แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
102/10/20212.0S21NO008DT : Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online)Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online)Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online)4,800.005,700.00Online
208/10/20211.0S21NO155DT : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM) Online෤�Ԥ��ú�����Ẻ 3T (TPS, TPM, TQM) Online?�?��?�����? 3T (TPS, TPM, TQM) Online2,500.002,800.00Online
309/10/20214.0S21NO009DT : Measure Phase (Online)Measure Phase (Online)Measure Phase (Online)9,600.0011,600.00Online
409/10/20211.0S21NO054S : Change Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes IdentificationChange Management and Lean Manufacturing Concept & Wastes Identification2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
510/10/20213.0S21NO055S : TOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current StateTOC, VSM & Workshop : Current State8,000.008,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
618/10/20219.0S21NO154DT : 5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program (Online)21,000.0025,000.00Online
730/10/20214.0S21NO010DT : Analyze Phase (Online)Analyze Phase (Online)Analyze Phase (Online)9,600.0011,600.00Online
830/10/20211.0S21NO056S : A3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean OfficeA3 Process Management/Human Side of Lean Manufacturing/Lean Office2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
931/10/20211.0S21NO057S : Zone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem SolvingZone Control & SQCDMEIF & Basic Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1006/11/20211.0S21NO058S : Lean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem SolvingLean Kaizen/SQCD/Lean Problem Solving2,800.003,300.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1107/11/20215.0S21NO059S : Lean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & WorkshopLean Methods Engineering & Design using MTM-2 Part I-V & Workshop13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1211/11/20218.0S21NO156DT : Kaizen Master Certificate Program (Online)Kaizen Master Certificate Program (Online)Kaizen Master Certificate Program (Online)21,000.0025,000.00Online
1320/11/20214.0S21NO011DT : Improvement Phase : Classical DOE (Online)Improvement Phase : Classical DOE (Online)Improvement Phase : Classical DOE (Online)9,600.0011,600.00Online
1411/12/20215.0S21NO060S : Lean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/WorkshopLean Simulation Technique Part I-V : Computer & Case Study/Workshop13,000.0013,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1508/01/20222.0S21NO012DT : Improvement Phase : Taguchi DOE (Online)Improvement Phase : Taguchi DOE (Online)Improvement Phase : Taguchi DOE (Online)4,800.005,700.00Online
1609/01/20221.0S21NO061S : Lean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost AutomationLean & IoT, Low Cost Automation2,800.003,300.00ส.ส.ท.
1715/01/20221.0S21NO062S : Autonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor ImplementationAutonomous Maintenance and Shop floor Implementation2,800.003,300.00ส.ส.ท.
1815/01/20222.0S21NO013DT : Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) OnlineImprove Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) OnlineImprove Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) Online4,800.005,700.00Online
1916/01/20221.0S21NO063S : Line layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke MappingLine layout optimization/PFEP/PFES/Poka Yoke Mapping2,800.003,300.00ส.ส.ท.
2022/01/20222.0S21NO014DT : Control Phase (Online)Control Phase (Online)Control Phase (Online)4,800.005,700.00Online
2129/01/20222.0S21NO015DT : Design for Six Sigma (DFSS) OnlineDesign for Six Sigma (DFSS) OnlineDesign for Six Sigma (DFSS) Online4,800.005,700.00Online
2229/01/20221.0S21NO064S : Man-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance MetricMan-Machine Interface Lot Size Optimization/Quick Changeover (SMED), Right-Sized Machine/Performance Metric2,800.003,300.00ส.ส.ท.
2330/01/20222.0S21NO067S : Load Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&IILoad Leveling/Kanban Design & Management Part I&II5,500.006,000.00ส.ส.ท.
2406/02/20221.0S21NO068S : Lean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case StudyLean Diagnostics and Case Study2,800.003,300.00ส.ส.ท.
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます