บรรยายเกณฑ์การให้คะแนน คัดเลือกผลงาน Kaizen เพื่อรับ Thailand Kaizen Award 2020 และบรรยายพิเศษ “Kaizen ก้าวต่อไป”

สูจิบัตร บรรยายหลักเกณฑ์การให้คะแนน คัดเลือกผลงาน Kaizen เพื่อรับ Thailand Kaizen Award 2020 และ บรรยายพิเศษ “Kaizen ก้าวต่อไป” 29 พ.ย. 62
ดูกำหนดการ Thailand Kaizen Award 2020 คลิกที่นี่

สถานที่จัดอบรม โรงแรมอวานี เอเทรี่ยม กรุงเทพ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

วีดีทัศน์บรรยากาศการแข่ง Thaialnd Kaizen Award 2015

ภาพรวม คุณธนรัชต์ กุมมะกสิกร คุณณัฐพงศ์ แซ่ลี้ คุณอำนาจ สินกิ่ง
คุณสมชาย ลิ้มทองสิทธิคุณ คุณชัยรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ คุณอังคณา ขันทะจิต