แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
129/06/20221.00P22NO046P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นด้วยตนเอง : ภาคปฏิบัติOil Analysis : PracticeOil Analysis : Practice3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
229/06/20221.00M22NO040DT : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Online)Production Management for SupervisorProduction Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
329/06/20222.00I22NO020DT : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)4,800.005,200.00Online
429/06/20222.00I22NO048P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
530/06/20221.00Q22NO046DT : การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Online)Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (Online)Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (Online)2,500.002,800.00Online
630/06/20221.00P22NO033DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Online)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)2,500.002,800.00Online
730/06/20221.00P22NO047P : การใช้โปรแกรมสำเร็จวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันPreventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)Preventive Maintenance Technology Program (PM Tech Program)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
830/06/20222.0Q22NO046P : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 9001:2015 Internal AuditISO 9001:2015 Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
930/06/20222.0Q22NO047DT : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Online)ISO 9001:2015 Internal Audit (Online)ISO 9001:2015 Internal Audit (Online)4,800.005,200.00Online
1030/06/20222.0Q22NO047P : QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)QC Techniques (QC 7 Tools)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1130/06/20222.0Q22NO048DT : QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)QC Techniques (QC 7 Tools) (Online)4,800.005,200.00Online
1201/07/20221.0A22NO125P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1301/07/20221.0M22NO062P : กลยุทธ์การตรวจเช็คพัสดุคงคลังประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับพัสดุคงคลังStrategic Stock Annual CheckingStrategic Stock Annual Checking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1401/07/20222.0I22NO050P : การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน ขั้นพื้นฐานPressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)Pressure Measurment and Calibration : Part I(Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอย พัฒนากร 18
1501/07/20222.0I22NO051P : การทำความเข้าใจ และการประเมินผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมUnderstanding and Decision Making the Calibration Results of Industrial Measuring InstrumentsUnderstanding and Decision Making the Calibration Results of Industrial Measuring Instruments6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1602/07/20220.5H22YW004DT : TPA Forum #6 ก้าวสู่โลก ยุค BlockChainTPA Forum #6 ก้าวสู่โลก ยุค BlockChainTPA Forum #6 ก้าวสู่โลก ยุค BlockChain (เลื่อนจากวันที่ 25/06/2022Postpone from 25/06/20222022年06月25日から延期した )0.000.00
1702/07/20221.0M22NO079DT : ระบบการผลิตแบลีน (Online )Lean Manufacturing SystemLean Manufacturing System2,500.002,800.00Online
1802/07/20221.0M22NO077P : ระบบการผลิตแบบลีนLean Manufacturing SystemLean Manufacturing System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1902/07/202224.0S22NO009S : Lean Master Certification ProgramLean Master Certification ProgramLean Master Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 04/06/2022Postpone from 04/06/20222022年06月04日から延期した )69,000.0079,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2002/07/20222.0I22NO031P : การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตรตามมาตรฐานญี่ปุ่นSteel ruler, Textile Tape and Steel Tape CalibrationSteel ruler, Textile Tape and Steel Tape Calibration (เลื่อนจากวันที่ 28/05/2022Postpone from 28/05/20222022年05月28日から延期した )6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2104/07/20221.0E22NO038DT : การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Water Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry2,500.002,800.00Online
2204/07/20221.0E22NO039P : การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมWater Treatment and and Water Management for IndustryWater Treatment and and Water Management for Industry3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2304/07/20222.0C22NO031P : การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2019 เพื่อการควบคุมคุณภาพHow to use QC 7 Tools in Excel 2019 for Quality ControlHow to use QC 7 Tools in Excel 2019 for Quality Control6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2404/07/20222.0Q22NO048P : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 :2016IATF 16949 : 2016 Internal Auditor TrainingIATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2504/07/20222.0Q22NO049DT : ฝึกอบรมผู้ตรวจติดตามระบบมาตรฐาน IATF 16949 :2016 (Online)IATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training (Online)IATF 16949 : 2016 Internal Auditor Training (Online)4,800.005,200.00Online
2604/07/20222.0Q22NO049P : การวิเคราะห์ระบบการวัด : Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2705/07/20221.0A22LM077P : สุดยอดทักษะการเป็นหัวหน้าหน้ามืออาชีพProfessional Supervisor SkillProfessional Supervisor Skill3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
2805/07/20221.0A22LM087DT : สุดยอดทักษะการเป็นหัวหน้าหน้ามืออาชีพ (Online)Professional Supervisor Skill (Online)Professional Supervisor Skill (Online)2,500.002,800.00Online
2905/07/20221.0M22NO063P : การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time StudyStandard time calculation and cycle time reduction using time study techniqueStandard time calculation and cycle time reduction using time study technique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3005/07/20222.0E22LM046DT : การประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีฮีตปั๊ม (Online)Energy saving and CO2 emission reduction using heat pump technology (Online)Energy saving and CO2 emission reduction using heat pump technology (Online)4,800.005,200.00Online
3105/07/20222.0P22NO049P : งานบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ระดับ 1Motor Maintenance Level 1Motor Maintenance Level 15,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3205/07/20222.0Q22NO001DT : ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ QMR และผู้ช่วยQMR ISO9001:2015ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ QMR และผู้ช่วยQMR ISO9001:2015Quality Management Representative ISO 9001:2015 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2022Postpone from 07/04/20222022年04月07日から延期した )4,800.005,200.00Online
3305/07/20222.0Q22NO050P : ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ QMR และผู้ช่วย QMR ISO9001:2015ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ QMR และผู้ช่วย QMR ISO9001:2015Quality Management Representative ISO 9001:20155,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3405/07/20222.0E22NO041DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level1,500.001,800.00Online
3505/07/20222.0E22NO042P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3605/07/20221.0A22NO137DT : สุดยอดเทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Online)Topmost Technique : Professional CoachingTopmost Technique : Professional Coaching2,500.002,800.00Online
3706/07/20221.0M22NO022P : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke (เลื่อนจากวันที่ 31/05/2022Postpone from 31/05/20222022年05月31日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
3806/07/20221.0M22NO021DT : การป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย VM และ Poka Yoke(Online)Human Error Prevention by VM & Poka YokeHuman Error Prevention by VM & Poka Yoke (เลื่อนจากวันที่ 31/05/2022Postpone from 31/05/20222022年05月31日から延期した )2,500.002,800.00Online
3906/07/20221.0A22NO139DT : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน (Online)LeadershipLeadership2,500.002,800.00Online
4006/07/20221.0E22LM057P : ISO 50001 : การจัดระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนISO 5000ISO 50003,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4106/07/20221.0E22LM056DT : ISO 50001 : การจัดระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน (Online)ISO 5000 (Online)ISO 5000 (Online)2,500.002,800.00Online
4206/07/20222.0C22NO023DT : รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel (Online)33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel (Online)33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel (Online)4,800.005,200.00Online
4306/07/20222.0C22NO026P : รวม 33 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต เรียนลัด Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel33 Inclusive Techniques for a Short Cut Learning on Excel6,500.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4406/07/20221.0A22LM027P : สนุกไปกับกรณีศึกษาแก้ปัญหาลูกน้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานPeople Management in Practice (Case Study)People Management in Practice (Case Study) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4506/07/20221.0A22LM028DT : สนุกไปกับกรณีศึกษาแก้ปัญหาลูกน้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online)People Management in Practice (Case Study) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
4606/07/20223.0P22PJ003SC : Karakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost AutomotionKarakuri Low Cost Automotion8,600.0010,600.00สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
4706/07/20222.0I22NO053P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
4806/07/20221.0I22NO023DT : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุด (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
4906/07/20221.0I22NO054P : การใช้ผลสอบเทียบ ทวนสอบตามข้อกำหนด ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุดOptimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 9001Optimization Usage of Calibration and Verification Requirements in ISO 90013,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5007/07/20229.0S22NO018S : Kaizen Master Certification ProgramKaizen Master Certification ProgramKaizen Master Certification Program26,000.0029,000.00ส.ส.ท.
5107/07/20229.0S22NO011DT : Kaizen Master Certification Program (Online)Kaizen Master Certification Program (Online)Kaizen Master Certification Program (Online)24,000.0027,500.00Online
5207/07/20221.0A22NO143DT : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Online)Psychology of Management & Motivating TechniquesPsychology of Management & Motivating Techniques2,500.002,800.00Online
5307/07/20221.0A22LM025P : Agile For ExecutiveAgile For ExecutiveAgile For Executive (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5407/07/20221.0A22LM026DT : Agile For Executive (Online)Agile For Executive (Online)Agile For Executive (Online) (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )2,500.002,800.00Online
5507/07/20221.0P22LM042DT : บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น (Online)Basic Electrical Maintenance (Online)Basic Electrical Maintenance (Online)2,500.002,800.00Online
5607/07/20222.0E22NO002DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2022Postpone from 04/04/20222022年04月04日から延期した )4,800.005,200.00Online
5707/07/20222.0E22NO002P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2022Postpone from 04/04/20222022年04月04日から延期した )5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
5807/07/20221.0M22LM033P : แบตเตอรี่และระบบการจัดการแบตเตอรี่ (ยานยนต์ไฟฟ้า)Batteries and Management SystemBatteries and Management System3,500.004,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
5907/07/20222.0P22NO035DT : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์) (Online)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance4,800.005,200.00Online
6007/07/20222.0P22NO051P : ระบบไฮดรอลิก (การใช้งานและการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์)Hydraulic System MaintenanceHydraulic System Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6107/07/20221.0A22NO141DT : เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย (Online)Forecasting & Planning Techniques for SalesForecasting & Planning Techniques for Sales2,500.002,800.00Online
6207/07/20222.0E22SH014JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)9,000.0010,000.00Online
6307/07/20221.0E22NO037DT : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการ (Online)Accident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques2,500.002,800.00Online
6407/07/20221.0E22NO038P : เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการAccident/Incident Investigation and TechniquesAccident/Incident Investigation and Techniques3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6508/07/20221.0P22NO040DT : การบริหารจัดการวัสดุอะไหล่ สำหรับงานซ่อมบำรุง (เชิงปฏิบัติ) (Online)Spare Part ControlSpare Part Control2,500.002,800.00Online
6609/07/20222.0I22NO057P : การบำรุงรักษาและปรับแต่ง Control ValveControl Valve Maintenance & CalibrationControl Valve Maintenance & Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
6709/07/20221.0M22NO066DT : กลไกและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ (Online) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain ManagementMechanism and Technique for Productivity improvement in Logistics and Supply Chain Management2,500.002,800.00Online
6809/07/20221.0M22LM050DT : การให้บริการลูกค้าแบบลีน เพื่อความอยู่รอดและความเป็นเลิศ (Online)Customer Service by Lean for Survial and Exellence (Online)Customer Service by Lean for Survial and Exellence (Online)2,500.003,100.00Online
6909/07/20221.0M22NO060DT : ลีน-ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ (Online)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)Lean Kaizen Express (Lean Kaizen for Process Improvement)2,500.002,800.00Online
7009/07/20222.0I22NO058P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7109/07/20222.0I22NO056P : การสอบเทียบไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์Dial Gauge, Dial Test Indicator Calibration: Theory & PracticeDial Gauge, Dial Test Indicator Calibration: Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7209/07/20222.0I22NO026DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Requirement (Online)4,800.005,200.00Online
7309/07/20222.0I22NO059P : ISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 RequirementISO/IEC 17025 : 2017 Requirement6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7411/07/20221.0A22NO143P : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพEffective TeamworkEffective Teamwork3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7511/07/20221.0A22NO148DT : การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Online)Effective TeamworkEffective Teamwork2,500.002,800.00 Online
7611/07/20222.0A22NO146DT : จิตวิทยาบริหาร (Management Psychology) (Online)Management PsychologyManagement Psychology4,800.005,200.00Online
7711/07/20221.0A22NO142P : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขายObjection Handling in SalesObjection Handling in Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
7811/07/20221.0A22NO147DT : การรับมือกับการจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย (Online)Objection Handling in SalesObjection Handling in Sales2,500.002,800.00Online
7911/07/20221.0A22LM086DT : เปลี่ยนคนพูดน้อยให้เป็นนักเข้าสังคมตัวยง (Online)Introvert Connection (Online)Introvert Connection (Online)2,500.003,100.00Online
8011/07/20222.0E22NO040DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Online)ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit4,800.005,200.00Online
8111/07/20222.0E22NO041P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015ISO 14001 : 2015 Internal AuditISO 14001 : 2015 Internal Audit5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8211/07/20222.0C22NO024DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2019 ระดับ 1 (Online)Microsoft Excel 2019 Level 1 (Online)Microsoft Excel 2019 Level 1 (Online)4,800.005,200.00Online
8311/07/20222.0C22NO027P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel 2019 ระดับ 1Microsoft Excel 2019 Level 1Microsoft Excel 2019 Level 16,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8411/07/20222.0P22NO053P : การบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิธีการวัด-วิเคราะห์ การสั่นสะเทือน (เชิงปฏิบัติ)Machine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8511/07/20222.0M22NO049P : การลดเวลารอบการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยเทคนิค MTM-2MTM-2 TechniquesMTM-2 Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8611/07/20222.0Q22NO026DT : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online)Basic Statistics for Quality Improvement (Online) (เลื่อนจากวันที่ 07/04/2022Postpone from 07/04/20222022年04月07日から延期した )4,800.005,200.00Online
8711/07/20222.0Q22NO054P : สถิติพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงคุณภาพBasic Statistics for Quality ImprovementBasic Statistics for Quality Improvement5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
8811/07/20222.0I22NO027DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001 (Online)4,800.005,200.00Online
8911/07/20222.0I22NO060P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90016,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9011/07/20222.0E22NO043DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee1,500.001,800.00Online
9111/07/20222.0E22NO044P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9211/07/20222.0A22NO140P : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติTraining Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9311/07/20222.0A22NO145DT : เทคนิคการทำ Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติ (Online)Training Road Map & Competency Base Development in PracticeTraining Road Map & Competency Base Development in Practice4,800.005,200.00Online
9412/07/20221.0P22NO036DT : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (เชิงปฏิบัติ) (Online)5S for office Improve the quality of work5S for office Improve the quality of work2,500.002,800.00Online
9512/07/20221.0P22NO054P : ยกระดับคุณภาพการทำงานสำนักงานด้วย 5ส (เชิงปฏิบัติ)5S for office Improve the quality of work5S for office Improve the quality of work3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9612/07/20221.0A22NO144P : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยมMotivation Technique for Higher PerformanceMotivation Technique for Higher Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9712/07/20221.0A22NO149DT : กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม (Online)Motivation Technique for Higher PerformanceMotivation Technique for Higher Performance2,500.002,800.00Online
9812/07/20221.0A22LM179P : ปรับ LooK ปลุกให้เป็น BrandBrand YouBrand You3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
9912/07/20221.0E22LM058P : การใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10012/07/20221.0Q22LM024DT : ISO 26262 มาตรฐานยานพาหนะ ෶ ความปลอดภัยเชิงหน้าที่ (ความรู้เบี้องต้น) (Online)ISO 26262 Road Vehicle � Functional Safety (Introduction) (Online)ISO 26262 Road Vehicle � Functional Safety (Introduction) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )2,500.003,100.00Online
10112/07/20221.0Q22LM025P : ISO 26262 มาตรฐานยานพาหนะ - ความปลอดภัยเชิงหน้าที่ (ความรู้เบี้องต้น)ISO 26262 Road Vehicle - Functional Safety (Introduction)ISO 26262 Road Vehicle � Functional Safety (Introduction) (เลื่อนจากวันที่ 19/04/2022Postpone from 19/04/20222022年04月19日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10213/07/20222.0Q22NO055DT : QCC Competitor (สำหรับพนักงาน) (Online)QCC Competitor (Staff) (Online)QCC Competitor (Staff) (Online)4,800.005,200.00Online
10314/07/20221.0A22LM180P : 5ส ในงานบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว5S in Service and Tourism Industry5S in Service and Tourism Industry3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10414/07/20221.0A22LM183DT : 5ส ในงานบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Online)5S in Service and Tourism Industry (Online)5S in Service and Tourism Industry (Online)2,500.003,100.00Online
10514/07/20221.0A22NO146P : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงานJob InsturctionJob Insturction3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10614/07/20221.0A22NO151DT : กลยุทธ์การสอนงานและแนะนำงาน (Online)Job InsturctionJob Insturction2,500.002,800.00Online
10714/07/20222.0E22VS002SCL : RENKEI CONTROL MANAGEMENT (Online)RENKEI CONTROL MANAGEMENT (Online)RENKEI CONTROL MANAGEMENT (Online)2,800.003,500.00Online
10814/07/20221.0A22NO147P : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขายSales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
10914/07/20221.0A22NO152DT : Sales Coordinator ผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย (Online)Sales Increasing Techniques as Sales CoordinatorSales Increasing Techniques as Sales Coordinator2,500.002,800.00Online
11015/07/20221.0P22NO037DT : 5 ส กับการเพิ่มผลผลิต (Online)Productivity by 5SProductivity by 5S2,500.002,800.00Online
11115/07/20221.0P22NO055P : 5 ส กับการเพิ่มผลผลิตProductivity by 5SProductivity by 5S3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11215/07/20221.0A22NO148P : EQ หัวหน้างานกับการรับมือสถานการณ์ยุ่งยากในที่ทำงานHandling the Difficulty Situations in office By EQ as LeaderHandling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11315/07/20221.0A22NO153DT : EQ หัวหน้างานกับการรับมือสถานการณ์ยุ่งยากในที่ทำงาน (Online)Handling the Difficulty Situations in office By EQ as LeaderHandling the Difficulty Situations in office By EQ as Leader2,500.002,800.00Online
11415/07/20221.0E22NO044DT : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ)? Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้าง (Online)Electrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in Construction2,500.002,800.00Online
11515/07/20221.0E22NO045P : เทคนิคการตรวจความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ทุกระดับ)? Part II : ระบบไฟฟ้าชั่วคราว ในงานก่อสร้างElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in ConstructionElectrical Safety Inspection Technique for Safety Officer (All Levels) Part II : Temporary Electrical System in Construction3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11615/07/20221.0I22NO028DT : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (Onine)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Onine)Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017 (Onine)2,500.002,800.00Online
11715/07/20221.0I22NO061P : สถิติสำหรับห้องปฏิบัติการวัด ทดสอบ สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:2017Statistics for Measurement Requirements in ISO/IEC 17025:20173,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
11816/07/20222.0C22LM013DT : การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server + Power BI (Online) Microsoft SQL Server + Power BI (Online) Microsoft SQL Server + Power BI (Online)6,300.007,300.00Online
11916/07/20222.0I22NO062P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12016/07/20222.0I22NO064P : การใช้งานและการสอบเทียบ Piston Pipette (Micropipette)Calibration of Piston Pipette (Micropipette)Calibration of Piston Pipette (Micropipette)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12116/07/20222.0I22NO063P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12218/07/20221.0A22NO149P : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12318/07/20221.0A22NO154DT : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN (Online)Productivity Improvement and Cost Reduction by KAIZENProductivity Improvement and Cost Reduction by KAIZEN2,500.002,800.00Online
12418/07/20221.0A22NO152P : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัยKaizen for SafetyKaizen for Safety3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12518/07/20221.0A22NO157DT : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัย (Online)Kaizen for SafetyKaizen for Safety2,500.002,800.00Online
12618/07/20221.0A22NO151P : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงBusiness Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12718/07/20221.0A22NO156DT : เจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง (Online)Business Negotiate TechniquesBusiness Negotiate Techniques2,500.002,800.00Online
12818/07/20222.0M22NO057P : การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques)IE TechniquesIE Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
12918/07/20226.0E22NO009P : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13018/07/20221.0M22NO056DT : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไร (Online)Cost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis2,500.002,800.00Online
13118/07/20221.0M22NO052P : การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไรCost Volume and Profit AnalysisCost Volume and Profit Analysis3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13218/07/20222.0C21NO080P : สร้าง User Form สำหรับการจัดการฐานข้อมูล ด้วย Excel 2019Advance Creation for User Form in Excel 2019Advance Creation for User Form in Excel 2019 (เลื่อนจากวันที่ 31/01/2022Postpone from 31/01/20222022年01月31日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13318/07/20222.0P22NO056P : การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพMachine Maintenance by Vibration Analysis InstrumentMachine Maintenance by Vibration Analysis Instrument5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13418/07/20221.0A22NO153P : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคาNon-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13518/07/20221.0A22NO158DT : กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา (Online)Non-Pricing, Sales Increasing StrategyNon-Pricing, Sales Increasing Strategy2,500.002,800.00Online
13618/07/20221.0M22NO066P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 04/07/2022Postpone from 04/07/20222022年07月04日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13718/07/20221.0M22NO069DT : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต (Online)Line Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity (เลื่อนจากวันที่ 04/07/2022Postpone from 04/07/20222022年07月04日から延期した )2,500.002,800.00Online
13818/07/20222.0Q22NO056P : การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs&HACCP Rev.5GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industryGHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
13918/07/20222.0Q22NO056DT : การตรวจติดตามระบบการบริหารงาน GHPs&HACCP Rev.5 (Online)GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry (Online)GHPs&HACCP Rev.5 Internal audit for food industry (Online)4,800.005,200.00Online
14018/07/20221.0I22NO043DT : หลักมาตรวิทยา "การทวนสอบ" เครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Metrological Principle of Equipment Verification for Industry (Online)Metrological Principle of Equipment Verification for Industry (Online)2,500.002,800.00Online
14118/07/20221.0I22NO087P : หลักมาตรวิทยา "การทวนสอบ" เครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรมMetrological Principle of Equipment Verification for IndustryMetrological Principle of Equipment Verification for Industry3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14218/07/20221.0A22NO150P : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานWork SmartWork Smart3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14318/07/20221.0A22NO155DT : ทักษะการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Online)Work SmartWork Smart2,500.002,800.00Online
14419/07/20221.0A22NO155P : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศTo improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14519/07/20221.0A22NO160DT : เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ (Online)To improve and develop task to best practiceTo improve and develop task to best practice2,500.002,800.00Online
14619/07/20221.0A22NO156P : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานHR Management for SupervisorHR Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14719/07/20221.0A22NO161DT : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (Online)HR Management for SupervisorHR Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
14819/07/20221.0A22NO154P : พลังความจำให้สมองจำได้แบบอัจฉริยะSuper Memory Super MemorySuper MemorySuper Memory3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
14919/07/20221.0A22NO159DT : เพิ่มพลังความจำให้สมองจำได้แบบอัจฉริยะ (Online)Max Your Memory Super MemoryMax Your MemorySuper Memory2,500.002,800.00Online
15019/07/20222.0H22YW002P : เพิ่มทักษะด้าน Digital/IoT สำหรับ Gen X (เก๋าแต่ไม่เก่า)เพิ่มทักษะด้าน Digital/IoT สำหรับ Gen X (เก๋าแต่ไม่เก่า)เพิ่มทักษะด้าน Digital/IoT สำหรับ Gen X (เก๋าแต่ไม่เก่า)new6,500.007,000.00-
15119/07/20221.0M22NO058P : การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วย IE TechniquesProductivity Improvement by IE Techniques (IE)Productivity Improvement by IE Techniques (IE)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15219/07/20221.0A22LM022P : การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรจึงไม่ต้องรับผิดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge LiabilityPractice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2022Postpone from 29/04/20222022年04月29日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15319/07/20221.0A22LM020DT : การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรจึงไม่ต้องรับผิดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (Online)Practice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability (Online)Practice on VAT without Tax, Penalty, and Surcharge Liability (Online) (เลื่อนจากวันที่ 29/04/2022Postpone from 29/04/20222022年04月29日から延期した )2,500.002,800.00Online
15419/07/20221.0A22NO157P : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15519/07/20221.0A22NO162DT : ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (ภาคประสบการณ์) (Online)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)Basic Core Knowledge of Import-Export (Share Experience)2,500.002,800.00Online
15619/07/20222.0Q22NO057DT : QC Story การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Online)QC Story Systematic and continuous problem solving (Online)QC Story in Play & Learn Style (Online)4,800.005,200.00Online
15720/07/20221.0A22NO161P : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRsOKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
15820/07/20221.0A22NO165DT : ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs (Online)OKR : Objective and Key ResultOKR : Objective and Key Result2,500.002,800.00Online
15920/07/20221.0A22NO145P : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงานCommunication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2022Postpone from 13/07/20222022年07月13日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16020/07/20221.0A22NO150DT : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Online)Communication Technique for Effective WorkCommunication Technique for Effective Work (เลื่อนจากวันที่ 13/07/2022Postpone from 13/07/20222022年07月13日から延期した )2,500.002,800.00Online
16120/07/20221.0A22NO159P : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16220/07/20221.0A22NO163DT : เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (Online)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing (Practice)2,500.002,800.00Online
16320/07/20221.0A22NO160P : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพProblem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16420/07/20221.0A22NO164DT : การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Online)Problem Solving & Decision MakingProblem Solving & Decision Making2,500.002,800.00Online
16520/07/20221.0P22NO057P : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16620/07/20222.0P22NO059P : การปรับสมดุล (Balancing ) เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหมุน (เชิงปฏิบัติ)Balancing MachinesBalancing Machines5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16720/07/20221.0E22LM059P : การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานEnergy AwarenessEnergy Awareness3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
16820/07/20221.0E22LM057DT : การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน (Online)Energy Awareness (Online)Energy Awareness (Online)2,500.002,800.00Online
16920/07/20222.0C22NO026DT : การจัดการเอกสารด้วย Google Docs (Form, Sheets, Slides, Docs) (Online)Google Document Management (Online)Google Document Management (Online)4,800.005,200.00Online
17020/07/20222.0C22NO029P : การจัดการเอกสารด้วย Google Docs (Form, Sheets, Slides, Docs)Google Document ManagementGoogle Document Management6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17120/07/20223.0M22LM047P : คลังสินค้าอัจฉริยะSmart WarehouseSmart Warehouse10,000.0011,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17220/07/20222.0P22NO058P : การบำรุงรักษา Pump เชิงป้องกันในงานอุตสาหกรรมและบริการPump Maintenance TechniquesPump Maintenance Techniques5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17320/07/20221.0S22NO015S : การสร้าง Mindset ผู้นำในการบริหารธุรกิจ ด้วย Business Simulation GameLeader Mindset for Business Management by Business Simulation GameLeader Mindset for Business Management by Business Simulation Game (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2022Postpone from 27/04/20222022年04月27日から延期した )3,800.004,300.00ส.ส.ท.
17420/07/20221.0A22NO162P : สร้างเสน่ห์นักขายให้มัดใจลูกค้าCharismatic SalesCharismatic Sales3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17520/07/20221.0A22NO166DT : สร้างเสน่ห์นักขายให้มัดใจลูกค้า (Online)Charismatic SalesCharismatic Sales2,500.002,800.00Online
17620/07/20222.0E22SH010JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)9,000.0010,000.00Online
17720/07/20221.0A22NO169DT : ศักยภาพการบริหารเอกสารแบบครบวงจร (Online)Filing. System. Management. CompetenciesFiling. System. Management. Competencies2,500.002,800.00Online
17821/07/20221.0A22NO164P : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานValue of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
17921/07/20221.0A22NO168DT : เทคนิคเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างาน (Online)Value of Daily Management for SupervisorValue of Daily Management for Supervisor2,500.002,800.00Online
18021/07/20221.0A22NO163P : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานInfluential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18121/07/20221.0A22NO167DT : พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน (Online)Influential LeadershipInfluential Leadership3,000.003,500.00Online
18221/07/20221.0M22NO051P : การบริหารงานประจำวันในการผลิต (ทฤษฎี)Daily Management in Manufacturing (Theory)Daily Management in Manufacturing (Theory)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18321/07/20221.0M22NO055DT : การบริหารงานประจำวันในการผลิต (ทฤษฎี) (Online)Daily Management in Manufacturing (Theory)Daily Management in Manufacturing (Theory)2,500.002,800.00Online
18421/07/20221.0E22NO039DT : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรม (Online)Cooling Water TreatmentCooling Water Treatment2,500.002,800.00Online
18521/07/20221.0E22NO040P : การดูแลระบบน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมCooling Water TreatmentCooling Water Treatment3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18621/07/20221.0M22NO059P : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka-YokeMistake-Proofing in Production ProcessesMistake-Proofing in Production Processes3,000.003,500.00ส.ส.ท. พัฒนาการ ซอย 18
18721/07/20221.0M22NO062DT : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka-Yoke (Online)Mistake-Proofing in Production ProcessesMistake-Proofing in Production Processes2,500.002,800.00Online
18821/07/20222.00Q22NO008P : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8D ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:201Corrective Action/Preventive Action by 8D Techniques in ISO 9001:2015 and IATF 16949:201 (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
18922/07/20222.0A22NO169P : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพPresentation SkillsPresentation Skills5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19022/07/20222.0A22NO173DT : เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)Presentation SkillsPresentation Skills4,800.005,200.00Online
19122/07/20221.0A22NO168P : เทคนิคการบริหารเวลาTime Management TechniquesTime Management Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19222/07/20221.0A22NO172DT : เทคนิคการบริหารเวลา (Online)Time Management TechniquesTime Management Techniques2,500.002,800.00Online
19322/07/20221.0A22NO167P : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมTraining Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19422/07/20221.0A22NO171DT : การหาความจำเป็นและการวางแผนฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Online)Training Needs Survey & Training Plan For Training OfficerTraining Needs Survey & Training Plan For Training Officer2,500.002,800.00Online
19522/07/20221.0A22LM003DT : สุดยอดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Online)Product Development Strategy (Online)Product Development Strategy (Online)2,500.002,800.00Online
19622/07/20221.0A22LM003P : สุดยอดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์Product Development StrategyProduct Development Strategy3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19722/07/20221.0M22NO060P : ปรับปรุงงานด้วย Jig & FixtureWork Improvement by Jig & FixtureWork Improvement by Jig & Fixture3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
19822/07/20221.0E22LM021P : ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัดประจุและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะElectric Vehicle, Charging Systems and Smart GridElectric Vehicle, Charging Systems and Smart Grid3,500.004,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
19922/07/20221.0M22NO050P : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารCost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20022/07/20221.0M22NO054DT : การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Online)Cost Analysis for Decision Making for ManagementCost Analysis for Decision Making for Management2,500.002,800.00Online
20122/07/20221.0A22NO166P : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศBoost up your PerformanceBoost up your Performance3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20222/07/20221.0A22NO170DT : การทำงานเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ (Online)Boost up your PerformanceBoost up your Performance2,500.002,800.00Online
20322/07/20221.0Q22SH002JL : IATF 16949 : 2016 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (Online)IATF 16949 : 2016 for Japanese Top ManagementIATF 16949 : 2016 for Japanese Top Management5,100.005,800.00Online
20422/07/20221.0A22LM216DT : แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยตามกฎหมายใหม่ (Online)แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยตามกฎหมายใหม่ (Online)แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยตามกฎหมายใหม่ (Online)50.0050.00Online
20522/07/20221.0I22NO044DT : การวัดเพื่อตัดสินผลอย่างง่ายและถูกต้องสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Simple and correct measurement for decision making in Industry (Online)Simple and correct measurement for decision making in Industry (Online)2,500.002,800.00(Online
20622/07/20221.0I22NO088P : การวัดเพื่อตัดสินผลอย่างง่ายและถูกต้องสำหรับอุตสาหกรรมSimple and correct measurement for decision making in IndustrySimple and correct measurement for decision making in Industry3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20722/07/20221.0A22NO165P : ศักยภาพการบริหารเอกสารแบบครบวงจรManagement for SupervisorManagement for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
20823/07/20222.0M22LM051DT : การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากน้ำตาล (Online)Food Product Value Added from Sugar (Online)Food Product Value Added from Sugar (Online)6,300.007,300.00Online
20923/07/20222.0I22NO045P : การสอบเทียบไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก (ภาคปฎิบัติ)Height Gauge Calibration (Practice)Height Gauge Calibration (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 18/06/2022Postpone from 18/06/20222022年06月18日から延期した )6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21025/07/20221.0A22NO170P : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติStrategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21125/07/20221.0A22NO174DT : เทคนิคการนำเสนออย่างไร ให้โดนใจและอนุมัติ (Online)Strategic SellingTechniqueStrategic SellingTechnique2,500.002,800.00Online
21225/07/20221.0A22NO172P : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์The 1% SolutionThe 1% Solution3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21325/07/20221.0A22NO176DT : ทักษะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน 1% เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Online)The 1% SolutionThe 1% Solution2,500.002,800.00Online
21425/07/20221.0A22NO171P : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพCounseling Technique for SupervisorCounseling Technique for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21525/07/20221.0A22NO175DT : เทคนิคการให้คำปรึกษาทีมงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Online)Counseling Technique for SupervisorCounseling Technique for Supervisor2,500.002,800.00Online
21625/07/20222.0P22NO061P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลลาร์เซลล์)เพื่อการบำรุงรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21725/07/20222.0C22NO027DT : รอบรู้เรื่อง Excel 2019 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (Online)Use Excel 2019 for Smart Users (Online)Use Excel 2019 for Smart Users (Online)4,800.005,200.00Online
21825/07/20222.0C22NO030P : รอบรู้เรื่อง Excel 2019 เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2019 for Smart UsersUse Excel 2019 for Smart Users6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
21925/07/20222.0P22NO062P : การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกันPreventive MaintenancePreventive Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22025/07/20221.0I22NO045DT : การสร้างระบบจัดการกระบวนวัด และยืนยันเครื่องวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (Online)Building Management System on Measurement Process and Equipment for ISO 9001 (Online)Building Management System on Measurement Process and Equipment for ISO 9001 (Online)2,500.002,800.00Online
22125/07/20221.0I22NO089P : การสร้างระบบจัดการกระบวนวัด และยืนยันเครื่องวัดตามข้อกำหนด ISO 9001Building Management System on Measurement Process and Equipment for ISO 9001 (Online)Building Management System on Measurement Process and Equipment for ISO 9001 (Online)3,200.003,700.00ส.ส.ท. พัฒนาการ ซอย 18
22226/07/20221.0A22NO177P : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพHigh Performance HabitsHigh Performance Habits3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22326/07/20221.0A22NO180DT : 7 ทักษะเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ (Online)High Performance HabitsHigh Performance Habits2,500.002,800.00Online
22426/07/20221.0A22NO175P : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศSmart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22526/07/20221.0A22NO174P : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22626/07/20221.0A22NO178DT : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ กับ การตัดสินใจ (Online)Creative Thinking-Analytical Thinking AND Decision MakingCreative Thinking-Analytical Thinking AND Decision Making2,500.002,800.00Online
22726/07/20221.0A22NO176P : การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO (การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษา)HORENSOHORENSO3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22826/07/20221.0A22NO173P : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบLogical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
22926/07/20221.0A22NO177DT : ทักษะการคิดเชิงตรรกกะเพื่อการคิดอย่างเป็นระบบ (Online)Logical and Systematic ThinkingLogical and Systematic Thinking2,500.002,800.00Online
23026/07/20221.0U22PJ001SCL : กรณีศึกษา IoT และ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ในโครงการระบบอนุมัติ (งานภาคบริการ&ภาคอุตสาหกรรม)Best Practices IOT for Service sector & Control of Benefits and Outsourcing to EnterprisesBest Practices IOT for Service sector & Control of Benefits and Outsourcing to Enterprisesnew0.000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23126/07/20222.0M22NO042P : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดีJIT : Just in TimeJIT : Just in Time (เลื่อนจากวันที่ 22/06/2022Postpone from 22/06/20222022年06月22日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23226/07/20222.0M22NO046DT : ระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี (Online)JIT : Just in TimeJIT : Just in Time (เลื่อนจากวันที่ 22/06/2022Postpone from 22/06/20222022年06月22日から延期した )4,800.005,200.00Online
23326/07/20222.0M22NO057DT : การวางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิต (Online)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)4,800.005,200.00Online
23426/07/20222.0M22NO053P : การวางแผนความต้องการการใช้วัสดุและกำลังการผลิตMaterial Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)Material Requirements Planning & Capacity Requirements Planning (MRP & CRP)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23526/07/20222.0Q22NO060P : การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal auditISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23626/07/20222.0Q22NO059DT : การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 (Online)ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit (Online)ISO 13485:2016 Medical devices-QMS Internal audit (Online)4,800.005,200.00Online
23726/07/20221.0E22NO021DT : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการ (Online)Safety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2022Postpone from 08/06/20222022年06月08日から延期した )2,500.002,800.00Online
23826/07/20221.0E22NO024P : ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของสถานประกอบการSafety for Chemical Substance UsingSafety for Chemical Substance Using (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2022Postpone from 08/06/20222022年06月08日から延期した )3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
23926/07/20222.0E22NO042DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level1,500.001,800.00Online
24026/07/20222.0E22NO043P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24126/07/20222.0E22SH011JL : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ชาวญี่ปุ่น (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)Safety Officer for Japanese Executive Management (Online)9,000.0010,000.00Online
24227/07/20221.0P22NO060P : เทคนิคการจัดทำรายการมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต (เชิงปฏิบัติ)Developing Standard Work for Maintenance: PracticeDeveloping Standard Work for Maintenance: Practice (เลื่อนจากวันที่ 22/07/2022Postpone from 22/07/20222022年07月22日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24330/07/20222.0J22YW004P : Structural Systematic Thinking ความคิดเชิงระบบสำหรับเด็ก โดยใช้หุ่นยนต์Structural Systematic ThinkingStructural Systematic Thinking2,800.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24401/08/20222.0Q22NO059P : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกรRCA Techniques for EngineerRCA Techniques for Engineer (เลื่อนจากวันที่ 25/07/2022Postpone from 25/07/20222022年07月25日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24501/08/20222.0Q22NO058DT : เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสำหรับวิศวกร (Online)RCA Techniques for Engineers (Online)RCA Techniques for Engineers (Online) (เลื่อนจากวันที่ 25/07/2022Postpone from 25/07/20222022年07月25日から延期した )4,800.005,200.00Online
