แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
102/07/202224.0S22NO009S : Lean Master Certification ProgramLean Master Certification ProgramLean Master Certification Program (เลื่อนจากวันที่ 04/06/2022Postpone from 04/06/20222022年06月04日から延期した )69,000.0079,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
207/07/20229.0S22NO018S : Kaizen Master Certification ProgramKaizen Master Certification ProgramKaizen Master Certification Program26,000.0029,000.00ส.ส.ท.
307/07/20229.0S22NO011DT : Kaizen Master Certification Program (Online)Kaizen Master Certification Program (Online)Kaizen Master Certification Program (Online)24,000.0027,500.00Online
420/07/20221.0S22NO015S : การสร้าง Mindset ผู้นำในการบริหารธุรกิจ ด้วย Business Simulation GameLeader Mindset for Business Management by Business Simulation GameLeader Mindset for Business Management by Business Simulation Game (เลื่อนจากวันที่ 27/04/2022Postpone from 27/04/20222022年04月27日から延期した )3,800.004,300.00ส.ส.ท.
503/08/20222.00S22NO019S : Mini 5S MasterMini 5S MasterMini 5S Masternew6,000.006,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
603/08/20222.00S22NO012DT : Mini 5S Master (Online)Mini 5S Master (Online)Mini 5S Master (Online)new5,000.005,500.00Online
710/08/20223.00S22NO020S : วิทยากร 5ส5S Trainer5S Trainer9,000.0010,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
810/08/20223.00S22NO013DT : วิทยากร 5ส (Online)5S Trainer (Online)5S Trainer (Online)8,000.009,000.00Online
915/08/20221.00S22NO015DT : 5ส สำหรับพนักงาน (Online)5S for Officer (Online)5S for Officer (Online)2,500.002,800.00Online
1015/08/20221.00S22NO023S : 5ส สำหรับพนักงาน5S for officer5S for officer3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1116/08/20221.00S22NO016DT : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่ (Online)5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่ (Online)5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่ (Online)2,500.002,800.00Online
1216/08/20221.00S22NO024S : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5S for Leader5S for Leader3,000.003,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1323/08/20229.00S22NO022S : 5S Master Certification Program5S Master Certification Program5S Master Certification Program26,100.0028,600.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
1423/08/20229.00S22NO014DT : 5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program (Online)5S Master Certification Program (Online)22,500.0025,000.00Online
1529/08/20223.00S22NO021S : Lean TPS LogisticsLean TPS LogisticsLean TPS Logisticsnew10,000.0011,500.00สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ซอยพัฒนาการ 37-39
1615/10/20222.0S22NO010S : Promodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic LevelPromodel Simulation Program Workshop : Basic Level (เลื่อนจากวันที่ 11/06/2022Postpone from 11/06/20222022年06月11日から延期した )6,200.006,700.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます