/QC Management According to ISO9001: 2015 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 24/06/2021Postpone from 24/06/20212021年06月24日から延期した )2,500.002,800.00Online
21428/06/20211.00E21KB014DT : การประเมินความเสี่ยงเครื่องจักรด้วยตนเอง (Online)Machine Risk AssessmentMachine Risk Assessment2,500.002,800.00Online
21528/06/20211.00E21KB020P : การประเมินความเสี่ยงเครื่องจักรด้วยตนเองMachine Risk AssessmentMachine Risk Assessment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21628/06/20212.00I21NO045P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21729/06/20211.00Q21LM040P : ประยุกต์ 5ส กับ 6 ระบบบริหารคุณภาพApply 5s with 6 quality management systemsApply 5s with 6 quality management systems3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21829/06/20211.00A21MP029S : ไคเซ็นในสำนักงาน : กำจัดความสูญเปล่าในการทำงานKaizen In OfficeKaizen In Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21929/06/20211.00A21MP072P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22029/06/20212.00A21MP077P : การบริหารการจัดซื้อยุคใหม่ จัดซื้ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้บริหารModern PurchasingModern Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22129/06/20211.00P21LM042P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22229/06/20212.00Q21LM041P : การออกแบบการทดลอง DOEDesign of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22329/06/20211.00Q21LM042P : FSSC 22000 version5.1 และ ISO 22000:2018 สำหรับอุตสาหกรรมอาหารFSSC 22000 version5.1 and ISO 22000:2018 for foodFSSC 22000 version5.1 and ISO 22000:2018 for food3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22429/06/20211.0Q21LM014DT : FSSC 22000 version5.1 และ ISO 22000:2018 สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Online)FSSC 22000 version5.1 and ISO 22000:2018 for food (Online)FSSC 22000 version5.1 and ISO 22000:2018 for food (Online)new2,500.002,800.00Online
22529/06/20212.00I21NO046P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22629/06/20211.00A21SH084P : ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น Part III - 1 : การทำงานเป็นทีมและปรับปรุงงานด้วย HORENSOEssential Business Skills Part III - 1 :Enhancing Work and Teamwork with HORENSOEssential Business Skills Part III - 1 :Enhancing Work and Teamwork with HORENSO3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22730/06/20211.00A21MP070P : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงานInspiration for WorkInspiration for Work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22830/06/20211.0A21MP055DT : การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพิชิตเป้าหมายในการทำงาน (Online)Inspiration for WorkInspiration for Worknew2,500.002,800.00Online
22930/06/20211.00A21MP036S : สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพสุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23030/06/20211.00P21LM043P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23130/06/20212.00M21LM052P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23230/06/20211.00E21KB012DT : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Online)Essential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety2,500.002,800.00Online
23330/06/20211.00E21KB018P : ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยEssential Knowledge and Skills for Electrical SafetyEssential Knowledge and Skills for Electrical Safety3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23401/07/20212.00M21LM037P : เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างานProblem Analysis & Solving Technique in WorkplaceProblem Analysis & Solving Technique in Workplace5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23501/07/20211.00A21NO121P : ทักษะการใช้ Growth Mindset เพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงงานGrowth MindsetGrowth Mindset3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23601/07/20212.00U21NO018P : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้นFoundation of Machine Vision for Automation ManufacturingFoundation of Machine Vision for Automation Manufacturing6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23701/07/20212.0U21NO001DT : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Vision ขั้นต้น (Online)Foundation of Machine Vision for Automation ManufacturingFoundation of Machine Vision for Automation Manufacturingnew4,800.005,200.00Online
23801/07/20211.00M21NO054P : การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหาร Production management for ExecutiveProduction management for Executive3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23901/07/20211.0M21NO024DT : การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหาร (Online)Production management for Managment (Online)Production management for Managment (Online)new2,500.002,800.00Online
24001/07/20212.00M21NO053P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ IE TechniquesIE TechniquesIE Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24101/07/20212.00M21NO055P : การจัดการโซ่อุปทานSupply Chain ManagementSupply Chain Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24201/07/20212.00P21NO045P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24301/07/20212.00P21NO046P : การบำรุงรักษาคุณภาพ เป้าหมายการผลิตของเสียเป็นศูนย์ (ภาคปฏิบัติ)TPM : Quality Maintenance : QM PracticalTPM : Quality Maintenance : QM Practical5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24401/07/20211.00D21NO006P : เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาด้วยโมบายแอปและไอโอทีImprove Maintenance with Mobile CMMS App and The Internet Of Things (IoT)Improve Maintenance with Mobile CMMS App and The Internet Of Things (IoT)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24501/07/20211.00E21KB021P : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24602/07/20211.0D21LM002P : Predictive Maintenance ลดต้นทุนมหาศาลด้วยเทคโนโลยีการบำรุงรักษาแห่งอนาคตPredictive Maintenanc. How It Works? Why It�s Needed? How to Calculate Its ROI?Predictive Maintenanc. How It Works? Why It�s Needed? How to Calculate Its ROI? (เลื่อนจากวันที่ 27/05/2021Postpone from 27/05/20212021年05月27日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24702/07/20212.00I21NO062P : การทำความเข้าใจ และการประเมินผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมUnderstanding and decision making the calibration results of industrial measuring instrumentsUnderstanding and decision making the calibration results of industrial measuring instruments6,900.006,400.