ติดต่อโดยตรงกับผู้บริหารContact ManagementContact Management

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการติดต่อYour Contact DetailsYour Contact Details

สายงานการศึกษา ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาสถานประกอบการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว และคำตอบจะถูกส่งไปยัง E-mail ที่ท่านให้ไว้Education, Training and Consultation Division has opened a direct contact to the executives as a notice or report a complaint. Please provide truthful information. Your information will be kept secret and sent directly to the executives own and the response will be sent to the E-mail you provided.Education, Training and Consultation Division has opened a direct contact to the executives as a notice or report a complaint. Please provide truthful information. Your information will be kept secret and sent directly to the executives own and the response will be sent to the E-mail you provided.

Browse