24601/08/20225.00I22NO067P : Process Instrumentation Part II : ControlProcess Instrumentation Part II : ControlProcess Instrumentation Part II : Control17,000.0019,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
24701/08/20222.0E22NO050DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Online)Safety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level (เลื่อนจากวันที่ 23/08/2022Postpone from 23/08/20222022年08月23日から延期した )1,500.001,800.00Online
24801/08/20221.00I22NO032DT : การลดความเสี่ยงในการตัดสินชิ้นงานจากผลวัดตามมาตรฐาน ISO (Online)Lowering Measurement Risk on Work Piece Based on ISO Requirements (Online)Lowering Measurement Risk on Work Piece Based on ISO Requirements (Online)2,500.002,800.00Online
24901/08/20221.00I22NO066P : การลดความเสี่ยงในการตัดสินชิ้นงานจากผลวัดตามมาตรฐาน ISOLowering Measurement Risk on Work Piece Based on ISO RequirementsLowering Measurement Risk on Work Piece Based on ISO Requirements3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25002/08/20221.0A22NO186DT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Online)Supervisory Skill DevelopmentSupervisory Skill Development2,500.002,800.00Online
25102/08/20221.0M22LM089P : พื้นฐานการแปลความหมายด้านขนาน รูปร่าง รูปทรง และพิกัดความเคลื่อนBasic Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)Basic Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25202/08/20222.0E22NO056P : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001ISO 45001 : Internal AuditISO 45001 : Internal Audit5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25302/08/20222.0E22NO055DT : การตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 45001( Online)ISO 45001 : Internal AuditISO 45001 : Internal Audit4,800.005,200.00Online
25402/08/20221.00C22NO028DT : สร้างระบบแจ้งเตือนให้กับข้อมูลด้วย Conditional Formatting ใน Excel 2019 (Online)Visual Control by Conditional Formatting (Highlighting) in Excel 2019 (Online)Visual Control by Conditional Formatting (Highlighting) in Excel 2019 (Online)2,500.002,800.00Online
25502/08/20221.00C22NO033P : สร้างระบบแจ้งเตือนให้กับข้อมูลด้วย Conditional Formatting ใน Excel 2019Visual Control by Conditional Formatting (Highlighting) in Excel 2019Visual Control by Conditional Formatting (Highlighting) in Excel 20193,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25602/08/20222.00A22NO183P : เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพProfessional FacillitatorProfessional Facillitator6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25702/08/20221.0M22NO061P : การควบคุมสินค้าคลังด้วยระบบคัมบังWorkshop: Inventory Control by Kanban SystemWorkshop: Inventory Control by Kanban System (เลื่อนจากวันที่ 01/07/2022Postpone from 01/07/20222022年07月01日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
25802/08/20221.0M22NO078DT : การวางแผนความต้องการ (Supply Planning) (Online)Supply PlanningSupply Planning2,500.002,800.00Online
25902/08/20221.00Q22NO061DT : IATF 16949 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหาร (Online)IATF 16949 for Management & QMR (Online)IATF 16949 for Management & QMR (Online)2,500.002,800.00Online
26002/08/20221.00Q22NO061P : IATF 16949 สำหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารIATF 16949 for Management & QMRIATF 16949 for Management & QMR3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26103/08/20222.00S22NO019S : Mini 5S MasterMini 5S MasterMini 5S Masternew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26203/08/20222.00S22NO012DT : Mini 5S Master (Online)Mini 5S Master (Online)Mini 5S Master (Online)new5,000.005,500.00Online
26303/08/20221.0A22NO047DT : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน (ภาคปฏิบัติ) (Online)5 Essential Skills for Excellent Work5 Essential Skills for Excellent Work (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2022Postpone from 18/05/20222022年05月18日から延期した )4,800.005,200.00Online
26403/08/20221.0A22NO049P : 5 ทักษะต้องรู้...สุดเวิร์คในงาน (ภาคปฏิบัติ)5 Essential Skills for Excellent Work5 Essential Skills for Excellent Work (เลื่อนจากวันที่ 18/05/2022Postpone from 18/05/20222022年05月18日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26503/08/20223.00I22NO033DT : Process Control for Generator (Online)Power Plant Generator Control System, Protection and Maintenance (Online)Power Plant Generator Control System, Protection and Maintenance (Online)8,500.009,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26603/08/20223.00I22NO068P : Process Control for GeneratorPower Plant Generator Control System, Protection and MaintenancePower Plant Generator Control System, Protection and Maintenance8,500.009,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
26703/08/20221.00A22NO187DT : หลักเกณฑ์สำคัญในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหา (Online)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation2,500.002,800.00Online
26803/08/20221.00A22NO188DT : บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Online)After Sales & CEMAfter Sales & CEM2,500.002,800.00Online
26903/08/20221.00Q22NO062DT : มาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับข้อมูลผันแปร (Online)MIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.9 (Online)MIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.9 (Online)2,500.002,800.00Online
27003/08/20221.00Q22NO062P : มาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับข้อมูลผันแปรMIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.9MIL-STD414 / ANSI-ASQZ1.93,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27103/08/20222.00Q22NO063DT : การศึกษาความสามารถของกระบวนการ (Online)Process Capability Study (Online)Process Capability Study (Online)4,800.005,200.00Online
27203/08/20222.00Q22NO063P : การศึกษาความสามารถของกระบวนการProcess Capability StudyProcess Capability Study5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27303/08/20222.0E22NO053P : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานSafety CommitteeSafety Committee (เลื่อนจากวันที่ 18/08/2022Postpone from 18/08/20222022年08月18日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27403/08/20222.0E22NO052DT : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Online)Safety CommitteeSafety Committee (เลื่อนจากวันที่ 18/08/2022Postpone from 18/08/20222022年08月18日から延期した )1,500.001,800.00Online
27503/08/20222.0E22SH012JL : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น) (Online)Safety Committee for Japanese Executive (Online)Safety Committee for Japanese Executive (Online)9,000.0010,000.00Online
27604/08/20221.0E22LM060P : การพัฒนาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย TSV Energy Chart และกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานTSV Energy ChartTSV Energy Chart3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
27704/08/20221.0E22LM058DT : การพัฒนาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย TSV Energy Chart และกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (Online)TSV Energy Chart (Online)TSV Energy Chart (Online)2,500.002,800.00Online
27804/08/20222.00Q22NO064DT : Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor) (Online)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor) (Online)Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor) (Online)4,800.005,200.00Online
27904/08/20222.0E22NO054DT : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Online)Safety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level (เลื่อนจากวันที่ 08/08/2022Postpone from 08/08/20222022年08月08日から延期した )1,500.001,800.00Online
28004/08/20222.0E22NO055P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานSafety Officer for Supervising LevelSafety Officer for Supervising Level (เลื่อนจากวันที่ 08/08/2022Postpone from 08/08/20222022年08月08日から延期した )2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28104/08/20222.00I22NO069P : การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาล (ทฤษฎีและปฎิบัติ)Calibration of medical devices and hospital laboratories (Theory & Practice)Calibration of medical devices and hospital laboratories (Theory & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28204/08/20221.0P22NO007DT : การใช้โปรแกรมสำเร็จบริหารระบบวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา (Online)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program)Spare Parts Maintenance Management Program (SPMM Program) (เลื่อนจากวันที่ 22/04/2022Postpone from 22/04/20222022年04月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
28305/08/20222.00C22NO029DT : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2 (Online)Excel Level 2 (Online)Excel Level 2 (Online)4,800.005,200.00Online
28405/08/20222.00C22NO034P : เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 2Excel Level 2Excel Level 26,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28505/08/20221.0P22NO015DT : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Online)Electric Motor MaintenanceElectric Motor Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2022Postpone from 10/05/20222022年05月10日から延期した )2,500.002,800.00Online
28605/08/20221.0P22NO022P : การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าElectric Motor MaintenanceElectric Motor Maintenance (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2022Postpone from 10/05/20222022年05月10日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28705/08/20221.00I22NO034DT : การพิสูจน์วิธีวัด Non-Standard Method (ทดสอบ,สอบเทียบ) ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 (Online)Validation of Measurement Method (Testing. Calibration) for ISO/IEC 17025 (Online)Validation of Measurement Method (Testing. Calibration) for ISO/IEC 17025 (Online)2,500.002,800.00Online
28805/08/20221.00I22NO070P : การพิสูจน์วิธีวัด Non-Standard Method (ทดสอบ,สอบเทียบ) ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025Validation of Measurement Method (Testing. Calibration) for ISO/IEC 17025Validation of Measurement Method (Testing. Calibration) for ISO/IEC 170253,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
28906/08/20221.00I22NO035DT : การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด (Online)Principle of usage and maintenance of measuring tools (Online)Principle of usage and maintenance of measuring tools (Online)2,500.002,800.00Online
29006/08/20221.00I22NO071P : การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดPrinciple of usage and maintenance of measuring toolsPrinciple of usage and maintenance of measuring tools3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29108/08/20221.0A22NO011DT : ทักษะการสอนงานให้ได้งานตรงใจ (Online)Coaching SkillsCoaching Skills (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )2,500.002,800.00Online
29208/08/20221.0A22NO013P : ทักษะการสอนงานให้ได้งานตรงใจCoaching Skill(Coaching Skill (เลื่อนจากวันที่ 25/04/2022Postpone from 25/04/20222022年04月25日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29308/08/20223.00P22NO064P : ช่างบำรุงรักษาระบบส่งกำลังและแบริ่ง ระดับ 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 1Mechanical Transmission and Bearing Maintenance Level 18,500.009,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29408/08/20221.00Q22NO018P : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAPProduction Part Approval Process : PPAP3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29508/08/20221.00Q22NO017DT : กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต : Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online)Production Part Approval Process : PPAP (Online)2,500.002,800.00Online
29608/08/20222.0E22NO054P : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกันElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive MaintenanceElectrical System Check and Electrical Equipment Preventive Maintenance6,500.005,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29708/08/20222.00I22NO072P : การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ และอ่างควบคุมอุณหภูมิTemperature Controled Chamber & Water Bath CalibrationTemperature Controled Chamber & Water Bath Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29808/08/20222.00C22NO035P : สร้างสรรค์ Presentation สไตล์ Infographic & Interactive ด้วย PowerPoint 2019Create Infographic & Interactive Style Presentations with PowerPoint 2019Create Infographic & Interactive Style Presentations with PowerPoint 20196,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
29909/08/20222.00P22NO043DT : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา (Online)เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา (Online)เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา (Online)4,800.005,200.00Online
30009/08/20222.00P22NO065P : เคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวาเคล็ดลับการนำเสนอผลงาน 5ส Kaizen Qcc สู่เวทีสากลอย่างมีชีวิตชีวา5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30109/08/20221.00A22LM071DT : สู่ความเป็นเลิศทักษะ "การเขียนรายงาน (ภาษาไทย)" (Online)Effective "Report Writing" - In Thai (Online)Effective "Report Writing" - In Thai (Online)2,500.002,800.00Online
30209/08/20221.00A22NO189DT : กลยุทธ์การบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ (Online)Service Excellence StrategyService Excellence Strategy2,500.002,800.00Online
30309/08/20221.0A22LM073P : การออกแบบการบริการและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการDesign of working methods and processes to engage with service usersDesign of working methods and processes to engage with service users3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30409/08/20221.00A22LM075DT : การออกแบบการบริการและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการ (Online)Design of working methods and processes to engage with service users (Online)Design of working methods and processes to engage with service users (Online)2,500.003,100.00Online
30509/08/20221.0A22NO005DT : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา (Online)Design thinking processDesign thinking process (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2022Postpone from 04/04/20222022年04月04日から延期した )2,500.002,800.00Online
30609/08/20221.0A22NO006P : Design thinking process กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาDesign thinking processDesign thinking process (เลื่อนจากวันที่ 04/04/2022Postpone from 04/04/20222022年04月04日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30709/08/20222.0I22NO012DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online)ISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (Online) (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )4,800.005,200.00Online
30809/08/20222.0I22NO024P : ISO/IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 DocumentationISO / IEC 17025 : 2017 Documentation (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
30909/08/20221.0I22LM031DT : การกำหนดเกณฑ์ MPE และ Limits เพื่อการทวนสอบเครื่องมือวัดและการตัดสินผลวัด (Online)Determination on MPE and Limits for Verification and Conformity Assessment (Online)Determination on MPE and Limits for Verification and Conformity Assessment (Online)2,500.002,800.00Online
31009/08/20222.00I22NO073P : Plant Performance สมรรถนะของโรงงานPlant PerformancePlant Performance6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31110/08/20223.00S22NO020S : วิทยากร 5ส5S Trainer5S Trainer9,000.0010,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31210/08/20223.00S22NO013DT : วิทยากร 5ส (Online)5S Trainer (Online)5S Trainer (Online)8,000.009,000.00Online
31310/08/20221.00M22NO071P : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste)Elimination motion waste "The 6th waste"Elimination motion waste "The 6th waste"3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31410/08/20221.00M22NO072DT : การค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าของการเคลื่อนไหว (Waste ข้อ 6 ใน 7 Waste) (Online)Elimination motion waste "The 6th waste"Elimination motion waste "The 6th waste"2,500.002,800.00Online
31510/08/20221.00A22NO184P : การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผลEffective CommunicationEffective Communication3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31610/08/20221.00A22LM070DT : ไขรหัสตัวตนสร้างความสำเร็จ (Online)Personality DNA (Online)Personality DNA (Online)2,500.003,100.00Online
31710/08/20222.00P22NO066P : การปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติAlignmenAlignmen5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
31810/08/20222.00C22NO030DT : การประยุกต์ใช้ Excel 2019 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Online)Using Excel 2019 in Inventory Management (Online)Using Excel 2019 in Inventory Management (Online)4,800.005,200.00Online
31910/08/20222.00C22NO036P : การประยุกต์ใช้ Excel 2019 ในการจัดทำระบบบริหารสินค้าคงคลังUsing Excel 2019 in Inventory ManagementUsing Excel 2019 in Inventory Management6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32010/08/20221.00A22NO186P : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32110/08/20221.00A22NO190DT : การจัดระบบจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001 Ver. 2015 (Online)ISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management SystemISO 9001 Ver. 2015 Purchasing Management System2,500.002,800.00Online
32210/08/20222.00I22NO074P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32310/08/20221.0A22SH181P : วัฒนธรรมการทำงานร่วมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่คนไทยควรทราบCross Culture for Thai working with JapaneseCross Culture for Thai working with Japanese (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2022Postpone from 08/06/20222022年06月08日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32411/08/20221.00A22LM078DT : สร้างความสุข เสริมพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน (Online)Inside-out Happier (Online)Inside-out Happier (Online)2,500.003,100.00Online
32511/08/20221.0M22NO072P : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System (เลื่อนจากวันที่ 05/08/2022Postpone from 05/08/20222022年08月05日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32611/08/20221.0M22NO073DT : การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (Online)ISO 9001 : 2015 Inventory SystemISO 9001 : 2015 Inventory System (เลื่อนจากวันที่ 05/08/2022Postpone from 05/08/20222022年08月05日から延期した )2,500.002,800.00Online
32711/08/20221.00P22NO067P : การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างปลอดภัยด้วยระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนSAFETY MAINTENANCE WITH LOCKOUT TAGOUT TECHNIQUESAFETY MAINTENANCE WITH LOCKOUT TAGOUT TECHNIQUE3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
32811/08/20221.0A22NO039DT : สุดยอดนักขายเชิงรุก (Online)Smart SalesSmart Sales (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2022Postpone from 11/05/20222022年05月11日から延期した )2,500.002,800.00Online
32911/08/20221.0A22NO040P : สุดยอดนักขายเชิงรุกSmart SalesSmart Sales (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2022Postpone from 11/05/20222022年05月11日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33015/08/20221.0P22NO021DT : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน (Online)5S Audit Techniques5S Audit Techniques (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2022Postpone from 20/05/20222022年05月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
33115/08/20221.0P22NO030P : ตรวจ 5ส อย่างไรได้ทั้งใจและงาน5S Audit Techniques5S Audit Techniques (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2022Postpone from 20/05/20222022年05月20日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33215/08/20221.00S22NO015DT : 5ส สำหรับพนักงาน (Online)5S for Officer (Online)5S for Officer (Online)2,500.002,800.00Online
33315/08/20221.00S22NO023S : 5ส สำหรับพนักงาน5S for officer5S for officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33415/08/20223.0E22NO011E : ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)Gas Controller (Carbon Dioxide, Nitrogen, Oxygen, Acetylene, Argon, Helium, and Hydrogen)8,500.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33515/08/20222.00C22NO037P : การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ด้วย Macro and VBA in Excel 2019Macro and VBA in ExcelMacro and VBA in Excel6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33615/08/20221.00Q22NO064P : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015ISO9000:2015 Introduction and ImplementationISO9000:2015 Introduction and Implementation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
33715/08/20221.00Q22NO065DT : ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online)ISO9000:2015 Introduction and Implementation (Online)2,500.002,800.00Online
33815/08/20221.00A22NO191DT : กฎหมายแรงงาน การว่าจ้าง การจัดการพนักงานและการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน (Omline)Labor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situationLabor Law Employment, Employee Managing and Dismissal in the current workforce situation2,500.002,800.00Online
33916/08/20221.00S22NO016DT : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่ (Online)5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่ (Online)5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่ (Online)2,500.002,800.00Online
34016/08/20221.00S22NO024S : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5S for Leader5S for Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34116/08/20221.00A22NO193DT : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Online)Preparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor2,500.002,800.00Online
34216/08/20221.00A22NO194DT : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (Online)Effective Planning and Time ManagementEffective Planning and Time Management2,500.002,800.00Online
34316/08/20221.00P22NO044DT : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา (Online)Wasted wear the leakage proactive maintenanceWasted wear the leakage proactive maintenance2,500.002,800.00Online
34416/08/20221.00P22NO068P : ระบบเชิงรุกบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหาWasted wear the leakage proactive maintenanceWasted wear the leakage proactive maintenance3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34516/08/20221.0A22LM199P : เจาะลึกภาษี สวัสดิการพนักงาน และรายการอื่นที่กิจการควรรู้Employee Welfare Tax SystemEmployee Welfare Tax System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34616/08/20221.0A22LM214DT : เจาะลึกภาษี สวัสดิการพนักงาน และรายการอื่นที่กิจการควรรู้ (Online)Employee Welfare Tax System (Online)Employee Welfare Tax System (Online)2,500.002,800.00Online
34716/08/20222.00P22NO070P : การตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัยElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safetyElectrical system test for plants and buliding : Maintenance and safety6,500.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34816/08/20222.00I22NO076P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Part IElectrical Instrument Calibration : Therory & Practice Part IElectrical Instrument Calibration : Therory & Practice Part I6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
34916/08/20221.00I22NO036DT : แนวทางในการจัดการระบบการสอบเทียบภายในสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Internal instrument calibration for industry (Online)Internal instrument calibration for industry (Online)2,500.002,800.00Online
35016/08/20221.00I22NO075P : แนวทางในการจัดการระบบการสอบเทียบภายในสำหรับอุตสาหกรรมInternal instrument calibration for industryInternal instrument calibration for industry3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35117/08/20222.0P22NO045DT : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5ส (Online)Processional 5S CommitteeProcessional 5S Committee (เลื่อนจากวันที่ 16/08/2022Postpone from 16/08/20222022年08月16日から延期した )4,800.005,200.00Online
35217/08/20222.0P22NO069P : ครบเครื่องเรื่องคณะกรรมการ 5สProcessional 5S CommitteeProcessional 5S Committee (เลื่อนจากวันที่ 16/08/2022Postpone from 16/08/20222022年08月16日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35317/08/20221.0A22NO040DT : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Directing & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )2,500.002,800.00Online
35417/08/20221.0A22NO041P : จิตวิทยาการสั่งงาน และติดตามงาน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์สู่องค์กรDirecting & Controlling Techniques for SuccessDirecting & Controlling Techniques for Success (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35517/08/20221.0A22NO041DT : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Online)Professional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales (เลื่อนจากวันที่ 17/08/2022Postpone from 17/08/20222022年08月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
35617/08/20221.0A22NO042P : เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายProfessional Negotiation in SalesProfessional Negotiation in Sales (เลื่อนจากวันที่ 12/05/2022Postpone from 12/05/20222022年05月12日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35717/08/20222.00Q22NO013P : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐานโดยอาศัยโปรแกรม Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19Problem Solving with Basic SPC by Minitab R196,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
35817/08/20222.00Q22NO012DT : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐานโดยอาศัยโปรแกรม Minitab R19 (Online)Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (Online)Problem Solving with Basic SPC by Minitab R19 (Online)4,800.005,200.00Online
35917/08/20221.00P22NO046DT : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษา (Online)Safety system maintenance Level 1Safety system maintenance Level 12,500.002,800.00Online
36017/08/20221.00P22NO071P : ความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาSafety system maintenance Level 1Safety system maintenance Level 13,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36117/08/20221.00Q22NO065P : Core Tools สำหรับระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016Core Tools for IATF 16949:2016 Quality Management SystemCore Tools for IATF 16949:2016 Quality Management System3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36218/08/20221.0M22NO056P : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิตSupervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management (เลื่อนจากวันที่ 27/07/2022Postpone from 27/07/20222022年07月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36318/08/20221.0M22NO059DT : การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการบริหารการผลิต (Online)Supervisory Skill Development for Manufacturing ManagementSupervisory Skill Development for Manufacturing Management (เลื่อนจากวันที่ 27/07/2022Postpone from 27/07/20222022年07月27日から延期した )2,500.002,800.00Online
36418/08/20222.00Q22NO066DT : 14 เครื่องมือในการแก้ปัญหา (Online)14 Tools for Problem Solving (Online)14 Tools for Problem Solving (Online)4,800.005,200.00Online
36518/08/20222.00Q22NO066P : 14 เครื่องมือในการแก้ปัญหา14 Tools for Problem Solving14 Tools for Problem Solving6,000.007,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36618/08/20221.0A22NO046DT : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค (Online)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2022Postpone from 17/05/20222022年05月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
36718/08/20221.0A22NO047P : 9 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน...ช่วยให้งานสุดเวิร์ค9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice)9 Effective Working Skills for Supervisor / First Line Manager (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2022Postpone from 17/05/20222022年05月17日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36818/08/20222.00P22NO073P : ช่างบำรุงรักษาระบบนิวแมติกPneumatic Level 1Pneumatic Level 17,000.007,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
36918/08/20221.0E22LM061P : การใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในห้องเย็น และระบบปรับอากศแบบแยกส่วนการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในห้องเย็น และระบบปรับอากศแบบแยกส่วนการใช้ระบบ IoT ในการอนุรักษ์พลังงานในห้องเย็น และระบบปรับอากศแบบแยกส่วน3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37018/08/20222.00P22NO047DT : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษา (Online)Fundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance4,800.005,200.00Online
37118/08/20222.00P22NO072P : ระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับช่างบำรุงรักษาFundamental of Automation System for MaintenanceFundamental of Automation System for Maintenance5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37218/08/20226.0I22NO023P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IInstrument Calibration for Technician Part IInstrument Calibration for Technician Part I (เลื่อนจากวันที่ 11/05/2022Postpone from 11/05/20222022年05月11日から延期した )16,000.0018,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37318/08/20222.00I22NO037DT : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)Uncertainty of measurement for calibration laboratory (Online)4,800.005,200.00Online
37418/08/20222.00I22NO077P : การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดUncertainty of measurement for calibration laboratoryUncertainty of measurement for calibration laboratory6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37519/08/20221.0A22NO030DT : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ OnlinePresentation SkillsPresentation Skills (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )2,500.002,800.00(Online)
37619/08/20221.0A22NO030P : พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพPresentation SkillsPresentation Skills (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
37719/08/20221.00A22NO196DT : บริหารเวลา เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ (Online)Time Management for Effective WorkTime Management for Effective Work2,500.002,800.00Online
37819/08/20221.0M22NO063DT : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M (Online)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material)4M Changing Control (Man, Machine, Method, Material) (เลื่อนจากวันที่ 18/08/2022Postpone from 18/08/20222022年08月18日から延期した )2,500.002,800.00Online
37919/08/20221.00A22NO197DT : เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า (Online)People Styles Based Selling TechniquesPeople Styles Based Selling Techniques2,500.002,800.00Online
38019/08/20221.00M22NO069P : การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมแบบลีนLean Startup and InnovationLean Startup and Innovation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38119/08/20221.0E22NO052P : เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรด้วยเทคนิค Machine Safety AnalysisMachine Safety Improvement with Machine Safety AnalysisMachine Safety Improvement with Machine Safety Analysis3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38219/08/20221.0E22NO051DT : เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรด้วยเทคนิค Machine Safety Analysis (Online)Machine Safety Improvement with Machine Safety AnalysisMachine Safety Improvement with Machine Safety Analysis2,500.002,800.00Online
38320/08/20221.0A22NO043DT : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ (Online)Kaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator (เลื่อนจากวันที่ 14/05/2022Postpone from 14/05/20222022年05月14日から延期した )2,500.002,800.00Online
38420/08/20221.0A22NO044P : KAIZEN : เทคนิคการทำไคเซ็นในองค์กรอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อKaizen Professional FacillitatorKaizen Professional Facillitator (เลื่อนจากวันที่ 20/08/2022Postpone from 20/08/20222022年08月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38520/08/20222.00I22NO078P : เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องSolution Preparation in LaboratorySolution Preparation in Laboratory6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38622/08/20222.00A22NO185P : การเป็นวิทยากรในโรงงานและองค์กรTrainer in Factory and OrganizationTrainer in Factory and Organization6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
38722/08/20221.00A22NO199DT : การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ( Online)Analytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem SolvingAnalytical Thinking for Effectivess Decision Making & Problem Solving2,500.002,800.00Online
38822/08/20221.00A22NO198DT : เทคนิค 8D กับการบริหารเวลา (Online)8D. Techniques for Time Management8D. Techniques for Time Management2,500.002,800.00Online
38923/08/20229.00S22NO022S : 5S Master Certification Program5S Master Certification Program5S Master Certification Program26,100.0028,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39023/08/20229.00S22NO014DT : 5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program (Online)22,500.0025,000.00Online
39123/08/20221.0A22NO007DT : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา) (Online)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2022Postpone from 20/04/20222022年04月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
39223/08/20221.0A22NO009P : การพัฒนาทักษะ การคิด เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน(ด้วยกรณีศึกษา)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies)Strategic Thinking for Solving Problems for Supervisor (with case studies) (เลื่อนจากวันที่ 20/04/2022Postpone from 20/04/20222022年04月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39323/08/20221.0A22NO028P : การเขียนคู่มือปฏิบัติงานWorking Manual WritingWorking Manual Writing (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39423/08/20221.0A22NO179DT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด สู่การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ (Online)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice)Smart at People, Work and Thinking for being the Excellence Supervisor / First Line Manager (Practice) (เลื่อนจากวันที่ 26/07/2022Postpone from 26/07/20222022年07月26日から延期した )2,500.002,800.00Online
39523/08/20221.0A22NO005P : ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่Leadership for Modern SupervisoryLeadership for Modern Supervisory (เลื่อนจากวันที่ 01/04/2022Postpone from 01/04/20222022年04月01日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39623/08/20222.00P22NO048DT : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ (Online)Facility Management FundamentalFacility Management Fundamental4,800.005,200.00Onlinr
39723/08/20222.00P22NO074P : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบFacility Management FundamentalFacility Management Fundamental5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
39823/08/20221.0A22NO016DT : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ (Online)Effective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )2,500.002,800.00Online
39923/08/20221.0A22NO019P : ทักษะการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญEffective Consultative Selling SkillsEffective Consultative Selling Skills (เลื่อนจากวันที่ 28/04/2022Postpone from 28/04/20222022年04月28日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40023/08/20222.00P22NO049DT : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ) (Online)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice4,800.005,200.00Online
40123/08/20222.00P22NO075P : การวางแผนและวัดผลระบบบำรุงรักษา (เชิงปฏิบัติ)Maintenance and Assessment Planning: PracticeMaintenance and Assessment Planning: Practice5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40223/08/20222.0E22NO051P : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารSafety Officer for Management LevelSafety Officer for Management Level2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40323/08/20221.00I22NO038DT : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility (GRR) (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR (Online)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRR (Online)2,500.002,800.00Online
40423/08/20221.00I22NO079P : การประเมินความสามารถกระบวนวัดด้วย Gage Repeatability and Reproducibility (GRR)Evaluation on Capability of Measurement Process using GRREvaluation on Capability of Measurement Process using GRR3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40524/08/20222.00Q22NO068DT : QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator) (Online)QCC Competitor (QC Facilitator) (Online)QCC Competitor (QC Facilitator) (Online)4,800.005,200.00Online
40624/08/20222.00Q22NO068P : QCC Competitor (สำหรับผู้ประสานงาน หรือ QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)QCC Competitor (QC Facilitator)5,700.006,200.00Online
40724/08/20222.0Q22NO074DT : การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (ภาคปฏิบัติ) (Online)Shop floor�Problem Solving for�Supervisors (Workshop) (Online)Shop floor?Problem Solving for?Supervisors (Workshop) (Online) (เลื่อนจากวันที่ 23/08/2022Postpone from 23/08/20222022年08月23日から延期した )4,800.005,200.00Online
40824/08/20222.0Q22NO074P : การแก้ปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน (ภาคปฏิบัติ)Shop floor�Problem Solving for�Supervisors (Workshop)Shop floor?Problem Solving for?Supervisors (Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 23/08/2022Postpone from 23/08/20222022年08月23日から延期した )5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
40924/08/20221.0A22NO035DT : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Online)1 Sheet Design1 Sheet Design (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2022Postpone from 10/05/20222022年05月10日から延期した )2,500.002,800.00Online
41024/08/20221.0A22NO035P : สรุปข้อมูลทุกอย่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว1 Sheet Design1 Sheet Design (เลื่อนจากวันที่ 10/05/2022Postpone from 10/05/20222022年05月10日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41124/08/20221.00A22NO200DT : เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน (Online)Job Assignment and Follow up TechniquesJob Assignment and Follow up Techniques2,500.002,800.00Online
41224/08/20221.0A22LM074P : OMOTENASHI พื้นฐานการบริการด้วยใจสไตล์ญี่ปุ่นJapanese Service Style: OMOTENASHIJapanese Service Style: OMOTENASHI3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41324/08/20221.00A22LM076DT : OMOTENASHI พื้นฐานการบริการด้วยใจสไตล์ญี่ปุ่น (Online)Japanese Service Style: OMOTENASHI (Online)Japanese Service Style: OMOTENASHI (Online)2,500.003,100.00Online
41424/08/20221.0A22NO033DT : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ (Online)Psychology of Managing Task & PeoplePsychology of Managing Task & People (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )2,500.002,800.00Online
41524/08/20221.0A22NO033P : จิตวิทยาบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจPsychology of Managing Task & PeoplePsychology of Managing Task & People (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41624/08/20222.0E22NO050P : การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation According to StandardizatonThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation According to Standardizaton5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41724/08/20222.0E22NO049DT : การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (Online)The Design of Electrical Systems and Electrical Installation According to StandardizatonThe Design of Electrical Systems and Electrical Installation According to Standardizaton4,800.005,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
41824/08/20223.0U22NO002P : พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติProgrammable Logic ControllerProgrammable Logic Controller9,000.009,500.00สถาบันเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
41924/08/20221.00C22NO031DT : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วัน (Online)Smart Presentation in One Day (Online)Smart Presentation in One Day (Online)2,500.002,800.00Online
42024/08/20221.00C22NO038P : เก่ง Presentation ขั้นเทพ ใน 1 วันSmart Presentation in One DaySmart Presentation in One Day4,000.004,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42124/08/20221.00M22NO074P : การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยการคิดแบบลีนBusiness Process Improvement by Lean ThinkingBusiness Process Improvement by Lean Thinking3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42224/08/20221.00M22NO076DT : การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยการคิดแบบลีน (Online)Business Process Improvement by Lean ThinkingBusiness Process Improvement by Lean Thinking2,500.002,800.00Online
42324/08/20221.00Q22NO067DT : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)Risk Management IATF 16949: 2016 (Online)Risk Management IATF 16949: 2016 (Online)2,500.002,800.00Online
42424/08/20221.00Q22NO067P : การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Risk Management IATF 16949: 2016Risk Management IATF 16949: 20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42524/08/20222.00I22NO080P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงบิด แรงกด แรงดึง (ทฤษฎีและปฏิบัติ)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theoty & Practice)Hand Torque Tools & Compression / Tension & Push-Pull Gage Calibration (Theoty & Practice)6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42624/08/20223.00A22LM004P : ปั้นวิทยากรออนไลน์มืออาชีพTrain -The –Trainer onlineTrain -The –Trainer online8,500.009,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
42725/08/20221.00A22NO201DT : ทักษะใหม่สำหรับผู้นำในฐานะโค้ช ( Online)Up Skill To Leader as a CoachUp Skill To Leader as a Coach2,500.002,800.00Online
42825/08/20221.0P22NO038DT : การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why, CE,PM และ FMEA (Online)Analyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEAAnalyze and Solve Problem with Why-Why, CE, PM and FMEA (เลื่อนจากวันที่ 20/07/2022Postpone from 20/07/20222022年07月20日から延期した )2,500.002,800.00Online
42925/08/20221.00Q22NO069DT : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)Change Managment for IATF 16949:2016 (Online)Change Managment for IATF 16949:2016 (Online)2,500.002,800.00Online
43025/08/20221.00Q22NO069P : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Change Managment for IATF 16949:2016Change Managment for IATF 16949:20163,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43125/08/20221.0I22NO046DT : หลักมาตรวิทยา การสอบเทียบ เครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรม (Online)Metrological Principle of Equipment Calibration for Industry (Online)Metrological Principle of Equipment Calibration for Industry (Online)2,500.002,800.00Online