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24802/07/20211.00I21NO047P : pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24903/07/20211.0S21YW003S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Office (เลื่อนจากวันที่ 03/04/2021Postpone from 03/04/20212021年04月03日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25004/07/20211.0S21YW004S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2021Postpone from 04/04/20212021年04月04日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25105/07/20211.0A21MP031S : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector (เลื่อนจากวันที่ 30/06/2021Postpone from 30/06/20212021年06月30日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25205/07/20212.00A21NO120P : เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job TrainingOn the Job Training : OJTOn the Job Training : OJT5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25305/07/20211.00E21KB022P : กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2015Environment Law and Compliance Obligation of ISO 14001 : 2015Environment Law and Compliance Obligation of ISO 14001 : 20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25405/07/20212.0C21YW015P : การสร้างรายงานสรุปผลสไตล์ Dashboard (กระดานสรุปข้อมูล) ด้วย Excel 2016Developing Dashboard with Excel 2016Developing Dashboard with Excel 2016 (เลื่อนจากวันที่ 31/05/2021Postpone from 31/05/20212021年05月31日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25505/07/20213.00Q21NO043P : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor)7,500.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25605/07/20212.00C21NO033P : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2016 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2016 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2016 for Quality Control6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25706/07/20211.00A21NO119P : การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน7 Waste and Cost Reduction in Office7 Waste and Cost Reduction in Office3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25806/07/20211.00M21NO056P : เทคนิคในการลดต้นทุนงานโลจิสติกส์ Cost Reducion in Logistics Cost Reducion in Logistics 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25906/07/20212.00P21NO047P : ออกแบบ จัดทำข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรDesign, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)Design, Preparation and Improvement for Overall Equipment Effectiveness (OEE)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26006/07/20211.00Q21NO044P : การจัดทำและควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน FSSC22000 version5.1 และ ISO22000:2018FSSC22000 Ver.5.1 and ISO22000:2018 documentation systemFSSC22000 Ver.5.1 and ISO22000:2018 documentation system3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26106/07/20212.00I21NO048P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26206/07/20211.00I21NO016DT : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุด (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
26306/07/20211.00I21NO049P : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุดOptimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 90013,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26406/07/20212.00A21NO118P : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนCompensation ManagementCompensation Management6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26507/07/20211.00M21NO057P : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka-Yoke (ภาคปฎิบัติ) Mistake-Proofing in Production Processes (Workshop)Mistake-Proofing in Production Processes (Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26607/07/20211.00P21NO048P : ระบบบำรุงรักษาเพื่อเป้าหมายเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเป็นศูนย์Zero Breakdown MaintenanceZero Breakdown Maintenance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26707/07/20211.00A21NO128P : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงานLeadershipLeadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26807/07/20211.00A21NO116P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26907/07/20211.00A21NO136P : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพเทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพเทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27007/07/20213.00E21KB010E : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมIndustrial Waste Management for OperatorIndustrial Waste Management for Operator4,500.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27107/07/20211.00C21NO026P : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016Create professional graphs by Excel 2016Create professional graphs by Excel 20163,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27207/07/20211.00C21NO016DT : มือใหม่หัดสร้างกราฟ ด้วย Excel 2016 (Online)Create professional graphs by Excel 2016Create professional graphs by Excel 20162,500.002,800.00Online
27307/07/20211.00M21NO058P : บัญชีคุมพัสดุคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง Inventory Control and Stock CardInventory Control and Stock Card3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27407/07/20212.00A21NO117P : เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ประสบความสำเร็จPurchasing Negotation Techniques & WorkshopPurchasing Negotation Techniques & Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27507/07/20212.00M21NO059P : การวางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27608/07/20212.00A21NO115P : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach6,200.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27708/07/20212.0A21NO126P : เปลี่ยนผู้จัดการเก่งให้เป็นผู้จัดการแกร่งUP Skill Towards High Potential ManagerUP Skill Towards High Potential Manager6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27808/07/20212.00A21NO114P : การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการบริหารManagement Problem Solving and Decistion MakingManagement Problem Solving and Decistion Making5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27908/07/20212.00P21NO049P : การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม เพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพMachine Maintenance by Vibration AnalysisMachine Maintenance by Vibration Analysis5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28008/07/20211.00M21NO060P : การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (กรณีศึกษา) Cost Reduction with Total Participation (Workshop) Cost Reduction with Total Participation (Workshop) 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28108/07/20212.00M21NO061P : การประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง เพื่อจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม ExcelAn application of Kanban system for improving inventory management by Microsoft ExcelAn application of Kanban system for improving inventory management by Microsoft Excel5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28208/07/20212.00Q21NO045P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28309/07/20211.00A21NO113P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28409/07/20211.00M21NO062P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร Cost Analysis for Decision Making for Management Cost Analysis for Decision Making for Management 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28509/07/20211.00M21NO063P : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28609/07/20211.00P21NO050P : กลยุทธ์ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุคลังอะไหล่Spare Part Management and Maintenance StrategiesSpare Part Management and Maintenance Strategies3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28709/07/20211.0P21NO014DT : กลยุทธ์ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุคลังอะไหล่ (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)Spare Part Management and Maintenance Strategies (Online)new2,500.002,800.00Online
28809/07/20212.00Q21NO046P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28909/07/20212.00I21NO050P : การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน ขั้นพื้นฐานPressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)Pressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29009/07/20211.00I21NO017DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (MU) ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล (MCM) (Online)Measurement Uncertainty Determination Using MCM (Online)Measurement Uncertainty Determination Using MCM (Online)2,500.002,800.00Online
29109/07/20211.00I21NO051P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (MU) ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล (MCM)Measurement Uncertainty Determination Using MCMMeasurement Uncertainty Determination Using MCM3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29210/07/20211.0S21YW005S : Lean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem Solving (เลื่อนจากวันที่ 24/04/2021Postpone from 24/04/20212021年04月24日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29310/07/20212.00I21NO053P : การบำรุงรักษาและปรับแต่ง Control ValveControl Valve Maintenance & CalibrationControl Valve Maintenance & Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29410/07/20211.00M21NO064P : กลไกและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain ManagementMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29510/07/20211.00A21NO112P : Ho-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานHo-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานHo-Ren-So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29610/07/20212.00I21NO054P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29710/07/20212.00I21NO052P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์Dial Gauge, Dial Test Indicator Calibration: Theory & PracticeDial Gauge, Dial Test Indicator Calibration: Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29810/07/20212.00I21NO055P : ISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 Requirement6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29911/07/20215.0S21YW006S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshop (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2021Postpone from 25/04/20212021年04月25日から延期した )new13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30012/07/20212.00A21NO108P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30112/07/20211.00A21NO110P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30212/07/20211.00E21KB016DT : การปรับเปลี่ยน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 : 2018 (Online)OHSAS18001 : 2007 to ISO45001 : 2018 TransitionOHSAS18001 : 2007 to ISO45001 : 2018 Transition2,500.002,800.00Online
30312/07/20211.00E21KB023P : การปรับเปลี่ยน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 : 2018OHSAS18001:2007 to ISO45001:2018 TransitionOHSAS18001:2007 to ISO45001:2018 Transitionnew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30412/07/20216.00E21NO028P : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30512/07/20212.00C21NO013DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (Online)Use Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Users4,800.005,200.00Online
30612/07/20212.0C21NO028P : รอบรู้เรื่อง Excel 2016 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2016 for Smart UsersUse Excel 2016 for Smart Users6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30712/07/20211.00A21NO109P : เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักจัดซื้อมือโปรRoad to Puchasing ProfessionalRoad to Puchasing Professional3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30812/07/20212.00Q21NO047P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในของระบบ IATF 16949:2016IATF 16949:2016 Internal Quality AuditIATF 16949:2016 Internal Quality Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30912/07/20217.00I21NO057P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II18,000.0020,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31012/07/20211.00I21NO018DT : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Online)2,500.002,800.00Online
31112/07/20211.00I21NO056P : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:20173,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31212/07/20212.00A21NO111P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31313/07/20212.00Q21NO049P : QCC Competitor (สำหรับพนักงาน)QCC Competitor (Staff)QCC Competitor (Staff)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31413/07/20211.00A21NO131P : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31513/07/20211.00A21NO127P : การประสานงานอย่างมีประสิทธิผลEffective CoordinationEffective Coordination3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31613/07/20212.00P21NO051P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสง เพื่องานบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยSolar Electrical Power System Inspection for Maintenance & SafetySolar Electrical Power System Inspection for Maintenance & Safety6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31713/07/20211.00A21NO065DT : สุดยอดนักขายเชิงรุกProactive SalesProactive Sales3,000.003,500.00Online
31813/07/20212.0M21LM002DT : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSM (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online)Cost Reduction thru VSM Techniques (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/04/2021Postpone from 08/04/20212021年04月08日から延期した )new4,800.005,200.00Online
