ประกาศผล Thailand Kaizen Award 2013 : รอบคัดเลือก

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก Kaizen Award 2013 ได้ที่นี่ >>kaizen2013_qualifier_part1 (2238) 

หมายเหตุ:— .
ประเภท Automation Kaizen & Karakuri Kaizen
ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
ประเภท Kaizen Suggestion System & Kaizen for Office
ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ

 

วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต