ประกาศผลการสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มExam results announcement試験結果発表
ประกาศผลการสอบผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าชExam results announcement試験結果発表