31913/07/20212.00M21LM007P : การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กร ด้วยเทคนิค VSMCost Reduction thru VSM TechniquesCost Reduction thru VSM Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32013/07/20211.00M21NO066P : กลยุทธ์ติดตามผลลัพธ์จากระบบลีน Strategies to track results from lean systemsStrategies to track results from lean systems3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32113/07/20212.00Q21NO048P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32213/07/20212.00Q21NO050P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32314/07/20211.00A21NO106P : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRsObjective and Key ResultsObjective and Key Results3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32414/07/20211.00A21NO139P : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาเทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32514/07/20211.00A21NO133P : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพTime Management for Effective WorkTime Management for Effective Work3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32614/07/20211.00A21NO064DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ (Online)Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,500.002,800.00Online
32714/07/20211.00A21NO137P : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32814/07/20212.00C21NO014DT : รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel (Online)33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel4,800.005,200.00Online
32914/07/20212.00C21NO029P : รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33014/07/20211.00A21NO107P : สุดยอดนักขายโดนใจลูกค้าSmart SalesSmart Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33114/07/20213.00K21KB004S : TPS/Lean for LogisticsTPS/Lean for LogisticsTPS/Lean for Logisticsnew10,000.0011,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ซอยพัฒนาการ 37-39
33214/07/20211.00Q21NO051P : แกะรอย DNA ผู้บริโภคด้วยกลวิธีทางสถิติTrackiwg Consumer DNA Thru Statistical AnalysisTrackiwg Consumer DNA Thru Statistical Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33314/07/20212.00Q21NO052P : การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 45001ISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data ControlISO 9001, ISO 14001, 45001 : Document and Data Control5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33415/07/20211.00P21NO054P : 5ส กับการเพิ่มผลผลิต (ผลิตภาพคุณภาพงาน)Productivity by 5SProductivity by 5S3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33515/07/20211.0P21NO015DT : 5ส กับการเพิ่มผลผลิต (ผลิตภาพคุณภาพงาน) (Online)Productivity by 5S (Online)Productivity by 5S (Online)new2,500.002,800.00Online
33615/07/20211.00A21NO102P : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจTask and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33715/07/20211.00A21NO066DT : การบริหารงาน บริหารคน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ (Online)Task and People Management to improve efficiencyTask and People Management to improve efficiency2,500.002,800.00Online
33815/07/20212.00Q21NO053P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineersRCA Techniques for Engineers5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33915/07/20211.00A21NO104P : คิด-ทำ-นำเสนอ เปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพThe Professional by ‘Think-Do-Show’ TechniquesThe Professional by ‘Think-Do-Show’ Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34015/07/20211.00A21NO103P : การพาทีมให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันLeading successful teamLeading successful team3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34115/07/20211.00E21KB017DT : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูด (Online)Hazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breaker2,500.002,800.00Online
34215/07/20211.00E21KB024P : การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ด้วยระบบสายดินควบคู่กับเบรกเกอร์กันไฟดูดHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and BreakerHazard Prevention from Electric Shock by Grounding System and Breakernew3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34315/07/20211.00C21NO030P : การสร้าง Robotic Process Automation (RPA) ลดต้นทุน ด้วย VBABuild Robotic Process Automation by VBABuild Robotic Process Automation by VBAnew3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34415/07/20212.00P21NO053P : งานบำรุงรักษาระบบการหล่อลื่นLubricant System MaintenanceLubricant System Maintenance7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34515/07/20212.00P21NO052P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34615/07/20212.00I21NO019DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)4,800.005,200.00Online
34715/07/20212.00I21NO058P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90016,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34815/07/20211.00Q21NO054P : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยเทคนิคเชิงรูปภาพData analysis by using visual techniquesData analysis by using visual techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34916/07/20211.00A21NO060DT : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN (Online)Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,500.002,800.00Online
35016/07/20211.00A21NO085P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35116/07/20211.00A21NO099P : การพูดและการฟังเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทีมงานBeautiful Talk, Beautiful ListeningBeautiful Talk, Beautiful Listening3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35216/07/20211.00A21NO101P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35316/07/20211.00A21NO130P : สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ Prepare for Supervisor / First Line Manager Prepare for Supervisor / First Line Manager3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35416/07/20211.00A21NO100P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35516/07/20211.00A21NO059DT : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Online)Professional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales2,500.002,800.00Online
