แสดงรายการหลักสูตรอบรมCourse listコース一覧

กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหาPlease enter a search term検索用語を入力してください :
จำนวนหลักสูตรที่พบในระบบThe number of coursesコース数 : หลักสูตรcourse(s)コース
No.No.No. วันที่อบรมDate日程 วันDay(s)日数 ชื่อหลักสูตรCourse Nameコースコード:コース名 ราคาสมาชิกMember会員 ราคาทั่วไปNon-Member一般 สถานที่Location地図 เอกสารDocument案内 สำรองที่นั่งBooking予約
123/01/20222.0S21NO008DT : Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online)Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online)Introduction to Six Sigma and Define Phase (Online) (เลื่อนจากวันที่ 11/12/2021Postpone from 11/12/20212021年12月11日から延期した )4,800.005,800.00Online
223/01/20222.0S21NO072S : Introduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define PhaseIntroduction to Six Sigma and Define Phase5,200.006,000.00ส.ส.ท.
327/01/20223.0S21NO076S : วิทยากร 5ส5S Trainer5S Trainer12,000.0015,000.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
427/01/20223.0S21NO161DT : วิทยากร 5ส (Online)5S Trainer (Online)5S Trainer (Online)8,000.009,000.00Online
506/02/20224.0S21NO009DT : Measure Phase (Online)Measure Phase (Online)Measure Phase (Online) (เลื่อนจากวันที่ 18/12/2021Postpone from 18/12/20212021年12月18日から延期した )9,600.0011,600.00Online
606/02/20224.0S21NO073S : Measure PhaseMeasure PhaseMeasure Phase10,400.0012,000.00ส.ส.ท.
714/02/20222.0S21NO080S : การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : WorkshopKaizen & IoT (Kaizen of Things) : Workshop6,500.007,000.00ส.ส.ท.
817/02/20222.0S21NO077S : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร5� ����Ѻ��С���������������м�������5� ����Ѻ��С���������������м�������6,000.006,500.00ส.ส.ท.
917/02/20222.0S21NO162DT : 5ส สำหรับคณะกรรมการส่งเสริมและผู้บริหาร (Online)5� ����Ѻ��С���������������м������� (Online)5� ����Ѻ��С���������������м������� (Online)new5,000.005,600.00Online
1028/02/20221.0S21NO159DT : เทคนิคการบริหารแบบ 3T (TPS, TPM, TQM) Online3T Model Management3T Model Management (เลื่อนจากวันที่ 13/01/2022Postpone from 13/01/20222022年01月13日から延期した )2,500.002,800.00Online
1103/03/20221.0S21NO078S : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่5� ����Ѻ���˹�Ҿ�鹷��5� ����Ѻ���˹�Ҿ�鹷��3,000.003,500.00ส.ส.ท.
1203/03/20221.0S21NO163DT : 5ส สำหรับหัวหน้าพื้นที่ (Online)5� ����Ѻ���˹�Ҿ�鹷�� (Online)5� ����Ѻ���˹�Ҿ�鹷�� (Online)2,500.002,800.00Online
1304/03/20221.0S21NO079S : 5ส สำหรับพนักงาน5� ����Ѻ��ѡ�ҹ5� ����Ѻ��ѡ�ҹ3,000.003,500.00ส.ส.ท.
1404/03/20221.0S21NO164DT : 5ส สำหรับพนักงาน (Online)5� ����Ѻ��ѡ�ҹ (Online)5� ����Ѻ��ѡ�ҹ (Online)2,500.002,800.00Online
1505/03/20224.0S21NO010DT : Analyze Phase (Online)Analyze Phase (Online)Analyze Phase (Online) (เลื่อนจากวันที่ 23/01/2022Postpone from 23/01/20222022年01月23日から延期した )9,600.0011,600.00Online
1605/03/20224.0S21NO074S : Analyze PhaseAnalyze PhaseAnalyze Phase10,400.0012,000.00ส.ส.ท.
1726/03/20224.0S21NO011DT : Improvement Phase : Classical DOE (Online)Improvement Phase : Classical DOE (Online)Improvement Phase : Classical DOE (Online) (เลื่อนจากวันที่ 20/02/2022Postpone from 20/02/20222022年02月20日から延期した )9,600.0011,600.00Online
1826/03/20224.0S21NO075S : Improvement Phase: Classical DOEImprovement Phase: Classical DOEImprovement Phase: Classical DOE10,400.0012,000.00ส.ส.ท.
1909/04/20222.0S22NO001S : Improvement Phase : Taguchi DOEImprovement Phase : Taguchi DOEImprovement Phase : Taguchi DOE5,200.006,000.00ส.ส.ท.
2009/04/20222.0S22NO001DT : Improvement Phase : Taguchi DOE (Online)Improvement Phase : Taguchi DOE (Online)Improvement Phase : Taguchi DOE (Online)4,800.005,800.00Online
2124/04/20222.0S22NO002S : Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM)Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM)Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM)5,200.006,000.00ส.ส.ท.
2224/04/20222.0S22NO002DT : Improve Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) OnlineImprove Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) OnlineImprove Phase : Response Surface Methodology and Mixture Design (RSM) Online4,800.005,800.00Online
2301/05/20222.0S22NO003S : Control PhaseControl PhaseControl Phase5,200.006,000.00ส.ส.ท.
2401/05/20222.0S22NO003DT : Control Phase (Online)Control Phase (Online)Control Phase (Online)4,800.005,800.00Online
2521/05/20222.0S22NO004S : Design for Six Sigma (DFSS)Design for Six Sigma (DFSS)Design for Six Sigma (DFSS)5,200.006,000.00ส.ส.ท.
2621/05/20222.0S22NO004DT : Design for Six Sigma (DFSS) OnlineDesign for Six Sigma (DFSS) OnlineDesign for Six Sigma (DFSS) Online4,800.005,800.00Online
2704/06/202214.0S22NO005S : Master Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean OfficeMaster Certification for Lean Office38,500.0044,500.00ส.ส.ท. ซอยพัฒนาการ 18
ความหมายของไอคอนThe meaning of the iconアイコンの意味
เอกสารหลักสูตรแบบ [PDF]Details [PDF]案内 [PDF] วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide included案内動画があります ไม่มีวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรVideo guide not included案内動画はありません
เปิดจองอบรมออนไลน์ตามปกติOnline registration is openオンライン登録受け中 ปิดการจองออนไลน์ในหน้าเว็บเเล้วOnline registration closedオンライン登録終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます
เปิดจองอบรมทางเมล์ตามปกติEmail registration is openメールアドレスでのお申し込み受け中 ปิดการจองทางเมล์ในหน้าเว็บเเล้วEmail registration closedメールアドレスでのお申し込み終了 หลักสูตรจองเต็มแล้วThe course is fully bookedコースは完全予約されます