ขั้นตอนการให้บริการ


Notice: Undefined index: t in C:\inetpub\wwwroot\consult\data\stepsofservice.php on line 20

การให้คำปรึกษา (Consult)

  1. ลูกค้าติดต่อสอบถาม (email / โทรศัพท์)
  2. ส่งแบบประเมินบริษัทเบื้องต้นให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด
  3. หลังจากลูกค้าตอบกลับแบบประเมินบริษัทเบื้องต้น นัดหมายวัน Fact finding
  4. ส่งข้อเสนอให้ลูกค้า เพื่อพิจารณา

การอบรม

  1. ลูกค้าติดต่อสอบถาม (email / โทรศัพท์)
  2. ส่งแบบสำรวจการอบรมให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด และส่งกลับให้ผู้ประสานงาน
  3. ส.ส.ท. จัดทำหลักสูตร กำหนดวิทยากร ส่งให้ลูกค้า
  4. ลูกค้าส่งใบยืนยันการจัดอบรม