35616/07/20211.00M21NO067P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35717/07/20212.00I21NO059P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35817/07/20212.00I21NO060P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35919/07/20211.00A21NO096P : KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงานKaizen:Development of Ideals, Self, People and WorKaizen:Development of Ideals, Self, People and Wor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36019/07/20211.00A21NO098P : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้Be Pro LeaderBe Pro Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36119/07/20211.00A21NO061DT : ผู้นำเชิงรุก ทุกคนก็เป็นได้ (Online)Be Pro LeaderBe Pro Leader2,500.002,800.00Online
36219/07/20211.00M21NO068P : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE Techniques Productivity Improvement by IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36319/07/20211.00E21KB003P : การจัดทำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Environmental Management SystemISO 14001 : 2015 Environmental Management System3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36419/07/20212.00C21NO031P : สร้าง User Form สำหรับการจัดการฐานข้อมูล ด้วย ExcelAdvanced Creation for User Form in Excel 2016Advanced Creation for User Form in Excel 20166,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36519/07/20211.00A21NO097P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36620/07/20211.00A21NO138P : การวางแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและอัจฉริยะProfessional Action Plan for SuccessProfessional Action Plan for Success3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36720/07/20211.00A21NO094P : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับService Excellence StrategyService Excellence Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36820/07/20211.00P21NO055P : การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย Why-Why, CE, PM และ FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and solve problems with the Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36920/07/20212.00P21NO056P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37020/07/20213.00E21KB011E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37120/07/20212.00P21NO057P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPump Maintenance TechniquesPump Maintenance Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37220/07/20212.00M21NO070P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37320/07/20211.00M21NO069P : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการLean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37420/07/20212.00Q21NO056P : การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs & HACCP Rev.5การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs & HACCP Rev.5การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs & HACCP Rev.55,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37520/07/20211.00I21NO020DT : การขจัดความเสี่ยงในการตัดสินผลวัดผิดด้วย ISO/IEC Guide 98-4 (Online)Measurement Decision Risk based on ISO/IEC Guide 98-4 (Online)Measurement Decision Risk based on ISO/IEC Guide 98-4 (Online)2,500.002,800.00Online
37620/07/20211.00I21NO061P : การขจัดความเสี่ยงในการตัดสินผลวัดผิดด้วย ISO/IEC Guide 98-4Measurement Decision Risk based on ISO/IEC Guide 98-4Measurement Decision Risk based on ISO/IEC Guide 98-43,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37720/07/20212.00Q21NO055P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37820/07/20212.00A21NO095P : เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมDesigning Training CourseDesigning Training Course6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37920/07/20212.0S21YW035S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38021/07/20211.00M21NO071P : การบริหารเพื่อลดและขจัดความสูญเปล่าของกระบวนการทำงานด้วย 3 MUMuda Muri Mura ControlMuda Muri Mura Control3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38121/07/20211.00A21NO129P : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow upTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38221/07/20211.00A21NO091P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38321/07/20211.00A21NO093P : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานValue of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38421/07/20211.00A21NO089P : การจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการจัดระเบียบความคิดอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38521/07/20212.00C21NO015DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1(Online)Excel Level 1(Online)Excel Level 1(Online)4,800.005,200.00Online
38621/07/20212.00C21NO032P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 16,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38721/07/20212.00A21NO090P : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพEffective PurchasingEffective Purchasing5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38821/07/20211.00A21NO092P : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้าPeople Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38921/07/20211.00A21NO063DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Online)People Styles Based Selling Techniques (Online)People Styles Based Selling Techniques (Online)2,500.002,800.00Online
39021/07/20211.00M21NO072P : กลยุทธ์ธุรกิจแบบลีนสำหรับผู้บังคับบัญชา Strategy Lean business for Management (Leader/Supervisor) Strategy Lean business for Management (Leader/Supervisor) 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39121/07/20212.0Q21LM001P : ผู้จัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015Quality Managament System Manager ISO 9001:2015 (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2021Postpone from 01/04/20212021年04月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39221/07/20211.00A21NO088P : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39322/07/20211.00A21NO086P : EQ พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as StaffEffective Response to Customers and Colleagues With EQ as Staff3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39422/07/20212.00A21NO087P : จิตวิทยา 'ภาวะผู้นำ' ที่ประสบความสำเร็จทุกยุคสมัยLeadership Styles and Psychology for Successful LeaderLeadership Styles and Psychology for Successful Leader5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39522/07/20211.00A21NO062DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential LeadershipInfluential Leadership2,500.002,800.00Online
