Homeประกาศผลการแข่งขัน › ประกาศผล Thailand Quality Prize 2015 ผลงาน QCC ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก เข้าสู่การตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2015 ผลงาน QCC ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก เข้าสู่การตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

ประกาศผล Thailand Quality Prize 2015 ผลงาน QCC ผ่านการนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก เข้าสู่การตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

PDF Download ที่นี่ >> ประกาศผล Thailand Quality Prize 2015 รอบคัดเลือก (2484)

 

 

Comments are closed.