43225/08/20221.0I22NO090P : หลักมาตรวิทยา "การสอบเทียบ" เครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรมMetrological Principle of Equipment Calibration for IndustryMetrological Principle of Equipment Calibration for Industry3,200.003,700.00ส.ส.ท. พัฒนาการ ซอย 18
43326/08/20221.00Q22NO070DT : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC (Online)การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC (Online)การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC (Online)2,500.002,800.00Online
43426/08/20221.00Q22NO070P : การค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCการค้นหาปัญหาอย่างไร จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43526/08/20221.0A22NO051DT : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง (Online)Inspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2022Postpone from 19/05/20222022年05月19日から延期した )2,500.002,800.00Online
43626/08/20221.0A22NO053P : การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องInspiration DialoguesInspiration Dialogues (เลื่อนจากวันที่ 19/05/2022Postpone from 19/05/20222022年05月19日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43726/08/20223.0D22LM002P : การควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์ Internet of Things (IoT)Control and Display of Internrt of Things (IoT) DevicesControl and Display of Internrt of Things (IoT) Devices9,500.0011,000.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37 - 39 (TNI)
43826/08/20221.00M22NO073P : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานProduction Management for SupervisorProduction Management for Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
43926/08/20221.0Q22NO039DT : การค้นหาปัญหาอย่างไร? จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCC (Online)QCC Finding & Selecting Topic (Online)QCC Finding & Selecting Topic (Online) (เลื่อนจากวันที่ 22/06/2022Postpone from 22/06/20222022年06月22日から延期した )2,500.002,800.00Online
44026/08/20221.0Q22NO039P : การค้นหาปัญหาอย่างไร? จะได้หัวข้อเรื่องแบบ QCCQCC Finding & Selecting TopicQCC Finding & Selecting Topic (เลื่อนจากวันที่ 22/06/2022Postpone from 22/06/20222022年06月22日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44126/08/20221.00I22NO039DT : การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ด้วยวิธี VDA5 (Online)Measurement System Analysis Using VDA 5 (Online)Measurement System Analysis Using VDA 5 (Online)2,500.002,800.00Online
44226/08/20221.00I22NO081P : การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ด้วยวิธี VDA5Measurement System Analysis Using VDA 5Measurement System Analysis Using VDA 53,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44327/08/20222.00M22NO074DT : Process Control for Gas Turbine (Online)Process Control for Gas TurbineProcess Control for Gas Turbine4,800.005,200.00Online
44427/08/20222.00C22LM034DT : การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลด้วย Power BI (Online)Power BI (Online)Power BI (Online)6,800.007,800.00Online
44527/08/20222.00I22NO082P : การทดสอบเครื่องชั่ง และการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานBalance & Mass Calibration:Theory & PracticeBalance & Mass Calibration:Theory & Practice6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44629/08/20221.00M22NO070P : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MuMuda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
44729/08/20221.00M22NO071DT : เทคนิคการค้นหา ลด และ กำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 Mu (Online)Muda Control : Muda Mura MuriMuda Control : Muda Mura Muri2,500.003,000.00Online
44829/08/20222.00C22NO032DT : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2019 อย่างมืออาชีพ (Online)Formula & Functions in Excel (Online)Formula & Functions in Excel (Online)4,800.005,200.00Online
44929/08/20222.00C22NO039P : ครบเครื่องเรื่องสูตรและฟังก์ชันใน Excel 2019 อย่างมืออาชีพFormula & Functions in ExcelFormula & Functions in Excel6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45029/08/20221.0E22NO048P : การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามกฏหมายกระทรวงแรงงานHearing Conservation Program according to Ministry of LabourHearing Conservation Program according to Ministry of Labour3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45129/08/20221.0E22NO047DT : การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามกฏหมายกระทรวงแรงงาน (Online)Hearing Conservation Program according to Ministry of LabourHearing Conservation Program according to Ministry of Labour2,500.003,000.00Online
45229/08/20221.00P22NO050DT : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Online)Predictive MaintenancePredictive Maintenance2,500.002,800.00Online
45329/08/20221.00P22NO076P : การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์Predictive MaintenancePredictive Maintenance3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45429/08/20223.00S22NO021S : Lean TPS LogisticsLean TPS LogisticsLean TPS Logisticsnew10,000.0011,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ซอยพัฒนาการ 37-39
45529/08/20222.00Q22NO071DT : การตรวจติดตามภายในระบบการบริหารงาน FSSC22000 V.5.1 และ ISO22000:2018 (Online)FSSC22000 V.5.1 and ISO22000:2018 Internal Audit (Online)FSSC22000 V.5.1 and ISO22000:2018 Internal Audit (Online)2,500.002,800.00Online
45629/08/20222.00Q22NO071P : การตรวจติดตามภายในระบบการบริหารงาน FSSC22000 V.5.1 และ ISO22000:2018FSSC22000 V.5.1 and ISO22000:2018 Internal AuditFSSC22000 V.5.1 and ISO22000:2018 Internal Audit5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45730/08/20221.0A22LM182P : หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับ3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
45830/08/20221.0A22LM185DT : หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมทั้งผู้จ่ายและผู้รับ (Online)Withholding Tax System (Online)Withholding Tax System (Online)2,500.002,800.00Online
45930/08/20222.0P22NO077P : บำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการวัด วิเคราะห์การสั่นสะเทือน ระดับ 2 ภาคปฏิบัติVibration Analysis Level 2Vibration Analysis Level 25,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46030/08/20222.00Q22NO073DT : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition) (Online)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ (Online)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ (Online)4,800.005,200.00Online
46130/08/20222.00Q22NO073P : Failure Mode and Effect Analysis : FMEA (4th Edition)การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46230/08/20222.00Q22NO072DT : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC Tools (Online)Quality Control Circle (Online)Quality Control Circle (Online)4,800.005,200.00Online
46330/08/20222.00Q22NO072P : กระบวนการแก้ปัญหา QC Story & เครื่องมือ QC ToolsQuality Control CircleQuality Control Circle5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46430/08/20221.00I22NO040DT : แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 (Online)Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 (Online)2,500.002,800.00Online
46530/08/20221.00I22NO083P : แผนภูมิควบคุม (Control chart) สำหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025Control chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 170253,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46630/08/20222.00I22NO041DT : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบ (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)Interpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System (Online)4,800.005,200.00Online
46730/08/20222.00I22NO084P : การตีความและวิเคราะห์ใบรายงานผลการสอบเทียบInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control SystemInterpretations of Calibration Certificate for Measurement Equipment Control System6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
46830/08/20221.0A22NO015DT : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JD (Online)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2022Postpone from 27/04/20222022年04月27日から延期した )2,500.002,800.00Online
46930/08/20221.0A22NO018P : เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ด้วย JDHow to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop)How to create Training Roadmap and IDP with Job Description(Workshop) (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2022Postpone from 27/04/20222022年04月27日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47031/08/20221.0A22LM075P : นวัตกรรมบริการแบบญี่ปุ่น สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในช่วงสถานการณ์ Covid-19Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-193,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47131/08/20221.00A22LM077DT : นวัตกรรมบริการแบบญี่ปุ่น สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในช่วงสถานการณ์ Covid-19 (Online)Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19 (Online)Japanese Service Innovation for Travel Business during Covid-19 (Online)2,500.003,100.00Online
47231/08/20221.00P22NO078P : ยกระดับการปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิคProgressive Kaizen with IE Technique and Creative IdeaProgressive Kaizen with IE Technique and Creative Idea3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47331/08/20221.00C22NO033DT : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน Excel (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Online)Professional Data Analysis by Excel Pivot Table (Online)2,500.002,800.00Online
47431/08/20221.00C22NO040P : การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพด้วย Pivot Table ใน ExcelProfessional Data Analysis by Excel Pivot TableProfessional Data Analysis by Excel Pivot Table3,300.003,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47531/08/20221.0M22NO029P : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวและการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค FTAFTA : Fault Tree AnalysisFTA : Fault Tree Analysis (เลื่อนจากวันที่ 20/05/2022Postpone from 20/05/20222022年05月20日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47601/09/20222.0Q22NO077DT : QCC สำหรับหน่วยงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (Online)QCC for Warehouse & Logistics (Online)QCC for Warehouse & Logistics (Online)4,800.005,200.00Online
47701/09/20222.0Q22NO077P : QCC สำหรับหน่วยงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์QCC for Warehouse & LogisticsQCC for Warehouse & Logistics5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
47801/09/20221.0A22NO203DT : การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน (Online)LeadershipLeadership2,500.002,800.00Online
47901/09/20222.0I22NO093P : PID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control OptimizationPID Tuning for Process Control Optimization6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48001/09/20222.0I22NO092P : Process Instruments Calibration & TroubleshootingProcess Instruments Calibration & TroubleshootingProcess Instruments Calibration & Troubleshooting6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48101/09/20222.0C22NO035DT : เทคนิค และการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1 (Online)Excel Level 1Excel Level 14,800.005,200.00Online
48201/09/20222.0C22NO041P : เทคนิค และการประยุกต์ใช้ Excel ระดับ 1Excel Level 1Excel Level 16,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48301/09/20221.0P22LM041DT : ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงเชิงปฏิบัติ (Online)Safety Maintenance :Practice (Online)Safety Maintenance :Practice (Online) (เลื่อนจากวันที่ 08/06/2022Postpone from 08/06/20222022年06月08日から延期した )2,500.002,800.00Online
48401/09/20222.0Q22NO076DT : การแก้ปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ภาคปฏิบัติ) (Online)Statistical ProblemSolving for Middle Management (In Action) (Online)Statistical ProblemSolving for Middle Management (In Action) (Online)4,800.005,200.00Online
48501/09/20222.0Q22NO076P : การแก้ปัญหาโดยการใช้กลวิธีทางสถิติสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ภาคปฏิบัติ)Statistical ProblemSolving for Middle Management (In Action)Statistical ProblemSolving for Middle Management (In Action)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48601/09/20222.0Q22NO075DT : การออกแบบการทดลอง DOE (Online)Design of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE4,800.005,200.00Online
48701/09/20222.0Q22NO075P : การออกแบบการทดลอง DOEDesign of Experiments : DOEDesign of Experiments : DOE6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48801/09/20221.0I22NO047DT : การจัดระบบสอบเทียบเครื่องวัดสำหรับ ISO 9001 (Online)Calibration for ISO 9001Calibration for ISO 90012,500.002,800.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
48901/09/20221.0I22NO091P : การจัดระบบสอบเทียบเครื่องวัดสำหรับ ISO 9001Calibration for ISO 9001Calibration for ISO 90013,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49002/09/20222.0I22NO094P : การทำความเข้าใจ และการประเมินผลการสอบเทียบของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมUnderstanding and Decision Making the Calibration Results of Industrial Measuring InstrumentsUnderstanding and Decision Making the Calibration Results of Industrial Measuring Instruments6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49105/09/20222.0C22NO036DT : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2019 (Online)Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2019Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20194,800.005,200.00Online
49205/09/20222.0C22NO042P : การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปร ด้วย Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2019Pivot Table and Pivot Chart in Excel 2019Pivot Table and Pivot Chart in Excel 20196,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49305/09/20221.0A22NO187P : บทบาทของงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนCritical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49405/09/20221.0A22NO204DT : บทบาทของงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุน (Online)Critical Principles in Purchasing NegotiationCritical Principles in Purchasing Negotiation2,500.002,800.00Online
49505/09/20227.0I22NO095P : ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part IIInstrument Calibration for Technician Part IIInstrument Calibration for Technician Part II18,000.0020,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49605/09/20221.0I22NO048DT : การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรม (Online)How to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industryHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry2,500.002,800.00Online
49705/09/20221.0I22NO096P : การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบเครื่องวัด (Calibration Interval) อย่างเหมาะสมกับระบบวัดของอุตสาหกรรมHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industryHow to set appropriate calibration interval of measuring equipment for industry3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49806/09/20221.0M22LM090P : หลักการตรวจสอบขนาน และรูปร่าง รูปทรง (GT&T) ด้วยเครื่องวัดพื้นฐานGD&T Measurement by Small ToolGD&T Measurement by Small Tool3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
49906/09/20221.0E22NO071P : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation3,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50006/09/20221.0E22NO064DT : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001(Online)ISO45001 : Requirement and ImplementationISO45001 : Requirement and Implementation2,500.002,800.00Online
50106/09/20222.0Q22NO078DT : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น) (Online)Effective Quality Control (for Supervisor)Effective Quality Control (for Supervisor)4,800.005,200.00Online
50206/09/20222.0Q22NO078P : การควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างานชั้นต้น)Effective Quality Control (for Supervisor)Effective Quality Control (for Supervisor)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50306/09/20222.0P22NO051DT : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ) (Online)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica)4,800.005,200.00Online
50406/09/20222.0P22NO079P : การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ)Autonomous Maintenance : AM (Practica)Autonomous Maintenance : AM (Practica)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50506/09/20221.0A22NO205DT : การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน (Online)Compensation ManagementCompensation Management2,500.002,800.00Online
50607/09/20221.0A22NO206DT : การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา (Online)Diagnosis & Decision MakingDiagnosis & Decision Making2,500.002,800.00Online
50707/09/20222.0E22NO061DT : การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (Online)Electrical System Installation According to StandardizatonElectrical System Installation According to Standardizaton2,500.002,800.00Online
50807/09/20222.0E22NO068P : การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าElectrical System Installation According to StandardizatonElectrical System Installation According to Standardizaton5,700.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
50907/09/20221.0E22SH013JL : ISO 45001 : 2018 สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นISO 45001 : 2018 for Japanese ManagementISO 45001 : 2018 for Japanese Management5,100.005,800.00ออนไลน์
51007/09/20221.0C22NO043P : การสร้าง Robotic Process Automation (RPA) ลดต้นทุน ด้วย VBABuild Robotic Process Automation by VBABuild Robotic Process Automation by VBA3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51107/09/20222.0E22LM062P : การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายใน ISO 50001ISO 50001: Internal AuditorISO 50001: Internal Auditor5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51207/09/20222.0E22LM059DT : การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายใน ISO 50001 (Online)ISO 50001: Internal Auditor (Online)ISO 50001: Internal Auditor (Online)4,800.005,200.00Online
51307/09/20223.0E22VS003SC : ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นกลางSafety Sub Assessor (SSA)Safety Sub Assessor (SSA)7,200.008,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51407/09/20222.0I22NO097P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมCalibration of Industrial InstrumentCalibration of Industrial Instrument6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51508/09/20222.0C22NO037DT : รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพ (Online)Professional Excel UserProfessional Excel User4,800.005,200.00Online
51608/09/20222.0C22NO044P : รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพProfessional Excel UserProfessional Excel User6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51708/09/20221.0A22LM200P : เพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้ง่ายๆ กับนักจัดซื้อมือโปรProfit Increase with Professional PurchaserProfit Increase with Professional Purchaser3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
51808/09/20221.0A22LM215DT : เพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้ง่ายๆ กับนักจัดซื้อมือโปร (Online)Profit Increase with Professional Purchaser (Online)Profit Increase with Professional Purchaser (Online)2,500.002,800.00Online
51908/09/20222.0P22NO048P : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้าMaintenance ManagementMaintenance Management5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52008/09/20222.0P22NO034DT : การบริหารระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้บริหารระดับต้น และหัวหน้า (Online)Maintenance ManagementMaintenance Management4,800.005,200.00Online
52109/09/20221.0A22NO082P : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้าสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (เลื่อนจากวันที่ 06/06/2022Postpone from 06/06/20222022年06月06日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52209/09/20221.0A22NO092DT : สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online)สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างไรได้ใจลูกค้า (Online) (เลื่อนจากวันที่ 06/06/2022Postpone from 06/06/20222022年06月06日から延期した )2,500.002,800.00Online
52309/09/20221.0A22NO207DT : การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน เพื่อมุ่งผลลัพธ์สู่องค์กร (Online)Prodctive WorkingProdctive Working2,500.002,800.00Online
52409/09/20221.0I22NO052P : pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory)pH Measurement & Calibration (Theory) (เลื่อนจากวันที่ 09/09/2022Postpone from 09/09/20222022年09月09日から延期した )3,200.003,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52510/09/20222.0I22NO098P : การสอบเทียบไม้บรรทัด สายวัด และตลับเมตรตามมาตรฐานญี่ปุ่นSteel ruler, Textile Tape and Steel Tape CalibrationSteel ruler, Textile Tape and Steel Tape Calibration6,800.007,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52610/09/20222.0I22NO099P : การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อกCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge BlocksCalibration of Micrometers and Vernier Calipers by Gauge Blocks6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52710/09/20222.0I22NO017DT : ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit (Online)ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/06/2022Postpone from 11/06/20222022年06月11日から延期した )5,000.005,400.00Online
52810/09/20222.0I22NO041P : ISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal AuditISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit (เลื่อนจากวันที่ 11/06/2022Postpone from 11/06/20222022年06月11日から延期した )6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
52912/09/20221.0A22NO189P : เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาSupervisor TechniquesSupervisor Techniques3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53012/09/20221.0A22NO190P : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ ผ่าน E-mailEffective English Business Writing via E-MailEffective English Business Writing via E-Mail3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53112/09/20226.0E22NO095P : ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนBoiler controlling OperatorBoiler controlling Operator6,000.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53212/09/20221.0M22NO084P : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตLine Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity3,000.003,500.00ส.ส.ท. พัฒนาการ ซอย 18
53312/09/20221.0M22NO085DT : การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต (Online)Line Balancing for ProductivityLine Balancing for Productivity2,500.002,800.00Online
53412/09/20221.0Q22NO079DT : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Online)Customer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action2,500.002,800.00Online
53512/09/20221.0Q22NO079P : การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าCustomer Complaint Corrective and Preventive ActionCustomer Complaint Corrective and Preventive Action3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53613/09/20221.0A22NO101P : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงานConflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations (เลื่อนจากวันที่ 15/06/2022Postpone from 15/06/20222022年06月15日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
53713/09/20221.0A22NO111DT : การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงาน (Online)Conflict Management For Job RelationsConflict Management For Job Relations (เลื่อนจากวันที่ 15/06/2022Postpone from 15/06/20222022年06月15日から延期した )2,500.002,800.00Online
53813/09/20222.0A22NO208DT : ผู้นำในฐานะโค้ชยุคใหม่ (Online)Leader as Modern CoachLeader as Modern Coach4,800.005,200.00Online
53913/09/20221.0A22NO029DT : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Online)Topmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow upTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )2,500.002,800.00Online
54013/09/20221.0A22NO029P : สุดยอดเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow upTopmost Technique : Professional Communication for Job Assignment & Follow up (เลื่อนจากวันที่ 06/05/2022Postpone from 06/05/20222022年05月06日から延期した )3,500.004,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54113/09/20221.0A22NO191P : ศิลปะการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพProfessional SupervisorProfessional Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54213/09/20222.0C22NO038DT : รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น (Online)Use Excel 2019 for Smart UsersUse Excel 2019 for Smart Users4,800.005,200.00Online
54313/09/20222.0C22NO045P : รอบรู้เรื่อง Excel เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นUse Excel 2019 for Smart UsersUse Excel 2019 for Smart Users6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54413/09/20222.0M22NO094P : เทคนิคในการจัดการและลดต้นทุนงานโลจิสติกLogistic Operation Management and Cost control TrainingLogistic Operation Management and Cost control Training5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54513/09/20222.0M22NO090DT : เทคนิคในการจัดการและลดต้นทุนงานโลจิสติก (Online)Logistic Operation Management and Cost control TrainingLogistic Operation Management and Cost control Training4,800.005,200.00Online
54613/09/20222.0I22NO049DT : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 (Online)Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90014,800.005,200.00(Online)
54713/09/20222.0I22NO100P : ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001Instrument Calibration for ISO 9001Instrument Calibration for ISO 90016,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54813/09/20221.0Q22NO012P : การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:2016Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
54913/09/20221.0Q22NO011DT : การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 (Online)Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (Online)Contingency Plans Management for IATF 16949:2016 (Online) (เลื่อนจากวันที่ 09/05/2022Postpone from 09/05/20222022年05月09日から延期した )2,500.002,800.00Online
55014/09/20222.0Q22NO081DT : QCC เพื่อการบรรลุภารกิจ (Online)QCC Task Achieving (Online)QCC Task Achieving (Online)4,800.005,200.00Online
55114/09/20222.0Q22NO081P : QCC เพื่อการบรรลุภารกิจQCC Task AchievingQCC Task Achieving5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55214/09/20221.0A22LM182DT : การเสริมสร้างทักษะ การบันทึก และ การเขียนรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิผล (Online)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai (Online)Powerful techniques for Minute Taking and producing informative Minute In Thai (Online) (เลื่อนจากวันที่ 17/06/2022Postpone from 17/06/20222022年06月17日から延期した )2,500.002,800.00Online
55314/09/20221.0A22NO209DT : เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา (Online)Coaching & Counseling TechniqueCoaching & Counseling Technique2,500.002,800.00Online
55414/09/20221.0A22NO193P : เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานPreparing of Junior SupervisorPreparing of Junior Supervisor3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55514/09/20222.0A22LM023DT : ทักษะแห่งอนาคต (Online)Future Skills (Online)Future Skills (Online) (เลื่อนจากวันที่ 17/05/2022Postpone from 17/05/20222022年05月17日から延期した )4,800.005,200.00Online
55614/09/20222.0Q22NO080DT : การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (ภาคปฏิบัติ ) (Online)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop) (Online)Problem Solving and Root Cause Analysis (Workshop) (Online)4,800.005,200.00Online
55714/09/20222.0Q22NO080P : การวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (ภาคปฏิบัติ) Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop) Problem Solving and Root Course Analysis ( Workshop)5,700.006,200.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55814/09/20221.0E22NO069P : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 20153,000.003,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
55914/09/20221.0E22NO062DT : แนวทางการปฏิบัติและการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘ (Online)Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 2015Electrical Practice and Training according to Electrical Safety Law 20152,500.002,800.00Online
56014/09/20222.0I22NO101P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรมTemperature Measuring Instrument CalibrationTemperature Measuring Instrument Calibration6,400.006,900.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
56115/09/20221.0