39622/07/20211.00A21NO132P : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงานพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงานพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39722/07/20211.00M21NO075P : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39822/07/20211.00M21NO073P : การปรับปรุงงานด้วย Jig & FixtureWork Improvement by Jig& Fixture Work Improvement by Jig& Fixture 3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39922/07/20212.00U21NO020P : นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติIndustrial Pneumatic System CourseIndustrial Pneumatic System Course5,800.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40022/07/20212.00P21NO058P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40122/07/20212.0P21NO016DT : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ (Online)Facility Management Fundamental (Online)Facility Management Fundamental (Online)new4,800.005,200.00Online
40222/07/20212.00M21NO074P : การบริหารพัสดุคงคลัง (ภาคทฤษฎี)Inventory Management (Theory)Inventory Management (Theory)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40322/07/20212.00P21NO059P : งานบำรุงรักษาระบบมอเตอร์ไฟฟ้าElectric Motor MaintenanceElectric Motor Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40422/07/20211.00A21NO122P : การบริหารงานเอกสารFilling ManagementFilling Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40523/07/20211.00P21NO060P : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (เชิงปฏิบัติ)5S for office Improve the quality of work (Workshop)5S for office Improve the quality of work (Workshop)3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40623/07/20211.0P21NO018DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (ปฏิบัติ) (Online)5S for office Improve the quality of work (Workshop) (Online)5S for office Improve the quality of work (Workshop) (Online)new2,500.002,800.00Online
40723/07/20211.0A21NO134P : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40823/07/20211.00M21LM012P : การจัดการการจัดส่งDistribution ManagementDistribution Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40923/07/20211.00P21NO061P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (ภาคปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance : PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance : Practice3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41023/07/20211.0P21NO017DT : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ) (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online)Developing Standard Work for Maintenance: Practice (Online)new2,500.002,800.00Online
41126/07/20212.0C21YW014P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 2016Macro and VBA in Excel 2016 (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2021Postpone from 17/05/20212021年05月17日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41226/07/20212.0C21YW012P : รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพProfessional Excel UserProfessional Excel User (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2021Postpone from 20/05/20212021年05月20日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41326/07/20211.00E21KB025P : การค้นหา และประเมินอันตรายด้วย CCCFCompletely Check Completely Find out (CCCF)Completely Check Completely Find out (CCCF)3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41426/07/20212.00E21KB026P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level2,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41528/07/20213.00U21NO019P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller9,000.009,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น พัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
41629/07/20212.00E21KB027P : การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าElectrical System Installation According to StandardizatonElectrical System Installation According to Standardizaton3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41729/07/20212.00P21NO062P : งานบำรุงรักษาระบบนิวแมติกPneumatics maintenancePneumatics maintenance7,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41802/08/20211.0C21YW017P : สร้างระบบแจ้งเตือนให้กับข้อมูลด้วย Conditional Formatting ใน Excel 2016Visual Control by Conditional Formatting (Highlighting) in Excel 2016Visual Control by Conditional Formatting (Highlighting) in Excel 20163,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41903/08/20211.0A21NO181P : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานSupervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42003/08/20211.0A21NO087DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Online)Supervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,500.002,800.00 Online
42103/08/20211.0M21LM010P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2021Postpone from 01/04/20212021年04月01日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42203/08/20211.0M21NO029DT : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต (Online)Line Balancing for Productivity (Online)Line Balancing for Productivity (Online)new2,500.002,800.00Online
42304/08/20211.0A21NO180P : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42404/08/20211.0A21NO086DT : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน / ผู้บริหารควรรู้ (Online)Labor Law & RegulationLabor Law & Regulation2,500.002,800.00 Online
42504/08/20211.00M21NO076P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001 : 2015 - Inventory SystemISO 9001 : 2015 - Inventory System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42605/08/20212.0A21NO179P : เรียนรู้ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ตอบโจทย์ทุกองค์กรSmart English Communications Skills Towards Organization AchievementSmart English Communications Skills Towards Organization Achievement6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42705/08/20211.0A21NO085DT : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง (Online)Inspiration DialoguesInspiration Dialogues2,500.002,800.00 Online
42805/08/20211.0A21NO178P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42907/08/20215.0S21YW014S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshop (เลื่อนจากวันที่ 29/05/2021Postpone from 29/05/20212021年05月29日から延期した )new13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43010/08/20211.0A21NO175P : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43110/08/20211.0A21NO182P : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43210/08/20211.0A21NO176P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43310/08/20213.0P21PJ002SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43410/08/20211.0A21NO177P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43510/08/20211.0A21NO084DT : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JD (Online)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)2,500.002,800.00 Online
43616/08/20212.0A21NO174P : การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีFinance for Non-Financial ManagerFinance for Non-Financial Manager5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43717/08/20211.0M21LM005P : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด(POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงานMistake-Proofing Technique in General Work ProcessMistake-Proofing Technique in General Work Process (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43817/08/20211.0M21NO030DT : เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE) ในกระบวนการทำงาน (Online)Mistake-Proofing Technique in General Work Process (Online)Mistake-Proofing Technique in General Work Process (Online)new2,500.002,800.00Online
43917/08/20211.0A21NO173P : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ Presentation Skills Presentation Skills3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44017/08/20211.0A21NO083DT : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Online) Presentation Skills Presentation Skills2,500.002,800.00 Online
44117/08/20211.0A21NO170P : การฟังเชิงรุก : สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงานและสานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44217/08/20212.0A21NO172P : เทคนิคในการควบคุมงาน ลูกน้อง สำหรับหัวหน้ามืออาชีพProfessional Coaching Skills @ WorkshopProfessional Coaching Skills @ Workshop5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44317/08/20211.0A21NO183P : การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สำหรับนักขายและบริการมืออาชีพImage Maker for Professional SalesImage Maker for Professional Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44417/08/20211.0A21NO171P : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44517/08/20211.0A21NO082DT : เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา (Online)8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management2,500.002,800.00 Online
44617/08/20211.0A21NO168P : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาDesign thinking processDesign thinking process3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44717/08/20211.0A21NO081DT : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา (Online)Design thinking processDesign thinking process2,500.002,800.00 Online
44817/08/20211.0A21NO169P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44917/08/20213.0E21PB007SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
45018/08/20211.0A21NO080DT : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงาน (Online)Kaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)new2,500.002,800.00 Online
45118/08/20211.0A21NO167P : จุดประกายการทำไคเซ็นอย่างง่ายๆ สำหรับปฏิบัติงานKaizen for Production (Practice)Kaizen for Production (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
45218/08/20211.0A21NO166P : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานDaily Management for Supervisor in Industrial SectorDaily Management for Supervisor in Industrial Sector3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45319/08/20211.0M21NO031DT : การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 Gen 5 Why (Workshop) (Online)3 Gen 5 Why (Workshop) (Online)3 Gen 5 Why (Workshop) (Online)new2,500.002,800.00Online
45419/08/20211.0A21NO162P : ครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานมืออาชีพEffective Supervisory SkillEffective Supervisory Skill3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซ.พัฒนากร 18
45519/08/20211.0A21NO165P : สุดยอดเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ..ให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ�ش�ʹ෤�Ԥ����ͺ���§ҹ���ҧ����Ҫվ..������駧ҹ���������ش�ʹ෤�Ԥ����ͺ���§ҹ���ҧ����Ҫվ..������駧ҹ��������3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45619/08/20211.0A21NO079DT : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Training Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officernew2,500.002,800.00 Online
45719/08/20211.0A21NO161P : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมTraining Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45819/08/20211.0A21NO164P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45919/08/20211.0A21NO163P : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46020/08/20211.0M21NO032DT : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)Hidden Costs Reduction at Work (Online)new2,500.002,800.00Online
46120/08/20211.0A21NO078DT : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)2,500.002,800.00 Online
46220/08/20211.0A21NO160P : การประเมินผลและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมReport Writing For Training OfficerReport Writing For Training Officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46321/08/20211.0A21NO159P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46423/08/20211.0A21NO158P : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์The 1% SolutionThe 1% Solution3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46523/08/20211.0A21NO077DT : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Online)The 1% SolutionThe 1% Solution2,500.002,800.00 Online
46624/08/20211.0A21NO155P : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติStrategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46724/08/20211.0A21NO157P : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่นGet Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46824/08/20211.0A21NO076DT : สื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่น (Online)Get Anyone to do AnythingGet Anyone to do Anything2,500.002,800.00 Online
46924/08/20211.0A21NO153P : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กรProdctive WorkingProdctive Working3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47024/08/20211.0A21NO074DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Working2,500.002,800.00 Online
47124/08/20211.0A21NO154P : การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาสั่งงาน และการติดตามงานJob Analysis, Assignment, and Follow-Up TechniquesJob Analysis, Assignment, and Follow-Up Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47224/08/20211.0A21NO152P : การตลาดและการขายยุคดิจิทัลSales & Marketing in Digital EraSales & Marketing in Digital Era3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47324/08/20211.0A21NO073DT : การตลาดและการขายยุคดิจิทัล (Online)Marketing & Sales 4.0Marketing & Sales 4.02,500.002,800.00 Online
47424/08/20211.0A21NO156P : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้าAwaken the Selling PowerAwaken the Selling Power3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47524/08/20211.0A21NO075DT : ปลุกพลัง สร้างยอดขาย และไขหัวใจลูกค้า (Online)Awaken the Selling PowerAwaken the Selling Power2,500.002,800.00 Online
47624/08/20212.0S21YW036S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท.
47725/08/20211.0A21NO150P : การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงานImpressive Talk, Impressive PresentationImpressive Talk, Impressive Presentation3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47825/08/20211.0A21NO072DT : การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online)การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online)การพูดและการนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทีมงาน (Online)2,500.002,800.00 Online
47925/08/20211.0A21NO151P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48025/08/20211.0A21NO149P : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศSelf Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48125/08/20211.0A21NO071DT : การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศ (Online)Self Improvement for ExecllencySelf Improvement for Execllency2,500.002,800.00 Online
48226/08/20211.0M21NO033DT : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste) (Online)Elimination motion waste Elimination motion waste new2,500.002,800.00Online
48326/08/20211.0A21NO147P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48426/08/20211.0A21NO148P : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48527/08/20211.0A21NO145P : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยมMotivation Technique for Higher PerformanceMotivation Technique for Higher Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48627/08/20211.0M21NO035DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for Supervisor (Online)Production Management for Supervisor (Online)new2,500.002,800.00Online
48727/08/20211.0M21NO034DT : ลีน-ไคเซ็น เอ็กเพรส : การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement) (Online)new2,500.002,800.00Online
48828/08/20212.0M21NO036DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas Turbine (Online)new4,800.005,200.00Online
48929/08/20211.0S21YW015S : Lean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost Automation (เลื่อนจากวันที่ 13/06/2021Postpone from 13/06/20212021年06月13日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49030/08/20211.0A21NO144P : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงานการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49130/08/20211.0A21NO069DT : การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)การสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน (Online)2,500.002,800.00 Online
49231/08/20211.0A21NO143P : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพCooperative Work with BossCooperative Work with Boss3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49331/08/20211.0A21NO068DT : วิธีการสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (Online)Cooperative Work with BossCooperative Work with Boss2,500.002,800.00 Online
49431/08/20211.0A21NO067DT : การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน (Online)Team Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback2,500.002,800.00 Online
49531/08/20211.0A21NO142P : การติดตามผลและพัฒนาทีมงานTeam Follow up and Positive FeedbackTeam Follow up and Positive Feedback3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49631/08/20211.0M21NO037DT : เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานโลจิสติกส์ (Online)Wastes Cost Reduction in Logistics (Online)Wastes Cost Reduction in Logistics (Online)new2,500.002,800.00 Online
49710/09/20211.0P21LM002P : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงMaintenance Cost Saving SystemMaintenance Cost Saving System (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2021Postpone from 02/04/20212021年04月02日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49810/09/20211.0P21LM002DT : ระบบบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุง (Online)Maintenance Cost Saving System (Online)Maintenance Cost Saving System (Online) (เลื่อนจากวันที่ 02/04/2021Postpone from 02/04/20212021年04月02日から延期した )2,500.002,800.00Online
49911/09/20211.0S21YW016S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation (เลื่อนจากวันที่ 26/06/2021Postpone from 26/06/20212021年06月26日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50012/09/20211.0S21YW017S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping (เลื่อนจากวันที่ 27/06/2021Postpone from 27/06/20212021年06月27日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50118/09/20211.0S21YW018S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance Metric (เลื่อนจากวันที่ 03/07/2021Postpone from 03/07/20212021年07月03日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50219/09/20212.0S21YW027S : Load Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&II (เลื่อนจากวันที่ 04/07/2021Postpone from 04/07/20212021年07月04日から延期した )new5,500.006,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50321/09/20211.0E21PB002SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50428/09/20212.0S21YW037S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshopnew6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50529/09/20212.0Q21LM003P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools) (เลื่อนจากวันที่ 21/04/2021Postpone from 21/04/20212021年04月21日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50603/10/20211.0S21YW028S : Lean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case Study (เลื่อนจากวันที่ 11/07/2021Postpone from 11/07/20212021年07月11日から延期した )new2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50707/10/20212.0P21LM003P : การจัดการ การออกแบบโครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้น (ภาคปฏิบัติ)TPM: Early Management:EM PracticalTPM: Early Management:EM Practical (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2021Postpone from 07/04/20212021年04月07日から延期した )6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50812/10/20211.0Q21LM001DT : GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )new2,500.002,800.00Online
50912/10/20211.0Q21LM002P : GHPs&HACCP Rev.5GHPs&HACCP Rev.5GHPs&HACCP Rev.5 (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2021Postpone from 20/04/20212021年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51026/10/20212.0Q21LM009P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action & Preventive Action by 8D TechniquesCorrective Action & Preventive Action by 8D Techniques (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2021Postpone from 29/04/20212021年04月29日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51127/10/20211.0Q21LM005P : ก้าวสู่มาตรฐานเครื่องมือแพทย์อย่างมั่นใจภายใต้ ISO 13485:2016Confidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management systemConfidently step towards ISO 13485:2016 Medical devices-Quality management system (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2021Postpone from 28/04/20212021年04月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51210/11/20213.0P21PJ003SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51317/11/20213.0E21PB008SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)6,200.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51415/12/20211.0E21PB003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51508/02/20223.0E21PB009SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นสูงSafety AssessorSafety Assessor8,200.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51611/02/20223.0P21PJ004SC : Karakuri Low Cost Automotion Karakuri Low Cost Automotion Karakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51715/03/20221.0E21PB004SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้นSafety Basic AssessorSafety Basic Assessor2,500.002,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます